Prawdziwe przesłanie Biblii – Boża Tajemnica.

Zapraszam serdecznie wszystkich Czytelników i osoby poszukujące Prawdy o Bogu i Jego planie zbawienia do wykładu o wyjawieniu wielkiej Tajemnicy Bożej, który stworzyłem w całości w oparciu o Biblię, a dokładnie o  wypowiedzi Boga w niej zawarte.

Wykład przedstawia prawdziwe przesłanie Biblii od czasów obietnicy danej przez Boga Abrahamowi do aktu zbawienia ludzkości i dokonaniu Sądu nad światem szatana.

Tego nie dowiecie się w żadnym kościele, sekcie czy jakimkolwiek stowarzyszeniu, ponieważ jest to Prawda usilnie zwalczana przez wrogów Boga i Jego Słowa!

Ten wykład może odmienić Wasze życie!!!

Część I

 

Część II

 

Część III

 

Zestawienie filmów jako lista:

„Prawdziwe Przesłanie Biblii – Boża Tajemnica”:

Linki do pobrania wykładów w formacie mp3:

Część 1

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie1_mp3.zip

Część 2

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie2_mp3.zip

Część 3

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie3_mp3.zip

 

Linki do artykułów:

1. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/15/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej/

2. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/21/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej-cz-2/

3. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/21/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej-cz-3/


41 myśli w temacie “Prawdziwe przesłanie Biblii – Boża Tajemnica.

 1. EUREKA! Chyba odkryłem tajemnicę bałwochwalstwa; otóż lucyf nie potrzebuje aby zagubiony Izrael wypowiadając ze czcią słowa:KRÓLOWO nIEBIOS MIAŁ NA MYŚLI Astarte!{tę królowę}

  Polubienie

  1. Tyle że matka Jezusa nie jest żadną królową niebios.
   Królowa niebios to pradawny kult wyznawany już za czasów starożytnego Izraela..był to kult aszterte / aszery, fałszywego bóstwa, za którym kryje się potężna moc demoniczna.
   Trwa on do czasów obecnych pod postacią kultu maryjnego, nawiązującego właśnie do matki Jezusa.
   Jest to łamanie II Przykazania, czyli grzech bałwochwalstwa.

   Polubienie

  1. Niestety, raczej żaden katolik tej świadomości nie ma, ponieważ są oni pod kontrolą umysłów narzuconą im przez przywódców religijnych.
   Wielu z takich katolików pragnie szczerze podobać się Bogu, lecz przez to, że są oszukiwani czczą Go w nieodpowiedni sposób.
   Jestem przekonany, że Bóg wybaczy tym osobom ich nieświadomość.
   Ponadto Bóg zapowiada, że oczyści swój Lud z bałwanów, co oznacza, że do samych czasów końca wiele osób będzie nieświadomie praktykować bałwochwałstwo, lecz dosatną oni szansę na oczyszczenie się z tego grzechu.

   Polubienie

  1. W samym Izraelu doszło do tego, że powstał kult bóstw, takich jak asztarte, baal czy moloch.

   Jak to się przekłada na czasy obecne i sposób praktykowania tych kultów przez zaginiony Izrael. To już dłuższa historia. Pewne jest jednak, że dzisaj nam znany kult maryjny jest tym samym, co kult aszery, czyli królowej niebios. Za bałwochwalczyk kultem Jezusa i jego obrazów stoi w rzeczywistości kult baala odnoszący się również do kultu słońca, co widać po symbolach solarnych stosowanych w tworzeniu bałwanów i wizerunków Chrystusa.

   Kult wszystkich świętych, to także demoniczne praktyki, niestety nie jestem aż tak obeznany w tych kwestiach, by wyjaśnić coś więcej.

   Polubienie

 2. 28.Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.
  30 Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

  42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

  46 Wtedy Maryja rzekła:
  „Wielbi dusza moja Pana,
  47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię –
  50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
  51 On przejawia moc ramienia swego,
  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
  53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
  pomny na miłosierdzie swoje –
  55 jak przyobiecał naszym ojcom –
  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.
  56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

  Ewangelia wg św Łukasza.

  I co teraz? Może usuneliście ten fragmen celowo?

  Polubienie

 3. Witam, mam małą prośbę czy dało by radę donieść informacje/zaktualizować Biblię Mesjańską w wersji internetowej i domowej.
  Wiem łatwo wydawać rozkazy jednakże chciałbym podzielić się swoimi obserwacjami
  • Ezechiela 22 i Amosa 1 potrzebują naprawy wersetów
  • Księga Kapłańska wyświetla się jako księga wyjścia
  * Jednorożce powinny być zamiast bawołów itd. Psalm 22/29. resztę już kiedyś zamieściłem
  • Radzę zmienić w księdze Ezdrasza z imienia Joszua na Isus. Szealtiel na Salatiel itd.
  • Jana 4 potrzebuje zmiany nazwy z Żyd na Judejczyk/plemię Judy
  (9) Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami).
  (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
  * Proponuję zmienić nazwę (w Psalmach i Torze) z nazwy bawół na Jednorożec aby być bliżej oryginału.
  * Pieśń nad pieśniami 8:11 z nazwy Baalhamon zmienić na: (11) Winnicę miał Salomon w Beelamon, oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoc mógłby każdy uzyskać tysiąc srebrników.

  Proponuję też dodać 1 Henocha do wersji zip i tym podobne najlepiej podzielone na 5 rozdziałów.

  Zastanawiam się czy dodać/sprawdzić takie księgi jak:
  Ewangelia Nikodema, Didache, Pasterz Hermasa, 2 Księga Henocha, Księga Eliasza, Psalmy Syryjskie, Księga Barucha, 2-4 Księgi Machabejskie,
  LXX zawierała też Księgę Judyty, Księgę Mądrości, Księgę Tobiasza, Księgę Syracha, 1/3 Księge Ezdrasza

  Nie wiem jak odnieść się do innych apokryfów (czy mogą być perełkami czy zwodzicielami): Księga Jubileuszów, 2/4 Księga Ezdrasza, 3 Księga Henocha, Księga Jaszera, Wniebowzięcie Mojżesza

  Reszta to albo masa śmieci, albo coś czego nie znamy. Stare forum zamknąłem (nie dałem ze sobą rady), ale otworzyłem nowe na razie zamknięte. Będę umieszczał tam przede wszystkim te księgi oraz jakieś dokumenty.
  Co do ustawienia kanonu w LXX księgi proroków większych były po Malachiaszu a nie przed.
  W Kanonie etiopskim Henoch był przed Hiobem. Dziwię się dlaczego nie dodawano Machabejskich po Danielu ale to już tylko mój punkt widzenia.
  Nikodema można dodać po Janie
  Didache umieściłbym po Judzie.

  Resztę zbieżności między LXX a KJV umieściłem już kiedyś.

  Ciekawi mnie jednak czy tzw. pozostałe dwie Księga Ezdrasza można uznać za kanoniczne/natchnione itp. Były kanonie Septuaginty a nawet Wulgaty. Pobieżnie nie widać w 1/3 ks. sprzeczności ale nie wiem jak z tą 4. Nie jest w 100% czy te ”apokryfy” były wszystkie tak nazywane, czy może były dodatkami jak w moim odczuciu Ks. Machabejskie. Skoro Juda(s) apostoł cytuje oprócz 1 Henocha inną księgę z Mojżeszem. Dziwne jest podejście J(elit) do Septuaginty, jeśli wiadomo że bywa w tedy w użyciu i świadczyła o Zbawicielu. Jeżeli teoretyzując LXX

  była by niedobra, to znaczy że Chrystus posługiwał się złym tłumaczeniem i źle wszystko rozumiał według logiki arameizatorów.
  Septuaginta miała w kanonie Ks. Ezd i Nehemiasza jako II Ksiega Ezdrasza, zaś 3 Ezdrasza była jako pierwsza. Ta księga była też w wulgacie razem z innymi apokryfami, lecz je usunięto po soborze trydenckim (Prawosławni mają dalej dodatkowo Modlitwę Manassesa, 3 Machebejską, Psalm 151). 4, 5 i 6 Ezdrasza są dziełami ‘’tatusiów kościoła’’ lub ‘’pomiotu węzowego’’ Zawiera znaną naukę Pawła/Szymona Maga/Apoloniusza
  Wikipedia mówi:
  ‘’Cytaty z 5 Ks. Ezdrasza często wykorzystywano w Mszale Rzymskim. Z księgi tej pochodzi też popularna modlitwa za zmarłych Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie’’
  ‘’Jego treścią jest udzielona Ezdraszowi wizja, której tematem jest opuszczenie Izraela przez Boga, i wybranie nowego narodu wybranego (Kościoła chrześcijańskiego)[1]
  Znalazłem jakaś anglojęzyczną stronę gdzie autor pokazuje, że w nowym testamencie są cytaty z apokryfów?
  http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm
  Jakby co zamieściłem na swym nowym blogu 2 Księgi Henocha (w innym tłumaczeniu), Itd. Basileia znaczy po grecku Królestwo. Nowy blog powinien być już aktywny 🙂 pozdrawiam, z Bogiem Wszechmogącym!!!

  https://basileia785.wordpress.com/blog/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/13/ksiega-eliasza/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/1-ksiega-henocha/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/2-ksiega-henocha/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/08/ewangelia-nikodema/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/tekst-septuaginty-vs-tekst-masorecki/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/modlitwa-manassesa-i-ojcze-nasz/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/05/apokryfy-czy-rzeczywiscie-nalezy-unikac/

  Polubienie

 4. Jeśli chodzi o NT. to większości Biblii jest dobre tłumaczenie. Polecam jednak te starsze przekłady z powodu mniejszego przekręcania wersetów
  Sprawdzałem też Septuaginte R. Popowskiego w PDFie. Iz 7:17 niestety mówi tam o pannie i jest wiele innych masakracji. Ale są tam umieszczone apokryfy które przerobiłem na html
  Jak mówiłem nie widzę przeszkód aby dodać 5 psalmów syryjskich do Ks. Psalmów i Manassesa modlitwę, nie są heretyckie jak listy Pawła.
  Niestety nie znamy ani oryginału ani składu oryginalnych ksiąg w 100%.
  Zawsze można takiego Jaszera i tym podobne dodać obok BM jako dodatek pozabiblijny ale to już hipotetycznie.
  Co do księgi słowiańskiej Henocha nie znalazłem jakiś przeszkód (a czytałem ze 2-3 rozdziały)
  Ks. Eliasza przerobiłem na wersety, a Didache porozdzielałem na wersety i rozdziały.
  Kanony były ustalane przez ludzi. Bóg jednakże dopilnował aby znalazło się tam spośród chwastów (Paweł I Łukasz). Jego niezmienione Słowo. Nie traktuję apokryfy wyżej od ksiąg prorockich czy słów Krystusa, ale jako dopełnienie.

  Jedno jest pewne, na pewno nie dodam tam Koranu czy Talmudu 
  Henocha ten z proroctwa.com też przerobiłem sobie na 5 części, ale wstawiłem też na blogu jeszcze inną wersję.
  Badam trochę te księgi i szukam w nich wartości, czasami znajduje ale często są to źródła ludzkie lub Nefilimskie.
  Dużo z tych apokryfów jest po angielsku i muszę tłumaczyć je a nie mam zwykle chęci, jestem leniwy.
  Co do narodów, Malo szukałem ostatnio ale zaciekawił mnie wątek Chińczyków, Ormian i Etrusków.
  Co do Pawła mam jedynie hipotezę że Szymon Mag, Apoloniusz i Hermes Trismerigos to ta sama osoba, gdyż aniołowie potrafili zmieniać postać (jest o tym bodajże u Jaszera z wątkiem Sary)
  (8): A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. (9): Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, (10): Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. (11): A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. (12): I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. (13): A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. (14): Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc (15): I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest. [Biblia Mesjańska, Dz 14]
  Podobnie Ewangelia Marka przedstawia wiarę jako warunek uzdrowienia. Uwierz że leczę, i jesteś zdrowy… Ciekawe że Pawła nazwano Hermesem (W innych przekładach Merkury)

  Co do Piotra listów to uważam że autorem jest albo Marek Ewangelista albo jego kolega napisał po to aby zatrzeć różnice między Pawłem a Isusem. Pozdrawiam, aby tak dalej albowiem to tylko nam się tak może wydawać że nikt tego nie widzi a prawda się taka że ludzie są ciekawi i sprawdzą kiedyś wszystko
  Najważniejsze to przestrzeganie Prawa (zakon w staropolskim j. oznacza właśnie Prawo)
  Uwaga jednak na barany z rogami:
  PWT 28
  (43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.
  (44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
  (45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

  Polubienie

 5. czy mógłbyś ustosunkować się do tego tekstu a szczególnie do tego χ-ξ-ϛ

  I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (Ap.13:2)
  Wykonawcą woli Szatana na ziemi jest „Bestia z morza” z ust której pochodzi nauka o trzech nieczystych duchach Przenajświętszej Trójcy. Ojcem nauki o trójgłowym bogu Trójcy jest smok, czyli Szatan, którego wolę wykonują „Bestia z morza” oraz „Bestia ziemi, czyli „Fałszywy prorok”

  Liczba i znak Bestii – χ-ξ-ϛ

  Apostoł Jan widział, że ta wroga Bogu moc jest reprezentowana na ziemi przez człowieka, który oznaczony jest trzema symbolami; χ ξ ς, które tego człowieka identyfikują. Trzy litery greckiego alfabetu są symbolami a nie sumą liczby 666. Klasyczny jezyk grecki dla oznaczenia liczby „cześset“ nie używa tylko jednej litery „χ“, lecz dla wyrażenia tej liczby używa całego wyrazu: ἑξακοσίων – hexsakosion, (Ap. 14:20). Podobnie jest z liczbą „sześdziesiąt“ nie jest ona wyrażana przez jedną literę „ξ“ lecz do wyrażenia liczby „sześdziesiąt“ używany jest cały wyraz: ἑξήκοντα – hexekonta, (Łk. 24:13; Ap. 11:3). Jan nie widział liczby 666, jak to w przekładach przez tłumaczy jest zsumowane, lecz Jan widział trzy oddzielne litery χ ξ ς, którymi oznaczony został człowiek reprezentujący zwodzącą świat moc. Gdyby Apostoł Jan widział słowną liczbę „sześćset sześćdziesiąt sześć„ , to nie użyłby tylko trzech symbolicznych liter, lecz napisałby tą liczbę słownie, tak jak to uczynił we frazie Ap.12:6. Zastąpienie tych trzech symboli wartością liczbową 666, jest niedopuszczalną interpolacją tłumaczy kierującą całą puentę trzynastego rozdziału na zupełnie fałszywe tory, zaciemniając i niszcząc symbolikę tych trzech liter, które są uosobieniem człowieka reprezentującego Bestię. Każdy Rzymianin po bitwie na moście Mulwijskim kojarzył literę „χ“ z krzyżem, który miał się rzekomo ukazać Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem, jak pisze „Bajkopisarz historii” Euzebiusz. Po wygranej bitwie literę „χ“ (Chi) cesarz miał rzekomo rozkazać umieścić na sztandarze zwanym labarum, które było najwyższym godłem legionów cesarza Konstantyna. Symbol „χ“ od czasu cesarza Konstantyna jest w kościele rzymskokatolickim wszechobecny i jest uznany za znak identyfikujący prawdziwą wiarę. Litera „ξ“ (Xi) jest z „χ“ (Chi) ściśle zjednoczona i symbolizuje Krucyfiks, który jest również synonimem Trójcy. Trzy litery χ ξ ς, nie są inicjałami Trójcy, lecz razem z Krucyfiksem ją symbolizują i na nią wskazują. Krucyfiks i Trójca to jest znak rozpoznawczy człowieka reprezentującego Bestię (Ap.13:18). Egipcjanie wierzyli, że żaby posiadają boską moc, która wychodzi z nosowego otworu bogini Heqet i ożywia świat. Trzy nieczyste duchy podobne żabom wymienione w proroctwie są wskazaniem, że tak jak Egipcjanie czcili demona z żabią głową, tak też rzymskie chrześcijaństwo czci demona trójgłowego zwanego Trójcą. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia , i z ust fałszywego proroka. (Ap. 16:13).

  Liczba trzech niedoskonałych duchów, Chi, Xi und Stigma, jest liczbą i znakiem „człowieka grzechu”, który zwiódł narody do czczenia demona Trójcy, (2Tes. 2:4). Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, czyli „Bestii z morza”; jest to bowiem liczba człowieka, a liczbą jego jest liczba trzy; χ-ξ-ϛ, czyli Chi, Xi oraz Stigma. (Ap.13:18).

  W starych oryginalnych greckich pismach, jak na przykład: Chester Beatty Biblical Papyri P47, nie znajdujemy gemetrycznej liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz w tym miejscu stoją litery χ-ξ-ϛ, które są symbolami utożsamiającymi tego człowieka. Także w późnym manuskrypcie Codex Vaticanus nie znajdujemy liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz trzy litery: χ-ξ-ϛ, które tłumacze zinterpretowali i zastąpili liczbą: sześćset sześćdziesiąt sześć, co jest niedozwoloną interpolacją, wprowadzającą czytelników Pisma Świętego w błąd. Trzy litery: χ-ξ-ϛ, które cesarz Konstantyn umieścił w Labarum są także mottem i hasłem papieża, którego najważniejszym godłem jest Krucyfiks utożsamiający Trójcę. Papież zawsze swoje wystąpienie rozpoczyna w imię: Ojca i Syna i Ducha Świętego, trzymając w lewej ręce Krucyfiks, a prawą ręką czyni znak krzyża wymawiając imię Trójcy. Trójgłowy bóg „człowieka grzechu” nie jest Bogiem Biblii, ponieważ on twierdzi, że Ojciec jest Bogiem, i że Syn jest Bogiem, i że Duch Święty jest Bogiem, a także, że Ojciec jest Stwórcą, i że Syn jest Stwórcą, i że Duch Święty jest Stwórcą.

  Polubienie

  1. Niesamowite!
   Parę dni temu zacząłem z bratem z forum rozważania w kwestii tego, że historia powszechna jest mocno zafałszowana i mamy dodane do historii kilkaset lat.

   Doszliśmy do wielu ciekawych wniosków i między innymi jeden z nich był taki, że władza Rzymu, czyli de facto „bestii z morza” ujeżdżanej przez „Nierządnicę” (papiestwo) doprowadziła do przekłamań mających na celu wprowadzenie błędu nie tylko w sposobie liczenia lat i czasu, ale w ogóle zaadaptowano nowy nowy system liczbowy…rzymski a później arabski.

   Czyli nie dość, że są to systemy niebiblijne, ponieważ sami Izraelici napewno stosowali inne, to jeszcze z języka greckiego jakim posługiwano się za czasów Jezusa i Jana, wyrażono (przetłumaczono) w Objawieniu liczbę człowieka jakby w zapisie arabskim..przynajmniej dziś cały świat identyfikuje tą liczbę ze znaną 666.

   W tym świetle staje się jasne, że widząc arabską liczbę 666, która została ukazana zupełnie inaczej, niż jak Ty to tłumaczysz, że było w oryginale, niemożliwe jest prawidłowe obliczenie liczby imienia.

   Tak więc Twoje znalezisko zdaje się być ważną wskazówką! Trochę trudno samemu mi się do tego odnieść, ale może pozwolisz, że podzielę sie tym na forum w twoim imieniu??

   Zobaczymy jak inni skonfrontują to ze swoją wiedzą i przemyśleniami, ok?

   Pozdrawiam w Panu! 🙂

   Polubienie

 6. Henryk w komentarzu do χ-ξ-ϛ napisał: / Według kilku badaczy oryginalnie użyto rzymskich liter jako liczb. Dopiero późniejsze przeróbki wstawiły tam greckie Sigmy. Za czasów Rzymian wszelkie rachunki robiono według liczbowego systemu rzymskiego. /
  Z tego co wiem ewangelia Jana była napisana po Grecku (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie), dlaczego miałby tam wstawiać rzymskie litery?
  Mam pytania
  1. Według jakich badaczy i na podstawie jakich oryginałów użyto rzymskich liter jako liczb.
  2. Jakie późniejsze przeróbki wstawiły tam greckie Sigmy.
  3. W jakim języku była napisana ew. Jana.

  Polubienie

  1. Ew Jana napisana była w języku greckim. Miasto w którym najprawdopodobniej napisano Ewangelię to Efez czyli stolica rzymskiej prowincji. Jan nie używał łaciny, gdyż greka nadal funkcjonowała na wschodzie.
   Apokalipsa 13:17 mówi po grecku tak:
   καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´
   χξς – to 666 słowne wyrażenie. Jest to przepisane jakby 600, 60, 6
   Jak wpisałem w tłumaczu na grecku
   sześćset sześćdziesiąt sześć to wyskoczyło mnie coś takiego exakósies exínta éxi
   Z tego co wiem 7 jest liczbą boską, 6 to liczba człowieka potrójne 6 to trójca niedoskonała, czysty satanizm i kabała. jest też jeszcze gwiazda sześcioramienna i niezbyt lubiana – seksagram,(gwiazda przypisywana bluźnierczo Dawidowi). Bóg stworzył świat w sześć dni, a w 7 był sabat.
   Sądzę tak: jeżeli to ma się sprowadzać do Bestii to musi to być znak/tatuaż związany albo z syjonizmem albo z greką. Mój trop wskazuje że historia lubi się powtarzać Antioch IV wielbił Zeusa (Baala). Baal to bóstwo-słońce. Apollo/Helios/Mitra to postać historyczna znana światu jako Aleksander Macedoński.
   Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale nie wiadomo na 100% jak Aleksander się zmył podobnie jak Paweł. Rodowód mógł sobie dorobić teoretycznie. Grecją, Persją, Rzymem i Babilonem rządziły upadłe anioły jako ukryta siła według ks Daniela. Helios znaczy po grecku słońce. Jeżeli Bestia to grupa upadłych aniołów przedpotopowych to wtedy wszystko układa się w całość. Powróci Azazel i cała grupa Paweł i reszta. Nie wiemy wiele, radzę jednak być ostrożnym i nie brać niczego na poważnie (wyjątek to słowa Boga i Jego Syna)

   Ps. w poprzednim poście zrobiłem pomyłkę Izajasza 7:14 mówi o dziewicy, źle napisałem

   Polubienie

 7. Chciałbym ogłosić małe sprostowania i poprawki wobec apokryfów. Zdaje sobie z tego sprawę że zwykle nie wyrażam się wprost i mogę być źle zrozumiany.

  Oto moje dopowiedzenia:
  Ks. Jaszera jest najprawdopodobniej dziełem masorecko podobnym, autorzy wiedzieli że są Edomitami, dlatego mamy tam wiele wątków o Ezawie i jego rodowodzie.
  Didache to praktyczny skrót Ew. Mateusza i Listu Jakuba, niestety niewiadomo kto i kiedy dopisał tam wątki pawłowe jak Eucharystia. Apostołowie na pewno łamali sobie chleb i pili wino symboliczne ale nie uprawiali Kanibalizmu (Kaanan + Baal). Dlaczego jedli ryby, chleb itd. Bo ryby są zdrowe a dodatkowo to była ich podstawa żywieniowa. Równie dobrze Isus mógł powiedzieć ‘’jedzcie bułki i dorsza’’ A to że w pogaństwie jest pełno symboli ryb, krzyżu, swastyk (jak w słowiańska Swarożyca) to już inny temat.
  Co do zalecenia wobec władz. Hierarchia zawsze była i musi być, tak samo jak Apostołowie i ich uczniowie byli wyżej traktowani w zborach, ale jako ktoś doświadczony nie jak w obecnych kościelnych szczeblach. Pawła uwielbiają cytować władze (list do rzymian jest genialny dla Hitlera czy jakiegokolwiek rzymskiego pachołka). Naszym liderem powinien być Krystus i jego powinniśmy się słuchać albowiem to co mówił pochodziło od samego Boga.
  Listy Ignacego i Klemensa chyba zamieszczę na blogu aby pokazać jak wyglądają słowa ludzkie. Ci ludzie mogli czasami napisać prawdę ale to dalej są słowa ludzkie na podobiznę Saula.
  • Są trzy różne księgi Henocha zamieściłem je na blogu

  • 1 Etiopska posiada ogromną moc natchnienia, nie dziwię że jest atakowana i uważam umieszczenie za dobre posunięcie to że jest w BM. Jednakże w kanonie Etiopskim jest przed Hiobem. Obie księgi są do siebie podobne (nie treścią). To że je datuje się na czasy LXX to znaczy że zostały wtedy przetłumaczone na grecki z paleo-hebrajskiego. To nie jest tak że dany prorok napisał i już się ta księga znajdowała w Biblii. To były długie lata kompletowania, redagowania itd. Nie znaczy to że treść była ogromnie zmieniana, głównie chwasty zatruwały Biblię i dalej to robią. Osobiście uważam to lepszym wyjściem jest przeniesienie Henocha przed Hiobem, bo w obecnym miejscu troszkę zaburza chronologię, ale to są detale.
  • 2 Słowiańska jest chyba pro-gnostyckim wychwalaniem Melchizedeka. Nie sprawdzałem jej całkiem, ale odczuwam w niej odrobinę kwasu.
  http://members.upcpoczta.pl/s.nagorski/henoch/henslowian.pdf
  • 3 Hebrajska to pro-kabalistyczny śmieć. Henocha wykorzystywali również wrogowie, po co? Ano po to aby się kontaktować z upadłymi aniołami, którzy to już dawno otrzymali wyrok i chcą ściągnąć głupich ze sobą na śmierć
  Mt 14:(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

  • Ks. Eliasza jest ciekawa umieściłbym ją po Ezdraszu I Nehemiaszu. Nie widzę w niej sprzeczności
  • Pasterz Hermasa jest ciekawą i długą literaturą ale niestety pro-katolicką to wszystko.
  • Ewangelia Tomasza jak już wspomniałem jest gnostycką przeróbką być może oryginału. Ciekawi mnie czy istniały jeszcze inne listy apostołów jako odparcie herezji Pawła. Piotr? Nawet nie wiadomo czy umiał pisać…
  • Akta Piłata – bardzo ciekawe Akta. Widzę w nich nawet słowa samego Zbawiciela. Obok tego są jeszcze 3 wersje wstąpienia do otchłani. W jednej jest proroctwo o 5 tys. latach świata. Czyli według tego świat może mieć 6-7 tys lat a nie miliardy lat. Według kalendarza Bizancjum jest teraz rok 7524r. Czy prawdziwy? Czuję w tym mały kwas. Grecka wersja to rozmowa szatana z hadesem, średnio mnie przekonuje.
  • Księgi Barucha – znalazłem 4 różne księgi. Lecz ta które jest w LXX, może być natchniona uważam że warto akurat Barucha dodać do BM
  • Estera ponoć w LXX zawiera dodatkowe rozdziału, ale sama księga to wyjątkowe obżydzanie i ukierunkowana nienawiść do Persów i innych gojów (nieprzyjaciele Żydów). Ks Judyty także jest w LXX ale zawiera błędy (Nebukadnezar król Asyryjski itd.)
  • O Ks. Tobiasza już sam nie wiem jak na nią patrzeć.
  • W Lxx jest też 1/3 Księga Ezdrasza czytałem ją kiedyś i jest praktycznie przedłużeniem zwykłej Ks. Ezdrasza.
  • 2/4 Ezdrasza to wyrób Katolicki dlatego jest jedynie umieszona w KJV i Wulgacie.
  • Machabejskie Księgi są interesujące ale autor nie był chyba natchniony.
  • Księga Jubileuszów – sam nie wiem jak się do niej odnieść

  * Nawet w naszych Bibliach są księgi dołączone ‘’na ubłaganie’’ jak Pieśń Nad Pieśniami, przecież jest to poetycki erotyk, ale niestety są ludzie którzy szukają w niej alegorycznych znaczeń. Alegoria i przenośnie to sposób masoński odczytywania ale nie nasz.

  * Ks. Kaznodziei, Przysłów, Syracha, Mądrości itd. są fajne i ciekawe. Znajdziemy w nich jednocześnie brednie jak i mądrość… ludzką (mądry człowiek je napisał i tyle)
  * Jakby to osobiście przerobiłem na html te wszystkie księgi. Jedynie co zmieniałem to Jezus na Isus, żyd na judejczyk oraz hebrajsko-aramejskie zwroty.

  Wnioski: Większość apokryfów to dzieła ludzkie (fałszywe) i mało wartościowe, jednakże są tam też perełki. Niewiele warte są apokryfy jeśli w tych księgach nie ma niczego O zjednoczeniu Izraela ani ważności Prawa Bożego. Mnie osobiście niektóre z tych ksiąg dodatkowo wspomagają ale głównym paliwem jest Ew. Mateusza, Jana, Ks Ezechiela, Daniela, Zachariasza i Psalmy.
  Co do formatu Pdf jest ciekawym formatem ale zdecydowanie lepiej ludziom szukać pojedyncze księgi. Ogromnie doceniał trud szanownego brata autora i wiem że nagroda będzie sprawiedliwa za to. BM jest świetną Biblią nie bez wad (główne zarzuty to te które opisałem wcześniej Amosa 1 i Ezechiela 22 źle ponumerowane wersety itd)

  Pracuje nad nowym artykułem o Prawie Bożym a także znajdowaniu różnic między LXX a masoreckimi przekrętami
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/prawo-i-administracja-boza/

  Na koniec

  PWT 4:(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

  I pomyśleć że Bóg to wszystko wcześniej wiedział jak to się potoczy nasz żywot, Ziemię którą nam dał Stwórcą napompowano i wykopano na orbitę ku czci słońca czyli lucypera (heliocentryzm albo PZ innej drogi nie ma). Jedyny jak wielki wybuch był to w głowach fanatyków religii zwanej ateizm albo nauka. Najważniejsze to nie osądzać, wśród jezuitów, masonów, i każdej innej organizacji znajdziemy dwie grupy: szare mrówki/motłoch/ludzie i wtajemniczeni/świadomi. Oceniają i krytykują religie/sekty, Sąd zostawmy Bogu.

  Niech Bóg wam wszystkim błogosławi, bratom i siostrom aby byli na dobrej stronie do otrzymania biletu do królestwa bożego.

  Polubienie

 8. Henryk napisał „Odnośnie liter rzymskich, ewangelie oraz Objawienie były na 100% pisane po grecku, ale nie posiadamy oryginałów. Ten brat, Chris Constantin ujawnia, że właśnie owe numery w oryginałach były numerami rzymskimi, ponieważ przyjęto system liczenia Rzymian, czy raczej Rzymianie do tego Judejczyków i Żydów zmusili.

  Jeżeli nie posiadamy oryginałów to jak Chris Constantin mógł je sprawdzić w oryginałach?
  Nie rozumiem tej odpowiedzi.

  Polubienie

 9. I Przyznam się że sam się pogubiłem. System rzymski był stopniowo wymuszany na wschodzie imperium, lecz greka była wówczas najważniejsza. W średniowieczu narzucono w końcu zromanizowano ludności by po jakimś czasie powrócić do greczyzny. Następnie mamy najazdu hord Islamu. Poniżej przedstawiam hipotetyczne kombinacje liczby (po grecku bestia czyli θηρίον (thēríon) ale w języku tzw. hebrajskim to Behemot dlatego w LXX jest w ks. Hioba dzikie zwierze a u Masoretów behemot (arameizacja)). Obecny język grecki różni się od tego starożytnego. Pan Chris bardzo mnie zaskoczył tematem o Apollyonie. Dokładnie nie wiem jak na to wpadł. Jak już wpomniałem Jan pisał greką jako język nr. 1. Czy znał łacinę? Chyba jedynie numeracje. Musiałbym jeszcze raz obejrzeć ten film:

  6-tą Literą w numeracji greckiej była kiedyś https://pl.wikipedia.org/wiki/Digamma. Modyfikacja języka mogła spowodowac te zmiany na literę https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma.
  http://sixsixsixthenumber.tripod.com/ Znazłem taką anglojęzyczną wersję. Nie sprawdzałem jej dokładnie.
  Nie chcę też namieszać w tym temacie.

  666 (600++66+6 = χξς) albo 200+200+200 + 32+32+32+2+2+2 czyli Sigma, Sigma, Sigma, Lambda Beta+ Lambda Beta + Lambda + Beta + Beta + Beta / σσσ λβλβλβ βββ

  Możliwe że należy rozpatrywać 666 jako system zarówno grecki i rzymski. To już jest czysto hipotetyczne szaleństwo.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecki_system_liczbowy

  666 Łaciński system – DCLXVI (4+3+11+21+20+9) czyli 68 (FH)
  Litera S (3×6=18)

  Alfabet łaciński używany w Imperium Rzymskim
  1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10K 11L 12M 13N 14O 15P 16Q 17R 18S 19T 20V 21X 22Y 23Z

  Oczywiście nie mamy oryginałów, mamy kopie kopii, nie licząc Pawła mamy niewiele zmian w Ewangelii Jana, Mateusza, Listach Jakuba, Judy i Apokalipsie. Używali języka greckiego (znali zapewne aramejski gdyż mamy cytaty pojedynczych słów czy zdań w tym języku przetłumaczone na grecki oryginał).

  II Znalazłem kolejną fajną stronę z Septuaginta i grecko-angielskim Nowym Testamentem.
  http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/new-testament/nt-index.asp
  Faktycznie jest o Synagodze szatana (SS) w Apokalipsie 3:9 i 2:9. Nie znam greckiego.
  3:9 idoú dídomi ek tís synagogís toú sataná tón legónton eaftoús Ioudaíous eínai, kaí ouk eisín, allá psévdontai: idoú poiíso aftoús ína íxousi kaí proskynísousin enópion tón podón sou, kaí gnósin óti egó igápisá se
  2:9 oídá sou tá érga kaí tín thlípsin kaí tín ptocheían: allá ploúsios eí kaí tín vlasfimían ek tón legónton Ioudaíous eínai eaftoús, kaí ouk eisín, allá synagogí toú sataná.
  9:11 échousi vasiléa ep᾿ aftón tón ángelon tís avýssou: ónoma aftó ῾Evraïstí Avaddón, en dé tí ῾Ellinikí ónoma échei Apollýon
  • Niestety zmienili Apolla/Apollina/Heliosa na Apollyona.
  • Niektóre manuskrypty piszą 666 (χξϛ inne 616 (χιϛ)
  • 600 w numerale greckim to χ (Chi)
  • Jeśli ktoś chce to obliczyć powinien sprawdzić cyfry greckie i łacińskie.
  • Możliwe że dotyczy to Heliosa czyli Apolla, znajomego Pawła z branży….
  * Prawdę mówiąc nie jestem niczego pewny w temacie liczby bestii.

  III Informacje o LXX
  • Jeśli chodzi o Kanon etiopski http://www.ethiopianorthodox.org/english/canonical/books.html
  • Księgi ST kanonu etiopskiego pochodzą z septuaginty. A Ksiega Henocha i Jubileuszów jest umieszczona jest przed księgą Hioba.
  *
  • Ozeasz to skrót imienia Jezusa (Isusa) które znaczy pan jest zbawieniem. Wikipedię i inne podają nam że Oszua od Jehoszua. Uwielbiają nam Sz-yczeć

  Radzę jednak uważać liczenie tego typu sąsiaduje z kabałą.
  Niedługo wstawię post nt. Plemienia Gada,
  Miałem ten post wstawić dwa dni temu ale zapomniałem

  Obecnie rozwijam swoje posty (szczególnie ten trzeci). Ostateczny ich kształt może być całkiem inny! Uzupełnie tam swoje doszukiwania o 10 plemionach Izraela i Danitach.
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/19/wieloslowie-1/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/18/list-pawla-do-efezjan/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/prawo-i-administracja-boza/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/03/sotiria/

  Pozdrawiam w duchu i prawdzie.
  Wiecie że Ks. Henocha mówi o siedmiu kontynentach?
  1 Hen: 77:8 Ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie. Dwie na lądzie i pięć na Wielkim Morzu.

  Polubienie

 10. Efraimita napisał w Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i kłamstwa.
  Pisanie by efraimita Today at 14:01

  Całkowicie zgadzam się z tym co napisał Efraimita. Niestety Henryk zachowuje się jak dziecko w piaskownicy. Brak mu konsekwencji i nie dotrzymuje słowa a jego tłumaczenie jest wręcz żałosne. Moim zdaniem powinien ze względu na swoją pozycję świecić przykładem i uważać co obiecuje a potem konsekwentnie się tego trzymać, albo będzie postrzegany jako osoba chwiejna i nie warta zaufania.
  Uważam, że powinno Henrykowi zwrócić się na to uwagę.

  Polubienie

  1. No cóż..poniekąd macie rację i ja sam zbyłem ten temat i nie chciałem o tym wspominać. Henryk to jednak zrobił i jemu także się nie dziwię, gdyż sam jestem obiektem ataków Kudrańskiego i jego oszczerstwa są zazwyczaj tak absurdalne, że aż prosi się o wyjaśnienie.

   Tym bardziej, że Kudrański kłamie i tak perfidnie manipuluje, że są osoby, które mu mogą uwierzyć.

   Trudno..wszyscy będziemy odpowiadać przed Bogiem i mam nadzieję, że wybaczy On Henrykowi jego słabość w tej niezręcznej kwestii.

   Polubienie

  1. Mój wpis opisujący postępowanie Defektywa Prawdy zostanie zapewne odebrany jako atak i prześladowanie, ale ja chciałem pokazać tylko suche fakty o jego nieuczciwych taktykach.

   Dziwne to, ponieważ on ośmiela się jawnie kłamać na nasz temat, pisząc na swoim blogu rzeczy nieprawdziwe, jak wielu innych „chrześcijańskich blogerów”.

   Trudno zrozumieć, że przyznał rację Kudrańskiemu mimo, iż sam wcześniej stwierdził, że to zwykły mąciciel i oszczerca. Kudrański nawet o DP pisał, że jest agentem, a on przyznaje mu rację w czymkolwiek??

   Moim zdaniem jest to bardzo wyrachowany i podstępny człowiek. Jeśli będzie miał mnie oczernić po raz kolejny, to zrobi to i tak.

   Osoby wielbiące Pawła nawet do kłamstw potrafią się posunąć, by uświęcić swój cel, jakim jest wywyższanie się nad innych i stawianie w roli „duszpasterza”.

   Przykre, ale prawdziwe.

   Polubienie

 11. Tak masz rację. Kierują nim niskie pobudki jak pycha (nowo narodzony-wysoko postawiony, czyli starszy w wierze), kłamstwa, unikanie odpowiedzi na niewygodne pytania, gra na emocjach no i żebractwo.

  Polubienie

 12. Kilka Luźno Zebranych Ciekawostek:
  Większość informacji mamy wyłożone na tacy, chociaż jest tam wiele przekłamań

  I Nazwa ”Fenicjanie został nadana przez Hellenów (Starożytnych Greków). Sami Fenicjanie nazywali swój kraj ”Kanaan, Chanaan, Chna”
  Tak samo nazwa Filistyna > Palestyna. Filistyni to nie żadni Semici ale Chamici, Mesraimici ale NIE Kananejczycy.
  Fenicjanie skolonizowali Tarszisz (Tartessos) w Hiszpani, Malte. Podobno także Wyspy Cynowe (Albion czyli Brytania), oraz opłyneli Afryke. Ich geny były lekko zanieczyszczone a jak wiemy im mniej czystych genów tym mniej ludzkich cech. Można też świadomie należeć do diabła jak np. Kain albo król Judy Manasses, który przepiłował Izajasza/Ezajasza.
  Kartagińczycy to właściwie Fenicjanie którzy spalali własne dzieci dla Molocha kiedy Rzymianie ich podbili. Ponoć odkrywane są inskrypcje fenickie na terenie całej Brazylii.

  II Hermas podobno był wspomniany przez Pabla. Ta księga przypomina trochę objawienie anielskie Astarte. Nie mam dalej o niej (księdze) wyrobionego zdania. Apoloniusz z Tiany podobno ulotnił się w powietrze do nieba… jak anioł.

  III Nie wierze żadne w szatańską bajkę o reptilianach wymyśloną po to aby odwrócić ludzi do Boga a przyciągnąć do Ufo… czyli demonów.
  Owe oczy Serpenta są najwidoczniej znakiem opętania, a jak jeszcze dodamy skutki prania mózgu (różne tajne programy itd)

  Dzieje Łukasza: 9(17) I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Isus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
  (18) I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony.

  Dziwne że sam Łukasz opisał ”spotkanie Saula z Lucyperem”

  Dz 9:(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, ”olśniła go nagle światłość z nieba”,
  (4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

  Łk 10:(18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, ”niby błyskawica, spadł z nieba”.

  Łk: 11 (Rozdział ten przypomina Mateusza 6). Zauważyłem że ten Syryjczyk dodaje do Ewangelii Mateusza dodatkowe zwroty:
  Przykład
  Łk 11: (12) Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona?

  IV Kombinowałem sobie nad znaczeniem imienia jednego z plemion Izraela
  Dla porównania (Chorwaci > Harwaci > Górwaci
  Gad > Had > Chad > Chod > Chód ? (Pieszy Wojownik O Wyjątkowym Szczęściu). Naród Gada reprezentuje typowo Słowiańskie Cechy charakteru.
  Bułgaria > Wołgaria <> Pulgaraland (według jeden ze znalezionych przeze mnie map)

  V Maria (Mirjam) siostra Mojżesza miała imię prawdopodobnie pochodzenia Słowiańskiego (Jestem Pokojem) Mir Jam

  VI Imię Allah ma ciekawą etymologię. Al czyli El i Lah czyli Bóg Lachów. Czyżby Upadli podszywają się Rzeczowniki określające Boga. Jewe itd. to Theos, Deus, God, Boh, Bóg w innym języku. Bohemia to kraj Boga. Czesi są narodem wybranym, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Chorwaci także. Arabowie mogli podłapać imię ”Bóg Lachów”. Dodajmy do tego pomoc od Rzymu i Mahometa który otrzymał objawienia od gościa podającego sie za Anioła Gabriela. Widocznie to był anioł… ale kierowanie Gabriela do Ismaelitow nie mam sensu.
  Kapłani Złotego Tura przypominają złotego cielca (Baala, Apisa?). Ciekawe ile procent Słownictwa i świętych ksiąg przekazali Aryjczycy (Słowianie, Izraelici wraz z Nefilimami i Obserwatorami (The Watchers)) Jedyne co ze związkiem Aryjczyków i Słowian oraz Izraela się nie zgadza to Chronologia, ale wszystko jest możliwe.

  VII Współczesne niewolnictwo dzieje się głównie wśród prostestantów. Irlandczycy byli pierwczymi niewolnikami (slaves) czyli Izraelitami ???
  US-A powstało na krwi Indian oraz Irlandzkich niewolników. To daje do myślenia że Rudzi to wredni 🙂 Izraelici, W Anglii jest skupisko ludzi o czystych genach (Polacy, Irlandczycy, itd) a także ludzie o brudnych genach (Fenicjanie, Idumejczycy itd).

  VIII Biblia nigdzie nie mówi że zakazanym owocem było… jabłko. Dopiero w czasie renesansu pod wpływem mitologii greckiej (ogróg Hesperyd) uznano że to było jabłko.
  Syjonistyczne witryny pokazują nam np. teksty w języku aramejskim (który wygląda na alfabet hebrajski) i na odwrót.

  IX Swebowie/Suevi/Swebowie/ – Niemcy zrobili z nich ”szwabów” Niemcy nie są więc Szwabami!!! Suevi, Swawi czyli Słowi, Suowi – Ludzie Słowni, Słowa czyli Słowianie!!. To Słowianie i inne ludy podbili Portugalię??!!!
  Wandalowie przykładowo mieli cechy typowo Słowiańskie,

  Marbod (łac. z celt. Maroboduus – Wielki Kruk; ur. ok. 30 p.n.e., zm. 37 n.e. w Rawennie)– władca (król) plemienia Markomanów. Może ze tego wzieła się nazwa Morawian? Historia Słowian jest niezwykle pokręcona. Słowianowiercy nadal wierzą w jakąs epokę lodowcową i inne bajki, niektórzy krytykują chrześcijaństwo oczywiście za pomocą listów osoby która zmieniła sobie imię na ”Paulos” czyli Paweł.

  X Objawienie 13:16 zawiera w sobie słowo greckie ”charagma” tłumaczone jako znamię (ang. mark). Bardzo możliwe że chodzi o coś w rodzaju pieczątki, tatuażu, certyfikacji… na śmierć. Żadne 666, to kolejne złe tłumaczenie, dlatego większośc wymysłów z tym związane można odrzucić. Już nie mówiąc o Antychryście (Synu Anomii (Bezprawia)), choć jest możliwe pojawienie się takiego człowieka?]
  Dosadniej mówiąc znamię jest złe, ale pieczęć Boża dobra.

  XI Od roku Generałem Jezuitów jest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Sosa_Abascal. Kevin Annett chyba jednak nie kłamał, ciekawe dlaczego tylko jeden się zmienił?

  XII Helios Macedoński zabił Artaxerxesa V (Bessosa) satrapę Baktrii., krewnego szacha Dariusza III. Bessos był samozwańczym królem Perskim. Któryś z nich mógł być aniołem.
  W 329 r. p.n.e. został zdradziecko pojmany przez swoich własnych ludzi i oddany w ręce Macedończyków. Antyczni historycy podają różne wersje śmierci Bessosa. Flawiusz Arrian podaje, że Aleksander kazał obciąć mu nos i uszy, czym wzorował się na królach Persji (podobnie postąpił Dariusz I ze swoim wrogiem – uzurpatorem Fraortesem i kazał ukrzyżować go w miejscu, gdzie Bessos porzucił umierającego Dariusza III. Plutarch mówi o „rozerwaniu go żywcem na kawały”. Diodor wskazuje na „pocięcie ciała Bessosa i rozrzucenie jego szczątków za pomocą proc”.

  Wszelkie niepotwierdzone przypadki zgonu poważnych graczy na ziemskiej scenie (Antioch IV, Alexander III, Apolonios, ) są co najmniej podejrzane.
  Sam Antioch uważał się za ”boga objawionego’, coś w tym może być. Anioł zatrzymany raz przez Księcia Michała nie mógł nic więcej zrobić w otchłani. Dlatego już więcej nikt nie zobaczył np. Pawła. Imiona typu Allah, Zeus itd bardzo przypominają słowo Bóg. Najwidoczniej z rzeczowników i przymiotników określających Stwórcę zrobiono imiona własne które podebrali sobie Grigori.

  XIII Czy z proroctwa Daniela ”czas czasy i połowa czasu” koniecznie oznacza 3,5 roku czy może ozczaczać 2500/3500 lat ? Skoro Ks. Daniela została spisana około 500 lat przed Chrystusem to blisko roku 2021 możemy się czegoś spodziewać (według Masońskich źródeł). Znalazłem jednak po grecku Ksiege Daniela z przekładu LXX.

  XIV Słynny Perski mitologiczny bohater nazywał się Rostam/RUStam. Pochodził z Zabulistanu (dzisiaj prowincja Zabul w Afganistanie). Matka Rudaba, dziadek Sam, ojciec Zal. Czy jakoś tak 🙂
  Rostan miał dzieci: Sohrab i Faramarz

  XV Chors, Choros lub Chrs – słowiańskie bóstwo o niepewnej autentyczności. Choros > Horus ?

  XVI Teologia Judejczyków mesjańskich podobno kładzi nacisku na wieczne prawo Boga z Jakubem oraz na Pentateuchu. Mesjańscy wolą jednak pewnie cytować Szawła i używać dialektu j. aramejskiego zamiast greckich i łacińskich słów. Uznają jednak potomstwo w linii męskiej, a Talmud woli uznawać linię żeńską. Czyli jeśli znamy jakiegoś gościa to powinniśmy patrzeć na osobowość i mięską linijkę rodową. ”Cechą charakterystyczną wyglądu zewnętrznego żydów mesjanistycznych jest to, że noszą oni szale modlitewne (tałesy – ??????) z błękitnymi frędzlami (cicit), podczas gdy Żydzi rabiniczni mają frędzle białe.

  Pamiętajmy Judaizm rabiniczny to znaczy Talmudyczny.
  Islam polega na Koranie i Hadisach. Protestanci polegają na Pawle, Katolicy na katechizmach pochodzących z Kościoła/Cerkwi.

  Tak swoją drogą Tora > HisTORyA, choć staram się nie używać tego słowa (Tora). Preferuję Piecioksiąg/Pentateuch aby nie nikogo nie zniechęcić gdyż nie powinniśmy się Zażydzać, Islamizować czy Romanizować. Jedynie wątek Grecki, Perski, Wedyjski i Słowiański pozwala zrozumieć lepiej Biblię.

  XVII Męczy mnie jednak wątek Aryjczyków. Czyżby to byli rzeczywiście Słowianie.. Izraelici, pod których podszywają się właśnie Nefilimy ?
  Typowa gnostycka konwersja wygląda tak że zło jest dobrem a dobro złem wykorzystując daną dziedzinę
  Nie bez powodów jednak Słowiańskie mitologie są podobne do Perskich czy Hinduskich.
  Okultystyczna Atlantyda ma odniesienie do potopu co już wcześniej pisałem. Nic innego jak odwrócenie uwagi od rzeczywistej przyczyny potopu i Boskiego Wszechpotężnego Czynnika.

  XVIII Z Wikipedii: ”Judeochrześcijanie – grupa istniejąca we wczesnej historii chrześcijaństwa (tuż po śmierci Jezusa z Nazaretu) tworząca Kościół jerozolimski. Jej członkowie przyjmowali nauki Jezusa jako poszerzenie Prawa Mojżeszowego[1] (w przeciwieństwie do poganochrześcijan, którzy nie byli zobligowani do przestrzegania Tory).
  Początkowo judeochrześcijanie stanowili większość wyznawców Jezusa, włącznie z jego rodziną i wszystkimi apostołami[2][3], jednak (przez kolejne wieki) wzrost liczby wyznawców stronnictwa św. Pawła stopniowo, spychając ich do mniejszości, powodował ich asymilację lub przejście do odrębnych sekt.”

  XII Pablo-diablo zrobił z Isusa i Apostołów jakąś Talmudyczną sektę, która rzekomo oderwała się od rabinicznych nauk. To jest ciekawe że Pawcio traktował zaginione owce Izraela Kaukaskiego oraz pozostałe narody jako ciemne masy pogan, dla który jedyne prawo to iść za swymi przywódcami ślepymi w przepaść.
  Mt: 15
  (14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
  (15) A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.
  (16) A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?
  (17) Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?
  (18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.
  (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
  (20) To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.

  Oczywiście mieszaninie Idumejczyków którzy za czasów Hasmodeuszy/Machabeuszy stworzyli swoją wersję kapłaństwa, prawo jest aktualne a nawet wspierane.
  Dziwna równość według… no właśnie kogo? Dlaczego żaden papcio nie przyjął imienia Piotr II. Bo Kefas nie był papieżem!
  Mamy też papieżaka o imieniu Paweł I, II itd. Postać Pawła jako lepszej wersji Jóżefa i Nikodema (którzy przynajmniej Syna Człowieczego widzeli i słyszeli a Pawcio współstworzył ruch doketyzmu), jest sztuczna i wieje fałszem na kilometr. Taki anioł mógł istnieć (wcześniej myślałem że jest to Hermes albo Penemue) i co się z Pawełkiem stało, czy został wydalony do Tartaru czy postać ”apostoła” zrobiła co miała zrobić i ten anioł zmienił postać – Hipoteza. Bardziej wiarygodna jest wersja że Paulos i Apolonios to te same postacie. Dlaczego Lukier wspomniał nam o Szymonie Z Gitty? aby nikt nie skojarzył powiązań między Pablem a Simonem. Sprytne, ale sam Łukasz się zdradza wielokrotnie jako nieuczciwy kronikarz.

  Inna grupa podobna do Ebionitów:
  ”Elkezaici, elkazaici, elkezejczycy – starożytna synkretyczna sekta wywodząca się z ebionitów i czerpiąca z idei gnostyckich, istniejąca między II a V wiekiem[1].
  Założycielem grupy był żyjący za czasow Trajana (na przełomie I i II wieku) na pograniczu syryjsko-partyjskim Elkazai (w zależności od źródeł: Elchasaí, Elksaí, Elkesaitaí). Pewnym jest, że postać taka istniała, jednak jej imię może mieć charakter symboliczny i być wtórne do nazwa grupy, którą założył, ponieważ termin Elkazaici nawiązywać mogł również bezpośrednio do odłamu esseńczyków nazywanych Synami tajemniczej siły (› Ebion).
  Elkazai twierdził, że objawił mu się Syn Boży w postaci ogromnego anioła, który przekazał mu Świętą Księgę. Aniołowi temu towarzyszył drugi, który był jednocześnie siostrą pierwszego i Duchem Świętym. Apokryfy elkazaitów nie przetrwały, a głównymi źródłami wiedzy o poglądach grupy pozostają informacje zawarte w pismach Epifaniusza z Salaminy oraz Orygenesa. Elkazaici są również prawdopodobnymi autorami pism przypisanych Klemensowi (tzw. Homilie pseudoklementyńskie) .
  Elkazaici praktykowali wielokrotny chrzest (przyjmowany w szatach), zachowywali przepisy Prawa Mojżeszowego takie jak obrzezanie i szabat, oraz odmawiali modlitwy zwracając się w kierunku Jerozolimy. Nie spożywali mięsa i odrzucali pisma św. Pawła[2]. Uważali, że Osoba Ducha Świętego posiada płeć (żeńską).”

  Samo odrzucenie tego obłudnika niewiele daje, trzeba jeszcze przewertować wszystkie wbite do głów dogmaty.

  XIX Księga Tobiasza cytuje Ks. Nahuma i Amosa. Jest wielka nienawiść do tego dzieła gdyż wspomina o Izraelu kaukaskim. Główny Bohater Ks. Tobiasza został uprowadzony przez Asyryjczyków bo był z plemienia Neftalego, i dzieje wszystko się po tych wydarzeniach. Poniższy rozdział jest rozmową anioła Pana Wszechmogącego, zalecającego jak odpędzić demony. Może ta metoda działa, choć najlepsza jest prośba do samego Boga.

  Tobiasza 6: (1) Chłopiec wyruszył w drogę wraz z aniołem, pies pobiegł także i towarzyszył im. Podróżowali we dwójkę i tak zastała ich pierwsza noc, którą spędzili nad rzeką Tygrys.
  (2) Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys chcąc umyć sobie nogi, gdy nagle nadpłynęła ogromna ryba i chciała odgryźć chłopcu nogę; począł więc wołać.
  (3) Ale anioł rzekł do chłopca: Uchwyć i trzymaj mocno rybę! Chłopiec schwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd.
  (4) Wówczas rzekł do niego anioł: Rozpłataj rybę i wydobądź z niej żółć, serce i wątrobę i zachowaj je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są wybornym lekarstwem.
  (5) Rozpłatawszy rybę młodzieniec odłożył razem żółć, serce i wątrobę. Następnie upiekł jedną część ryby, którą zjedli, a drugą zasoloną zachował.
  (6) Po czym podróżowali dalej razem, aż się zbliżyli do Medii.
  (7) Wówczas chłopiec zapytał anioła mówiąc: Bracie Azariaszu, jaki to lek znajduje się w sercu, wątrobie i w żółci ryby?
  (8) Odpowiedział mu: Serce i wątrobę ryby spal [i okadź dymem] mężczyznę lub kobietę opętanych przez demona lub złego ducha, a odejdzie od nich opętanie i nigdy już nie powróci do nich.
  (9) Żółcią namaść oczy człowieka, które zaszły bielmem, a skoro dmuchniesz na nie, to jest na bielmo, [oczy] zostaną uleczone.

  XX Lech (łac. Licus, Licca) – rzeka w Austrii i Niemczech, prawy dopływ Dunaju. Długość – 264 km, powierzchnia zlewni – 4.126 km². Swoje źródło ma w pobliżu góry Rote Wand w Alpach
  Lechtalskich w austriackim kraju związkowym Vorarlberg. W górnym swym biegu płynie w głębokiej i wąskiej dolinie między Alpami Algawskimi i Alpami Lechtalskimi. Za granicą austriacko-niemiecką tworzy wodospad Lechfall o wysokości 12 m i wpływa do Jeziora Forggensee koło Füssen. Rzeka płynąc dalej na północ przepływa region zwany
  Lechrain.
  Uchodzi do Dunaju koło miejscowości Marxheim w Bawarii na wysokości 405 m
  n.p.m.

  Niby pierdólka ale region nosił nazwę Lechrain!!!

  Efraim > Lechrain. Możliwe że antyczny Lech to Jakub albo Józef bądź jeden z jego synów.
  Tak więc mamy Lechitów Lewitów, Massagetów Manassesytów, Saków od imienia Izaaka, Swebów od Sławy, Antów, (Entów) jako podobno Polan. Polacy czyli Polachy (C > < K / Ch), Bułgarzy Wołgarzy. Zabawy słowne dają jednak do myślenia.

  Jako Dodatek:
  Pwt 23:(8) Nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem, i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem.

  Pracowałem trochę nad dowodami przeciwko fałszywemu apostołowi, którego już nie nazywam Pawłem.

  Polubione przez 1 osoba

 13. Chciałem wkleić to w poprzednim poście ale uznałem że jest to ważna księga
  10) 4 Księga Ezdrasza (Do dotarcia na forum pod hasłem Biblia Mesjańska 2)
  Ostatnimi czasy zmieniłem poglądy wobec 2 (4) Księgi Salatiela zwanego Ezdrasza (tak samo z innymi księgami) Myślimy że każde tam słowo (Henocha czy Ezdrasza jest natchnione) Nie do końca gdyż tylko Bóg i Jego Syn mają 1000% racji. Gdy rozmówca z Bogiem żałuje stworzenia Adama czy boi się ‘’piekła’’ to znaczy że w tekst był za bardzo przeinaczony albo autor (Ezdrasz) chce uratować innych (Altruista) .
  Nie dziwię się że mało kto uznaje Ks. Salatiela gdyż jest wprost że Izraelici przebywali w tym czasie na Ukrainie jako Scytowie.
  4 Ez 13: (45) Bo przez ową krainę bardzo długa była droga, jednego roku i pół: którą krainę nazywają Ar-sareth.
  Czy Dodatki z Ks Daniela są chyba z Biblii Poznańskiej ?? (chodzi mnie o BM) i z tego przekładu można dodać Ks. Barucha i Machabejskie księgi (te 2 z Popowskiego również można choć są mało ważne). Ostatnio została wydana Uwspółcześniona Biblia Gdańska więc zachęcam do porównania z Warszawską.
  http://basileia785.wordpress.com/2016/11/07/4-ksiega-ezdrasza/
  Mam nadzieje że się Henryk nie obrazi, gdyż umieściłem tam dawno także rozdział bodajże 11,12 wzięte z:
  http://zbawienie.forumotion.com/t54p25-ksiegi-pozabiblijne
  Ciekawe tylko dlaczego w szczególności protestanci nie uznają Ksiąg Machabejskich, Barucha, Henocha i właśnie dwóch dodatkowych pod imieniem Ezdrasza (1/3 Księga jest z pewnością kanoniczna) ?
  [Ostatnio Sam Przetłumaczyłem Amatorsko Pierwsze rozdziały, niektóre słowa pozostawiłem bez zmian, być może nie zauważyłem błedów. Skupiłem się głównie na przywróceniu transliteracji imion z Greckiej Septuaginty (ogólnie z j. greckiego) na język polski, odrzuciwszy transliteracje z pochodnych j. Aramejskiego
  Nie było więc proroka Habakuka, ale był Ambakum (Ambacum), tak samo nie Szealtiel z Biblii Warszawskiej i Uws. Gdańskiej (zauważmy że protestanci jeszcze bardziej wierzą w Tanach niż Katolicy Rzymscy i Greccy) ale Salathiel.
  Ozeasz/Auses to inna forma imienia… Izus czyli wybawienie jest od Pana. W niektórych wersjach występuje imię Abdiasz a czasami Obdiasz, tak naprawdę w tym przypadku to nie ma znaczenia, ale imię proroka którego Wulgata nazywa Aggeusz.. Język
  Wiki: ”Aggeusz, Chaggaj[1], (łac.) Aggaeus (od hebrajskiego חַגַּי Haggai, (gr.) Kyriakos) – jest dziesiątym z tzw. proroków mniejszych, a pierwszym z trzech działających po powrocie z niewoli babilońskiej. Autor Księgi Aggeusza.”
  Transliteracja grecka tłumacza na alfabet łaciński = Angaios czyli Angajos/Angajosz.
  Ἀγγαῖος
  Jedna uwaga, nie widziałem ani jednej wersji grecko-języcznej. Ciekawi mnie także występujące w 7 rozdziale imię Krystusa (czyżby imię I(e)sus) było wcześniej znane, czy może ten fragmenty dodano?
  Zachęcam do przeczytania owej Księgi, tak samą wielką niewiadomą jest Księga Jubileuszów i pozostałe Księgi Barucha. Poniżej pierwsze trzy rozdziały. Być może kiedyś zostanie ta księga dodana do BM, sam także przerobiłem 1 Księgę Henocha (ponumerowałem wersety tak jak w innych ks. Biblii Mesjańskiej) Z niektórymi wersetami miałem mały problem. Wiele osób myli 2/4 Księgę Ezdrasza z Objawieniem Ezdrasza (chrześcijańskim apokryfem).
  Rozdział 1:
  (1) Druga księga Ezdrasza proroka, syna Sarajasza, syna Azariasza, syna Chelkiasza, syna Sadaniasza, syna Zadoka, syna Ahitoba,
  (2) Syna Achiasza, syna Fineesa, syna Heli, syna Amariasza, syna Aziei, syna Marimota, syna Arna, syna Ozjasza, syna Borita, syna Abisei, syna Fineesa, syna Eleazara,
  (3) Syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był w niewoli w Ziemi Medyjskiej, za panowania Artakserksesa króla Perskiego.
  (4) I doszło do mnie słowo Pańskie, mówiąc:
  (5) Idź, wykaż ludowi memu ich grzeszne czyny: a synom ich, nieprawości których się przeciw mnie dopuszczali, aby opowiadali synom synów:
  (6) Bo grzechy ich ojców rozmnożyły się w nich. Bo zapomnieli mnie, i ofiarowali cudzym bogom.
  (7) Nie jestem nawet ten, który ich wyprowadził z ziemi Egipskiej, z domu niewoli? Ale oni drażnili mnie, i wzgardzili rady moje.
  (8) A ty otrząśnij włosy głowy twojej, i oddaj na nie wszystko złe na nich: bo nie byli posłuszni zakonu memu, ale jest to naród buntowniczy
  (9) Jak długo będę ich zaniechać, do którym tak wielkie dobrodziejstwo pokazał?
  (10) Wytraciłem dla nich wiele królów: poraziłem Faraona i ze sługami jego, i wszystkie armie jego.
  (11) Wszystkie narody wygubiłem przed nimi, a na wschodzie ludzi z dwóch ziemi, lud Tyru i Sydonu rozproszyłem, i pozabijałem wszystkich swoich wrogów.
  (12) A ty mów do nich, mówiąc: Tak mówi Pan:
  (13) Zaprowadziłem was przez morze i na początku dałem wam duże i bezpieczne przejście; Dałem wam Mojżesz dla lidera i Aarona kapłana.
  (14) Dałem wam światło w słupie ognia i wielkie cuda mają czyniłem między wami; Wyście mnie jeszcze nie zapomnieli, mówi Pan.
  (15) Tak mówi Wszechmocny Pan, przepiórki były jako dowód dla ciebie; Dałem ci namioty dla zabezpieczenia: mimo szemraliście tam,
  (16) I nie triumfował w moim imieniu do niszczenia swoich wrogów, ale jeszcze i dotąd szemrali
  (17) Gdzie są korzyści, które zrobiłem dla ciebie? gdyście byli głodni i spragnieni na pustyni, nie wy wołajcie mnie
  (18) Mówiąc: Czemuś wyprowadził nas na tę pustynię, aby nas zabić? Lepiej bowiem byłoby dla nas, aby służyli Egipcjanom, niż umierać na tej pustyni.
  (19) Użaliłem się nad wzdychaniem waszym i dałem wam mannę do jedzenia; tak jedliście chleb anielski.
  (20) Gdy byliście spragnieni, nie mogę rozszczepiać skałę i wypłynęły wody do wypełnienia? na ciepło przejechałem cię z liści drzew.
  (21) I rozdzieliłem między wami owocnej ziemię, I wypędziłem Kananejczyków, Peryzyjczyków i Filistynów, przed wami, co mam jeszcze zrobić więcej dla ciebie? mówi Pan.
  (22) Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy byliście na pustyni, w rzece Amorytów, byliście spragnieni, a zbluźniliście moje imię,
  (23) Nie przepuściłem na was ognia za bluźnierstwa: ale włożywszy drzewo w wodę, uczyniłem rzekę słodką.
  (24) Co mam zrobić tobie Jakubie? ty, Judo, nie chciałeś mnie słuchać: Przeniosę się do innych narodów, i do tych, dam moje imię, aby mogli oni przestrzegać moich ustaw.
  (25) Ponieważ mnie opuścili, i ja was opuszczę. Gdy mnie będziecie prosić o miłosierdzie, nie zmiłuję się.
  (26) Gdy będziecie wzywać do mnie, ja nie wysłucham was. Albowiem ręce wasze i nogi są skore do mężobójstwa
  (27) Nie wyście mię opuścili, ale sami siebie, mówi Pan.
  (28) To mówi Pan Wszechmocny: Ja was nie prosiłem jako ojciec synów, i jako matka córek, i jako matka dzieci swoich,
  (28) Tak mówi Wszechmocny Pan, nie modlił się was jak ojciec z synami, jako matka jej córki, a opiekunka jej młodych dzieci
  (29) Abyście byli ludem moim, a Ja będę waszym Bogiem; abyście byli moje dzieci, a ja powinienem być waszym ojcem?
  (30) Zebrałem was razem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła. A teraz cóż z wami czynić mam? Odrzucę was od oblicza mego.
  (31) Gdy mi ofiarę przyniesiecie, odwrócę od was oblicze moje. Bo dni święte wasze, i nowie księżyców, i obrzezania odrzuciłem.
  (32) Ja posyłałem do was sługi moje proroków, których pojmaliście i pozabijaliście, i ciała ich rozszarpali: których krew szukać będę, mówi Pan.
  (33) To mówi Pan Wszechmocny: Dom wasz spustoszony jest: rozproszę was jako wiatr plewy,
  (34) A synowie wasi potomstwa mieć nie będą, bo zaniedbali przykazania moje, a co złe jest przede mną czynili.
  (35) Podam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy wierzą: którym cudów nie pokazałem, uczynią com przykazał.
  (36) Proroków nie widzieli będą wspominać nieprawości swoje.
  (37) Oświadczam ludu przychodzącego łaskę, którego się dzieci weselą radością, choć mię oczyma cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą co powiedziałem.
  (38) A teraz bracie obacz co za chwała i oglądaj lud przychodzący od wschodu słońca,
  (39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, i Jakuba, i Ozeasza, i Amosa, i Micheasza, i Joela, i Obdiasza, i Jonasza,
  (40) I Nahuma, i Ambakuma, Sofoniasza, Angajosza, Zachariasza, i Malachiasza, którego i aniołem Pańskim nazywano.
  Rozdział 2:
  (1) To mówi Pan: Ja wywiodłem lud ten z niewoli, i dałem im przykazania przez sługi moich proroków, których słuchać nie chcieli, ale odrzucili rady moje.
  (2) Matka która je porodziła, mówi im: Idźcie synowie, bowiem ja jestem wdową i opuszczoną.
  (3) Wychowałam was z weselem, a utraciłam was z płaczem i z żałością: Bowiem żeście zgrzeszyli przed Panem Bogiem waszym, i co złe jest co to bowiem czynili.
  (4) A teraz cóż mam czynić z wami? Jam jest wdowa i opuszczona: idźcież synowie, a proście od Pana miłosierdzia.
  (5) A ja ciebie biorę za świadka Ojcze na matkę synów, którzy nie chcieli przymierza mego zachować,
  (6) Abyś je dał na pohańbienie, a matkę ich na złupienie, żeby nie było narodu ich.
  (7) Niech będą imiona ich rozproszone między poganami, niech będą wygładzeni z ziemie: gdyż wzgardzili przysięgi moje.
  (8) Biada tobie Assurze, który kryjesz niesprawiedliwe u siebie. Narodzie zły, wspomni co uczyniłem Sodomie i Gomorze,
  (9) Których ziemia leży w smolnych bryłach, i w kupach popiołu: tak tym uczynię którzy mię nie słuchali, mówi Pan Wszechmocny.
  (10) To mówi Pan do Ezdrasza: Opowiedz ludowi memu, iż im dam królestwo Jeruzalemskie, które miałem dać Izraelowi.
  (11) I wezmę sobie chwalę ich, a dam im wieczne przybytki, które przygotowałem dla nich.
  (12) Drzewo żywota będzie im na wonność maści drogiej, a nie będą robić, ani się spracują.
  (13) Idźcież, a weźmiecie. Proście sobie aby się nie przez wiele dni odwłóczyło. Jużci wam królestwo zgotowano: patrz.
  (14) Oświadcz się niebem i ziemią. Bom skruszył złe, a stworzyłem dobre, bo ja żywię, mówi Pan.
  (15) Matko obłap synów swoich, wychowaj je z weselem jako gołębica, utwierdzaj nogi ich: gdyż cię obrałem, mówi Pan.
  (16) I wzbudzę umarłych z miejsc swoich, a wywiodę ich z grobów, gdyż znam imię moje w Izraelu.
  (17) Niebój się matko synów: gdyż ciebie obrałem, mówi Pan.
  (18) Poślę na pomoc sługi moje, Izajasza , i Jeremiasza, za których radą poświeciłem o zgotowałem ci dwanaście drzew rozmaitymi owocami obciążonych,
  (19) I tyleż też źródeł płynących mlekiem I miodem: i siedem gór bardzo wielkich, mających róże i lilie, na których napełnię weselem synów twoich.
  (20) Czyń sprawiedliwość wdowie, czyń sąd sierocie, daj niedostatecznemu, broń osierociałemu, przyodziej nagiego,
  (21) Opatrz ułomnego i niemocnego, nie naśmiewaj się z chromego, broń jednorękiego, a ślepego przypuść ku widzeniu światłości mojej.
  (22) Zachowaj starego i młodego między mury twymi.
  (23) Gdzie znajdziesz umarłego, naznaczywszy pochowaj w grobie: a dam tobie pierwsze siedzenie w zmartwychwstaniu moim.
  (24) Wytchnij a odpocznij ludu mój, bo przyjdzie odpocznienie twoje.
  (25) Matko dobra wychowaj synów twoich, i wzmocnij nogi ich.
  (26) Sługi które ci dałem żaden z nich nie zginie: bo się ja będę o nich dowiadywał z pocztu twego.
  (27) Nie ustawaj: Bo gdy przyjdzie dzień ucisku i utrapienia, drudzy płakać i smucić się będą, a ty wesoła obfitująca będziesz.
  (28) Będąc zazdrośni poganie, a nic nie będą mogli przeciw tobie, mówi Pan.
  (29) Zasłonią cię ręce moje, aby synowie twoi piekła nie widzieli.
  (30) Wesel się matko z synami twymi: bo ja ciebie wyrwę, mówi Pan.
  (31) Wspomnij na synów twoich, śpiących, iż je ja wywiodę z wszystkich krańców ziemi , i uczynię z nimi miłosierdzie, bom jest miłosierny, mówi Pan wszechmocny.
  (32) Obłapże synów swych aż ja przyjdę a uczynię im miłosierdzie: bo obfitują źródła moje, a łaska moja nie ustanie.
  (33) Ja Ezdrasz wziąłem rozkazanie od Pana na górze Oreb, abym szedł do Izraela: do których gdym przyszedł, odrzucili mnie, i wzgardzili rozkazanie Pańskie.
  (34) A dlatego wam mówię wam poganie, którzy słuchacie i rozumiecie: Poszukujcie pasterza waszego, odpocznienie wieczne da wam: bo blisko jest ten, który przyjdzie na końcu tego świata.
  (35) Bądźcie gotowi ku odpłacie królestwa: bo jasność wieczna będzie wam święciła czasy wiecznymi.
  (36) Uciekajcie przed cieniem tego świata: a burzcie wesele chwały waszej. ja się oświadczam jawnie Zbawicielem moim.
  (37) Weźcie dar zalecony, a weselcie się dziękując temu który was wezwał do królestwa niebieskiego.
  (38) Powstańcie, a stójcie, a obaczcie liczbę naznaczonych na gody Pańskie.
  (39) Którzy się z cienia świata przenieśli, wzięli świetne szaty od Pana.
  (40) Przyjmij Syjonie liczbę twoją, i zamknij swe w białe szaty ubrane, którzy zakon Pański wypełnili.
  (41) Zupełna jest liczba synów twoich, których żeś pożądał. Proś rozkazania Pańskiego, aby był poświęcony lud twój, który jest wezwany od początku.
  (42) Ja Ezdrasz widziałem na górze Syjon rzeszą wielką, którą nikt zliczyć nie mógł, a wszyscy pieśniami wespół chwalili Pana.
  (43) A pomiędzy ich był młodzieniec wyższy wzrostem wysoki wyższy nad one wszystkie, i każdemu z nich kładł korony na głowy, a więcej się wywyższał: A ja się zdziwiłem.
  (44) Wtedy zapytałem Anioła i rzekłem: Panie którzy to są?
  (45) Który odpowiadając rzekł mi: Ci są którzy szatę śmiertelną złożyli, a wzięli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz je koronują, i biorą palmy.
  (46) I rzekłem Aniołowi: On młodzieniec co zacz jest, który na nie kładzie korony, a palmy w ręce daje?
  (47) A odpowiadając rzekł mi: Ten jest syn Boży, którego na świecie wyznawali. A jam ich wielmożyć począł którzy mężnie się dla imienia Pańskiego zastawiali.
  (48) Wtedy mi rzekł Anioł: Idź więc, i powiedz ludowi memu jakie i jak wielkie widział cuda Pana Boga.
  Rozdział 3:
  (1) Roku trzydziestego po zburzeniu miasta, Ja Salatiel, który jestem nazywamy również Ezdraszem byłem w Babilonie, i frasowałem się leżąc na łożu moim, a myśli moje wstępowały na moje serce.
  (2) I widziałem spustoszenie Syjonu, i bogactwo tych którzy mieszkali w Babilonie.
  (3) A chwiał się duch mój bardzo, I począłem mówić do Najwyższego słowa bojaźliwe, i rzekłem:
  (4) O Panujący Panie, tyś powiedział od początku, gdyś zakładał ziemię, a to sam, i rozkazywałeś ludowi,
  (5) I dałeś Adamowi ciało martwe, to jest bez duszy, lecz i to było dziełem rąk twoich: i natchnąłeś weń ducha żywota, i stał się żywym przed tobą.
  (6) I w wiodłeś go do raju, który nasadziła prawica twoja, zanim ziemia przyszła .
  (7) A temu żeś rozkazał, aby miłował drogi twoje, i przestąpił ją, i natychmiast postanowiłeś dla nas śmierć, i na narody jego: i narodziły się narody, i pokolenia, i ludzie, i rodzin których liczby nie masz.
  (8) I chodził każdy naród po swej woli , i dziwy czynili przed tobą, i gardzili przykazaniem twoim.
  (9) A następnie z czasem przywiodłeś potop na mieszkające na świecie, i wygładziłeś ich.
  10 I przypadł na każdego z nich, Jako na Adama śmierć, tak na nie potop.
  (11) Ale zostawiłeś jednego z nich Noego i z domem jego, a z tego wszyscy sprawiedliwi.
  (12) I stało się gdy się poczęli rozmnażać którzy mieszkali na ziemi, i namnożyli synów, i ludy, i narodów wiele, i poczęli zaś bezbożność czynić więcej niż pierwsi.
  (13) I stało się gdy nieprawość czynili przed tobą, obrałeś sobie z nich męża któremu imię było Abraham.
  (14) I umiłowałeś go, i oznajmiłeś jemu samemu wolę twoją:
  (15) I postanowiłeś z nim przymierze wieczne, i rzekłeś mu: żeś nigdy nie miał opuścić nasienia jego. I dałeś mu Izaaka, a Izaakowi dałeś Jakuba i Ezawa.
  (16) I odłączyłeś sobie Jakoba, a Ezawa oddzieliłeś. I stał się Jakub wielkim tłumem.
  (17) I stało się gdyś wywiódł potomstwo jego z Egiptu, przywiodłeś na górę Synaj.
  (18) I nakłoniłeś niebiosa, i stawiłeś ziemię, i wzruszyłeś okrąg, i zatrzasnąłeś głębokości, i zatrwożyłeś świat,
  (19) I przeszła chwała twoja cztery bramy, ognia, i trzęsienia ziemie, i wiatru, i mrozu, aby dał zakon nasieniu Jakuba, i narodowi Izraelskiemu staranność.
  (20) I nie odjąłeś od nich serca złości, że był zakon twój uczynił w nich pożytek.
  (21) Bo serce złości nosząc pierwszy Adam, wystąpił i zwyciężony jest: ale i wszyscy którzy się z niego zrodzili.
  (22) I stała się trwająca mdłość i zakon z sercem ludzkim, i zakazaniem korzenia: i odeszło co dobre jest, a złe zostało.
  (23) I przeszły czasy, i skończyły się lata, i wzbudziłeś sobie sługę imieniem Dawida,
  (24) I rzekłeś mu, aby budowane było miasto imienia twego, i tobie w nim ofiarowano kadzidło i ofiary.
  (25) I działo się to przez wiele lat, i ci którzy mieszkali w mieście, opuścili Cię
  (26) Czyniąc we wszystkim jak to czynił Adam, i całe potomstwo jego, bo i ci używali serca złego.
  (27) I tak dałeś miasto twe w ręce nieprzyjaciół twoich.
  (28) Czy ci którzy mieszkają w Babilonie lepiej czynią? i dla tego będą panować nad Syjonem?
  (29) Stało się gdy tu przyszedłem, i obaczyłem bezbożność którym liczby niezliczone: i wiele występnych widziała dusza moja tego trzydziestego roku, i odchodziło ode mnie serce moje,
  (30) I widziałem jak to znosisz te grzeszące, i przepuściłeś bezprawie czyniącym: i zatraciłeś lud twój, i zachowałeś nieprzyjaciół Twych, a nie oznajmiłeś.
  (31) Nic nie pamiętam jak jakby ta droga miała być opuszczona, aż że lepsze sprawy czyni Babilon niż Syjon?
  (32) Czy jest jakiś inny naród który Cię poznał oprócz Izraela? albo które pokolenia uwierzyły świadectwom twoim jak Jakuba? Których zapłata nie pokazała się ani praca przyniosła pożytku.
  (33) Bo przechodząc przeszedłem między narody, i widziałem je obfitujące, i nie pamiętające na przykazania twoje.
  (34) Zważ więc na wadze nieprawości nasze, i tych którzy mieszkają na świecie, a znajdzie się imię twoje jedno w Izraelu.
  (35) Ale kiedy nie grzeszyli przed tobą ci którzy mieszkają na ziemi? albo który naród tak strzegł przykazania twego?
  (36) Jednak znajdziesz mianowicie, Izrael bowiem według nazwy zachowywał przykazania twoje: ale nie poganie.
  Próbki z innych rozdziałów:
  Rozdział 7: Fragment
  (17) Odpowiedziawszy rzekłem: Panujący Panie, otoś postanowił zakonem twym, że odziedziczą to sprawiedliwi, a złośnicy poginą.
  (27) A wszelki który wybawiony jest z przerzeczonego złego, ten ogląda dziwy moje.
  (28) Bo się okaże syn mój Pomazańcem (Isus) I z tymi którzy są z nim, i będą się weselić którzy pozostali przez czterysta lat.
  29 I będzie po tych latach, i umrze syn mój Chrystus, i wszyscy ludzie którzy życie mają:
  Rozdział 15: [Werset 29 jest bardzo ciekawy}
  (1) Oto Mów do uszu ludu mego mowy proroctwa które podam do ust twoich, mówi Pan:
  (2) I postaraj się aby zostały w księdze napisane bo są wierne, i prawdziwe.
  (3) Nie bój się myśli przeciwko tobie ani cię niech nie frasują niedowiarstwa mówiących.
  (4) Bo każdy niewierny umrze w niewierności swojej.
  (5) Oto ja przywiodę, mówi Pan, na okrąg ziemi plagi, miecz, głód, śmierć, i zniszczenie:
  (6) Bowiem nieprawość splugawiła całą ziemię, i dopełniły się uczynki ich szkodliwe.
  (7) Dlatego mówi Pan:
  (8) Już nie będę milczał na niegodziwości ich, które bluźnierczo czynią, ani ścierpię tego co bezbożnie czynią. Oto krew niewinna i sprawiedliwa woła do mnie, a dusze sprawiedliwych wołają ustawicznie.
  (9) I dlatego tak powiedział Pan, z pewnością pomszczę ich, a wszystkich krew ich niewinną przyjmę na siebie.
  (10) Oto lud mój wiodą na rzeź jako stado: już mu nie dopuszczę mieszkać w ziemi Egipskiej.
  (11) Ale ich wywiodę ręką mocną, i ramieniem wyciągniętym: i skarzę plagą jak uprzednio, wszystkie ziemię jego skażę.
  (12) Będzie płakał Egipt, i grunty jego plagą zostaną zarażone, i karą które dla niego Bóg przepuści.
  (13) Będą płakać oracze sprawujący ziemie, gdyż poginą ich nasiona a drzewa zostaną zniszczone przez zarazę, od gradu, i od nawałnicy srogiej.
  (14) Biada światu, i którzy mieszkają na nim.
  (15) Bo się przybliżył miecz, i zniszczenie ich: i powstanie naród przeciw narodowi ku bitwie, a miecze w ich rękach.
  (16) Gdyż będzie niepokój między ludźmi, wzmacniając się przeciwko sobie tak że, nie będą dbać na względy króla swego, ani książąt, oraz przebiegu działań w ich potędze.
  (17) Będzie chciał człowiek iść do miasta, a nie będzie mógł.
  (18) Bo dla pychy ich miasta będą strwożone, domy zniszczone, ludzie się zlękną.
  (19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnim swoim, aby nie miał wyniszczyć domów ich mieczem, i rozszarpać namiętności ich, dla głodu chleba, i wielkiego ucisku.
  (20) Oto ja zwołuję, mówi Pan, wszystkich królów ziemi, aby się mnie bali, którzy są od wschodu słońca, od południa, i od zachodu, i od Libanu, aby ku sobie przyszli, i wrócili co im dano.
  (21) Jako czynią aż po dziś dzień wybranym moim, tak uczynię i oddam w zanadrze ich. To mówi Pan Bóg.
  (22) Prawica moja nie przepuści grzesznikom, ani ustanie miecz nad tymi którzy przelewają krew niewinną na ziemi.
  (23) Wyszedł ogień od gniewu jego, i pożarł grunty ziemi, a grzeszników jako słomę zapaloną.
  (24) Biada tym którzy grzeszą, i nie zachowują przykazania mego, tak mówi Pan.
  (25) Nie przepuszczę im. Odstąpcie wy, wiarołomne dzieci! Nie plugawcie świątyni mojej.
  (26) Gdyż Pan zna wszystkich którzy występują przeciw Jemu: dlatego podał ich na śmierć i na zniszczenie.
  (27) Bowiem już przyszły na okrąg ziemi plagi i pozostaniecie w nich, bo was nie wybawi Bóg, ponieważ grzeszyliście przeciw jemu.
  (28) Oto widzenie straszliwe, i oblicze jego od wschodu słońca.
  (29) Gdzie narody smoków Arabskich z wieloma rydwanami, i jak wiatr ich liczba rozprzestrzeniła się po ziemi, aż się ich wszyscy zaczną bać, i przed nimi drżeć będą, którzy usłyszą o nich.
  (30) Karmonczycy szalejący w gniewie, i wyjdą niczym dziki z lasu, i wraz z wielką mocą przyjdą by stoczyć z nimi bitwę a także spustoszą część ziemi Asyryjskiej wraz z zębami.
  (31) A potem przemogą smoki pamiętając na swe narodzenie, i obrócą się spiknąwszy się mocą wielką, na pogonią ich.
  (32) Ci zatrwożeni będą i umilkną dla siły ich, i obrócą nogi swe do ucieczki,
  (33) I z krainy Asyryjskiej wróg obleży je, i zatraci kilku z nich, a w armii ich będzie strach i lęk, oraz niezgoda między ich władcami.
  (34) Oto chmury od wschodu słońca, i od północy, aż na południe, a widzenie ich bardzo straszne, pełne gniewu i sztormu.
  (35) I zetrą się między sobą, i wiele gwiazd ztrącą na ziemię, i nawet gwiazdę własną ich, a będzie krew od miecza aż do brzucha.
  (36) A gnój człowieczy, aż do podesłania wielbłąda, i będzie strach i lęki wielkie na ziemi,
  (37) I którzy ujrzą on gniew, będą się wzdrygać, i drżenie je zdejmie.
  (38) Następnie się wzruszą sztormy obfite, od południa, i od północy, a druga część od zachodu:
  (39) I powstaną silne wiatry od wschodu słońca, i rozpędzą ją, i obłok który wzbudził w gniewie, i gwiazda na uczynienie przestrachu ku wschodniemu wiatrowi, i ku zachodowi będzie zgwałcona:
  (40) I podniosą się wielkie a gwałtowne obłoki, pełne gniewu, i gwiazdy aby przestraszyły całą ziemię, i mieszkające na niej, i wyleją na każde miejsce wyniosłe i wysoką gwiazdę straszną,
  (41) Ogień, grad, miecze latające, i wody wielkie, tak iż się napełnią wszystkie pola, i wszelkie strumienie pełnością wód mnogich:
  (42) I zniszczą miasta, i mury, i góry, i pagórki, i drzewa leśne, i siano na łąkach, i zboża ich.
  (43) Przejdą stanowczo aż do Babilonu, i przestraszą ją.
  (44) Przyjdą do niej i oblegać ją będą, wyleją nawałnicę, oraz cały swój gniew na nią, i wtedy kurz i dym, pójdzie w górę aż do nieba, a wszyscy okoliczni będą ją opłakiwać,
  (45) A którzy pod nią zostaną, będą służyć tym którzy ją zburzyli:
  (46) I ty Azjo która uczestniczyłaś w nadziei Babilonu, i chwałą osoby jej,
  (47) Biada tobie nędznico, ponieważ ją naśladowałaś, i ubierałaś córki swoje w wszeteczeństwie, aby się podobały i chlubiły u kochanków twoich, którzy zawsze pożądali cudzołożyć z tobą.
  (48) Naśladowałaś nienawistną nierządnicę we wszystkich jej uczynkach, i w jej wynalazkach: dlatego mówi Bóg:
  (49) Wyślę plagi na ciebie, wdówstwo, ubóstwo, głód, miecz, i zarazę, na spustoszenie domów twoich od gwałtu, i śmierci,
  (50) I chluba mocy twojej, uschnie jak kwiat, gdy powstanie ciepło, które jest na ciebie wysłane.
  (51) Będziesz osłabiona niczym nędzna kobieta, która jest pobita i ranna, aby ciebie nie mogli przyjąć mocarze i kochankowie.
  (52) Czy mógłbym z zazdrości wystąpić przeciwko tobie tak gwałtownie, tak mówi Pan,
  (53) Jeślibyś nie mordowała wybranych moich na każdy czas, wynosząc się zbiciem rąk, i mówiąc nad śmiercią ich, gdyś się opijała:
  (54) Przedstaw piękność twojego oblicza.
  (55) Nagroda wszeteczeństwa twego w piersiach twoich, dlatego otrzymasz swoją zapłatę.
  (56) Jako uczynisz wybranym moim, mówi Pan, tak tobie Bóg uczyni, a poda ciebie na złe.
  (57) I dzieci twoje poumierają od głodu, a ty przez miecz upadniesz, i miasta twoie będą zburzone, i wszyscy twoi na polu od miecza poginą.
  (58) A którzy są na górach, głodem wyzdychają: ciała swe jeść będą, i krew pić, od głodu i od pragnienia, dla łaknienia chleba i pragnienia wody.
  (59) Nieszczęśliwie po morzu popłyniesz, a znowu plagi otrzymasz.
  (60) I w przejściu ruszą na bezczynne miasto, i zburzą niektórą część żiemie twojej, i zgładzą część chwały twojej, wróciwszy się zaś do Babilonu który został zniszczony.
  (61) I zburzona, będziesz przez nich niczym plewa, a oni tobie ogniem będą.
  (62) I pożrą cię, oraz miasta twoje, i ziemię twoją, i góry twoje, wszystkie lasy twoje, i drzewa rodzajne ogniem spalą.
  (63) Twoje dzieci zabiorą w niewolę, a twoje bogactwo splądrują i unieważnią chwałę twojego oblicza.

  Polubienie

 14. Małe sprostowania, dodatki
  1) Kim był Ezdrasz?
  Ezdrasz (V – IV w. p.n.e.) – kapłan Judejski, jeden z przywódców Judejczyków po powrocie z niewoli babilońskiej, znany jako zawodowy przepisywacz tekstu Prawa Mojżeszowego, święty Kościoła katolickiego[1]. Miał znaczący wkład w skompletowanie i zachowanie tekstu Starego Testamentu.
  Jest on jednym z głównych bohaterów Księgi Ezdrasza, Księgi Nehemiasza (nazywanej też 2 Księgą Ezdrasza) i dwóch apokryfów: 3 i 4 Księgi Ezdrasza.
  Ezdrasz jest uznawany za głównego redaktora pierwszych pięciu ksiąg Biblii, który miał dostęp do źródeł wchodzących w ich skład. Dzięki swoim prerogatywom skompilował je i nadał tym księgom obecny kształt[2].
  Za czasów króla Dawida istniał Pięcioksiąg, ale na pewno nie znano ksiąg Prorockich i wiele innych. Wszystkie te księgi zostały skompletowane z czasem, dlatego nie mamy 100% pewności co do natchnienia. Jednakże większość osób myli Judejczyków (Izraelitów) z Idumejczykami (Edomitami), a przecież to nie Ezdrasz przyciągnął ze sobą Kabałe.
  Kiedy Juda przejęła język Grecki, Edom nadal posługiwał się językiem Asyryjczyków, Chaldejczyków, Syryjczyków itd.
  W LXX Księga Ezdrasza i Nehemiasza były ze sobą połączone jako jedno dzieło. Moim zdaniem była taka kolejność.
  1) 3 Księga Ezdrasza
  2) 4 Księga Ezdrasza
  3) Księga Ezdrasza + Księga Nehemiasza
  Dlaczego wyrzucono więc 4 Ks Ezdrasza z Septuaginty lecz pozostawiono ją w niektórych wydaniach Wulgaty i ortodoksyjnych katolickich. Dlaczego nie ma 4 Ks Ezdrasza w języku greckim ?
  Dlaczego wyrzucono 3 Księgę Ezdrasza z Tanachu? Sama księga jest nawet ciekawa
  Dlaczego te dwie księgi zostały wyrzucone z naszych Biblii?
  Jak wiadomo ksiądz Wujek był jezuitą czyli miał na celu przekręcenia słów Bożych aniżeli ich przekazania ludziom.
  Jeśli chodzi o Nowy Testament to używam Biblii Warszawskiej, Gdańskiej i Poznańskiej. Wkurza mnie jedynie zamiłowanie do przekręcania imion w B. Warszawskiej
  Jeśli chodzi o księgi Machabejskie i inne to używam B. Poznańskiej
  Jeśli chodzi o Księgi ST to przede wszystkim BM, oraz angielskiego przekładu Brentona oraz Biblii Króla Jakuba z apokryfami
  Jest jeszcze bardziej skażony przekład (nowszy) dokonany przez jak to można nazwa ”neomasoretów”
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Revised_Standard_Version
  http://quod.lib.umich.edu/r/rsv/browse.html
  Właśnie w tym przekładzie nie ma wzmianki o Amorytach:
  IV Esd 1: 22Thus says the Lord Almighty: When you were in the wilderness, at the bitter stream, thirsty and blaspheming my name
  Osobiście polecam naprzemienne korzystanie pomiędzy KJV a RSV.
  Dlaczego RSV usuwa słowo ”Amoryta” ?
  Moja propozycja:
  (22) Tak mówi Pan Wszechmogący: Kiedy byliście spragnieni na pustyni u gorzkiego strumienia Amorytów spragnieni, bluźniliście imieniu mojemu,
  Amoryci stworzyli podstawy państw babilońskiego i asyryjskiego. Podobno byli Chamitami. Hammurabi który otrzymał ”Zakon” od Szamasza był Amorytą.
  Wiem, często czepiam się tego typu drobnostek 🙂
  Kolejne ukrycie:
  IV Ezdrasza 6:51
  KJV 51 Unto Enoch thou gavest one part, which was dried up the third day, that he should dwell in the same part, wherein are a thousand hills:
  Wujek 51 Y dałeś Enochowi iednę część, która była osuszona dnia trzećiego, aby na niéy mieszkał, kędy iest tyśiąc gór.
  RSV: [51] And thou didst give Behemoth one of the parts which had been dried up on the third day, to live in it, where there are a thousand mountains;
  Dlaczego usunięto imię Henocha ? Ano po to abyśmy nie wiedzieli że 1 (Etiopska) Księga Henocha była również natchnionym dziełem.
  Zdaje sobie z tego sprawę że niewielu wie że masoreci z Hieronimem pozmieniali nawet imiona proroków tak samo z Krystusa zrobiono jakiegoś Jeszue albo Hesusa.
  Coraz bardziej odczuwam moc pochodzącą z IV Księgi Ezdrasza. Postać Salatiela który żałuje stworzenia Adama itd wygląda na bardzo altruistyczną, inaczej mówiąc człowiek o czystym sumieniu.
  1 Księga Henocha, Ks. Daniela, Jezekiela i Jana to najwidoczniej najważniejsze Księgi Prorockie (moim zdaniem)
  Pierwotna wersja Biblii Króla Jakuba posiadała następujące księgi:
  3 Księga Ezdrasza – 9 rozdziałów
  4 Księga Ezdrasza – 16 rozdziałów, choć sama nazywa się 2 Księgą Salatiela zwanego Ezdraszem
  Ks. Tobita (Tobiasza), Judyty, 1 Barucha, List Jeremiasza, Dodatki Do Ks Daniela i Estery
  Mądrość Salomona, Mądrość Isusa Syna Syracha, Modlitwa Manassesa, Psalm 151 i Cztery Księgi Machabejskie
  Komuś bardzo zależało na pomieszaniu kolejności Ksiąg Ezdraszowyc
  Usunięto z KJV Psalmy Salomona – 18 rozdziałów, które są w języku polskim
  http://basileia785.wordpress.com/2016/10/14/ksiega-psalmow-salomona/
  Starsze przekładu pomimo archaicznego języka nie zawierają tyle przekłamań.
  Oczywiście to wszystko wzmacnia fundament nasz wiary połączonej z czynami. Paweł w swych listach usprawiedliwiał wszystko a nawet promował ”zbawienie z łaski” czyli Kaprysu.
  4 Księga Ezdrasza mówi nam wiele o prawie, o 10 plemionach Izraela a nawet daje nam ciekawe proroctwa.
  3 Księga Ezdrasza jest podobna do tej Kanonicznej, także zachęcam do jej sprawdzenia. Jest jednak polskie średniej jakości tłumaczenie R. Popowskiego. Częsciej do niego jednak sięgam niż do innych przekładów Polskich.
  Inaczej mówiąc 1 Księga Barucha wraz z listem Jeremiasza jest na co najmniej 90% natchniona. Nie widać w niej przekrętów, ponieważ rabiniczny system nazwał tą księgę fałszywą.
  Księga Ezechiela na przykład nie jest cytowana przez Isusa, a mimo to jest jedną z najważniejszych i najciekawszych ksiąg Biblijnych.
  Doceniam pracę wszystkich i szanuję cenny czas.
  Mój stosunek do Pawła zmienił także moje spostrzeganie innych ksiąg.
  Księga Tobiasza według ultra Pawłościaństwa uczy Czarnej Magii, a tak naprawdę opowiada nam bardzo ciekawą przygodę, najwidoczniej realną. Zwróćmy uwagę na werset 10.
  Tob 1: Biblia Poznańska
  (1) Księga dziejów Tobita, syna Tobiela, syna Ananiela, syna Aduela, syna Gabaela, syna Rafaela, syna Raguela z rodu Asiela, z pokolenia Neftalego,
  (2) Który za panowania Enemessara, króla asyryjskiego, został uprowadzony do niewoli z Tisbe, [miasta] leżącego na południe od Kydios-Neftali w Górnej Galilei, poniżej Aser, poza drogą na zachód z lewej strony Fogor.
  (3) Ja, Tobit, kroczyłem drogami prawdy i sprawiedliwości przez wszystkie dni mojego życia i hojnie udzielałem jałmużny braciom moim i rodakom, którzy razem ze mną zostali uprowadzeni do kraju Asyryjczyków do Niniwy.
  (4) Kiedy mieszkałem jeszcze w moim kraju w ziemi izraelskiej – a byłem wówczas młodzieńcem – całe pokolenie Neftalego, przodka mojego, odłączyło się od mego ojca Dawida i od Jeruzalem, miasta (wybranego) spośród wszystkich pokoleń izraelskich, gdzie miały składać ofiary wszystkie pokolenia. Świątynia, w której Bóg przebywa, tam została poświęcona i ustanowiona dla wszystkich pokoleń na wieki.
  (5) Wszyscy bracia moi i Dom mego przodka Neftalego składali ofiary cielcowi, którego polecił wznieść Jeroboam, król izraelski, w Dan i na wszystkich wzgórzach galilejskich.
  (6) Ja jeden tylko udawałem się często do Jerozolimy z okazji świąt, jak to zostało przepisane w wieczystym przykazaniu dla całego Izraela. A spieszyłem do Jerozolimy niosąc ze sobą pierwociny owoców i zwierząt, dziesięcinę bydła i pierwszą wełnę owiec.
  (7) Składałem to [wszystko] na ołtarz dla kapłanów, synów Aarona, synom zaś Lewiego, pełniącym służbę w Jeruzalem, dawałem dziesięcinę ze zboża, wina i oliwy oraz z [owoców] granatu, fig i innych owoców. Tę drugą dziesięcinę dawałem w pieniądzach przez sześć lat. Udawałem się tam rokrocznie, by złożyć ją w ofierze w Jerozolimie.
  (8) (Trzecią dziesięcinę rozdawałem) sierotom, wdowom i prozelitom, przynależącym do synów izraelskich. Przynosiłem ją im i rozdawałem co trzeci rok; spożywaliśmy ją zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, naszego ojca, ponieważ ojciec umarł [wcześnie] osierocając mnie.
  (9) A gdym się stał mężem, pojąłem za żonę Annę, wywodzącą się z naszego rodu, i miałem z nią syna, którego nazwałem imieniem Tobiasz.
  (10) Gdy po uprowadzeniu mnie do Asyryjczyków znalazłem się u nich na wygnaniu, osiedliłem się w Niniwie. Wszyscy moi bracia i rodacy pożywali tam potrawy pogan.
  Księgi Syracha, Kaznodziei i inne są słowami mędrców. Ich słowa to ich opinie czyli nie są słowem Bożym a ludzkim. Można je dodać do kanonu pamięjąc że zawsze będą dodatkiem.
  Isus cytował nam Psalmy i Ks. Przysłów. Co ciekawe masonreci także zmasakrowali te księgi jak to w ich zwyczaju.
  Sprawdzajmy początek Księgi, jakie pada sformułowanie np.
  1 Bar 1: (1) Oto słowa Księgi, które w Babilonie spisał Baruch, syn Neriasza, syna Maasjasza, syna Sedecjasza, syna Asadiasza, syna Chelkiasza,
  (2) W piątym roku, siódmego dnia miesiąca od czasu, kiedy Chaldejczycy zdobyli Jeruzalem i spalili je.
  (3) Baruch czytał słowa tej Księgi w obecności króla Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, w obecności wszystkiego ludu, który gromadził się, aby [słuchać słów] tej Księgi,
  (4) I w obecności możnych i synów królewskich, a także w obecności starszyzny i całego ludu od najmłodszego aż do najstarszego, w obecności wygnańców osiedlonych w Babilonie nad rzeką Sud.
  Ciekawy list, jak dla mnie opis współczesnej religii Rzymu
  List Jeremiasza:
  (25) Ponieważ nie mają nóg, nosi się je na ramionach, ukazując w ten sposób ludziom ich haniebną niemoc. Sami też słudzy muszą się tego wstydzić, że gdy któryś z nich [przypadkiem] upadnie, muszą go sami podnosić.
  (26) Gdy go ktoś prosto ustawi, nie poruszy się sam, a gdy się go pochyli, nie wyprostuje się. Stawiają przed nimi dary jak przed zmarłymi.
  (27) Ofiary im składane zabierają kapłani i sprzedają, a żony ich solą je, nie dając nic ani ubogiemu, ani choremu. Nawet kobiety w stanie słabości miesięcznej i położnice dotykają się ich ofiar.
  (28) Poznając po tym wszystkim więc, że nie są bogami, nie lękajcie się ich.
  (29) Jakże można je nazywać bogami? Oto nawet kobiety składają ofiary tym bożkom ze srebra, złota i z drzewa!
  (30) A w ich świątyniach siedzą kapłani, mając rozdarte szaty, ogolone czaszki i brody i odkryte głowy.
  Teraz wiadomo dlaczego ta księgą została także wymazana. Baruch był pośrednikiem pomiędzy Jeremiaszem a Bogiem.
  3 Księga Ezdrasza czyli właściwa Pierwsza Księga Ezdrasza mówi o tym jak król Jozjasz odnowił święto Pashy (nie żydowskiego Pesach), a także wzmianką dotycząca Sabatu.
  Wiemy że Bóg miał dosyć świąt Izraelitów, ale dlaczego?
  W jaki sposób Izraelici łamali owe święto?
  Czy może po prostu chodzi w tym święcie o miłe spędzenie czasu w rodzinnym gronie ?
  2) Sam poprawiałem trochę Ksiąg ST według Septuaginty LXX. np. Genesis, Psalmy
  Tych stron zawierający LXX jest mnóstwo, więc linków nie muszę podawać.
  Dlatego rzucę kilka ciekawostek:
  Jeden z potomków Ezawa miał na imię Jeus/Ieus (Je(s)us.
  Co do Ks Ezechiela, nadal nie rozumiem dlaczego mamy wymienione tam plemie Danitów
  Jezekiel 48:(1) A oto imiona plemion: na najdalszej północy w kierunku na Chetlon, tam gdzie się idzie do Chamat i aż do Chazar-Enon, tak że okręg Damaszku pozostaje na północ, w bok od Chamat, od strony wschodniej do strony zachodniej, Dan otrzymuje jeden dział.
  (2) Wzdłuż działu Dana od strony wschodniej do strony zachodniej Asser jeden dział.
  Większość fałszerstw z Ks. Izajasza dotyczyło głównie cytatów z Ewangelii Mateusza i Jana. Znany jest przekręt narodzenia z dziewicy (dla masoretów panny)
  w Ks. Jeremiasza masoreci pozmieniali rozdziały kolejnością, jeden z psalmów połączyli wyrzucając nr. 151
  Biblia Poznańska jest popularna wśród teologów i jest bliższa oryginału jeśli chodzi o imiona. Tysiątka jest bardziej dostępna. BWP jest całkiem inna, nie stanowi materiału źródłowego a Biblia Paulistów nie zawiera tetragramu co jest pozytywem. Jest jeszcze Uwspółcześniona BG.
  Patrząc na fałszerstwa Rabiniczne można stwierdzić że starsze przekładu nawet jeśli są opartne na Kodeksie z Leningradu, to zawierają mniej błędów.
  Owszem KJV jest także w niektórych wydaniach pod masońską etykietą (bowiem nawet świadomi masoni wiedzą że KJV jest jednym z najlepszych przekładów nie licząc Brentona) Dlatego jak tłumaczyć to tylko z nich. Unikać przekładów które jako podstawę zawierają teksty ”ultra”-rabiniczne
  Zdaję sobie jednak sprawę że wielu mniej zapoznanych z tematem Septuaginty nie zrozumie tego dlaczego nie ma imion typu Jezus, Habakuk, Achaszwerosz, Mordechai i inne.
  Największym problemem z imionami jest sprawa itacyzmu (e >>> i). Wtedy zamiast np. imienia Ezajasz mamy Izajasza. W starogreckim przepiszemy na Iesous, ale w greczyznie koine mamy
  przykład Jozuego czyli Iisoús tou navi. Czytamy więc długie ii. Nie jestem expertem.
  Alexander III ulotnił się w roku 323 r.p.n.e. zaś Antioch IV w 162. r.p.n.e.
  3) Fałszerstwa Ciąg Dalszy
  Przeczytałem ostatnio apokryf zwany ”Opowiadanie Józefa z Amarythei”. Mogę śmiało stwierdzić że jest to kolejny chłam pochodzący z Bizancjum
  Mamy tak opowieść o 2 łotrach, oraz dwa kontrowercyjne cytaty:
  III. 4. I gdy to powiedział łotr, rzekł doń Isus: „Zaprawdę zaprawdę powiadam cię Demasie, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, podczas gdy synowie królestwa, dzieci .Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności – tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…..
  V. 4. Spisałem te rzeczy, które widziałem, aby wszyscy uwierzyli w Isusa Chrystusa ukrzyżowanego, Pana naszego; i żeby nikt nie zachowywał Prawa Mojżeszowego, ale aby wierzono w znaki i czyny, których dokonał, a wierząc otrzymali w dziedzictwie życie wieczne, byśmy znaleźli się w królestwie niebios. Jemu bowiem należy się chwała, cześć i majestat na wieki wieków. Niech tak się stanie
  Negacja Prawa Mojżesza całkowicie neguje wartość tego dzieła.
  Istnieją 2 apokalipsy Piotra : jedna gnostycka a druga naucza o piekle. Niemalże wszystko związane z Piotrem (poza Ewangeliami) jest falsyfikatem.
  Ogólnie większość aktów o apostołach jest przeróbką gnostycko-rzymską.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Targum |Jest to swobodny przekład jak to określają z Hebrajskiego na Aramejski. Oczywiście księga Daniela i Ezdrasza i chyba Estery były po części pisane po Aramejsku. Mamy więc niewiele źródeł Biblii – grecka Septuaginta, syryjska Peszita, łacińska Wulgata, babiloński Masoreckie przekręty. Osobiście sądzę że język ‘’Hebrajski’’ jest dialektem aramejskiego z dodatkami staro-hebrajskimi itd. Język Yiddish był używany przez Chazarów. Większość z nich to konwertyści – Mongołowie, Turcy, Hunowie, Edomici, Hetyci | a byĆ może jeszcze Filistyni i inne Kananejskie plemiona. Fenicjanie na pewno nie wyginęli (Wenecję założyli) , tak samo jak Rzymianie (jako Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Niemcy, i pewnie jeszcze wiele innych narodów).
  Zauważyłem że Strabon, Pliniusz i inni popierali teorię Apollocentryzmu. Nie wiadomo na ile mogli pisać prawdę a ile pisali pod rozkazem/nadzorem ‘’ministra kultury i oświaty’’ na cesarskiej pensji.
  Oczywiście pisali oni więcej prawdy niż obecni. Skoro niemalże wszyscy ówcześni Historycy byli święcie przekonani że Polacy i Wandalowie to ten sam naród.
  Podejrzewam że więcej prawdy dowiemy się od autorów pogańskich (Tacyt czy Lukian) niż od tatusiów KościOła.
  Helios czyli Słońce to nie byle jaki anioł ale upadły Grigori, tak samo jaki Semyazza czy Szatan.
  Po Grecku Therion Po ”Hebrajsku” Behemot
  4) Polityka Potylika
  Wracając do tematu ”Smoleńska”. Większość ludzi oczywiście nie wierzy w zamach, a ja też bo dlaczego ktoś na własnej ziemi ”sprzątnąłby” jakiś pseudo-polski nierząd. Z jednej strony hipotezy zamachu są najwidoczniej podsycane aby skłócić naród, chociaż to nie był rząd polski (nie licząc pilotów i paru osób). Czy to był wypadek albo jakaś wojskowa akcja? Nie wiem i uważam że nie warto zawracać sobie tym głowy.
  Wiadomo jedno, Rządy ”polskie” żywią się wielką nienawiścią do Boga, ośmieszając Go w każdej sytuacji przykładowo narzucając święcenia dnia Heliosa.
  Nie ma czegoś takiego jak partia opozycyjna. Albo jest się członkiem elit albo poza okręgiem. Nie słyszałem jednak aby ktokolwiek z nich wszystkich namawiał do nauczania Kreacjonizmu albo wyśmiewał Darwinizm.
  Zauważmy że popularna w Polsce jest taktyka ”zakazanego owocu” która skutkuje.
  5) Apokryfy i Kanon LXX
  Mój wykaz ksiąg wartych uwagi, dla przypomnienia gdyż lubię się powtarzać
  Wniebowzięcie Mojżesza
  3 Księga Ezdrasza
  4 Księga Ezdrasza – odkryta
  2 Księga Henocha
  Psalmy Salomona
  2 Księga Barucha, wraz z listem do 9.5 plemion Jakuba
  3 Księga Barucha
  4 Księga Barucha – bardzo ciekawa, muszę jeszcze do niej zajrzeć
  Żywoty Proroków – biografie proroków
  Testament 12 Patriarchów
  Koptyjska Apokalipsa Eliasza – wątki z Objawienia Jana
  Hebrajska Apokalipsa Eliasza
  + Księgi Deuterokanoniczne
  Wersja Ks. Daniela z według LXX rozpoczyna się tak:
  (1) Z proroctwa Ambakuma. potomka Jozuego, z plemienia Lewiego.
  (2) Żył pewien człowiek, kapłan, miał na imię Daniel. Był synem Abala, powiernikiem króla Babi­lonu
  1 ek profiteías Amvakoum yioú Iisoú ek tís fylís Levi
  2 ánthropós tis ín ieréfs ó ónoma Daniil yiós Aval symviotís toú vasiléos Vavylónos
  Nie wiem czy jeszcze jak traktować Pasterz Hermasa czy Didache.
  Ewangelię Nikodema większość zna, tak samo bajkowa Księga Jaszera. Ogólnie jestem raczej zwolennikiem dodawania niż wyrzucania (nie licząc Pawła listów)
  Nie licząc archaicznego języka i typowo jezuckich wstawek To Biblia Wujka jest blisko anglojęzycznej wersji KJV a nawet niektórych wydań Wulgaty. Nowsze przekłady Biblii (czyli te z XX wieku) są bardziej skażone za pomocą Tanachu itd.
  Siódmy rozdział 2/4 Ks. Ezdrasza zawiera 69/70 wersetów a tych gorszych wydaniach 128 czy jakoś tak
  Mamy też nieco podpadające dzieła znane jako listy
  Zrobiłem za to krótki post jak ja widziałbym Biblię Mesjańską usprawnioną
  https://basileia785.wordpress.com/2017/02/25/biblia-lechicka/
  Jest też apokryf tak zwany Księga Sedracha (tego z 2/3 rozdziału Księgi Daniela)
  Sedrach, Misach, Abdenago tak brzmiały ich imiona. Liczę na dodanie także tego dodatku do 3 rozdziału Ks. Daniela.
  Szkoda że nawet LXX zawiera błędny przekład tej Księgi.
  6) Noego Synowie
  Amoryci to Kananejczycycy, Hetyci to Chetyci. Obecnie te wszystkie ludy są chrześcijańskim zlepkiem zwanym jako Asyro-Chaldejczycy. Czyli język Hebrajski to język Chaldejczyków.
  Kronikarz Grzegorz z Tours twierdzi że syn Chama Kusz nauczał magii i bałwochwalstwa a Persowie nazywali go Zaratusztra. Zaroastryzm to kult ognia
  Odnoszę wrażenie że zapominamy o takich plemionach jak Ammonici, Moabici, Midianici, Gibeonici. Wątpię by całkowicie wyginęli. Faraon za czasów Józefa nie był wrogiem Boga, musiał być jednym z ostatnich z XVII Dynastii. Jego syn został zabity przez Beniamina. Może to https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamose ?
  Innymi słowy ludy Tureckie głównie narody Togarma syna Jafeta oraz Idumejczycy. Migracje oraz mieszanie sie narodów. Ludy tureckie to poprostu narody które powstały na terenach północnych blisko po potopie poprzez przodków Togarma. Edomici (Żydzi Sefardyjscy) dotarli tam znacznie później, za pomocą konwersji i multi-kulti i upadku Hunów powstali Chazarowie a z czasem żydzi aszkenazyjski (Aschanaz/Aszkenaz to syn Jafeta 🙂 )
  Otóż żoną Amenhotepa I była Ahhotep II i nie wiadomo kiedy zmarła i czy w ogóle umarła, hipotetyzując może nawet żyje do dziś w UK chociaż to mało realne ?
  Nefilimowie (typu Yeti, Wielka Stopa) nie są nieśmiertelni.
  Przodkowie Fuda (????), syna Chama (??µ) według Pliniusza I Ptolemeusza to Maroko, a J. Flawiusz określa Fud jako Libię.
  Ciekawi mnie jednak kim są dzisiaj potomkowie Luda, syna Sema (kiedyś określani jako Ludyci, Lydowie, Lidyjczycy)
  Zastanawiam się trochę nad postacią Tammuza czyli Dumizi. Jeden z władców przed-potopowych terroryzował ludzkość według Nefilimów 36 tys lat (sztucznie wydłużają wiek o dwa zera). Dumuzi był znany jako bóg-pasterz czyli antychryst. Inne wersje Dumuziego to Ozyrys (El-Azar), Dionizos (Bachus to patron Ptolemeuszów).
  Nazwy pogańskie w iście sprytny sposób podszywają się pod biblijne nauki np. Baal Berith (Pan Przymierza).
  Taki kult Isis/Semiramis, wątpię aby to było siła jedynie jakiegoś demona. Sam anioł mógł się pokazywać jako Astarte lub cokolwiek innego. Za posągi odpowiedzialne są demony, ale nie posiadają aż tak ogromnej mocy aby się ukazać cieleśnie i kłamać, uwielbiają za to niszczyć sprzęty oraz gnębić ludzi.
  7) Jak Herod dostał się do władzy?
  O tym informują nas jego koledzy:
  Antygon (zm. 37 p.n.e.) – król Judei od 40 p.n.e. oraz arcykapłan, ostatni władca z dynastii Hasmoneuszy.
  Był młodszym synem Arystobula II. Objął rządy w 40 roku p.n.e., korzystając z poparcia partyjskiego księcia Pakorusa I. Jako król Judei kazał okaleczyć Jana Hirkana II, aby ten nie mógł dalej sprawować urzędu arcykapłana. Bezskutecznie próbował zdobyć Masadę, bronioną przez Józefa, brata Heroda Wielkiego. Gdy wiosną 37 roku p.n.e. Jerozolima została zdobyta przez Heroda, wspieranego przez Rzymian, Antygon został uwięziony i odesłany do Antiochii. Tam Antygon został stracony na polecenie Marka Antoniusza.
  A więc dokonano zamachu stanu za pomocą Rzymian.
  8)
  Syn Antoniusza i Kleopatry nazywał się ”https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Helios&#8221;
  Helios/Helius/Xelius/Ilios znaczy oczywiście słońce. Stąd słowo Halo (aureola), Hallo (dzieńdobry), Hail (pozdrowienie) Hail-ios.
  Apollonios z Rodos, Apolloniusz Rodyjski (początek III wiek p.n.e. – po 246 p.n.e.) – grecki poeta, trzeci dyrektor Biblioteki Aleksandryjskiej, Żył w czasach tłumaczenia Biblii ze Starosłowiańskiego na Średniogrecki (koine). Nie jestem pewien czy lista 72 tłumaczy jest wiarygodna tak jak nazwa ŁACIŃSKA Septuaginta czyli 70. Do czego może nawiązywać do osób czy dni?
  Atakuje się Biblię Aleksandryjską za to że została przetłumaczona w Alexandri niedaleko Serapejonu (świątynia SerApisa/SarApisa).
  Oczywiście broni się satanistów którzy spalili Bibliotekę (moim zdaniem wiele papirusów wywieziono do Rzymu) – Fałszywa Flaga, choć większość rzeczy nie jest do końca jasna. Czy istnieje chociażby w Rzymie czy gdziekolwiek oryginalna ponad 2 tysięcznoletnia Biblia zapisana w alfabecie Starohebrajskim?
  O 72 uczniów Łukasz chyba dawno wspominałem, na siłe połączyli (Łukasz i podobno Demas) uczniów Isusa i Pawła. Isus symbolizował Dawida, Paweł symbolizował króla Saula, a historia lubi się powtarzać. Niestety nawet pierwszy list Piotra jest sfabrykowany przez apostołów Pawła. Dlaczego Saul wybrał sobie imię łacińskie ”Paulos/Paulos” które znaczyło ”mały, drobny” i to jeszcze od gościa ”Sergiusz Paulus”
  Marek czy Tytus to także łacińskie, Łukasz chyba także.
  Oficjalnie podaje się nam dwie sprzeczne kłamstwa: Że żaden z czterech ewangelistów nie widział żywego Krystusa, albo że wszyscy byli natchnienie. Oczywiście o Łukaszu unika się dyskusji czy widział Syna Bożego.
  Inaczej mówiąc ci kabaliści byli z wyznania Ofitami. System rabiniczny to łączenie Pięcioksięgu (wmawiając nam że to osobna część Bibli) oraz Talmudu i Kabały czyli satanizmu. Chrześcijanie mają listy Apoloniusza.
  Islamiści mają inaczej bo nie mają takiego satanizmu. Koran nie dorównuje Biblii, a Hadisy mają podobną wartość co dzieło Orygenesa, Hieronima, Augustyna i innych założycieli Kościoła. Jednak właśnie to muzułmanów nie nazwałbył satanistami, a raczej muslim – uległymi. Nazwa idealnie pasuje gdyż Ismaelici zawsze potrzebowali przywódcy, choć jest taka możliwość że będą uczestniczyć w przyszłym wyroku na Babilonie (Vavilon, Babelon, Babel, Wawel, Babiru, Vavylona, Babulon). Wtedy też cześć może przyłączyć się do walki z Bogiem w bitwie pod Har-Mageddo(n). Świat wczepia w obywatelach nienawiść do muzułmanów, wyjątkiem jest ”papa”. Muzułmanie i Islamiści nie mają usprawiedliwienia dla gwałtów itd, ale nie powinniśmy reagować na różne prowokacje.
  Jak dla mnie wszelkie ostrzeżenia jak to bardzo będziemy oszukani, Antychryst i wręcz niewiarygodne przyszłe rzezie są Właście oszustwem niepopartym na Biblii która przewiduje koniec wielkiej udręki oraz koniec prania mózgu. Saul niestety ale grozi śmiercią a nawet piekłem dla tych co zostaną oszukani. Historia nawrócenia Saula z Tarsu bardzo przypomina Igigo Loyoli. Jeden był faryzeuszem a drugi oświeconym (Alumbrados). PS. nie wiem jak można używać słów typu iluminaci skoro takie coś nie istnieje dlatego można o takich rzeczach gadać na w filmach. Sama nazwa iluminacja oznacza przecież oświecenie (przez wiadomo kogo)
  Jak dla mnie każdy symbol ma dwa oblicza. Przecież Bóg stwarzając trójkąty, słońca, krzyże (litera X / T), gesty dłoni, gwiazdy, numerologie i wiele innych nie miał na myśli okultyzmu. Ale właśnie wielu zwyczajnym rzeczom nadano własne interpretacje. Dlatego nie powinniśmy oceniać jak to wielu robi oskarżając wszystko i wszystkich o satanizm. Czyny są ważniejsze niż słowa i gesty. Czy wszyscy młodzi ludzie/muzycy/sportowcy którzy np. pokazują gesty uznawane za szatańskie albo użyją słowa ”szatan/Lucyper” gdziekolwiek lub cokolwiek zrobią niezrozumiałego to już są satanistami??
  Nie!!! Większość ludzi nawet nie wie do końca czy to co robi jest złe czy dobre, i dlatego Bóg zamierza większość ludzkości wyratować. Apokalipsa nie znaczy końca świata, ale jego ratunek za pomocą Odsłonięcia Prawdy (gr. aletheia).
  PS. większość teledysków nie robią ”pieśniarki” ale reżyserzy. To ich można oskarżać o okultyzm a nie jakieś gwiazdeczki pop. Na nie pracują całe sztaby. Tak samo jest z polityką i wieloma innymi. Co ciekawe nadawcami doktryn demoralizacyjnych są zazwyczaj solowe wokalistki płci żeńskiej…
  9) Saul
  W swoich listach Paweł, przyznaje się do bycia… Aniołem!!! a nawet zapewnia że wkrótce powróci…
  Czytając list do Efezjan zanotowałem mnóstwo typowo gnostyckich czy jak kto woli masońskich sformułowań, choć na pierwszy rzut oka Paweł pisze niby o Bogu, o prawdzie i tak dalej. Wystarczy nam stosunek Saula do Prawa oraz Władz i wszystko staje się jasne.
  Kol 2 (Tak oto Saul manipuluje pismem)
  (14) Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
  (15) ROZBROIŁ Nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.
  Brakuje za to nowszej BM w wersji PDF
  Spakowany format HTML jest jednak wygodniejszy gdzie można każdy plik osobno otworzyć. A ostatnio dość dużo Wersetów potrzebuje większego kontaktu z Septuagintą.
  1 Księgę Henocha już dawno podzieliłem na 6 rozdziałów także nie ma problemu tego zrobić w BM. Lepiej się czyta podzielone Księgi 🙂
  Nie chcę się już powtarzać, ale zachęcam ponownie do kucia żelaza póki gorące i sprawdzania wszystkich potencjalnych kandydatów na Księgi Natchnione.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s