Inwazja NATO na Polskę !!!

Czy NATO jest naszym przyjacielem?

Absolutnie nie!! NATO jest największym  wrogiem ludzkości!!

Jest to najbardziej mordercza, zbrodnicza, faszystowska, militarna organizacja na całej ziemi, odpowiedzialna za śmierć wielu milionów ludzkich istnień. Stawiając się jako gorliwy obrońca demokracji – NATO dokonywało, oraz nadal dokonuje wielu masowych rzezi.

NATO to czysto szatańska armia skąpana obficie w morzu niewinnej krwi.

Armia USA, główny trzon NATO to także satanizm, a jej przedstawicielem był do niedawna założyciel szatańskiej sekty Seta – pułkownik Michael Aquino, oskarżany bezskutecznie o pedofilię, obecnie emerytowany.

Przyczyna istnienia tej organizacji jest wyraźnie kłamliwa i nie ma ona niczego wspólnego z jej działaniami na arenie międzynarodowej.

Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego państw satelickich. Z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między ‚Wschodem i Zachodem’. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych. NATO

Jakoś NATO nie zapobiegło żadnej z ostatnich wojen, które samo wytworzyło. Powyższy cel to jawne kłamstwa!

Główną siłą w NATO jest najbardziej zasłużona w zbrodniach przeciwko ludzkości armia USA!

nazi11

USA posiada ponad 150 baz wojskowych na całej ziemi i w ten sposób wiele państw jest pod całkowitą kontrolą Watykanu. Armia USA najczęściej dokonuje ‚korekcji’ wtedy, kiedy jakiś państwo nie chce się poddać zbrodniczej polityce Watykanu. Rzeczywistym celem istnienia NATO jest wspieranie armii USA w największych konfliktach.

 System władzy Watykanu

Watykan posługuje się syjonistami, którzy sprawują rządy w niemal każdym państwie o białej populacji lub działają poza prawem oficjalnej polityki. Watykan za pomocą masonerii i zakonu Jezuitów kontroluje rządy syjonistyczne.

Syjonizm – ruch którego celem jest opanowanie wzgórza Syjon w Jerozolimie i ustanowienia w nim króla świata, czyli papieża, jako władcy oficjalnego nad całym światem. Jest wyraźnie widoczne, że to się ani papieżowi ani syjonistom jeszcze nie udało. Niemniej były poważne działania w tym kierunku i nadal się one w różnych formach realizują.

Dlaczego syjonizm nigdy nie zajął wzgórza Syjon a stolicą Izraela jest Tel-Aviv, a nie Jerozolima?? Ponieważ Bóg jest właścicielem wzgórza Syjon, To Jego wzgórze!!

Widać wyraźnie, że wszystkie wydarzenia światowe mają podłoże religijne i są one oparte na Biblii.

Jeżeli władza syjonistyczna w jakimkolwiek kraju jest zagrożona, Watykan kieruje NATO w celu przywrócenia oryginalnego syjonistycznego porządku.

Zwróćmy szczególną uwagę na motywy Watykanu, syjonizmu, masonerii w światowej polityce. Są to trzy religie  satanistyczne – Judaizm, Islam i Chrześcijaństwo. Dlatego są one ukrywane jako religie, ponieważ ich celem jest zniewolenie całego świata i zmuszenie go do wielbienia ich boga, czyli szatana zwanego Lucyferem.

Najciekawsze są rzeczywiste motywy ustanowienia obecnego, fałszywego Izraela w Kanaanie, czyli biblijnej Ziemi Obiecanej Izraela.

Jeżeli istnienie dzisiejszego Izraela w Ziemi Obiecanej, jest wypełnieniem się proroctw biblijnych, to w takiej sytuacji żaden kościół chrześcijański nie szuka rzeczywistego Izraela, czyli 12 pokoleń prawdziwego Narodu Wybranego. Problem tkwi w tym, że współczesny Izrael to watykańsko-syjonistyczne oszustwo i to nie Bóg go tam umieścił!

Główną rolę w sferze kontroli religijnej wiódł i wiedzie nadal pseudo apostoł Paweł, którego listy negują istnienie starożytnego Izraela w Ziemi Obiecanej, a w zamian dał on nam tzw. „Izrael duchowy”. W ten sposób kościoły Chrześcijaństwa są uśpione duchowo, nie mając żadnego pojęcia o tym, że Bóg przygotował wyzwolenie swemu ludowi wybranemu, czyli… Słowianom (sprawdź artykuł „Kim jest rzeczywisty Lud Boży”)

Co jest wyjątkowo interesujące, niemal wszystkie elity arystokratyczne uważają się za potomstwo biblijnego króla Dawida i jego syna Salomona! Czyżby rody arystokracji, oraz tzw. 13 rodzin Iluminatów, jak Collins, Kennedy, Dupont, Rothschild i inni wierzyli w Boga Biblii? Czy królowa brytyjska Elżbieta II jest wierną tradycji dziesięciu Przykazań Bożych?

Nic dalszego od prawdy i ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka wspierającego homoseksualizm, oraz dekret Obamy  o uznaniu prawnym małżeństw tej samej płci stanowczo temu przeczą!!

Istnieje masa dowodów na to, że elity nasienia węża, oraz wszelkie syjonistyczne władze z Watykanem na czele robią niemal wszystko, aby wybić Tobie z głowy Boga, Biblię oraz 10 Przykazań.

W tym świetle widać niezwykle głębokie znaczenie dwóch wersetów z Objawienia, dotyczące synagogi szatana…

Apokalipsa 2:9

(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale synagogą szatana.

Apokalipsa 3:9

(9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Poznajmy pewne detale. Królowa Elżbieta II otrzymała wyrok dożywotniego więzienia za mordy rytualne na dzieciach kanadyjskich Indian.

savilequeen

Dowodów na pedofilię i kordialne kontakty z jednym z największych pedofilów, Jimiego Savile w pełni potwierdzają dążenia do tego typu ‚rozrywek’, jak składanie dzieci w ofierze szatanowi, oraz kanibalizm. Rodzina Rothschild jest znana z tego, że stoi za ruchem syjonistycznym i jest praktycznie ojcem dzisiejszego Izraela. To także sataniści!

jimmysavilejpg_2924520b

Wersety z Apokalipsy są nieco zniekształcone. Żydzi, wzięte od niemieckiej nazwy – Juden a Niemcy, to i królowa Elżbieta, oraz Rothschild także. Po angielsku Jews, a po polsku Żydzi. Ale nazwa – Żydzi, dokładnie oznacza… biblijnych Judejczyków, czyli potomków króla Dawida.

I już zaczyna być oczywiste, że ci ludzie podają się za Judejczyków, oraz za linię rodową króla Dawida, który był także z pokolenia Judy. Czyli podają się oni za potomków Judejczyka Dawida, co jest kłamstwem!

Werset powinien brzmieć: „ci z synagogi szatana, którzy podają się za Judejczyków, a nimi nie są, lecz kłamią”.

Dalej mamy ich dokładne określenie – synagoga szatana, złożona oczywiście z kłamców – potomstwo węża, czyli czcicieli szatana. Trudno jest dokładniej określić tych ludzi, którzy wielbią lucyfera i śmierć. Biblia jak widać  jest niezwykle precyzyjna.

Celem tych ludzi zawsze było ukrycie rzeczywistego Izraela i mordowanie jego potomków – Słowian w obu wojnach światowych!!!

To właśnie w tym celu ustanowiono fałszywy Izrael, który został zaakceptowany przez przeważającą większość Chrześcijaństwa, które jest także przez tych samych ludzi – satanistów, całkowicie kontrolowane. Wszystkie wydarzenia światowe kręcą się tylko i wyłącznie wokół Biblii i jej zwalczaniu, oraz ukrywaniu przed światem proroctw dotyczących rzeczywistego Izraela, czyli głównie Słowian.

Aby usunąć cara Rosji Mikołaja za niechęć do NWO, zamordowano całą rodzinę i syjoniści, czyli nasienie węża wyrżnęli ponad 60 milionów Rosjan prawosławnych tłamsząc na wiele dziesiątek lat chrześcijaństwo prawosławne.

Przedtem ścięto także króla Francji w ‚rewolucji francuskiej’, a przyczyny były identyczne. W tym kontekście mamy wyraźne działania szatana, którego celem jest utrudnienie Bogu wypełnienia proroctw powrotu prawdziwego Izraela do Ziemi Obiecanej i rozpoczęcia rządów nad całym światem przez Chrystusa Króla Królestwa Bożego.

W zamian za Królestwo Boże i Naród Wybrany – Słowian w Ziemi Obiecanej służących Bogu mamy: fałszywy Izrael syjonistyczny według planu NWO na tym świętym miejscu, czyli ohydę czyniącą spustoszenie, która blokuje drogę dla Słowian i Chrystusa do Ziemi Świętej i wzgórza Syjonu. Zamiast światowego Królestwa Bożego sataniści planują światowy rząd NWO!!

A NATO to syjonistyczno-szatańskie ramię zbrojne, służące celom szatańskich władców pod przywództwem papieża Franciszka. Wystarczy zacząć czytać plany Franciszka, a natychmiast okaże się, że są to plany realizowane przez armię USA, oraz  NATO.

Zbrodnie armii USA i NATO

Zbrodnie USA sięgają początków istnienia tego państwa. Najpierw wymordowano ponad 100 milionów amerykańskich Indian. Najprawdopodobniej największa zbrodnia masowego ludobójstwa w dziejach świata. Za skalp Indianina płacono po 5 dolarów. USA powstały więc na morzu krwi i celem powstania Stanów Zjednoczonych było utworzenie największego mocarstwa na świecie z największą armią świata.

mordindian

Aby tego dokonać oparto się kłamliwie na… Biblii i dziesięciu Przykazaniach, ponieważ jedynie Prawo Boże doprowadza narody do świetności. Problem w tym, że założycielami USA byli sataniści – masoni i spaczyli oni w ten sposób przesłanie owego Prawa!

Kiedy USA osiągnęły najwyższą pozycję na świecie, rozpoczęły się krwawe rządy Watykanu prowadzące do Globalizacji. Pierwszymi ofiarami były chrześcijańskie rodziny królewskie Francji i Rosji, które jak wiadomo wymordowano w obu rewolucjach. Rewolucja bolszewicka była szczególnie krwawa i kosztowała życie około 60 milionów Chrześcijan rosyjskich (Słowian) z rąk syjonistów. Fundusze szły z watykańskiego banku Rothschild.

A logo of Banque Privee Edmond de Rothschild is seen on the bank building before a news conference for the group's 2010 results, in Geneva

Osiągnięto trzy cele – usunięto chrześcijańskiego monarchę, cara Mikołaja, wymordowano jako kułaków 60 milionów elit rosyjskich, oraz usunięto ze sceny rosyjskiej kościół ortodoksyjny, który był wrogi Watykanowi.

Potem systematycznie realizowano plan 3 wojen światowych. Dwie się odbyły za pieniądze Watykanu/Rothschild. Zginęło ponad 60 milionów ofiar cywilnych w pierwszej wojnie a w II WŚ – 80 mln ofiar – brała udział armia USA, który wsławiła się morderczymi i barbarzyńskimi bombardowaniami Drezna – zginęło co najmniej pół miliona ludności cywilnej spalonej żywcem w wyniku zmasowanych nalotów bombowych. Sprawdź wiele zdjęć owej zbrodni.

Gen. Dwight Eisenhower – ostatnio zdeklasyfikowane dokumenty ukazują wielkie zbrodnie tego amerykańskiego syjonisty, które były na poziomie zbrodni Stalina i Hitlera.

W operacji Operation Keelhaul oddano rosyjskich anty-komunistów Stalinowi w liczbie 2 milionów. Stalin rozkazał część rozstrzelać, a resztę zesłano na Sybir. Porozumienie w Jałcie. Wikipedia w tym przypadku kłamie!

Eisenhower wsławił się zagłodzeniem na śmierć 1.2 miliona Niemców – żołnierzy, którzy byli jeńcami wojennymi. Niemcy ci stali przez wiele tygodni pod gołym niebem aż większość poumierała z głodu, chorób i wycieńczenia.

Najbardziej znane zbrodnie armii USA to Hiroszima i Nagasaki -jedyne dwa katolickie miasta w Japonii zrównano z ziemią. Nie było tam żadnej jednostki militarnej. Zginęło ponad 600 tyś ofiar ludności cywilnej. Sprawdź wiele zdjęć owej ohydnej zbrodni. Jest to kolejny dowód na to, że sataniści niszczą głównie Chrześcijan.

Aleksander Jabłonowski na temat ‚przyjaźni’ Zachodu.

Polsce grozi wojna. Fałszywa flaga – Saudowie, USA, Rosja, Izrael. Aleksander Jabłonowski

Drugi film, także wskazujący nam wyraźnie, do czego polityka naszych wrogów dąży i jakie są jej rezultaty.

Komentarz Tygodnia: Agresja na Polskę

Lista amerykańskich wojen. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States

Liczby ofiar się nie podaje. Czy wiedziałeś, że amerykańskie oddziały były w Rosji podczas Rewolucji Październikowej ?

Kilka wojen USA po II Wojnie Światowej, czyli zbrodnie USA/NATO dokonane po zakończeniu II WŚ.

 • Wojna w Korei – około 4.5 miliona zabitych.
 • Wojna w Zatoce Świń – Kuba
 • Wojna w Wietnamie, Kambodży i Laosie – około 2.5 mln zabitych.
 • Inwazja Granady – niemal nikt niczego nie wie o tej wojnie, w której także udział brały wojska NATO!
 • Wojna w Zatoce Perskiej – 1990-1991 roku – według różnych ocen wymordowano 1.5 miliona Irakijczyków. Wojna spowodowana bez jakiekolwiek przyczyny, a Saddam Hussein został powieszony bez dowodów winy.
 • Somalia 1992-1995 roku NATO nie publikowano wiele danych i nadal tam się toczy wojna.
 • Haiti 1994–1995 udział brała także Polska.
 • Wojna w Bośni i Hercegowinie 1992-1995 roku.
 • Wojna w Kosowie 1998–1999 roku – udział w tej zbrodni brała także Polska.
 • Wojna w Libii – 2011 rok – 250 tyś cywilnej ludności zginęło w bombardowaniach NATO, a ponad 2 mln Libijczyków uciekło z całkowicie zrujnowanego kraju. Kadaffi został brutalnie zamordowany na ulicy. Ponownie brak przyczyn tej rzezi.
 • Wydarzenia wrześniowe 2001 w Nowym Jorku – wojna przeciwko własnej populacji.
 • Wojna na Ukrainie, która nadal trwa.
Cała prawda O Libii

Teraz wiesz, dlaczego Muzułmanie nas tak nienawidzą – z powodu masowych zbrodni NATO, ponieważ oni byli tak oślepieni jak i Ty jesteś teraz oślepiony przez media i przyczyn rzezi NATO nie znasz!

Nadal trwają wojny w Afganistanie i Iraku, a udział w tych mordach biorą także polscy żołnierze. Polska i NATO łamią międzynarodowe prawa interweniując w kolejnych awanturach wojennych NATO/USA i Watykanu.

Przyczyny tych wojen nie są praktycznie światu znane.

Wojska USA/NATO wsławiły się także torturami jak Abu Ghrhaib Zobacz zdjęcia z tego linku!

Zwróć uwagę na prosty fakt, że większość wojen w ostatnich dwóch stuleciach nie posiada żadnych logicznych przyczyn, z I WŚ i II WŚ włącznie. Hitler nie dążył do podbicia świata i było na niego 19 nieudanych zamachów za torpedowanie działań wojennych.

Oczywiście mamy medialną propagandę ‚wyjaśniającą’ czasami niektóre wojny, ale to są wszystko medialne kłamstwa i wcześniej czy później są one ujawniane, jak Wojna w Zatoce Perskiej, czy wojna w Wietnamie. Zauważ także, że media bardzo aktywnie zachęcają do każdej morderczej wojny.

Istnieje jedna medialna zasada podczas każdej wojny.

Pierwszą ofiarą wojny zawsze jest… PRAWDA.

Przemyślmy to głębiej. Dlaczego wymordowano w II WŚ tyle milionów ludzi, głównie cywilów, a nie posiadamy żadnego logicznego powodu!? Dlaczego mordowali Niemcy, Rosjanie (pod syjonistycznym rządem Stalina) oraz USA!?

Dlaczego stosowano okrucieństwo w stosunku do ludności cywilnej, jak podczas zbrodni na Wołyniu?

Ostatnie wydarzenia ukazują nam masowe ataki syjonistycznych władz na Boga, Biblię i na Chrześcijaństwo, oraz chrześcijańskie wartości, które się coraz gwałtowniej zwalcza.

Satanizm w mediach, muzyce, w kinematografii, odnawiające się szatańskie kulty, jak kult Baala w szczególności, silnie sugerują niemal otwartą już walkę szatańskiego świata skierowaną przeciwko Bogu, oraz przeciwko Jego Ludowi Wybranemu, czyli… Słowianom. Nic dziwnego, skoro światem rządzą sataniści jak Watykan, syjoniści, masoneria i Iluminaci/Jezuici.

Rzeczywiste przyczyny wojen i rewolucji.

W rewolucji francuskiej i rewolucji rosyjskiej celem było usunięcie rządów chrześcijańskich władców i zastąpienie ich satanistami, czyli zwyrodniałymi mordercami. Szczególnie widoczne jest to w Rosji.

A jak można wytłumaczyć kulturalną rewolucję Chin oraz wszelkie inne wojny? Wiele nam wyjaśnia plan trzech wojen światowych. Koniecznie sprawdź. Poniżej główny cel…

„Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji, a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów, ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

Plan ten oświadcza, że…

Chrześcijaństwo jest w szponach ‚boskich duchów’ czyli DEMONÓW. Chrześcijaństwu zostanie publicznie ukazana doktryna szatana czyli Lucyfera.

Rzeczywiste cele rewolucji i wojen, które pasują w doskonały sposób do tego szatańskiego planu i jedynie owe plany logicznie wyjaśniają przeszłe wojny, oraz ewentualność III WŚ.

Chińska rewolucja miała na celu wywołanie terroru w Chinach, który spowodował exodus wielu Chińczyków na Zachód, gdzie stworzono gangi, miasta chińskie (Chinatown) i zaczęto rozpowszechniać chińską kulturę, obyczaje, oraz chińską kuchnię. Także nastąpiło mieszanie się ras – chińskiej z rasą białą. To wszystko osłabiło Chrześcijaństwo i jego pozytywne wartości! Nastąpiła wymuszona emigracja Japończyków, scalenie przemysłu japońskiego z amerykańskim i…akcje gangów Yakuzy. To także osłabiło Chrześcijaństwo.

Identyczne cele miały wojny w Kambodży, Korei, Wietnamie i Laosie. Masy azjatyckich uciekinierów pojawiły się we wszystkich państwach zachodniego Chrześcijaństwa, w szczególności w Anglii, USA, Australii, Francji czy w Niemczech. Także nastąpiło mieszanie się ras, co ponownie osłabiło białe Chrześcijaństwo.

Wojny w krajach Islamu mają podobny cel, a jak wiadomo jego motywem przewodnim jest dżihad, czyli wytępienie ‚niewiernych’, czyli NAS!!

Mordy NATO i tortury celowo rozgłaszane po całym świecie powodują skrajną nienawiść Muzułmanów do Chrześcijan.

Po to wysyła się oddziały NATO z wielu państw, aby Muzułmanie nienawidzili wszystkich białych Chrześcijan. Owa nienawiść jest w chwili obecnej bardzo wyraźnie widoczna i objawia się w niemal każdym państwie posiadającym uciekinierów ze stref działań wojennych NATO.

Nie jest także tajemnicą, że terrorystyczna, islamska organizacja ISIS została założona przez USA/Izrael z polecenia papieża Franciszka, który obecnie przez wielu ludzi tytułowany jest imamem, z powodu jego miłości do Muzułmanów, a zwłaszcza ich ‚stylu życia’.

Wystarczy przyjrzeć się nieco bliżej światowej polityce i natychmiast wyraźnie widać , że owa polityka jednoznacznie zmierza ku III Wojnie Światowej i rzeczywiście celem tej wojny jest niezwykła rzeź Chrześcijan, a w szczególności Słowian. Brakuje nam tylko wystawienia na widok publiczny doktryny lucyfera, którą mają nam ujawnić po owej wojnie.

Jest to jedyne logicznie wyjaśnienie całej sytuacji światowej w chwili obecnej, a dowody są dostępne w niemal każdym detalu.

Bardzo niebezpieczna sytuacja Polski!!

Niestety, Polską także rządzą od wielu lat syjoniści na żołdzie Watykanu i zdołali oni sprowadzić do kraju żądne krwi wojska zbrodniczego NATO!

Ale Polacy pamiętają, że ani Francja, ani Anglia, ani USA nie wystąpiły w obronie Polski podczas inwazji, tak Hitlera jak i Stalina.

W zamian za pomoc w bitwie o Anglię zdradzono nas w Jałcie i oddano nas w ręce Stalina i jego syjonistów, a Jakub Berman wymordował blisko milion Polaków po II WŚ. Ani Waszyngton, ani Watykan, ani Londyn nie protestował i nie wysyłał wojsk, aby nas ratować!!

Znamy już obecny przelew krwi na Ukrainie, wojny zorganizowanej przez watykańską agencję CIA. Niestety nie znamy detali, w jaki sposób chcą oni zmusić Polaków do walk bratobójczych z Rosjanami czy Ukraińcami.

Obecność armii NATO na ziemiach Polski jest najniebezpieczniejszym wydarzeniem od czasu zakończenia II WŚ!!!

Najwyższy czas, żeby Polacy i inni Słowianie zrozumieli, że naszymi największymi wrogami są i zawsze byli syjoniści, czyli nasienie węża.

Nasienie węża to NATO, czyli wszystkie państwa ZOG‚u – Zionist Occupied Governments – po polsku Syjonistyczna Okupacja Rządu ( SOR )

Należą do nich: USA oraz wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej i wszystkie kraje europejskie, włącznie z Rosją. Ukraina to ostatnia zdobycz SOR’u. CIA z polecenia Watykanu sfinansowała, oraz dostarczyła bandytów do zrobienia masakry, jak to u syjonistów w zwyczaju.

Oni wszyscy są satanistami!!!

Nigdy nie wierzmy w dobre intencje NATO!

Czy uwierzysz, że oni wydają miliardy dolarów aby zbrojnie pomagać Słowianom!?

NATO jeszcze nigdy nie zrobiło niczego dobrego dla jakiegokolwiek państwa!

Czy powinniśmy angażować się w jakiekolwiek wojenne awantury?

Absolutnie NIE! Niech rządu bronią …syjoniści! To ich rząd – nie nasz.

My jesteśmy pod ich okupacją. Nie oznacza to, że skoro NATO jest wrogiem, to przyjacielem jest syjonista Putin. Oligarchowie nadal rządzą Rosją i Putin jest takim samym zbrodniarzem!! Sprawdź te zdjęcia – Putin i Chabad Lubawicz.

zydki2

Zdajmy sobie sprawę z tego, że jest to wojna szatana przeciwko Bogu. Watykan o tym doskonale wie i boi się Boga, ale nie porzucają planów naszego wyniszczenia.

Jeżeli wierzysz w Bogu, zaufaj Mu! Porzuć jakiekolwiek bałwany, krzyżyki, medaliki i wszystkich świętych. Stop bałwochwalstwu!

Zacznij modlić się do NASZEGO Boga o pomoc w tej sytuacji.

Pamiętaj, że jesteśmy Narodem Wybranym i Bóg obiecał nam wyzwolenie z ich krwawych rąk. a nawet zaprzysiągł to na samego siebie i to wielokrotnie. Sprawdź dokładnie powyższy link! Wiedz, że oni się najbardziej boją właśnie Boga i dlatego sataniści wielbią Lucyfera i zwalczają Boga i Jego Lud, zdając sobie całkowicie sprawę z tego, że On tym razem może zareagować…

I zareaguje!!! 

Nie ze względu na Polskę i jej cnoty, których nie ma zbyt wiele, ale zareaguje On ze względu na swoje Imię, które jest nieustannie bezczeszczone przez nasze bałwochwalstwo, oraz przez naszych wrogów, z rządem włącznie, którzy dążąc do kolejnego przelewu słowiańskiej krwi urągają w ten sposób Bogu, wystawiając Go na próbę.

Módlmy się – Ojcze Nasz… przyjdź Królestwo Twoje, a On nam wybaczy niemal wszystko i wyratuje z tej bardzo niebezpiecznej sytuacji. Nasi wrogowie będą przez Niego srogo ukarani. Oni o tym wiedzą, dlatego tak Go nienawidzą!

To Bóg stworzył niebo i ziemię oraz umieścił na niej człowieka.

Tylko Bogu należy się za to chwała i podziękowanie.

Niech tak się stanie!

 

Źródło: @thewordwatcher

http://www.proroctwa.com/NATO.htm

Reklamy

6 myśli w temacie “Inwazja NATO na Polskę !!!

 1. Coś tu nie gra. Piszesz że Syjon jest własnością Boga, dlatego ani Izrael nie ma tam stolicy ani Watykan tronu. Ten argument miałby sens jakby Syjon był niczyj – Bóg pilnuje żeby nie postała tam żadna plugawa gira. A co tam mamy? – meczety, więc nie fakt że to świętość Boga stoi na drodze Watykanowi i Izraelowi tylko po prostu zagnieździli się tam Islamiści i mają w dupie czyja to góra. Wobec nich Bóg jest bezradny?

  Polubienie

  1. Tak, Syjon jest własnością Boga, o czym Biblia mówi w wielu miejscach i jest miejscem, dookoła którego toczy się spór między trzema największymi nurtami religijnymi na świecie.

   Islam jest wytworem papiestwa, stworzonym do zawładnięcia potomkamia Ismaela, syna Abrahama, czyli Arabami, co miało na dłuższą metę utworzyć Watykanowi możliwość wstępu na Górę Boga.

   Są też zapowiedzi o ustanowieniu „ohydy spustoszenia” i faktycznie Jerozolima jest teraz miejscem świętym dla owych trzech religii, które de fakto czynią największe spustoszenie, ale prawdopodobnie, to jeszcze nie finał tych kłamlowych intryg.

   Bóg w swoim czasie oczyści tą ziemię z wszelkigo plugastwa, o czym mówią proroctwa, ale ostrzegał też, że dojdzie do sytuacji jaka panuje tam obecnie.

   Spokojnie Realny..wszystko w swoim czasie 🙂

   Pozdrawiam!

   Polubienie

 2. Poniżej komentarz, który był zamieszczony pod wiadomością w … gazeta.pl.

  „wodakrolewska
  pół godziny temu
  Oceniono 6 razy 2

  Za rok będziemy mieć setną rocznicę żydowskiego zamachu stanu w Rosji. Początek największego ludobójstwa. Żydzi wymordowali 6O OOO OOO Słowian. Po stu latach znaleźliśmy się w tym samym miejscu. Żydowska propaganda i sterowane przez Żydów NATO zagraża Slowianom. Wybory w Polsce jednak niczego nie zmieniły. Dalej jesteśmy terenem frontowym w żydowskich interesach.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s