Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

Dziś wielu zachwyca się teorią heliocentryzmu , ale mało kto zagłębiał się w to, skąd Kopernik czerpał inspiracje do swojej teorii, która zrewolucjonizowała świat. Zacznijmy od tego kim w zasadzie był Kopernik…

Źródło: Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy


29 myśli w temacie “Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

 1. Proszę więc znaleźć choć jedno słowo – „kulka” lub „kula” w odniesieniu do ziemi..proste
  A jak Pańska Biblia tłumaczy te słowa?
  Ks.Izajasza 40
  (12) Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
  (21) Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?
  (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.
  Jak te słowa przyrównać w ogóle do heliocentryzmu???
  Nie da się.

  Odpowiedź do tematu o płaskiej ziemi.
  Szanowny Obserwatorze.
  Heliocentryzm?Nie opowiadam się za kulą ani za płaską ziemią ponieważ autorytetem jest dla mnie Słowo Boga. Mój poprzedni komentarz napisałem nie ze względu na nieprawdziwość twoich tez ale co najwyżej na niemożność postawienia ich obok Słowa Boga. Zobacz co piszą w Wikipedii „:Teoria geocentryczna współcześnie
  Z punktu widzenia kinematyki różnica między teorią geocentryczną i heliocentryczną sprowadza się do wyboru układu odniesienia. Teoria heliocentryczna opisuje ruchy planet w układzie odniesienia związanym ze Słońcem, teoria geocentryczna wykorzystuje układ odniesienia związany z Ziemią. Z tego punktu widzenia obie teorie są prawidłowe. Opis ruchu ciał Układu Słonecznego jest jednak znacznie prostszy w przypadku układu odniesienia związanego ze Słońcem niż w przypadku układu związanego z Ziemią. Pewne zagadnienia jednak wygodniej jest rozważać w układzie geocentrycznym (np. ruch satelitów Ziemi), oraz w astronawigacji.”
  Więc jeżelibyś podparł swoje tezy nawet dwustoma przykładami stwierdzającymi słuszność płaskiej ziemi ktoś inny komu pasuje inny punkt odniesienia znajdzie dwieście przykładów uwiarygodniających ziemię w kształcie kuli.
  Dlatego dowodami naukowymi przekonasz tylko tych którzy w nauce pochodzącej od człowieka upatrują rozwiązania.
  My jako szukający Boga powinniśmy podpierać się fundamentami pochodzącymi wyłącznie od Pana Boga. Ten jest wiarygodnym punkt odniesienia.

  Na twoje pytanie jak Pańska Biblia tłumaczy słowa Izajasza 40:12 40:21-22 odpowiadam-Pańska Biblia tłumaczy to tak :(przynajmniej na razie)

  (12) Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
  Ten i wiele innych cytatów z natchnionej przez Pana Boga księgi poucza nas że wszystko jest zmierzone i zważone przez jego twórce Pana Boga i to On jest tym któremu należy się miejsce do obserwacji swojego dzieła. Czy ja się tam mogę znaleźć ? . Samo pytanie -kto zmierzył?-powinno trzymać na dystans tych którzy próbują odgadnąć Jego punkt odniesienia.

  Ponieważ Ty w swoich wywodach powołujesz się na to Słowo dlatego dowodzę Ci że nie ma w nim mowy o okręgu w odniesieniu do ziemi.

  (21) Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?
  (22) Siedzi nad OBWODEM ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

  Dlaczego okręgu a nie obwodzie? A dlaczego ktoś w Biblii Mesjańskiej słowo γύρος (ja czytam gyros) w jednym miejscu przetłumaczył Izaj.40:22 OKRĘGU a w innym miejscu w tej samej Biblii to samo słowo γύρος Hioba 22:14 umieścił jako SKRAJU?
  Już kilka lat temu toczyła się dyskusja na forum anglojęzycznym odnosząc się do sensacji polskich internautów że ziemia nie jest kulą. Wtedy pochylono się nad treścią greckiej septuaginty . Powtarzam tłumaczenie osoby greckiego pochodzenia . -Mimo że słowo gyros słowniki przekładają jako okrąg γύρος(gyros) jest to obwód, który obejmuje coś, co jest w środku .
  Ο γύρος (gyros)του κόσμου σε 80 ημέρες oznacza -W osiemdziesiąt dni DOOKOŁA świata .
  Mówi się także „ο γύρος(gyros) του τετραγώνου”i rozumie się -w OBWODZIE kwadratu .
  To po prostu obwód czegoś .

  Ponadto jeżeli na przykład prawodawca w ruchu drogowym oznajmia że żółte znaki są znakami ostrzegawczymi a niebieskie informacyjnymi to znaczy że tak jest a owszem ty mógłbyś się upierać że zielony jest ładniejszy ale tu narazisz się tylko na śmieszność. Tak samo jeżeli prawodawca oznajmia że ziemia to suchy ląd Rdz 1:10 to jest to prawo takie samo jak nie kradnij i nie cudzołóż .
  Ziemia ze słów Izajasza 40:22 to suchy ląd Rdz 1:10bo tak uczy Słowo Boga. A pokaż mi okrągły suchy ląd na twojej mapie?
  Zobacz Pan Bóg zniszczył podczas potopu ziemię a jednak wody pozostały-
  B.Warsz.Rdz 6:13 Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je WRAZ Z ZIEMIĄ.
  Oraz septua.(LXX) καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Νωε Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ᾿ αὐτῶν,
  καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν. (“i oto zniszczę ich i ziemię”-moje tłumaczenie)
  To jest dowód że ziemi wskutek potopu nie było bo ziemia to suchy ląd.Rdz 1:10

  Nie piszę ten komentarz dlatego że zależy mi na pokazaniu wszystkim mojego punktu widzenia. Dlatego nie koniecznie umieszczaj go na blogu. Piszę dlatego że w swoich innych artykułach pokazałeś się od strony człowieka szukającego Boga. A ten w mojej ocenie do nich nie pasuje .

  Pozdrawiam Andrzej
  Ps.Liksar powołuje się na wiele również masoreckich tekstów uwiarygadniających jakoby ziemia była okręgiem.Jednak w tekście greckiej septuaginty i anglojęzycznym jej tłumaczeniu słowo Okrąg (gyros)występuje może trzy razy. Ty o tym dobrze wiesz bo dwa z nich umieściłeś.

  Polubienie

  1. Andrzej,

   Słowo Boże nie pozostawia żadnych złudzeń, co do kształtu ziemi i wyklucza Ono możliwość tego, że ziemia jest „kulą”. Takiego słowa nawet w Biblii nie ma, więc nie ma też nad czym polemizować.

   Tłumaczenie słowa na „okrąg” czy „obwód” także niczego nie zmienia, ponieważ jedno nie wyklucza drugiego. Płaski stół też może być „okręgiem” majacym swój „obwód”, tak więc słowo obwód nijak ma się w tym przypadku do „kuli”.

   Dlaczego podaje dowody, które nie pochodzą jedynie z Biblii??

   Ponieważ jest masa ludzi, którzy nie uznają Pism za pochodzące od Boga i słowa w nich zawarte nie są dla takich ludzi jakimkolwiek dowodem. Dlatego w większości swych dowodów zawarłem raczej spojrzenie na rzeczyczywistość, którą każdy sam może obserwować.

   Jeśli do kogoś już dotrze, że heliocentryzm jest fikcją, a ziemia nie jest pyłkiem w bezmiarze bezimiennego kosmosu, ale jest centrum „świata”, wtedy do takiego człowieka zaczyna też docierać myśl, że jednak ktoś tą ziemię umieścił w centrum swej uwagi…”ktoś”, czyli Stwórca. Dopiero wtedy można z taką osobą rozważać na temat opisów stworzenia, jakie podał jego Autor.

   Proste. Oczywiście zawsze możesz samodzielnie spróbować dotrzeć do ludzi z Prawdą na swój sposób. Mój jest taki jaki jest i działa na swój sposób dobrze. Bardzo wiele osób już podzieliło się ze mną swymi pozytywnymi odczuciami i radością z powodu powrotu do Boga. I na tym mi tylko zależy 🙂

   Jak widzisz, nie jestem osobą wciąż poszukującą Boga, ale jestem osobą szukającą Jego Chwały, ponieważ On dał mi siebie poznać, a teraz ja staram się przedstawić Go innym, do czego zachęcam również Ciebie 😉

   Pozdrawiam w Bogu!

   Polubienie

 2. (Aby dowiedzieć się, czy jest coś „podprogowego” w 24:42 należałoby zadać pytanie autorowi filmu. Na pewno da logiczną odpowiedź… Ale nie chodzi tutaj o wyrwane z całości ujęcie, tylko o temat.
  Na tym blogu wątek „Płaska Ziemia – czy da się temu zaprzeczyć” ? został zamknięty ze starości, czy pojawiły się jakieś niewygodne fakty, które nie mogły być omawiane, bo komentowanie zostało wstrzymane ?)
  Nawiązując do filmu, podaję link do cz.1, aby sprawdzić podane informacje :

  Polubienie

  1. W temacie PZ na blogu została wyłączona możliwość komentowania z powodu lawiny nienawistnych komentarzy, na które nie mam ochoty tracić więcej czasu. To samo tyczy się zadawanych w kółko tych samych pytań. Zabierało mi to zbyt wiele czasu i stwierdziłem, że na chwilę obecną nie ma sensu prowadzić dyskusji, zwłaszcza z hejterami.

   Szczerze mówiąc, szykuje się nowy materiał, który zamknie kulowiercom usta, ale za to może otworzy im oczy 🙂

   Film Hoffmanna to nie „poważna analiza”, ale zwyczajne szyderstwo, pozbawione jakichkolwiek dowodów.

   Widzę olbrzymie błędy i arogancję tego człowieka.

   To nie jest podejście naukowe, zwłaszcza, że zamiast dowodów naukowych przedstawia nam swoje przemyślenia, które nie są wsparte żadnymi dowodami.

   Przykład z żyroskopem w samolocie – mamy słowa Hoffmanna przeciwko słowom  Murphy’ego.

   I tutaj Hoffmann natychmiast strzela sobie samobójczego gola.

   Murphy ma rację, że te żyroskopy nie mają żadnych korygujących elektronicznych czy mechanicznych urządzeń, ponieważ ziemia jest płaska.

   Dowód!? 

   Żyroskopy na ziemi nie wskazują żadnego ruchu obrotowego ziemi. Gdyby wskazywały, Hoffmann pokazałby nam jak i wielu innych przeciwników płaskiej ziemi by to zrobiło i bylibyśmy całkowicie ugotowani.

   Żyroskopy nie wskazują na jakikolwiek ruch ziemi i brak ruchu został także potwierdzony dwoma solidnymi badaniami naukowymi Morley’a i Michelsona, powtórzonymi wielokrotnie przez innych naukowców.

   Wiele detali w artykule – http://www.zbawienie.com/geocentryzm.htm

   Czyli wiedza Hoffmanna posiada potężne luki i już w pierwszej rundzie znalazł się na deskach ringu.

   Potem pokazał żyroskop i w pełni potwierdził, że nie wskazuje na jakikolwiek ruch ziemi ponieważ na łożyskach jest za duże tarcie.

   A w samolocie tarcia nie ma i żyroskop pokazuje poziom!?

   Dalej Hiffmann zaczyna o wahadle Focaulta i takie eksperymenty wskazują co prawda na jakieś ruchy, tylko nie wiemy co się porusza i dowodów na to coś nie mamy. 

   Chociaż… mamy dowód, że gwiazdy i niebo sie poruszają, słońce i księżyc także, wiec nikt z naukowców nie uważa, że wahadło Focaulta jest jakimkolwiek dowodem na ruch ziemi.

   Gdyby był jakikolwiek dowód, już bylibyśmy drugi raz ugotowani, a tymczasem nauka ucieka od dyskusji jak pies od jeża.

   Potem Hoffmann bredzi, że na świecie nie ma spisków, czyli jakiś pokręcony lewak. Dowód na spiski?

   Świat lewactwa nienawidzi Trumpa, chciałby go zabić, ale powodów do nienawiści jakoś nikt nie może podać!

   Co jest najciekawsze, Trump został porównany przez… papieża do Hitlera i wiele osób zaczęło także popierać te rzeczywistą zwariowaną teorię konspiracyjną.

   Porównajmy Hitlera – 20 milionów ofiar!

   A Trump? ZERO trupów.

   Są spiski propagowane przez zbrodnicze lewactwo? Oczywiście, że są i spisek przeciwko Trumpowi jest widoczny jak na dłoni.

   Cóż..tak więc bełkot Hoffmanna to czysta strata czasu…

   Polubienie

  2. Wysyłałem do tego faceta pytania i komentarze z materiałami o płaskiej ziemi nie odpowiedział ani on ani nikt z komentujących pod filmem. Z prawdą nie da rady walczyć.Po prostu wybierałem filmy na których gołym okiem widać jak jest. Cisza była znacząca:)

   Polubienie

   1. Mam już pewne doświadczenia z walką na komentarze. Wydaje mi się,że danego tematu czy filmu o ile ma dużo odsłoń pilnuje kilka osób,może każdy ma też kilka kont. Zdarza się,że osobę która broni dobrego imienia Boga atakuje nagle chmara komentarzy o różnym stopniu agresji i wygląda to czasami(nie zawsze!)na zwyczajną ustawkę. Jak film ma mało wyświetleń to nikt się tym nie zajmuje. Czasami obierają taktykę ignorowania. Ostatnio dwa miesiące czekałem na odpowiedź na komentarz i nagle pojawił się gość który zrobił film próbujący obalić płaską ziemię i drugi który mi to podesłał. Jednak byli dosyć niedbali i ich materiał jest słaby a film o tym temacie który rozsyłam jest ciężko obalić. To co mnie zastanawia to komentarz do mojego ataku na doktrynę pawłową na filmie faceta z uzdrowienia..com. Odpowiedź pod moim komentarzem pojawiła się bardzo szybko,wręcz błyskawicznie(kilkanaście sekund) i to z cytatami z pism Pawła i wcale nie krótki i dosyć dobrze ułożony. Wydało mi się to nienaturalne.

    Polubienie

   2. Zgadza się..jest dokładnie tak, jak to opisujesz. Istnieją specjalne agencje opłacające ludzi od siania zamętu i rozpowszechniania kłamstw. Potrafią zaszczekać rozmówcę i spamując bezsensownymi wpisami zasypać wszelką dyskusję, odpychając tym samym innych czytelników.

    Dlatego pod niektórymi filmami na YT zablokowałem możliwość dodawania komentarzy. Poza tym brakuje mi czasu na ciągłe dyskusje, zwłaszcza jeśli chodzi o celowe ataki.

    Odnośnie odzewu ze strony ‚uzdrowienia’, to może być ktoś dobrze poinformowany i celowo promujący fałsz Pawła z Tarsu. Może mieć gotowe odpowiedzi..warto sprawdzić, czy ze skopiowanych fragmentów odpowiedzi owego ‚uzdrowiciela’, wklejonych i wyszukanych w google, nie wyskoczy jakiś większy tekst z całego artykułu.

    To by wiele wyjaśniło.

    Polubienie

 3. Standing ovation! This should be handed out to all new mothers when exiting the maternity ward. Hi, I’m Lisa I enjoy learning through the people I meet, fighting for a cause and laughing. I dislike hirisotcal tours, unless there is an exciting ending, I am easily bored. I am a momma, wife, daughter & sister. Judy this just made my day!

  Polubienie

 4. Witam. W czasach kiedy powstała Ks. Rodzaju ludzie byli święcie przekonani że ziemia jest dyskiem, ponieważ nie było możliwości żeby to sprawdzić dlatego tak opisany jest proces powstania ziemi. Jak w teorii płaskiej ziemi wygląda zaćmienie słońca przez księżyc.

  Polubienie

  1. W czasach kiedy powstała Ks.Rodzaju ludzie doskonale wiedzieli, jaki jest kształt ziemi i jak zbudowane jest Dzieło Stwórcze.
   Wtedy nikt nie dał by się nabrać na te heliocentryczne brednie.

   Dzisiaj mimo technologii, ziemi kulki nadal nie da się udowodnić, a jedynie kreuje się dzięki możliwościom, wirtualny kosmos tworzony poprzez grafiki komputerowe rodem z Hollywood.

   Tak wygląda obecna, nie mająca nic wspólnego z Prawdą i Bogiem nauka.

   Proszę samemu sobie dojść do oczywistych wniosków w temacie zaćmień.

   Ja skończyłem już podstawianie pod nos gotowców ludziom, którym nie chce się samodzielnie ruszyć głową, bo są nauczeni otrzymywania gotowych odpowiedzi.

   Polubienie

   1. Witam. Dziękuję za odpowiedź. Muszę przyznać że zaciekawiła mnie teoria płaskiej ziemi. Poszukałem trochę w sieci i jeden badacz wyjaśnił temat zaćmienia słońca. Ponoć jest jeszcze antyksiężyc który jest odpowiedzialny za te zjawisko. Dość nieprawdopodobne i ciekawe prawda?

    Polubienie

   2. Wiem jak trudno w to obecnie uwierzyć, że ziemia może być zbudowana inaczej niż nam wmawiano od dzieciństwa…tu najgorsze, co może być, to ignorancja pomimo powalających faktów.

    Jest kilka tez na temat zaćmień księżyca. Może nim być inne ciało niebieskie, o którym nauka nic nam nie wspomina, a może być też to wywołane poprzez tranzyty tzw. ruchomych gwiazd zwanych planetami.

    W tej kwestii nie mam 100% pewności, jak dokładnie działa to zjawisko, a nie mam też fizycznej możliwości, by przyglądnąć się temu z bliska.

    Polubienie

 5. Woda jest kolejnym elementem układanki – ziemie otacza lodowa kopuła a za nia jest woda… po pierwsze składamy sie w wiekszosci z wody, to powinno dac do myslenia niedowiarkom, w masonskim kosmosie nie ma wody, po drugie /wpadlam na ten pomysl dzisiaj, ze chodzi o wode i jej dobroczynny wplyw na nas kiedy czytalam o wlasciwym nawodnieniu/ w powiększeniu cząsteczka wody przypomina głowę myszki Miki – szach mat 🙂 … sądzę , ze jest jakis zwiazek miedzy DNA i woda …. wlasciwe nawodnienie /picie wody z solą/ leczy wiekszosc chorob nawet pozornie nieuleczalnych…polecam w tym temacie Jerzego Ziębę ….

  Polubienie

  1. Witam. Ma to sens, ostatnio widziałem materiał jak wyglądają planety widziane przez telaskop i one falują jakby w wodzie były. Może też być to spowodowane przez ciepło ziemi i atmosferą. Jeżeli chodzi o teorię płaskij ziemi i zaćmienie słońca przez księżyc, co Sądzisz na ten temat?

   Polubienie

   1. Można to sprawdzić przy różnych warunkach atmosferycznych i porównać. Ponadto, inna jest widocznoś gdy patrzymy w górę, im wyżej tym rzadsze powietrze, a inna gdy patrzymy na powierzchni w linii poziomej, wtedy przesłaniają nas wilgotne masy powietrza.

    Warto również zauważyć, że widoczności księżyca jednak żadne zakłucenia powodowane gęstościa powietrza nie zasłaniają.

    Co do zaćmień słońca to jest jak najbardziej realne by przesłaniał go księżyc. Co innego jeśli chodzi o zaćmienie księżyca…tu rolę przesłony mogą stanowić ruchome gwiazdy, tzw. planety.

    Polubienie

   2. Kamilu co do planet to polecam zapoznać się z tym materiałem, nie wiem, może był już poruszany ten temat, ale ten filmik dla mnie rzuca nowe światło na masoński kult słońca i całą teorię układu heliocentrycznego…

    co więcej /wstyd się przyznać/, ze dopiero teraz znalazłam potwierdzenie strefy duchowej, ktora została „oddana” demonom… już nikt nie powinien miec watpliwosci, ze takowa istnieje i jestesmy stale poddani oddziaływaniu złych duchów…
    6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.
    7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.
    8 A te-raz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.
    9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe”.
    10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.
    11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.
    12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.
    Księga Henocha

    Polubienie

 6. Biblia nie mówi o planetach ale o gwiazdach i gwiazdozbiorach,słońcu ,ziemi,ksieżycu.jakie dziwne nazwy maja owe „planety”-bogów z mitologii.Ciekawe.

  Polubienie

  1. Dokładnie.

   Co ciekawe, nazwy tzw. planet, które odnoszą się do pogańskich bóstw, prawdopodobnie odnoszą się do imion upadłych aniołów, składających się na 7 głowego smoka zwanego diabłem.

   Prócz Plutona, którego nawet nie można zaobserwować, wędrujących gwiazd na niebie (planet) jest właśnie 7 i to ich kult możemy zaobserwować w okultyzmie.

   Polubienie

 7. Czyli dzisiejsze tzw „zaćmienie ” to by wychodziło ze gwiazda chodzaca swoimi ścieżkami jedna z tych co przekroczyła przykazanie Pana Duchów „naszla” , „przysłonila” tarcze księżyca nadając jej krwiste kolor a nazwa tej zbuntowanej gwiazdy…. Mars
  A cały świat w podziwie ogląda a satanisci raduja się „widokiem” jednego ze swych bogów. …Obrzydliwosc.
  My czekamy na Prawdziwy Dzień Pański a nie ogłaszane systemowe brednie.
  Chwała Świętemu Izraela Teraz i Na Zawsze.!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Co wy z tym zacmieniem słońcs czy księżyca…niby wierzący ludzie a szukają planet księżyców itd…jak sama nazwa wskazuje ZAĆMIENIE to nie ZASLONIĘCIE…czy przesłonięcie czegoś…to raczej przyciemnienie albo zciemniene jak monitor czy telewizor…nie trzeba już udowadniać że księżyc nie odbija światła tylko je emituje…skoro tak jest to można je przyciemniać w określonym miejscu… Księżyc wg Bibli jak i reszta wyświetlanych świateł na firmanencie czy kopule nieba pełnią określoną rolę i za ich pomocą Bóg wyświetla nam pewne informacje opisane w bibli jak pory roku,przesilenia itd…to nie tylko światło o ciepło…kiedyś nie było kalendarzy , zegarów na ścianach czy prognozy pogody w tv…to wszysto ludzie ustalali na podstawie układu świateł na kopule nieba…najlepszym przykładem jak to funkcjonuje jest planetarium…tsm specjalnie skonstruowany projektor wyświetla wszystkie światla i imituje ich zschowanie wielkość kształt i siłe swiecenia…tak samo tylko od drugiej strony Bóg za pomocą swoje energii wyświetla nam to wszystko dla naszej informacji…nie ma planet wiec słońce to nie gotująca i strzelająca lawą kula goraca i rażąco jasna bo taka byłaby nieprzewidywalna sama w sobie…a patrząc na słońce mimo ze razi nas w oczy to jednak daje przyjemne przyjazne i cieplo…wydaje się że światło i ciepło słoneczne to czysta Boża energia która bezpośrednio do nas dociera…dlatego zaćmienia nie biorą się z ruchów żródeł światła ale z projekcji i sposobu wyświetlania go…wiec to żaden dowód na planety ciała niebieskie itd itp…Biblia mówi po co Bóg je tam umieścił i to wyjaśnia wszystko…

   Polubienie

   1. Dokładnie tak jak niżej autor bloga napisał 🙂 Biblia dokładnie wyjaśnia rolę księżyca i słońca .
    Polecam Księgę Henocha .
    A gwiazdy ” chodzące swoimi ścieżkami ” to te gwiazdy które poruszają się po firnamencie nieba jak chcą , nie regularnie .
    List Judy o tym fakcie informuje .

    Masz duża wiedzę więc życzę Ci aby Bóg obdarzył Cię zrozumieniem przy lekturze .

    Pozdrawiam w Bogu i Isusie Chrystusie .

    Polubienie

 8. Ciekawe że przewijałem filma z myślą dlaczego nie mówią nic o Heniu nie dają promocji
  I się udało…
  Uważam że nie ma sensu odbijać piłeczki lepiej zająć się argumentami
  A póki Darwinizm, Genderyzm i te inne teorie nie zostaną udowodnione no to jakiż cel dyskutować ?
  Kiedy, Czy i gdzie Europa stanie się drugą Tajlandią (gender) ?
  Oglądnąłem ten cyrk z cyrografem… zamurowało mnie a przy okazji uspokoiło
  Nawet Sanjaya w polemice z Eterem mówił że żyjemy w świecie symboli i takie na pozór niewinne sprawy mają ogromne znaczenie w oczach Boga
  Dużo ludzi sprzedających ”dusze”’ robi to nieświadomie a tu mamy co innego, z pełną premedytacją na wizji i co najlepsze ZA DARMO
  Niektórzy proszą o petrodolary czy łatwe kobiety ale nie są tacy co wielbią świetlistego Lucyferka za darmo
  Nie, nie, nie zabobony zabobony diabła niet ale co szkodziło podpisać 🙂 To jeszcze znamię można wziąć jak się Bestia ujawni i lulu.
  Takie akcje mają jednak ogromną ważność w oczach Boga, tu nie ma jaj że nie wiedziałem
  Straszne czasy nastały gdzie postępem cywilizacyjnym określa się brak rozróżnienia pomiędzy kobieta, mężczyzną a zwierzęciem.
  Nawet kalendarza nie można ustalić bo co jakiś czas dodają kilka milionów lat aż dojdzie do 6,66 mld.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s