Chrześcijaństwo wrogiem Boga???

Witam serdecznie!

Tym razem postanowiłem poruszyć dość kontrowersyjny, aczkolwiek bardzo ważny i palący temat, w którym mowa będzie o religijnym nurcie chrześcijańskim, a właściwie o naukach, na których on bazuje. Dlaczego ważny i palący? Ponieważ dotyczy osób, które pragną poznać Prawdę o Bożym planie zbawienia i ujawnia kłamstwa, którymi są faszerowani przez swych „pasterzy”.

Widząc rosnące zainteresowanie kompromitującymi faktami o sposobie działania rządów i religii stwierdziłem, że należy ukazać przykrą prawdę, iż Chrześcijaństwo jest jednym z trzech głównych nurtów religijnych tego świata i tak samo jak one jest prowadzone przez fałszywych przewodników na żołdzie u lucyfera!

Każde z Was kojarzy te 3 zwalczające się religie…

1. Chrześcijaństwo
2. Judaizm
3. Islam

Są one niczym „trzy duchy nieczyste wychodzące z ust smoka, zwierzęcia i fałszywego proroka” (Obj 16:13). Mogę się nawet posunąć do twierdzenia, że owe duchy nieczyste reprezentują poszczególne z tych nurtów i je kreują…

Judaizm

O jego wyznawcach mówi się, że wyznają Zakon Mojżeszowy, jednak takich jest może odsetek procenta. Większość z nich to syjoniści tworzący globalne struktury polityczno – ekonomiczne, którzy swe nauki opierają o szatański talmud i kabałe, czyli zwodnicze interpretacje Bożych Praw opracowane przez sługi lucyfera. Są oni niczym reprezentanci apokaliptycznej „bestii wychodzącej z morza”, czyli politycznego systemu władz.

Islam

Muzułmanie tak naprawdę czczą Molocha, czyli bożka kanaanejskiego, za którym stoi sam szatan – smok. Nacje wyznające ten nurt religijny dostały od swego rzekomego proroka Mahometa świętą księgę – Koran. Niestety, ale okazało się, że Islam jest wytworem papiestwa, które stworzyło marną kopię Biblii i tym samym poddało sobie owe nacje pod kontrolę, tworząc potężną religię. Sprawdź świadectwo Alberto Rivera zamordowanego za ujawnienie tych faktów!

Chrześcijaństwo

To o jego sekretach będzie tu mowa, ale rozwinę myśl poniżej. Dodam tylko, że jest ono niczym „fałszywy prorok”, ponieważ uzurpuje sobie prawo do reprezentowania Chrystusa na ziemi, lecz jego obraz można ująć tak: „ma rogi baranka, ale mówi jak smok” (Obj 13:11).

Musicie także zdać sobie sprawę z jeszcze jednego faktu. Szatan wytworzył swój system sprawowania kontroli duchowej nad danymi narodami. Co najciekawsze, obejmuje on głównie potomków… Abrahama!!

Judaizm – głównie potomstwo Ezawa, syna Izaaka, syna Abrahama.

Islam – głównie potomstwo Ismaela, syna Abrahama i niewolnicy Hagar.

Chrześcijaństwo – głównie potomstwo Jakuba – zwanego Izraelem, syna Izaaka, syna Abrahama. Zaginione 10 plemion Izraela jest rozproszone głównie pośród Słowian, którzy w większości są chrześcijanami takich czy innych odłamów.

Ten system duchowy, czy też religijny jest określany w Objawieniu Jana jako „Wielka Nierządnica”. Jej centrum jest Watykan i papiestwo kontynuującego rządy Imperium Rzymskiego!

Tak! Rzym rządzi po dziś dzień! Sprawdź koniecznie dowody!! 

A skąd pochodzi Chrześcijaństwo i gdzie ma swój początek??? Właśnie w Rzymie!!!

Któż z lubością udał się do Rzymu rzekomo nawracać pogan i pisał do nich później długie listy z wywodami i pouczeniami???

Faryzeusz Saul zwany też apostołem Pawłem lub Szawłem!!!

To właśnie na jego naukach zostało zbudowane całe Chrześcijaństwo ze swym sercem w…pogańskim Rzymie!!!

Nauki Pawła z Tarsu są kompletnym zaprzeczeniem Prawa Bożego i nauk Jezusa! Zupełnie wypaczają prawdziwe przesłanie całego Słowa Bożego i pod postacią zawiłych i przemądrzałych wywodów, przemycają szatański jad i faryzejski kwas. Dlatego ująłem obraz chrześcijaństwa jak powyżej, ponieważ mimo nobliwej „misji pokojowej” jest ono zbudowane na „mowie smoka”, pochodzącej z ust „fałszywego proroka”, którym Paweł bez wątpienia jest!

To przez ową „mowę smoka” istnieje dziś mnóstwo odłamów i sekt Chrześcijaństwa, które nadal pozostają nieposłuszne wobec Prawa Bożego i prostych nauk pochodzących od Boga.

Sprawdź listę bluźnierczych wersetów Pawła…link

Bóg na szczęście pozwolił wielu osobom szczerze wsłuchanym w Jego głos na rozpoznanie tychże pawłowych kłamstw i ukazanie ich prawdziwego, aczkolwiek ukrytego oblicza, które jak się okazało, ma niezwykłą moc zwodzenia i jest pełne nauki złego!!!

Jezus wiedział o tym i wyraził się jasno…

Ew. Mateusza 10:26

(26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.

Chciałbym Wam przedstawić listę perfidnych kłamstw Pawła zawierających w sobie „mowę smoka”, których analizy wobec słów Ojca i Syna oraz dokumentacji dokonał nasz brat Cyryl.

Będziecie w szoku po zapoznaniu się z nimi, lecz to powinno Was utwierdzić w przekonaniu, że Paweł i Chrześcijaństwo zbudowane na jego naukach są dalekie od Boga i bardzo niebezpiecznie!! Pamiętajcie…Paweł był faryzeuszem, a Jezus ostrzegał przed ich kwasem…

Ew. Mateusza 16:6

(6) A Jezus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!

„Lista kłamstw Pawła”

Kłamstwo numer I

„Zbawienie z wiary”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/02/11/klamstwa-pawla-cz1-czyli-zbawienie-z-wiary/

Paweł stwierdza, że Jezus zniósł Zakon i Prawo i dlatego aby mieć żywot wieczny nie trzeba wypełniać uczynków, ponieważ jaki to ma sens??? Otóż Paweł jawnie skłamał głosząc, że Chrystus zniósł Prawo i od tej pory wystarczy tylko uwierzyć i nie trzeba go wypełniać.

Kłamstwo numer II

„Fałszywe proroctwa i nauki”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/03/11/klamstwa-pawla-nr-2-czyli-moja-analiza-rozdz-9-listu-do-rzymian/

Paweł wypowiadał wiele fałszywych proroctw i nauk sprzecznych z proroctwami i słowami Boga oraz Jezusa. Analiza 9 rozdział listu do Hebrajczyków.

Kłamstwo numer III

„Mowa smoka”
cyryl27.wordpress.com/2016/04/24/klamstwa-pawla-nr-3-analiza-rozdz-7-listu-do-rzymian-czyli-mowa-smoka/

Paweł w swojej argumentacji czyni rzecz niebywałą, otóż stwierdza on, że naturą ciała ludzkiego czy wszelkiego ciała na ziemi jest grzech – czyli łamanie Prawa Bożego!!! Co więcej Paweł stwierdza jasno, że gdyby nie było Zakonu, nie byłoby grzechu!!!

Kłamstwo numer IV

„Kim jest Bóg tego świata?”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/05/22/klamstwo-pawla-nr-4-kim-jest-bog-tego-swiata/

Paweł w zasadzie pokazuje, że jest on wrogiem Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Izraela, gdyż mówi tutaj jasno, że walczy z Bogiem tego świata. Kim jest tak naprawdę Bóg??? Jest to Stworzyciel całego świata i w związku z tym jest Właścicielem wszystkiego!!!

Kłamstwo numer V

„Kto ma być zbawiony?”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/17/isus-chrystus-mowi-nam-o-klamstwie-pawla-nr-5-czyli-kto-ma-byc-zbawiony/

Jezus mówi, że nie każdy kto woła imienia Pana będzie zbawiony, Paweł zaś twierdzi, że każdy. Co ciekawe ta nauka Pawła, to konsekwencja jego nauki zanegowania prawa Bożego – Tory – którą wg niego zanegował Chrystus. Natomiast Jezus mówi jasno, że Prawo Boga będzie obowiązywało dopóki istnieje ta ziemia i to niebo!!

Kłamstwo numer VI

„Posłuszeństwo wobec władz”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/19/klamstwo-pawla-nr-6-czyli-bog-nakazuje-nam-posluszenstwo-wobec-wladz/

Kto sprawuje władzę polityczną od czasu grzechu pierwszych ludzi w Edenie??? Bóg??? Nie! Człowiek??? Nie! Tym kimś jest szatan!!!

Kłamstwo numer VII

„Apostoł synagogi szatana”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/27/klamstwo-pawla-nr-7-pawel-apostol-synagogi-szatana/

Paweł reprezentował Edomitów, potomków Ezawa – nie mógł być on z pokolenia Beniamina!!

Kłamstwo numer VIII

„Czym jest hymn Pawła do miłości?”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/06/30/klamstwo-pawla-nr-8-hymn-do-milosci-pawla-czym-jest/

Hymn do miłości autorstwa Pawła z Tarsu jest jednym z najpopularniejszych tekstów. Ten tekst jest co trzeba przyznać, świetną poezją. Jednak „hymn o miłości” jest jednym z najniebezpieczniejszych tekstów Pawła, gdyż fałszuje on nam obraz Boga oraz obraz samej rzeczywistej miłości!

Kłamstwo numer IX

„Uległość wobec zwierzchników religijnych”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/07/02/klamstwo-pawla-nr-9-czyli-moja-analiza-rozdz-13-listu-do-hebrajczykow/

Paweł nakazuje całkowite posłuszeństwo wobec ludzi, którzy sami z siebie czynią się przewodnikami duchowymi i nauczycielami!!! Uległość – którą człowiek jest winny tylko Bogu – ma być według Pawła okazywana ludziom.

Kłamstwo numer X

„Dary Ducha”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/08/27/klamstwo-pawla-nr-10-czyli-dary-ducha-zacheta-pawla-do-zaproszenia-do-siebie-demonow/

Nauki Pawła, to najsilniejsza forma czarów jaka została zrzucona na ludzkość. Kabała przy naukach Pawła i jego uczni (Łukasza i Marka) to naprawdę nic. Paweł w swoich listach nakłania ludzi, aby sami dali się opętać jakimś demonom w zamian za specjalne moce zwane kłamliwie „darami Ducha”!!!

Kłamstwo numer XI

„Walka z niebiańskimi zwierzchnościami”
https://cyryl27.wordpress.com/2016/10/10/pawel-walczy-ze-zwierzchnosciami-w-niebie-czyli-klamstwo-nr-11/

Paweł mówi o tym, że jego wrogiem jest nikt inny, jak Bóg i posłuszni Mu mieszkańcy nieba!

Lista kłamstw fałszywego apostoła Pawła będzie sukcesywnie powiększana, tak aby ukazać wszelkie zagrożenia wypływające z jego herezji.

Jako wierni naśladowcy Chrystusa nie pozostaniemy obojętni wobec kłamstw zagłuszających Jego życiodajne nauki i będziemy kłaść nacisk na to, aby Prawda dotarła do Jego owiec i uwolniła je z sideł złego i jego synów.

Naszym jedynym Nauczycielem, Pasterzem i Wzorodawcą, za którym będziemy iść ku zbawieniu do Królestwa Bożego jest Syn Boga Żywego Jezus Chrystus!!!

Inni to ślepi przewodnicy i zwodziciele wypełnieni duchem antychrysta…strzeżcie się ich!!!

Ew. Mateusza 23:8-10

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.


38 myśli w temacie “Chrześcijaństwo wrogiem Boga???

 1. „Ze wszech miar mądry Bóg wszechświata powierzył czuwanie nad całą zamieszkałą, ale nieuprawianą ziemią kilku ludziom: rybakom i celnikom oraz jednemu wyrobnikowi namiotów[1]. Natomiast ze wszech miar przewrotny demon, prześladowca ludzi, widząc, że tamci wyrywają z korzeniami ciernie błędu wielobóstwa, a on sam jest bezradny wobec ich uczniów, wpadł na pomysł różnego rodzaju zasadzek, jako że jest konstruktorem pułapek i mistrzem zła. Dobrał więc sobie ludzi odpowiednich do tego zadania i nadał im imię CHRZEŚCIJAN jakby zakładając im maskę, a smarując brzegi kielicha miodem, podał ludziom jako lekarstwo truciznę kłamstwa. Pragnąc bowiem zniszczenia ludzi nie czekał, aby orędzie Apostołów umocniło się, i nie podał oszustwa dopiero wtedy, lecz natychmiast, gdy tylko oni rozpoczęli swoje czuwanie i zasiew ziarna pobożności, wsiał pomiędzy nie chwasty.”

  Teodoret z Cyru, Theodoretus (ur. ok. 386/393, zm. ok. 457/466) – grecki pisarz, historyk Kościoła starożytnego, teolog, biskup Cyrrhus (Cyr, arab. Ḳūrus w Syrii) (od 423 roku), ojciec Kościoła, egzegeta i teolog oryginalny.

  Mam tylko jedno przemyślenie „z ostatniej chwili”.

  W religiach chrześcijańskich trochę Prawdy i Słowa Bożego jednak jest.
  Trzeba więc pisząc prawdę o „chrześcijaństwie” BARDZO uważać, by ludzie nie zareagowali odrzuceniem całego Słowa Bożego.

  Bo dla każdego to jest wielki SZOK, kiedy odkrywa w jak wielkim stopniu był okłamywany.

  Polubienie

 2. Kolejna porcja informacji (krótkich)
  Chciałbym podzielić się owymi informacjami o 4 Księdze Ezdrasza.

  Pamięta ktoś Tekle która ponoć towarzyszyła Pawłowi ?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Tekla

  https://satanizm.wordpress.com/2013/10/04/rywale-jezusa/ Oczywiście strona jest wyraźnie wroga Bogu.
  • Gnostycka Sofia (czyli Mądrość) oraz postać Isis, Semiramidy, Astarte wykreowała postać krulowej njebijos.
  • ‘’ To właśnie Szymon miał być inkarnacją tego Boga, ale nie jedyną. W doktrynie symonian pojawiała się już pewna forma Trójcy świętej – jako Ojciec miał on objawić się Izraelowi na Synaju, jako Syn-Jezus miał nauczać w Palestynie i udać ukrzyżowanie (już tu pojawia się typowo gnostycki motyw śmierci Chrystusa jako ułudy), zaś jako Duch miał nauczać w innych krajach. Jednakże – nie jest wykluczone, że nauka ta pojawiła się u szymonian później, wraz z krystalizowaniem się idei Trójcy w ortodoksji chrześcijańskiej.’’
  • ‘’ Helena, sydońska prostytutka, została przez Szymona wykupiona z domu publicznego i podróżowała razem z nim, będąc otaczaną czcią Sofią u boku Boga, który ją odnalazł i zbawił. Para ta stała się archetypiczną syzygią „heretyka i nierządnicy”, jako głównych form działalności diabelskiej. Późniejszym powtórzeniem tego schematu stał się czarownik Faust i upadła Małgorzata z „Fausta” Goethego.’’

  Być może Tekla i Helena to sama osoba?
  Rzym na pewno ukrywał setki takich czarowników, a nawet niektórych (wielu) wybielał ze śniętych na świętych, a jak wiemy jedynie Bóg jest święty przez duże ‘’Ś’’ J

  Wikipedia o Ludach Morza”
  Od dłuższego czasu ponawiane są próby identyfikacji znanych z inskrypcji egipskich plemion z późniejszymi nazwami nacji zamieszkujących obszar basenu Morza Śródziemnego. I tak Szardana utożsamiane jest z Sardami (Sardynia), Teresz z Tyrsenami (czyli greckim określeniem Etrusków), a Szekelsz ze znanymi z Sycylii Sykulami (Sikelami)). Jednak ze względu na to, iż głównym kryterium jest wyłącznie podobieństwo brzmienia, mają one charakter czysto hipotetyczny[4].
  Na tej podstawie powstał jednak domysł, że niektóre z Ludów Morza wyruszyły na zachód po przegranej z Egipcjanami walce[14].
  Etruskowie to nie koniecznie muszą być Eto Ruski a mieszaniną Tirasa albo Togarma oraz Gada i Manassesa i Rubena (tak stawiam)

  Jak wielu wie Isus Christos nie urodził się 1r. n.e. ale datuje się na 7-4 r. p.n.e. tylko jakim? Według Wikipedii to
  17 Kwietnia https://pl.wikipedia.org/wiki/6_p.n.e. a to nawet ciekawe chociaż osobiście stawiam na Wrzesień.

  Herod Edomita umarł 4 roku p.n.e. czyli dwa lata przed Chrystusem co jest logiczne.
  Cesarz Tyberiusz ‘’zmarł’’ w roku 37. i w tym samym czasie Piłata odwołano od stanowiska. Przypadek? Nie sądzę!
  Wikipedia i inne źródła są niezwykle wrogie wobec Piłata i Ewangelii Nikodema (nazywając je fałszerstwem bez dowodów, a to dlatego że zostało to dzieło napisane po Grecku a nie po Judeo-Aramejsku.)

  Kościół Koptyjski, Prawosławny I Etiopski mają więcej do czynienia z Septuagintą.

  • Chyba byłem początkowo na dobrym tropie co do 4 Ezdrasza. Pomimo szacunku dla prawa:

  4 Ezdrasza 7: 27 A wszelki który wybawion iest z przerzeczonego złego, ten ogląda dziwy moie. 28 Bo się okaże syn mój IEZUS z tymi którzy są z nim, y będą się weselić którzy pozostali przez cztérysta lat. 29 Y będźie po tych lećiech, y umrze syn móy CHRISTUS, y wszyscy ludzie którzy dech maią:
  Czyli dzieło powstało po Chrystusie i faktycznie autorami mogli być faryzeusze albo inna frakcja działająca w owych czasach. To wyjaśnia dlaczego nie była w Septuagincie, bo nie istaniała!.

  Po angielsku:
  4 Esd 7:28 For my son Jesus shall be revealed with those that be with him, and they that remain shall rejoice within four hundred years. 29 After these years shall my son Christ die, and all men that have life. 30 And the world shall be turned into the old silence seven days, like as in the former judgments: so that no man shall remain.

  Znalazłem po Angielsku 4 Księgi Barucha i 4 Ezdrasza,

  Pozdrawiam W Bogu Izraela

  Polubienie

 3. Wczoraj napisałem też posta, ale widzę że nie przyszedł więc prześle go tutaj oby trafił na forum 🙂

  3 Ezdrasza jak dla można dodać do BM, ale z 4 jest wiele nieścisłości pomimo wyraźnych podobieństw wypowiedzi tak jak w innych księgach prorockich,
  Aktualnie próbuje poprawić 4 Ezdrasza w wersji Wujka w oparciu o KJV i translator amatorsko.
  https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Czwarte_Esdraszowe
  https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Trzecie_Esdraszowe

  Próbka 1 Rozdziału
  4 Ezd:
  (1) Druga księga Ezdrasza proroka, syna Sarei, syna Azarei, syna Helciasza, syna Sadaniasza, syna Sadoch, syna Achitob,
  (2) Syna Achiasza, syna Phinees, syna Heli, syna Ameriasza, syna Asiel, syna Marimoth, syna Arna, syna Oziaszowego, syna Borith, syna Abisei, syna Phinees, syna Eleazar,
  (3) Syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był w niewoli w Ziemi Medyjskiej, w za panowania Artakserksesa króla Perskiego.
  (4) I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
  (5) Idź, a opowiedz ludowi memu złości ich: a synom ich, nieprawości których się przeciwko mnie dopuszczali, aby opowiadali synom synów:
  (6) Bo grzechy swych ojców ich rozmnożyły się w nich. Bo zapomnieli mnie, i ofiarowali cudzym Bogom.
  (7) Nie jestem nawet ten, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli? A oni drażnili mię, i wzgardzili rady moje.
  (8) A ty otrząśnij włosy głowy twojej, i oddaj na nie wszystko złe na nich: bo nie byli posłuszni zakonu memu, ale jest to naród buntownicy
  (9) Jak długo będę ich zaniechać, do którym tak wielkie dobrodziejstwo pokazał?
  (10) Wytraciłem dla nich wiele królów: poraziłem Faraona i z sługami jego, i wszystkie wojsko jego.
  (11) Wszystkie narody wygubiłem przed nimi, a na wschodzie ludzi z dwóch ziemi, lud Tyru i Sydonu rozproszyłem, i pozabijałem wszystkich swoich wrogów.
  (12) A ty mów do nich, mówiąc: Tak mówi Pan:
  (13) Zaprowadziłem was przez morze i na początku dałem wam duże i bezpieczne przejście; Dałem wam Mojżesz dla lidera i Aarona kapłana.
  (14) Dałem wam światło w słupie ognia i wielkie cuda mają czyniłem między wami; Wyście mnie jeszcze nie zapomnieli, mówi Pan.
  (15) Tak mówi Wszechmocny Pan, przepiórki były jako dowód dla ciebie; Dałem ci namioty dla zabezpieczenia: mimo szemraliście tam,
  (16) I nie triumfował w moim imieniu do niszczenia swoich wrogów, ale jeszcze i dotąd szemrali
  (17) Gdzie są korzyści, które zrobiłem dla ciebie? gdyście byli głodni i spragnieni na pustyni, nie wy wołajcie mnie
  (18) Mówiąc: Czemuś wyprowadził nas na tę pustynię, aby nas zabić? Lepiej bowiem byłoby dla nas, aby służyli Egipcjanom, niż umierać na tej pustyni.
  (19) Użaliłem się nad wzdychaniem waszym i dałem wam mannę do jedzenia; tak jedliście chleb anielski.
  (20) Gdy byliście spragnieni, nie mogę rozszczepiać skałę i wypłynęły wody do wypełnienia? na ciepło przejechałem cię z liści drzew.
  (21) I rozdzieliłem między wami owocnej ziemię, I wypędziłem Kananejczyków, Peryzyjczyków i Filistynów, przed wami, co mam jeszcze zrobić więcej dla ciebie? mówi Pan.
  (22) Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy byliście na pustyni, w rzece Amorytów, byliście spragnieni, a zbluźniliście moje imię,
  (23) Nie przepuściłem na was ognia za bluźnierstwa: ale włożywszy drzewo w wodę, uczyniłem rzekę słodką.
  (24) Co mam zrobić tobie Jakubie? ty, Judo, nie chciałeś mnie słuchać: Przeniosę się do innych narodów, i do tych, dam moje imię, aby mogli oni przestrzegać moich ustaw.
  (24) Cóż uczynić mam, Jakubie? Niechciałem słuchać Judo. Przeniosę się do innych narodów, i dam im imię moje, aby strzegli praw moich.
  (25) Ponieważ mnie opuścili, i ja was opuszczę. Gdy mnie będziecie prosić o miłosierdzie, nie zmiłuję się.
  (26) Gdy będziecie wzywać do mnie, ja nie wysłucham was. Albowiem ręce wasze i nogi są skore do mężobójstwa
  (27) Nie wyście mię opuścili, ale sami siebie, mówi Pan.
  (28) To mówi Pan wszechmocny: Ja was nie prosiłem jako ojciec synów, i jako matka córek, i jako matka dzieci swoich,
  (28) Tak mówi Wszechmocny Pan, nie modlił się was jak ojciec z synami, jako matka jej córki, a opiekunka jej młodych dzieci
  (29) Abyście byli ludem moim, a Ja będę waszym Bogiem; abyście byli moje dzieci, a ja powinienem być waszym ojcem?
  (30) Zebrałem was razem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła. A teraz cóż z wami czynić mam? Odrzucę was od oblicza mego.
  (31) Gdy mi ofiarę przyniesiecie, odwrócę od was oblicze moje. Bo dni święte wasze, i nowie księżyców, i obrzezania odrzuciłem.
  (32) Ja posyłałem do was sługi moje proroków, których pojmaliście i pozabijaliście, i ciała ich rozszarpali: których krew szukać będę, mówi Pan.
  (33) To mówi Pan wszechmocny: Dom wasz spustoszony jest: rozproszę was jako wiatr plewy,
  (34) A synowie waszy potomstwa mieć nie będą, bo zaniedbali przykazania moje, a co złe jest przede mną czynili.
  (35) Podam domy wasze ludowi przychodzącemu, którzy mnie nie usłyszawszy wierzą: którym cudów nie pokazałem, uczynią com przykazał.
  (36) Proroków nie widzieli będą wspominać nieprawości swoje.
  (37) Oświadczam ludu przychodzącego łaskę, którego się dzieci weselą radością, choć mię oczyma cielesnymi nie widzą, ale duchem wierzą com powiedział.
  (38) A teraz bracie obacz co za chwała: a oglądaj lud przychodzący od wschodu słońca,
  (39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, i Jakuba, i Ozeasza, i Amosa, i Micheasza, i Joela, i Abdiasza, i Jonasza,
  (40) I Nahuma, i Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, i Malachiasza, którego i aniołem Pańskim nazywano.

  Nadchodzi chyba czas sądny dla owych ksiąg. Kto by kiedyś oskarżał Pawła, Łukasza czy Marka o fałszowanie wizerunku Boga Ojca i Syna Bożego
  Jakby co zostały do sprawdzenia jeszcze: Księga Jubileuszów, Listy Piłata, Wniebowzięcie Mojżesza, Pasterz Hermasa, 3 Księgi Barucha i Słowiańska Ks. Henocha,

  Septuaginta Popowskiego to jedyne polskie źródło dla niektórych ksiąg jak: Psalmy Salomona czy Księga Pieśni

  Najważniejsze że mamy podstawę czyli fundamentalne słowa Boga jako nasz kierunkowskaz
  Nieważne czy mówimy Pan Zastępów, Wiekuisty czy Wszechmocny. Ważne jest branie Bożej odtrutki od szkodliwych działań religii. Każda religia jest sekta i każda sekta jest religią, nie powinniśmy jednak ludzi oceniać.
  Manassesa 1:(15) A ja będę Cię zawsze wysławiał przez wszystkie dni mojego życia. Ciebie opiewa cała potęga niebios, bo Tobie należy się chwale na wieki. Niech tak się stanie.

  Polubienie

  1. Witaj Nathanielu 🙂

   Wybacz moje spóźnienie z odpowiedzią, jak i reakcją na forum aby dodać Twoje wieści, ale nie miałem za bardzo czasu by się tym zająć.

   Materiał wrzuciłem już w temacie, w którym jest ciągnięty ten wątek:

   http://zbawienie.forumotion.com/t54p25-ksiegi-pozabiblijne#9626

   Myślę, że byłoby łatwiej i lepiej gdybyś mógł samodzielnie wymieniać się z innymi swoimi odkryciami na forum 😉

   Polubienie

 4. Szalom alejchem.
  Czytając „Listę kłamstw Pawła” odnoszę wrażenie, że Ty obserwatorzeczasówkońca za daleko posunąłeś się w swojej filozofii.
  Tylko osoby nie znające biblii mogą uwierzyć w baśnie, które razem z cyrylem27 i Henrykiem Kubikiem próbujecie rozpropagować.
  Postaram się odnieść do waszego materiału dyskredytującego Pawła.
  Ze względu na dość obszerny temat odniosę się na razie tylko do kłamstwa „kłamstwa nr 1” tj. „zbawienie z wiary”.

  1. Dyskredytujecie Pawła mówiąc, że zbór z Efezu go odrzucił powołując się na Apokalipsę Jana 2.

  „(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:
  (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.”

  W chwili napisania Apokalipsy Paweł już dawno nie żył, więc nie o nim tu mowa. Mowa jest o apostołach w liczbie mnogiej. A zatem musieli to być fałszywi nauczyciele podobni do tych o których mowa
  w Dziejach Apostolskich 15:1-5, którzy twierdzili, że nie można dostąpić zbawienia bez obrzezania lub głoszący inne herezje.

  2 Paweł pisał do pogan o zbawieniu pochodzącym z łaski Bożej przez wiarę. Poganie nie znali zakonu tj. prawa Mojżeszowego. Musieli uwierzyć, że Jezus, syn Boży przyszedł w ciele na ziemię i oddał za nich życie. A jeżeli pośród nich znajdowali się żydzi to również musieli uwierzyć a nie chełpić się wypełnianiem uczynków zgodnie z przykazaniami zakonu, Efezjan 2:8,9.
  Nieco dalej Paweł pisze: „(10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
  A więc wiara i dobre uczynki. Nigdzie nie jest napisane, że Paweł mówił tylko o wierze. On sam najpierw uwierzył w Jezusa a później potwierdził to swoimi uczynkami miedzy innymi nawracając pogan. W liście do Hebrajczyków 11 rozdziale napisał, że dawni bohaterowie wiary jej zawdzięczali chlubne świadectwo. Wymienia Abla, Henocha, Noego, Abrahama, Sara, Izaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza i wiele innych, których wiara pobudziła do posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa polegającego na uczynkach.

  3. Nie widzę sprzeczności z tym co powiedział Paweł na temat zbawienia z wiary a z tym co powiedział Jezus do młodzieńca na temat przestrzegania przykazań ani z tym co napisał Jakub na temat tego, że wiara bez uczynków jest martwa.
  W każdym przypadku chodzi o inny kontekst ich wypowiedzi. Zamiast wyrywać wersety i interpretować je po swojemu należy zapoznać się z całym rozdziałem. O Pawle już napisałem.
  Natomiast Jezus rozmawiał z młodzieńcem na temat przestrzegania przykazań gwarantujących żywot wieczny ale to nie wszystko. Bogaty człowiek miał sprzedać wszystko, rozdać ubogim a następnie przyjść do Jezusa i go naśladować, Mat 19:16-22.
  Jakub w 2 rozdziale werset od 14 do 26 pisze o wierze i uczynkach co pokrywa się z tym o czym wcześniej mówił Paweł.
  Podsumowując, Paweł apostoł Jezusa mówił prawdę o zbawieniu poprzez wiarę będąc natchniony Duchem Świętym. Żadna z jego wypowiedzi nie przeczy temu co powiedział Jezus albo Jakub. Należy uważnie czytać Pismo Święte i modlić się o mądrość, ponieważ wielu się nim posługuje sprowadzając innych na manowce
  Więc byłbym daleko ostrożny głosząc na forum tego typu „rewelacje”.
  Pozdrawiam.

  Polubienie

  1. Nazywasz te dowody i wnioski baśniami, a nie odniosłeś się do nich w ogóle i poruszyłeś ledwie 1 punkt listy.

   To nie są baśnie Samuelu, tylko przykra prawda o fałszywych naukach, na których jest zbudowane całe Chrześcijaństwo.
   Podobnie jest w Judaizmie… żydzi rzekomo wyznają Torę, ale interpretują ją przez szatańską kabałe. Taką samą rolę pełnią herezje Pawła, które poprzez rzekomą interpretację Słowa Bożego, kompletnie wypaczają jego prawdziwe przesłanie.

   Cóż..już się przyzwyczailiśmy do osób, które na dźwięk imion – Henryk, Cyryl, Obserwator dostają białej gorączki, a jedynymi ich argumentami na podważenie Prawd, które ujawniamy są kpiny, oszczerstwa i samosąd.

   Dowodów z waszej strony, że się mylimy…BRAK 😉

   A teraz ukaże brak jakichkolwiek podstw w Słowach Boga i Syna odnośnie twoich argumentów…

   1.Nie tylko zbór w Efezie odrzucił Pawła..zrobiła to cała Azja mniejsza…

   2Tymoteusza 1:15
   Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

   Wszystkie zbory w Azji Mniejszej, w tym także w Efezie odrzuciły apostoła, który je założył. Dlaczego?

   Zbory opuszczały go w momencie, w którym zapoznawały się z Ewangelią głoszoną im przez rzeczywistych świadków i apostołów Baranka.

   Inną ciekawostką jest negowanie apostołów w heretyckich zborach zakładanych przez Szawła…

   3 List Jana
   (9) Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas.

   (10) Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć, i usuwa ich ze zboru.

   Diotrefes, starszy zboru założonego przez Pawła nie uznawał jednego za ważniejszych apostołów! Dlaczego? Ponieważ był zwiedzony herezjami fałszywego apostoła. I to właśnie tylko zbór w Efezie rozpoznał jego kłamstwa.

   Oczywiście, że w Dziejach jest mowa o apostołach w liczbie mnogiej, ponieważ Paweł miał swych popleczników jak Łukasz, Marek, Tymoteusz, Barnaba i pewnie innych oszustów, którzy nawet nigdy nie widzieli i nie słyszeli Chrystusa na żywo.
   Dzieje Apostolskie to kłamstwa spisane przez Łukasza – ucznia…Pawła!

   Zbawienie z wiary to kłamstwo łatwe do obalenia, chociażby tutaj…

   List Jakuba 2
   14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

   (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

   (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

   (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

   (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

   (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

   (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

   (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

   (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

   Sama wiara jest nic nie warta, tak więc zbawienie z samej tylko wiary to…BAŚNIE.

   2. Paweł pisał sobie do pogan mimo, że celem misji Jezusa było wyratowanie przede wszystkim rozproszonego Izraela…

   Mateusza 1:21
   A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

   Tutaj mamy kompletne zaprzeczenie herezji Szawła na temat pogan…

   Mateusza 10:5
   Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. 6 Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. 7 A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

   Komu wierzysz Samuelu..Jezusowi czy Pawełkowi?

   A może to Cię przekona?
   Kogo pozdrawia Jakub? Izraelitów czy jakiś pogan?

   List Jakuba 1
   (1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

   To co piszesz o znajomości Prawa przez pogan jest prawdą, ale…dalej piszesz rzeczy nieprawdziwe jak większość wielbicieli faryzeusza Saula…

   Jezus oddał życie głównie za naród Izraelski, swoje owce, nad którymi ustanowił go sam Bóg Ojciecn a nie za pogan…

   Ew.Jana 10
   (11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

   Dla pogan jedyną szansą jest wypełnianie nauk danych przez Jezusa…

   Ew.Jana 10
   (16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

   …a co robią poganie? IDĄ ZA PAWŁEM I TYLKO JEGO FAŁSZYWEGO GŁOSU SŁUCHAJĄ!

   A jaki jest warunek dla pogan, by mogli dostąpić zbawienia?

   Mateusza 28:18
   A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
   19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

   Mateusza 7:
   21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, ktopełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
   22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 
   23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

   NO I GDZIE TA PAWŁOWA ŁASKA I ZBAWIENIE Z SAMEJ TYLKO WIARY???

   Oczywiście, że Szaweł mówi o samej tylko wierze…

   List do Galacjan 2:16

   Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

   3. Pawłowcy nawet nie mają pojęcia o tym jak są oszukiwani! Klapy na oczach i tylko Paweł, Paweł i wszędzie Paweł, a słowa Jezusa są zamiatane pod dywan…taki oto szacunek mają do jedynego Nauczyciela!

   Sprawdź całą masę bluźnierstw Pawła w zestawieniu z naukami Mesjasza…

   http://zbawienie.com/Pawel-zakon.htm

   Albo może poznaj dowody zamiast krytykować kogoś, nie mając bladego pojęcia o czym mowa…

   http://zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

   Obal chociaż jeden z nich, ALE POSŁUGUJĄC SIĘ WYPOWIEDZIAMI BOGA I SYNA, A NIE SŁOWAMI TRUPA PAWŁA, KTÓRY GŁOSIŁ SWOJĄ WŁASNĄ, LUDZKĄ NAUKĘ.

   NO I PODSTAWOWE PYTANIE…

   ZA KIM IDZIESZ I CZYJEGO GŁOSU SŁUCHASZ???

   JEZUSA CZY SZAWŁA??? 😉

   http://zbawienie.com/Pawel-czy-Chrystus-1.htm

   No jestem ciekaw odpowiedzi 🙂

   Radzę się głęboko zastanowić, bo widzisz ja idę tylko za jednym Pasterzem i Jego głosem, a Ty?
   Masz dwóch Panów?
   Któremu służysz, a którym pogardzasz?

   Polubienie

 5. Zgadzam się, że dzisiejsze chrześcijaństwo oparte jest na czczej filozofii i naukach pogańskich. Zgadzam również się z tym, że sama wiara nie wystarczy do zbawienia, lecz czym innym jest łączenie tego z tym co głosił Paweł.

  Paweł nigdzie nie mówił w liście do Efezjan o zbawieniu dzięki samej wierze. Mówił o ZBAWIENIU DZIĘKI ŁASCE BOŻEJ PRZEZ WIARĘ (Efez 2:1-8). W 9 wersecie tego samego rozdziału pisze: „Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”
  O jakich uczynkach Paweł wspomina? Czyżby miał na myśli słowa Jezusa? Nie mówi nic o przykazaniach Jezusa, ponieważ w 15 wersecie ma na myśli prawo Mojżeszowe, zakon.Trzeba wziąć pod uwagę cały kontekst jego wypowiedzi i fakt, że głosił dobrą nowinę poganom. Dodatkowo kontekst historyczny również jest istotny.

  Dzieje apostolskie 15:1,5 „A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.”, „Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego.”

  Powstał dylemat czy nadal przestrzegać zakonu Mojżeszowego czy nie. Co powiedział Piotr?

  Dz 15:11 „Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. (poganie)

  Jak już pisałem w poprzednim poście. To miał na myśli Paweł – zbawienie dzięki wierze tak, zbawienie dzięki uczynkom zakonu nie, wiara i przestrzeganie przykazań Bożych tak.

  Dalej w Dziejach napisano, że aby rozwiać wszelkie wątpliwości wysłano Pawła wraz z innymi do zborów w Antiochii, Syrii i Cylicji z listem ze wskazówkami, że pogan nie obowiązuje zakon Mojżeszowy tak jak twierdzili to niektórzy spośród chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Dz 15:24 „Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia”

  To samo dotknęło z czasem zbory w Azji Mniejszej.

  Powiedz w jaki sposób efezjanie i inni poganie mieli zostać zbawieni z uczynków? Czy najpierw nie mieli UWIERZYĆ w Jezusa by potem móc przestrzegać jego przykazań? Kiedy chrześcijanie nawracali i chrzcili pogan to nie robili tego na podstawie ich uczynków lecz na podstawie tego, że publicznie wyznawali oni swoją wiarę. Dzieje apostolskie 8:26-40, Jest tam mowa o Filipie, który miał przyłączyć się do wozu dworzanina królowej Etiopii. Filip odczytał mu proroctwo Izajasz:

  (35) A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma.

  (36) A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?

  (37) Filip zaś powiedział mu: Jeśli WIERZYSZ z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: WIERZĘ, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

  (38) I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

  Piszesz, cytuję: „Wszystkie zbory w Azji Mniejszej, w tym także w Efezie odrzuciły apostoła, który je założył. Dlaczego? Zbory opuszczały go w momencie, w którym zapoznawały się z Ewangelią głoszoną im przez rzeczywistych świadków i apostołów Baranka”.

  Na jakiej podstawie uważasz, że inni apostołowie głosili Ewangelię w Azji Mniejszej? To Pawła apostołowie wysłali w podróż misyjną by głosili Ewangelię poganom.

  Zbory nie odrzuciły Pawła z powodu rzekomej herezji, którą niby głosił. Jak zapewne wiesz, Paweł za swoją służbę został wtrącony do więzienia. W tej próbie żaden z braci w Azji nie wsparł Pawła o czym on sam pisze w 2 Liście do Tymoteusza na który się powołujesz. Przeczytaj dalej to się dowiesz dlaczego. 2 Tym 4 rozdział:

  „(10) Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;

  (11) Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

  (12) A Tychikusa posłałem do Efezu.

  (13) Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy.

  (14) Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego;

  (15) Jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.

  (16) W pierwszej obronie mojej NIKOGO PRZY MNIE NIE BYŁO, WSZYSCY MNIE OPUŚCILI: niech im to nie będzie policzone”

  To wszystko jeśli chodzi o to zagadnienie.

  Co do odstępcy Diotrefesa. Co z tego, że pochodził ze zboru zakładanego przez Pawła? Paweł w żaden sposób nie odpowiadał za to, że z czasem w zborach pojawiło się odstępstwo. Przecież Jezus dawno to przepowiedział. Gdyby Diotrefes był zarażony herezją Pawła jak piszesz to uznawałby Jana i innych sług Jezusa tak jak Paweł uznawał starszych w Jerozolimie. Przecież na ich polecenie Paweł wyruszył w podróż misyjną uzgadniając z nimi, że on głosi Ewangelię poganom.

  C z tego, że niektórzy przyjaciele Pawła tacy jak Łukasz, Marek, Tymoteusz, Barnaba nigdy nie widzieli i nie słyszeli Chrystusa na żywo jak piszesz. Czy to czyni ich oszustami? Ty też nie widziałeś i nie słyszałeś Jezusa, czy to znaczy, że jesteś oszustem?

  Dalej cytujesz list Jakuba na temat wiary, która bez uczynków jest martwa. Przecież jak wykazałem wcześniej Paweł z tym nie polemizuje ani nie neguje, zobacz co napisałem wcześniej i poprzedni mój post. Znów zgadzam się z tym że sama wiara bez uczynków nie gwarantuje zbawienia ale to o czym pisał Paweł dotyczy zupełnie czego innego.

  Kolejna rzecz, oczywiście, że Jezus został posłany do zagubionych owiec z Izraela. Tego nikt nie neguje. Żydzi jako pierwsi mieli przywilej dostąpić łaski Bożej a następnie poganie. To nie podlega dyskusji, więc nie rozumiem co ma do tego Paweł? Co ma Paweł do tego, że Jakub w swoim liście pozdrawia Izraelitów?

  Piszesz, cytuję” Jezus oddał życie głównie za naród Izraelski, swoje owce, nad którymi ustanowił go sam Bóg Ojciecn a nie za pogan…” i tu się mylisz. Jezus oddał życie za WSZYSTKICH ludzi.Tak trudno to zrozumieć?

  Na końcu przytaczasz Galacjan 2:16. Przeczytaj cały list to się dowiesz o co chodzi. Tak Paweł pisał „…że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa…”. Czy to oznacza, że Paweł negował przykazania Boże? Nic podobnego! Znów powstał spór dotyczący nawróconych żydów i tego czy kiedy będą przestrzegać prawa Mojżeszowego to będą zbawieni. Pojawiło się to samo co w zborze w Efezie i w Antiochii i w Syrii i w wielu innych zborach.

  Podsumowując, w zborach założonych przez Pawła znajdowali się w większości przypadków poganie ale też i żydzi. Nowo nawróceni przedstawiciele narodu wybranego uzurpowali sobie prawo do decydowania o tym w jaki sposób nastąpi zbawienie i mącili w zborach braciom poganom, że należy przestrzegać zakonu, czyli prawa Mojżeszowego.
  Paweł prostował herezje wykazując, że człowiek nie będzie usprawiedliwiony z uczynków zakonu lecz z wiary w Jezusa Chrystusa. Wiary opartej na posłuszeństwie jemu a co za tym idzie na przestrzeganiu jego przykazań. I tak to podaje Pismo Święte.

  Biblię można interpretować w różny sposób, tworząc przy tym baśnie. Jedną z nich jest rzekoma herezja Pawła i jego rzekome kłamstwo, że tylko wiara daje zbawienie. Jak wykazałem w moich postach Paweł niczego takiego nie twierdził.

  Polubienie

  1. Samuelu…Chrześcijańsywo, to taki sam fałszywy nurt religijny co Judaizm czy Islam i tak jak one jest zbudowane na określonych naukach (fałszywych), przez które nurty te są pełne podziałów.

   Samuelu, prosiłem abyś odniósł się do twierdzeń o zbawieniu z samej tylko łaski na podstawie wypowiedzi Boga lub Jego Syna, tymczasem Ty posłużyłeś się Dziejami autorstwa ucznia Pawła – Łukasza. Potwierdzasz rzekomą prawdziwość nauk Pawła posługując się wytworem jego kłamliwych ewangelistów.

   „Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”

   Czy rozumiesz Samuelu, czym jest przestrzeganie Zakonu – Prawa?
   Jest to unikanie grzechu. Łamanie Praw, to czynienie grzechu, grzechy są złymi uczynkami.

   Odwrotnością łamania Praw jest ich przestrzeganie, czyli uczynki dobre.

   „Aby się kto nie chlubił” ?

   Czysta herezja. Przykład Abrahama…za swe posłuszeństwo względem nakazu Boga został uznany przyjacielem Pana. Sam Bóg go zaszczycił tym tytułem, co jest wielkim powodem do chlubienia się! Czyżby Pan kopał dołek pod swym sługą.

   Te kłamliwe twierdzenie Szawła rozbija w puch sam Jezus…proszę…

   Mateusza 5
   (16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

   I co??? Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki wynikające z wypełniania Woli Bożej, a czym ona jest?

   Ks.Malachiasza 6
   (8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

   Nie ma miejsca na polemikę!

   Samuelu…”mowa smoka” w wykonaniu Pawła charakteryzuje się tym, że w cały kontekst wplata się ohydne i przebiegłe kłamstwa. Jak możesz być w ogóle obiektywny, jeśli nie znasz w ogóle argumentów?

   Nie będę się w ogóle odnosił do zapisków historycznych z Dziejów, ponieważ są one tak skonstruowane przez Pawła i jego uczniów, aby tylko ich uwiarygodnić. Samo nawiedzenie Pawła przez ‚świetlistego Jezusa’ jest opisane tam w 3 odmiennych wersjach.

   Dziwne pytania zadajesz Samuelu. W jaki sposób Efezjanie i inni mieli dowiedzieć się jak uzyskać zbawienie? Bardzo proszę…

   Mateusza 28
   (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,

   (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

   A czego Chrystus kazał przestrzegać?…

   Mateusza 22
   (36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe?

   (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.

   (38) To jest największe i pierwsze przykazanie.

   (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

   (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

   Właśnie tego nauczał Jezus! Miłości do Boga i bliźnich, co wynika z przestrzegania Zakonu, co czynili wszyscy słudzy Boży.

   Proste i oczywiste, nie potrzeba więcej wywodów i filozfii, która w wykonaniu Pawła zajmuje 80% NT.

   Nauki martwego trupa Pawła są przedkładane nad słowa wciąż żywego, nieśmiertelnego Syna Bożego. Wystarczy popatrzeć na naszą dyskusję..ja posługuję się tylko Jego wypowiedziami i wypowiedziami Ojca… Ty korzystasz tu tylko z herezji i nauki ludzkiej Szawła – trupa! Dziwny paradoks, nie sądzisz?

   Publiczne wyznawanie wiary to obłuda…

   Mateusza 6
   (1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.

   (2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

   Krótka piłka podparta słowem Jezusa.

   Szaweł twierdzi też kłamliwie, że „każdy kto wzywa imienia Jezusa, będzie zbawiony”.
   Bzdura..co mówi sam Jezus?

   Mateusza 7
   (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

   Kolejne zaprzeczenie herezjom Pawła!

   Na jakiej podstawie uważam, że zbory odwróciły się od Saula po zapoznaniu się z prawdziwą Ewangelią? Już mówię….

   Galacjan 1
   7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.

   8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 

   9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

   Paweł głosił własną ewangelię i przeklinał wszystkich, którzy się z nim nie zgadzali..nawet aniołów, jak tego z Objawienia 14…

   (6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem.

   Czy Szaweł głosił Dobrą Nowinę o ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi?

   NIE!! Głosił swoją własną – ewangelie pokoju. A czy Jezus mówił o czymś takim?…

   Mateusza 10
   (34) Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

   Kolejne zaprzeczenie herezji Pawła z ust Jezusa!

   Dalej….

   Listy do Tymoteusza to już kompletna wpadka! 😉
   Paweł trafił do więzienia i biedak użalał się, że został sam…a gdzie jego „duch święty” się podział?? Szkoda czasu na rozpatrywanie tych bzdur nawet.

   Paweł jest odpowiedzialny za wszelkie odstępstwo w zborach, tak jak dziś, mamy przez niego setki odłamów i sekt chrześcijaństwa, które wszystkie uważają swe nauki za prawdziwe..skąd więc podziały?

   Oczywiście, gdzie nie pójdziesz wszędzie cytuje się tylko Szawła, a słowa Jezusa lub Ojca idą na wyrywki. Standard..tak się słucha głosu Pana..porażka!

   Jezus to przepowiedział Samuelu w przypowieści „o dobrym i złym siewcy”. Jezus był siewcą dobrego ziarna, tak jak apostołowie, których wybrał Mu Ojciec.

   Kto szedł zaraz za nim?
   Nieprzyjaciel, co nasiał kąkolu i synów złego. Kto pojawił się zaraz po Chrystusie głosząc rzeczy sprzecze z Jego nauką, co wyraźnie ukazałem?

   Ano Pawełek i jego uczniowie!

   Czy Jezus zapowiadał pojawienie się 13 apostoła?

   NIE! Ale za to zapowiadał oszustów i zwodzicieli.

   Wszystko w temacie.

   Biblii nie można interpretować na różne sposoby. Słowo Boże jest jasnymi i klarownymi nakazami i wytycznymi jak postępować. Cechą wielbicieli Pawła jest dowolna interpretacja, co zresztą on sam czynił.

   Nie wykazałeś niczego ponad kłamstwa Pawła.
   Nie przytoczyłeś ani jednego słowa naszego JEDYNEGO NAUCZYCIELA – JEZUSA.

   TAKI JEST WŁAŚNIE OBRAZ CHRZEŚCIJAN. IDĄ ZA GŁOSEM PAWŁA, KOMPLETNIE NEGUJĄC NAKAZY SYNA BOŻEGO.

   Przykre, ale tak to wygląda 😦

   Polubienie

   1. Prawdą jest, że obecne chrześcijaństwo to fałszywy nurt religijny oparty na filozofii ludzkiej, to oczywiste.
    Niestety dużo tracisz odrzucając sporą część Nowego Testamentu, twierdząc przy tym, że to herezje.
    To nie pozwala Ci zauważyć w jaki sposób chrześcijaństwo w I w.n.e. się rozwijało, dzięki działalności ewangelizacyjnej nie tylko tych, którzy byli naocznymi świadkami Jezusa lecz w większości tych, którzy nimi nie byli.
    Odrzucasz wszystkie argumenty tylko dlatego, że pochodzą one od Pawła i jego uczniów, więc nie możesz twierdzić, że Paweł to szarlatan, ponieważ sam w tych rozważaniach korzystasz z jego pism a to nie logiczne.

    Piszesz, cytuję „Samuelu, prosiłem abyś odniósł się do twierdzeń o zbawieniu z samej tylko łaski na podstawie wypowiedzi Boga lub Jego Syna” Nie mogę się do tego odnieść, ponieważ ani Bóg ani Jezus nigdzie nie twierdzą, że dostępujemy zbawienia z samej tylko łaski.

    Czym jest łaska? Według słownika języka polskiego to” łaskawość, miłość, przychylność”. Chcesz powiedzieć, że Bóg nie okazał człowiekowi łaski posyłając na śmierć swojego pierworodnego syna abyśmy dzięki temu dostąpili zbawienia po uwierzeniu w niego?

    Dlatego dostąpimy zbawienia dzięki jego miłości, przychylności, dzięki ŻYCZLIWOŚCI NIEZASŁUŻONEJ, dzięki łasce lecz potwierdzając to wiarą w Jezusa i przestrzegając jego przykazań.

    Zwróć zatem uwagę co na temat wiary w niego samego mówił nasz jedyny nauczyciel Jezus i jego apostołowie”

    Jana 3:16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń WIERZY, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

    Jana 9:35 ” A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: Czy WIERZYSZ w Syna Bożego?

    Jana 11:26 „A kto żyje i WIERZY we mnie, nie umrze na wieki. Czy WIERZYSZ w to?”

    Jana 12:44-46 „A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto WIERZY we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto WIERZY we mnie.”

    1 Pt 2:6-8 „Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń WIERZY, nie zawiedzie się. Dla was, którzy WIERZYCIE, jest on rzeczą cenną; dla NIEWIERZĄCYCH zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie WIERZĄ Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.”

    1 Jn 5:1 „Każdy, kto WIERZY, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził.”

    1 Jn 5:4 „A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który WIERZY, że Jezus jest Synem Bożym?

    Idąc twoim tokiem rozumowania ani Jezus ani jego apostołowie w tych wersetach nic na temat uczynków nie mówili, więc to oznacza, że wystarczy tylko uwierzyć? Bzdura! Bo jak wykazałeś w swoim poście wielokrotnie mówili o przestrzeganiu przykazań Bożych i tak to należy rozumieć.

    List Jakuba 2 rozdział jest wspaniałym przykładem na to jak to zagadnienie należy rozumieć.

    26 werset „Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” – podsumowuje wszystko.

    Odwracając to – uczynki bez wiary są martwe. Widzisz na ziemi żyje mnóstwo osób, które nie wierzą w Jezusa ale zachowują się w sposób moralny i etyczny. Nie krzywdzą bliźniego, są wiernymi mężami i żonami, nie kradną, po prostu są dobrymi ludźmi. Czy dostąpią zbawienia? Czytając wersety ,które podałem wcześniej, wątpliwe, Bóg to osądzi nie ja.

    Jak 2:18-24 „Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę WIARĘ z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.
    Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że WIARA WSPÓŁDZIAŁAŁA z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    Co tu więcej dodawać? Powtórzę to jeszcze raz. Nie ma żadnej sprzeczności między tym co mówi Jezus na temat wiary a tym co mówi Jakub na temat uczynków i tym co mówi Paweł na temat wiary. Paweł w żaden sposób nie negował słów swojego mistrza Jezusa Chrystusa.

    W stosunku do Pawła i innych chrześcijan używasz takich epitetów jak: kłamliwi ewangeliści, czysta herezja, mowa smoka, ohydne i przebiegłe kłamstwa, martwy trup itp. Każdy uważny czytelnik zorientuje się, że są to tylko epitety a nie konkretne argumenty. Powołujesz się na Pisma Pawła aby zdeprecjonować Pawła, popełniasz przy tym podstawowy błąd logiczny. Udowodniłem Ci, że zbory nie odrzuciły Pawła przez jego rzekomą herezję ale dlatego, że został osadzony w więzieniu i nikogo nie było przy nim podczas jego obrony a Ty skwitowałeś to jednym słowem – bzdura. To nie żaden argument, w ten sposób można wszystko zanegować. Zamiast niepotrzebnych emocji rozważ to chłodnym umysłem.

    Poza tym jak już wykazałem wcześniej nie twierdził, że sama wiara wystarczy do zbawienia. To tylko jedno kłamstwo, które nie trzyma się kupy. Wkrótce zajmę się kłamstwem nr 2.

    Polubienie

   2. Samuelu..kilka innych osób udzieliło Tobie odpowiedzi. Mają rację.

    Kwestia jest taka, czy jesteś osobą poszukującą Prawdy zawartej w Słowach Boga tylko i wyłącznie, czy jesteś kolejną osobą próbującą forsować ogólnie przyjęte doktryny chrześcijańaskie oparte głównie na ludzkiej nauce trupa Pawła.

    Mówisz jak większość Chrześcijan wierzących Pawłowi i potwierdzasz to wersami wyrwanymi z kontekstu oraz karkołomnymi wyjaśnieniami.

    Całe Słowo Boże mówi o zbawieniu z uczynków Prawa, a Ty wciąż osamej tylko wierze.

    Potępisz dobrych ludzi, żyjących gdzieś w Afryce czy Indiach gdzie Ewangelia nie dotarła i nie mieli okazji poznać Jezusa i w Niego uwierzyć oraz Jego nauki?

    To haniebne i świadczy o braku wiedzy, wszak…

    Objawienie 14
    (6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

    (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

    Ewangelia będzie głoszona w nadnaturalny sposób na całym świecie i każdy, kto uzna zwierzchnictwo i posłuszeństwo względem Boga i Baranka zostanie zbawiony.

    Musisz odkryć jeszcze wiele tajemnic. Zacznij od rozpoznania fałszywego apostoła. My już to dawno uczyniliśmy! 🙂

    http://zbawienie.forumotion.com/t186-falszywy-apostol-pawel-szatanski-kon-trojanski

    Przejście obok dowodów z obojętnością będzie świadczyć tylko o twej ignorancji.

    Polubienie

   3. Samuel chyba potrzebujesz podstawy logiki. Chrystus powiedzial zeby unikac kwasu FARYZEYSZY I SADEUSZY. Kim byl saul??FARYZEYSZEM PRZYPADKIEM? Ze co widzal podobno”Chrystusa” ta tez znalem takiego I te same brednie wiec chyba proste jak budowa cepa. Omijac jak smrod a ze ty robisz akrobatyke umyslowa zeby go pojac I usprawdiedliwiasz to widac cos pominales.

    Polubienie

 6. Samuelu , Bóg oczywiście że udzielił łaski ludziom oddając swojego Syna w ofierze, zgadza się, lecz nie było to głównym celem Boga. Najważniejszym celem jest to by Jego święte imię uświęciło się pośród narodów. Jego święte imię uświęci się na Izraelu , który ponownie wywiedzie z niewoli i utwierdzi ich w Świętej Ziemi. Chrystus umierając na krzyżu wykupił 12 apostołów, oraz tych co przez nich uwierzą, że Chrystus od Boga przyszedł. Więc mamy tutaj pewien punkt zgodności jednak nauki Pawła z Tarsu wychodzą daleko po za ramy które wyznacza interpretacja słów Chrystusa znanych z ewangelii Mateusza czy Jana.
  Bóg jasno wskazał że ma być przestrzegane jego prawo, i po tym się poznaje że ktoś w niego wierzy że się wykonuje PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
  Paweł przekroczył tą granicę twierdząc że z wykonywania prawa Boga w zakresie podstawowym i najważniejszym, co oznacza :”SPRAWIEDLIWOŚĆ”, nikt nie będzie miał potraktowane to za warte zbawienia!.
  Proszę mi znaleźć w pismach ewangelii czy starego testamentu jakiekolwiek stwierdzenie że uczynki nie prowadzą do zbawienia. Lub że w przyszłości się to zmieni Jeśli chodzi o Nowy testament oczywiście za wyłączeniem pisma które mają za źródło Pawła z Tarsu lub kogoś z jego grona.
  Tak się sklda że tylko od Pawła wiemy że zasady zbawienia się nagle odmieniły, i nie bardzo wiadomo z jakiego powodu. Stwierdzenie że Chrystus przybił Zakon do krzyża to za mało, ponieważ to stwierdzenie pochodzi jedynie od Pawła, a my mamy rozsądzać sprawe w oparciu o 2 świadków. Niestety Paweł w swoim stwierdzeniu jest wybitnie osamotniony, a zatem mało wiarygodne są jego stwierdzenia.

  ( przepraszam ale nie mam tu wszystkich polskich znaków nie wiem dlaczego”)

  Polubienie

 7. Samuel zacznę od tego, że ładnie piszesz, już się nie dziwię, dlaczego tak wielu ludzi dało się zwieść, gdy słuchają takich pełnych „mądrości” monologów. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ładne i piękne, ale zwróć iuwagę na to, że to Syn Boży wybrał sobie ludzi, którzy poznali Prawdę, Pawła/Łukasza/Marka wśród nich nie było. Więc nie możesz pisać o tym, że działalność ewangelizacyjna tych którzy nie byli uczniami Syna Bożego miała jakieś dobre skutki, Isus wybrał sobie uczniów, którym powierzył Prawdę, a oni dalej sobie wybierali ludzi którym to przekazywali dalej i znowu Pawła/Marka/Łukasza wśród nich nie było. Wiesz ja też mogę powiedzieć, że znam prawdę, ale tak nie jest, do czasu gdy Syn powróci w chwale i oznajmi nam wszystko, znamy tylko część prawdy, ale jedynie od tych których on sam sobie wybrał do jej głoszenia.

  Oczywiście, że Bóg okazał nam niezwykłą łaskę, miłość i miłosierdzie posyłając swojego Syna, ale ta miłość miała też coś na celu. Jeżeli zwrócisz uwage na kontekst ST, to powinieneś wiedzieć czym było złożenie ofiary, skłądało się ją za grzechy i już więcej się nie grzeszyło, jeżeli przyjmujesz ofiarę Isusa to już nie grzeszysz, podążasz Jego drogą, dążysz do takiej doskonałości, czerpiesz z życia i czynów Syna pełnymi garściami.

  Zadajmy sobie jedno pytanie czym jest wiara? Ano tym:
  2. przeświadczenie o słuszności czegoś; przekonanie o wartości czegoś; przekonanie, że coś się spełni;
  3. wierność komuś;

  Przeświadczenie o słuszności czegoś! Wierność komuś! Czyli podążanie za nim, za Słowem Bożym przekazanym nam przez Syna. Paweł mówił o łasce i wierze, przy okazji nazywał zakon przekleństwem, czy możesz to nazwać wiernością Synowi Bożemy, który jak słusznie zauważyłeś cały czas mówił o uczynkach? Ja bym tak tego nie nazwał.

  Podajesz mnóstwo fragmentów o wierze i super, tylko weź pod uwagę co wiara oznacza, to nie tylko, wiara w Syna Bożego ale i wierność Jemu, czy negując zakon jesteś mu wierny?

  Oczywiście, standardowo jako osoba próbująca na siłę udowodnić jakąś tezę, a nie szukać Prawdy, cytujesz wyrwane z całości fragmetny, które niby potwierdzają Twoją tezę, nie chce mi się tutaj prostować wszystkich fragmentów, które podałeś, więc zajmę się tylko pierwszym:
  J3:
  (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
  (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
  (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
  (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
  (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
  (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

  Kto wierzy w Niego nie będzie sądzony, już wiemy czym jest wiara, więc jak najbardziej się zgadzam, kto jest wierny Synowi Bożemy nie będzie sądzony, bo wierność oznacza też podążanie za kimś, a nie negacja zakonu jak w przypadku Pawła. Ich uczynki były złe, jest to umiłowanie ciemność, nie ma tam nic o tym, że uczynki są złe, ale jest wiara, więc jest wszystko ok. Każdy kto źle czyni, nienawidzi światłości, którą jest Isus. Aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu – to tak przy okazji o tym co Paweł pisał o chlubieniu się uczynkami. Mamy jasno napisane, aby WYSZŁO NA JAW, że uczynki dokonane są w Bogu.

  Jk
  (23) Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
  (24) Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.
  (25) Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
  (26) Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.

  Wykonawcą Słowa, DOSKONAŁY ZAKON, hm wyczywam różnicę pomiędzy przekleństwem zakonu a doskonałym zakonem, I TRWA W NIM, nie powściąga języka swego, no jak czytam Pawła to powściągania języka tam nie widzę, nazywając zakon oraz Syna Bożego przekleństwem. Jak widzisz znaczna różnica pomiędzy Jakubem a Pawłem.

  I czekaj, czekaj dlaczego odwracasz list Jakuba? Czy on tam coś takiego napisał? Czy po prostu jest Ci to potrzeba na obronę Twojej tezy? Jeżeli nie ma tego w liście to przekręcanie możesz odstawić na bok, przy okazjii, wiesz kto jeszcze przekręca np. Boże Słowa, dla obrony swojej tezy? Ja wiem i nie byłbym szczęśliwy robiąc tak samo. Albo cytujemy jak jest, albo w ogóle nie cytuj, w liście tym nie było słowa o „uczynki bez wiary są martwe”

  I mylisz pojęcia, są na świecie ludzie którzy nie wiedzą, nie mają możliwości poznać Boga, i tak jeżeli czynią dobrze, to dążą do światłości, sam sobie odpowiedz, co Bóg oraz Syn Boży mają na ten temat do powiedzenie, chyba, że chcesz powiedzieć, że Bóg jest okrutny i dla Niego to nie ma znaczenia? Ale mamy też drugą grupę ludzi, którzy mają mozliwość poznania Boga, ale nie dążą do światłość, stoją w miejscu mimo, że „wierzą”, jak już wies wiara to wierność komuś, czyli Słowu Isusa, który mówił o uczynkach! I co z tego, że nie zdradzają, nie kradną, z tego co wiem, to jest 10 Przykazań, więc jeżeli ktoś miał to szczęśćie i poznał Boga oraz Jego Syna oraz w nich wierzy, to nie zadowoli się tym, że nie kradnie i nie zdradza, ale będzie dążył do wykonywania Ich Słów. Jeżeli nie to masz odpowiedź jaka ta ich wiara jest. Może i wierzą ale wierni nie są. Jak i Paweł nie był, bluźniąc przeciwko zakonowi.

  Polubienie

 8. Po pierwsze, nigdzie nie neguje faktu, że zbawienie nasze pochodzi z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa, wiarę, która współdziała z uczynkami, (Jak 2:26)) Wykazuję tylko, że oszczerstwo dotyczące Pawła, mówiące o tym, iż twierdził on, że zbawienie pochodzi tylko z samej wiary jest nieprawdziwe. Nie będę się powtarzał, to można przeczytać w moich poprzednich postach.
  Czy wierzę w to o czym pisał Paweł? Czerpię przyjemność z czytania całego Pisma Świętego a pisma Pawła w skali całej Biblii są tylko niewielkim fragmentem lecz uważam, że istotnym. Dlaczego? Ponieważ między innymi rozwiewają wątpliwości dotyczące tego, czy należy przestrzegać zakonu, czyli prawa Mojżeszowego.
  Wyobraź sobie, że mieszkasz w Azji Mniejszej i jesteś wyznawcą religii pogańskiej. Któregoś dnia słyszysz na targowisku człowieka, który opowiada o cudownej łasce Bożej o synu Boga Najwyższego i o tym jak oddał za nas własne życie. Przekonały Cię te słowa i uwierzyłeś w to, dałeś się ochrzcić i dostąpiłeś wspaniałego przywileju pojednania z Bogiem. Zaczynasz się spotykać z podobnymi tobie ludźmi celem wielbienia Boga i pogłębiania swojej wiary. Lecz niektórzy Twoi towarzysze zaczynają uważać, że aby podobać się Bogu musisz przestrzegać prawa, które nakazuje między innymi spożywać określone pokarmy, świętować sabat, że musisz się dać obrzezać i wiele, wiele innych praw. Jako niemowlę raczkujące w wierze nie wiesz czy to prawda, zwłaszcza, że bracia, którzy tak twierdzą pochodzą z narodu wybranego, więc pewnie mają autorytet w tej sprawie, przecież pochodzą z narodu z którego wywodzi się Jezus…
  Czy to nie przypomina wam czegoś?
  Paweł prostował te herezje w zborach, które zakładał. Ty jako chrześcijanin przestrzegasz sabat? Unikasz wieprzowiny? Dałeś się obrzezać? Ten dylemat nas nie dotyczy, no chyba, że masz co do tego wątpliwości, wówczas odsyłam do listów Pawła.
  Paweł nie negował przykazań Bożych, negował zakon Mojżeszowy, który nie obowiązuje już chrześcijan i tyle w temacie.
  W następnym poście obalę „kłamstwo nr 2” dotyczące Pawła.

  Polubienie

  1. Samuelu, to o czym mówisz w jest kompletnie niezgodne ze Słowem Bożym. Zrozum, że samo pojęcie zbawienia z łaski jest bzdurą, o której pisze tylko trup Paweł.

   Zrozum, że nie będą dopuszczał Twoich komentarzy, jeśli nie wykażesz dowodów na podstawie wyłącznie wypowiedzi Boga lub Jego Syna. Paweł nie wchodzi w grę, rozumiesz?

   TYLKO SŁOWA OJCA I SYNA!

   Niczego nie wykazałeś jeśli mówisz od siebie i podajesz cytaty Pawła.

   Zrozum, że Zakon jest jeden, Zakon Mojżesza i Prawo Boże to jedno i to samo i Jezus go nie zniósł, ale doskonale wypełnił każdy Jego zapis..koniec tematu.

   10 Przykazań to podstawa. Każdy potrafi je wypełniać, szczególnie człowiek dobrego serca.

   W ogóle nie rozumiesz czym jest chrzest. Jezus powiedział do Samarytanki „idź i nie grzesz więcej”..no właśnie. Chrzest oznacza nie tyle samo uwierzenie, ale przede wszystkim przestrzeganie Prawa, które TYLKO JEZUS WYŁOŻYŁ W PROSTY I JASNY SPOSÓB JAKO DOSKONAŁY NAUCZYCIEL.

   NIE POTRZEBA WIĘCEJ WYJAŚNIEŃ I FILOZOFII PAWŁA.

   Kłamstwa nr 1 nie obaliłeś.

   Nie masz ewidentnie pojęcia o czym mówisz…w zasadzie pokaże Tobie bluźnierstwa Szawła o Zakonie, bo widzę, że zupełnie nie znasz Pism…

   List do Galacjan 2
   Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, 

   Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

   Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

   A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

   Efezjan 2
   On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka

   Kolosan 2
   Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

   Hebrajczyków 7
   A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,

   Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

   Rzymian 3
   Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.

   Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.
   11
   I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,

   A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
   7
   Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.

   Dość tych herezji bo wymiotować mi się chce jak czytam tą mowę smoka!

   A oto strzał w stopę Pawła…

   Rzymian 11
   Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

   Tylko Jezusa mamy naśladować a nie jakiegoś samozwańca!

   Samuelu…daruj sobie i opamiętaj się póki czas!

   Polubione przez 1 osoba

  1. Chrześcijanie powinni posłuchać, co mówi Jezus do zborów…

   Objawienie Jana 2

   Apokalipsa (Objawienie)

   |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|

   (1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

   (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

   (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś.

   (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

   (5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz.

   (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.

   (7) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

   (8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;

   (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

   (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

   (11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

   (12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

   (13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

   (14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

   (15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów.

   (16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.

   (17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

   (18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

   (19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

   (20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

   (21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

   (22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich.

   (23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

   (24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru;

   (25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.

   (26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

   (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

   (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.

   (29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

   Objawienie Jana 3

   Apokalipsa (Objawienie)

   |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|

   (1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

   (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

   (3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

   (4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni.

   (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

   (6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

   (7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.

   (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

   (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

   (10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

   (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.

   (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.

   (13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

   (14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

   (15) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący!

   (16) A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.

   (17) Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,

   (18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

   (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się.

   (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

   (21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

   (22) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

   Prawo, czyli 10 Przykazań obowiązuje według nauki Chrystusa Samuelu.

   Polubienie

 9. Jeszcze jedno, jeżeli ty obserwatorze powołujesz się na listy Pawła aby go oskarżyć to dlaczego ja nie mogę robić tego samo aby go bronić?

  Polubienie

  1. Ja, Samuelu, pokazuje twierdzenia Pawła, które stoją w sprzeczności z przesłaniem wypowiedzi Ojca i Syna i proszę Cię, abyś potwierdził prawdziwość nauk i ewangelii Pawła w oparciu o nie.

   Problem w tym, że ewangelia Pawła i fundament Chrześcijsństwa na niej zbudowany, co wciąż promuje się w świecie szatana, jest działaniem Rzymu, ostatniej z panujących na świecie bestii, która poprzez fałszywe nauki Szawła zwodzi większość zborów.

   Tylko słowa Ojca i Syna są źródłem Parwdy. Nie obronisz Pawła. Czyje słowo jest pierwsze? Boga czy człowieka?

   Z Ojcem i Synem nie polemizuje się. Bóg poprzez Syna dokładnie wytyczył sciezkę postępowania..to jedyny wzór..zrozum.

   Polubienie

 10. Obserwatorze to prawda z Bogiem i Jezusem nie polemizuje się a Pawła nie muszę bronić, sam to zrobił swoją ciężką pracą ewangelizacyjną. Paweł najpierw uwierzył w Jezusa a potem potwierdził to uczynkami idąc do pogan z narażeniem życia by ta dobra nowina o Królestwie Bożym również tam dotarła.

  Widzisz na początku myślałem, że krok po kroku rozprawię się z oszczerstwami na temat Pawła, które ty i tobie podobni próbujecie lansować na swoich blogach ale stwierdziłem, że to strata czasu.

  Bóg oszczędził mi tej karkołomnej pracy przypominając mi 2 list Piotra.

  (1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:

  Obserwatorze, niech apostoł Piotr przemówi i nazwie po imieniu ciebie, cyryla27, Henryka Kubika i tych wszystkich, którzy odważyli się zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu.

  Obserwatorze, niech apostoł Piotr rozwieje wszelkie wątpliwości i rozbije w pył wasze kłamstwa i oszczerstwa , którymi posługujecie się, twierdząc, że apostoł Paweł, ewangelista Marek i Łukasz i inni prawi chrześcijanie, pochodzą od diabła.

  Nie dorastacie im nawet do pięt w poznaniu Boga i rozumieniu jego słowa a macie czelność bluźnić i zarażać innych tym wirusem.

  2 Pt 3:15-17

  (15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was;

  (16) Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie.

  (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

  Apostoł Piotr w swoim drugim liście stwierdza, że Paweł jest umiłowanym bratem ówczesnych chrześcijan, jest sługą Bożym pełnym mądrości i zrozumienia. Mądrości, którą otrzymał od Boga poprzez Ducha Świętego.

  Informuje nas również, że we wszystkich swoich listach apostoł Paweł też opisywał Bożą cierpliwość dzięki czemu mamy czas na ratunek, wykazując tym samym, że nie ma w nich żadnego kłamstwa.

  To nie wszystko, Piotr słusznie uważa, że w listach Pawła tak jak i w innych pismach natchnionych pewne rzeczy mogą być niezrozumiałe. Niezrozumiałe dla ludzi niewykształconych i niezbyt umocnionych w wierze.

  Apostoł Piotr będąc natchniony Duchem Świętym mówi, że tacy ludzie przekręcają listy Pawła ku własne zgubie.
  Przestrzega chrześcijan aby zachowali czujność przed ludźmi nieprawymi, którzy błądzą i przeinaczają pisma Pawła, ponieważ mogą zostać zwiedzeni ich filozofią i zostać narażeni na wątpliwości.

  Współczuję ci obserwatorze i tobie podobnym, bo nie wiem, czy sam doszedłeś do tych „rewelacji” na temat Pawła czy może zostałeś zarażony szatańską propagandą.

  W Ewangelii Mateusza Pan Jezus zostaje oskarżony przez faryzeuszy o to, że czyni cuda korzystając z mocy Belzebuba, księcia demonów (Mt 12:22-30)

  (22) Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.

  (23) I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?

  (24) A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.

  (25) A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

  (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

  (27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

  (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

  (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

  (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.

  Umiłowany apostoł Paweł pisał swoje listy i czynił cuda będąc natchniony przez Ducha Bożego tak samo jak Jezus.
  Ty i tobie podobni tak samo jak faryzeusze w I w .n.e. twierdzicie, że Paweł to nasienie diabła co jest równoznaczne z przyznanie do tego, że czerpał siłę od szatana.

  Jak zareagował Jezus na to bluźnierstwo? (Mt 12: 31,32)

  (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

  (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

  Obserwatorze wiem, że spróbujesz na próżno podważyć listy Piotra tak jak robisz to z listami Pawła.

  Przecież musiałbyś publicznie przyznać się do błędu a to nie jest takie łatwe i nie wiem czy masz na tyle odwagi. Od ciebie wszystko zależy. Twój blog, twoje prawo, twoja wolna wola, którą otrzymałeś od Boga.

  Na szczęście Biblia broni się sama.

  Apostoł Piotr nie tylko poświadczył, że Paweł jest umiłowanym bratem ówczesnych chrześcijan lecz także przyrównał jego listy do innych natchnionych pism.

  Polubienie

  1. Samuelu…ciężką pracę ‚ewangelizacyjną’ Pawła można również przyrównać do „pracy” obecnego papieża, który rzekomo poświęca się dla „dobra owiec”, jak cały kościół rzymski na przestrzeni wieków swej bezbożnej działalności. To są tylko puste słowa, na których swój autorytet może budować każdy.

   Nie wskażesz ani jednego słowa, w którym Paweł głosi rozpoczęcie panowania Królestwa Bożego na ziemi, ponieważ on głosił inną od Jezusa ewangelię.

   Listy Piotra, to także fałszerstwo Rzymu, co widać po stylu w jakim są napisane i twierdzeniach, które mają rzekomo potwierdzać Pawła. Nawet jest napisane wprost, że rzeczy te są „trudne do zrozumienia”, co zupełnie przeczy przesłaniu nauk Jezusa, który mówi wyraźnie:

   Mateusza 11
   (25) W tym czasie odezwał się1Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

   Nie wspomnę już o innych, rzymskich kłamstwach zapisanych w rzekomych listach Piotra…

   1 List Piotra 3
   (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.

   (19) W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,

   (20) Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.

   Kim są „duchy będące w więzieniu”z czasów Noego, jak nie upadłymi aniołami, które za czasów Henocha zchodziły na ziemię i grzeszyły przeciwko Bogu, niszcząc całą ziemię i sprowadzając na nią zło???

   Przecież bestia z otchłani, czyli „duchy będące w więzieniu” są skazane na potępienie i jezioro ognia! Objawienie wyraźnie o tym mówi!

   Jakże można twierdzić więc, że jest dla nich jakakolwiek nadzieją? Tylko Paweł i jego rzymscy poplecznicy gotowi byli głosić jawnie takie kłamstwa.

   Czego Ty nam współczujesz???

   Tego, że słuchamy tylko i wyłącznie słów pochodzących z ust Bożych, a także słów i nauk przekazanych nam przez Syna Bożego?

   Czy Ty rozumiesz, co piszesz?

   Właściwie wszystko, co piszesz, włącznie z pochwalnym terminem:

   „umiłowany apostoł Paweł”

   …jest potwierdzeniem, że wynosisz jego naukę, ponad Słowo Boże i nauki Chrystusa, które są jedyną drogą.

   Umiłowany przez Boga Ojca został tylko Jego Syn – Jezus Chrystus i tylko za Jego głosem mamy iść.

   Chrześcijanie idą tak jak Ty…za Pawłem.

   Przykro mi!

   Polubienie

 11. Mam pytanie odnośnie Mateusza 23:9
  (9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
  Czy to oznacza, że jak na mojego tatę, będę mówił „ojcze”, to postępuję wbrew woli Boga? A „tata” i „ojciec” to znaczeniowo to samo. Więc jak będę mówił „tato” to też postępuję wbrew woli Boga? Może to banalne pytanie, ale nurtuje mnie bardzo.
  Pozdrawiam 😀

  Polubienie

  1. Myślę, że Jezus nie miał na myśli relacji rodzinnych, w których normalne jest używanie do rodziców zwrotów mama – matka, tata – ojciec.

   Myślę również, że w języku greckim jakim mówiono za czasów Jezusa, inaczej wymawiano zwrot odnośnie biologicznego ojca, a inaczej w znaczeniu Boga Ojca.

   W sumie, to raczej wiadome jest, że Jezus miał na myśli istotę Ojca, jako siły wyższej, którą zwykły, inny człowiek być nie może 🙂

   Polubienie

 12. Nigdy nie słyszałem głupszego pytania chociaż nie jest powiedziane że ja kiedyś głupszego nie zadam. Bez obrazy Sługo Prawdy. Napisałem o pytaniu, nie o Tobie.. roześmiałem się wręcz jak je przeczytałem… Albo masz fantastyczne poczucie humoru, albo kompletnie się zakręciłeś. Ja rozumiem że coś może nurtowac, ale skoro bierzesz wszystko aż tak dosłownie..to… porada: wyluzuj trochę 🙂 A tak ogólnie to się nie obrażaj, ja tylko tak ostro mówię i piszę, ale nie pałam nielubieniem 🙂 Pozdrawiam Cię serdecznie i co by tu nie mówić, to OCK dobrze odpowiedział a ja dodam tyle, że Jezus musiał mieć na myśli: Ojcze = Boże. Wszak sam nauczył nas modlić się: „a wy tak się módlcie: Ojcze nasz…” Chwała.

  Polubienie

Odpowiedz na Samuel Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s