„Upadek rządów Watykanu”

Witam Was!

Mam do przekazania bardzo ważne informacje, o których powinien wiedzieć każdy wierzący w Boga człowiek, który był lub nadal jest członkiem Kościoła Rzymsko Katolickiego, czyli najpotężniejszej organizacji wyznaniowej na świecie.

Jedni o tym wiedzą, choć trudno pojąć ogrom zbrodni jakie ukażę w dalszej części artykułu, ale inni – większość, nie ma o tym najmniejszego pojęcia, a nawet powiedziałbym, że ignorują temat jakby ich to nie dotyczyło…

…jest to błąd, gdyż temat dotyczy nas wszystkich i każdy powinien mieć świadomość tego, co ukrywają przed nami władze kościelne, jak i państwowe!!

Niejeden z Was słyszał o problemie pedofilii wśród przedstawicieli Kościoła Katolickiego, często na wysokich stanowiskach. Problem ten pojawia się co chwilę i co jakiś czas słyszymy w wiadomościach o aferach z tym związanych. Często okazuje się, że powiązane są z tym osoby z wyższych szczebli władzy, jak politycy czy biznesmeni, a nawet obecni monarchowie. Gdy ktoś poszuka głębiej w temacie, nagle staje się jasne, że pedofilia jest plagą o globalnym zasięgu na ogromną skalę i przyczyny takiego stanu rzeczy są wręcz irracjonalne! Na domiar złego masę zbrodni zmiata się pod dywan i nigdy nie wychodzą one na światło dzienne, tak aby chronić przed oskarżeniami oprawców, będących wpływowymi i znanymi postaciami.

Skąd bierze się tak ohydny proceder i jak to możliwe, że nic nie wiemy o winnych tych zbrodni???

Sprawa jest prosta…przestępstwo to sięga samego szczytu władz! Władz, które jak dobrze dziś widać, robią wszystko by doprowadzić nasz świat do ruiny kosztem ich chorych wizji przyszłości, w których my jako „szara masa”, mamy być ich niewolnikami. Niewolnikami już jesteśmy, prawdę mówiąc, ale dla nich to za mało..im zawsze będzie mało, ponieważ nas nienawidzą i pragną naszej zguby. Wszelkie informacje jakie do nas docierają z mass mediów przez nich kontrolowanych, są manipulowane i podawane w taki sposób, abyśmy nie mieli o niczym pojęcia i interesowali się zupełnie innymi sprawami.

TV to ich główne narzędzie propagandowe i dzięki niemu władze mają możliwość sterowania społeczeństwami…telewizja i radio okłamują nas każdego dnia i robią nam wodę z mózgu tak, iż masa przestaje myśleć samodzielnie i jest podatna na kontrolę!!

Niestety, to tylko wierzchołek góry lodowej. My żyjąc z dnia na dzień nie mamy zazwyczaj czasu myśleć o takich rzeczach, a nawet nie chcemy o nich wiedzieć, gdyż są przerażające. Władza dobrze o tym wie i bezlitośnie wykorzystuje to przeciwko nam…

„To, że tego nie odczuwasz nie znaczy, że tego nie ma”

…są dziesiątki tysięcy ofiar pedofilii i idących za tym zbrodni, jak globalny handel dziećmi, mordy rytualne i tortury!!

Winne temu są ‚najznamienitsze’ osobistości i organizacje tego świata!!

Na szczęście pojawił się ktoś, kto postanowił podjąć z nimi walkę i wyjawić Prawdę, ukazując tym samym prawdziwe oblicze obecnych władców tego systemu. Jest to Kevin Annett, współtwórca ITCCSInternational Tribunal into Crimes of Church and State. Rozpoczął on samodzielne dochodzenie już w latach 90 i dzięki niemu udało się skazać wielu elitarnych członków kościoła i rządu. To przez oskarżenia wymierzone w poprzedniego papieża Benedykta XVI doszło do abdykacji! Tak, były papież Joseph Ratzinger jest uznany winnym mordów rytualnych z udziałem dzieci i do dziś ukrywa się w Watykanie!!

itccs

Kevin Annett dokładnie opowiedział o tym wszystkim podczas ostatniego przemówienia udzielonego na „Prague Confernce 2016” i jest to temat jak najbardziej aktualny. Zapoznajcie się z faktami przedstawionymi przez Kevina…uprzedzam, że są one bardzo mocne i drastyczne, aczkolwiek pokazują całą Prawdę o zamordyzmie czołowych władców tego świata…

https://www.youtube.com/watch?v=YwkIqYNzjWE

https://www.youtube.com/watch?v=Rb3RPqgf6OA

Linki do materiałów dowodowych:

www.itccs.org

www.murderbydecree.com

W świetle dowodów przedstawionych przez Annetta, oraz działań przez niego przedsięwziętych jawnym staje się, kto dokładnie stoi za owymi zbrodniami ludobójstwa, pedofilii i handlu dziećmi.

Centrum i siedliskiem tych obrzydliwości jest Watykan!!

wpid-2015-07-13-20-34-09-348896115.jpeg

To z niego pochodzi całe zło i to on jest stolicą szatańskiego systemu, czyli New World Order!!

Wraz z nim spółkują wszyscy możnowładcy świata, a cenę płacą pozostali mieszkańcy Ziemi.

To Watykan i stworzone przez niego fałszywe nurty religijne z Islamem i Syjonizmem włącznie jest określony w proroctwach Biblijnych jako „Wielka Nierządnica – matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi”.

Objawienie 17:1-5

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Tak, to właśnie Watykan – „matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” symbolizowany jako kobieta nierządna dopuszcza się tych wszystkich okropności. Nierząd, to także odstępstwo od Boga, czyli krzewienie kłamliwych nauk, co jest skutkiem służenia nie Bogu, ale szatanowi!

Królem Watykanu, NWO, papiestwa i całego świata jest nikt inny, jak największy wróg Boga – szatan zwany lucyferem!

(Sprawdź artykuł – „Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu”)

Jest to jedyne wyjaśnienie tak ohydnych zbrodni przeciwko ludzkości i całej zamieszkanej ziemi. Winni są jawni i zostały już podjęte działania przeciwko nim…to nie są teorie spiskowe, ale jest to Prawda i rzeczywiste fakty, których nie można podważyć!

Kevin-Annett

Jak słusznie stwierdził Kevin Annett: „Władza Rzymu już niedługo upadnie”

Dokładnie! Władza Rzymu i Nierządnicy upada z dnia na dzień i ich wina jest zupełnie obnażona…wyrok zostanie rychło wykonany i został on wydany przez samego Boga!

Objawienie 17:15-17

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie,(…)

Watykan zostanie skazany na unicestwienie przez nowych władców, którzy już niebawem pojawią się na arenie międzynarodowej. Ten proces rozpoczął się już jakiś czas temu i jesteśmy w fazie dokonywania się proroctw…

W każdej chwili możemy spodziewać się widocznych reakcji Boga i związanych z tym zmian, jakie zajdą na świecie!

[Więcej w wykładzie o dokonaniu Tajemnicy Bożej]
https://youtube.com/watch?v=8v5AZ9D-0dA


Nie dajmy się więcej mamić władzom świeckim i duchowym. One prowadzą nas na zagładę, gdyż same są na nią skazane i zrobią wszystko, by pociągnąć za sobą jak najwięcej ludzi.

Powiedzmy im już dziś stanowcze NIE!!

Szukajmy Prawdy i pokładajmy nadzieję tylko w Bożych obietnicach. Bądźmy posłuszni Bogu i przestrzegajmy Jego Przykazań, oraz stosujmy w życiu nauki dane nam przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Tylko Oni są naszą jedyną nadzieją i drogą do zbawienia!!! Ten szatański świat jest w całości skazany na zagładę…musimy go bezwarunkowo porzucić!!!


16 myśli w temacie “„Upadek rządów Watykanu”

 1. Lecz starożytny Izrael wiedział iż chodzi o Astaw; współczesny tego nie wie więc…nie ma winy?
  Bóg zezwolił odprawić żonę. Lecz tylko jeden ewangelista (Łuk) zakwestionował. Czy wiarygodnie?

  Polubienie

  1. Starożytny Izrael wiedział i świadomie odwrócił się od Boga, choć wielu Izraelitów zwyczajnie zapomniało o Bogu Izraela.

   Izrael, po rozproszeniu przez Boga po całym świecie stracił w ogóle świadomość swej tożsamości – tego kim jest i dopiero teraz w czasach końca dochodzi do przebudzenia i zrozumienia proroctw.
   Proroctwa mówią, że Bóg oczyści Izraelitów z bałwochwalstwa i innych grzechów, które na mocy ofiary Chrystusa zostaną odpuszczone, a to oznacza, że wielu z nich będzie nieświadomych tego, że kult królowej niebios jest fałszywy, tak samo jak nieświadomi są swego prawdziwego pochodzenia.
   Wielu jednak podczas przebudzenia odwróci się od swych grzechów, nawróci się do Boga i Syna i będą prosić o przebaczenie już teraz..takie osoby nie będą sądzone podczas Sądu Bożego.

   Co do odprawienia żony, to jak w Prawie Bożym tak i w naukach Chrystusa jest jasno powiedziane, że jest to możliwe tylko w przypadku zdrady małżonka.

   Polubienie

  1. W Prawie jest takie coś:

   Ks. Powt. Prawa 21

   (15) Jeżeli ktoś będzie miał dwie żony, jedną ulubioną, drugą nielubianą, a one obie – i ta ulubiona, i ta nielubiana – urodzą mu synów, a pierworodnym będzie syn tej nielubianej,

   (16) To gdy będzie przydzielał swoim synom dziedzictwo, nie może nadać pierworodztwa synowi ulubionej z pominięciem syna tej nielubianej, który jest jego pierworodnym,

   (17) Lecz uzna za pierworodnego syna tej nielubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego, jemu przysługuje prawo pierworodztwa.

   O co chodzi z żoną nielubioną??? Otóż była to najczęściej:

   1. Bezdzietna wdowa po bracie Izraelity.
   2. Branka wojenna.

   W wypadku bezdzietnej wdowy Prawo nakazywało spłodzenie zmarłemu bratu dziecka i opiekę nad nimi. W wypadku branki wojennej – stawała się ona automatycznie żoną i nie mogła być sprzedana jako niewolnica.

   Te prawa Bóg ustalił z powodu grzechów jakie upadli aniołowie i ludzie sprowadzili na świat.

   Tak generalnie Tora, to Prawo Boga naprawiające skutki grzechu ludzi. 

   Gdyby nie grzech Adama i Ewy to nie było by śmierci i wdów.

   Gdyby nie grzech Kaina, to najprawdopodobniej nie byłoby wojen i problemu kobiet, które zostały bez mężów i dzieci!!!

   Wszystko sprowadza się do tego, że Bóg stworzył pierwszą parę ludzką jako jednego mężczyznę i jedną kobietę…taki jest pierwotny zamysł Boga. W wyniku grzechu poszedł On jednak na ustępstwa, aby niedoskonała już ludzkość mogła łatwiej zachować reproduktywność. I takim sposobem możliwe było, że Izraelici i ich przodkowie jak Abraham czy Jakub posiadali więcej niż jedną żonę…

   Salomon miał ok. 700 legalnych w świetle Prawa żon i ok. 300 nałożnic!!

   Niestety dla mężczyzn zazwyczaj wychodziły z tego problemy i to liczne. Żony Salomona tak go w końcu omamiły, że na starość odwrócił się od Boga i popadł w bałwochwalstwo, mimo że był najdostojniejszym królem, jaki kiedykolwiek rządził na tym świecie.

   Ostatecznie nakaz monogamii, czyli pierwotnego planu Bożego, przekazał nam od Boga Jezus Chrystus podczas pobytu na ziemi.
   Zapewne go znasz:

   Ew. Mateusza 19

   (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

   (6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

   Mam nadzieję, że pomogłem? 🙂

   Polubienie

 2. Kamilu,
  piszę nie w związku z tematem artykułu, ale…

  Od zawsze uważam Ciebie za osobę o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, ogromnym szacunku wobec adwersarza – nawet przy podejmowaniu trudnych tematów. Potrafisz zachować klasę, spokój i okrasić to miłym tonem. Odbieram Ciebie jako bardzo radosne Dziecko Boże.

  Dlatego jest mi niezmiernie przykro, kiedy ktoś nazywa Ciebie prześladowcą pomimo tego, że Twoje wypowiedzi były pełne pokory, zakończone szczerymi słowami przeprosin. Twoje przeprosiny były bardzo mocno zaakcentowane! Szokiem jest dla mnie zlekceważenie tych właśnie elementów i późniejsze obdarzenie epitetem „prześladowca”.

  Czy tylko ja zrozumiałam, że zakończenie przez Ciebie dyskusji w tym właśnie momencie (bez rozwijania wątku) było przejawem klasy i miłości chrześcijańskiej, a nie aktem wycofania się z podkulonym ogonem? Wyraźnie odczułam, że nie chciałeś burzyć spokoju forum i dlatego porzuciłeś dialog.

  Nie rozumiem też, jak można wrzucić wszystkich antypawłowców (w tym oczywiście także Ciebie) do jednego worka z etykietą „Zwiedzeni, idący ku satanizmowi.”

  I nie rozumiem też, jak ktoś z forumowiczów może Ciebie oceniać „po owocach”, kiedy… Właśnie o niego co jakiś czas modlą się inni z powodu „złych duchów” i pożądliwości – i kto ma w swojej historii, przed przebudzeniem wiele na sumieniu, w tym okradanie własnego pracodawcy. Trochę pokory, chrześcijanie…
  Nie jest moim zamiarem ocenianie takich zachowań, ale zwrócenie uwagi na jakieś wręcz szaleństwo sytuacji.
  O co tu chodzi?

  Może pozostawmy to bez komentarza. Chciałam tylko napisać, że smutno mi z tego powodu…

  Polubienie

  1. Witaj,

   Nie smuć się Siostro. Nic takiego się nie stało i często bywa, że jestem wyzywany od najgorszych z powodu innego spojrzenia na pewne tematy… przyzwyczaiłem się już.

   Fakt, jest to przykre zwłaszcza, że zadawałem proste pytania, co do których chiałem uzyskać szczerą odpowiedź po tym, jak Piotr wyszedł z twierdzeniem, że: „odrzucenie Pawła prowadzi do satanizmu”. Takie twierdzenia są mocno przesadzone i czasem mam wrażenie, że DP chce coś ukryć przed innymi. Świadczy o tym głównie jego nerwowa i oschła reakcja, która stała się powodem Twojego smutku.

   Nie mam najmniejszego zamiaru burzyć czegokolwiek, a jedynie chcę odpowiedzi, na pytania które mnie nurtują. Detektyw jednak sprawił, że wyszedłem na złego i nie dowiedziałem się niczego.

   Mimo to dziękuję Ci za miłe słowa! 🙂

   A o co chodzi, to dowiemy się w swoim czasie, wszak…

   Mat. 10:26

   „Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.”

   Niech Ci Bóg błogosławi..pozdrawiam!

   Polubienie

 3. ciekawy tekst i blog.

  mi przyszla na mysl jedna rzecz, moze nie super istotna ale jednak. jest taki odcinek serialu south park… akcja toczy sie w watykanie, gdzie ksiadz wsrod innych ksiezy ubolewa nad pedofilia w kosciele. natomiast wszyscy zebrani rowniez ubolewaja nad pedofilia, a konkretniej nad tym ze nie mozna jej uprawiac bezkarnie.

  Polubienie

  1. Witaj..dzięki!

   Heh..bardzo ironiczna zobrazowanie rzeczywistości, wszak jak wiadomo, tego typu amerykańskie kreskówki bardzo często ukazują ohydną prawdę.

   Jak twierdzi Kevin Annett, ponad 90% wysoko postawionych „urzędników” KRK to podli zboczeńcy…którzy, co najgorsze, są bezkarni.

   Polubienie

  1. Ten cytat to chyba od fałszywego apostoła Pawła…

   Zobaczmy co mówi o żydach Jezus:

   Objawienie 2:9
   (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

   Objawienie 3:9
   (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

   Polubienie

 4. Main Stream ogromnie chwali tego człowieka z Buenos Aires, a tu pan z Itccs mówił że w Argentynie Franz pełnił rolę medialną (coś jak nasz Bolek czy Mandela tylko że ten sprzedawał ludzi i mówił że wszystko jest dobrze). Gdyby pan Kevin A. by kłamał to słyszelibyśmy o tym w mediach codziennie a także posypały by się wyroki więzienia za zniesławienie.


  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydomason-bergoglio-nie-ukrywa-swojej-religii-2013-10


  Widzę że wolna polska ostatnio rehabilituje się:
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/biblia-ostrzega-tzw-gwiazda-dawida-czyli-heksagramem-2016-10 i cytuje http://detektywprawdy.pl/2016/10/05/biblia-ostrzega-przed-tzw-gwiazda-dawida-czyli-heksagramem-szokujacy-wers-z-dziejow/

  Jedno mnie ciekawi:
  przecież niejednokrotnie zdobywano Rzym ale zawsze miasto nie upadało całkowicie
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdobycie_Rzymu
  Raz nawet osobiście demon krulovej niebios (Isis, Semiramis, Kybele (Magma Mater) uratował Septimontium (https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_wzg%C3%B3rz_Rzymu)
  Może dlatego że: wina musi być dopełniona i ludzie muszą widzieć zbrodnie jawnie podane na tacy. Polecał wykłady tego pana (nie ufam jednak w sprawie proroctw i Pawła)

  Co ciekawe w Koranie Mahomet wygadał się jak wtajemniczeni postrzegają ‘’Trójce’’ jako matka ojciec i syn. Sam Koran neguje ukrzyżowanie Krystusa w Surze 4
  (156) I za ich niewiarę, i za to, że powiedzieli przeciw Marii kalumnię straszną,
  (157) I za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza,Isusa (Isa Abn Marjan), syna Marii, posłańca Boga” podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.
  (158) Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry!
  (159) I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w Niego przed swoją śmiercią; a w Dniu Zmartwychwstania On będzie przeciwko nim świadkiem.

  Tak swoją drogą co promuje Ten sam rozdział (4):
  (98) Wyjątkiem są ci uciśnieni
  spośród mężczyzn, kobiet i dzieci,
  którzy nie są zdolni do jakiegoś podstępu
  ani też nie są poprowadzeni prostą drogą.
  (99) Tym, być może, odpuści Bóg! Bóg jest odpuszczający, przebaczający!

  Cały rozdział 19 opowiada o matce krystusa, czerpiąc wiedzę z apokryfów średniowiecznych.

  Nie mówię że wszyscy Islamiści są źli. To zależy od poziomu wypranego mózgu tak jak u nas.

  Islam jest Rabinizmem dla mas. Jest bardzo wygodny i podobny do nauk pawłościan.
  Nauki Koranu I Hadisów, Talmudu i Kabały to nic przy listach Pawła.
  Kto ze zwykłych białych ludzi przeszedł by na Islam sam od siebie gdyby wiedział ze doktryny katolicyzmu i islamu są podobne ?
  Być talmudystą to kwestią dziedziczna nie można ‘’stać się’’ obecnie rabinem, ale syjonistą już tak.
  Plemię Kurajczytów z którego wywodzi się Mahomet wielbiło już wcześniej HuBala (Allaha) i kamienie.
  Warto poczytać książkę Roberta Morey’a ‘’Islamska Inwazja’’ oraz te artykuły:

  http://stara.alberto.pl/traktaty/alberto4/alberto4_01.html
  http://www.alberto.pl/images/stories/prorok.pdf
  http://www.proroctwa.com/glowny-wrog-chrzescijanstwa.htm

  Okres reformacji to czas mordowania w okrutny sposób chrześcijan którzy nie uznawali doktryn Rzymu, opartych na listach, czyich?
  Pawła, Łukasza oraz ich sprzymierzeńców!!!
  Ich owoce dożywiały Jezuitów, Inkwizycję, wzmocniły bogactwo i rządy wielkiej nierządnicy i Babilonu.
  To Pawła się głównie cytuje jako argument wobec pieniędzy, seksu.
  Człowiek duchowy, budowa 3 świątyni Salomona to jego dzieło a Łukasz to potwierdza kończąc swój ‘’list do Teofila’’: (53): I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. [Biblia Mesjańska, Łk 24]

  Ps:
  Stare linki do filmów przepadły niestety…

  Księga Jeremiasza, Izajasza, Jana mówi dokładnie co się stanie z Nierządnicą i Babilonem.

  Jana 15: (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
  * Ani Jan ani Isus nie byli ”zwolennikami teorii spiskowych”.

  Pozdrawiam

  Polubienie

 5. „Czy to twój Kościół???

  Poniżej niezwykły film, ukazujący prawdziwe oblicze Watykanu. Czasami wiemy dużo na jakiś temat, ale nie przychodzi nam na myśl coś, co powinno natychmiast ukazać nam prawdziwe oblicze instytucji czy osoby, o której coś wiemy. Wiemy często coś mocnego, ale nie jesteśmy w stanie wyciągnąć właściwych wniosków.

  Poniżej film o Watykanie oraz o jego niezwykle ciemnych sprawach, masowych zbrodniach oraz ewidentnych powiązaniach z samym szatanem, ale większość z nas nie jest w stanie dostrzec oraz jednoznacznie określić tej instytucji. Dzieje się tak z powodu braku większej ilości oczywistych dowodów.

  Najpierw spróbujmy oglądać i czytać tłumaczenie. Najlepiej jest ustawić dwa okna przeglądarki w taki sposób. Obrazek zrzuta z mojego ekranu. W ten sposób o góry widzisz film oraz liczbę czasu, a na dole czytasz tłumaczenie. W ten sposób niemal rozumiesz wszystko, co widzisz na filmie. Możesz zawsze film zatrzymać lub zawsze możesz przesunąć tekst tłumaczenia w zależności od potrzeby. Jeżeli masz dwa ekrany, to już jest najlepsze wyjście.

  Ale można także zrobić inaczej. Najpierw przeczytać tłumaczenie a potem oglądać film. Wybór należy do ciebie. Być może z czasem zacznę wklejać tłumaczenia na filmach ale to zabiera znacznie więcej czasu. Co będzie dalej, zobaczymy.

  Prawdziwa informacja o kontroli.

  Film po angielsku, ukazujący nam niezbite dowody na oczywiste wielbienie szatana, węża z Edenu.

  Oto rzeczywisty bóg Watykanu…

  Link do artykułu z tłumaczeniem:
  http://www.proroctwa.com/czy-to-twoj-kosciol.htm

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s