Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

Dziś wielu zachwyca się teorią heliocentryzmu , ale mało kto zagłębiał się w to, skąd Kopernik czerpał inspiracje do swojej teorii, która zrewolucjonizowała świat. Zacznijmy od tego kim w zasadzie był Kopernik…

Źródło: Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

Advertisements

7 thoughts on “Heliocentryzm- masoński bunt przeciwko Stwórcy

 1. Proszę więc znaleźć choć jedno słowo – „kulka” lub „kula” w odniesieniu do ziemi..proste
  A jak Pańska Biblia tłumaczy te słowa?
  Ks.Izajasza 40
  (12) Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
  (21) Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?
  (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.
  Jak te słowa przyrównać w ogóle do heliocentryzmu???
  Nie da się.

  Odpowiedź do tematu o płaskiej ziemi.
  Szanowny Obserwatorze.
  Heliocentryzm?Nie opowiadam się za kulą ani za płaską ziemią ponieważ autorytetem jest dla mnie Słowo Boga. Mój poprzedni komentarz napisałem nie ze względu na nieprawdziwość twoich tez ale co najwyżej na niemożność postawienia ich obok Słowa Boga. Zobacz co piszą w Wikipedii „:Teoria geocentryczna współcześnie
  Z punktu widzenia kinematyki różnica między teorią geocentryczną i heliocentryczną sprowadza się do wyboru układu odniesienia. Teoria heliocentryczna opisuje ruchy planet w układzie odniesienia związanym ze Słońcem, teoria geocentryczna wykorzystuje układ odniesienia związany z Ziemią. Z tego punktu widzenia obie teorie są prawidłowe. Opis ruchu ciał Układu Słonecznego jest jednak znacznie prostszy w przypadku układu odniesienia związanego ze Słońcem niż w przypadku układu związanego z Ziemią. Pewne zagadnienia jednak wygodniej jest rozważać w układzie geocentrycznym (np. ruch satelitów Ziemi), oraz w astronawigacji.”
  Więc jeżelibyś podparł swoje tezy nawet dwustoma przykładami stwierdzającymi słuszność płaskiej ziemi ktoś inny komu pasuje inny punkt odniesienia znajdzie dwieście przykładów uwiarygodniających ziemię w kształcie kuli.
  Dlatego dowodami naukowymi przekonasz tylko tych którzy w nauce pochodzącej od człowieka upatrują rozwiązania.
  My jako szukający Boga powinniśmy podpierać się fundamentami pochodzącymi wyłącznie od Pana Boga. Ten jest wiarygodnym punkt odniesienia.

  Na twoje pytanie jak Pańska Biblia tłumaczy słowa Izajasza 40:12 40:21-22 odpowiadam-Pańska Biblia tłumaczy to tak :(przynajmniej na razie)

  (12) Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi?
  Ten i wiele innych cytatów z natchnionej przez Pana Boga księgi poucza nas że wszystko jest zmierzone i zważone przez jego twórce Pana Boga i to On jest tym któremu należy się miejsce do obserwacji swojego dzieła. Czy ja się tam mogę znaleźć ? . Samo pytanie -kto zmierzył?-powinno trzymać na dystans tych którzy próbują odgadnąć Jego punkt odniesienia.

  Ponieważ Ty w swoich wywodach powołujesz się na to Słowo dlatego dowodzę Ci że nie ma w nim mowy o okręgu w odniesieniu do ziemi.

  (21) Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?
  (22) Siedzi nad OBWODEM ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

  Dlaczego okręgu a nie obwodzie? A dlaczego ktoś w Biblii Mesjańskiej słowo γύρος (ja czytam gyros) w jednym miejscu przetłumaczył Izaj.40:22 OKRĘGU a w innym miejscu w tej samej Biblii to samo słowo γύρος Hioba 22:14 umieścił jako SKRAJU?
  Już kilka lat temu toczyła się dyskusja na forum anglojęzycznym odnosząc się do sensacji polskich internautów że ziemia nie jest kulą. Wtedy pochylono się nad treścią greckiej septuaginty . Powtarzam tłumaczenie osoby greckiego pochodzenia . -Mimo że słowo gyros słowniki przekładają jako okrąg γύρος(gyros) jest to obwód, który obejmuje coś, co jest w środku .
  Ο γύρος (gyros)του κόσμου σε 80 ημέρες oznacza -W osiemdziesiąt dni DOOKOŁA świata .
  Mówi się także „ο γύρος(gyros) του τετραγώνου”i rozumie się -w OBWODZIE kwadratu .
  To po prostu obwód czegoś .

  Ponadto jeżeli na przykład prawodawca w ruchu drogowym oznajmia że żółte znaki są znakami ostrzegawczymi a niebieskie informacyjnymi to znaczy że tak jest a owszem ty mógłbyś się upierać że zielony jest ładniejszy ale tu narazisz się tylko na śmieszność. Tak samo jeżeli prawodawca oznajmia że ziemia to suchy ląd Rdz 1:10 to jest to prawo takie samo jak nie kradnij i nie cudzołóż .
  Ziemia ze słów Izajasza 40:22 to suchy ląd Rdz 1:10bo tak uczy Słowo Boga. A pokaż mi okrągły suchy ląd na twojej mapie?
  Zobacz Pan Bóg zniszczył podczas potopu ziemię a jednak wody pozostały-
  B.Warsz.Rdz 6:13 Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je WRAZ Z ZIEMIĄ.
  Oraz septua.(LXX) καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Νωε Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ᾿ αὐτῶν,
  καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν. (“i oto zniszczę ich i ziemię”-moje tłumaczenie)
  To jest dowód że ziemi wskutek potopu nie było bo ziemia to suchy ląd.Rdz 1:10

  Nie piszę ten komentarz dlatego że zależy mi na pokazaniu wszystkim mojego punktu widzenia. Dlatego nie koniecznie umieszczaj go na blogu. Piszę dlatego że w swoich innych artykułach pokazałeś się od strony człowieka szukającego Boga. A ten w mojej ocenie do nich nie pasuje .

  Pozdrawiam Andrzej
  Ps.Liksar powołuje się na wiele również masoreckich tekstów uwiarygadniających jakoby ziemia była okręgiem.Jednak w tekście greckiej septuaginty i anglojęzycznym jej tłumaczeniu słowo Okrąg (gyros)występuje może trzy razy. Ty o tym dobrze wiesz bo dwa z nich umieściłeś.

  Lubię

  1. Andrzej,

   Słowo Boże nie pozostawia żadnych złudzeń, co do kształtu ziemi i wyklucza Ono możliwość tego, że ziemia jest „kulą”. Takiego słowa nawet w Biblii nie ma, więc nie ma też nad czym polemizować.

   Tłumaczenie słowa na „okrąg” czy „obwód” także niczego nie zmienia, ponieważ jedno nie wyklucza drugiego. Płaski stół też może być „okręgiem” majacym swój „obwód”, tak więc słowo obwód nijak ma się w tym przypadku do „kuli”.

   Dlaczego podaje dowody, które nie pochodzą jedynie z Biblii??

   Ponieważ jest masa ludzi, którzy nie uznają Pism za pochodzące od Boga i słowa w nich zawarte nie są dla takich ludzi jakimkolwiek dowodem. Dlatego w większości swych dowodów zawarłem raczej spojrzenie na rzeczyczywistość, którą każdy sam może obserwować.

   Jeśli do kogoś już dotrze, że heliocentryzm jest fikcją, a ziemia nie jest pyłkiem w bezmiarze bezimiennego kosmosu, ale jest centrum „świata”, wtedy do takiego człowieka zaczyna też docierać myśl, że jednak ktoś tą ziemię umieścił w centrum swej uwagi…”ktoś”, czyli Stwórca. Dopiero wtedy można z taką osobą rozważać na temat opisów stworzenia, jakie podał jego Autor.

   Proste. Oczywiście zawsze możesz samodzielnie spróbować dotrzeć do ludzi z Prawdą na swój sposób. Mój jest taki jaki jest i działa na swój sposób dobrze. Bardzo wiele osób już podzieliło się ze mną swymi pozytywnymi odczuciami i radością z powodu powrotu do Boga. I na tym mi tylko zależy 🙂

   Jak widzisz, nie jestem osobą wciąż poszukującą Boga, ale jestem osobą szukającą Jego Chwały, ponieważ On dał mi siebie poznać, a teraz ja staram się przedstawić Go innym, do czego zachęcam również Ciebie 😉

   Pozdrawiam w Bogu!

   Lubię

 2. (Aby dowiedzieć się, czy jest coś „podprogowego” w 24:42 należałoby zadać pytanie autorowi filmu. Na pewno da logiczną odpowiedź… Ale nie chodzi tutaj o wyrwane z całości ujęcie, tylko o temat.
  Na tym blogu wątek „Płaska Ziemia – czy da się temu zaprzeczyć” ? został zamknięty ze starości, czy pojawiły się jakieś niewygodne fakty, które nie mogły być omawiane, bo komentowanie zostało wstrzymane ?)
  Nawiązując do filmu, podaję link do cz.1, aby sprawdzić podane informacje :

  Lubię

  1. W temacie PZ na blogu została wyłączona możliwość komentowania z powodu lawiny nienawistnych komentarzy, na które nie mam ochoty tracić więcej czasu. To samo tyczy się zadawanych w kółko tych samych pytań. Zabierało mi to zbyt wiele czasu i stwierdziłem, że na chwilę obecną nie ma sensu prowadzić dyskusji, zwłaszcza z hejterami.

   Szczerze mówiąc, szykuje się nowy materiał, który zamknie kulowiercom usta, ale za to może otworzy im oczy 🙂

   Film Hoffmanna to nie „poważna analiza”, ale zwyczajne szyderstwo, pozbawione jakichkolwiek dowodów.

   Widzę olbrzymie błędy i arogancję tego człowieka.

   To nie jest podejście naukowe, zwłaszcza, że zamiast dowodów naukowych przedstawia nam swoje przemyślenia, które nie są wsparte żadnymi dowodami.

   Przykład z żyroskopem w samolocie – mamy słowa Hoffmanna przeciwko słowom  Murphy’ego.

   I tutaj Hoffmann natychmiast strzela sobie samobójczego gola.

   Murphy ma rację, że te żyroskopy nie mają żadnych korygujących elektronicznych czy mechanicznych urządzeń, ponieważ ziemia jest płaska.

   Dowód!? 

   Żyroskopy na ziemi nie wskazują żadnego ruchu obrotowego ziemi. Gdyby wskazywały, Hoffmann pokazałby nam jak i wielu innych przeciwników płaskiej ziemi by to zrobiło i bylibyśmy całkowicie ugotowani.

   Żyroskopy nie wskazują na jakikolwiek ruch ziemi i brak ruchu został także potwierdzony dwoma solidnymi badaniami naukowymi Morley’a i Michelsona, powtórzonymi wielokrotnie przez innych naukowców.

   Wiele detali w artykule – http://www.zbawienie.com/geocentryzm.htm

   Czyli wiedza Hoffmanna posiada potężne luki i już w pierwszej rundzie znalazł się na deskach ringu.

   Potem pokazał żyroskop i w pełni potwierdził, że nie wskazuje na jakikolwiek ruch ziemi ponieważ na łożyskach jest za duże tarcie.

   A w samolocie tarcia nie ma i żyroskop pokazuje poziom!?

   Dalej Hiffmann zaczyna o wahadle Focaulta i takie eksperymenty wskazują co prawda na jakieś ruchy, tylko nie wiemy co się porusza i dowodów na to coś nie mamy. 

   Chociaż… mamy dowód, że gwiazdy i niebo sie poruszają, słońce i księżyc także, wiec nikt z naukowców nie uważa, że wahadło Focaulta jest jakimkolwiek dowodem na ruch ziemi.

   Gdyby był jakikolwiek dowód, już bylibyśmy drugi raz ugotowani, a tymczasem nauka ucieka od dyskusji jak pies od jeża.

   Potem Hoffmann bredzi, że na świecie nie ma spisków, czyli jakiś pokręcony lewak. Dowód na spiski?

   Świat lewactwa nienawidzi Trumpa, chciałby go zabić, ale powodów do nienawiści jakoś nikt nie może podać!

   Co jest najciekawsze, Trump został porównany przez… papieża do Hitlera i wiele osób zaczęło także popierać te rzeczywistą zwariowaną teorię konspiracyjną.

   Porównajmy Hitlera – 20 milionów ofiar!

   A Trump? ZERO trupów.

   Są spiski propagowane przez zbrodnicze lewactwo? Oczywiście, że są i spisek przeciwko Trumpowi jest widoczny jak na dłoni.

   Cóż..tak więc bełkot Hoffmanna to czysta strata czasu…

   Lubię

 3. Standing ovation! This should be handed out to all new mothers when exiting the maternity ward. Hi, I’m Lisa I enjoy learning through the people I meet, fighting for a cause and laughing. I dislike hirisotcal tours, unless there is an exciting ending, I am easily bored. I am a momma, wife, daughter & sister. Judy this just made my day!

  Lubię

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s