„Piętno Systemu” – czyli wpływy i działanie rządów, oraz religii.

„Wszystko jest odwrotnie; wszystko jest do góry nogami. Lekarze niszczą zdrowie, prawnicy niszczą sprawiedliwość, uniwersytety niszczą wiedzę, rządy niszczą wolność, mas media niszczą informacje, a religie niszczą nas duchowo”

Dokładnie tak w przybliżeniu funkcjonuje dzisiejszy „system”, można go nazwać „globalnym”, ponieważ w większości miejsc na ziemi tak to właśnie wygląda.

„Wszystko jest odwrotnie!”

Istnieje bardzo prosta zasada rządząca owym „globalnym system”, który składa się z dwóch głównych elementów:
rząd
religia
Te dwa organy sprawowania władzy – politycznej i duchowej, zawsze i wszędzie idą razem w parze mimo, że rzadko bywają do końca zgodne ze sobą. Zasada działa w taki sposób, że tworzy się teze i antyteze, by otrzymać synteze.

Tak więc, dajmy na to, że tezą jest system religijny uznający Boga jako wykładnie praw i obowiązków moralnych, ustalający jednak szereg własnych reguł i doktryn, a antytezą rząd mający władzę ustawodawczą, ustalający własne prawa ogólne, które zobowiązani są wszyscy przestrzegać (w skład tego wchodzi także nauka, medycyna, kultura, itp). Oczywiście dzisiejsze rządy, tak naprawdę nie uznają zwierzchnictwa Stwórcy, także są w ideologicznej opozycji do systemu religijnego.

Upraszczając, ze ścierania się tych dwóch podmiotów władzy wychodzi synteza, czyli bardzo silna kontrola nad społeczeństwem, manipulująca wszystkie dziedziny ludzkiego życia, począwszy od narodzin, aż do śmierci.

Chyba nie stwierdzisz, że wcale tak nie jest??

Głowy państw ustalają reguły, politycy tworzą ustawy, przywódcy religijni nawołują do ich aprobaty lub dezaprobaty, media kreują wydarzenia, a my co??
A my musimy się podporządkowywać i ich słuchać, bo jak nie to pojawią się problemy…nie jest tak?

Można by się długo rozpisywać i rozkładać temat na czynniki pierwsze, ale nie w tym rzecz. Moje artykuły mają na celu ukazanie ogólnego zarysu rzeczywistości taką, jaka na prawdę jest, podając to co najistotniejsze, by zachęcić Was, czytelników do poszukiwania Prawdy w czasach, które chylą się ku KOŃCOWI.

Wracając, cokolwiek jest nam z góry narzucane, czy to „z sejmowej mównicy, czy z ambony lub telewizora„, wcale nie musi być prawdziwe, a już bynajmniej słuszne!

Może opiszę krótko te elementy systemu zaczynając od władzy politycznej i podam za przykład ustrój panujący w naszym kraju.

Mamy w Polsce, tak popularną na całym świecie, demokrację. Słowo demokracja pochodzi z greki, czyli: demos – lud, ogół obywateli; i słowa kratos – władza.

Czyli mówiąc wprost władza ludu.
Jak dla mnie pojęcie to jest proste i oczywiste, aczkolwiek mało kto zdaje sobie z tego sprawę co faktycznie to oznacza, nie mówiąc już o tym, jak rzeczywiście funkjonuje w czasach obecnych.

Na prosty rozum powinno być tak, że dana zbiorowość ludzka, w której skład wchodzą osoby o przeróżnych zdolnościach oraz majątku własnym, zbiera się tworząc społeczność obejmującą określony obszar terenu, wyznacza swych reprezentantów tworzących zarząd powiązujący ze sobą wszelkie dziedziny życia i zobowiązuje się wpłacać pewną kwotę jako podatek, np. roczny w postaci dziesięciny, czyli 10% tego co się przez ten czas wyprodukowało, na poczet całej wspólnoty do wykorzystania na jej rozwój i wszelkie działania mające na celu jej dobro.

Niby proste i jasne jak słońce. WybieraMY sobie jednego, głównego przedstawiciela społeczności wraz z osobami reprezentującymi poszczególne resorty – dziedziny życia.
W poruzumieniu z nimi ustalaMY prawa, według których winna funkcjonować cała społeczność. Oni ją wedle tych praw koordynują tak, by łączyć we współpracy wszystkie resorty zarządzające dziedzinami życia.

WybieraMY osobę odpowiedzialną za egzekwowanie owych praw i pilnowanie porządku w granicach terytorium zajmowanego przez społeczność.

UstanawiaMY miejsce bezpiecznego składowania oszczędności, czyli bank, oraz osoby odpowiedzialne za rachunkowość i transakcje finansowe. Mówiąc prościej, osoby obsługujące nasze lokaty. WybieraMY bankiera nadzorującego finase, będące w każdej chwili do wglądu, obracającego nimi w taki sposób by miały pokrycie i generowały dodatkowe zyski. Udzielanie wszelkich pożyczek oprocentowane byłoby również na 10% tak, by zadłużenia można łatwo i szybko spłacić generując nowe oszczędności zasilające budżet całej społeczności.

Swego rodzaju podatek liniowy w wysokości 10% – dziesięcina, obejmowałby wszystkich po równo.

W przypadku, kiedy ktoś z wyżej wymienionych przedstwicieli społeczności nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków (ustalonych wcześniej w prawie), na forum decyduje się o jego dalszych losach. Po przesądzeniu na tak lub nie, pozostaje on na swoim stanowisku z obowiązkiem odpracowania swych uhybień lub zostaje usunięty i zastąpiony nowowybraną przez ogół osobą.

Jest to bardzo uproszczony obraz funkcjonowania demokracji, jednakże wygląda on zupełnie odmiennie od tego co dzieje się w Polsce.

Mamy tzw. „klasę polityczną”, która w składzie ściśle powiązanych ze sobą osób, do kilku dekad dzierży władzę staczając nasz kraj na dno.

Chyba nie myślisz, że jest inaczej??
Czy naprawdę masz nadzieję na to, że coś zmieni się w Polsce na lepsze??

Powiem tak. Od kiedy nasz kraj został rozebrany i usunięty na 120 lat z mapy świata, Polska utraciła wszelkie wpływy i stała się państwem na łasce mocarzy. Nikt praktycznie nie liczy się ze zdaniem i losem Polaków, już nawet my sami rzadko o to dbamy, a jest źle i to bardzo!

Dopuszczamy do władzy wciąż te same osoby i nabieramy się na ich obietnice przy każdych wyborach. Nie potrafię tego nawet zrozumieć. Ile razy można w kółko wałkować ten sam żart??
Przed wyborami jesteśmy zalewani obietnicami zmian na lepsze i poprawy sytuacji, a po wszystkim zaczyna się rozczarowanie i przykre niespodzianki…

I co??

Jest po wszystkim i musimy się z tym pogodzić, bo przecież nikt nie podejmie się obalenia i zmiany rządu. Idziemy na taki układ biorąc na siebie odpowiedzialność za wszelkie jego działania.

W zamian za to ceny podstawowych produktów i usług idą w górę, a nasze pensje prawie wcale się nie zmieniają! Klasa polityczna robi to na co ma ochotę, w ogóle nie wywiązując się ze swych postulatów wyborczych. Na domiar złego, co chwilę okazuje się, że robi przekręty i matactwa ograbiające skarb państwa.

Tego nie da się już dłużej ukrywać, ale wszelkie afery są bardzo sprytnie rozdmuchiwane przez media. Media, które oczywiście podporządkowane są systemowi, bądź prywatnym korporacjom, pokazują masom wszystko w taki sposób jak ci u góry chcą byśmy myśleli, że jest.

Bo chyba nie wierzysz w to, co mówi telewizornia??
Wiesz co myślą czołowi reporterzy telewizyjni o widzach??
Zobacz sam:

Media służą tylko i wyłącznie do kreowania opini i poglądów (często skrajnie odmiennych by podsycać podziały), narzucania stylu życia, ukazywania pseudowydarzeń i wciągania nas w wir konsumpcjonizmu.
Istna zbiorowa hipnoza!!

Myślisz, że ktokolwiek z rządzących dba o nasze odczucia względem tych wszystkich uhybień??

Nie..nawet nie musi, ponieważ większość ludzi, których oni zwą ciemną masą, także o to nie dba, bo jest zajęta uganianiem za ważniejszymi sprawami..przykre, ale prawdziwe.

Osoby na stanowiskach rządowych nie przejmują się w ogóle naszym losem, a ustawy obarczające nas coraz to większymi zobowiązaniami i nakazami, przepychane są bezwiednie..wszelkie reakcje ze strony społeczeństwa są skutecznie tłamszone..wszak mamu już w Polsce prawie państwo policyjne.

Ci ludzie nie mają względem nas dobrych i szczerych intencji!!

Służą oni zakulisowym władcom świata i wypełniają ich zbrodniczą agendę, która pogrąża cały świat w potężnych kłopotach!!

Innym lichwiarskim aspektem działalności owych elit jest rozsprzedawanie majątku narodowego prywatnym osobom i inwestorom, czyli zwyczajne okradanie nas pod przykrywką np. zaszywania rzekomej dziury budżetowej, bądź spłaty zadłużenia narodowego.

Demokracja po prostu nie istnieje. Jest ona tylko iluzją dającą nam złudne przekonanie, że mamy na cokolwiek realny wpływ.

Nic z tych rzeczy!

Jesteśmy tylko niewolnikami zmieniających się ustrojów, za którymi i tak zawsze stoi wąska grupa osób, które kontrolują całą ludzkość.

Mieliśmy, niegdyś tak modny, komunizm, a dziś panuje kapitalizm. Żadna demokracja nie jest tym czym powinna w rzeczywistości być. Tak czy owak, wszystko wędruje do prywatnych właścicieli z nami włącznie.

Kapitalizm, który zapanował w świecie zachodnim, obalając komunizm, to długa i zawiła historia, ale warto wiedzieć, że przyczynił się do tego były papież Jan Paweł II wraz z ówczesnym prezydentem USA – Ronaldem Reaganem.

…Okładka tygodnika Time z lutego 1992 ukazywała profile prezydenta USA oraz Jana Pawła II z tytułem „ŚWIĘTE PRZYMIERZE: O konspiracji Reagana z papieżem, aby wspomóc polską Solidarność i przyśpieszyć zgon komunizmu – reportaż śledczy”.
Dzięki wysiłkom dziennikarza Carla Bernsteina, świat dowiedział się o tajnym przymierzu zawartym 7 czerwca 1982 roku między Państwem Kościelnym i Stanami Zjednoczonymi. Miało ono na celu utworzenie nowego porządku świata, pod moralnym patronatem papiestwa i politycznym protektoratem USA.
Richard Allen – główny doradca Reagana stwierdził: „Było to jedno z największych tajnych przymierzy wszechczasów.” Do przymierza przyczyniły się wspólne interesy USA i Watykanu. Dzięki upadkowi komunizmu papiestwo może odzyskać supremację w Europie, zaś Stany Zjednoczone stać się superpotęgą. W pierwszej fazie plan ten zakładał zniszczenie komunizmu. Działania w tym kierunku finansował Watykan, CIA i europejskie związki zawodowe. Najlepsza dyplomacja świata złączyła siły z amerykańskim wywiadem.
Prezydent USA wyznał: „Wszystko, co wiedzieliśmy, a czego papież mógł nie wiedzieć, przekazywaliśmy mu od razu.”
Szef CIA William Casey, podczas każdej podróży do Europy udawał się najpierw do Rzymu, aby konsultować plany wywiadu amerykańskiego z Kurią. Watykan otrzymał specjalne połączenie z Waszyngtonem. Według USA Today, odtąd prezydent USA regularnie konsultuje się z papieżem. Na podstawie proroctw Apokalipsy już w XIX wieku badacze jej proroctw zapowiedzieli, że Ameryka i Watykan złączą siły, tworząc Obraz Bestii. Wówczas trudno było sobie to wyobrazić. Papiestwo nie posiadało wtedy statusu państwa, ani moralnego autorytetu na świecie, natomiast Amerykanie nie mogli się uporać z grupkami słabo uzbrojonych Indian.
Przymierze Watykanu z Amerykanami było wówczas nie do pomyślenia, gdyż przodkowie wielu z nich zbiegli z Europy przed prześladowaniami inspirowanymi przez kościół rzymski. Papieża powszechnie uważano za antychrysta i jeszcze do niedawna straszono nim w USA dzieci.
Współpraca zawiązana w bibliotece watykańskiej – pomimo dobrze poinformowanej prasy – utrzymała się w tajemnicy przez dziesięć lat!
Związek między tymi dwoma potęgami wpłynie na los całej ziemi. Znamienna wydaje się zapowiedź Thomasa P. Melady, byłego ambasadora USA w Watykanie: „Wierzę, że USA, jako jedyna superpotęga światowa oraz Stolica Apostolska, jako jedyna ogólnoświatowa moralno-polityczna moc, mają szczególną rolę do odegrania w przyszłości. Ich działania wpłyną na życie ludzi we wszystkich częściach świata.”

Oto wypowiedź Jana Pawła II nawołującego do NWO:

I tutaj wychodzi na scenę ten drugi element, czyli władza religijna. Nie będę się tu długo rozpisywał, ale jak widać z powyższego tekstu, sprawuje ją król tego świata – papież.

Tak! Watykan i jego głowa, dziś papież Franciszek, to król istniejącego od przynajmniej 20 lat Nowego Porządku Świata.

Tak! NWO jest wytworem Watykanu i jego przewrotnej polityki prowadzonej od setek lat! Stworzenie imperium sterującego globalnym systemem było odwiecznym zapędem Rzymu!!!

Warto dodać, że Niemcy są modelowym przykładem systemu NWO, które to są spóścizną po Cesarstwie Rzymskim Narodu Germańskiego – taka ciekawostka w temacie.

Watykan nie ma nic wspólnego z Bogiem Ojcem oraz Chrystusem i papiestwo od zawsze stało w sprzeczności z Bożą Wolą. Watykan jest biblijnym Babilonem WielkimWielką Nierządnicą, matką obrzydliwości całej ziemi jak opisuje to:

Objawienie Jana 17:1-5
(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Dzisiejszy Watykan jest dawnym Babilonem Wielkim, który oprócz potężnych wpływów politycznych, ma także władze duchową nad całymi społeczeństwami. Przez setki lat manipulował swymi wiernymi zwodząc ich, przejmując rolę prawdziwego przewodnika, czyli Chrystusa!

Efektem tej rozpustnej działalności jest ośmieszanie chrześcijaństwa i Jedynego Prawdziwego Boga i Jego Syna Isusa Chrystusa. Ludzie odwracają się od Stwórcy będąc upojeni tym co wyprawia Kościół Rzymsko Katolicki.

Czy wiesz, że Pl. Św. Piotra to w rzeczywistości wielka świątynia słońca z ustawionym na środku fallicznym obeliskiem sprowadzonym prosto z egipskiego miasta słońca heliopolis??
Ponoć znajdują się w nim szczątki jednego z faraonów uważanego za potomka boga Ra.

image
(Okultystycznej symboliki jest znacznie więcej)

Czy masz pojęcie kto stoi za kultem egipskich, jak i babilońskich bóstw??

Chyba nie muszę wyjaśniać, że był to od zawsze Lucyfer, inaczej „niosący światłość. Właśnie w ten sposób, oczarowując ludzkość dając wątpliwe światło mądrości, okłamuje i zwodzi on CAŁĄ ZAMIESZKANĄ ZIEMIE!! Wszystkich..nawet własne sługi!!

Babilon Wielki jest największym z narzędzi do „upijania całych narodów”.

Znów, jak na ironię, przykładem jest Polska. Społeczeństwo bierze udział w masowej kontroli umysłów i bałwochwalstwie. Kościoły i parfie są w każdej miejscowości i na każdej dzielnicy. Zobacz!

image

Msze kościelne nie są niczym innym, jak magicznymi rytuałami, kompletnie otumaniającymi wiernych. Popatrz na te dziwne obrzędy, posągi, ołtarze pełne przepychu i bałwanów, posępną muzykę i hipnotyzującą mowę księży. Wierni wychodzą następnie z kościoła nie zastanawiając się nawet, po co tam byli. Zostali podświadomie poinstruowani i zaprogramowani, jak za każdym razem podczas mszy, do określonego myślenia i postrzegania świata. Kościół NIGDY nie zachęcał do samodzielnego czytania Biblii, ba swego czasu nawet tego zabraniał lub uniemożliwiał z powodu jej uniedostępniania

Najgorsze jest to, że w Piśmie Świętym i naukach Chrystusa nie ma nic, by w taki sposób oddawać uwielnienie Bogu!

Wszelkie te obrzędy religijne są rodem ze starożytnego Babilonu podobnie, jak był on siedzibą wszelkich wałszywych religii, okultyzmu i magii w starożytności na terenach Azji. Najgorszy z nich to właśnie bałwochwalstwo, czyli oddawanie boskiej czci obrazom i posągom.
Bóg wyraźnie tego zabronił w II Przykazaniu:

Ks. Wyjścia 20:4-5

(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym,

Nie muszę chyba przytaczać więcej argumentów??

Tak więc mamy dwa potężne organy sprawowania władzy na świecie – polityczną i duchową, które mówiąc delikatnie, działają nieprawidłowo.

Dlaczego?

Ponieważ, jednym i drugim systemem rządzi Lucyfer zwany szatanem.
(jego prawdziwa tożsamość to dłuższy temat)

Szatan wykreował na ziemi własny system sprawowania władzy, który jest sprzeczny z postanowieniami Boga. Od jednego imperium do następnego obejmował swymi kłamliwymi rządami cały świat, aż do obecnego „systemu globalnego”.

Biblijne proroctwa ukazywały mocarstwa np. w postaci zwierząt – bestii lub, jak w jednej z wizji sennych króla Banilonu Nabuchodonozora, w postaci posągu wykonanego z różnych metali imitujących poszczególne potęgi.

Dzisiejszą sytuację proroctwa również dokładnie opisują, ale cały czas w podobieństwach. System globalny według wizji babilońskiego króla z Ks. Daniela, pokazany jest jako stopy posągu wykonane po części z gliny, po części z żelaza:

Księga Daniela 2:33; 51-43
(33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.
(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

To proroctwo pokazuje do czego podobny jest ówczesny system i jak działa. Władza polityczna i duchowa współpracują ze sobą tworząc wielkie królestwo, ale nie łączą się ze sobą!
Królestwo to jest kruche co świetnie widać na przykładzie ciągłych wojen, kryzysów i przeróżnych konfliktów.

Chrystus w Objawieniu Jana (Apokalipsie), opowiedział nieco szerzej o Czasach Końca. System globalny sterowany przez dwa główne elementy, czyli rządy i religie jak opisałem to wyżej, przedstawiony jest jako: Zwierzę ujeżdżane przez Wielką Nierządnicę:

Objawienie 17:3
(…)I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Zwierzę o siedmiu głowach imituje system polityczny, który jest reprezentowany przez syjonistów, wyznawców talmudu i kabały. Są to głównie „Żydzi” aszkenazyjscy (stanowiący znaczną większość wszystkich Żydów na świecie), są potomkami plemienia Chazarów, którzy przyjęli judaizm jako religię państwową w XI wieku. CI „Żydzi” nie mają nic wspólnego ze starożytnym Narodem Wybranym przez Boga, Izraelem!!

Isus Chrystus powiedział o nich tak:

Objawenie 2:9
Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Zwierzę ujeżdżane jest przez niewiastę Wielką Nierządnicę, czyli Watykan i papiestwo:

Objawienie 17:7
I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dzie sięć rogów.

Watykan w chwili obecnej ujeżdza system polityczny co oznacza, że ma kontrolę polityką, gospodarką, ekonomią, finansami, mediami, religiami itp.!

Na szczęście jest skazany na upadek, który zapowiada się lada moment!!
Jego nierząd uprawiany z królami ziemi posunął się za daleko i sam Bóg sprawi, że oni wykonają na nim wyrok!

Objawienie 17:12,16, 17
(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
(16)A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Gdy to się wydarzy, zacznie się Wielki Ucisk, czyli ostatni manewr szatana, który objawi swoje oblicze. Będzie to najgorszy czas jakiego jeszcze na ziemi nie było!! Wszystko tylko po to, by odwieść od Boga i zabić jak najwięcej ludzi!!!

Na szczęście będzie to również czas Bożej ingerencji, czyli Zbawienia i wielu znaczących cudów, które każdemu wahającemu się pozwolą dokonać ostatecznego wyboru!

Do tego wszystkiego doprowadził właśnie szatan. To on stoi za TYM CAŁYM ZŁEM, a nie Stwórca!!!

Bóg zaprojektował wszystko w harmonii tak, by człowiek mógł żyć w zgodzie z całą ziemią.

Lucyfer postanowił stworzyć własny system oparty na kłamstwie.
Szatan chcąc udowodnić Bogu, że jesteśmy gorsi od niego, pała do nas i całego stworzenia wielką nienawiścią. Pragnie byśmy byli poddani jemu i zwodząc NAS, choć bardziej pasuje słowo kusząc, wciąga w swoje intrygi doprowadzając najczęściej do tego, byśmy zabijali się nawzajem!

Jest to jego odwieczna technika..kuszenia niby cnotliwymi intencjami, pozostawiając wybór między rzekomym dobrem a zbyt wymagającą Wolą Bożą.

W ten sposób Lucyfer usypia sumienia i prowadzi całe narody na manowce!!

Bracia i Siostry…
Nie dajcie wodzić się na pokuszenie!!

Czas jest bliski KOŃCA

Miłujcie się wzajemnie i szukajcie Bożej Miłości.

Niech Pan Bóg Was błogosławi!

Reklamy

12 myśli w temacie “„Piętno Systemu” – czyli wpływy i działanie rządów, oraz religii.

 1. Nic dodać i nic ująć-Znakomity artykuł w którym pokazujesz w jaki sposób jesteśmy manipulowani za sprawą szatana przez system polityczny,czy religijny(szczególnie krk).Naprawdę jestem pod wrażeniem.Czy pozwolisz mi udostępnić ten artykuł publicznie?

  Polubienie

 2. Oczywiście że przekaz nie ulegnie przeinaczeniu :-)Staram się też szanować prawa autorskie i nie podaję czegoś co jest nie moje,jako swoje 🙂

  Polubienie

 3. Bardzo dobry artykuł.
  Myślę że dla ludzi dopiero poszukujących prawdy będzie dobrym źródłem informacji o całym tym religijno – politycznym systemie stworzonym przez szatana.
  Tak jak napisałeś stworzono nam odpowiednie warunki do tego abyśmy nie mieli chwili wytchnienia. Ludzie w pogoni za jutrzejszym dniem nie myślą o Bogu bo najzwyczajniej zbyt zmęczeni. Postaraj się za to abyśmy mieli mnóstwo różnych celów życiowych które oferuje się nam w reklamach. Oglądając filmy próbujemy być w życiu tacy jak nasi filmowi bohaterowie. Celebryci, gwiazdy, idole to są osoby tworzone jako godne naśladowania i jednocześnie przez tworzenie takich żywych bożków odbiera się cześć należną naszemu Stwórcy. Jest to nowoczesne bałwochwalstwo medialne w którym ukazuje się „boskich” idoli odwracając ludzi od Boga i naszego Zbawiciela.

  Pozdrawiam

  Polubienie

 4. Świetny artykuł i rzeczywiście wart rozpowszechniania. Dodała bym tylko taką refleksję, że na początku to Bóg był królem. Potem na żądanie narodu wybranego zgodził się aby mieli oni króla spośród ludzi i byli jak inne narody. Jednak według mojego rozumienia Bóg nie był zbytnio zadowolony z tego żądania. Z czasem okazało się, że nawet bardzo bogobojni i prawi królowie popadali w grzech i odstępstwo. Jednak o czymś takim jak „władza ludu” Bóg nigdzie nie wspomina. Gdyby był to dobry system to Bóg z pewnością wprowadził by go od razu. Rozumiem więc, że jest to dzieło Szatana, które ma na celu sprzeciw wobec Stwórcy i z tego powodu nie może być dobre dla ludzkości co nasze obecne doświadczenia w pełni potwierdzają.
  Pozdrawiam .

  Polubienie

 5. Racja Pugi. Umknął mi ten fakt i Twoja refleksja jest jak najbardziej słuszna.
  Niestety nasi przodkowie Izraelici jako naród o „twardym karku” z czasem odwracali się od swego władcy, Boga. Najlepszym, albo najgorszym przykładem jest król Salomon, który był sprawiedliwym i mądrym władcą, a ostatecznie przeszedł na złą stronę.

  Co do demokracji to jest ona oczywiście szatańskim wytworem, który nawet w przypadku prawidłowego działania i tak będzie zły. Ludzie nie potrafią do końca rządzić sami sobą, a z pomocą szatana to już tym bardziej nie ma opcji powodzenia co widać doskonale we wszystkich krajach, w których ten ustrój obecnie panuje.

  Opisałem w artykule jak powinna rzekomo wyglądać demokracja, a jak faktycznie wygląda by wskazać na totalny paradoks jej dzisiejszego działania. Ona jest po prostu iluzją dla mas, że niby mamy na coś wpływ, że możemy o czymś decydować, ustanawiać własne prawa..widać, że jest to w sprzeczności z Wolą Bożą, która jest niepodważalna, dlatego demokracja nie ma absolutnie racji bytu.

  Pozdrawiam serdecznie!

  Polubienie

 6. Mam pewne spostrzeżenia co do „kuszenia” ludzi.

  Piszesz w swoim artykule, że to Szatan KUSI ludzi zwykle po to abyśmy nie dostąpili zbawienia i zabijali się nawzajem. Ciekawiło mnie więc dlaczego w modlitwie „Ojcze Nasz” Bóg KUSI człowieka („i nie wódź nas na pokuszenie”).

  Wg mnie jest to typowe przeinaczenie tekstu biblijnego, który jest źle tłumaczony. Oczywiście indoktrynowanie mnie od dziecka katolicką religią niesie ze sobą skutki. I czytając poprawną wersję modlitwy „Ojcze Nasz” czy to w mojej Biblii EIB (w razie czego proszę o wyguglowanie ;p), czy też w Biblii interlinearnej online (http://biblia.oblubienica.eu/) nie widziałem różnicy między słowami „nie wódź nas na pokuszenie” a „nie poddawaj nas próbie”.

  Teraz widzę znaczącą różnicę…

  Gdyż Szatan kusi cały świat. A Bóg poddaje sowich wiernych próbom, aby sprawdzić jak bardzo im na Jemu zależy.

  Oczywiście to moje przemyślenia. Zapraszam do polemiki na temat ich słuszności 😉

  Polubienie

  1. Oczywiście, również ja dostrzegłem tą „nieprawidłowość” już dość dawno temu i doszedłem do wniosku, że to wina tłumaczy kombinujących w przekładach tak, by pewne zdania nabrały opacznego sensu.

   Ja osobiście wymawiam tą kwestię nieco inaczej…

   „i nie POZWÓL wodzić nas na pokuszenie”

   To zupełnie zmienia sens tej prośby, odnoszącej się do ochrony Boga przed naszymi własnymi słabościami. Również dobrze zgrywa się to ze słowami apostoła Jakuba, który w swym liście wyraził się bardzo jasno…

   Jakuba 1

   (13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.

   (14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;

   (15) Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć.

   Według powyższego, największym zagrożeniem, jeśli chodzi o pokusy, bywają nasze własne pożądliwości, a to bardzo łatwo może wykorzystać także szatan, który jest największym kusicielem, a kuszenie to budzenie podniety, czyli pokusy.

   Bóg natomiast potrafi poddać nas swego rodzaju próbie, by poznać naszą wytrwałość i wierność wobec Niego. Toteż nie raz jest napisane, że Bóg bada serca i nerki, ćwiczy nas i karci, ale wszystko po to, by wytopić nas tak, jak wytapia się złoto, aż stanie się w pełni oczyszczone 🙂

   Objawienie Jana 3

   (18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

   (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s