„Spór o Chrystusa” – dowiedz się, kim On naprawdę jest!!

[Audio – wizualna wersja artykułu]

[Wersja artykułu w formacie mp3 do pobrania:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/KimJestJezus_mp3.zip%5D

Witam wszystkich Braci i Siostry!!

Chciałbym poruszyć temat odnośnie ostatnio zaistniałego w internecie sporu o osobę naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Bardzo przykrym faktem jest, że z powodu wielu dogmatów krążących wśród chrześcijan na temat Jego osoby, tworzą się kolejne konflikty, podziały i odłamy wiary.

Dlaczego tak się dzieje i co jest istotą owych sporów i podziałów??

Wszystko rozchodzi się o jedno proste pytanie…

Czy Jezus Chrystus jest Bogiem?

Odpowiedź może wielu zaskoczyć i początkowo przyprawić o zdziwienie, ale zapewniam Was, że jest to wspaniała wiadomość, którą dane było mi przez Boga zrozumieć na podstawie tylko i wyłącznie Słowa Bożego i wsparcia Ducha Świętego, aby Wam ją wyłożyć i załagodzić w końcu ten spór, który nas tak bardzo podzielił i poróżnił. Niech wyjdzie nam to na dobre, ku chwale Boga Ojca i Syna Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie!

Najpierw jednak zacznę od wyjaśnienia problemu, dlaczego owy spór toczy się głównie w sieci.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, że wiele osób poczęło się budzić z koszmarnego snu narzuconego nam przez świat szatana. Ludzie zaczęli w końcu dostrzegać jak bardzo byli okłamywani przez władze, oraz swych przywódców religijnych, którzy mamiąc nas rzekomo dobrymi intencjami, manipulowali naszym myśleniem, sposobem życia, światopoglądem itp., tym samym żerując na nas, wpychali nas w grzech i coraz bardziej nas deprawowali i ubezwłasnowolniali.

Jeszcze z 20 lat temu mało kto by nawet pomyślał, żeby kwestionować zwierzchnictwo owych przywódców, ale powiększający się dostęp do internetu sprawił, że można łatwo doszukać się wielu cennych informacji. Można nawiązać kontakt z osobami, które z powodu innych poglądów nie miały wcześniej jak ukazać wielu kompromitujących faktów i kłamstw.

To się jednak zmieniło i kłamstwa te zaczęły docierać do zwykłych, przeciętnych osób, które czuły, że są oszukiwane i chciały poznać prawdę.

Tym samym internet stał się miejscem, w którym osoby mające wątpliwości co do tego w jakiej żyjemy rzeczywistości, mogły się spotykać i wymienić swoje poglądy i odczucia. Wkrótce, lawinowo ukazywały się informacje kompletnie obnażające działania rządów i religii.

Wiele osób postanowiło o wystąpienie ze swych dotychczasowych związków wyznaniowych i zainicjowali ruchy właśnie tu – w sieci. Masowo powstawały witryny, blogi i fora, na których można było zasięgnąć ciekawych wieści jak i merytorycznie podyskutować.

Niestety, z czasem ruch ten zaczął nabierać pewnej tożsamości i powstał nowy termin: „nowo narodzeni chrześcijanie”, a osoby, które uwolniły się spod wpływu religii fałszywych mianowały się „nowo narodzonymi”.

Zaczęły formować się nowe grupy, rzekomo wolne od kłamstw i indoktrynacji, które gromadziły się wspólnie, razem poszukując Prawdy. Wyszło na jaw wiele rzeczy pokazujących, że droga do Boga nie prowadzi przez kościoły, świątynie i dziwne obrzędy mające pogańskie korzenie.

Mimo tego pozostał jeden mankament. Silna indoktrynacja, której większość ludzi była poddawana przez lata, zostawiła u nich swe piętno. Jakie?

Takie, że pomimo, iż przestali słuchać fałszu z ust swych wcześniejszych ‚przewodników’, to nadal powielają ich uczynki tworząc nowe dogmaty, często oparte o wyuczone przedtem doktryny takie jak np. „Św. Trójca”, życie po śmierci w niebie, „Duchowy Izrael” i tym podobne.

Pismo Święte, a dokładnie słowa samego Boga Ojca i Jego Syna Chrystusa rozbijają w puch wszystkie kłamliwe dogmaty, a prostota Ich przesłania jest tak łatwa do zrozumienia i przyswojenia, że może to pojąć każdy prosty człowiek chcący poznać i zbliżyć się do Stwórcy.

Problemem jest jednak to, że osoby rzekomo bardziej pojętne, znające nieco Biblię, które postanowiły prowadzić blogi czy witryny, trzymają się wciąż tychże fałszywych dogmatów i dalej rozpowszechniają kłamstwa z nimi związane.

Dlaczego tak się dzieje??

Ponieważ zdecydowana większość takich osób, zamiast wyzbyć się starych, kłamliwych poglądów i chwycić się tylko nauk Jezusa Chrystusa i karmić się, jak to On powiedział „KAŻDĄ WYPOWIEDZIĄ POCHODZĄCĄ Z UST BOŻYCH”, nadal stawiają na piedestale fałszywego apostoła Pawła i jego własną ewangelię kompletnie sprzeczną z tym czego uczył Syn Boży.

Jezus wyraźnie ostrzegał nas przed nim w przypowieści „o dobrym i złym siewcy”!!

Zobacz:

Ew. Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Jest to dokładny opis tego co się stało w czasach, gdy Jezus był na ziemi i krótko po nim.

Siewcą dobrego nasienia był oczywiście Chrystus, a ziarno pszenicy, które wysiał to synowie Królestwa głoszący Prawdę, jak np. Uczniowie.

Kto pojawił się zaraz po śmierci Jezusa rozgłaszając nowe nauki i własną ewangelię tak, iż w Nowym Testamencie mamy jej więcej niż tej Chrystusowej??

Ew. Mateusza 13:37-39

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

Nikt inny, jak właśnie samozwańczy apostoł Paweł i jego uczniowie czyli ewangeliści Łukasz i Marek!!

To właśnie przez ich pokrętne nauki i filozofię, która nie dość, że jest sprzeczna ze Słowem Bożym, to jeszcze w wielu miejscach wyklucza sama siebie, mamy dziś kilkaset, jak nie kilka tysięcy odłamów chrześcijaństwa! Czemu? Temu, że „kąkol”, którym był Paweł ze swymi naukami można interpretować na setki sposobów i tym samym każdy z odłamów ma własną jego interpretację. Każdy odłam twierdzi, że ma rację i znajduje jej uzasadnienie w pawłowiźnie, ale żaden z nich nie dogada się między sobą.

Sprawdź koniecznie dowody na temat Pawła!
WSZYSTKO O PAWLE

W ten sposób termin „nowo narodzeni” jest bardzo mocno nadużywany.
Mało kto rozumie istotę tego, że by narodzić się na nowo należy kompletnie odejść od starych i błędnych dogmatów i chwycić się tylko i wyłącznie Słowa Bożego (nie pawłowego!).

Przez owe uchybienie znów tworzą się nowe odłamy chrześcijaństwa, których jakby ‚kościołem’ i miejscem rozpowszechniania kolejnych doktryn stał się internet.
Zasadniczo taka działalność mało czym różni się od tego, co dzieje się w ówczesnych kościołach.

Znaleźli się nowi ‚internetowi duszpasterze’, organizujący pod sobą swych czytelników i wielbicieli, którym wpajają dalej fałsz w postaci pawłowego kąkolu.

NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z PONOWNYM NARODZENIEM, O KTÓRYM MÓWIŁ JEZUS CHRYSTUS!!

Narodzenie się na nowo oznacza to, o czym mówił nasz Mesjasz, byśmy stali się jak dzieci!

Dzieci mają to do siebie, że słuchają z uwagą i przyswajają wszystko w lot. Nie dywagują, nie polemizują, nie filozofują, ale chłoną wiedzę i starają się naśladować autorytet, który do nich przemawia.

A KTO JEST NASZYM AUTORYTETEM???
JEZUS CHRYSTUS, CZY PAWEŁ???

Tym właśnie sposobem pojawił się kolejny przerażający problem!

Nagle, po kilku latach okazuje się, że jest grom osób, które po rzekomym ponownym narodzeniu się, wpadają w depresje i dziwnym trafem tracą wiarę, szukając w sobie problemu, przez który nie mogą „odnaleźć w swym sercu Chrystusa”, którego wedle zaleceń Pawła mieli wcześniej przyjąć, wyznając publicznie swą wielką wiarę.

Oczywiście jest to kompletnym zaprzeczeniem tego, co mówił nam Jezus..proszę:

Ew. Mateusza 6:1, 2

(1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

(2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

Brak stosowania się do poleceń Mesjasza kieruje ludzi na manowce, a następnie przyprawia o przygnębienie, a nawet odrzucenie Go! Przed tym również nas ostrzegał..patrz:

Ew. Mateusza 7:24-27

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

Takie osoby próbują zrozumieć i  pojąć nauki Pawła, łącząc je w mniejszej części z naukami Jezusa. Tego nie da się zrobić w sytuacji, gdy nauki te są zupełnie różne!

Mało tego, Paweł uroił sobie coś w rodzaju osiągnięcia doskonałości tutaj na ziemi w sytuacji, gdy wszyscy jesteśmy grzesznikami pod rządami złego. Jest to na chwilę obecną niewykonalne, a już na pewno nie jest to warunkiem zbawienia!

Niestety owi ‚internetowi przewodnicy’ głoszą takie kłamstwa, a osoby chcące poznać Prawdę, zamiast szukać odpowiedzi w słowach Boga i Jego Syna, szukają pomocy u nich. Ci im wciskają pouczenia Pawła i błędne koło się zamyka.

Tak właśnie utworzył się nowy odłam internetowego chrześcijaństwa” prowadzonego przez ślepych przewodników.

W tej sytuacji jasne jest, że przez ich działalność rodzą się konflikty mające podłoże doktrynalne.

I właśnie tutaj chciałbym rozwinąć temat osoby Jezusa Chrystusa w kwestii, z której powstał spór o dogmat, który wskazałem na początku artykułu:

„Czy Jezus Chrystus jest Bogiem?”

W kwestii tej głównym problem jest dalsze forsowanie kłamliwej doktryny katolickiej o św. Trójcy, która nie ma żadnego oparcia w Biblii. Jest to antyczny dogmat wyciągnięty ze starożytnych kultów boskich Triad, czyli bóstw trój-osobowych.

Rzym w swej pogańskiej naturze przerobił rzeczywistą osobę Boga Ojca i Jego Syna, dodając do tego siłę sprawczą Stwórcy, czyli Ducha Świętego i w ten sposób przekazał nam w spuściźnie taki właśnie pogański, zniekształcony obraz Boga.

Ten problem, jak się okazuje, przerasta możliwości zrozumienia wielu rzekomo ‚nowo narodzonych’. Wszelkie próby zrozumienia natury Boga nadal opierają się o założenie wieloosobowości jednej postaci.

Niestety, ten głęboko zakorzeniony dogmat rzymski jest dość silnie odciśnięty u wielu braci i sióstr, którzy byli indoktrynowani przez wszelakie odłamy wyznań chrześcijańskich i nie pozwala im na rozgraniczenie dwóch różnych Istot. Same nazwy Ojciec i Syn, są już tak wymowne, że nie trzeba tak naprawdę zastanawiać się kto jest kim i jaką pełni rolę.

Przypominam, że robienie z kilku osób, a dokładnie 3, jednej jest pogańskim zwyczajem, który Rzym przerobił sobie na swoją modłę. Trzymanie się twierdzenia, że Syn jest Ojcem, nadal jest wyznaniem fałszywego dogmatu rzymskiego.

Innym problem w zrozumieniu roli jaką spełnił i pełni Jezus jest to, że oddał On Bogu Ojcu swe doskonałe życia i krew w ofierze przebłagalnej za nasze grzechy!

Jezus spełnił rolę Baranka Ofiarnego, którego ongiś musieli składać Izraelici w ofierze za swe osobiste grzechy. Jezus, jako doskonały człowiek, stał się ostatnią ofiarą dla Boga za grzech całej ludzkości. Ojciec wywyższył Jezusa za ten czyn do miana swego zastępcy, niczym namiestnika, dlatego ma władzę nawet nad śmiercią!

I na mocy Jego Ofiary może zostać zbawiony każdy, kto będzie przestrzegał Jego nakazów danych Mu od Ojca, które są oparte o Prawo Boże, czyli 10 Przykazań.

I najważniejsze!!! 

Wiekuisty Pan Zastępów jest Bogiem Wiecznym, który jest nieśmiertelny i nietykalny! Jest obrażaniem Boga twierdzenie, że mógłby zostać On zabity i w ten sposób poniżony przez człowieka.

Właśnie taki wizerunek stworzył szatan! Chcecie wierzyć w to, że Wasz Bóg mógłby dać się zabić? 

Czyli nie ma żadnej zmiany w sposobie przedstawiania naszego Stwórcy, który jest Bogiem Jedynym oraz Wyjątkowym i nie ma żadnego innego boga obok Niego!! Ojciec wyraźnie to powiedział w swym I Przykazaniu:

Ks.Wyjścia 20:2, 3

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Nie ma innych bogów! On jest jeden! Bóg Ojciec – Stwórca Nieba i Ziemi!

Niestety, ale mimo tak oczywistych słów jak i innych, które wskażę w dalszej części artykułu, Obraz Boży jest przedstawiany inaczej…po pogańsku!

Owi ‚nowo narodzeni przewodnicy’ postanowili przerobić nieco dogmat Trójcy i stworzyli z niego dogmat „Dwójcy„, czyli połączenie Boga Ojca i Syna Bożego w jedną i tą samą osobę.

Osoby te postawiły Jezusa Chrystusa w miejscu Boga Ojca twierdząc, że jest On Mu równy i także jest Bogiem. Sposoby takiej interpretacji są tak mnogie, jak mnogie są odłamy chrześcijaństwa i jego przewodnicy prześcigają się w sposobach tłumaczenia Bożej natury, jednocześnie wciskając swym podopiecznym, że natury Bożej nie da się pojąć ludzkim rozumem.

JEST TO SZCZYT HIPOKRYZJI OWYCH OSÓB I ZWODZENIE OWIEC SZCZERZE PRAGNĄCYCH POZNAĆ BOGA I JEGO SYNA JEZUSA!!

Próbują oni przedstawić swym ‚wiernym’ Jezusa, jako cielesnego Boga Ojca, który sam zszedł na ziemię, sam do siebie się modlił, sam siebie złożył w ofierze na okup za ludzkość i sam siebie wskrzesił z martwych.

Czy to nie brzmi absurdalnie???

A co najlepsze, zadając takim ludziom proste pytania oparte o Słowa Boga i Jego Syna zawarte w Ewangeliach jego osobistych uczniów Mateusza i Jana, otrzymujemy w odpowiedzi powyższy tekst: „natury Boga nie da się pojąć ludzkim rozumem” lub podaje się dwa lub trzy wersety, które nawet nie są wprost wypowiedziane, że: „tak, Ja Jezus jestem Bogiem” albo „ja Wasz Bóg przyjdę w postaci Jezusa, Mesjasza”.

Nigdzie w Biblii nie ma takich sformułowań, za to insynuuje się coś na podstawie domysłów i sugestii opacznie rozumianych alegorii.

Natomiast stwierdzeń samego Jezusa, tylko w dwóch Ewangeliach – Mateusza i Jana, że Chrystus jest Synem Bożym, że został posłany przez Ojca, że nie mówi od siebie, ale to czego Go Ojciec nauczył, że pełni Wolę Ojca (nie swoją), który jest w niebie jest masa, wciąż powtarzana i nie ma się czego doszukiwać!!

Najprostszy werset, na którym kładą się wszyscy głosiciele tego fałszywego dogmatu pochodzi z Ew. Jana 14:28

Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.

Dopominając się o wyjaśnienia, zapewniam Was, że ich nie otrzymacie, a jeżeli już nawet, to i tak będą one niedorzeczne i bezsensowne.

Dyskusja nie wchodzi w grę, ponieważ po kilku takich pytaniach, jeśli nie uzna się powyższych odpowiedzi, zostaje się zbanowanym, osądzonym jako antychryst lub człowiek nierozumny, oraz unika się jakichkolwiek dalszych wyjaśnień!

Czyli standardowo jak w każdej religii:
„Albo zgadzasz się z nami i siedź cicho, albo wynocha!”

Czy tak powinni zachowywać się Naśladowcy Chrystusa???

„Po owocach ich poznacie!”

 

Dowiedz się kim jest Jezus!!

Przejdę teraz do wyjaśnienia tego zagadnienia, które to tak wielu osobom sprawia dziś wielki problem.

Zapewniam, wbrew twierdzeniom owych ‚pawłowych przewodników’, którzy to obrzucą mnie oskarżeniami za to co Wam ukażę, że nie ma w tym nic trudnego i każde z Was Kochani może poznać naturę Stworzyciela i trzymając Jezusa za rękę, razem kroczyć do naszego umiłowanego Boga Ojca w myśl słów Zbawiciela z Jana 14:6

Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Oczywiście nikt z nas nie pojmie sposobu myślenia i wyroków Boga, ale nie jest żadną tajemnicą to, jakimi  osobami są Ojciec i Syn…

ZAPRASZAM!!!

Czytając Ewangelie Chrystusa spisane przez Uczniów wybranych dlań przez samego Boga Ojca – Mateusza i Jana, a także listy dwóch kolejnych Uczniów Jezusa – Jakuba i Judy, a także w listach Jana spotykamy się co rusz z Jego wypowiedziami jasno wskazującymi na Jego rolę, jak i pozycję względem Boga Ojca.

Podam tylko kilka przykładów, ponieważ jest ich zbyt wiele, a z resztą możecie sami się zapoznać czytając wyżej wymienione Księgi.

Spójrzmy na parę wersów z Mateusza:
[Link do całej Ewangelii Mateusza]

Ew. Mateusza 3:16, 17

(16) A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

(17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

[Jeśli Jezus jest Bogiem Ojcem, to kto przemówił z niebios? Czy Bóg byłby aż takim egoistą, by umiłować sam siebie?]

 

Ew. Mateusza 5:8, 9

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

[Błogosławieństwa wypowiedziane w „Kazaniu na Górze”. Jeśli Jezus byłby Bogiem, to jakiego Boga będą oglądać ci czystego serca? Skoro Syn Boży jest Bogiem, ilu będzie bogów jeśli ci – pokój czyniący staną się również synami Bożymi???]

Cały rozdział 6 Ewangelii Mateusza jest pouczeniami jak należy postępować z naszą wiarą i jak ustosunkowuje się do tego Bóg, który jest w ukryciu. Jezus w przeciwieństwie do Boga Ojca został objawiony ludzkości!

Ew. Mateusza 10:40

(40) Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał.

[Czy Bóg posłałby sam siebie i jeszcze na dodatek mówił sam o sobie będąc na ziemi, że jest w niebie??]

 

Ew. Mateusza 12:17-21

(17) Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach:

(18) Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.

(19) Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.

(20) Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.

(21) A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję.

[Czy Bóg sam siebie nazwałby swym sługą i czy sam siebie by wybrał i umiłował? Nonsens!!]

 

Ew. Mateusza 16:13-17

(13) A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?

(14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

(15) On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie?

(16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.

(17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

[Jest to jedna z wymowniejszych sytuacji, w których Jezus mógł powiedzieć wprost, że jest Bogiem, lecz przyznał Piotrowi rację, gdyż Bóg Ojciec, który jest w niebie objawił mu, że Jezus jest Synem Boga]

 

Ew. Mateusza 20:21-23

(21) A On jej rzekł: Czego chcesz? Rzecze mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w Królestwie twoim.

(22) A Jezus, odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę oraz być ochrzczeni chrztem, którym się ja chrzczę?  Mówią mu: Możemy.

(23) Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane.

[Myślę, że wystarczy przykładów z Mateusza, gdyż ten już przebija wszelkie dogmatyczne kłamstwa]

 

I jeszcze kilka wersów z Ewangelii Jana:
[Link do całej Ewangelii Jana]

Ew. Jana 1:14-18

(14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

(15) Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja.

(16) A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską.

(17) Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

(18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił go.

[Jezus otrzymał swą chwałę od Ojca wykonując wzorowo Jego Wolę! Tak jak przez Mojżesza przyszedł Zakon – Prawo,  tak przez Chrystusa łaska i prawda, a mimo to Mojżesz nie był bogiem, choć  Bóg zasugerował mu, że miał nim jakby chwilowo być dla Izraelitów. I co najważniejsze! Boga nikt nigdy nie widział! dalsza część rozdziału pierwszego jest równie wymowna]

 

Ew. Jana 3:33-36

(33) Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.

(34) Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary.

(35) Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce.

(36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

[Znów powtórzony zwrot „Bóg posłał” – oczywistym jest, że Bóg sam siebie posłać nie mógł. Bardzo ważny jest wers 35 – Ojciec powierzył Chrystusowi potężną władzę. Wyjaśnię to w dalszej części artykułu]

 

Ew. Jana 10:14-18

(14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

(15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

(16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

(17) Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.

(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.

[Jezus Chrystus otrzymał od Boga Ojca władzę Królewską, dlatego jest naszym Królem i Pasterzem. Kocha nas i opiekuje się nami, jak i dał za nas swe życie z własnej woli! Ma od Ojca moc by powrócić do życia i sam na siebie wziął ten rozkaz od Niego! Czy Bóg rozkazywałby sam sobie??]

Dalej…

(26) Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.

(27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

(28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

(29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

(30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy   [SŁYNNY WERSET 30 CZĘSTO WYRYWANY Z  CAŁOŚCI KONTEKSTU]

[No właśnie..nie wierzycie! Bóg Ojciec jest Jedyny, Największy i dał swemu Synowi całe Królestwo pod nadzór i opiekę. Wszystko to jest właśnie Wolą Bożą, którą Jezus pełni przed nim z Jego rozkazu!
Ojciec i Syn są zgodni i jednomyślni! Ta alegoria jest często źle rozumiana.
Przeanalizuj sam całą Ewangelię, a uwierzysz!]

 

Ew. Jana 17: 19-24

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.

(20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

(21) Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

(22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.

(23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

(24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

[Według powyższego, mamy być jednym z Chrystusem i Bogiem. Czy to oznacza, że jesteśmy jedną i tą samą osobą??? To określenie jest użyte wiele, wiele razy!
I jasno dowodzi, że nie oznacza dosłownego zespolenia. Ma ono zupełnie inne znaczenie]

Przykładów mógłbym przytoczyć jeszcze bardzo wiele, ale nie o to chodzi!

Ewangelia Chrystusa jest napisana tak prostym językiem, że nawet dziecko jest w stanie to zrozumieć i zapewniam Was, że niejedna młoda osoba pojmuje Słowo Boże lepiej, niż uczeni w Piśmie. To głównie oni, faryzeusze i ludzie o zatwardziałych serca nie potrafili jej zrozumieć, za co żywnie okazywali nienawiść.

Również i dzisiaj nie zmieniło się to…jest tak samo!
„Po owocach ich poznacie”

Tak naprawdę, nie wiem w czym dokładnie tkwi problem, że mimo gromkiego przebudzenia, tak wiele osób nadal boryka się z tym, by zaufać Jezusowi i wziąć sobie do serca Jego nauki dane nam przez Niego od Ojca??

Nie wiem, jaki cel mają w tym nasi nowi „internetowi duszpasterze” promujący wciąż kłamliwe nauki Pawła, oraz związane z nimi wszelakie doktryny zamykające usta i umysły zwykłych owiec?

Nie chcę nikogo osądzać i wskazywać palcem, ale dlaczego to nie Słowo Boże jest na waszych ustach, a zamiast tego głosicie pokrętne nauki pochodzące ode złego?
Dlaczego i Wy szukacie uznania, uwielbienia i mianujecie się ‚pasterzami’??
Z czyjego polecenia to czynicie??

Czyż nie jeden jest Pasterz – Chrystus?
Dlaczego w takim razie zastawiacie się Pawłem??

Chciałbym otrzymać kiedyś szczerą odpowiedź!

Jeżeli już przeanalizowaliście i przemyśleliście sobie powyższe Ewangelie Chrystusa, to możemy przejść do końcowej części tego artykułu!

Kim jest naprawdę Jezus???

Na wstępie jeszcze raz powtórzę, że Słowo Boże, a już tym bardziej nauki Jezusa Chrystusa są wypowiedziane bardzo prostym i przyswajalnym językiem. Różnego rodzaju tłumaczenia trochę gmatwały styl, ale sam przekaz ma w sobie piękną prostotę nad którą nie trzeba długo myśleć i gdybać.

Co najlepsze, Mesjasz zapewnił nas, że Prawda będzie zrozumiała zwłaszcza dla prostych ludzi..zobaczcie!

Ew. Mateusza 11:25

(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Właśnie dlatego tylko prostolinijny sposób myślenia, pozbawiony zbędnej filozofii i polemiki jest jedynym, by poznać Prawdę, oraz naturę Boga i Jego Syna.

Wystarczy zaufać Im na słowo, a wszystko z czasem stanie się dla nas jasne i wyzbędziemy się wszelkich wątpliwości tak, iż nasza wiara stanie się jak niezachwiana niczym skała!!

Moi Drodzy Bracia i Siostry, Ludu Boży!

Nasz wspaniały Ojciec Niebiański, Pan Duchów, Bóg bogów, Stwórca Nieba i Ziemi, przed rozpoczęciem całego Dzieła Stwórczego uczynił najpierw właśnie Jezusa, swego Syna Jednorodzonego, który był odzwierciedleniem samego Boga Ojca.

Jezus jest pierwszą istotą jaką stworzył Bóg!!

Ale co najciekawsze??  Bóg nie stworzył Go jako ducha czy anioła, ale jako Syna Człowieczego – człowieka!!

Jezus jest doskonałym, pierwszym Bożym stworzeniem, najpodobniejszym do Ojca, ale tak jak my ma duszę, ciało i krew!! Jest doskonałym człowiekiem i zna wszystkie tajemnice Boga Ojca, ponieważ On nauczył Go wszystkiego od samego początku! Dlatego jako Syn Człowieczy będący najbliższy Bogu, mógł stać się doskonałą ofiarą za całą ludzkość.

To dlatego Chrystus jest nazwany  w Objawieniu Alfą i Omegą”, ponieważ to on jest Początkiem i Końcem” Bożego Planu Stworzenia i zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego. Niech tak się stanie!!

Czy nie napawa Was radością fakt, że nasz Ojciec dał nam tak wspaniałego Mesjasza i Króla, który jest jak my człowiekiem?? Tak samo zna nasze wszystkie bolączki i wie jak nami rządzić w Imieniu Boga Ojca! To wspaniała Nowina!!!

Pozwólcie, że wyjaśnię i wskażę Wam, jak Bóg naprowadził mnie na tą piękną Prawdę.

Ostatnio postanowiłem wraz z moimi Braćmi przeczytać i przeanalizować ponownie zaginioną Księgę Henocha, sługi Bożego z siódmego pokolenia po Adamie. Sprawdźcie ją koniecznie!

Zagłębiając się dalej w jej treść pełną proroctw wypowiadanych przez samego Boga Ojca, oraz opisów Tronu Bożego w niebie i Jego najbliższego otoczenia zauważyłem, że zapowiedzi i opisy Mesjasza Bożego mówią od samego początku o Jego postaci jako Synu Człowieczym! 

Sprawdźmy to:

Ks. Henocha 46

1 I tam ujrzałem kogoś, kto miał „Głowę Dni” i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów.

2 Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z „Głową Dni”?

3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki

Tutaj mamy piękny opis samego Jezusa Chrystusa!!

Henocha 48

2 I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.

3 Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów.

4 Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich.

Zobaczcie jak słowa z 3 wersetu pasują do tego, co powiedział Jezus do faryzeuszy o swym pradawnym pochodzeniu w Ew. Jana:

Ew. Jana 8:58

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

Tak więc mamy potwierdzenie tego, że Chrystus jest pierwszym Bożym Stworzeniem i sam Jezus wyjaśnia to faryzeuszom mówiąc, że istniał już przed Abrahamem!

Rozdział 62 ukazuje nam wielką tajemnicę!! Henoch otrzymał od Boga wizję przyszłości i tego co ma się wydarzyć. Henoch spisał te wszystkie mądrości i sam wspomniał, że jego księgę ujrzą dopiero odległe pokolenia!

2 Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu Pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział: [To, co] pokalali mi aniołowie! Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą.
Zobacz!!

Henocha 62

5 Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały

6 Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice.

7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym

9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę.

13 Sprawiedliwi i wybrani zostaną w ów dzień zbawieni i odtąd nigdy nie zobaczą oblicza grzeszników i nieprawych.

14 Pan Duchów pozostanie nad nimi i będą ucztować z Synem Człowieczym, oddadzą mu pokłon i będą go wielbić na wieki.

Zwróćcie uwagę na werset 7!

„od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym”.

Otóż jest to bardzo ważna informacja, która potwierdza nam fakt, że na początku nie wszyscy w niebie wiedzieli o istnieniu Jezusa. Prawdopodobnie szatan i jego zbuntowani aniołowie nie mieli pojęcia, że oprócz pierwszego człowieka wzniesionego z prochu ziemi, Bóg miał już swego Pierworodnego Syna Człowieczego u siebie, ukrytego przed innymi.

To ujawnia nam, jak doskonały plan dla całego Stworzenia, a szczególnie dla rodzaju ludzkiego wymyślił Bóg – Pan Duchów!

Nim powstało wszystko co powstało, Bóg uczynił Jezusa jako swe odwzorowanie. Stworzył sobie Syna w ludzkim ciele, doskonałego, pierwszy wzór człowieka narodzonego z Boga, który stał się pierwotnym modelem dla reszty Stworzenia.

Ew. Jana 1:1-3

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, [a Bogiem było Słowo].

(2) Ono było na początku u Boga.

(3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

[1 werset jest również często używany jako argument za tym, że Jezus jest Bogiem, jednak w świetle całego kontekstu staje się jasne, że chodzi o dwie osoby – Ojca i Syna] 

 

Ojciec nauczył swego Syna wszystkiego! Razem wszystko stwarzali. Bóg obmyślał jak ma być to uczynione, a Jezus doskonale wykonywał Jego polecenia. Z tego powodu jest On dla nas wymarzonym Królem i Pasterzem, ponieważ zna wszystkie tajemnice Nieba i Ziemi, których nauczył Go Ojciec, oraz jest Najwierniejszą Mu istotą.

Nawet w naszym życiu też zawsze tak było, że ojciec uczył syna swego rzemiosła, np . kowal uczył swego dziecka kowalstwa i syn sam nim się stawał – kowalem. Nikt tak nie uczy i z taka miłością jak Ojciec Syna, ponieważ przekazuje wszystko co posiada! To pokazuje dobitnie, że Bóg od początku nad wszystkim panuje i ma ściśle określony plan!

Czy teraz już rozumiecie, dlaczego Bóg Ojciec przekazał Jezusowi swą władzę??

Władzę nad nami! A my zostaliśmy stworzeni na wzór Syna Bożego, oraz Ojca, który jest Władcą Wszystkiego i na Ich obojga podobieństwo jesteśmy uczynieni. Stąd w Ks. Rodzaju opis stworzenia Adama wypowiedziany jest w liczbie mnogiej!

Ks. Rodzaju 1:26

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

 

Oto cała tajemnica, o którą tak zawzięcie toczą ze sobą spory Bracia i Siostry, którzy nadal karmią się „kąkolem” i trzymają się pogańskich dogmatów wyniesionych ze swych wcześniejszych wyznań, oraz faryzejskich nauk Pawła, zamiast słów Ojca i Syna.

Wszystkim osobom, które w wyniku zbłądzenia i zwiedzenia przez różnego rodzaju pokrętne nauki czują, że tracą wiarę i popadają w coraz to większe przygnębienie, doradzam ze szczerego serca, by rozpoczęły samodzielne przestudiowanie Ewangelii Mateusza i Jana, a szczególnie „Kazania na Górze” (tutaj link do artykułu redagującego Kazanie) i zaprzestały wspierania swego sumienia przez  ‚internetowych duszpasterzy’.

Mam nadzieję, że ten artykuł wyjaśni wszelkie wątpliwości i wesprze na duchy wszystkich przygnębionych i smutnych, pragnących przyjaźni z Bogiem Ojcem i Jego Synem!!

Na zakończenie przekazuję Wam Kochani błogosławieństwa od Jezusa, Naszego Zbawiciela!

Ew. Mateusza 5:3-13

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

Niech Bóg Ojciec błogosławi Wam w Imieniu Chrystusa!!!
Niech tak się stanie!!!


226 myśli w temacie “„Spór o Chrystusa” – dowiedz się, kim On naprawdę jest!!

 1. Dla mnie Bóg jedynie jest pierwszy i ostatni i jest moim Bogiem i Zbawicielem, Ty masz to rozdzielone pomiędzy Chrystusa.
  Moja droga o wiele prostsza i pewniejsza, bo ufam TYLKO BOGU Izraela! I nie muszę sie zastanawiać dlaczego Jezus nazywa się w Apokalipsie nie tylko pierwszy i ostatni, Alfa i Omega.

  [Komentarz częściowo zablokowany:
  Proszę mnie nie przekonywać do swoich nieuzasadnionych podejrzeń]

  Polubione przez 1 osoba

  1. Dla mnie Moniko, Bóg Ojciec – Święty Izraelski również jest Pierwszym, a właściwie Jedynym Bogiem 🙂

   Nie czynie Jezusa bogiem, ponieważ On jest Synem Bożym, czyli Królem Izraela nadanym przez samego Boga i przez Niego wywyższonym do rangi naszego Przywódcy.
   Nie wiem czy wiesz, ale podobne funkcje pełnili Król Dawid, czy Salomon..tyle że oni byli zrodzeni z ludzi, a Jezus został stworzony przez Boga, dlatego jest Królem doskonałym. Ja uznaję naszego Króla, Ty nie…

   Nie mam niczego rozdzielonego i z niczym nie mam problemu, oprócz przykrości jaką sprawiają mi osoby, które z jednej strony atakują mnie za to, że nie uznaję Jezusa jako Boga, a z drugiej, że uznaję Go za swego Króla mianowanego właśnie przez samego Boga.

   I to Wy macie problem ze mną, a nie ja z Wami. Jedni z Was ubóstwiają Chrystusa, a drudzy nim gardzą…podpowiem Wam, że Prawda leży pośrodku i ja właśnie mam zamiar ją głosić, zamiast stać w miejscu od miesięcy i cackać się jednym tematem, jakby od tego zależało zbawienie..nonsens jakiś.

   Skoro Moniko twierdzisz, że Twoja droga jest „prostsza i pewniejsza”, to idź nią dalej..nie będę Cię powstrzymywał.
   Tylko proszę nie wciągaj mnie w to, przekonując do nie wiem czego tak, jak ja Cię do niczego nie zmuszam.

   Jeśli się ze mna nie zgadzasz, nie musisz tu pisać..masz swój blog i tam możesz przecież rozpowszechniać swoje poglądy.
   Z czym masz problem, że na mnie wsiadasz?? Bo ewidentnie widać go u Ciebie..inaczej byś tu nie pisała, bo i po co?

   Polubienie

  2. Zgadzam się, już dawno to wiem. Od trzynastego roku życia, tuż przed bierzmowaniem zrozumiałem, że to szatan odebrał Pawłowi zwrok,a później znowu go mu przywrócił i pokierował, jak chciał. Możliwe też, że sam Paweł, sobie to wymyślił,(ten cyrk z obiawiwnie Jezusa, jak z konia spadł w drodze do damaszku) widząc, że to przyszłość w jego posłudzei, ścigania i mordowania chrześcian. Szatanowi, nie udało się, namówić Jezusa na pustyni. Ale szatan się pomylił. muzułmanie w ostatnim czasie wymordowali wielu chrześcian, większość z nich, umierała w ofierze dla Boga Prawdziwego i z pokorą, nie poddając się islamizacji i wyrzeczenia się Pana. Już gdzieś komentowałem: jak Jezus Chrystus chciałby napisać biblie, to powiedzałby: przynieście papirus- przciłgnął ba reką i teks by się utrwalił na wieki. On głosił słowo, takie jak było na początku.

   Polubienie

 2. Bóg Ojciec jak i Syn Boży – Każdy z nich jest pierwszym i ostatnim,ale w innym sensie.

  Przecież to jest logiczne – Nie ma drugiego boga i nie będzie,nie ma również drugiego zbawiciela i nie będzie.

  Zarówno Ojciec jak i Syn jest alfa i omega,ale każdy z innej pozycji – Tak to rozumiem.

  Chrystus nigdzie nie twierdził że jest Bogiem i to jest dla mnie odniesieniem do całości – Nie mam zamiaru wierzyć w jakąś dwójce,czy trójce…To jest absurd…

  Polubienie

 3. Moniko Obserwator przytoczył w swoim artykule wiele przykładów, które moim zdaniem potwierdzają tezę, że Isus jest odrębną istotą. Nie uważasz, że najpierw powinnaś odnieść się do jego cytatów i w sposób merytoryczny je zanegować. Nie zrobiłaś tego i zachowałaś się jak zwykły internetowy trol, który krytykuje bez uzasadnienia. Na pewno uważasz siebie za oddaną Bogu a co z twoją uczciwością? Na to pytanie sama sobie odpowiedz

  Polubienie

 4. Monice chodzi o coś innego, co postanowiłem usunąć blokując ostatni komentarz, który wstawiła.

  Monika insynuuje na podstawie równie pochopnie wyrwanych z kontekstu wersetów jak i własnych przekonań, jakoby Jezus był lucyferem.

  Nie mam nawet ochoty komentować takich bzdur i informuję, że nie będę dopuszczał na tym blogu tego rodzaju herezji.

  Nie będę się spierał i podgryzał z osobami, które za wszelką cenę starają się udowodnić, że Chrystus jest bogiem lub co bardziej niedorzeczne, synem lucyfera.

  P.S.
  Moniko..lucyfer nie ma mocy stwórczej, żeby sobie stworzyć potomka, a i z kobietami ziemskimi nie mógł spółkować, ponieważ tym sposobem utraciłby wiele mocy i miejsce w niebie, w którym to właśnie zwiódł pierwszych upadłych kusząc ich seksem, samemu tego nie robiąc. Poczytaj może Księgę Henocha i nie wyskakuj więcej z takimi.

  A..pytanie Moniko. Czy możesz na podstawie proroctw ST udowodnić, że Bóg zapowiedział gdzieś objawienie się lucyfera, czy to jego syna w postaci fałszywego mesjasza???

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  1. Jak mogę odpowiadać na twoje pytania, skoro albo ich w ogóle nie puszczasz na stronie (swoją drogą, czego się boisz w ich treści?), albo je cenzurujesz? Z przyjemnością bym odpowiedziała na twoje pytania, ale się zwyczajnie nie da!

   Cenzura jest ohydna na twojej stronie. Jeżeli bym sie myliła w moich wypowiedziach to łatwo by było tobie czy innym czytelnikom mnie przekonać lub wykazać mój błąd czy złą wolę, i wtedy nazywać trolem czy heretykiem! A tak, to puste słowa, dosłownie.

   Ciekawe, czy ten komentarz się w ogóle znajdzie na stronie w całości, w połowie, czy wcale…

   Aha, bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam ostatni wpis Henryka na forum w temacie Czy Jezus jest Bogiem? Henryk literalnie potwierdził moje obawy, że nikt nie ma prawa używać tytułów Boga!

   cytat: „Oznacza to wszelkie tytuły dla Chrystusa poza jednym tytułem, zastrzeżonym kategorycznie przez Boga.

   Tytułu Boga.

   Jest tylko jeden Bóg, Stwórca wszystkiego i wszystkich i tego tytuły On nie będzie dzielił z absolutnie nikim”.

   xxxxxxxxxxxxxxxx

   To jakim prawem Chrystus nazywa siebie Alfa i Omega, pierwszy i ostatni?

   Kiedyś może Bóg Izraela zapytać ciebie, dlaczego nie zwróciłeś na to uwagi? Tylko zamiotłeś to pod dywan w swoim umyśle…

   Przyszłam, żeby ci to wykazać jak człowiek kochający Boga drugiemu podobnemu, zgodnie z moim sumieniem ja nie umiem wierzyć w takiego Jezusa Mesjasza! Podszywającego się pod tytuły BOGA!

   Ale to tylko wierzchołek góry lodowej…

   Wiadomo, lepiej wierzyć, nie kłopotać sie takimi problemami, mieć ten swój komfort psychiczny. Tylko czy to jest uczciwe i czy to jest prawda, okaże się w swoim czasie….

   Polubienie

   1. Niczego się nie boję Moniko, prócz straty czasu na bezsensowną polemikę.

    Polemika z Tobą będzie tym samym, co polemika z Kudrańskim.
    Czyli denny dialog z osobami, które za wszelką cenę chcą udowodnić swoje racje…przypominam, że macie od tego własne blogi i tam możecie wiercić do znudzenia w kółko jeden temat i snuć najdziksze teorie.

    Ja do tego ręki nie przyłoże..rób to na własną odpowiedzialność.
    Jeśli będzie trzeba, sam będę tłumaczył się przed Ojcem ze swych błędów..Ty za mnie tego nie zrobisz, a i ja za Ciebie nie mam ochoty się tłumaczyć.

    Judejczycy i faryzeusz także nie potrafili zaakceptować Mesjasza, ba, ci drudzy zarzucali Mu, że czyni siebie Bogiem mimo, że Jezus nic takiego nie mówił. Po prostu tego nie rozumieli i dziś niestety wielu również nadal tego nie rozumie.

    Tak Moniko..okaże się w swoim czasie. Bój się sama o siebie, bo widocznie masz coś na sumieniu, że szukasz u mnie poparcia dla swych poglądów..???

    Polubienie

 5. „Dlatego powiedziałem wam że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem NIE UWIERZYCIE że to JA JESTEM pomrzecie w grzechach swoich.
  Wtedy pytali Go: Kim że Ty jesteś? Jezus odpowiedział im: Po co Ja w ogóle mowię do was?”
  Jana 8:24.25

  Polubienie

  1. No tak..nie ma to jak wyrwać sobie coś z kontekstu 😉

   Zobaczmy dalsze wersy…

   Ew. Jana 8:26-28

   (26) Wiele mógłbym o was mówić i sądzić, lecz TEN, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, jest wiarogodny, a JA TO, CO USŁYSZAŁEM OD NIEGO, mówię do świata.

   (27) Nie zrozumieli jednak tego, ŻE IM O OJCU MÓWIŁ.

   (28) Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że NIC NIE CZYNIĘ SAM Z SIEBIE, LECZ TAK MÓWIĘ, JAK MNIE MÓJ OJCIEC NAUCZYŁ.

   Powiedz mi Bracie..jaki grzech popełniam, że przytoczony werset wyrwany z kontekstu kierujesz do mnie, jakobym miał umrzeć w grzechu swoim?

   Które Przykazanie łamię? Odpowiedz proszę!

   Pierwsze???

   Chrystus nie jest bogiem, tylko Synem Bożym, KTÓRY MÓWI TO CZEGO NAUCZYŁ GO OJCIEC I Z CZYM GO DO NAS POSŁAŁ.

   Jest wyraźnie napisane czarno na białym i takie słowa już omijacie szerokim łukiem, albo lepiej…

   …zaraz się dowiem o Bogu trój osobowym, jak to pogański Rzym naucza.

   Bracie..do rzeczy, albo nie udostępnie następnych Twoich komentarzy i zakończe tą dyskusję.

   Polubienie

 6. Według ciebie gdyby Bóg miałby pojawić się na tym świecie co musiałby zrobić lub powiedzieć oprócz tak licznych świadectw abyś uwierzył że to sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa.

  Co jeśli źle rozumiesz pewne istotne i dobitnie wypowiedzi Jezusa na temat Jego boskiej natury.

  Sam Jezus zadawał pytanie swoim uczniom za kogo Go uważają. Czy nie jest nad wyraz ważne kim On jest dla ciebie?

  Co mi ze Zbawiciela który został stworzony i jest zależny od swojego stwòrcy, co mi po takim Królu który nawet jeśli nie zgrzeszył to może się to zmienić ( a przecież Bóg się nie zmienia ) bo przecież jest stworzeniem tak jak jest nim szatan, dawniej Lucyfer. Został on uczyniony, stworzony doskonałym a mimo to zgrzeszył.

  Podaj mi solidny argument dla jakiego Bóg uczynił Jezusa jako człowieka by nas ratować a nie pojawił się sam w celu naszego zbawienia.

  Dlaczego w ST Bóg mówi o sobie w szeregu tak licznych boskich atrybutów a następnie pozwala przypisywać je osobie Jezusa?

  Jezus jest w pełni czlowiekiem i w pełni Bogiem. Mówiąc o tym że Ojciec większy jest ode mnie miał na myśli swoją aktualną pozycję a ponieważ był również czlowiekiem był ograniczony do bycia wszechobecnym. Jako człowiek nie mógł przez swoje ciało robić tego co mógł zanim się nim stał. W takim zakresie był ograniczony a więc w tym momencie i na okres Jego życia na ziemi Ojciec faktycznie większy był od Niego.

  Pomijam że Jezus w ciele męczył się odczuwał pragnienie i posiadał wiele innych ludzkich slabych cech z racji tego że był człowiekiem.

  On walczył i zwyciężał za nas. Jeżeli żył na sposób ludzki nie grzesząc to gdyby użył swojej mocy będąc w ciele to jaką my byśmy mieli szansę z pokusami? Nie mógl tego zrobić ponieważ bylibyśmy straceni na wieczność.

  Pokazał nam ze tylko Słowem Bożym możemy się bronić i dzięki niemu żyć.

  Kto mógłby jako człowiek (istota stworzona) mówić że może:
  – odpuszczać grzechy
  – wskrzeszać zmarłych
  – stawiać się na równi z Ojcem
  – dawać ukojenie
  – twierdzić że bez Niego nic uczynić nie możemy
  – zabrać swoje życie i mieć moc by wziąć je spowrotem
  – czytać w ludzkich sercach
  – być adresatem modlitw
  – twierdzić że jest wieczny
  – twierdzić że jest stworzycielem
  a ostatecznie wzbudzić siebie samego z martwych. Odbudować Świątynię w trzy dni jak to sam stwierdził.

  Spór o tożsamość Jezusa toczy się od 2000 lat i spór ten będzie trwał do Jego przyjścia w Chwale. Całe Pismo przedstawia Jezusa jako Boga.. a wiemy ze sprawozdań biblijnych kto podważał Jego boskość i komu zależy byśmy i my również uważali Chrystusa tylko za stworzenie takie jakim on sam jest (szatan)

  W tym cały zamęt. Absolutny atak w Jezusa Chrystusa. Po czyjej stronie się znajdziesz, do której grupy będziesz należał? Do tych którzy jak to się niebawem okaże, którzy będą skandować że nie mają żadnego króla tylko cesarza (papieża) czy zaakceptujesz Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i Boga.?

  Mógłbym ci wyłożyć wiele jeszcze faktów potwierdzających Jego boskość oraz zasady interpunkcji i znaczenia łączników w grece co zresztą gdybyś chciał znalazłbyś w pracach i komentarzach licznych językoznawców i nie tylko.

  W ówczesnych czasach pisało się zupełnie inaczej i też nie każdy przekład Biblii oddaje to jak w oryginale a więc przy tak poważnych tematach potrzeba być wnikliwym i właśnie tam szukać wiarygodnego znaczenia.

  Powiedz mi przyjacielu jakiemu Bogu służysz skoro twierdzisz że stworzył On zło i cierpienie?

  Szkoda Kamil że tak w tym wszystkim się zatraciłeś. Sama wiedza i teologiczne dyspóty do niczego cie nie zaprowadzą. Choćbyś wierzył i spełniał dobra uczynki, nawet jeśli przezstrzegałbyś wszystkich przepisów, praw i ustaw i byłbyś jak Hiob to i tak zbawienie jest z ŁASKI. Ponieważ jesteśmy grzesznikami i na to po prostu nie zasługujemy więc tylko się radować że nie musimy się starać poprzez tylko dobre uczynki jak to jest podstawą wszystkich poganskich wierzeń.

  I jeszcze jedno na koniec. Chrześcijaństwo to nie moralność ani na odwrót, to nawet nie apologetyka ale prawdziwa i realna relacja z Bogiem. To pojednanie się z Nim i pełnienie wszystkiego co dobre w Jego oczach. A przede wszystkim ” bycie skorym do słuchania i nieskorym do mówienia. ” to słuchanie Bożego głosu przemawiającego do nas każdego dnia w każdej chwili z minuty na minutę. To kroczenie za Nim i oddanie Mu w pełni naszego serca i życia. To ciągłe przewodnictwo Ducha Świętego a także filtrowanie przez Boże sito wszystkiego co mówisz i co robisz. To prawdziwy realny i obecny Bóg twój Przyjaciel i Towarzysz, Trener i Wielki Doradca jakim jest sam Jezus Chrystus.

  „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju..”

  Iz. 9:5

  Nic dodać, nic ująć.
  Pozdrawiam i niech Dobry Bóg błogosławi tobie i twoim najbliższym poznaniem Drogi, Prawdy i Życia.

  Bez odbioru… chyba że,.. wtedy wiesz gdzie mnie znaleźć.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Źle zadałeś pytanie na wstępie swej wypowiedzi.

   Bóg nie raz pojawiał się na świecie, a Jego największe pokazy mocy towarzyszyły wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu. Bóg zniszczył potęgę Egipcjan, wyprowadził cały naród w spektakularny sposób, okazał mase cudów podczas wędrówki przez pustynię i osobiście dyskutował ze swym sługą Mojżeszem, jak i z wieloma innymi w czasie wcześniejszym i późniejszym.

   Bóg nikomu nigdy nie objawił się w swej rzeczywistej postaci i prosty, pierwszy z brzegu dowód mamy w Ewangelii Jana, który jest błędnie tłumaczony:

   Jana 1:18
   (18) BOGA NIKT NIGDY NIE WIDZIAŁ, lecz jednorodzony „Bóg”, który jest na łonie Ojca, objawił go

   Czytając powyższe rzuca się w oczy prosty błąd w zdaniu, który daje podstawy do tworzenia całego, kłamliwego dogmatu:

   „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, objawił Ojca”

   To zdanie nie ma sensu!
   Tak brzmi poprawna forma:

   Jana 1:18
   (18) Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony „SYN”, który jest na łonie Ojca, objawił go

   I wszystko oczywiste! Syn objawił światu Ojca..definintywny podział na role, które jasno wskazują, kto jest Ojcem a kto Synem, kto jest większy a kto mniejszy i kto czyją pełni wolę.

   To samo tyczy się pierwszego wersetu Ew.Jana 1:1…

   (1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

   Cały Rzym opiera na tym wersecie dogmat Chrystusa boga, a wystarczyło wymazać z niego jedną literkę…

   „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a ‚Z’ Bogiem było Słowo.”

   Podejrzewam, że watykańscy tłumacze celowo zniekształcili słowa Jana, aby na tym budować swe kłamstwa.

   Nauk Chrystusa nie sposób zrozumieć źle, ponieważ są one jasne i oczywiste. W prosty sposób mówią czego wolno, a czego nie.

   Pytasz o liczne wypowiedzi na temat osoby Jezusa..jakie??

   Czy Jezus gdziekolwiek nazwał się Bogiem i powiedział, że jest Ojcem?? Nie! Nigdzie nie ma takich słów, lecz są jasne określenia, że Ojciec – Bóg jest od niego większy, że jest Jego jak i naszym Bogiem, że pełni Wolę Ojca a nie swoją, że został przez Ojca posłany…

   …Jezus nawet modlił się do Ojca i nauczył nas „Ojcze Nasz”!
   To do kogo Jezus się modlił?? Do siebie samego?? A może do krzyżyka lub nie wiem kogo??

   DLACZEGO TY POMIJASZ MASĘ (WIĘKSZOŚĆ) TAKICH STWIERDZEŃ???

   Oczywiście modlił się do Boga Ojca, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Świętego Izraelskiego.

   To Bóg ustanowił Jezusa naszym nowym Królem, który już niebawem zapanuje nad ziemią.

   Jezus otrzymał to miano od Ojca, jak i całą masę innych przydomków swego Ojca, a wraz z nimi władzę nad śmiercią jak i Sąd Ostateczny za perfekcyjne wykonanie Jego Woli, czyli oddanie za ludzkość ostatniej, doskonałej ofiary ze swego życia, które zostało stworzone na samym początku, jak to opisuje Jan..tak, Jezus od zawsze był Synem Człowieczym i nie jesteś w stanie nawet podważyć tego argumentu.

   Chcesz dowodu? Opisuje to Ks. Henocha…

   Ks. Henocha 62

   1 Pan polecił królom, wielmożom i mieszkańcom ziemi mówiąc: „Otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać Wybranego!”

   2 Pan Duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego ust zabijało wszystkich grzeszników i wszyscy niegodziwcy zostali unicestwieni przed nim.

   3 W owym dniu wszyscy królowie i możnowładcy i wielmoże i ci, którzy posiadają ziemię, powstaną, żeby zobaczyć, jak on zasiada na tronie swej chwały i jak sprawiedliwie osądza się wobec niego sprawiedliwych i nikt nie wypowiada wobec niego żadnego kłamstwa.

   4 Spadnie na nich ból, jak [na] kobietę w czasie trudnego porodu, kiedy jej dziecko wychodzi na świat i doświadcza bólu rodzenia.

   5 Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały.

   6 Potężni królowie i wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice.

   7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym.

   8 Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się i wszyscy wybrani staną przed nim w owym dniu.

   9 Wszyscy potężni królowie, wielmoże i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym Synu Człowieczym. Będą go błagać i prosić o łaskę.

   10 Ale sam Pan Duchów porazi ich lękiem, tak że spiesznie od Niego uciekną, oblicza ich zapłoną wstydem, a ciemność pokryje ich twarze.

   Bóg stworzył Chrystusa na samym początku i ukrył Go ukazując tylko wybranym. Szatan o tym nie wiedział i dlatego dał się wyprowadzić w pole, ponieważ myślał, że podczas pierwszego przyjścia Syna Człowieczego – Jezusa spełnią się wszystkie proroctwa z ST i szatan chciał się bronić. Dlatego od narodzin Jezusa, starał się Go zgładzić, tak jak w przypadku Heroda.

   Jezus przekazał nam całą naukę daną Mu od Ojca, abyśmy wiedzieli jak postępować w czasach końca, by uzyskać zbawienie i został zabity przez sług szatana myślących, że pozbędą się problemu.

   Okazało się jednak, że był to pierwszy etap planu, czyli złożenie ofiary za grzech całej ludzkości i wydanie wyroku na szatanie, który dał się nabrać.

   Nie wiem czy wiesz, ale Izraelici musieli za każdy grzech składać ofiary ze zwierząt i pokarmów.
   Jezus swym doskonałym życiem ludzkim potwierdzonym w pełni lojalną wobec Ojca postwą udowodnił, że jest godzien chwały i swym doskonałym życiem i śmiercią zniósł wszelkie inne ofiary!!

   Nikt nie musi już ich składać, ale mamy powinność stosowania nauk Bożych przekazanych przez naszego Zbawcę – Jezusa. On za swoje czyny i postępowanie otrzymał od Ojca królewskie tytuły i wszelką władzę, dlatego jest dla mnie wzorem do naśladowania!

   Jak w ogóle można twierdzić, że Bóg musiał nam swą śmiercią i bólem coś udowadniać???

   Co za bzdura!

   Bóg nie musi nikomu nic udowadniać! To my musimy Mu udowodnić swe oddanie i wartość.

   To Bóg stworzył ból i śmierć i niczego nie musi sam przeżywać skoro samodzielnie to stworzył.

   To Jezus – Człowiek, Syn Człowieczy, udowodnił Ojcu, że ludzkość jest warta zbawienia i są ludzie, którzy potrafią być podobni do Jezusa i tacy zostaną zbawieni, właśnie na podstawie uczynków, których On nas nauczał.

   Bracie..od 2000 lat Rzym robi ludziom wodę z mózgu, podczas gdy Słowo Boże mówi wprost co jest co. Dlatego kiedyś palili na stosie za posiadanie Biblii.

   Niestety nie podałeś żadnych faktów i w kółko się powtarzasz z tymi samymi wywodami.

   I nie wmawiaj mi, że się zatraciłem, ponieważ nie znasz mnie za grosz, więc zostaw te osądy dla siebie.

   TO BYŁ TWÓJ OSTATNI KOMENTARZ W TEJ FORMIE PRZYJACIELU. NASTĘPNE W TYM TONIE USUNĘ.

   P.S.
   Werset z Izajasza jest również błędem tłumaczy, tyle że masoreckich. Poprawna forma brzmi tak…

   Ks. Izajasza 9:5, 6

   (5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego.

   (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

   Kończymy dyskusję..pozdrawiam!

   Polubienie

 7. No dobra, zacznijmy od początku. BÓG najpierw stworzył JEZUSA ale ukrył go przed szatanem. Następnie we dwóch stworzyli człowieka i JEZUS potem zszedł między ludzi. BÓG musiał stworzyć GO w postaci fizycznej, i musiało to być po stworzeniu NIEBA I ZIEMI? I co w takim razie z JEGO dzieciństwem? Co z JEGO rodzicami?, Adoptowali GO? Ktoś GO podrzucił? Zostali wymyśleni? Został stworzony a nie zrodzony?

  Polubienie

  1. Bóg w znany tylko Jemu sposób sprawił, że Jezus jako istota żyjąca z Nim w niebie od początku wszystkiego, został wysłany na ziemię i mocą Ducha Bożego poczęty w łonie Marii, żony Józefa.

   Jezus jak każdy człowiek tutaj na ziemi musiał się urodzić jako dziecko, zostać odchowany przez swych ziemskich rodziców, oraz przeżyć dzieciństwo i młodość..po prostu 🙂

   Polubienie

  1. Szczerze powiedziawszy tego wykładu nie znam.
   Unikam raczej nauk Veitha, ponieważ:

   1. Jest on Adwentystą Dnia Siódmego, a ja uważam tą religię, jak każdą inną, za fałszywą oraz ich fałszywą prorokinię Elen White również.

   2. Veith kieruje się, jak każda religia chrześcijańska, naukami fałszywego apostoła Pawła, który spisał własną kłamliwą ewangelię sprzeczną z naukami Jezusa i z całym Słowem Bożym.

   Dla jasności powiem, że ja słucham tylko i wyłącznie słów pochodzących z ust Bożych i nie kieruje się naukami ludzkimi. Ale przyznam, że Veith podaje oprócz kłamstw także ciekawe informacje, jednak nie rozumie w ogóle przesłania Słowa Bożego.

   Polubienie

 8. Hej bracie Kamilu. Czytuje forum pana Kubika i bloga twojego jak tylko mam możliwoźć bo mieszkam w Szkocji i nie mam niestety dostępu stałego do internetu.Intryguje mnie bardzo sprawa z Isusem bo jest wielkie zamieszanie co do jego boskości. Wacham się z jednosnacznym stanowiskiem i źle się z tym czuje. Ostatnio na blogu Kudrańskiego pojawił się artykuł który dał mi dużo do myślenia.Bracie Kamilu jak ty to odczytujesz z Mateusza że dziecko zbawi swój lud ,Mat 1. 22. Bracie piszeszIsus jest człowiekiem to jak to mamy odczytywać że Isus będąc człowiekiem ma swój lud? Też przedstawia werset znany nam z Izajasza gdzie pokazujeże Isusa Królestwo trwa na wieki. Nie daje
  mi to spokoju. Proszę abyś pomógł mi w zrozumieniu oraz o modlitwę bo prawdopodobnie stracę prace a tu w Szkocji nie jest łatwo jak dawniej. Niech Bóg pobłogosławi szczodrze tobie bracie!! 🙂

  Polubienie

  1. Witaj! 🙂

   Nie chcę pisać zbyt wiele na temat bloga Rafała Kudrańskiego, ale sposób w jaki przekazuje swoje wnioski i przemyślenia jest bardzo narzucający i tendencyjny. Przede wszystkim całą swoją pracę skupia na tym, by przekonać wszystkich, że Syn Boży jest tą samą osobą, co Bóg Ojciec. Przede wszystkim nie to jest głównym przesłaniem Biblii, ale jest nim nauka o posłuszeństwie wobec Boga i Jego Przykazań, które Jezus pięknie nam wyjaśnił.

   Ponadto Rafał twierdzi, że objawił mu się osobiście Jezus jako świetlista postać!! Oczywiście nie ma ani jednego dowodu na potwierdzenie tego zajścia, a Jezus uczył, że sprawozdanie musi opierać się na świadectwie minimum 2 osób:

   Ew.Mateusza 18:16
   (16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa.

   Tak więc Rafał albo sobie wymyślił kłamliwą historyjkę o Jezusowym objawieniu, albo został nawiedzony przez bardzo silnego demona. Nie sugerowałbym się jego naukami, ponieważ są bardzo niebezpieczne i często niemiłe i aroganckie.

   Bracie! Bóg Ojciec posłał swego Syna Jezusa jako Mesjasza, co znaczy dosłownie Posłaniec. Bóg nie mógł przyjść osobiście, ponieważ ludzkość i rzeczywisty Lud Boży – Izraelici nie zasłużyli sobie na taki zaszczyt. Dlatego Syn Człowieczy Jezus Chrystus został posłany przez Boga, by wyjaśnił nam jak mamy postępować, by móc przybliżyć się do Ojca i być z Nim w jedności i zgodzie tak samo jak Jezus oraz dostąpić zbawienie i żyć pod Bożą opieką w Królestwie Bożym. Jezus oddał życie za to, by każdy kto będzie postępował podobnie do Niego mógł otrzymać życie wieczne. Z tego powodu musimy przestrzegać Przykazań, tak samo jak to czynił Chrystus 🙂

   Chrystus jest też w całej Biblii nazywany Synem Człowieczym, czyli człowiekiem. Nigdzie nie ma choćby wzmianek, że jest On duchem, aniołem, czy jakąkolwiek inną istotą. Został stworzony na samym początku jako Syn Człowieczy, zanim jeszcze powstał cały świat! Uczestniczył wraz Z Ojcem w procesie stwarzania i za wierne i doskonałe wykonywanie Woli Bożej i ofiarne oddanie życia za ludzkość, Bóg dał potężną Moc i władzę. Jezus będzie rządził Królestwem Bożym na ziemi w Imieniu Boga Ojca, nadal wykonując odwieczny Boży Plan 🙂

   Lud Boży ma zawarte z Bogiem wieczne Przymierze i w starożytności Bóg zarządzał nim. Potem Izraelici domagali się króla ludzkiego, którym pierwszym był król Saul. Gdy Izraelici po latach zawiedli i oddalili się od Boga grzesząc przeciwko Niemu. On według zawartego z nimi Przymierza zesłał na nich przekleństwa za odstępstwo. Rolą Jezusa było przynieść nauki, które są instrukcjami dla Ludu Bożego i całej ludzkości, jak postępować by uzyskać zbawienie. Jezus oddał za to żyje i otrzymał także od Ojca Jego Lud, czyli Izraela. Jezus stał się więc władcą Izraela i jako człowiek jest doskonałym kandydatem!! Chwała Mu za to!! 🙂

   Wszystko opisałem w swych artykułach. Niczego nie narzucam..zapoznaj się z nimi jeśli masz chęć. Wszystko jest oparte tylko na Słowie pochodzącym od Boga.

   Już wkrótce zostanie on w pełni dokonany!! 🙂
   Wzywajmy naszego Niebiańskiego Ojca i prośmy Go o łaskę i przebaczenie, by posłał nam na pomoc swego Syna i naszego Króla 🙂

   Niech Ci Bóg błogosławi w Imię Chrystusa!

   Polubienie

 9. Zgadzam się z tym co napisałeś na forum zbawienie na temat dp, dla mnie jest to podejrzany typ i zwodzi młode osoby. Jeżeli wejdą na f.zbawienie to przynajmniej będą mieli możliwość poznania go z innej strony i to go chyba najbardziej boli, bo nie znosi jakiejkolwiek krytyki na swój temat.
  Czymaj się!

  Polubienie

 10. Jesteś dla mnie obłudnikiem publikując taki artykuł.
  zapraszam na mojego bloga , jesli usuniesz link to podeśle Ci go na priv. czekam na wypunktowanie mnie i zarzuty
  Jednak pójście „na skróty” i uznanie Pana Jezusa, ale nie utożsamianie Go z Bogiem, a jednak przypisywanie Mu najwyższych atrybutów samego Boga, to nic innego jak hipokryzja. Gdyż jak sobie wspominaliśmy, nie fakt nazywania kogoś „BOGIEM” czyni go Bogiem, ale również wchodzą w ten zakres najrozmaitsze inne zachowania. Takim zachowaniem z pewnością będzie wpisywanie „boga” w proroctwa i niewzruszalne atrybuty Boga Izraela, czego Bóg tolerować nie będzie.
  Taką hipokryzją charakteryzują się właśnie Świadkowie Jehowy, którzy myślą, że sama zmiana w 1 rozdziale Ew. Jana „Słowo Było Bogiem„, na „Słowo było bogiem” (przez małe „b” ) sprawi, że zachowają I Przykazanie Dekalogu w sposób niewzruszony!! A tym samym sami się przyznają tym dopiskiem, że mają innych bogów, bo właśnie ten Jezus w którego wierzą stał się innym bogiem od Boga Izraela!!! TYM SAMYM KASUJĄ 1 PRZYKAZANIE DEKALOGU!!!!!! HIPOKRYZJA NA CAŁEGO!!!!
  Jednak jeśli chcą naprawdę zachować 1 Przykazanie Dekalogu nienaruszalnie powinni ZUPEŁNIE odrzucić Jezusa z Nazaretu aniżeli czynić go „innym bogiem”, jak wręcz sami się do tego przyznali, że takiego sobie uczynili!!!!

  Polubienie

  1. Nie interesuje mnie kim dla Ciebie jestem. Swoje osądy zostaw dla siebie.

   Czytałem już twój artykuł. Wywody, filozofia i lanie wody, oraz typowo rzymska retoryka.

   Ponadto, jak w artykule wspomniałem, znajdą się hejterzy, którzy obrzucą mnie bezpodstawnymi oskarżeniami. Nie myliłem się jak widać.

   Oczywiście forsujesz dalej kłamliwą doktrynę rzymską zakładającą wieloosobowość Boga i robisz to samo, co ślepi przewodnicy całego chrześ…ups, pawłościaństwa.

   No i oczywiście twój atak, krytyka i oburzenie wyrażają więcej niż 1000 słów 😉

   Jak chcesz, to sam obal moje twierdzenia, ale u siebie na blogu. Mi się nie chce cedzić komara i tracić czasu na ludzi, którzy chcą wywyższać swoje racje.

   Aha…poczytaj Ewangelię z uwagą, to dostrzeżesz, że to faryzeusze oskarżali Jezusa o to, że czyni siebie Bogiem.

   Tak więc kolego, jeśli równasz osobę Syna Bożego z Bogiem Ojcem, wykazujesz faryzejski tok myślenia…

   …a dla takiego nie ma tutaj miejsca, przykro mi.

   Pozdrawiam!

   Polubienie

   1. Nie równał się z Bogiem tylko utożsamiał, a to wyklucza naukę doktryny o trójcy (którą de facto ty prezentujesz), ponieważ nie jest ważne czy nazywasz swojego „Jezusa(chrzescijanskiego) Bogiem, ponieważ TYTUŁOWANIE MA NAJMNIEJSZE ZNACZENIE !!!! ADAM I EWA w raju WĘŻA nie tytułowali BOGIEM, a był dla nich panem!!!! a ty jestes obudnikiem, przyjąłeś rzekomego zbawiciela w osobie anioła czy człowieka i podeptałeś tym TORĘ I PROROKÓW, a także EWANGELIE I APOKALIPSE. A Słowo Boże filozofią nie jest, a takie Słowo Boże ty kasujesz (w szczególności Torę oraz Proroków), wiem jednak ze jest to spowodowane zwodniczymi naukami chrześcijan, którymi się karmiłeś!!.
    Innymi słowy, Bóg ma szereg kompetencji, tytułów, ale takim jesteś obłudnikiem, że Bogu należy się tytuł „BÓG” natomiast z innych wartości (tytułów oraz MONOPOLÓW !!!!)można Go ogołocić i oddać twojemu chrześcijańskiemu jezuskowi.
    Nikt poza Bogiem nie może dać zycia, jesli wierzysz ze człowiek czy anioł da ci zycie to jesteś naiwniakiem

    „Patrzcie teraz, że to Ja , JA JESTEM, a oprócz Mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i DARZĘ ŻYCIEM , Ja ranię i ja leczę, i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać” (V Mojżeszowa 32:39)

    Twoj jezus chrześcijański padnie na kolana przed moim Panem Bogiem, który sam odkupił swój lud. Twój bóg wybawić nie może, mój może. Tym się różni twój jezus od Prawdziwego Pana Boga Izraela – Pana Jezusa Chrystusa.

    O KIM MOWIŁ IZAJASZ
    „40 Zaślepił ich oczy
    i twardym uczynił ich serce,
    żeby nie widzieli oczami
    oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się,
    ażebym ich uzdrowił.

    41 Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i O NIM MÓWIŁ !!!!”.

    Wszak to sam NAKAZ podany przez JEREMIASZA:

    „TAK MÓWCIE O NICH: BOGOWIE, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, ZGINĄ Z ZIEMI I SPOD NIEBA.” (Jeremiasz 10:11)

    26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

    43 Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą.

    44 [Vt-6,17] Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.

    45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

    46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

    Polubienie

   2. Oczywiście, że Jezus nie równał się z Bogiem, ponieważ jest Jego Synem, istotą mniejszą – Synem Człowieczym.

    W zasadzie, to nie rozumiem o co Ty się czepiasz? Śmieszny jesteś z tymi obelgami i takim przykładem tylko mnie upewniasz w przekonaniu, że jesteś wrogiem Prawdy.

    Bóg jest jeden, Święty Izraelski, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a Jezus jest Jego Synem – Mesjaszem, Bożym Posłańcem, istotą mniejszą od Stwórcy.

    Skończ z tymi żenującymi pogróżkami chłopie. Na moje argumenty z artykułu odpowiedzieć nie potrafisz, ale pojazdy od obłudnika i naiwniaka wylatują z Twego języka, jak z automatu.

    Polecam Ci blog http://www.panjezusjedynadroga.pl

    Podyskutuj sobie MERYTORYCZNIE z Rafałem. On lubi Tobie podobnych i ma podobny do Ciebie styl..dogadacie się! 🙂

    Co do Moniki, to opowiadała podobne herezje coTy, ale z tego co wiem, to niestety…

    …straciła wiarę i stała się ateistką 😮

    Wspaniała nauka bracie! Zgadaj się też z BrainBreakerem, może on Ci wytłumaczy, cóż takiego stało się Monice.

    Polubione przez 1 osoba

 11. Czołem! Pan adsolemnitatemm (podpis sugeruje inteligentny wyraz twarzy) napisał, cytuję:

  „Innymi słowy, Bóg ma szereg kompetencji, tytułów, ale takim jesteś obłudnikiem, że Bogu należy się tytuł „BÓG” natomiast z innych wartości (tytułów oraz MONOPOLÓW !!!!)można Go ogołocić i oddać twojemu chrześcijańskiemu jezuskowi.”

  Gdy to przeczytałem, nie mogłem wyjśc z podziwu dla indolencji tego typu stwierdzeń oraz nadal niemogę dojść do tego, na jakiej podstawie i jakim cudem ten Pan, który jest przecie Istotą rozumną i inteligentną twierdzi jak powyżej. Przeczytałem i wysłuchałem cały artykuł i nigdzie czegoś takiego nie powiedział, ani nie napisał Obserwator Czasów Końca. A Słowa Boga i Isusa nawet tego nie sugerują. Jestem prostym człowiekiem, a doskonale rozumiem, że jeśli Bóg, Święty Izraelski, przekazał owe atrybuty Synowi, nie znaczy że sam się ich pozbył. Przecież to nonsens 🙂
  Cóż, Pozdrawiam.

  Polubione przez 1 osoba

 12. Jeżeli dobrze zrozumiałem to Syn Boga przed stworzeniem Nieba i ziemi był człowiekiem . Wytłumacz mi proszę to Księga Henocha
  14(21)” Żaden anioł nie mógł wejść, gdy ukazywało się oblicze Tego, który jest czczony i uwielbiany, żadne cielesne [stworzenie] nie mogło [nań] spoglądać”.
  A Isus mówi Jan6(46) „Nie jakoby ktoś widział Ojca: Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga.” Czy nie wskazywałby to że Isus widział Ojca ale nie w ciele? Ponadto Jan1(14)” A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” Czy Isus był ciałem a więc człowiekiem by potem stać się ciałem czyli człowiekiem? No i jeszcze to Rodz 2(1) I niebo i ziemia były skończone, oraz cały ich świat. Rodz1 (26)” Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.” Zgoda Isus był przy stworzeniu nieba i ziemi a więc całej materii ale jak wobec tego był przy stworzeniu własnego ciała bo ciało składa się z prochu ziemi i jak na której( materii) podobieństwo miałby być stworzony człowiek?Rodz2(7) Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” Czy nie chodzi tu o podobieństwo duchowe czyli światła,życia, sprawiedliwości,prawdy,prawa itd.?Bo jeżeli podobieństwo duchowe to Boga i Syna Boga ? A Syn człowieka bo kobiety Marii to nie wolno mówić ? Pozdr. Pees może wiesz dlaczego tłumacze tłumaczą Pismo Syn Człowieczy kiedy powinno być człowieka i Syn Boży kiedy powinno być Boga?An

  Polubienie

  1. W tym opisie wizji Henocha jest mowa o szczególnej sytuacji, w której widzi on Boga i Jego otoczenie. Zobaczmy nieco szerszy kontekst…

   Henoha 14:20-23

   20 A Ten, który jest wielki, w chwale siedział na nim, a jego promieniowanie było jaśniejsze od słońca i bielsze od śniegu.

   21 Żaden anioł nie mógł wejść, gdy ukazywało się oblicze Tego, który jest czczony i uwielbiany, żadne cielesne [stworzenie] nie mogło [nań] spoglądać.

   22 Morze ognia paliło się wokół Niego i wielki ogień stał przed Nim i nikt z Jego otoczenia nie zbliżał się do Niego. Dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim, ale On nie potrzebował żadnej świętej rady.

   23 I Święci, którzy byli blisko Niego, nie opuszczali ani nocą, ani dniem i nie odchodzili od Niego.

   Jak widać w tej sytuacji nikt nie mógł patrzeć na Boże Oblicze, gdyż jaśniało bardziej nawet niż słońce. Jest także napisane, że żadne ciało (stworzenie cielesne) nie mogło nań spojrzeć, czyli jest mowa o tym, że byli tam ludzie, jak np. Isus, czy święci.

   Henoch zapewne także nie mógł dostrzec Bożej twarzy, ale mimo to widział i opisał całe widowisko.

   Niestety, ale w Słowie nie ma innych odniesień do Isusa jako Syna Człowieczego, dlatego nie posuwam się do stwierdzenia, że jest On inną istotą niż doskonały człowiek.

   Dla Boga nie ma żadnego problemu w tym, by stworzyć jakąkolwiek istotę. Jak podają dalsze rozdziały Henocha (62), Isus – Syn Człowieczy, został nazwany na samym początku i ukryty u Ojca,a wiedzieli o Nim tylko wybrani.

   Bóg uczynił swego Syna wykonawcą swej woli w ludzkim ciele, dlatego Jan napisał, że Słowo ciałem się stało. Isus przyszedł na ten świat na takich samych zasadach jak my. Musiał urodzić się z człowieka na ziemi i jak każde z nas poczuć bolączki życia na niej.

   Jest to bardzo sensowne i proste zarazem. Bóg nie dawałby nam tak trudnych zagadek w tej kwestii, która przewija się w Pismach wiele razy. Owszwem, tłumaczenia wiele pogmatwały, czesto są celowe, ale można je porównywać i co najważniejsze, patrzeć na kontekst całościowy i na tej podstawie wyciągać wnioski.

   Pozdrawiam. Z Bogiem.

   Polubienie

 13. Napisałeś”Dla Boga nie ma żadnego problemu w tym, by stworzyć jakąkolwiek istotę.”Masz 100% rację.Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego człowiek mógł być stworzony wcześniej i fakt ten ukryty .Przepraszam za bzdury .Z Panem Bogiem

  Polubienie

  1. Gdyby był stworzony wcześniej również byłby Synem Boga, a pisze ze Synem Boga stał sie dopiero po narodzinach, więc logiczne ze wcześniej nie istniał. Zresztą wtedy przyszedł by do ciała a nie wciele.

   Polubienie

 14. Niestety mylisz się gdyz to własnie Bog Izraela stał sie Zbawieniem a nie  człowiek.Ojciec Odwieczny Tory, stał sie Zbawicielem i On sam jako Ramię Boże przyszedł aby zbawić tych których przeznaczył do zbawienia.  Jak mogę Ci to udowodnić? Tylko konkretne wersy z „proroków „potwierdzają tą  jedna prawdę Boza iz Bog Izraela stał sie zbawieniem.
  Czy byłbyś zainteresowany tymi wersetami i  pytaniami które do tego nawiązują? Może napisałbys do mnie na maila gdyz chciałabym Ci cos pokazać.

  Polubienie

  1. Owszem, Bóg Ojciec, Święty Izraelski jest naszym głównym wybawcą, ponieważ to on wymyślił cały plan zbawenia Ludu Bożego i ludzi ze wszystkich narodów, którzy uznają Go i Jego Syna Jezusa.

   Bóg jest autorem planu zbawienia, ale to Jego Syn, istota mniejsza, doskonały Syn Człowieczy był wykonawcą tegoż planu na polecenie Ojca.

   Bóg zawsze wybierał sobie swych własnych sług, od Henocha, przez Abrahama, Mojżesza, proroków aż do ostatniego, swego Syna Jezusa, króry dokończy cały plan.

   Tak więc jest to dobitny dowód, że Bóh powierzał swym wybranym ludziom określone misje do wykonania we własnym Imieniu.

   Jezus nie jest Bogiem, ale Jego Synem. Nie potrzeba tego udowadniać, gdyż Pisma, jak i sama Ewangelia wyraźnie o tym mówią. W artykule podałem wiele oczywistych dowodów i jak chcesz coś udowadniać, to najpierw się do nich odnieś 🙂

   Pozdrawiam 🙂

   Polubienie

 15. Ja jestem osobą która żyje pod Prawem Bożym lecz muszę Ci powiedzieć iż prawda Boza to nie słowa ludzkie badz ludzkie przekonania lecz słowa proroków którzy potwierdzaja iz Chwała Boża, Ramię Boże, Zbawienie Boże to jedyna i ta sama postać która określana jest Bogiem Odwiecznym, Stwórcą! Bardzo bym Cie chciała zaprosić do rozmowy. To czego nie zauważyłes może odmienic Twoje Zycie kiedy zobaczysz kto stał sie Zbawieniem. Pozwól zatem aby przemowił sam Bog przez swoich proroków Pamietaj takze iz tylko ci którzy szukaja prawdy Bozej, moga ja znalesc. Jak mozna poznac prawde? Trzeba tylko uwierzyc co mowi Elohim! Zatem jak rodzi sie prawda? Przez wiare w Słowo Boze!!Czekam zatem na maila od Ciebie. Czy bedzie nam dana ta rozmowa? Niech o tym zdecyduje Ten który był, Ten który jest i Ten który zawsze bedzie!!!Pozdrawiam Cie! Sara

  Polubienie

  1. Droga Saro 🙂

   Cały czas staram się przemówić do innych, że Prawda leży tylko i wyłącznie w słowach Ojca i Syna.
   Nie ma innej Prawdy, wbrew temu co twierdzi całe chrześcijaństwo faszerujące się herezjami fałszywego apostoła Pawła, który dawno już nie żyje, nikogo nie zbawił i nawet nie głosił Dobrej Nowiny o Królestwie.

   Przykro mi, ale nie wyznaję rzymsko – pogańskiej doktryny o wieloosobowości postaci Boga. Jest to bluźnierczy obraz Stwórcy, który nie ma żadnego potwierdzenia w Jego słowach.

   Bóg jest jeden jedyny, a Jego Syn to pierwsza istota jaką stworzył.

   Ojciec i Syn to wyraźne określenie roli i hierarchii. Ojciec jest od Syna większy i potężniejszy.

   To Ojciec posłał swego Syna na ziemię, to Ojciec nauczył Go wszystkiego i to Ojciec dał Jezusowi misję do wykonania, jaką było złożenie ofiary za grzechy Izraela i ludzkości.

   Czyżby Bóg miał sam siebie zabić i samego siebie złożyć sobie w ofierze…przecież to jest nonsens.

   Tak więc przekonywanie mnie do tak kłamliwych doktryn wyniesionych z bluźnierczego Rzymu jest pozbawione sensu Saro. Słowo Boże nie pozostawia wątpliwości, a czynienie Ojca i Syna jedną i tą samą osobą jest kłamstwem, na które nie przystanę nigdy.

   Polubienie

 16. Mysle ze moze warto jednak pisac publicznie na forum aby dac swiadectwo prawdzie wiec chyba zostaniemy na Twoim forum i nie bedziemy zmieniac” miejsca”.
  Moje pierwsze pytanie brzmi : Czy zwrot: „Chwała Boza” dotyczy samego Boga w pismach prorockich? Chce Ci udowodnic KTO Sam jeden kryje sie pod określeniem” Chwała Boza”. Czekam wiec na Twoja odpowiedz. Cytaty mile widziane:)))

  Polubienie

  1. Bóg jest jeden, więc Chwała Boża jest Jego atrybutem 🙂

   Domyślam się do czego zmierzasz…

   Ks.Izajasza 42

   (8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

   Jest to zrozumiałe, gdyż boska cześć należy się tylko Jedynemu Bogu, co reguluje I Przykazanie.

   Zapewne chciałabyś to połączyć z tymi słowami…

   Ew.Jana 5:23

   (23) Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

   Sęk w tym, że Jezusowi, jako posłanemu przez Ojca i namaszczonego na Króla Izraela i Króla Królestwa Bożego, także należy się cześć za to, czego dokonał, doskonale wypełniając każde polecenie Boga.

   A więc Bogu należy się boska cześć, a Jezusowi cześć królewska pochodząca od Ojca, gdyż to Ojciec wszystko zaplanował, co tłumaczyłem we wcześniejszych komentarzach.

   Wiem do czego dokładnie zmierzasz, ponieważ już rozpoznaję Twą retorykę, która jest do złudzenia podobna do pewnych blogerów forsujących kłamliwy dogmat OJCIEC = SYN, co jest absurdem.

   Aby rozwiać wątpliwości, wróćmy do Izajasza…

   Ks.Izajasza 42

   (1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

   (2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu.

   (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.

   (4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi,  a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję,

   (5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.

   (6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów,

   (7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności.

   Wszystko w temacie Saro 😉

   Bóg wybrał swego umiłowanego Syna, aby ten wykonał Jego plan zbawienia i oznajmił narodom Prawo oraz by przyniósł na ziemię światłość, co pięknie potwierdza Ewangelia Chrystusa 🙂

   Polubienie

 17. Dziękuję za odpowiedz jednak nie o to mi chodziło. Pozwól iż wyjasnię to lepiej. Piszesz iż „Chwała Boza” jest Bozym atrybutem lecz mi chodziło o zupelnie inny kontekst. Nie chodzi ma zatem o oddanie chwały Bogu boskiej a Synowi chwały krolewskiej czyli rozróznienie pomiedzy sama chwała oraz robienie cos na chwałe Boza ale o cos zupełnie innego czyli o to iż zwotem „Chwała Boża” nazywany jest Bog Izraela a nie ktos inny przez proroków. Wiemy zatem iz wiele zwrotów moze byc stosowane zamiennie czyli raz do Boga tez do człowieka a nawet i do szatana . Spojrz iż sam wyraz” Bog „moze odniesc sie do Stwórcy , aniołow, a nawet do samego szatana gdyz jest on przeciez bogiem tego swiata . Takze na przykład królem, badz ojcem moze byc okreslany Stwórca oraz szatan gdyz jest ojcem klamstw i władca czyli królem tego swiata jak równiez czlowiek który jest ojcem dla swojego syna . Pewni ludzie byli kiedys znanymi królami gdyz tak uczy historia. To co chciałam napisac to to iz istnieja pewne zwroty które odnosza sie tylko do samego Boga i nie mozna ich dopasowac do nikogo innego. Sa to na przykład pewne specyficzne okreslenia . Zwrot Ojciec Odwieczny Tory jest tylko jeden i tylko ten własnie tytuł mozna zatem uzyc tylko w kierunku Jedynego Boga który dał Tore swojemu ludowi. Nikt nie jest zatem w stanie uzyc tego zwrotu i przypasowac do człowieka, szatana, badz anioła. Zgadzasz sie?

  Zatem ponawiam jeszcze raz to samo pytanie ale w innym kontekscie: Czy Chwała Boza został nazywany ktos inny przez proroków poza Ojcem Odwiecznym Tory? Chodzi mi o dokładne słowaczyli Chwała Boza. Czy wierzysz ze tylko Bog Izraela moze byc nazwany Ojcem Odwiecznym Tory? Tak, wiem ze wierzysz! Czy zatem wierzysz iz tylko Bog Izraela moze byc nazwany „Chwała Bożą” ? Oto jest pytanie i teraz widzisz o co tak naprawde mi chodziło. Czekam na odpowiedz. Wybacz literówki.Bardzo Cie proszę abys to pytanie potraktował tylko w jednym kontekscie i nie w kontekscie przenosnym czy w róznym zastosowaniu . Czy zatem prorocy okreslali zwrotem Chwała Boza samego Stwórce w pismach ?To jest moje pytanie i trzymjamy sie tylko konktekstu proroków. I prosze o Twoje tak badz nie. Pamietaj chodzi mi tylko o jeden kontekst .

  Polubienie

  1. Trudno mu zrozumieć, o co Ci dokładnie chodzi.
   Zgadzam się z tym, co napisałaś w pierwszej części komentarza.

   Niestety, nie rozumiem co masz na myśli pytając, czy ktoś został nazwany Chwałą Bożą.

   Tego określenia nie da się za bardzo zastosować, jako nazwy dla kogoś i nie spotkałem się z czymś takim w Pismach.

   Nawet sprawdziłem dla pewności na apologetyce frazy: „Chwała Boża” i „Chwałą Bożą” i nic takiego nie odnosi się do nazwy osoby.

   Tak więc myślę, że bardziej tego sformułowania używało się do określenia czynów ukazujących majestat Stwórcy.

   Polubienie

 18. Pozwól zatem iż przytoczę ci kila cytatów aby rzucic wiecej swiatła . Chciałam takze zaznaczyc iz miałam problem z zalogowaniem sie na tej stronie gdyz pojawiała sie ta sama informacja iż moj mail nie jest wazny i nie mogłam sie zalogowac Po wielu próbach wreszcie sie udało.. Jezeli okaze sie kiedys iż nie odpisałam na twoj komentarz to znaczy iz znowu jest ten sam problem. Kiedy bede miała przestac pisac to powiadomie Cie o tym iz koncze, gdyz tak wymaga kultura ludzka. Ale teraz do rzeczy i proszę rozwaz oto takie cytaty a nie podaję ich bez powodu. Bog Izraela okreslany jest przez proroków zwrotem Chwała Boza i w tym jedynym kontekcie ten zwrot odnosi sie do samego Boga. Chcialabym podac kilka waznych cytatów aby dokonać głebszej analizy.
  Oto pierwsze cytaty

  Ksiega wyjscia 24:10 24:16

  „10) Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. (11) Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga”. 

  ORAZ

  „16) Chwała Boża spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Bog przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. (17) A wygląd chwały Bozej w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry”. 

  W jakiej postaci Mojzesz zobaczył Boga? Czyż była to Chwała Boża? Pisze bowiem iz ujrzeli Boga Izraela, mogli patrzec na Boga. Jedno jest pewne iz prawdziwej postaci Boga nikt nie moze i nie mogł zobaczyc wiec zobaczyli Boga w postaci Chwały Bozej. Zauwaz iz Chwała Boza odnosi sie do samego Boga .

  Chwała Boza to manifestacja Bozej obecnosi . Jezeli zgadzasz sie z tym to czy wiesz iz na koncu czasów Chwała Boza sie objawi i ujzy ja wszelie ciało? To jest pytanie nr 1.

  . To jest tylko wstep do czego pragne nawiazac . Wyjasnie dokładnie o co mi chodzi. Zatem czy zgodzisz sie iz Mojzesz widział Boga w postaci Chwały Bozej? Pytanie nr 2.

  Polubienie

  1. Tak, ja również mam dziś problemy z ładowaniem mojego bloga. Znajomy mówił, że może to być przejściowy problem związany z działaniem serwerów..raczej nic poważnego.

   Teraz już rozumiem, o co Ci chodzi 🙂

   A rozchodzi się o całkiem zrozumiałą kwestię. Bóg jest osobą o niewyobrażalnej mocy, której ogarnąć przez człowieka raczej się nie da.

   Nie jest on człowiekiem, ale Bogiem, który zapewne emanuje niezwykła siłą i majestatem, który w pojęciu człowieka najłatwiej jest określić Jego „Chwałą”, czyli czymś, co wywołuje w człowieku nieopisane wrażenia.

   Czyli osobiste pojawienie się Boga we własnej osobie wiąże się z ukazaniem i objawieniem Jego mocy, zwanej dla człowieka Jego chwałą, która Go otacza, jak to mieli okazje naocznie obserwować Izraelici na Synaju.

   Tak więc nie można przypisać osobowości Chwale Bożej, ponieważ jest to cecha Boga, cecha Jego Osoby.

   Jak to widział Mojżesz? Stoi to w Piśmie, zobaczmy…

   Ks.Wyjścia 33

   (18) I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!

   (19) I odpowiedział Pan: Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję.

   (20) Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu.

   (21) I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale.

   (22) A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę.

   (23) A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można.

   Słowa te potwierdzają dobitnie, że Boga otacza potężna aura Jego mocy.

   Bóg pozwolił jedynie Mojżeszowi na tak bliskie spotkanie i sam musiał swą „ręką” chronić go przed ową „chwałą”, która jest prawdopodobnie rodzajem potężnej energii jaką emanuje Bóg.

   To bliskie spotkanie jest opisane jako rozmowa „twarzą w twarz” z tego tytułu, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem we własnej osobie, jednak nie pozwolił mu On zobaczyć Bożego Oblicza, a jedynie po przejściu obok niego, Mojżesz mógł zobaczyć plecy Boga.

   Tak, według powyższego można stwierdzić, że Chwała Boża jest rodzajem manifestacji Bożej obecności.

   I tak, jak za czasów Mojżesza Bóg objawił się osobiście w oroczeniu swej wielkiej Chwały na oczach Izraela, objawiając ludowi swe Święte Imię, tak też w czasach końca Bóg objawi je na oczach wszystkich narodów, wszak niebo ma się zwinąć niczym zwój.

   Następnie Bóg pośle swego Syna Chrystusa, przychodzącego na obłokach w wielkiej chwale, mającej oczywiście źródło u Boga.

   Wiem już do czego zmierzasz 😉

   Polubienie

 19. Nie wiem czy naprawde wiesz do czego zmierzam ale cieszę sie iz zgadzasz sie iz Boza Chwała jest manifestacja Bozej Obecnosci. Nie chce poruszac innych watków tutaj wiec nie bede komentowac Twojego ostatniego zdania gdyz zapewne narodził by sie kolejny wątek a z nim nowy temat. Chce dokonczyc to co zaczełam i pragne kontynułować cos co ma ogromne i chyba najwazniejsze znaczenie i niezwykła wartosc w moim zyciu. Zadałam Ci konkretne pytanie które brzmi tak: „czy wiesz iz na koncu czasów Chwała Boza sie objawi i ujzy ja wszelkie ciało?”
  Teraz pragnę sie skupic na bardzo waznym a wrecz alarmującym cytacie . Spójrz zatem:
  IsaYah 40:3

  3) Głos się rozlega: Drogę dla ….przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (4) Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. (5) Wtedy się Chwała Boża objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Boze to powiedziały. (9) Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! (10) Oto Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.

  Spójrz na poczatek cytatu i bardzo Cie prosze odpowiedz dla KOGO ma byc przygotowana droga na pustyni?, To jest pytanie pierwsze ! Czy znasz Jego imie???

  Zauwaz iz Ten który sie pojawi na pustyni jest okreslny jako” Chwała Boża?” W jakiej zatem postaci On sie pojawi? Czy pojawi sie On pod postacia Ramienia Bozego??? To jest pytanie numer 2.

  Polubienie

  1. Ewidentnie zmierzasz do tego, by udowodnić kłamliwy rzymski dogmat o wieloosobowości Boga i już zaczyna nurzyć mnie ta dyskusja.

   Wymuszasz odpowiedź w bardzo tendencyjny sposób i jest to droga do nikąd.

   Myślę, że kompletnie nie rozumiesz roli Syna Bożego, który jest wykonawcą woli i zamiarów Boga, przez co chcesz wszystko sprowadzić do jednej osoby, a jest to kategoryczny błąd.

   To tak jakby mówić, że Mojżesz był tą samą osobą co Bóg, bo wykonywał Jego polecenia i przewodził całemu narodowi. Bóg nawet zasugerował Mojżeszowi, by był dla zboru niczym Bóg, ale to nadal był wykonawca Bożych rozkazów..osoba mniejsza.

   Podobnie jest z Chrystusem.

   Owijasz w bawełne i próbujesz mnie zaplątać, ale to nie ma sensu. Szczerze mówiąc szkoda mi czasu na takie dyakusje.

   Nie wychodź nawet z twierdzeniem, że znasz prawdziwe Imię Boga, ponieważ wersji jest wiele i głoszący je równo upierają się, że mają rację, co jest absurdem.

   Moja Droga…skupmy się przede wszystkim na wypełnianiu woli Ojca, bo to jest priorytetem, a nie na spieraniu się o zrozumienie Pism.

   Polubienie

 20. Prosiłam Boga i Bog objawił mi swoje imie a nie Tobie to sądzic czy Bog moze objawic imie Tym którzy go usilnie o to prosza??. Nawet nie wiesz jakie imie mam na mysli wiec nie oskrazaja mnie bez dowodu gdyz nie podałam Ci zadnego imienia do tej pory . Wiec odpowiedz na pytanie w ten sposob. Kto pojawi sie na pustyni w przyszłosci? Czy bedzie to Bog czyli Chwała Boza? Zgadzasz sie? Nalegam na odpowiedz. Pozatym czy Ty wogóle jestes swiadom jaki jest obraz Boga? Zauwaz ze Bog na swoj obraz nie stworzył tylko mezczyzny ale równiez kobiete i oboje odzwierciedlaja prawdziwy obraz Boga kiedy połacza sie w jedno cialo y tak ak samo jak Bog który jest Duchem a którego przenika jego wlasny Duch.
  Co przez to próbuje powiedziec? To ze Bog jest Duchem i ma swojego Ducha który Go przenika? Czy taki obraz jest bibliny??.

  Polubienie

  1. Po prostu nie wierzę w takie twierdzenia z prostej przyczyny…

   Po pierwsze, Bóg nikomu póki co nie objawi swego Imienia, aby przypadkiem nikt Go nie sprofanował, zanim On sam je objawi całemu światu;

   Po drugie, znajomość tego Imienia niczego nie zmienia i nie jest gwarantem zbawienia..jest nim posłuszeństwo i przestrzeganie Prawa.

   Co do wydarzeń na pustyni Bóg zapowiedział…

   Ks.Ezechiela 20:34-38

   (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

   (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

   (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

   (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

   (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

   Podobnie jak podczas spotkania Boga z Mojżeszem, gdy rozmawiali oni „twarzą w twarz” gdzie Bóg osobiście przebywał na Synaju, podobnie będzie podczas Sądu na pustyni.

   No właśnie..piękny argument Sara.
   Tak jak mężczyzna i kobieta w związku małżeńskim są „jednym ciałem” tworzącym obraz Boga, a mimo to są dwoma, różnymi osobami, w których mężczyzna jest większy od kobiety, tak też jest z Bogiem i Jego Synem, z którym stwarzał pierwszą parę ludzką.

   Są jakby jednością, ale to nadal dwie odrębne osoby, gdzie Ojciec jest większy od Syna.

   Proste i oczywiste 🙂

   Polubienie

 21. Chce przez to równiez powiedzieć iz Ramie Boze to Bog Izraela który wyprowadził swoj lud z Egiptu.Czy to jest Prawda? Czy Ramie Boże to Bog Izraela? Tak czy nie? Prosze okresl sie jednoznacznie!

  Polubienie

 22. Pozatym otworzyłes swoje forum aby kazdy mogł napisac swoje zdanie wiec masz mozliwosc teraz udowodnic to w co wierzysz? Pomimo iz nie zgadzasz sie ze mna to rozmowa zToba mnie nie nuży. Przykro mi bardzo ze tak myslisz.((((

  Polubienie

 23. Napisałes

  „Po pierwsze, Bóg nikomu póki co nie objawi swego Imienia, aby przypadkiem nikt Go nie sprofanował, zanim On sam je objawi całemu światu”;

  Po drugie, znajomość tego Imienia niczego nie zmienia i nie jest gwarantem zbawienia..jest nim posłuszeństwo i przestrzeganie Prawa.

  Bog mowi iz znajomosc imienia Bozego ma wpływ na zbawienie. Ci którzy znali i poznaja w przyszłosci imie Jego , pojawia sie na Syjonie. Czy zatem sugerujesz iz nikt nigdy nie poznał imienia Bozego? To tez jest nieprawda. Pozatym moge zarzucic konkretne cytaty ktore niestety podwaza to co piszesz! Zydzi zapomnieli imie Boze przez wzglada na imie baal co znaczy pan. I zauwaz iz we wszystkich przekładach z hebrajskiego na inne jezyki imie Boze zostało zastapione na imie Pan. Czy wiesz zatem kim jest Pan? Czyje to imie i jakie to bóstwo ukrywa sie pod tym imieniem? Bog mowi:” nie nazywajcie mnie Pan!!! „Pamietasz ten cytat??

  Wybacz kolejny watek ale nie da sie go pominąc. Pozatym Bog Izraela „to Bog ze swoim duchem”. Taki zwrot czesto pojawia sie w prorokach. Widze ze pomijasz Ducha Boga, który tworzy Boze jestestwo. Na jaki obraz zostalismy stworzeni? „Na nasz obraz” Kto to mowi? Bog. „Człowiek stał sie tacy jak” MY ” Kim jest My? To wlasnie Bog i jego Słowo. Kim jest Słowo? To Ramie Boze!

  Tak samo nie wolno wydłuzac obrazu Boga jak nie wolno go równiez skracac !

  Cos dla Ciebie .nie odemnie!

  Posłuchaj!

  ” Każdy jednak, który wezwie imie Boze , będzie zbawiony”, Joel 3:5 Czasy przyszłe!

  Psalm 69 Imie Boze było znane !! Czasy przeszłe i terazniejsze!!!

  Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać. (32) Milsze to Bogu niźli bawół, niż cielec, co ma [już] rogi i racice. (33) Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. (34) Bo Bog wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. (35) Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza. (36) Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy: tam będą mieszkać i mieć posiadłość; (37) i potomstwo sług Jego ją odziedziczy, a MIŁUJACY JEGO IMIE TAM PRZEBYWAC BEDA!!!

  Kto moze miłowac Jego imie?

  Tylko ci co Jego imie poznali! W kazdych czasach sa ludzie którzy znaja imie Boga . Tacy ludzie byli, sa i beda. Swiat gardzi tymi ludzmi gdyz imie Jezus wypaczyło imie Boze. Teraz jest krolestwo szatana na ziemi lecz wkrótce nastanie krolestwo Boze , Bozego Prawa na ziemi i wtedy Bog bedzie jeden tak samo jak jego imie . I co sie stanie? Jezyk czysty zostanie przywrócony jak mowi proroctwo aby kazdy mogł wymowic poprawnie imie Boze tak jak ono brzmi naprawde. Jaki to jezyk czysty? W takim w jakim imie Boze bedzie wymawiane? PO HEBRAJSKU!

  Wszystkie Isusy, Jezusy, Isy. Hesusy, Gesusy itd i itd znikną!!:))))
  \ Na pewno myslisz iz skoro Ty nie znasz tego imienia to nikt inny nie moze. A dlaczego NIe MOze? Oto jest pytanie.

  Czekam na odpowiedz o Ramieniu Bozym. KIm jest Ramie Boze? Czy Ramie Boze to Bóg? Napisz tylko tak czy nie? Jedno jest pewne. Prorocy mowia o jednym Ramieniu Bozym.

  Wierzysz iz Bog zbawił Cie przez człowieka a nie sam Bog który przyszedł w ciele. Jak mogł Cie zbawic człowiek skoro Bog mowi iz zabrakło ludzi i On SAM !!!!stał sie Zbawieniem ? Oto jest pytanie ktore jest bezcenne?
  Wybacz literówki.

  Polubienie

  1. Zaczynam mieć wrażenie, że dyskutuję ze Sławomirem Mitczakiem, tudzież jego żoną Esterą, którzy chcą na siłę udowadniać swoje chore racje 😉

   Jeśli masz zamiar się tu wymądrzać i narzucać swoje ‚prawdy’, to zaraz zakończymy dyskusję, bo zaczynasz wchodzić na arogancki ton podparty wykrzyknikami. Myślę, że chciałabyś/chciałbyś poczuć się lepiej, ale nie dam Tobie tej satysfakcji, więc daruj sobie.

   A teraz jazda z tymi wypocinami waszego autorstwa…

   Gdzie Bóg mówi, iż znajomość Jego Świętego Imienia ma wpływ na zbawienie? Proszę wskazać..dosłownie tak, jak to ujęłaś/ąłeś!

   Czytaj ze zrozumieniem, ponieważ już wcześniej pisałem, iż Bóg pierwszy raz objawił swe Imię zgromadzeniu Izraela, gdy ukazał się na Synaju. To samo tyczy się odpowiedzi o Ramieniu Bożym.

   Zgadza się, że z czasem Izraelici zapomnieli Imienia Boga z powodu zwyczajnego odstępstwa od Niego.

   Imię baal czy astarte, to imiona fałszywych bóstw, które zaczęli czcić Izraelici na przekór Bożemu Obliczu.

   Słowo „Pan” traktuję jako tytuł, a nie imię więc Twe insynuacje są wyssane z palca i już nie raz spotykałem się z tym bzdurnym twierdzeniem…

   …no tak, w Polsce wszyscy używają imienia baala w trybie grzecznościowym (totalna bzdura) 😉

   Już pisałem, że nie uprawiam kultu imienia, więc odpuść sobie te wywody.

   Napisałeś:

   „„Na nasz obraz” Kto to mowi? Bog. „Człowiek stał sie tacy jak” MY ” Kim jest My? To wlasnie Bog i jego Słowo. Kim jest Słowo? To Ramie Boze!”

   Kolejna bzdura, aż ręce opadają.

   Kim jest Słowo Boże? No przecież Ty/Wy wykręcacie wszystko na opak mimo, że jest napisane czarno na białym:

   Objawienie 19
   (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

   (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

   (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: SŁOWO BOŻE.

   Oczywiście mowa o Chrystusie, więc nie wiem z czym do ludzi? 🙂

   Nasz obraz…ano tak! Przecież Ojciec (Duch) stwarzał pierwszą parę ludzką wraz ze swym Synem (Człowiekiem) i tak powstał ICH obraz, czyli połączenie ducha i ciała 🙂

   Manipulujesz Pismem i wybierasz sobie z niego to, co pasuje do Twych herezji..typowe dla obłudników…

   Joela 3:5
   (5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan, a którym głoszono dobrą nowinę.

   Tak, jest mowa o czasie przyszłym, kiedy to już Bóg objawi swe Imię na oczach narodów i stanie na Syjonie, a wtedy Ci którzy Go uznają i będą wzywać, otrzymają szansę zbawienia. Mowa o czasie wielkiego ucisku.

   Tak więc kompletnie nie rozumiesz tekstu czytanego..niestety.

   W czasach króla Dawida Imię Boga było jawnie znane, więc i wielbić je można było swobodnie i tak samo będzie, gdy Bóg je objawi w czasach końca, zwłaszcza swemu narodowi…znowu trafiłaś/eś kulą w płot 😉

   Reszty nie komentuję, ponieważ bije jadem i zawiścią i właściwie to mam już pewność, że to albo Ty Estera, albo Twój mąż.

   Wiem, że macie się za proroków, ale wielu było takich nawiedzonych jak Wy, podających się za wybrańców..nie jesteście wyjątkami 🙂

   Za to jesteście żałośni i tyle hehe 😉
   Żegnam! 😀

   Polubienie

 24. Witam, ostatnio czytałem ciekawy artykulik o tym czy tytuł „alfa i omega” z księgi Objawienia tyczy się tylko Boga Ojca czy też Pana Jezusa. Główne pytanie czy te informacje mogą być argumentami w sporze antytrynitaryzmu z trynitaryzmem? Oto link do niego :
  http://blog.antytrynitarianie.pl/alfa-i-omega/
  Dziękuje również za komentarz z tego bloga, czytając takie rozważania – czuję się zachęcony do szukania w Biblii odpowiedzi na wiele religijnych i życiowych pytań! Pozdrawiam. Przemek

  Polubienie

 25. Jak dla mnie to Ty jesteś fałszywym prorokiem, który mami wiernych błędnymi teoriami.
  Wszystko co trzeba wiedzieć jest tutaj:
  „1 Na początku było Słowo,
  a Słowo było u Boga*,
  i Bogiem było Słowo.
  2 Ono było na początku u Boga.
  3 Wszystko przez Nie się stało,
  a bez Niego nic się nie stało,
  [z tego], co się stało.
  4 W Nim było życie,
  a życie było światłością ludzi,
  5 a światłość w ciemności świeci
  i ciemność jej nie ogarnęła.
  6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
  Jan mu było na imię.
  7 Przyszedł on na świadectwo,
  aby zaświadczyć o światłości,
  by wszyscy uwierzyli przez niego.
  8 Nie był on światłością,
  lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.
  9 Była światłość prawdziwa,
  która oświeca każdego człowieka,
  gdy na świat przychodzi.
  10 Na świecie było [Słowo],
  a świat stał się przez Nie,
  lecz świat Go nie poznał.
  11 Przyszło do swojej własności,
  a swoi Go nie przyjęli.
  12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
  dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
  tym, którzy wierzą w imię Jego –
  13 którzy ani z krwi,
  ani z żądzy ciała,
  ani z woli męża,
  ale z Boga się narodzili.
  14 A Słowo stało się ciałem
  i zamieszkało wśród nas.
  I oglądaliśmy Jego chwałę,
  chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
  pełen łaski i prawdy.
  15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
  16 Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.
  17 Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.”
  Jezus jest Słowem, Słowo jest Bogiem. Wszystko w temacie. Nawet ostatni wers: „ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.” obala wszystko co napisałeś. A Twoje pokrętne teorie mają się nijak, a twierdzenie, że coś jest wyrwane z kontekstu jest śmieszne.
  Trójca Święta to trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli żaden inny byt nie może siebie określić jako Boski, gdyż Bóg, to Byt Doskonały, Wieczny i Nieograniczony. Są trzy Osoby, które są Doskonałe, Wieczne i Nieograniczone. Wszystkie inne byty, jak: aniołowie i dusze ludzkie są bytami podrzędnymi. „Bóg” to nie imię Boga, tylko określenie Jego natury. Zatem trzy Osoby mają Naturę Boską – Doskonałą, Wieczną i Nieograniczoną.

  Polubienie

  1. Dla Ciebie mogę być kim chcesz, ale nie jest to zbyt istotne dla nikogo, tym bardziej dla Boga zwłaszcza, że Jego Syn Chrystus nauczał by nie osądzać bliźnich. Widocznie nie chcesz być posłuszny Jego naukom.

   Nie jestem prorokiem i nigdzie nie twierdzę inaczej. Nigdzie też nie prorokuję, także Twój osąd wobec mnie jest chyba lekko nietrafiony.

   Rzuciłeś fragmentem z Jana, a co z resztą, gdzie Syn Boży mówi, że jest mniejszy od Ojca, a nawet że Ojciec jest także Jego Bogiem???…

   Apikalipsa 3
   (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe PRZED MOIM BOGIEM.

   (3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

   (4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

   (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego PRZED MOIM OJCEN i przed JEGO aniołami.

   Apokalipsa wyraźnie ukazuje nam, że Jezus nie jest Bogiem, ale jest Jego Synem – Synem Człowieczym, czyli człowiekiem 🙂

   Dogmat o św.Trójcy, to oczywiście pogańskie wymysł nie mający potwierdzenia w Słowie Bożym i czczenie pogańskiej ‚boskiej’ triady przerobionej przez Rzym na chrześijańską modłę.

   Bóg jest jeden i jest Bogiem Jedynym…cała reszta istot to stworzenia przez Niego uczynione.

   Pozdrawiam i z Bogiem.

   Polubienie

 26. Powtórzę: Jezus jest Słowem, Słowo jest Bogiem. Wszystko w temacie. Widocznie Ty w swojej pysze myślisz, że wiesz lepiej niż Jan Apostoł. I nie osądzam Cię, tylko stwierdzam fakt, iż fałszywie interpretujesz i naginasz fakty.
  Pozdrawiam i z Bogiem.

  Polubienie

  1. Bogiem jest Ojciec, a Syn Jego jest wykonawcą Słów Bożych. Widocznie nie dociera do Ciebie fakt, że usunięcie jednej litery z tego zdania, zmienia jego znaczenie, a wiadome jest, że do Pism wprowadzano wiele błędów celowo.

   „A Z Bogiem było Slowo”

   I wszystko jasne.

   Czy ja jestem pyszny? Myślę, że pychę ma w sobie ten, który tak pochopnie osądza bliźnich, a Ty oskarżasz mnie o kłamstwa i zwodzenie przykacielu…

   Mateusza 7
   (3) A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?

   (4) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?

   (5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

   Wskaż mi, gdzie Jezus nazywa siebie Bogiem albo zrównuje się ze swoim Ojcem 🙂

   Jak tego nie znajdziesz, to tu więcej nie pisz, ok? 🙂

   Polubienie

  1. Ewangelia była pisana greką. Skąd mam posiadać oryginały?..nie spotkałem jeszcze jednego z 12 😉

   Tak więc sęk w tym, że język polski nie jest oryginalnym językiem Ewangelii i jest oczywiste, że sługi szatana na drodze ataku na Bilblię, wprowadzili do niej wiele błędów.

   Wystarczy porównać różne tłumaczenia i wydania, a widać jak wielkie są rozbieżności. Jest to udowodnione. Tym bardziej gramatyka naszego języka jest łatwa w manipulacji..czasem jeden przecinek może zmienić sens całej wypowiedzi, a w grece, na przykład, przecinków nie stosowano 😮

   Polubienie

 27. No właśnie tak myślałem, że nie widziałeś żadnej w oryginale 😉 dlatego twierdzenie, że tam powinien być wers: „A Z Bogiem było Słowo” a nie tak jak jest w rzeczywistości: „A Bogiem było Słowo”, jest czystą manipulacją i naginaniem faktów. Po prostu taka wersja pasuje do Twoich teorii. Interesujące jest, że w swoich artykułach często cytujesz różne Ewangelie, np. św. Mateusza, i jakoś wtedy nie uważasz żeby były w jakimś stopniu zmanipulowane, natomiast akurat te fragmenty, które zaprzeczają Twoim teoriom dziwnym trafem zostały zmienione przez sługi szatana.
  Bardzo subiektywnie odczytujesz Biblię, nie sądzisz? 😉

  Polubienie

  1. No nie, nie sądzę 😉

   Jeśli więc Ty twierdzisz, że korzystasz z oryginału, to Twoje upieranie się w oparciu o jeden werset jest po prostu śmieszne 🙂

   Nie cytuję „różnych Ewangelii” , ale tylko Ewangęli Chrystusa, Dobrą Nowinę o Królestwie spisaną przez Mateusza i Jana, jakbyś nie zauważył, ponieważ oni byli osobistymi uczniami Jezusa, nie to co kłamca Szaweł i jego popleczniczy Łukasz i Marek.

   Nadal nie podałeś ani jednego słowa, w którym Jezus mówi, że jest Bogiem lub jest równy Ojcu, tak więc jest to Twój ostatni komentarz, ponieważ marnujesz mój czas i miejsce na blogu 🙂

   Pozdrawiam.

   Polubienie

 28. I to jest najdobitniejszy dowód na to, że Bóg Ojciec i Jego Syn to dwie różne osoby…oczywista hierarchia

  Izajasza 23

  (1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?

  (2) Przynieśliśmy wieść jako dziecię przede Nim, jako korzeń w spragnionej ziemi. Nie miał on postawy ani urody, i widzieliśmy Go, ale nie miał On postawy ani piękna.

  (3) Jego postawa była nędzna, gorsza od takiej jak dzieci ludzi, człowiek w cierpieniu, zapoznany w znoszeniu choroby, jego twarz jest odwrócona od [nas], wzgardzony, nie szanowany.

  (4) Lecz on nasze grzechy nosił, i cierpiał dla nas, a my widzieliśmy że jest w kłopocie, w cierpieniu i w ucisku.

  (5) Lecz on zraniony jest za grzechy, zdruzgotany z powodu naszych nieprawości: kaźń naszego pokoju była na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.

  (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan wydał Go za nasze grzechy.

  (7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak jagnię prowadzone na rzeź i jak owca milcząca przed tymi, którzy ją strzygą, nie otworzył swoich ust.

  (8) W upokorzeniu wyrok został wydany: któż obwieści Jego pokolenie? Jego życie zostało zabrane z ziemi: ponieważ nieprawości mego ludu On był prowadzony na śmierć.

  (9) I dam mu grób grzesznika i bogatego na jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach.

  (10) Ale wolą Pana było oczyścić Go ze jego ran. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.

  (11) Także wolą Pana było wyrwać z męki jego duszę. Aby wskazać mu światło i przyodziać Go zrozumieniem; aby usprawiedliwić jednego, który dobrze służy wielu i on będzie dźwigał ich grzechy.

  (12) Dlatego On odziedziczy wielu, i podzieli łupy mocarzy, bo Jego dusza została wydana na śmierć., a On do przestępców był zaliczony. On poniósł grzechy wielu i był wydany z powodu ich win.

  🙂

  Polubienie

 29. Witam. Mam pytanie w związku z Twoim odrzuceniem Pawła. Czy listy Piotra też odrzucasz? Bo Piotr wspomina w drugim liście3:15-16 o umiłowanym bracie Pawle, którego nauki, miejscami trudne, są przekręcane. Już kilka razy trafiłam w necie na ludzi odrzucających nauki Pawła i często towarzyszy temu wiara w płaską ziemię. Sama dałam się wkręcić w temat płaskiej ziemi i dziś wiem, że to było diabelstwo (niezależnie od tego czy ziemia jest okręgiem, kulą czy …kwadratem). Jednym z powodów, dla których porzuciłam te teorie była niemożność zdobycia u jej propagatorów odpowiedzi na konkretne pytania. Np. jeśli ja robię zdjęcie słońca o wschodzie i widzę ogromną kulę (mam to zdjęcie),nawet większą niż później, to jak może być prawdziwą teoria, że słońce najpierw jest małe, potem większe, a potem znów małe? Obejrzałam parę materiałów na ten temat, ale nie trzeba być zbyt bystrym, by nie widzieć w nich naciągania. Nie twierdzę, że to co nam wciskają, jako nauka oficjalna, jest zawsze prawdą, ale jak powiedział mi jeden brat „diabłu jest wszystko jedno, na jakim koniu pojedziesz do piekła …może być nim płaska ziemia”. Nie można się zafiksować, bo to odciąga od tego, co najważniejsze.
  Niech ta ziemia jest po prostu taka jaka jest. Badanie jej kształtu nie ma znaczenie dla zbawienia duszy, a może spowodować wielkie straty, bo jeśli jako uczeń Chrystusa będziesz głosił ośmieszające Ciebie teorie, to i Twoja wiara będzie wydana na pośmiewisko, a z wiarą, być może, i sam Bóg, w którego wierzysz..
  pozdrawiam i czekam na odpowiedzi

  Polubienie

  1. Witam,

   Listy Piotra są falsyfikatem stworzonym w Rzymie na potrzeby autoryzacji fałszywego apostoła Szawła – protoplasty wszystkich odłamów bluźnierczej, rzymskiej sekty. Bardzo łatwo rozpoznać to po stylu pisowni, typowo filizoficznym jak u Saula, a nie prostym jak dla rybaka, ucznia Jezusa, który zawsze używał mowy prostej i zrozumiałej.

   Nie wspomnę już o licznych sprzecznościach wobec nauk Chrystusa, które są typowe dla pawłowizny. Tutaj mam artykuł z głębszą analizą listów Piota:

   https://basileia785.wordpress.com/2016/10/17/pawloscianstwo-nr-2-autentycznosc-listow-piotra/

   Nie dziwi mnie fakt, że w przypadku osób odrzucających fałszywego apostoła częste jest, że nie uznają oni także kłamliwych nauk świeckich. To raczej normalne, w końcu wielbiciele i wyznawcy Pawła dostali od niego nakaz, by być posłuszni władzom naziemnym, które służą przecież szatanowi. Tak więc owo posłuszeństwo przejawia się także wiarą w takie kłamstwa, jak ewolocjonizm, big bang, heliocentryzm i inne szatańskie wynalazki. Światowa nauka to dzieło szatana; ziemia kula wchodzi w skład tego diabelstwa, droga Pani.

   Myślę, że Pani komentarz jest swego rodzaju prowokacją, tudzież rzucaniem frazesów. Wystarczy wpisać w przeglądarkę słowa: „Płaska Ziemia” i na wstępie pojawią się artyķuły, mój, Henryka, czy zapiski na naszym forum, gdzie dowodów jest cała masa, więc gadki typu – „niemożność zdobycia u jej propagatorów odpowiedzi” jest po prostu śmieszna, albo raczej z palca wyssana. Pod moim artykułem jest kilkaset komentarzy, więc z czym do ludzi???

   Proszę mi podać konkretny dowód NAUKOWY ukazujący kulistość ziemi, poparty pracą NAUKOWĄ konkretnego badacza, tak żeby można było sprawdzić jego tożsamość i wiarygodność, oraz wyniki badań, które DA SIĘ SAMODZIELNIE ODTWORZYĆ!!

   „Niech ta ziemia jest po prostu jaka jest” – to jest typowo ignoranckie podejście człowieka zaślepionego, któremu obojętne jest czy wierzy w kłamstwa, bajki lub fikcję. Ja do grona takich ludzi nie należę.

   Takim podejściem, to Pani ośmiesza naszego Zbawiciela i Króla – Jezusa Chrystusa, który między innymi za Prawdę oddał życie!!

   Nie widzę sensu dalszej duskusji w tym tonie…szkoda mi czasu po prostu.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

   1. Chyba faktycznie pośpieszyłam sie z tym komentarzem, więc przepraszam, że zabrałam Ci czas.
    Zapewniam jednak, że nie był on żadną prowokacją.
    Zarzucasz mi ośmieszanie mojego Zbawiciela i bardzo szybko wydajesz osądy. Zapewniam Cię, że widzę co się dzieje na świecie i nie daję wiary ludzkim naukom. Jednak od pewnego czasu najważniejsza jest dla mnie relacja z Bogiem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Studiuję Pismo, modlę się i proszę Boga, by badał moją serce, Które kiedyś było bardzo zbuntowane; by mnie uświęcał, bo sama nic nie mogę; by moje życie oddawało Jemu chwałę. Uwierz mi, że to jest tak zajmujące, że nie ma miejsca na np. szukanie dowodów, robienie doświadczeń na temat np. płaskiej ziemi. Uważam, że diabeł w wielu przypadkach daje ludziom wierzącym tematy zastępcze, wpędza ich w działaczostwo, podsuwając wciąż nowe tematy i rewelacje, żeby nie robili tego co najważniejsze. Pan Jezus nie nauczał o… kształcie ziemi, żaden apostoł nie mówił o niczym innym, jak tylko o zbawieniu, odstąpieniu od grzechu, o miłości względem braci,by inni poznali, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przyszedł na ziemię, by przywrócić człowiekowi relację z Bogiem Ojcem. Przyniósł słowa prawdy, światło, dzięki któremu człowiek może zobaczyć w jakiej żyje ciemności i jak z tej ciemności wyjść, by znaleźć pokój, pełnię i móc wieczność spędzić z Bogiem. To ma na myśli, gdy mówi o sobie, że jest Drogą Prawdą i Życiem. Pan Jezus nie oddał życia za kształt ziemi, po prostu.To jest sprawa nieistotna dla zbawienia człowieka. Nie twierdzę, że mamy zamykać uszy na wiadomości ze świata, bo one, w zestawieniu z proroctwami, pokazują nam jak blisko jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Twierdzę jednak, że mamy mieć do pewnych rzeczy ….Boży dystans, by nie tracić z oczu tego co najważniejsze. Ośmielę się napisać również to, iż ton, w jakim piszesz swoim oponentom, może świadczyć o tym, że albo tracisz, albo już straciłeś z oczu to co najważniejsze. Tak coś mówi mi w sercu.

    I tak sobie wyobrażam, że kiedy odejdę z tego świata i dowiem się, że ziemia jest płaska jak naleśnik, czy jakakolwiek inna,to moją jedyną reakcją będzie uśmiech i oddanie chwały Bogu.
    Pozdrawiam i już uciekam

    Polubienie

   2. Rożne dziwne rzeczy próbowano mi zarzucać i zazwyczaj nie są one poparte żadnymi sensownymi argumentami, zwłaszcza opartymi na Słowie Bożym, a jedynie osobistymi opiniami osób, którym po prostu coś się bardzo nie podoba. Mnie takie opinie nie interesują i proszę wybaczyć zdecydowaną i być może chłodną odpowiedź, ale wiem już z doświadczenia, że takie dyskusje zazwyczaj do niczego nie prowadzą.

    Nie wydaję więc osądów, ale stwierdzam fakty. Pani także sugeruje mnie pewne odstępstwo lub zwiedzenie, mając do dyspozycji jedynie…własne odczucia.

    Dla mnie relacja z Ojcem i Synem jest najważniejsza od wielu lat i musiałem przejść przez różne doświadczenia, czesto przykre, bolesne bądź próżne, by zrozumieć, że Prawda jest tylko u Boga i dał nam On ją poznać, zostawiając na ziemi swe Słowo.

    Jezus nakazywał aby oddawać Bogu cześć w Duchu i Prawdzie, a więc w naszym życiu wiele jego aspektów podlega obecnie sprawdzianowi, czy zawierzymy temu, co powiedział On i nasz Ojciec, czy wybierzemy nauki pochodzace z tego świata, czyli od szatana, który zwodzi świat cały.

    Bóg na łamach Pism wyraża się jasno o budowie ziemi, jako miejsca życia dla człowieka uczynionego na Boże podobieństwo i nigdzie nie ma tam słowa „kula” w odniesieniu do niej.

    Z tego co zrozumiałem twierdzi Pani, że zbyt zajmujące jest, „uświęcanie się”. Nie wiem czym Pani się zajmuję i co przez to rozumie, ale chwile, chwile…

    Od jakich zdań zaczynają się pierwsze słowa Pisma Świętego???

    Księga Rodzaju 1:1
    (1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.

    Przecież pierwsze zdania Słowa Bożego mówią o niczym innym, jak o stworzeniu ziemi, na której żyjemy i nieba ponad nami, jako siedziby Boga i istot niebiańskich!

    Dowody są na pierwszych stronach Pism, a Pani zarzuca mi, że są to tematy zastępcze podrzucane przez diabła??

    Jak więc mam nie stwierdzić prostego faktu, że takim podejściem, to Pani ośmiesza Boga i podważa Jego wiarygodność???

    Jezus nie nauczał o kształcie ziemi, ponieważ nie musiał, gdyż wszyscy dobrze wiedzieli, jak jest ona zbudowana, właśnie z Pism, jak pokazałem wyżej. Poza tym, skąd Pani może wiedzieć, czego jeszcze Jezus nauczył apostołów, procz tego co spisali Mateusz i Jan? Myśli Pani, że to spis wszystkich ich rozmów? Przecież było na pewno ich więcej.

    Nie musi mi Pani mówić, po co Bóg posłał swego Syna na ziemię, ponieważ o tym mówi Słowo Boże, co ja także ukazuje w swych artykułach i tego będę sie trzymał.

    Ja Pani życzę, by nie musiała Pani wstydzić się przed Bogiem, czegokolwiek, ale na chwilę obecną życzę Pani szerszego otwarcia oczu na Prawdę.

    Pozdrawiam.

    Polubienie

   3. Bożeno, przecież teoria wielkiego wybuchu, która jest filarem układu heliocentrycznego,wyklucza dzialalnosc Boga.. Ludzie nawracają się na różne sposoby, tutaj się nie zgodzę z Tobą, bo temat PZ z Bogiem w centrum przynosi więcej pożytku niż szkody. Powtórzę za Kamilem, że prawda ma znaczenie, stwarzanie człowieka, ziemi, zwierząt to „głowny punkt programu” na JEGO chwałę, a Ty piszesz, że to nie ma znaczenia? hm?

    Polubienie

 30. Witajcie !

  Spor o Chrystusa zawsze bedzie bo to jest Osoba która Szatan za wszelką cenę chce zdyskredytowac w oczach ludzi ponieważ gdy Isus umarł W CIELE Lucyfer przegrał całkowicie i SOBIE TO OSTATECZNIE UŚWIADOMIŁ….
  Poza tym poczytajcie Henocha jest tam DOBITNIE napisane ze Syn Czlowieczy był od początku UKRYTY przez SAMEGO BOGA…..
  Cóż to może oznaczać to ze nigdy nie był Aniołem Cherubem ani Czuwajacym. …
  Sama nazwa wskazuje SYN CZLOWIECZY PRZEZ BOGA UMIŁOWANY idąc dalej Ludzie to było ostateczne boskie stworzenie STWORZONE NA OBRAZ BOŻY Z KTÓREGO BÓG BYŁ DUMNY I CIESZYŁ SIĘ Z NIEGO!
  Dalej można snuć dywagacje ponieważ nie mamy wiedzy na ten temat .Wiemy jedno Isus To SYN CZŁOWIECZY który narodził się w ciele i jako nigdy nie skalaany grzechem oddał swoje życie na okup za grzech pierworodny za co BOGROZI posadził go po prawicy i uczynił SWOIM POMAZANCEM czyli KRÓLEM W JEGO IMIENIU NAD CAŁĄ ZIEMIA na wzor pierwowzoru Królestwa Bożego Izraela .
  Wszelkie ataki na Pomazanca Bożego są DZIAŁANIAMI ZŁEGO.
  P.S.
  Nawet Dawid nie śmiał podnieść ręki na Saula bo był Pomazancem Bożym pomIMO jego odstępstwa.
  Bóg z Tobą Obserwatorze

  Polubienie

 31. Iz 43,11 Ja, ja jestem PANEM i oprócz mnie nie ma zbawiciela.
  J 4,42 A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. 
  Dz 4,12 I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
  Tt 1,4 Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 
  Tt 2,13  Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; 
  Tt 3,6  Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; 

  Polubienie

  1. Te 4 ostatnie wersety można wywalić do śmieci, ponieważ to teksty fałszywego apostoła Pawła i jego ucznia Łukasza (Dzieje Ap.).

   http://zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

   Z kolei pierwsze dwa wersy są wyrwane z kontekstu…standard.

   A teraz ja coś wykażę…

   Jana 20
   17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

   Jana 20:31 Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego.

   Apokalipsa 1
   (1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

   (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał.

   (3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

   (4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

   (5) I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

   (6) I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Niech tak się stanie.

   Apokalipsa 3
   (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

   (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

   Apokalipsa 19
   (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

   (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

   (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

   (14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

   (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

   (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

   O kim mówi Jezus, jako o swoim Bogu? Czyżby miało być ich dwóch?

   Jezus jest Synem Boga, a nie Bogiem. Jest wykonawcą wszelkiego słowa pochodzącego z ust Bożych, dlatego przypisano mu tytuł Zbawiciela, ponieważ to On jest tymże zbawieniem pochodzącym od Boga.

   Bóg wymyślił plan Zbawienia i jest Jego Autorem, natomiast Syn Boży Jezus Chrystus jest wykonawcą tego planu, tak więc zarówno Autor, jak i wykonawca planu zbawienia są Zbawicielami.

   Polubienie

 32. Co do słynnego wersetu o gwieździe porannej ,który podają przeciwnicy Boga i Syna twierdząc że wskazuje on na rzekome ojcostwo Lucyfera Isusa Chrystusa …

  Objawienie 22:
  (16) Ja, Isus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna

  Tutaj mamy także o tej gwieździe w innym kontekście
  Objawienie 2

  26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

  (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

  (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

  Isus zwycięzcy da gwiazdę poranną .

  Gwiazda Poranna to wschodni symbol GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ

  Tak więc Isus mówiąc ze jest Korzeniem Dawidowy i gwiazda jasna poranna odwołuje się do SWOJEGO PRAWA KRÓLA CAŁEJ ZIEMI , które to Prawo otrzymał od Ojca Boga Izraela .

  Polubienie

 33. Prz 30:4 Kto wstąpił do niebios i zeszedł? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto zgarnął wody do szaty? Kto utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego Imię, albo jakie jest Imię Jego Syna – jeśli to wiesz!

  Polubienie

Odpowiedz na Obserwator Czasów Końca Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s