Prawdziwe przesłanie Biblii – Boża Tajemnica.

Zapraszam serdecznie wszystkich Czytelników i osoby poszukujące Prawdy o Bogu i Jego planie zbawienia do wykładu o wyjawieniu wielkiej Tajemnicy Bożej, który stworzyłem w całości w oparciu o Biblię, a dokładnie o  wypowiedzi Boga w niej zawarte.

Wykład przedstawia prawdziwe przesłanie Biblii od czasów obietnicy danej przez Boga Abrahamowi do aktu zbawienia ludzkości i dokonaniu Sądu nad światem szatana.

Tego nie dowiecie się w żadnym kościele, sekcie czy jakimkolwiek stowarzyszeniu, ponieważ jest to Prawda usilnie zwalczana przez wrogów Boga i Jego Słowa!

Ten wykład może odmienić Wasze życie!!!

Część I

 

Część II

 

Część III

 

Zestawienie filmów jako lista:

„Prawdziwe Przesłanie Biblii – Boża Tajemnica”:

Linki do pobrania wykładów w formacie mp3:

Część 1

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie1_mp3.zip

Część 2

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie2_mp3.zip

Część 3

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18361391/wyjawienie3_mp3.zip

 

Linki do artykułów:

1. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/15/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej/

2. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/21/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej-cz-2/

3. https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/21/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej-cz-3/

Advertisements

31 thoughts on “Prawdziwe przesłanie Biblii – Boża Tajemnica.

 1. EUREKA! Chyba odkryłem tajemnicę bałwochwalstwa; otóż lucyf nie potrzebuje aby zagubiony Izrael wypowiadając ze czcią słowa:KRÓLOWO nIEBIOS MIAŁ NA MYŚLI Astarte!{tę królowę}

  Lubię

  1. Tyle że matka Jezusa nie jest żadną królową niebios.
   Królowa niebios to pradawny kult wyznawany już za czasów starożytnego Izraela..był to kult aszterte / aszery, fałszywego bóstwa, za którym kryje się potężna moc demoniczna.
   Trwa on do czasów obecnych pod postacią kultu maryjnego, nawiązującego właśnie do matki Jezusa.
   Jest to łamanie II Przykazania, czyli grzech bałwochwalstwa.

   Lubię

  1. Niestety, raczej żaden katolik tej świadomości nie ma, ponieważ są oni pod kontrolą umysłów narzuconą im przez przywódców religijnych.
   Wielu z takich katolików pragnie szczerze podobać się Bogu, lecz przez to, że są oszukiwani czczą Go w nieodpowiedni sposób.
   Jestem przekonany, że Bóg wybaczy tym osobom ich nieświadomość.
   Ponadto Bóg zapowiada, że oczyści swój Lud z bałwanów, co oznacza, że do samych czasów końca wiele osób będzie nieświadomie praktykować bałwochwałstwo, lecz dosatną oni szansę na oczyszczenie się z tego grzechu.

   Lubię

  1. W samym Izraelu doszło do tego, że powstał kult bóstw, takich jak asztarte, baal czy moloch.

   Jak to się przekłada na czasy obecne i sposób praktykowania tych kultów przez zaginiony Izrael. To już dłuższa historia. Pewne jest jednak, że dzisaj nam znany kult maryjny jest tym samym, co kult aszery, czyli królowej niebios. Za bałwochwalczyk kultem Jezusa i jego obrazów stoi w rzeczywistości kult baala odnoszący się również do kultu słońca, co widać po symbolach solarnych stosowanych w tworzeniu bałwanów i wizerunków Chrystusa.

   Kult wszystkich świętych, to także demoniczne praktyki, niestety nie jestem aż tak obeznany w tych kwestiach, by wyjaśnić coś więcej.

   Lubię

 2. 28.Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, „.
  30 Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

  42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

  46 Wtedy Maryja rzekła:
  „Wielbi dusza moja Pana,
  47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię –
  50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
  51 On przejawia moc ramienia swego,
  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
  53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
  pomny na miłosierdzie swoje –
  55 jak przyobiecał naszym ojcom –
  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”.
  56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

  Ewangelia wg św Łukasza.

  I co teraz? Może usuneliście ten fragmen celowo?

  Lubię

 3. Witam, mam małą prośbę czy dało by radę donieść informacje/zaktualizować Biblię Mesjańską w wersji internetowej i domowej.
  Wiem łatwo wydawać rozkazy jednakże chciałbym podzielić się swoimi obserwacjami
  • Ezechiela 22 i Amosa 1 potrzebują naprawy wersetów
  • Księga Kapłańska wyświetla się jako księga wyjścia
  * Jednorożce powinny być zamiast bawołów itd. Psalm 22/29. resztę już kiedyś zamieściłem
  • Radzę zmienić w księdze Ezdrasza z imienia Joszua na Isus. Szealtiel na Salatiel itd.
  • Jana 4 potrzebuje zmiany nazwy z Żyd na Judejczyk/plemię Judy
  (9) Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami).
  (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
  * Proponuję zmienić nazwę (w Psalmach i Torze) z nazwy bawół na Jednorożec aby być bliżej oryginału.
  * Pieśń nad pieśniami 8:11 z nazwy Baalhamon zmienić na: (11) Winnicę miał Salomon w Beelamon, oddał tę winnicę stróżom. Za jej owoc mógłby każdy uzyskać tysiąc srebrników.

  Proponuję też dodać 1 Henocha do wersji zip i tym podobne najlepiej podzielone na 5 rozdziałów.

  Zastanawiam się czy dodać/sprawdzić takie księgi jak:
  Ewangelia Nikodema, Didache, Pasterz Hermasa, 2 Księga Henocha, Księga Eliasza, Psalmy Syryjskie, Księga Barucha, 2-4 Księgi Machabejskie,
  LXX zawierała też Księgę Judyty, Księgę Mądrości, Księgę Tobiasza, Księgę Syracha, 1/3 Księge Ezdrasza

  Nie wiem jak odnieść się do innych apokryfów (czy mogą być perełkami czy zwodzicielami): Księga Jubileuszów, 2/4 Księga Ezdrasza, 3 Księga Henocha, Księga Jaszera, Wniebowzięcie Mojżesza

  Reszta to albo masa śmieci, albo coś czego nie znamy. Stare forum zamknąłem (nie dałem ze sobą rady), ale otworzyłem nowe na razie zamknięte. Będę umieszczał tam przede wszystkim te księgi oraz jakieś dokumenty.
  Co do ustawienia kanonu w LXX księgi proroków większych były po Malachiaszu a nie przed.
  W Kanonie etiopskim Henoch był przed Hiobem. Dziwię się dlaczego nie dodawano Machabejskich po Danielu ale to już tylko mój punkt widzenia.
  Nikodema można dodać po Janie
  Didache umieściłbym po Judzie.

  Resztę zbieżności między LXX a KJV umieściłem już kiedyś.

  Ciekawi mnie jednak czy tzw. pozostałe dwie Księga Ezdrasza można uznać za kanoniczne/natchnione itp. Były kanonie Septuaginty a nawet Wulgaty. Pobieżnie nie widać w 1/3 ks. sprzeczności ale nie wiem jak z tą 4. Nie jest w 100% czy te ”apokryfy” były wszystkie tak nazywane, czy może były dodatkami jak w moim odczuciu Ks. Machabejskie. Skoro Juda(s) apostoł cytuje oprócz 1 Henocha inną księgę z Mojżeszem. Dziwne jest podejście J(elit) do Septuaginty, jeśli wiadomo że bywa w tedy w użyciu i świadczyła o Zbawicielu. Jeżeli teoretyzując LXX

  była by niedobra, to znaczy że Chrystus posługiwał się złym tłumaczeniem i źle wszystko rozumiał według logiki arameizatorów.
  Septuaginta miała w kanonie Ks. Ezd i Nehemiasza jako II Ksiega Ezdrasza, zaś 3 Ezdrasza była jako pierwsza. Ta księga była też w wulgacie razem z innymi apokryfami, lecz je usunięto po soborze trydenckim (Prawosławni mają dalej dodatkowo Modlitwę Manassesa, 3 Machebejską, Psalm 151). 4, 5 i 6 Ezdrasza są dziełami ‘’tatusiów kościoła’’ lub ‘’pomiotu węzowego’’ Zawiera znaną naukę Pawła/Szymona Maga/Apoloniusza
  Wikipedia mówi:
  ‘’Cytaty z 5 Ks. Ezdrasza często wykorzystywano w Mszale Rzymskim. Z księgi tej pochodzi też popularna modlitwa za zmarłych Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie’’
  ‘’Jego treścią jest udzielona Ezdraszowi wizja, której tematem jest opuszczenie Izraela przez Boga, i wybranie nowego narodu wybranego (Kościoła chrześcijańskiego)[1]
  Znalazłem jakaś anglojęzyczną stronę gdzie autor pokazuje, że w nowym testamencie są cytaty z apokryfów?
  http://www.cin.org/users/james/files/deutero3.htm
  Jakby co zamieściłem na swym nowym blogu 2 Księgi Henocha (w innym tłumaczeniu), Itd. Basileia znaczy po grecku Królestwo. Nowy blog powinien być już aktywny 🙂 pozdrawiam, z Bogiem Wszechmogącym!!!

  https://basileia785.wordpress.com/blog/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/13/ksiega-eliasza/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/1-ksiega-henocha/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/2-ksiega-henocha/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/08/ewangelia-nikodema/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/tekst-septuaginty-vs-tekst-masorecki/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/modlitwa-manassesa-i-ojcze-nasz/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/05/apokryfy-czy-rzeczywiscie-nalezy-unikac/

  Lubię

 4. Jeśli chodzi o NT. to większości Biblii jest dobre tłumaczenie. Polecam jednak te starsze przekłady z powodu mniejszego przekręcania wersetów
  Sprawdzałem też Septuaginte R. Popowskiego w PDFie. Iz 7:17 niestety mówi tam o pannie i jest wiele innych masakracji. Ale są tam umieszczone apokryfy które przerobiłem na html
  Jak mówiłem nie widzę przeszkód aby dodać 5 psalmów syryjskich do Ks. Psalmów i Manassesa modlitwę, nie są heretyckie jak listy Pawła.
  Niestety nie znamy ani oryginału ani składu oryginalnych ksiąg w 100%.
  Zawsze można takiego Jaszera i tym podobne dodać obok BM jako dodatek pozabiblijny ale to już hipotetycznie.
  Co do księgi słowiańskiej Henocha nie znalazłem jakiś przeszkód (a czytałem ze 2-3 rozdziały)
  Ks. Eliasza przerobiłem na wersety, a Didache porozdzielałem na wersety i rozdziały.
  Kanony były ustalane przez ludzi. Bóg jednakże dopilnował aby znalazło się tam spośród chwastów (Paweł I Łukasz). Jego niezmienione Słowo. Nie traktuję apokryfy wyżej od ksiąg prorockich czy słów Krystusa, ale jako dopełnienie.

  Jedno jest pewne, na pewno nie dodam tam Koranu czy Talmudu 
  Henocha ten z proroctwa.com też przerobiłem sobie na 5 części, ale wstawiłem też na blogu jeszcze inną wersję.
  Badam trochę te księgi i szukam w nich wartości, czasami znajduje ale często są to źródła ludzkie lub Nefilimskie.
  Dużo z tych apokryfów jest po angielsku i muszę tłumaczyć je a nie mam zwykle chęci, jestem leniwy.
  Co do narodów, Malo szukałem ostatnio ale zaciekawił mnie wątek Chińczyków, Ormian i Etrusków.
  Co do Pawła mam jedynie hipotezę że Szymon Mag, Apoloniusz i Hermes Trismerigos to ta sama osoba, gdyż aniołowie potrafili zmieniać postać (jest o tym bodajże u Jaszera z wątkiem Sary)
  (8): A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. (9): Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, (10): Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził. (11): A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. (12): I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. (13): A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. (14): Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc (15): I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest. [Biblia Mesjańska, Dz 14]
  Podobnie Ewangelia Marka przedstawia wiarę jako warunek uzdrowienia. Uwierz że leczę, i jesteś zdrowy… Ciekawe że Pawła nazwano Hermesem (W innych przekładach Merkury)

  Co do Piotra listów to uważam że autorem jest albo Marek Ewangelista albo jego kolega napisał po to aby zatrzeć różnice między Pawłem a Isusem. Pozdrawiam, aby tak dalej albowiem to tylko nam się tak może wydawać że nikt tego nie widzi a prawda się taka że ludzie są ciekawi i sprawdzą kiedyś wszystko
  Najważniejsze to przestrzeganie Prawa (zakon w staropolskim j. oznacza właśnie Prawo)
  Uwaga jednak na barany z rogami:
  PWT 28
  (43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.
  (44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
  (45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.

  Lubię

 5. czy mógłbyś ustosunkować się do tego tekstu a szczególnie do tego χ-ξ-ϛ

  I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (Ap.13:2)
  Wykonawcą woli Szatana na ziemi jest „Bestia z morza” z ust której pochodzi nauka o trzech nieczystych duchach Przenajświętszej Trójcy. Ojcem nauki o trójgłowym bogu Trójcy jest smok, czyli Szatan, którego wolę wykonują „Bestia z morza” oraz „Bestia ziemi, czyli „Fałszywy prorok”

  Liczba i znak Bestii – χ-ξ-ϛ

  Apostoł Jan widział, że ta wroga Bogu moc jest reprezentowana na ziemi przez człowieka, który oznaczony jest trzema symbolami; χ ξ ς, które tego człowieka identyfikują. Trzy litery greckiego alfabetu są symbolami a nie sumą liczby 666. Klasyczny jezyk grecki dla oznaczenia liczby „cześset“ nie używa tylko jednej litery „χ“, lecz dla wyrażenia tej liczby używa całego wyrazu: ἑξακοσίων – hexsakosion, (Ap. 14:20). Podobnie jest z liczbą „sześdziesiąt“ nie jest ona wyrażana przez jedną literę „ξ“ lecz do wyrażenia liczby „sześdziesiąt“ używany jest cały wyraz: ἑξήκοντα – hexekonta, (Łk. 24:13; Ap. 11:3). Jan nie widział liczby 666, jak to w przekładach przez tłumaczy jest zsumowane, lecz Jan widział trzy oddzielne litery χ ξ ς, którymi oznaczony został człowiek reprezentujący zwodzącą świat moc. Gdyby Apostoł Jan widział słowną liczbę „sześćset sześćdziesiąt sześć„ , to nie użyłby tylko trzech symbolicznych liter, lecz napisałby tą liczbę słownie, tak jak to uczynił we frazie Ap.12:6. Zastąpienie tych trzech symboli wartością liczbową 666, jest niedopuszczalną interpolacją tłumaczy kierującą całą puentę trzynastego rozdziału na zupełnie fałszywe tory, zaciemniając i niszcząc symbolikę tych trzech liter, które są uosobieniem człowieka reprezentującego Bestię. Każdy Rzymianin po bitwie na moście Mulwijskim kojarzył literę „χ“ z krzyżem, który miał się rzekomo ukazać Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem, jak pisze „Bajkopisarz historii” Euzebiusz. Po wygranej bitwie literę „χ“ (Chi) cesarz miał rzekomo rozkazać umieścić na sztandarze zwanym labarum, które było najwyższym godłem legionów cesarza Konstantyna. Symbol „χ“ od czasu cesarza Konstantyna jest w kościele rzymskokatolickim wszechobecny i jest uznany za znak identyfikujący prawdziwą wiarę. Litera „ξ“ (Xi) jest z „χ“ (Chi) ściśle zjednoczona i symbolizuje Krucyfiks, który jest również synonimem Trójcy. Trzy litery χ ξ ς, nie są inicjałami Trójcy, lecz razem z Krucyfiksem ją symbolizują i na nią wskazują. Krucyfiks i Trójca to jest znak rozpoznawczy człowieka reprezentującego Bestię (Ap.13:18). Egipcjanie wierzyli, że żaby posiadają boską moc, która wychodzi z nosowego otworu bogini Heqet i ożywia świat. Trzy nieczyste duchy podobne żabom wymienione w proroctwie są wskazaniem, że tak jak Egipcjanie czcili demona z żabią głową, tak też rzymskie chrześcijaństwo czci demona trójgłowego zwanego Trójcą. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia , i z ust fałszywego proroka. (Ap. 16:13).

  Liczba trzech niedoskonałych duchów, Chi, Xi und Stigma, jest liczbą i znakiem „człowieka grzechu”, który zwiódł narody do czczenia demona Trójcy, (2Tes. 2:4). Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, czyli „Bestii z morza”; jest to bowiem liczba człowieka, a liczbą jego jest liczba trzy; χ-ξ-ϛ, czyli Chi, Xi oraz Stigma. (Ap.13:18).

  W starych oryginalnych greckich pismach, jak na przykład: Chester Beatty Biblical Papyri P47, nie znajdujemy gemetrycznej liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz w tym miejscu stoją litery χ-ξ-ϛ, które są symbolami utożsamiającymi tego człowieka. Także w późnym manuskrypcie Codex Vaticanus nie znajdujemy liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz trzy litery: χ-ξ-ϛ, które tłumacze zinterpretowali i zastąpili liczbą: sześćset sześćdziesiąt sześć, co jest niedozwoloną interpolacją, wprowadzającą czytelników Pisma Świętego w błąd. Trzy litery: χ-ξ-ϛ, które cesarz Konstantyn umieścił w Labarum są także mottem i hasłem papieża, którego najważniejszym godłem jest Krucyfiks utożsamiający Trójcę. Papież zawsze swoje wystąpienie rozpoczyna w imię: Ojca i Syna i Ducha Świętego, trzymając w lewej ręce Krucyfiks, a prawą ręką czyni znak krzyża wymawiając imię Trójcy. Trójgłowy bóg „człowieka grzechu” nie jest Bogiem Biblii, ponieważ on twierdzi, że Ojciec jest Bogiem, i że Syn jest Bogiem, i że Duch Święty jest Bogiem, a także, że Ojciec jest Stwórcą, i że Syn jest Stwórcą, i że Duch Święty jest Stwórcą.

  Lubię

  1. Niesamowite!
   Parę dni temu zacząłem z bratem z forum rozważania w kwestii tego, że historia powszechna jest mocno zafałszowana i mamy dodane do historii kilkaset lat.

   Doszliśmy do wielu ciekawych wniosków i między innymi jeden z nich był taki, że władza Rzymu, czyli de facto „bestii z morza” ujeżdżanej przez „Nierządnicę” (papiestwo) doprowadziła do przekłamań mających na celu wprowadzenie błędu nie tylko w sposobie liczenia lat i czasu, ale w ogóle zaadaptowano nowy nowy system liczbowy…rzymski a później arabski.

   Czyli nie dość, że są to systemy niebiblijne, ponieważ sami Izraelici napewno stosowali inne, to jeszcze z języka greckiego jakim posługiwano się za czasów Jezusa i Jana, wyrażono (przetłumaczono) w Objawieniu liczbę człowieka jakby w zapisie arabskim..przynajmniej dziś cały świat identyfikuje tą liczbę ze znaną 666.

   W tym świetle staje się jasne, że widząc arabską liczbę 666, która została ukazana zupełnie inaczej, niż jak Ty to tłumaczysz, że było w oryginale, niemożliwe jest prawidłowe obliczenie liczby imienia.

   Tak więc Twoje znalezisko zdaje się być ważną wskazówką! Trochę trudno samemu mi się do tego odnieść, ale może pozwolisz, że podzielę sie tym na forum w twoim imieniu??

   Zobaczymy jak inni skonfrontują to ze swoją wiedzą i przemyśleniami, ok?

   Pozdrawiam w Panu! 🙂

   Lubię

 6. Nie musisz pytać się mnie o pozwolenie w takich sprawach, przecież mamy się dzielić informacjami. Cieszę się, że może ta informacja wniesie coś ciekawego do naszych poszukiwań

  Liked by 1 osoba

 7. Henryk w komentarzu do χ-ξ-ϛ napisał: / Według kilku badaczy oryginalnie użyto rzymskich liter jako liczb. Dopiero późniejsze przeróbki wstawiły tam greckie Sigmy. Za czasów Rzymian wszelkie rachunki robiono według liczbowego systemu rzymskiego. /
  Z tego co wiem ewangelia Jana była napisana po Grecku (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie), dlaczego miałby tam wstawiać rzymskie litery?
  Mam pytania
  1. Według jakich badaczy i na podstawie jakich oryginałów użyto rzymskich liter jako liczb.
  2. Jakie późniejsze przeróbki wstawiły tam greckie Sigmy.
  3. W jakim języku była napisana ew. Jana.

  Lubię

  1. Ew Jana napisana była w języku greckim. Miasto w którym najprawdopodobniej napisano Ewangelię to Efez czyli stolica rzymskiej prowincji. Jan nie używał łaciny, gdyż greka nadal funkcjonowała na wschodzie.
   Apokalipsa 13:17 mówi po grecku tak:
   καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´
   χξς – to 666 słowne wyrażenie. Jest to przepisane jakby 600, 60, 6
   Jak wpisałem w tłumaczu na grecku
   sześćset sześćdziesiąt sześć to wyskoczyło mnie coś takiego exakósies exínta éxi
   Z tego co wiem 7 jest liczbą boską, 6 to liczba człowieka potrójne 6 to trójca niedoskonała, czysty satanizm i kabała. jest też jeszcze gwiazda sześcioramienna i niezbyt lubiana – seksagram,(gwiazda przypisywana bluźnierczo Dawidowi). Bóg stworzył świat w sześć dni, a w 7 był sabat.
   Sądzę tak: jeżeli to ma się sprowadzać do Bestii to musi to być znak/tatuaż związany albo z syjonizmem albo z greką. Mój trop wskazuje że historia lubi się powtarzać Antioch IV wielbił Zeusa (Baala). Baal to bóstwo-słońce. Apollo/Helios/Mitra to postać historyczna znana światu jako Aleksander Macedoński.
   Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale nie wiadomo na 100% jak Aleksander się zmył podobnie jak Paweł. Rodowód mógł sobie dorobić teoretycznie. Grecją, Persją, Rzymem i Babilonem rządziły upadłe anioły jako ukryta siła według ks Daniela. Helios znaczy po grecku słońce. Jeżeli Bestia to grupa upadłych aniołów przedpotopowych to wtedy wszystko układa się w całość. Powróci Azazel i cała grupa Paweł i reszta. Nie wiemy wiele, radzę jednak być ostrożnym i nie brać niczego na poważnie (wyjątek to słowa Boga i Jego Syna)

   Ps. w poprzednim poście zrobiłem pomyłkę Izajasza 7:14 mówi o dziewicy, źle napisałem

   Lubię

 8. Chciałbym ogłosić małe sprostowania i poprawki wobec apokryfów. Zdaje sobie z tego sprawę że zwykle nie wyrażam się wprost i mogę być źle zrozumiany.

  Oto moje dopowiedzenia:
  Ks. Jaszera jest najprawdopodobniej dziełem masorecko podobnym, autorzy wiedzieli że są Edomitami, dlatego mamy tam wiele wątków o Ezawie i jego rodowodzie.
  Didache to praktyczny skrót Ew. Mateusza i Listu Jakuba, niestety niewiadomo kto i kiedy dopisał tam wątki pawłowe jak Eucharystia. Apostołowie na pewno łamali sobie chleb i pili wino symboliczne ale nie uprawiali Kanibalizmu (Kaanan + Baal). Dlaczego jedli ryby, chleb itd. Bo ryby są zdrowe a dodatkowo to była ich podstawa żywieniowa. Równie dobrze Isus mógł powiedzieć ‘’jedzcie bułki i dorsza’’ A to że w pogaństwie jest pełno symboli ryb, krzyżu, swastyk (jak w słowiańska Swarożyca) to już inny temat.
  Co do zalecenia wobec władz. Hierarchia zawsze była i musi być, tak samo jak Apostołowie i ich uczniowie byli wyżej traktowani w zborach, ale jako ktoś doświadczony nie jak w obecnych kościelnych szczeblach. Pawła uwielbiają cytować władze (list do rzymian jest genialny dla Hitlera czy jakiegokolwiek rzymskiego pachołka). Naszym liderem powinien być Krystus i jego powinniśmy się słuchać albowiem to co mówił pochodziło od samego Boga.
  Listy Ignacego i Klemensa chyba zamieszczę na blogu aby pokazać jak wyglądają słowa ludzkie. Ci ludzie mogli czasami napisać prawdę ale to dalej są słowa ludzkie na podobiznę Saula.
  • Są trzy różne księgi Henocha zamieściłem je na blogu

  • 1 Etiopska posiada ogromną moc natchnienia, nie dziwię że jest atakowana i uważam umieszczenie za dobre posunięcie to że jest w BM. Jednakże w kanonie Etiopskim jest przed Hiobem. Obie księgi są do siebie podobne (nie treścią). To że je datuje się na czasy LXX to znaczy że zostały wtedy przetłumaczone na grecki z paleo-hebrajskiego. To nie jest tak że dany prorok napisał i już się ta księga znajdowała w Biblii. To były długie lata kompletowania, redagowania itd. Nie znaczy to że treść była ogromnie zmieniana, głównie chwasty zatruwały Biblię i dalej to robią. Osobiście uważam to lepszym wyjściem jest przeniesienie Henocha przed Hiobem, bo w obecnym miejscu troszkę zaburza chronologię, ale to są detale.
  • 2 Słowiańska jest chyba pro-gnostyckim wychwalaniem Melchizedeka. Nie sprawdzałem jej całkiem, ale odczuwam w niej odrobinę kwasu.
  http://members.upcpoczta.pl/s.nagorski/henoch/henslowian.pdf
  • 3 Hebrajska to pro-kabalistyczny śmieć. Henocha wykorzystywali również wrogowie, po co? Ano po to aby się kontaktować z upadłymi aniołami, którzy to już dawno otrzymali wyrok i chcą ściągnąć głupich ze sobą na śmierć
  Mt 14:(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

  • Ks. Eliasza jest ciekawa umieściłbym ją po Ezdraszu I Nehemiaszu. Nie widzę w niej sprzeczności
  • Pasterz Hermasa jest ciekawą i długą literaturą ale niestety pro-katolicką to wszystko.
  • Ewangelia Tomasza jak już wspomniałem jest gnostycką przeróbką być może oryginału. Ciekawi mnie czy istniały jeszcze inne listy apostołów jako odparcie herezji Pawła. Piotr? Nawet nie wiadomo czy umiał pisać…
  • Akta Piłata – bardzo ciekawe Akta. Widzę w nich nawet słowa samego Zbawiciela. Obok tego są jeszcze 3 wersje wstąpienia do otchłani. W jednej jest proroctwo o 5 tys. latach świata. Czyli według tego świat może mieć 6-7 tys lat a nie miliardy lat. Według kalendarza Bizancjum jest teraz rok 7524r. Czy prawdziwy? Czuję w tym mały kwas. Grecka wersja to rozmowa szatana z hadesem, średnio mnie przekonuje.
  • Księgi Barucha – znalazłem 4 różne księgi. Lecz ta które jest w LXX, może być natchniona uważam że warto akurat Barucha dodać do BM
  • Estera ponoć w LXX zawiera dodatkowe rozdziału, ale sama księga to wyjątkowe obżydzanie i ukierunkowana nienawiść do Persów i innych gojów (nieprzyjaciele Żydów). Ks Judyty także jest w LXX ale zawiera błędy (Nebukadnezar król Asyryjski itd.)
  • O Ks. Tobiasza już sam nie wiem jak na nią patrzeć.
  • W Lxx jest też 1/3 Księga Ezdrasza czytałem ją kiedyś i jest praktycznie przedłużeniem zwykłej Ks. Ezdrasza.
  • 2/4 Ezdrasza to wyrób Katolicki dlatego jest jedynie umieszona w KJV i Wulgacie.
  • Machabejskie Księgi są interesujące ale autor nie był chyba natchniony.
  • Księga Jubileuszów – sam nie wiem jak się do niej odnieść

  * Nawet w naszych Bibliach są księgi dołączone ‘’na ubłaganie’’ jak Pieśń Nad Pieśniami, przecież jest to poetycki erotyk, ale niestety są ludzie którzy szukają w niej alegorycznych znaczeń. Alegoria i przenośnie to sposób masoński odczytywania ale nie nasz.

  * Ks. Kaznodziei, Przysłów, Syracha, Mądrości itd. są fajne i ciekawe. Znajdziemy w nich jednocześnie brednie jak i mądrość… ludzką (mądry człowiek je napisał i tyle)
  * Jakby to osobiście przerobiłem na html te wszystkie księgi. Jedynie co zmieniałem to Jezus na Isus, żyd na judejczyk oraz hebrajsko-aramejskie zwroty.

  Wnioski: Większość apokryfów to dzieła ludzkie (fałszywe) i mało wartościowe, jednakże są tam też perełki. Niewiele warte są apokryfy jeśli w tych księgach nie ma niczego O zjednoczeniu Izraela ani ważności Prawa Bożego. Mnie osobiście niektóre z tych ksiąg dodatkowo wspomagają ale głównym paliwem jest Ew. Mateusza, Jana, Ks Ezechiela, Daniela, Zachariasza i Psalmy.
  Co do formatu Pdf jest ciekawym formatem ale zdecydowanie lepiej ludziom szukać pojedyncze księgi. Ogromnie doceniał trud szanownego brata autora i wiem że nagroda będzie sprawiedliwa za to. BM jest świetną Biblią nie bez wad (główne zarzuty to te które opisałem wcześniej Amosa 1 i Ezechiela 22 źle ponumerowane wersety itd)

  Pracuje nad nowym artykułem o Prawie Bożym a także znajdowaniu różnic między LXX a masoreckimi przekrętami
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/prawo-i-administracja-boza/

  Na koniec

  PWT 4:(19) I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebiański, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem.

  I pomyśleć że Bóg to wszystko wcześniej wiedział jak to się potoczy nasz żywot, Ziemię którą nam dał Stwórcą napompowano i wykopano na orbitę ku czci słońca czyli lucypera (heliocentryzm albo PZ innej drogi nie ma). Jedyny jak wielki wybuch był to w głowach fanatyków religii zwanej ateizm albo nauka. Najważniejsze to nie osądzać, wśród jezuitów, masonów, i każdej innej organizacji znajdziemy dwie grupy: szare mrówki/motłoch/ludzie i wtajemniczeni/świadomi. Oceniają i krytykują religie/sekty, Sąd zostawmy Bogu.

  Niech Bóg wam wszystkim błogosławi, bratom i siostrom aby byli na dobrej stronie do otrzymania biletu do królestwa bożego.

  Lubię

 9. Henryk napisał „Odnośnie liter rzymskich, ewangelie oraz Objawienie były na 100% pisane po grecku, ale nie posiadamy oryginałów. Ten brat, Chris Constantin ujawnia, że właśnie owe numery w oryginałach były numerami rzymskimi, ponieważ przyjęto system liczenia Rzymian, czy raczej Rzymianie do tego Judejczyków i Żydów zmusili.

  Jeżeli nie posiadamy oryginałów to jak Chris Constantin mógł je sprawdzić w oryginałach?
  Nie rozumiem tej odpowiedzi.

  Lubię

 10. I Przyznam się że sam się pogubiłem. System rzymski był stopniowo wymuszany na wschodzie imperium, lecz greka była wówczas najważniejsza. W średniowieczu narzucono w końcu zromanizowano ludności by po jakimś czasie powrócić do greczyzny. Następnie mamy najazdu hord Islamu. Poniżej przedstawiam hipotetyczne kombinacje liczby (po grecku bestia czyli θηρίον (thēríon) ale w języku tzw. hebrajskim to Behemot dlatego w LXX jest w ks. Hioba dzikie zwierze a u Masoretów behemot (arameizacja)). Obecny język grecki różni się od tego starożytnego. Pan Chris bardzo mnie zaskoczył tematem o Apollyonie. Dokładnie nie wiem jak na to wpadł. Jak już wpomniałem Jan pisał greką jako język nr. 1. Czy znał łacinę? Chyba jedynie numeracje. Musiałbym jeszcze raz obejrzeć ten film:

  6-tą Literą w numeracji greckiej była kiedyś https://pl.wikipedia.org/wiki/Digamma. Modyfikacja języka mogła spowodowac te zmiany na literę https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigma.
  http://sixsixsixthenumber.tripod.com/ Znazłem taką anglojęzyczną wersję. Nie sprawdzałem jej dokładnie.
  Nie chcę też namieszać w tym temacie.

  666 (600++66+6 = χξς) albo 200+200+200 + 32+32+32+2+2+2 czyli Sigma, Sigma, Sigma, Lambda Beta+ Lambda Beta + Lambda + Beta + Beta + Beta / σσσ λβλβλβ βββ

  Możliwe że należy rozpatrywać 666 jako system zarówno grecki i rzymski. To już jest czysto hipotetyczne szaleństwo.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecki_system_liczbowy

  666 Łaciński system – DCLXVI (4+3+11+21+20+9) czyli 68 (FH)
  Litera S (3×6=18)

  Alfabet łaciński używany w Imperium Rzymskim
  1A 2B 3C 4D 5E 6F 7G 8H 9I 10K 11L 12M 13N 14O 15P 16Q 17R 18S 19T 20V 21X 22Y 23Z

  Oczywiście nie mamy oryginałów, mamy kopie kopii, nie licząc Pawła mamy niewiele zmian w Ewangelii Jana, Mateusza, Listach Jakuba, Judy i Apokalipsie. Używali języka greckiego (znali zapewne aramejski gdyż mamy cytaty pojedynczych słów czy zdań w tym języku przetłumaczone na grecki oryginał).

  II Znalazłem kolejną fajną stronę z Septuaginta i grecko-angielskim Nowym Testamentem.
  http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/new-testament/nt-index.asp
  Faktycznie jest o Synagodze szatana (SS) w Apokalipsie 3:9 i 2:9. Nie znam greckiego.
  3:9 idoú dídomi ek tís synagogís toú sataná tón legónton eaftoús Ioudaíous eínai, kaí ouk eisín, allá psévdontai: idoú poiíso aftoús ína íxousi kaí proskynísousin enópion tón podón sou, kaí gnósin óti egó igápisá se
  2:9 oídá sou tá érga kaí tín thlípsin kaí tín ptocheían: allá ploúsios eí kaí tín vlasfimían ek tón legónton Ioudaíous eínai eaftoús, kaí ouk eisín, allá synagogí toú sataná.
  9:11 échousi vasiléa ep᾿ aftón tón ángelon tís avýssou: ónoma aftó ῾Evraïstí Avaddón, en dé tí ῾Ellinikí ónoma échei Apollýon
  • Niestety zmienili Apolla/Apollina/Heliosa na Apollyona.
  • Niektóre manuskrypty piszą 666 (χξϛ inne 616 (χιϛ)
  • 600 w numerale greckim to χ (Chi)
  • Jeśli ktoś chce to obliczyć powinien sprawdzić cyfry greckie i łacińskie.
  • Możliwe że dotyczy to Heliosa czyli Apolla, znajomego Pawła z branży….
  * Prawdę mówiąc nie jestem niczego pewny w temacie liczby bestii.

  III Informacje o LXX
  • Jeśli chodzi o Kanon etiopski http://www.ethiopianorthodox.org/english/canonical/books.html
  • Księgi ST kanonu etiopskiego pochodzą z septuaginty. A Ksiega Henocha i Jubileuszów jest umieszczona jest przed księgą Hioba.
  *
  • Ozeasz to skrót imienia Jezusa (Isusa) które znaczy pan jest zbawieniem. Wikipedię i inne podają nam że Oszua od Jehoszua. Uwielbiają nam Sz-yczeć

  Radzę jednak uważać liczenie tego typu sąsiaduje z kabałą.
  Niedługo wstawię post nt. Plemienia Gada,
  Miałem ten post wstawić dwa dni temu ale zapomniałem

  Obecnie rozwijam swoje posty (szczególnie ten trzeci). Ostateczny ich kształt może być całkiem inny! Uzupełnie tam swoje doszukiwania o 10 plemionach Izraela i Danitach.
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/19/wieloslowie-1/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/18/list-pawla-do-efezjan/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/15/prawo-i-administracja-boza/
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/03/sotiria/

  Pozdrawiam w duchu i prawdzie.
  Wiecie że Ks. Henocha mówi o siedmiu kontynentach?
  1 Hen: 77:8 Ujrzałem siedem wielkich wysp na morzu i na lądzie. Dwie na lądzie i pięć na Wielkim Morzu.

  Lubię

 11. Efraimita napisał w Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i kłamstwa.
  Pisanie by efraimita Today at 14:01

  Całkowicie zgadzam się z tym co napisał Efraimita. Niestety Henryk zachowuje się jak dziecko w piaskownicy. Brak mu konsekwencji i nie dotrzymuje słowa a jego tłumaczenie jest wręcz żałosne. Moim zdaniem powinien ze względu na swoją pozycję świecić przykładem i uważać co obiecuje a potem konsekwentnie się tego trzymać, albo będzie postrzegany jako osoba chwiejna i nie warta zaufania.
  Uważam, że powinno Henrykowi zwrócić się na to uwagę.

  Lubię

  1. No cóż..poniekąd macie rację i ja sam zbyłem ten temat i nie chciałem o tym wspominać. Henryk to jednak zrobił i jemu także się nie dziwię, gdyż sam jestem obiektem ataków Kudrańskiego i jego oszczerstwa są zazwyczaj tak absurdalne, że aż prosi się o wyjaśnienie.

   Tym bardziej, że Kudrański kłamie i tak perfidnie manipuluje, że są osoby, które mu mogą uwierzyć.

   Trudno..wszyscy będziemy odpowiadać przed Bogiem i mam nadzieję, że wybaczy On Henrykowi jego słabość w tej niezręcznej kwestii.

   Lubię

  1. Mój wpis opisujący postępowanie Defektywa Prawdy zostanie zapewne odebrany jako atak i prześladowanie, ale ja chciałem pokazać tylko suche fakty o jego nieuczciwych taktykach.

   Dziwne to, ponieważ on ośmiela się jawnie kłamać na nasz temat, pisząc na swoim blogu rzeczy nieprawdziwe, jak wielu innych „chrześcijańskich blogerów”.

   Trudno zrozumieć, że przyznał rację Kudrańskiemu mimo, iż sam wcześniej stwierdził, że to zwykły mąciciel i oszczerca. Kudrański nawet o DP pisał, że jest agentem, a on przyznaje mu rację w czymkolwiek??

   Moim zdaniem jest to bardzo wyrachowany i podstępny człowiek. Jeśli będzie miał mnie oczernić po raz kolejny, to zrobi to i tak.

   Osoby wielbiące Pawła nawet do kłamstw potrafią się posunąć, by uświęcić swój cel, jakim jest wywyższanie się nad innych i stawianie w roli „duszpasterza”.

   Przykre, ale prawdziwe.

   Lubię

 12. Tak masz rację. Kierują nim niskie pobudki jak pycha (nowo narodzony-wysoko postawiony, czyli starszy w wierze), kłamstwa, unikanie odpowiedzi na niewygodne pytania, gra na emocjach no i żebractwo.

  Lubię

 13. Kilka Luźno Zebranych Ciekawostek:
  Większość informacji mamy wyłożone na tacy, chociaż jest tam wiele przekłamań

  I Nazwa ”Fenicjanie został nadana przez Hellenów (Starożytnych Greków). Sami Fenicjanie nazywali swój kraj ”Kanaan, Chanaan, Chna”
  Tak samo nazwa Filistyna > Palestyna. Filistyni to nie żadni Semici ale Chamici, Mesraimici ale NIE Kananejczycy.
  Fenicjanie skolonizowali Tarszisz (Tartessos) w Hiszpani, Malte. Podobno także Wyspy Cynowe (Albion czyli Brytania), oraz opłyneli Afryke. Ich geny były lekko zanieczyszczone a jak wiemy im mniej czystych genów tym mniej ludzkich cech. Można też świadomie należeć do diabła jak np. Kain albo król Judy Manasses, który przepiłował Izajasza/Ezajasza.
  Kartagińczycy to właściwie Fenicjanie którzy spalali własne dzieci dla Molocha kiedy Rzymianie ich podbili. Ponoć odkrywane są inskrypcje fenickie na terenie całej Brazylii.

  II Hermas podobno był wspomniany przez Pabla. Ta księga przypomina trochę objawienie anielskie Astarte. Nie mam dalej o niej (księdze) wyrobionego zdania. Apoloniusz z Tiany podobno ulotnił się w powietrze do nieba… jak anioł.

  III Nie wierze żadne w szatańską bajkę o reptilianach wymyśloną po to aby odwrócić ludzi do Boga a przyciągnąć do Ufo… czyli demonów.
  Owe oczy Serpenta są najwidoczniej znakiem opętania, a jak jeszcze dodamy skutki prania mózgu (różne tajne programy itd)

  Dzieje Łukasza: 9(17) I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Isus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.
  (18) I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony.

  Dziwne że sam Łukasz opisał ”spotkanie Saula z Lucyperem”

  Dz 9:(3) I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, ”olśniła go nagle światłość z nieba”,
  (4) A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?

  Łk 10:(18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, ”niby błyskawica, spadł z nieba”.

  Łk: 11 (Rozdział ten przypomina Mateusza 6). Zauważyłem że ten Syryjczyk dodaje do Ewangelii Mateusza dodatkowe zwroty:
  Przykład
  Łk 11: (12) Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona?

  IV Kombinowałem sobie nad znaczeniem imienia jednego z plemion Izraela
  Dla porównania (Chorwaci > Harwaci > Górwaci
  Gad > Had > Chad > Chod > Chód ? (Pieszy Wojownik O Wyjątkowym Szczęściu). Naród Gada reprezentuje typowo Słowiańskie Cechy charakteru.
  Bułgaria > Wołgaria <> Pulgaraland (według jeden ze znalezionych przeze mnie map)

  V Maria (Mirjam) siostra Mojżesza miała imię prawdopodobnie pochodzenia Słowiańskiego (Jestem Pokojem) Mir Jam

  VI Imię Allah ma ciekawą etymologię. Al czyli El i Lah czyli Bóg Lachów. Czyżby Upadli podszywają się Rzeczowniki określające Boga. Jewe itd. to Theos, Deus, God, Boh, Bóg w innym języku. Bohemia to kraj Boga. Czesi są narodem wybranym, Polacy, Rosjanie, Białorusini, Serbowie, Chorwaci także. Arabowie mogli podłapać imię ”Bóg Lachów”. Dodajmy do tego pomoc od Rzymu i Mahometa który otrzymał objawienia od gościa podającego sie za Anioła Gabriela. Widocznie to był anioł… ale kierowanie Gabriela do Ismaelitow nie mam sensu.
  Kapłani Złotego Tura przypominają złotego cielca (Baala, Apisa?). Ciekawe ile procent Słownictwa i świętych ksiąg przekazali Aryjczycy (Słowianie, Izraelici wraz z Nefilimami i Obserwatorami (The Watchers)) Jedyne co ze związkiem Aryjczyków i Słowian oraz Izraela się nie zgadza to Chronologia, ale wszystko jest możliwe.

  VII Współczesne niewolnictwo dzieje się głównie wśród prostestantów. Irlandczycy byli pierwczymi niewolnikami (slaves) czyli Izraelitami ???
  US-A powstało na krwi Indian oraz Irlandzkich niewolników. To daje do myślenia że Rudzi to wredni 🙂 Izraelici, W Anglii jest skupisko ludzi o czystych genach (Polacy, Irlandczycy, itd) a także ludzie o brudnych genach (Fenicjanie, Idumejczycy itd).

  VIII Biblia nigdzie nie mówi że zakazanym owocem było… jabłko. Dopiero w czasie renesansu pod wpływem mitologii greckiej (ogróg Hesperyd) uznano że to było jabłko.
  Syjonistyczne witryny pokazują nam np. teksty w języku aramejskim (który wygląda na alfabet hebrajski) i na odwrót.

  IX Swebowie/Suevi/Swebowie/ – Niemcy zrobili z nich ”szwabów” Niemcy nie są więc Szwabami!!! Suevi, Swawi czyli Słowi, Suowi – Ludzie Słowni, Słowa czyli Słowianie!!. To Słowianie i inne ludy podbili Portugalię??!!!
  Wandalowie przykładowo mieli cechy typowo Słowiańskie,

  Marbod (łac. z celt. Maroboduus – Wielki Kruk; ur. ok. 30 p.n.e., zm. 37 n.e. w Rawennie)– władca (król) plemienia Markomanów. Może ze tego wzieła się nazwa Morawian? Historia Słowian jest niezwykle pokręcona. Słowianowiercy nadal wierzą w jakąs epokę lodowcową i inne bajki, niektórzy krytykują chrześcijaństwo oczywiście za pomocą listów osoby która zmieniła sobie imię na ”Paulos” czyli Paweł.

  X Objawienie 13:16 zawiera w sobie słowo greckie ”charagma” tłumaczone jako znamię (ang. mark). Bardzo możliwe że chodzi o coś w rodzaju pieczątki, tatuażu, certyfikacji… na śmierć. Żadne 666, to kolejne złe tłumaczenie, dlatego większośc wymysłów z tym związane można odrzucić. Już nie mówiąc o Antychryście (Synu Anomii (Bezprawia)), choć jest możliwe pojawienie się takiego człowieka?]
  Dosadniej mówiąc znamię jest złe, ale pieczęć Boża dobra.

  XI Od roku Generałem Jezuitów jest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Sosa_Abascal. Kevin Annett chyba jednak nie kłamał, ciekawe dlaczego tylko jeden się zmienił?

  XII Helios Macedoński zabił Artaxerxesa V (Bessosa) satrapę Baktrii., krewnego szacha Dariusza III. Bessos był samozwańczym królem Perskim. Któryś z nich mógł być aniołem.
  W 329 r. p.n.e. został zdradziecko pojmany przez swoich własnych ludzi i oddany w ręce Macedończyków. Antyczni historycy podają różne wersje śmierci Bessosa. Flawiusz Arrian podaje, że Aleksander kazał obciąć mu nos i uszy, czym wzorował się na królach Persji (podobnie postąpił Dariusz I ze swoim wrogiem – uzurpatorem Fraortesem i kazał ukrzyżować go w miejscu, gdzie Bessos porzucił umierającego Dariusza III. Plutarch mówi o „rozerwaniu go żywcem na kawały”. Diodor wskazuje na „pocięcie ciała Bessosa i rozrzucenie jego szczątków za pomocą proc”.

  Wszelkie niepotwierdzone przypadki zgonu poważnych graczy na ziemskiej scenie (Antioch IV, Alexander III, Apolonios, ) są co najmniej podejrzane.
  Sam Antioch uważał się za ”boga objawionego’, coś w tym może być. Anioł zatrzymany raz przez Księcia Michała nie mógł nic więcej zrobić w otchłani. Dlatego już więcej nikt nie zobaczył np. Pawła. Imiona typu Allah, Zeus itd bardzo przypominają słowo Bóg. Najwidoczniej z rzeczowników i przymiotników określających Stwórcę zrobiono imiona własne które podebrali sobie Grigori.

  XIII Czy z proroctwa Daniela ”czas czasy i połowa czasu” koniecznie oznacza 3,5 roku czy może ozczaczać 2500/3500 lat ? Skoro Ks. Daniela została spisana około 500 lat przed Chrystusem to blisko roku 2021 możemy się czegoś spodziewać (według Masońskich źródeł). Znalazłem jednak po grecku Ksiege Daniela z przekładu LXX.

  XIV Słynny Perski mitologiczny bohater nazywał się Rostam/RUStam. Pochodził z Zabulistanu (dzisiaj prowincja Zabul w Afganistanie). Matka Rudaba, dziadek Sam, ojciec Zal. Czy jakoś tak 🙂
  Rostan miał dzieci: Sohrab i Faramarz

  XV Chors, Choros lub Chrs – słowiańskie bóstwo o niepewnej autentyczności. Choros > Horus ?

  XVI Teologia Judejczyków mesjańskich podobno kładzi nacisku na wieczne prawo Boga z Jakubem oraz na Pentateuchu. Mesjańscy wolą jednak pewnie cytować Szawła i używać dialektu j. aramejskiego zamiast greckich i łacińskich słów. Uznają jednak potomstwo w linii męskiej, a Talmud woli uznawać linię żeńską. Czyli jeśli znamy jakiegoś gościa to powinniśmy patrzeć na osobowość i mięską linijkę rodową. ”Cechą charakterystyczną wyglądu zewnętrznego żydów mesjanistycznych jest to, że noszą oni szale modlitewne (tałesy – ??????) z błękitnymi frędzlami (cicit), podczas gdy Żydzi rabiniczni mają frędzle białe.

  Pamiętajmy Judaizm rabiniczny to znaczy Talmudyczny.
  Islam polega na Koranie i Hadisach. Protestanci polegają na Pawle, Katolicy na katechizmach pochodzących z Kościoła/Cerkwi.

  Tak swoją drogą Tora > HisTORyA, choć staram się nie używać tego słowa (Tora). Preferuję Piecioksiąg/Pentateuch aby nie nikogo nie zniechęcić gdyż nie powinniśmy się Zażydzać, Islamizować czy Romanizować. Jedynie wątek Grecki, Perski, Wedyjski i Słowiański pozwala zrozumieć lepiej Biblię.

  XVII Męczy mnie jednak wątek Aryjczyków. Czyżby to byli rzeczywiście Słowianie.. Izraelici, pod których podszywają się właśnie Nefilimy ?
  Typowa gnostycka konwersja wygląda tak że zło jest dobrem a dobro złem wykorzystując daną dziedzinę
  Nie bez powodów jednak Słowiańskie mitologie są podobne do Perskich czy Hinduskich.
  Okultystyczna Atlantyda ma odniesienie do potopu co już wcześniej pisałem. Nic innego jak odwrócenie uwagi od rzeczywistej przyczyny potopu i Boskiego Wszechpotężnego Czynnika.

  XVIII Z Wikipedii: ”Judeochrześcijanie – grupa istniejąca we wczesnej historii chrześcijaństwa (tuż po śmierci Jezusa z Nazaretu) tworząca Kościół jerozolimski. Jej członkowie przyjmowali nauki Jezusa jako poszerzenie Prawa Mojżeszowego[1] (w przeciwieństwie do poganochrześcijan, którzy nie byli zobligowani do przestrzegania Tory).
  Początkowo judeochrześcijanie stanowili większość wyznawców Jezusa, włącznie z jego rodziną i wszystkimi apostołami[2][3], jednak (przez kolejne wieki) wzrost liczby wyznawców stronnictwa św. Pawła stopniowo, spychając ich do mniejszości, powodował ich asymilację lub przejście do odrębnych sekt.”

  XII Pablo-diablo zrobił z Isusa i Apostołów jakąś Talmudyczną sektę, która rzekomo oderwała się od rabinicznych nauk. To jest ciekawe że Pawcio traktował zaginione owce Izraela Kaukaskiego oraz pozostałe narody jako ciemne masy pogan, dla który jedyne prawo to iść za swymi przywódcami ślepymi w przepaść.
  Mt: 15
  (14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
  (15) A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.
  (16) A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?
  (17) Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?
  (18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.
  (19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
  (20) To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.

  Oczywiście mieszaninie Idumejczyków którzy za czasów Hasmodeuszy/Machabeuszy stworzyli swoją wersję kapłaństwa, prawo jest aktualne a nawet wspierane.
  Dziwna równość według… no właśnie kogo? Dlaczego żaden papcio nie przyjął imienia Piotr II. Bo Kefas nie był papieżem!
  Mamy też papieżaka o imieniu Paweł I, II itd. Postać Pawła jako lepszej wersji Jóżefa i Nikodema (którzy przynajmniej Syna Człowieczego widzeli i słyszeli a Pawcio współstworzył ruch doketyzmu), jest sztuczna i wieje fałszem na kilometr. Taki anioł mógł istnieć (wcześniej myślałem że jest to Hermes albo Penemue) i co się z Pawełkiem stało, czy został wydalony do Tartaru czy postać ”apostoła” zrobiła co miała zrobić i ten anioł zmienił postać – Hipoteza. Bardziej wiarygodna jest wersja że Paulos i Apolonios to te same postacie. Dlaczego Lukier wspomniał nam o Szymonie Z Gitty? aby nikt nie skojarzył powiązań między Pablem a Simonem. Sprytne, ale sam Łukasz się zdradza wielokrotnie jako nieuczciwy kronikarz.

  Inna grupa podobna do Ebionitów:
  ”Elkezaici, elkazaici, elkezejczycy – starożytna synkretyczna sekta wywodząca się z ebionitów i czerpiąca z idei gnostyckich, istniejąca między II a V wiekiem[1].
  Założycielem grupy był żyjący za czasow Trajana (na przełomie I i II wieku) na pograniczu syryjsko-partyjskim Elkazai (w zależności od źródeł: Elchasaí, Elksaí, Elkesaitaí). Pewnym jest, że postać taka istniała, jednak jej imię może mieć charakter symboliczny i być wtórne do nazwa grupy, którą założył, ponieważ termin Elkazaici nawiązywać mogł również bezpośrednio do odłamu esseńczyków nazywanych Synami tajemniczej siły (› Ebion).
  Elkazai twierdził, że objawił mu się Syn Boży w postaci ogromnego anioła, który przekazał mu Świętą Księgę. Aniołowi temu towarzyszył drugi, który był jednocześnie siostrą pierwszego i Duchem Świętym. Apokryfy elkazaitów nie przetrwały, a głównymi źródłami wiedzy o poglądach grupy pozostają informacje zawarte w pismach Epifaniusza z Salaminy oraz Orygenesa. Elkazaici są również prawdopodobnymi autorami pism przypisanych Klemensowi (tzw. Homilie pseudoklementyńskie) .
  Elkazaici praktykowali wielokrotny chrzest (przyjmowany w szatach), zachowywali przepisy Prawa Mojżeszowego takie jak obrzezanie i szabat, oraz odmawiali modlitwy zwracając się w kierunku Jerozolimy. Nie spożywali mięsa i odrzucali pisma św. Pawła[2]. Uważali, że Osoba Ducha Świętego posiada płeć (żeńską).”

  Samo odrzucenie tego obłudnika niewiele daje, trzeba jeszcze przewertować wszystkie wbite do głów dogmaty.

  XIX Księga Tobiasza cytuje Ks. Nahuma i Amosa. Jest wielka nienawiść do tego dzieła gdyż wspomina o Izraelu kaukaskim. Główny Bohater Ks. Tobiasza został uprowadzony przez Asyryjczyków bo był z plemienia Neftalego, i dzieje wszystko się po tych wydarzeniach. Poniższy rozdział jest rozmową anioła Pana Wszechmogącego, zalecającego jak odpędzić demony. Może ta metoda działa, choć najlepsza jest prośba do samego Boga.

  Tobiasza 6: (1) Chłopiec wyruszył w drogę wraz z aniołem, pies pobiegł także i towarzyszył im. Podróżowali we dwójkę i tak zastała ich pierwsza noc, którą spędzili nad rzeką Tygrys.
  (2) Chłopiec wszedł do rzeki Tygrys chcąc umyć sobie nogi, gdy nagle nadpłynęła ogromna ryba i chciała odgryźć chłopcu nogę; począł więc wołać.
  (3) Ale anioł rzekł do chłopca: Uchwyć i trzymaj mocno rybę! Chłopiec schwycił mocno rybę i wyciągnął ją na ląd.
  (4) Wówczas rzekł do niego anioł: Rozpłataj rybę i wydobądź z niej żółć, serce i wątrobę i zachowaj je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba jej są wybornym lekarstwem.
  (5) Rozpłatawszy rybę młodzieniec odłożył razem żółć, serce i wątrobę. Następnie upiekł jedną część ryby, którą zjedli, a drugą zasoloną zachował.
  (6) Po czym podróżowali dalej razem, aż się zbliżyli do Medii.
  (7) Wówczas chłopiec zapytał anioła mówiąc: Bracie Azariaszu, jaki to lek znajduje się w sercu, wątrobie i w żółci ryby?
  (8) Odpowiedział mu: Serce i wątrobę ryby spal [i okadź dymem] mężczyznę lub kobietę opętanych przez demona lub złego ducha, a odejdzie od nich opętanie i nigdy już nie powróci do nich.
  (9) Żółcią namaść oczy człowieka, które zaszły bielmem, a skoro dmuchniesz na nie, to jest na bielmo, [oczy] zostaną uleczone.

  XX Lech (łac. Licus, Licca) – rzeka w Austrii i Niemczech, prawy dopływ Dunaju. Długość – 264 km, powierzchnia zlewni – 4.126 km². Swoje źródło ma w pobliżu góry Rote Wand w Alpach
  Lechtalskich w austriackim kraju związkowym Vorarlberg. W górnym swym biegu płynie w głębokiej i wąskiej dolinie między Alpami Algawskimi i Alpami Lechtalskimi. Za granicą austriacko-niemiecką tworzy wodospad Lechfall o wysokości 12 m i wpływa do Jeziora Forggensee koło Füssen. Rzeka płynąc dalej na północ przepływa region zwany
  Lechrain.
  Uchodzi do Dunaju koło miejscowości Marxheim w Bawarii na wysokości 405 m
  n.p.m.

  Niby pierdólka ale region nosił nazwę Lechrain!!!

  Efraim > Lechrain. Możliwe że antyczny Lech to Jakub albo Józef bądź jeden z jego synów.
  Tak więc mamy Lechitów Lewitów, Massagetów Manassesytów, Saków od imienia Izaaka, Swebów od Sławy, Antów, (Entów) jako podobno Polan. Polacy czyli Polachy (C > < K / Ch), Bułgarzy Wołgarzy. Zabawy słowne dają jednak do myślenia.

  Jako Dodatek:
  Pwt 23:(8) Nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem, i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem.

  Pracowałem trochę nad dowodami przeciwko fałszywemu apostołowi, którego już nie nazywam Pawłem.

  Liked by 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s