„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.3

[Audio-wizualna wersja artykułu]
https://www.youtube.com/watch?v=8v5AZ9D-0dA&feature=youtu.be

Dokonanie Wielkiej Tajemnicy Bożej

Tajemnica Boża, to odrestaurowanie Królestwa Bożego na ziemi i wybawienie nie tylko Narodu Wybranego, ale również innych nacji, z których wielu ludzi dobrej woli i serca będzie miało szanse, by zostać zbawionym i wejść do Królestwa!!

Jak wspomniałem wcześniej, uwolnienie Ludu Bożego odbędzie się podobnie, jak za czasów Mojżesza, kiedy Izraelici zostali wyprowadzeni z Egiptu. Żyli oni, jak my dzisiaj w niewoli i byli zmuszani do ciężkiej pracy za niewielkie wynagrodzenie. Dochodziło do makabrycznych sytuacji, w których Egipcjanie mordowali ich dzieci tylko dlatego, że nie wyrabiali wygórowanych norm narzucanych przez władze. Faraonowie z czasem dążyli do tego, by wytępić potomków Jakuba i zredukować ich liczbę. Ich ówczesny, marny los idealnie przekłada się na nasze czasy i naszą aktualną sytuację!

Narody słowiańskie są wyzyskiwane i prześladowane przez wrogie nam władze. Nasze zarobki nie pozwalają nam godnie egzystować, a na dodatek jesteśmy obciążani coraz wyższymi podatkami i kosztami życia. Mamy problem z dostępem do podstawowych świadczeń zdrowotnych i prawnych. Wielu z nas ma za sobą długie lata ciężkiej pracy, lecz nijak ma się to do pensji emerytalnych. Na domiar złego, polskie władze wydały wyrok na nasze najmłodsze pokolenia, zmuszając nas do obowiązkowych szczepień, których konsekwencje są nieprzewidywalne i jeśli nic się nie zmieni, zbiorą w przyszłości wielkie żniwo ich ofiar!!

Jest źle..bardzo źle!!!

Cały świat chwieje się w posadach i grozi nam wybuch kolejnej wojny światowej, która w rzeczywistości już trwa i prowadzona jest w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Jeśli dojdzie do jej szerszej eskalacji, rodzajowi ludzkiemu, a zwłaszcza „resztce” Ludu Bożego zagraża kompletna anihilacja! Chrystus zapowiedział, że właśnie takie będą znaki czasów końca!

Ew.Mateusza 24:6-13 i 21, 22

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Otóż to! Jeśli te czasy nie zostaną ukrócone, nie przetrwa żadna istota! Na szczęście ze względu na „wybranych” – Lud Boży, możemy spodziewać się już wkrótce reakcji Boga, który wybawi swój Naród i ludzi ze wszystkich języków i plemion, którzy ukorzą się przed Nim, Jego Synem, oraz Ich Chwałą i Mocą.

Ks.Izajasza 66:18-20

(18) Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!

(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów.

(20) I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana – mówi Pan – tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu.

Jak urzeczywistni się Tajemnica Boża?

Wszystko będzie poprzedzone bardzo wymownymi wydarzeniami i możemy spodziewać się rzeczy, jakich świat jeszcze nigdy nie widział. Proroctwa zapowiadają, że Wielki Ucisk rozpocznie się od zniszczenia „Wielkiej Nierządnicy – Babilonu” (zapoznaj się z artykułem „Trójkąt Wielkiej Nierządnicy” – czyli Wielki Babilon)  i zrzuceniu z nieba na ziemię szatana i jego zbuntowanych aniołów.

Objawienie 17:1-5

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

nierzadnica

„Wielka Nierządnica” mająca wypisane na czole tajemnicze imię „Wielki Babilon” symbolizuje najbardziej odstępczą religię na świecie i jej głównego przedstawiciela – Watykan, który poprzez swą politykę i „duchowy nierząd” zwodził i wykorzystywał do własnych, nikczemnych celów całą ludzkość! Zasięg jego władzy i wpływów obejmuje cały świat, lecz wkrótce to się zmieni..zobaczmy dalsze proroctwa.

Objawienie 17:12, 16, 17

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

Działania papiestwa i Watykanu są już jawne i wielu ludzi dostrzega obrzydliwości jakich się dopuszcza. Obecny papież Franciszek jest międzynarodowym zbrodniarzem, który został uznany za winnego zbrodni przeciwko ludzkości. Teraz, piastując swe wysokie stanowisko doprowadza do totalnej demoralizacji i chaosu! Forsuje ideologię ‚gender’, toleruje homoseksualizm, aborcję, eutanazję, zachęca do przyjmowania nielegalnych imigrantów, którzy za nic mają Prawo Boże, a ostatnio zainicjował połączenie w szatańskiej ekumenie wszystkich religii świata. Są to już jego ostatnie wyczyny i wiele wskazuje na to, że wyrok na nim i całym Watykanie zostanie wkrótce wykonany. Istnieją już plany podziału świata na 10 królestw, które są w trakcie realizacji..już niedługo staną się one rzeczywistością!

mapazbig_xht_550_small

Prawdopodobnie krótko po tych wydarzeniach zostanie zrzucony na ziemię szatan po przegranej wojnie w niebie. Zacznie się wtedy najgorszy okres w dziejach całego świata, czyli tak zwany Wielki Ucisk. Spójrzmy na proroctwa Słowa Bożego.

Ks.Izajasz 27:1

(1) W tymże dniu Bóg dobędzie swój święty i mocny miecz nad smokiem,  i nawet wąż uciekający na smoku, niegodziwy wąż: on zabije smoka.

Bardzo wymowne słowa, które łączą się z proroctwami z Objawienia:

Objawienie 12:7-9

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Opis z Izajasza mówiący, że Bóg dobędzie swego świętego i mocnego miecza oznacza, że Bóg posłuży się swymi zastępami, by usunąć szatana z nieba. Tymi zastępami będzie dowodził jeden ze świętych aniołów – Michał!

Ks.Henocha 20:5

Michał, jeden ze świętych aniołów, mianowicie ten, który jest nad najlepszą cząstką ludzkości, nad narodem izraelskim.

Ks.Daniela 12:1

(1) W owym czasie Michał, wielki książę powstanie, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i wtedy będzie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to twój lud będzie wyratowany, każdy, kto jest zapisany w księdze.

upadek

Dokładnie!! Książę Michał, święty anioł Boga powstanie by zniszczyć szatana i wypędzić go z nieba!! Wtedy właśnie zacznie się czas Wielkiego Ucisku, ale też czas zbawienia!!

Objawienie 12:10

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Wszystko wskazuje więc na to, że gdy powyższe proroctwa spełnią się, wtedy rozpocznie się akt wybawienia!

Ks.Izajasza 27:13

(13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.

A dokładniej…

Objawienie 10:7

(7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się Tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Czego wymaga od nas Bóg?

Zanim Bóg przystąpi do akcji ratunkowej, musi stać się coś jeszcze i dużo zależy od nas samych! Nie jesteśmy idealni i wielu z nas nie raz w życiu grzeszyło, czy nadal w jakiś sposób grzeszy. Wielu z nas notorycznie dopuszczało się tych samych przewinień, co nasi przodkowie Izraelici, służąc bałwanom i łamiąc Boże Prawo. Zapewne jest jeszcze wielu Izraelitów, którzy nie zdają sobie do końca sprawy kim są i jakie Bóg ma plany wobec nas i całej ludzkości. Wielu nadal ma „twardy kark” i problemy z pokorą i uznaniem Bożego zwierzchnictwa, oraz dostosowaniem się do zasad wytyczonych przez Boga i Jego Syna. Właśnie w tym tkwi nasz największy problem!

Musimy ukorzyć się przed Bogiem, przyznać do naszych przewinień, prosić go o wybaczenie i bezspornie uznać Jego władzę nad całą zamieszkaną ziemią!!

Ks.Jeremiasza 3:13 i 25

(13) Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] – pod każdym zielonym drzewem, a głosu mojego nie słuchałaś – wyrocznia Pana.

(25) Leżeć musimy w hańbie i wstyd nas okrywa, bo zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i przodkowie nasi, począwszy od młodości aż do dziś; nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego”.

Może się wydawać, że przy tradycjach jakie panują choćby w Polsce, będzie to rzecz niemalże niemożliwa. Polacy są do nich tak przywiązani, że czasem próby wskazania na pewne błędy, często rażące, kończą się nieprzyjemnymi epitetami pod naszym adresem. Często, przez tak zwany „dysonans poznawczy” nie chcą nawet słuchać, nie mówiąc już o przemyśleniach i wyciągnięciu słusznych wniosków, oraz wprowadzeniu w życie jakichkolwiek zmian.

Proroctwa z Objawienia zapowiadają jednak, że w czasach końca Bóg powoła „Dwóch Świadków”, którzy będą prorokować przez 1260 dni i będą oni składać świadectwo o Stwórcy i Prawdzie, oraz ujawniać kłamstwa szatańskiego świata, dzięki czemu wielu ludzi przejrzy na oczy i zacznie szukać Boga, nawracając się do Niego.

Gdy te proroctwa wypełnią się, czeka nas wędrówka na Sąd.

Zacznę od przedstawienia i wyjaśnienia proroctw, które przekazał Jezus w Objawieniu Janowi, ponieważ nie każdy je zna i bywają one często źle rozumiane.

Objawienie 12:1-6

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Niewiasta symbolizuje naród, a korona z 12 gwiazd plemiona izraelskie, czyli mowa o Narodzie Wybranym.
Chłopczyk, którego porodziła w męce oznacza grono 144 000 osób, po 12 000 z każdego plemienia Izraela, specjalnie wybranych przez Boga do wspólnego królowania z Jego synem Chrystusem w Królestwie Bożym, które zostaną porwane do nieba chwilę po tym, jak szatan zostanie zrzucony na ziemię wraz ze swymi zbuntowanymi aniołami ( Obj. 14:1-5; Obj. 7:3-8; Mi 5:2, 3). Bóle porodowe nawiązują do marnej sytuacji i prześladowań, których dziś doznajemy.
Ucieczka na „pustynię”, to oczywiście początek naszej wędrówki na Sąd.

Zjednoczenie pozostałych potomków Izraela i wyprowadzenie ich spośród narodów będzie spektakularnym wydarzeniem na skalę światową. Wśród wrzawy jaka opanuje wszystkie państwa świata, Lud Boży znajdzie się pod ochroną samego Boga, oraz jego Syna i będzie nietykalny! Słowo Boże ukazuje bardzo istotne detale. Sprawdźmy je…

Ks.Izajasza 11:15, 16

(15) A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na Rzeką [Eufrat], i rozdzieli ją na siedem odnóg, tak że da się ją przejść w sandałach.

(16) Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej.

Będziemy mieli okazję przejść przez rozdzielone wody, prawdopodobnie przez okolice Morza Egejskiego, Śródziemnomorskiego lub Czarnego, a z drugiej strony przez rzekę Eufrat!

biblia2

A jak myślicie, kto nas poprowadzi??

Ks.Micheasza 2:13

(13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Ks.Izajasza 52:12

(12) Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Pan bowiem pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód.

Poprowadzi nas nasz Król i Zbawiciel Jezus Chrystus, a nad całym pochodem będzie czuwał Bóg!!! Będzie to bardzo dobrze zorganizowany i szybki przemarsz….

Ks.Izajasza 5:27

(27) Nikt wśród nich nie jest zmęczony ani się nie potyka, nikt nie drzemie ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach, nie rozrywa się rzemyk jego sandałów.

Ks.Izajasza 49:10

(10) Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.

Ks.Izajasza 40:4

(4) Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną

Ks.Izajasza 42:16

(16) I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!

Ks.Izajasza 43:2, 16

(2) Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.

16) Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody

Jak widzicie, te proroctwa mówią nam bardzo istotne rzeczy. One były w Piśmie od wieków, ale dopiero teraz Bóg pozwolił je nam rozpoznać i zrozumieć. Czyż nie jest to zdumiewające?! Opisy te mają także swoje odniesienie w Objawieniu:

Objawienie 12:14

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

Skrzydła wielkiego orła mówią zatem o szybkiej i sprawnej przeprawie w miejsce bezpieczne z daleka od szatana i jego armii. Jednak podejmie on próbę pościgu niczym faraon w czasach Mojżesza.

Objawienie 12:15, 16

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy.

Jest bardzo prawdopodobne, że tym „strumieniem wody” będą islamiści masowo sprowadzani do Europy. Należy wziąć pod uwagę fakt, że po przegranej bitwie w niebie, diabeł utraci wiele ze swej mocy i nie przypuści samodzielnego ataku, ale posłuży się do tego właśnie hordą zdziczałych muzułmanów. Lecz jak mówią proroctwa, mają zostać pochłonięci przez ziemię. W tym wypadku spodziewać się można zatopienia ich w wodach morskich tak, jak stało się to z armią faraona! Po tym wydarzeniu szatan odstąpi od pościgu i podejmie atak na resztę ludzi, którzy trzymają się  wiary w Chrystusa i zachowują Boże Przykazania.

Objawienie 12:17

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Następnie w bezpiecznym miejscu do którego zostaniemy zaprowadzeni, czyli na „pustynię” – proroctwa mówią o Dolinie Jozafata, tam odbędzie się Sąd nad Ludem Bożym, gdzie zostaną rozsądzone nasze czyny i Bóg oddzieli sprawiedliwych od niegodziwych.

2ih13qx

Ks.Ezechiela 20:34-38

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

Wielki Ucisk i ratunek dla reszty ludzkości.

Szatan po swej sromotnej porażce rozpocznie prześladowania chrześcijan i wszystkich, którzy w tym całym chaosie zdecydują się oddać w ręce Boga i u Niego szukać ratunku. Może ktoś z Was zapytać: „w jaki sposób inne nacje, które nigdy nie miały styczności ze Słowem Bożym i Ewangelią dowiedzą się o tym, co się dzieje i co czynić, by się wyratować?”
Bóg zadba o to w taki sposób, aby każdy dowiedział się tego i mógł poznać treść Dobrej Nowiny. W tym celu wyśle z poselstwem trzech aniołów, którzy będą ostrzegać ludzi przed wielkim zagrożeniem i zwiastować Ewangelię po całej ziemi!

Objawienie 14:6-9

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

(8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,

(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Wszyscy ludzie na ziemi zrozumieją co się wydarzyło i co jest prawdą, a co kłamstwem. Będą mieli świadomość kto rządził do tej pory światem i  że wkrótce te rządy zakończą się. Poznają, że Bóg istnieje i należy Mu się chwała i posłuszeństwo, a każdy kto nie uzna Jego zwierzchnictwa, ale podąży za szatańskim zwiedzeniem, zginie!!

Tak więc, każdy będzie miał prosty wybór i pełną świadomość tego, jaką podejmie decyzję i wielu skorzysta z Bożej łaski!

Ks.Izajasza 56:3-8

(3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem.

(4) Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza,

(5) Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte.

(6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,

(7) Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów.

(8) Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Ew.Mateusza 8:11

(11) Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.

Ks.Zachariasza 8:22, 23

(22) I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Wszechmocy w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.

(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Tak jest!! Mnogie narody zrozumieją kim jest nasz cudowny Stwórca i stanie się jasne, że tylko u Niego jest zbawienie! Mamy nawet podane pewne liczby jak to, że po „dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity„, czyli do resztki Ludu Bożego jaka zostanie wyratowana można doliczyć razy 10 mężów ze „wszystkich języków”.

Słowo Boże zazwyczaj w takich opisach nawiązuje do płci męskiej. Z Egiptu wyszło około 600 000 dorosłych mężczyzn, jeśli więc w naszych czasach ma być podobnie jak za tamtych dni i pomnożymy to razy 10, to wychodzi nam już 6 milionów mężczyzn! Dodajmy do tego ich kobiety, oraz dzieci, to daje nam liczby w dziesiątkach milionów!!

I oto stanie się to, że „Jafet zamieszka w namiotach Sema”, według proroczych zapowiedzi jakie dostali nasi przodkowie od Noego! Wiele narodów zostanie zgromadzonych przed obliczem Boga i każdy stanie przed sprawiedliwym Sądem. Nawet Chrystus to zapowiedział:

Ew.Mateusza 25:31-34 i 41

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.

(32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.

(34) Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata.

(41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.

144000

Będzie to niesamowity spektakl i pokaz Bożej Mocy!!

Niestety, ale szatan w swych ostatnich godzinach będzie się dwoił i troił, aby odwieźć każdego od możliwości zbawienia. Wielki Ucisk będzie także czasem „wielkiego zwiedzenia”, podczas którego ukaże się „fałszywy prorok”, reprezentujący „bestię wychodzącą z otchłani”, czyli upadłych aniołów uwolnionych na ten krótki okres z niewoli w jaką podał ich Bóg, kiedy ci po raz pierwszy zeszli w starożytności na ziemię i sprowadzili na nią wszelkie plugastwo, zniszczone następnie podczas „Potopu” (Księga Henocha dokładnie opisuje te dzieje). Upadły z nieba szatan odda jej swoją moc, lecz ona i tak będzie wykonywała te same założenia, co poprzedni szatański system (zwierze), tyle że o wiele bardziej podłymi sposobami.

Objawienia 13:11-18

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Bestia i fałszywy prorok będą czynić cuda, by zwieźć podczas Ucisku wszystkich jak leci. Bardzo prawdopodobne jest, że zaprowadzi ona pewnego rodzaju globalny porządek, którym już dziś nas się straszy, czyli NWO (New World Order).

System NWO już istnieje i jest to tzw. „Wielki Babilon”, jednak z natchnienia Boga zostanie on zniszczony przez 10 królów i „bestię wychodzącą z otchłani”, która całą winę za zło obecnego systemu, w którym żyjemy zrzuci na Boga, tworząc nowy, pozorny ład.
Zapewne będzie chciała omamić ludzkość wielką obfitością swoich bogactw i możliwości dając jej np. ukrywane technologie jak wolna energia, albo anulując wszelkie długi i oferując dostatnie życie w pokoju, ale…w zamian za przyjęcie „znamienia bestii na prawą rękę lub czoło” i oddanie pokłonu posągowi zwierzęcia! 

Przyjęcie „znamienia”, czyli widocznego dla wszystkich znaku, że jest się po stronie zła, da krótkotrwałe bezpieczeństwo i spokój, ale będzie to jednocześnie wyrokiem śmierci w oczach Stwórcy. Każdy kto przyjmie „znak bestii” zostanie przez Boga unicestwiony razem ze „zwierzęciem i fałszywym prorokiem” w ostatecznym rozrachunku jakim będzie „Armagedon”.

Objawienie 19:19, 20

(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem.

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Przed samym zniszczeniem szatańskiego systemu, czyli tak zwanym „końcem świata” Bóg ześle na ziemię straszne plagi, podobne do tych z czasów niewoli egipskiej. Cały rozdział 16 Apokalipsy – Objawienia opisuje je dokładnie:

Objawienie 16

(1) I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i Wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię.

(2) I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi.

(3) A drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło.

(4) A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód; i przemieniły się w krew.

(5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał;

(6) Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.

(7) I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.

(8) A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem.

(9) I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie opamiętali się, by mu oddać chwałę.

(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

(11) I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.

(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca.

(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;

(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.

(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.

(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.

(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.

(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

(20) I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było.

(21) I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka.

Bóg nie da o sobie zapomnieć. Wszystkie plagi będą dręczyły ludzkość i wszystkich niezdecydowanych. Wielu nadal będzie po stronie zła, bluźniąc przeciwko Bogu. Ostatecznie, wszystkie siły zła, oraz władcy tego świata zostaną zgromadzeni w jednym miejscu zwanym „Armagedon” i tam zostaną zniszczone.

Na szczęście, jak już wspomniałem we wcześniejszej części artykułu, każdy dobry człowiek będzie miał szanse na zbawienie i proroctwa Objawienia zapowiadają, że z Wielkiego Ucisku wyjdzie niezliczony tłum ludzi..zobaczmy!

Objawienie 7:9, 13, 14

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Każdy, kto podczas Wielkiego Ucisku dochowa wierności Bogu i ofierze Jego Syna Chrystusa, odmawiając przyjęcia „znamienia” i oddania pokłonu bestii, otrzyma szansę wybawienia!!

Podsumowanie

Nasz miłościwy i Wszechmogący Stwórca nieba i ziemi zaplanował idealnie wszystko od początku do końca i ma nad wszystkim kontrolę. Nie ma na świecie rzeczy, której On by nie przewidział i która istniałaby bez Jego wiedzy, oraz woli.
To On nadał dla całej ludzkości Prawo według, którego powinniśmy postępować, by zjednać sobie Jego uznanie i dostąpić możliwości życia w Jego Królestwie. On już dawno je dla nas zaplanował, ale świat i ludzkość musi dojrzeć do tego, aby zrozumieć i pojąć, że nie ma innego sposobu na życie jak ten, który On nam wskazał!!!

Niestety, ale największy problem tkwi w tym, że ludzkość nie chce się podporządkować i woli kierować się prawami ludzkimi odrzucając to, co dobre i prawdziwe!! Dlatego doszliśmy do czasów, w których przez ludzki upór rzeczywistą władzę nad nami trzyma zło i największy przeciwnik Boga i rodzaju ludzkiego – szatan!

Jeśli nie opamiętamy się i nie oddamy Stwórcy tego, co jest Mu należne, możemy liczyć się z tym, że dotknie nas Jego gniew, a przed Nim nikt się nie ostoi i nikt się nie ukryje!
Jesteśmy tak mali i wątli w obliczu Bożej Mocy, a ilu jest pyszałków, którym wydaje się, że wszystko wiedzą najlepiej i że to tylko od nich samych zależą ich własne losy?
Pycha zapędza dziś masy w ślepą uliczkę bez wyjścia!!

Tylko od nas zależy, czy wejdziemy do Królestwa Bożego i uzyskamy zbawienie, a warunki są ściśle wytyczone i nie są one żadną tajemnicą lub czymś niewykonalnym! 

Wszystko zawiera się w tym, by przestrzegać Prawa Bożego – Przykazań i oddawać Bogu należną Mu cześć i chwałę…tylko Jemu i nikomu innemu!!
To On – Bóg Ojciec dał w ofierze swego doskonałego Syna Chrystusa za wszystkie nasze grzechy!! Zostaną nam one odpuszczone, ale tylko pod warunkiem, że ukorzymy się przed Stwórcą, będziemy bezdyskusyjnie słuchać Jego głosu niczym małe dzieci i wykonywać to, co zgodne z Jego Wolą tak, jak nauczył nas tego Jezus!!

Nie ma innej drogi do zbawienia!!!

Prośmy więc Boga o to, by Jego zbawienie dokonało się czym prędzej i błagajmy, by wybaczył nam przewinienia nasze i naszych przodków! Zróbmy wszystko, by Pan ujął się za nami i wyzwolił nas z podłej niewoli w jakiej wciąż tkwimy…zróbmy to wszyscy razem!!!

Panie Boże, nasz Ojcze, który mieszkasz w niebie. Ty, który stworzyłeś niebo, ziemię i wszelkie życie jakie istnieje. Boże naszych ojców: Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Niech się święci Twoje Imię i niech będzie błogosławione, niech je sławią wszystkie ludy ziemi. Niech przyjdzie Twoje królestwo i niech zapanuje Twoje Prawo na ziemi. Niech się zawsze dzieje Twoja wola, jak jest w niebie, tak niech będzie i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam Panie abyśmy nie pomarli, aby nasza zguba nie stała się uciechą dla bezbożnych. Niech Twoje błogosławieństwo trwa nad Twym ludem na świadectwo dla całej ludzkości.
Wybacz nam Panie grzechy nasze i brak pokory względem Twych wyroków. Wybacz w swoim miłosierdziu grzechy ojców naszych, którzy to popchnęli nas ku innym bogom i niechaj nasza sprawiedliwość zmaże ich winę. Daj nam serca czyste, które kierować się będą miłosierdziem wzajemnym, aby nas nie poróżnił Twój przeciwnik.
Wybaw nas Panie od własnej żądzy, abyśmy nie ulegali pokusom, które to zło ustawia na naszej drodze, aby nas doprowadzić do upadku. Wyrwij nas spod władzy i niewoli Twoich przeciwników i zaprowadź do ziem, które obiecałeś dać naszym ojcom.
Prosimy Cię o to Panie, bo Ty jesteś naszym Bogiem, a nie ma innego niż Ty. Prosimy Cię wejrzyj na nas i otwórz nasze oczy na prawdę. Ty wszystko możesz bo Twoje jest królestwo, potęga, moc i chwała. Od wieków, przez wieki i po wszystkie wieki wieków.

NIECH TAK SIĘ STANIE

I NIECH TAK BĘDZIE

Módlmy się codziennie, razem i sami (niekoniecznie w takich słowach). Niech nasza modlitwa będzie wonią miłą dla Pana i niech się unosi od rana do wieczora. Niech nas budzi i usypia. Niech nie ustaje, aż Pan zlituje się nad nami i przyjdzie dokonać, to co zapowiedział.

Bądźcie Błogosławieni!!

 

KONIEC CZĘŚCI 3

<<< 1<<< 2 CZĘŚĆ

Za pomoc przy pracy nad artykułem serdecznie dziękuję braciom Bartoszowi, Robertowi, Arturowi, oraz wszystkim braciom i siostrom z jedynego zboru głoszącego prawdziwe Słowo Boże „Zbawienie”.


37 myśli w temacie “„Wyjawienie Wielkiej Tajemnicy Bożej” – cz.3

 1. skoro jesteś PEWNY tego co tu przedstawiłeś, NAPISZ do tych, którzy uwierzyli w panteizm (karmę, reinkarnacje, własną boskość itd.), bo rośnie w Polsce procent ludzi wierzących w te rzeczy; oni mówią, że Bóg osobowy nie istnieje, wierzą w kosmos składający się z wielu wymiarów, w inne istoty, w to że nasi przodkowie mają moc wpływania na nasze życie, poprzez pola energii itd.; albo jeszcze lepiej wybierz się do nich, IDŹ na ich spotkania i wytłumacz im wszystkie ich błędy

  Polubienie

 2. Jestem tego pewny, ponieważ większość artykułu jest oparta o Słowa Boga, którym ufam bezgranicznie, a one są jasne i zrozumiałe w swym przesłaniu.

  Panteizm o którym mówisz, to nic innego jak ideologia New Age, czyli kolejny szatański wymysł będący wstępem do wielkiego zwiedzenia podczas wielkiego ucisku.

  Nie mam zbyt dużych możliwości jako człowiek, który musi pracować na utrzymanie siebie i rodziny. Nie stać mnie na podróże i brak mi czasu na spotykanie się z ludźmi, którzy błądzą, dlatego mogę chociaż o tym napisać i tym sposobem dotrzeć do innych.
  W ten sposób IDĘ do tych ludzi i staram się tłumaczyć błędy w postrzeganiu Słowa Bożego.

  Polubienie

  1. Twoje intencje są mi bliskie
   przyszedł mi pomysł żeby na moim blogu przedstawić Twoją i Twoich Przyjaciół pracę
   może ktoś zastanowi się nad tym i coś dobrego zrobi ze swoim życiem

   Polubienie

   1. Myślę, że to nasze wspólne zadanie od Pana, by Jego Słowo dotarło do jak największej liczby osób..tylko o to mi chodzi, aby każdy mógł je poznać i dostrzec Jego przesłanie, które jest tak ważne w tych czasach, które chylą się ku końcowi.

    Oczywiście nie mam nic przeciwko byś podzielił się tym materiałem..niech każdy ma z niego pożytek. Tak jak mówisz! „Może ktoś zastanowi się nad tym i coś dobrego zrobi ze swoim życiem” 🙂

    Ku Chwale Jedynego Boga Żywego!

    Polubienie

  2. Prawda, nie ma Pan żadnej siły jako jednostka ale to mały kamyczek lekko wysuwający się poza otaczające go głazy może spowodować lawinę. Czytałem już wiele razy jak ktoś pisze ” Jestem tylko małym człowiekiem który musi utrzymać rodzinę”. Ale niech się Pan zastanowi, jeżeli naprawdę wierzy Pan w Słowo Boże to czemu robi Pan to co robi ? Czy właśnie nie tacy ludzie przyjmą znamię Bestii? Zwykli ludzie którzy utrzymują rodzinę ? Do Zbawienia nie prowadzą tylko myśli prowadzą do do Niego również czyny. Co z tego że kilka osób przeczyta Ten artykuł i napiszę: „Świetny artykuł, brawo! ” skoro nic w Ich życiu się nie zmieni ? Tacy ludzie jak Pan powinni być Wodzami ! Powinni odbić swe narody, powinni na nowo rozgorzeć w obywatelach wiarę ! Zasadę „Bóg, Honor, Ojczyzna” ! Proszę spojrzeć na młodzież, tzw. pokolenie Y. Większość ma w głowach tylko gry, seks, używki no i oczywiście modę bez której nie osiągnęliby tego drugiego. Traktują tradycję, literaturę, patriotyzm i wiarę jako coś starego. Czy jako ludzie powołani do życia przez Boga nie powinniśmy ich ratować ? Oni są zmanipulowani tak samo jak pozostała większość. Pismo Święte wspomina o milionach zbawionych, a ludzi są miliardy. Ich los zależy także od ludzi naszego pokroju, ludzi którzy już przejrzeli na oczy. My jesteśmy tym małym kamyczkiem który ma moc poruszyć setki głazów. Jesteśmy potrzebni by i Oni przejrzeli na oczy i by przestali dawać się zwodzić Naszemu największemu wrogowi.

   Gratuluję Pana żonie znalezienia tak wartościowego człowieka jakim Pan jest.
   Ku Chwale Pana !

   Polubione przez 1 osoba

   1. Dziękuję bardzo za słowa uznania!

    Fakt, czasem mam wrażenie, że piszę dla kilku tylko osób, mimo że staram się rozsyłać te wiadomości gdzie tylko przyjdzie mi do głowy, by je wysłać. Niestety, jak sam to opisałeś, „jestem tylko małym człowiekiem, który musi utrzymać rodzinę”, a praca jaką wykonuję dla Boga, w postaci głoszenia Jego Słowa, jest czymś co mogę zrobić z własnej woli dla dobra innych, wykorzystując, i tak ograniczone, dostępne mi środki.

    Czasem zastanawiam się ile osób, jeśli dotrze już do nich treść artykułów, zastanowi się nad tym i raczy coś zmienić, coś robić?

    Sam przerabiam to z moimi przyjaciółmi, którzy często gubią się w tej rzeczywistości i pogrążają w próżnych zwyczajach. Nie mają już nawet uczuć wyższych, a gdy się pojawiają, przyprawiają ich o zakłopotanie.
    Powtarzałem wiele razy, nawet unosiłem się i gniewałem, by ktoś chociaż chwilę zastanowił się, ale jest już tak źle, że potrzebna jest cała armia takich ludzi jak Ty Oliwier, czy ja, a do tego wodza, który będzie posiadał moc od samego Boga.

    Ja czekam na naszego Wodza Chrystusa i mam nadzieję, że wkrótce cały świat ujrzy Jego Chwałę i narody przed nią uklękną i okarzą pokorę!

    Ku Chwale Pana!

    Polubienie

 3. Przeczytałem całość ☺

  Choć artykuł (3 części) jest bardzo obszerny i nie łatwy,to jednak niezmiernie interesujący.

  Gratuluję autorom ☺

  Polubienie

 4. Świetny artykuł, brawo! wyłożone prostym i zrozumiałym językiem Co do Efraima podzielam twoją argumentację.
  Takie mądre artykuły są bardzo potrzebne dla ludzi gotowych na przebudzenie. Dam przykład siebie samego. Wiele lat siedziałem w hinduizmie, buddyzmie i w tych bredniach pod sztandarem new age. I myślę, że Stwórca nie mógł już więcej patrzeć na moje błazeństwa i podesłał mi Henryka. Było to jak bardzo zimny prysznic, przeczytałem wszystko to co napisał Henryk i po kilku latach w tej mojej siwej łepetynie nareszcie się poukładało. Uratował mnie przede wszystkim Bóg, potem Henryk (dzięki ci za to) i mój elastyczny umysł. Myślę, że takich ludzi gotowych do przebudzenia będzie przybywało i dlatego tak ważne są wasze artykuły!

  Polubienie

 5. Dziękuję za twój blog i myślę że nie trafiłem tu przypadkiem a i ty tego nie piszesz bez celu. Do tego co będzie przed nami to nie jestem pewien ,ale to jak opisałeś co już się wydarzyło i to jak sam szukałem odpowiedzi po prostu mi się potwierdziło aż mnie radość wypełniała i mógłbym czytać bez końca niby chciałem szukać ale nie ja wybierałem czego jeśli wiesz o co mi chodzi. Nawrócenie około dwóch tygodni temu dzięki Ci Boże… Ludzie odrzucają bogactwo Duszy i gonią za bogactwem którego nigdy nie dostaną bo nie wiedzą czym jest.

  Polubienie

  1. Nie ma za co 🙂

   Piszę ten blog specjalnie dla takich osób jak Ty!

   Cieszę się z Twojego powodu!

   Myślę, że te słowa doskone opisują ostatnie zdanie w Twym komentarzu:

   Ew. Mateusza 6:19-21

   (19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną:

   (20) Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.

   (21) Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.

   Polubienie

 6. Kamilu wiem że może to nie miejsce (komentarz) żeby pytać o różne rzeczy,ale gdzieś muszę zapytać a nie mam Facebooka ani tym podobne. Możesz mi powiedzieć czy to że Bóg pokazał mi to wszystko i otworzył mi oczy chociaż trwało to dość długo bo miałem ‚twardy kark” ale w końcu tak jak pisałem nawróciłem się,czuje co jest dobre a co nie wiem że byłem zwodzony przez ten świat,czy ja mam sie odwrócić od Kościoła czy mam porzucić odwiedzanie go bo czuję w sercu że wszystko co mi wystarczy jest we mnie? Czy Jezus na Krzyżu to też bałwochwalstwo jeśli będę miał go w pokoju,czy ja mam mówić że jestem Chrześcijaninem ale juz nie Katolikiem ja kto jest wiem że możesz mi to nakreslić chciałbym byc spokojnym bo za dużo informacjii gromadzę ostatnio i zwyczajnie gubię się.

  Polubienie

  1. Jeśli chcesz możesz pisać na mój mail kamilesq@gmail.com 🙂

   Bardzo ważne jest to, że dochodzisz do Prawdy samodzielnie, to znaczy z Bożą pomocą, ale nikt Cię do tego nie zmusza. Bóg pociąga wielu z nas do siebie i daje nam to odczuć w pewien specyficzny sposób.
   Nagle zaczynamy o Nim myśleć bardzo poważnie, mamy pragnienie przypodobać się Mu, chcemy Go poznać!
   Nagle pojawiają się pytania i chcemy znaleźć odpowiedź..szukamy – znajdujemy i zaczynamy rozumieć. Okazuje się, że otwieramy oczy i wszystko postrzegamy przez pryzmat Słowa Bożego i łatwo nam odróżnić co jest dobre, a co złe.

   Nie jestem do końca pewien jaki dokładnie Bóg ma w tym cel, że wybrał akurat nas, ale widocznie jest w tym coś wyjątkowego.

   Myślę, że Ojciec chce przede wszystkim byś poznał Prawdę, aby móc przygotować Cię do jakiejś roli. Jakiej nie wiem, ale w tym celu postanowił pewnie byś mnie zapytał o te pare rzeczy.

   Co do chodzenia do kościoła, to ani Ojciec, ani Jego Syn nie nakazywali tego rodzaju praktyk.
   Jezus powiedział nawet, że tam gdzie spotka się dwóch lub trzech w Jego imieniu, tam On jest pośród nich. Czyli nie potrzebne są wielkie zgromadzenia, a wystarczy drugi rozmówca, by tym sposobem móc w dyskusji chwalić Ojca i Syna 🙂

   Jeśli chodzi o krzyż..cóż, myślę, że jest bardzo przykry znak pokazujący śmierć i katusze naszego Króla. Szatan wymyślił ten symbol jako znak zwycięstwa nad Synem Bożym, a przecież Jego śmierć stała się szansą dla zbawienia całej ludzkości.

   Ponadto II Przykazanie zabrania sporządzania jakichkolwiek wizerunków i podobizn tego, co jest w niebie i na ziemi i kłaniania się im..tak, to jest bałwochwalstwo.

   Ja mówię wprost, że jestem Chrześcijaninem i staram się naśladować Chrystusa i przestrzegać Prawa Bożego 🙂

   Polubienie

 7. Odpisze krótko a resztę napiszę Ci w meilu, ostatnio zwróciłem uwage na film „Pasja” Mela Gibsona w TV i juz pierwsze sceny pokazują że bardziej upokarza Chrystusa niż cokolwiek co do tej pory widziałem,osłupiałem i wyłączyłem. Jak mogłem żyć bez prawdy o wszystkim naprawdę jesteśmy głupcami:(

  Polubienie

   1. Widziałem wszystkie wykłady Waltera Veitha, ale z wieloma jego naukami nie zgadzam się.

    Veith jest Adwentystą Dnia Siódmego i jak w każdej religii, również on tkwi w błędzie mimo dużej wiedzy.

    Film „Pasja” jest Holywodzkim wytworem, a jak wiadomo cały Holywood pracuje dla szatana, także film ten jest zwykłym kłamstwem, bardzo mocno przekoloryzowanym.

    Wiele osób mówiło mi o tym filmie i wiele z nich było zażenowanych tym, że ktoś (Mel Gibson) zrobił sobie show z naszym Zbawicielem w roli głównej.

    Wyjątkowo bluźnierczy film!!

    Polubienie

 8. Obserwatorze, znam Ciebie ze Zbawienia.com, ale dopiero dziś trafiłem na twojego bloga. Po przeczytaniu tego wpisu, wspaniałego bloga uroniłem sporo łez. Jak można to napisałbym coś na priv.

  Polubienie

 9. „Hollywood”- czyli święte drzewo magii… W jakim celu mamy oglądać jak poniżają i katują naszego Zbawiciela czy to jest przesłaniem jakie chciał dla nas osiągnąć… żebyśmy patrzyli jak cierpi?! Kto to wymyślił ano synagoga szatana ! Ja nie mogłem na to patrzeć, wiem jakie to było poświęcenie dla mnie dla każdego z nas nie chce tego mieć przed oczami,mam za to Jego Słowa które musimy realizować w swoim życiu,nie potrzebne nam filmy jak plują i poniżają,ktoś specjalnie ma w tym jakiś cel tak samo jak symbol ukrzyżowanego Syna Bożego czy to jest tak wspaniałe jak Ewangelia? Czy raczej pokazuje kto co komu zrobił… Raczej symbolem zwycięstwa jest zmartwychwstanie.

  Polubienie

 10. Kilka miesięcy temu w morzu śmieci odnalazlem skarb. Prawdę o Bogu, o Ziemi i Człowieku. Witrynę Zbawienie. Życie nabrało sensu. Teraz odnalazłem też i was. Dziekuję za to że są tacy ludzie jak Wy! Teraz i ja muszę zacząć dzielić się tym skarbem z innymi. Czasy końca są już blisko.

  Polubienie

 11. Ostatnie dni poprawiłem księgę Henocha, która według mnie powinna być W BM podzielona na 6 części.

  W etiopskim polskim przekładzie jest pewien zgrzyt w rozdziale 91 i 93, a konkretnie druga połowa 91 rozdziału jest włożona w środek 93 rozdziału (Niektóre wersje ang. przekładu też tak mają) Myślałem że jest to niedopatrzenie albo coś innego.

  W każdym razie. Jeden werset mnie zaciekawił:
  1 Hen 13:7 I poszedłem i usiadłem nad wodami Dana w Dan, które znajdują się na południowy zachód od Hermonu. Zanim zasnąłem, odczytałem ich pisemną prośbę.

  Nazwa Dan musiała zostać naniesiona (dostosowana) w czasach LXX. Widocznie nazwy geograficzne w Księdze Henocha tak jak w innych księgach Biblijnych zostały dostosowane do ówczesnych realiów Hellenistycznych. To nie obniża wartości Septuaginty.
  Kiedyś oglądałem film w TV o Syrenach, że podobno coś znaleziono jako dowód na ich istnienie. Biblia mówi o wielu modyfikacjach (inżynierii) genetycznej.

  Demony to Nefilimowie pozbawieni cielesnej powłoki. Zostaną oni całkowicie unicestwieni w dzień sądu.

  Aniołowie Boży także są nazywani czuwającymi/strażnikami/Grigori/obserwatorami. Aniołowie mieli pierwotnie nadzorować/czuwać/obserwować prace na ziemi. Obserwowali rozwój człowieka i niestety dali ciała. Powód… popęd???!!! Łatwe usprawiedliwienie dla zazdrości..

  1 Henocha 22: [Co do kary śmierci dla morderców]

  (1) Stamtąd udałem się na inne miejsce. [Anioł] pokazał mi po stronie zachodniej wielką i wysoką górę z ostrymi skałami.
  (2) Były tam cztery głębokie i przestronne groty, których wnętrze było bardzo śliskie. Trzy z nich były ciemne, a jedna jasna. Pośrodku niej znajdowało się źródło wody. Powiedziałem wtedy: „Jakże śliskie są te groty, jakże głębokie i ciemne, gdy się na nie patrzy!
  (3) Wówczas Rafał, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „Te piękne miejsca [przeznaczone są na to], żeby duchy, dusze zmarłych mogły się w nich zgromadzić. Zostały stworzone po to, żeby mogły się zgromadzić tutaj wszystkie dusze synów ludzkich.
  (4) Groty te zostały stworzone na miejsce pobytu [dusz ludzkich] aż do dnia sądu, aż do wyznaczonego czasu, kiedy nastanie dzień wielkiego sądu nad nimi”.
  (5) I ujrzałem ducha zmarłego człowieka. Głos jego doszedł do nieba i poskarżył się.
  (6) Wówczas zapytałem Rafała, anioła, który był ze mną, mówiąc mu: ” Czyj jest ten duch i czyj jest głos, który sięga nieba i skarży się?”
  (7) Odpowiadając rzekł do mnie mówiąc: „To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił Kain, jego brat. Będzie on się skarżył na niego tak długo, aż jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spośród potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie”.
  (8) Następnie zapytałem go o groty mówiąc: „Dlaczego są one od siebie oddzielone?”
  (9) Odpowiadając mi rzekł: „Te trzy [miejsca] zostały zrobione po to, żeby mogły oddzielać duchy zmarłych. W ten sposób dusze sprawiedliwych zostały oddzielone. To jest źródło przeźroczystej wody.
  (10) Podobnie zostało stworzone [miejsce] dla grzeszników umierających i pochowanych na ziemi, których nie dosięgnął wyrok za ich życia.
  (11) Tutaj ich dusze są oddzielone na straszną kaźń aż do dnia wielkiego sądu, kary i męki [przeznaczonych] dla przeklętych na wieki. Jest to odpłata przeznaczona ich duszom. Zostaną tu związani na wieczność.
  (12) Jest tu również oddzielne miejsce dla tych dusz, które oskarżają i informują o swej śmierci, kiedy to zostali zamordowani w dniach grzeszników.
  (13) Tak więc to [miejsce] zostało stworzone dla dusz ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, ale grzeszni, wypróbowani w czynieniu zła. Ze złoczyńcami będzie ich los. Jednak ich dusze nie zostaną zabite w dniu sądu ani stąd nie powstaną”.
  (14) Wówczas błogosławiłem Pan Chwały i powiedziałem: „Niech będzie błogosławiony mój Pan, Pan Chwały i Sprawiedliwości, który rządzi wszystkim na wieki”.

  Kolejne wersety o Chrystusie:

  1 Hen 25:
  (1) Następnie Michał, jeden ze świętych i czcigodnych aniołów, który był ze mną i który stał na ich czele, odpowiadając mi rzekł: „Henochu! Dlaczego pytasz mnie o woń tego drzewa i dlaczego chcesz to wiedzieć?”
  (2) Wówczas ja, Henoch, odpowiadając mu rzekłem: „Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, ale szczególnie interesuje mnie to drzewo”.
  (3) Odpowiedział mi mówiąc: „Ta wysoka góra, którą ujrzałeś, której szczyt podobny jest do tronu Pan, to tron, gdzie Święty i Wielki, Pan Chwały, Wieczny Król zasiądzie, gdy nawiedzi w dobroci swej ziemię.
  (4) A to piękne wonne drzewo – żadne [stworzenie] cielesne nie ma prawa go dotykać aż do wielkiego sądu, kiedy odbierze pomstę na wszystkich i doprowadzi [ wszystko] do końca na wieki – zostanie dane sprawiedliwym i pokornym.
  (5) Z jego owocu wybrani otrzymają życie. Zostanie zasadzone na północy, w świętym miejscu, w domu Pan, Wiecznego Króla.
  (6) Wówczas rozradują się niewymownie i będą zadowoleni w świętym [miejscu]. Miły zapach tego drzewa [przeniknie] ich kości i będą żyć długim życiem na ziemi, tak jak żyli twoi ojcowie. Za ich dni smutek, ból, znój i kara ich nie dotkną”.7 Wówczas błogosławiłem Pan Chwały, Wiecznego Króla, za to, że przygotował takie wspaniałości ludziom sprawiedliwym stwarzając je i obiecując im, że je dostaną.

  * Księga Henocha jest popularna jednak unikana z powodu obalania heliocentryzmu i jasnego przedstawienia osoby Chrystusa. Poza tym czy Bóg miałby imię ludzkie – Isus/Jezus/Jozue itd. Syn Boży w Ewangelii Jana rozdziale 8 nazwał siebie człowiekiem. Cały rozdział dyskusji z Edomitami obowiązkowy do przeczytania:

  * W polskiej wersji brakuje kilku wersetów (które uzupełniłem wedle Angielskich wersji przetłumaczyłem dosłownie itd.)
  * Bóg (Lord Of Spirits) wyraża się często o Isusie jako Wybranych (Elect One). [1 Hen 52-9]
  * Zmieniłem w 54 rozdziale słowo piekło na otchłań. Cała księga nie mówi nic o piekle dla ludzi a wskazuje na nagłą anihilację zwyrodnialców. Jedynie określenie lochy Tartaru (w rozumieniu otchłań dla zbuntowanych Grigori) napisał w 2 liście Piotr. Cały list nie ma dużo herezji poza jednym dodanym fragmentem. To wyjaśnia dlaczego nikt listu przez tyle czas nie widział, bo został przechwycony jak wiele innych listów apostołów. Dziwi mnie dlaczego nie mamy wiele ksiąg od Tomasza, Mateusza, Filipa, Jakuba…
  * Po przeczytaniu tej księgi możemy przestać bać się rzekomo okrutnego Boga gdyż jak się okazuje chce dla nas jak najlepiej czyli dać nam życie wieczne a nie śmierć. Zależy to jednak głównie od nas. Większość chrześcijan z Objawienie kojarzy jedynie 4 jeźdźców (błędne wytłumaczenie gdyż nie chodzi o 4 gości a wydarzenia jak III Wojny Światowe) a także znamię Therion-u czyli bestii i błędnie rozumianą liczbę 600 60 6 (Chi X S(t)igma)
  * Wielbiciele New Age są raczej pozytywnie nastawieni do tej księgi i nawet twierdzą niektórzy prawdę że została z Biblii skreślona i nie dziwię się dlaczego.

  Moja Propozycja Co do Henocha: sam nieco poprawiłem czytelność w polskiej wersji brak kilka wersetów. Uważam że podzielona księga na sekcje będzie o wiele bardziej czytelna i łatwiejsza do zrozumienia. Oryginalne księgi Biblijne także były bez numeracji wersetów (podobnie jak Koran, który o Bogu Izraela nie świadczy, zaś Talmud jeszcze bardziej z pasją nienawidzi Chrystusa zasłaniając się ”bogiem” Kanaanu). Dialekt aramejskiego moim zdaniem nie powstałby gdyby nie Edomici którzy porozumiewali się właśnie w języku aramejskim tak jak Syryjczycy, Chaldejczycy, Asyryjczycy. Język ten jest pozostałością Babilonu Małego.

  Moja propozycja podzielenia Księgi (którą sam dla siebie podzieliłem)
  1 Rozdziały 1-36 Księga Obserwatorów/Czuwających/Strażników
  2 Rozdziały 37-71 Księga Przypowieści
  3 Rozdziały 72-82 Księga Astronomiczna
  4 Rozdziały 83-90 Księga Wizji Sennych
  5 Rozdziały 91-105 List Henocha
  6 Rozdziały 106-108 Księga Noego

  Czwarty rozdział to historia ras i narodów przedstawiona za pomocą zwierząt.

  Obie wersje zamieściłem : Wersja udoskonalona w pliku ”DOC”
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/1-ksiega-henocha/

  Ps.
  Polecam również sprawdzenia Księgę Jubileuszów która mówi dużo o Nefilimach i Prawie.

  Zaktualizowałem artykuł o Pawle, dowody są przerażające. Nie tylko list do Galatów jest pełen bluźnierstw przeciw Zakonowi,
  Planuję dokończyć analizę masońskiego listu do Efezjan, sam byłem zdziwiony masońskim stylem językiem Pawła i porównywaniem ”Chrystusa” Pawła do Lucyfera. z księgi Izajasza
  Ciężko jest wierzyć komuś kto sam przyznał się że jest ”niespełna rozumu”

  Sam Chrystus nie nazwał siebie Bogiem, a człowiekiem

  * Isus mówi pięknie o żydach:
  Ewangelia Jana 10:
  (24) Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.
  (25) Odpowiedział im Isus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie;
  (26) Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.
  (27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
  (28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
  (29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
  (30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy

  [Często cytuje się ostatni werset, ale o jedno oczko wcześniej mamy wyraźną hierarchię kim jest Ojciec a kim Syn]

  Jana 8: Rozmowa Z Edomitami + Nefilimami. Zwróćmy uwagę na werset 40, przecież tu jasno mógłby by Isus powiedzieć że jest Bogiem a nazwał siebie człowiekiem (Synem Boga)
  (15) Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo nie sądzę.
  (18) Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie.
  (19) Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Isus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.
  (23) I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata.
  (28) Wtedy rzekł Isus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.
  (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

  (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

  (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
  (42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.
  (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
  (45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.
  (46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?
  (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
  (49) Isus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.
  (58) Odpowiedział im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

  Polubienie

 12. Miałem napisać coś tam w odpowiedzi pewnego inteligentnego pana ale postanowiłem przejść na dział Apokryfy czyli księgi ukryte
  Nie licząc 1 Henocha i 2/4 Ezdrasza jest jeszcze kilka ciekawych dzieł.
  Jakieś kilka miesięcy temu przeczytałem 2 Księgę Henocha tzw. Słowiańska Ks Henocha i… nie znalazłem rażących błędów.
  Nie podobało mi się użyte słowo ”rewolucja” oraz sugestia piekła, nie wiem może chodzi o odpłatę dla aniolów.
  Jest ogólnie 68 rozdziałów oraz dodatek tzw. Wychwalanie Melchizdeka (Exaltation Of Melchisedec)
  https://www.christianforums.com/threads/exaltation-of-melchizedek.7362004/
  https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Book_of_Enoch
  Przez jakiś czas szukałem tego dodatku aż znalazłem i.. nie wygląda on na gnostyckie wychwalanie króla Salemu.
  Zastanawiałem się czy aby nie przetłumaczyć tego fragmentu gdyż całą księgę nie musiałem tłumaczyć bo zrobił to ktoś inny
  http://members.upcpoczta.pl/s.nagorski/henoch/henslowian.pdf

  Podtytuły nie są natchnione jakby co
  Ta księga jest jakby dopełnieniem 1 Henocha tyle że więcej jest na temat samej postaci proroka. Podobał mnie się w niej stosunek do zwierząt z tego co pamiętam

  Od 3 Księgi Henocha odtrąca mnie wielokrotnie użyty Tetragram jako imię.

  Podsumowując dzieła które można sprawdzić:
  – Testamenty 12 Patriarchów | znalazłem dwie polskie wersje, jedna niepełna a drugą jeszcze nie przepisałem w calości
  – 2 Księga Barucha | Ta księga łączy się z 1 Henocha i 4 Ezdrasza
  – Wniebowzięcie Mojżesza |
  – Koptyjska Apokalipsa Eliasza
  – 1/3 Księga Ezdrasza | Znalazłem ze trzy polskie wersje
  – Księga Jubileuszów
  – Psalmy Salomona | Znalazłem ze cztery polskie wersje

  Dzieła ”Deuterokaniczne” uznaje za kanoniczne ponieważ znajdowały się w Septuagincie zresztą dużo z nich jest sprzeczna z… listami Pawła

  Jakiś czas temu przypadkiem znalazłem cudowną stronę gdzie znajduje się większość Apokryfów oraz ksiąg pozabiblijnych – kopalnia ksiąg
  Oczywiście ksiąg pochodzących bezpośrednio (księgi prorockie) oraz bezpośrednio (mądrościowe) jest niewiele w porównaniu z śmieciami pokroju ”Ewangelia” Judasza

  https://rejectedscriptures.weebly.com/contents.html

  I tak radzę gdyby Henryk lub inny chętny zawodowiec chciałby zając się pismami które w obecnym kanonie (Biblia Mesjańska na przykład) nie to polecam zabrać się za:
  – Księga Jubileuszów, 2 Księga Barucha, Wychwalanie Melchizdeka,

  Księgę Eliasza, Żywoty Proroków, Nauczanie Sylwana (pozabiblijne) i Listy Ignacego zostawiam dla siebie
  Prawdę mówiąc to w całości jedynie Koptyjska Eliasza jest moim tłumaczeniem.

  Taka ciekawostka, więcej tłumaczeń znalazłem w języku Węgierskim niż… w Polskim.
  I tak jak piszę największe zaufanie wzbudziły we mnie: Ks Jubileuszów, 2 Barucha, 2 Henocha i Koptyjska Eliasza

  Znalazłem ostatnio polskie tłumaczenie: 3 Barucha i 4 Barucha – przy Syryjskiej (2) Księdze Barucha wyglądają nieco blado

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s