Lud Boży Izrael, to wielu z nas!

Pragnę po raz kolejny zwrócić uwagę na kwestię ukrywaną przed praktycznie całym światem,a zwłaszcza wyznawcami każdej jednej religii. Kwestię, która dla władz tego świata jest bardzo niewygodna, dla przywódców religijnych wielce kompromitująca, a dla osób wierzących zupełnie nieznana i przeoczona, szczególnie wśród wyznawców chrześcijaństwa, które to rzekomo opiera się na Biblii.

Dlaczego przeoczona?

Ponieważ jest dokładnie i szczegółowo opisana w Biblii w księgach Starego Testamentu.

Chodzi o historię i dzieje Narodu Wybranego, czyli potomstwa Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama – Izraelitów, o których mówi praktycznie całe Pismo Święte. Co najciekawsze, dzieje te opisane są także dużo naprzód i niosą ze sobą prorocze zapowiedzi dla tego narodu, mające wypełnić się dopiero w czasach końca!

Tak! To oznacza, że Lud Boży – Izrael istnieje nadal i jest jak najbardziej narodem cielesnym!!

Niestety, związki wyznaniowe, rzekomo opierające się na Piśmie Świętym, kompletnie negują ten fakt i zaprzeczają mu wbrew wypowiedziom samego Boga, kompletnie ignorując to, co On mówi na ten temat na kartach Biblii. Zamiast tego naucza się kłamliwie o „duchowym Izraelu”, który powędruje sobie do nieba,co nie ma żadnego potwierdzenia w wypowiedziach Boga i Jego Mesjasza.

Popiera się fałszywe państwo Izrael wykreowane przez synagogę szatana i jej przedstawicieli podszywających się pod Naród Wybrany o nazwie Żydzi. Są to oszuści, którzy zawłaszczyli sobie tytuł wybrańców, by zwodzić tym samym pozostałe nacje, wynosząc się ponad nie.

Wszystko przez kłamliwe nauki, których celem jest zatajenie istnienia prawdziwego Ludu Bożego, który już niebawem zostanie wybawiony z niewoli i zjednoczony pod wodzą Jezusa Chrystusa!

Izraelici żyją do dziś wśród narodów i wielu z nich to my…sprawdź to!!


13 myśli w temacie “Lud Boży Izrael, to wielu z nas!

 1. Tak dla informacji. Nie tylko Paweł pisał: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dokładnie to samo pisał prorok Habakuk: „Oto człowiek człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie” – Biblia Warszawska

  Polubienie

  1. Beatko, jak możesz, odpowiedz mi, co znaczy:

   „Żyć z wiary” ?

   Czy uważasz, że równa się to:

   „Zbawieniu z wiary” ??

   Bo o tym pisze Paweł, co nie ma w ogóle potwierdzenia w Słowie Bożym.

   Czy wiesz, kim jest człowiek „sprawiedliwy”??

   To taki uczciwy ktoś, kto pozostaje posłuszny Słowom Boga, a zwłaszcza Jego Prawu, które jest wyrazem także Bożej sprawiedliwości, a jego przestrzeganie wyklucza grzech.

   Sprawiedliwość + wiara = dobre uczynki

   Dobre uczynki = przestrzeganie Prawa

   Złe uczynki = łamanie Prawa (grzech)

   Apostoł Jakub powiedział wyraźnie:

   List Jakuba 2

   (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

   (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

   (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

   (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

   Polubienie

 2. To bardzo proste: miłość i wiara w Zbawiciela, wprowadzanie Jego nauki w życie i przestrzeganie Jego przykazań – wszystko to razem rodzi dobre uczynki. Same dobre uczynki nie rodzą miłości i wiary.
  Abraham też został usprawiedliwiony z wiary (nie z uczynków). Był gotów ofiarować swojego ukochanego syna dlatego, że uwierzył Bogu i zaufał Jego słowu. Co do wersetów biblijnych. Podałam jeden z Habakuka, aby wskazać, że nie tylko Paweł tego wersetu używał.

  Polubienie

  1. A co jeśli ktoś wierzy w Jezusa i się z tym obnosi, ale jego uczynki są złe i niegodziwe? Czy sama wiara go zbawi?

   Złe duchy i szatan też wierzą w Ojca i Syna, ba, nawet ich widzieli! Czy ich wiara ich zbawi?

   Czym są dobre uczynki Beata? Z czego one wynikają?

   Beatko, a co będzie w takim razie na Sądzie Ostatecznym gdy wszyscy zmarli powstaną na Sąd?
   Z czego będą sądzeni ludzie, którzy urodzili się przed Jezusem? (Biblia o tym mówi jak, co).

   Mówisz o wprowadzaniu nauki Jezusa w życie, ale chrześcijanie trzymają się tylko nauk Pawła, który napisał własną, sprzeczną ze Słowem Bożym ewangelię.

   Abraham został usprawiedliwiony z wiary, bo zaufał słowom Boga i…

   …POSŁUSZNIE WYKONAŁ TO, CO NAKAZAŁ BÓG.

   ABRAHAM WYKONAŁ NAKAZ BOGA OKAZUJĄC BEZWARUNKOWE POSŁUSZEŃSTWO, CZYLI JEGO WIARA BYŁA POTWIERDZONA POSŁUSZEŃSTWEM WOBEC NAKAZÓW BOGA.

   Prawo Boże, czyli 10 Przykazań to również nakazy Boga! Dlaczego tylko Paweł je neguje???

   Przecież Jezus musiał także tych Praw przestrzegać i zrobił to, nie popełniając ani jednego grzechu. Łamanie przykazań jest grzechem, czyli złymi uczynkami.

   Beatko, Paweł zerżnął sobie wygodne dla jego herezji pojedyńcze zdania i dopasował je do swoich kłamliwych nauk.

   Czy sprawdzałaś kiedyś różnice między naukami Jezusa i Pawła?? Może powinnaś?

   Polubienie

  2. Beatko, tutaj masz słowa zapisane przez osobistego ucznia Chrystusa – Jakuba…

   List Jakuba 2

   (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

   (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

   (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

   (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

   (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

   (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

   Czy widzisz, co jest napisane w tych wersach o Abrahamie??

   „Człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary”

   Tak więc Paweł kłamie! 😮

   Polubienie

 3. „I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma rządzę mocy, a nie zaznaje spokoju.” BW Hab. 2, 1-5.

  Polubienie

  1. Tak, ale tu jest napisane o życiu z wiary, a nie o zbawieniu z wiary.

   Ja też żyję z wiary, ponieważ wierzę, że Bóg istnieje i bojąc się Go, chcę być Mu posłuszny i przestrzegam Jego Praw tak samo, jak Jezus to robił.

   Dzięki temu otrzymuję od Ojca pomoc i żyję mi się szczęśliwie, a więc jest to efektem życia z wiary w posłuszeństwie do Boga.

   Wersy z Habakuka nie mówią o pawłowym zbawieniu z samej tylko wiary, ale o życiu w wierze, a wiara przejawia się posłuszeństwem wobec Boga i Jego Praw.

   Posłuszeństwo Bogu jest więc gwarantem zbawienia.

   Wiara bez posłuszeństwa nie jest nic warta i nikomu nie pomoże w zbawieniu, jeśli ktoś stale tkwi w grzechu i odstępstwie od Prawa.

   Polubienie

 4. Mat 21:43 Jezus mowi wyraznie ze Izrael cielesny zostanie odrzucony.

  Mat 22:9 fragment przypowiesci Jezusa wskazujacy jasno ze Izrael cielesny wzgardzil zaproszeniem JHWH dlatego powolano tzw Izrael duchowy.

  Polubienie

  1. One…popełniasz typowy błąd wychodząc z twierdzeniem opartym o jeden werset wyrwany z kontekstu. Wystarczy przeczytać kolejne wersy, by zorientować się do kogo Jezus wypowiada te słowa:

   Mateusza 21
   (45) A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi.

   (46) I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka.

   Te słowa były skierowane do arcykapłanów i faryzeuszy, a oni nie byli prawdziwymi Izraelitami, ale „plemieniem żmijowym”.

   Cały rozdział 23 o tym mówi!

   Mateusza 23
   (29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,

   (30) I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków.

   (31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków.

   (32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.

   (33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

   (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

   (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

   (36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

   Tak więc chodzi o „naród wężowy”, „plemię żmijowe”, które pochodzi od nacji Edomitów sprawujących funkcje nadzorcze w Judei.

   Oni do Królestwa nie wejdą, ponieważ został na nich wyfany wyrok. Księga Abdiasza omawia wyrok na Edomie.

   Chrystus nazwał ich także w Objawieniu Jana „synagogą szatana”, która podszywa się pod Żydów (Judejczyków), ale w rzrczywistości nimi nie jest

   Apokalipsa 2
   (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

   Apokalipsa 3
   (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

   Mamy jasność o jakim „narodzie” mówi Jezus w Mateusza 21:43 🙂

   Drugą sprawą jest treść wiecznego Przymierza jakie Bóg zawarł z Izraelem na Synaju!

   Proszę sprawdzić niezbite dowody na to, że Izrael nadal istnieje, nadal jest Ludem Bożym i zostanie ponownie zjednoczony i sprowadzony z rozproszenia do Ziemi Obiecanej!

   https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/08/29/przymierze-boga-z-narodem-izraelskim-trwa-do-dzis/

   Pozdrawiam! 🙂

   Polubienie

  2. Ponadto one…

   Skoro twierdzisz jak apostoł Paweł, który napisał inną ewangelię, że Bóg odrzucił cielesny Izrael i stworzył „duchowy” (czego nie ma nigdzie w Słowie Bożym, tylko herezje Pawła tak uczą), to jak wytłumaczysz te wypowiedzi?…

   Mateusza 15
   (24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

   List Jakuba 1
   (1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

   Mogę prosić o odpowiedź opartą o wypowiedzi Boga lub Syna, a nie Szawła?

   Polubienie

 5. A może tak sprowadzić dyskusję na temat zbliżony do artykułu Obserwatora?
  O pochodzeniu Słowian i Ludu Bożego.
  Znalazłem ciekawy blog https://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/.
  A w nim na temat kłamstw nauki na temat budowy materii i fizyki oraz historii,
  np to: https://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2016/09/czy-polacy-sa-przodkami-zydow-pustynne.html
  Wg mnie blog ten wnosi dużo wiedzy, warto go poznać, ale należy podchodzić do niego ostrożnie.
  A korzystając z okazji , że zbliżają się święta tzw „bożego narodzenia” można zapoznać się
  z taką interpretacją: http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,353431852,title,CZCICIELE-NIEBIOS-GWIAZDZISTYCH,index.html
  oraz http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,353595559,title,CZCICIELE-NIEBIOS-GWIAZDZISTYCH-CZESC-II,index.html
  To zaś nawiązuje do niektórych artykułów Henryka: http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,357311567,title,SYMBOLIKA-SLOWIANSKA-WYNIKAJACA-Z-GLAGOLICY-ORAZ-OBIEKTOW-NIEBIOS,index.html
  Tu też należy bardzo uważać aby od tej wiedzy nie namieszało się nam w głowach.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s