„Pawłościaństwo” – Paweł, Marek, Łukasz, czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna.

Paweł z Tarsu – Szaweł, Saul z Cylicji, Szymon Mag? Apoloniusz z Tiany?

Najsampierw, Drogi Czytelniku wiedz, że nie jest to atak na Boga czy Biblię, ale młot na fałszywe doktryny, sprzeczne z resztą Biblii. Sprawdź i porównaj samemu słowa Jezusa i proroków właśnie z Biblii, oczywiście bez pomocy religii czy kapłanów.

Poręczne Linki które warto przeczytać aby poznać priorytetowe oskarżenia wobec Saula :

 1. Apostoł Paweł część I
 2. Apostoł Paweł część II.
 3. Apostoł Paweł część III.
 4. Apostoł Paweł część IV.
 5. Apostoł Paweł część V.
 6. Apostoł Paweł część VI.
 7. List Pawła Do Galacjan.
 8. Faryzeusze – kto mówił o nich prawdę?
 9. Kolejne kłopoty apostoła Pawła
 10. Jak Paweł zmienił drogę do zbawienia?
 11. Lista bluźnierczych wersetów Pawła
 12. Paweł promuje mieszanie ras i narodów
 13. Czyzby drugie zwierze to był i będzie ”apostoł”  Paweł
 14. Paweł I Łukasz – czyl bestia druga co wychodzi z ziemi
 15. Kłamstwo Pawła nr. 1 – czyli zbawienie z wiary
 16. Kłamstwo Pawła nr. 2 – czyli moja analiza rozdziału 9 listu do rzymian
 17. Kłamstwo Pawła nr. 3 – analiza rozdziału 7 listu do rzymian czyli mowa smoka
 18. Kłamstwo Pawła nr. 4 – kim jest bóg tego świata
 19. Kłamstwo Pawła nr. 5 – Isus Chrystus mówi o kłamstwie Pawła czyli kto ma być zbawiony
 20. Kłamstwo Pawła nr. 6 – Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??
 21. Kłamstwo Pawła nr. 7 – Paweł apostoł synagogi szatana
 22. Kłamstwo Pawła nr. 8 – hymn do miłości Pawła czym jest???
 23. Kłamstwo Pawła nr. 9 – moja analiza 13 rozdziału listu do hebrajczyków
 24. Kłamstwo Pawła nr. 10 – dary Ducha czyli zachęta do siebie demonów
 25. Kłamstwo Pawła nr. 11 – Paweł walczy ze zwierzchnościami w niebie
 26. https://cyryl27.wordpress.com/2016/03/03/moja-hipoteza-o-tym-czym-moze-byc-drugie-zwierze-z-apokalipsy/
 27. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/27/kolejna-czerwona-kartka-dla-pawla/
 28. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/21/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-1/
 29. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/22/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-2/
 30. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/24/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-3/

Listy Pawła i jego towarzyszy:


 

Wkrótce po zmartwychwstaniu Chrystusa pojawił się znikąd faryzeusz Saul. Twierdził, że otrzymał specjalne super moce („dary ducha”) osobiście od samego Jezusa. Owe dary objawiały się jako uzdrawianie poprzez nakładanie rąk  i mówienie językami. Dawało to Pawłowi dużą wiarygodność.

Pobieżnie czytając, postać Pawła wydaje się być nienaganna, pobożna i godna zaufania, ale to tylko pozory.

Sam Paweł napisał o swoim autorytecie tak:

2 Tymoteusza 1:15

(15) Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Co mówi Jezus w Apokalipsie (przypominam Efez znajduje się w Azji)?

Objawienie 2:1,2 i 4

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

Dlaczego Listy Pawła stanowią trzon Nowego Testamentu, a nawet źródło doktrynalne chrześcijan, zamiast słów Boga i Chrystusa???

Główne Zarzuty wobec Pawła:

 1. Paweł anulował całe Prawo Boże razem z 10 Przykazaniami.
 2. Paweł usunął zakaz jedzenia żywności ofiarowanej bożkom, co doprowadza do bałwochwalstwa. Stąd mamy kult obrazów i kult krzyża (narzędzie śmierci).
 3. Paweł głosił Królestwo Boże w niebie, a nie na ziemi.
 4. Paweł głosił porwanie Chrześcijan do nieba.
 5. Paweł nie głosił ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Jakuba.
 6. Paweł uznawał Chazarów i Edomitów, czyli Żydów, za 12 pokoleń Izraela, a pogan nazwał Izraelem duchowym.
 7. Paweł nie znał proroctwa o drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e.
 8. Paweł uwiarygodniał Żydów jako Naród Wybrany – wszystkie 12 pokoleń, posiadających bezwarunkowe zbawienie z powodu ich pochodzenia. Czyli Żydom wolno grzeszyć – dla naszego zbawienia – a sami zbawienie mają w kieszeni. (Rzy 11:25-36)
 9. Paweł nauczał, że publicznie wyznanie Chrystusa wystarcza nam do zbawienia – z łaski – a nie z powodu przestrzegania Przykazań.
 10. Łukasz i Paweł nauczają, że w żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko w Chrystusie. W ten sposób odrzucono Boga Izraela! (Dzieje 4:12)
 11. Paweł cytował autorów pogańskich: w liście do Tytusa (1:12) zacytował Epimenidesa z Krety, oraz wspomniał słowa z hymnu Kleantesa do Zeusa, oraz poemat Aratosa z Soloi (Dz 17:28). Czy więc ich słowa możemy uznać za natchnione?
 12. Paweł przyczynił się przecież do śmierci Szczepana. Wymuszał także na ludziach posłuszeństwo i naśladownictwo swojej osoby, a dodatkowo tytułował siebie za pomocą pism Łukasza apostołami – siebie i innych ludzi np: Junia(s), Tymoteusz itd.
 13. Paweł swoją postawą promował celibat i na podstawie jego listów większość chrześcijańskich wyznań uważa seks, jako coś złego, brudnego itd. [http://www.zbawienie.com/seks.htm]
  Tymczasem jest to dar boży, tak jak jedzenie, spanie, słuchanie muzyki (wszystko w swoim umiarze). Niedozwolone są jednak wszelkiej maści zboczenia, jak np:

Kapłańska 20:13 i 15

(13) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.

(15) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć; zwierzę także zabijcie.

Nie jestem pewien, ale 15 rozdział mówi (chyba) na temat onanizacji. Nie oznacza to, że mamy teraz wszystkich gejów zabijać, nie sądzę też że wszyscy zginą w jeziorze ognia. Być może Bóg pozmienia ich DNA (tzw. orientacje), tak jak pozamieniał języki w ciągu jednego dnia. Na Pawle wychowani są zniewieściali księża, starsi, ministranci. Wpaja się, że seks to grzech. Grzech to złamanie prawa = zły uczynek.

 • Paweł w liście do Galatów w sumie przedstawia się jako obrońca greckich napletków, gdyż ci „niedobrzy arcypostołowie, judaicanci byli nad wyraz obłudni i stosowali prawo Tory”.
 • Historia Łukasza o Ananiaszu i Safirze jest straszna i uwłacza apostołom, gdyż Jezus w Ew.Mateusza 10 mówi: „darmo wzięliście, darmo dawajcie”. Przysłowie: „lekarzu, lecz się sam” jest oparte na ewangelii Łukasza.
 • Paweł forsował doktrynę duchowości i cielesności, prawo duchowe było dla chrześcijan na wyższym poziomie duchowości, coś podobnego spotkamy w innych religiach (Hinduizm i inne).
 • Paweł określa się jako żyd z plemienia Beniamina, jedno drugie wyklucza.
 • To Pawła cytuje się głównie jako argument wobec pieniędzy i seksu.
 • Człowiek duchowy, budowa 3 świątyni Salomona na podstawie Pawła, a Łukasz to potwierdza kończąc swój „list do Teofila”:

  Ew.Łukasza 24:53

  (53) I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

 • Okres Inkwizycji i kontrreformacji, to czas mordowania w okrutny sposób chrześcijan, którzy nie uznawali doktryn Rzymu, opartych na listach, czyich?…Pawła, Łukasza oraz ich sprzymierzeńców!!! Ich owoce dożywiały Jezuitów, Inkwizycję, wzmocniły bogactwo i rządy wielkiej nierządnicy i Babilonu Wielkiego (osobiście twierdzę, że istnieją dwa Babilony – Babilon Wielki powiązany jest ściśle z Rzymem, a Babilon Mały to królestwo Chaldejczyków oraz język Babilonu czyli aramejski).

 

Doktryny Pawła:

„Doszły mnie słowa Pawła”:

1Tm 1:9 (BW) „wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,

Ef 2:15 (BW) „On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka”

Ga 5:14 (BW) „Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”

Ga 2:21 (BW) „Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.”

Ga 3:11 (BW) „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Ga 3:12 (BW) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

1Kor 15:56 (BW) „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;”


Rz 7:14
(BW) 
„Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.”
Flp 1:(3) (BW): Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4): Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc,

Rz 3
:10, 11 (BW) jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;
Rz 5:20 (BW) „A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała,”
Rz 3:27 bw „Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.”
Dz 7:53 (BW) „wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go.”
Rz 3:20 (BW) „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.”
Galacjan 2:16 (BW) „wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 
1Kor 15:56 „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;”

List Do Hebrajczyków: 

List do Hebrajczyków nazywany jest też listem do żydów (idumejczyków). Jest wiele teorii na temat tego, kto jest autorem owego listu. Oczywiście nie zaprzeczam, że jest napisany językiem pięknym, literackim. Tertulian (pomysłodawca doktryny Trójcy) przypisywał autorstwo Barnabie, koledze Pawła.

Oraz najciekawsze:

Wikipedia oraz inne źródła podają, że najprawdopodobniej list ten napisał ktoś z grupy Pawła, a na imię mu: Apollos (Apoloniusz). Tak jak w dzisiejszych czasach, tak wtedy można było tworzyć życiorysy i „palić teczki”. Marcin Luter nawet był zdania, że ten pan był autorem. Niestety pomimo takiego zdania o Koperniku:

„Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać, że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc… Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię.”

Luter nie uznawał listu Jakuba i Judy, czyli osobistych uczniów Jezusa, oraz Objawienia, a nawet gorzej, gdyż chciał je usunąć, bo kolidowały z Pawłowym pomysłem zbawienia. W innych listach pawłowych promowane jest unieważnianie Prawa – „róbta co chceta, masz się słuchać nas (czyli przywódców religijnych), inaczej pójdziesz do ognistego piekła, albo zginiesz z wyroku Bożego, gdyż mamy specjalne posłannictwo, mówimy językami itd.”

Natomiast list do Hebrajczyków głosi coś zupełnie innego (wobec zakon, czyli Prawa (w domyśle danemu Mojżeszowi)). Tutaj Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka (Hbr 6,20), który przejął na zawsze rolę Arcykapłana judaizmu i Mesjasza.

Paweł każdy z listów pisał w iście faryzejski sposób…Koryntianom dodał dary Ducha Bożego. Rzymianom (Babilonowi) nakaz posłuszeństwa wobec władz oraz uznawanie Edomitów, Chazarów oraz Judejczyków, jako pełnego narodu wybranego, Efezjanom ubliża, delikatnie mówiąc i unieważnia Zakon. Galacjanom także ubliża, unieważnia Zakon i karci apostołów, a Hebrajczykom daje zakamuflowaną kabałę i gnostycyzm: Postać Melchizedeka była często wykorzystywana w pismach gnostyków (ówczesna masoneria).

Dziełami gnostyków jest m.in. ewangelia Judasza, Filipa, Tomasza (moim zdaniem przeróbka oryginału lub 114 gnostyckich wersów), Marii Magdaleny (ubliża Synowi Bożemu). Jako odpowiedź daję ten znaleziony artykuł http://www.proroctwa.com/czy-Isus-mial-zone.htm

Oczywiście syjonistyczne śmieć-brukowce traktują to, jako prawdę objawioną

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki/artykuly/455975,jezus-mial-zone-naukowcy-znalezli-dowod-starozytny-papirus.html

Dlaczego więc Syn samego Boga, przez duże „B”, miałby robić to, o co oskarżał zbuntowanych aniołów?

Jednakże rodzeństwo miał, około 4 braci i 2 siostry (cytuje z pamięci). Obala to teorie „Zawsze dziewicy Marii”. Rodzice Chrystusa musieli być dziewicami (ang. virgin) aż narodzi się Zbawiciel, potem Józef z Marią mogli się ożenić i mieć dzieci w nagrodę za posłuszeństwo. Aby zrównać Marię z Astartę/Isis/Kybele (Magma Mater) musiano wmówić w manipulacyjny sposób niebiblijne nauki, jak wniebowzięcie (na wzór Henocha czy Eliasza) oraz wieczne dziewictwo.

W Aleksandrii znajdowała się słynna biblioteka, wiele książek okultystycznych oraz… Stary Testament zapisany w oryginalnym języku Mojżesza, czyli staro hebrajskim (podobnym alfabetem do fenickiego). Wikipedia i reszta fachowców wmawia nam, że Hebrajski (Judeo-aramejski) i Paleo-hebrajski, to ten sam język. Nic dalszego od prawdy. Jeśli to byłyby te same języki, to imiona i nazwy biblijne musiały być takie same jak w „hebrajskim”, a nie są.

Septuaginta jest za to atakowana http://cyryl.blox.pl/2014/10/prof-Walter-J-Veith-czyli-kolejny-przyklad-abysmy.html.

Nawet ten pan (Walter Veith) sugeruje, że bibliotekę spalili pobożni Chrześcijanie z tego powodu (chyba nie lubi LXX). Owszem Orygenes przerobił w Aleksandrii Biblię, ale czy miejsce ma wielkie znaczenie? Bóg powoływał proroków kiedy przebywali albo w miejscach okultystycznych albo w czasie prześladowań i jakoś nikt nie zaprzeczy wiarygodności Ksiąg Starego Testamentu.

Ponadto list do Hebrajczyków głosi zmianę kapłaństwa z Lewitów na Judejczyków (niesłusznie nazywanych Żydami). Późniejsze apokryfy/tatusiowie kościoła znów głoszą zamianę 12 plemion Jakuba na kościół – daną grupę religijną, czyli Izrael duchowy.

Cytują nawet słowa Jezusa Chrystusa:

Ew.Mateusza 21:43

(43) Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Większość religii głosi duchowy Izrael, oraz chrześcijański syjonizm. Paweł dodatkowo chlubił się jako faryzeusz i wyznawca „judaizmu”, czyli znawca talmudu i kabały. Ponadto, ówcześni i obecni żydzi, to głównie Edomici oraz skonwertowani: Filistyni, Kananejczycy, Hunowie (Chazarowie), Mongołowie, ludy ugrofińskie, a nawet murzyni.

Problem jest taki, że Bóg niczego nie obiecał plemieniu Żyda, a potomkom Judy. Paweł najwyraźniej nie widział tej różnicy (albo kłamał na chwałę, jak to sam napisał „boga tego świata”)

1 List Piotra (autorstwo niepotwierdzone) dwoma wersetami rozbija kłamstwo Edomitów typu Herod:

1P1:(1): Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych

1P2:(9): Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

 

Paweł wyraźnie ustanawia hierarchie

Zaczerpnięte z linku: https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/24/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-3/

[1Tym.5/17]
(17) Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci,którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem.
(18) Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
(19) Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków.

[1Tym.3/1-13]
(1) Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.
(2) Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,
(3) nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,
(4) dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
(5) Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
(6) Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie.
(7) Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
(8) Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
(9) [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.

[1Tes.5/12]
(12) Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
(13) Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!

[Rz.13/1-7]
(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.
(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;
(4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.
(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.
(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

Jest szansa, że zrobię kiedyś porządną analizę Listu Do Efezjan.

Pawła wspierał ewangelista Łukasz, który zna proroctwa o odnowieniu 12 plemion Izraela.

Pawła inni koledzy to: Barnaba, Sylas, Tymoteusz a także…

 

Łukasz Ewangelista

Guercino - St Luke Displaying a Painting of the Virgin - WGA10948.jpg

Łukasz nie należał do grona dwunastu apostołów Jezusa. Na temat Łukasza nie napiszę, gdyż autor owego artykułu na temat Ewangelisty Łukasza zrobił to perfekcyjnie. Swoją drogą, Łukasz jako historyk jest bardzo dokładny jeśli chodzi o osoby, daty itd. Niestety, nie świadczy to o jego natchnieniu, co zresztą sam potwierdził. Polecam sprawdzić wstęp do Ewangelii Łukasza i Dziejów.
Po lewej stronie bałwochwalczy obraz z obrazem Izydy i Horusa

 

Ciekawe jest to, jak mieszkańcy Likaoni określili Pawła i Barnabę:

Dzieje 14:9-15

(8): A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził.
(9): Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony,
(10): Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził.
(11): A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.
(12): I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą.
(13): A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę.
(14): Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc
(15): I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest.

Ciekawe, że Pawła nazwano Hermesem (W innych przekładach Merkurym)

Marek Ewangelista

Zajmiemy się Markiem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Marka

http://zbawienie.forumotion.com/t89-sprawa-ewangelii-marka

Ew. Marka jest najkrótsza, gdyż zawiera 16 rozdziałów. Dzieło Marka było zwykle marginalizowane. Marek spisał przemówienia Piotra, czyli nie był naocznym świadkiem Chrystusa. Dotychczas nikt nie podejrzewałby ów człowieka, o cokolwiek szkodliwego.

Na podstawie tego forumowego postu:

Sprawa Ewangelii Marka cześć I

Sprawa Ewangelii Marka część II

Główne zarzuty wobec Marka (Markos):

 • Ew. Marka nie zawiera ‚Kazania na górze”, niewiele słów Jezusa jest w niej zawartych, a przecie Jego słowa mają moc naprawczą.
 • Wersety są często jakby skrócone, niedokończone.
 • Wcześniej za najstarszą Ewangelię uważano tą pod imieniem Mateusza.
 • Łukasz, to uczeń Pawła. Marek, to uczeń Piotra, więc nie był świadkiem naocznym wydarzeń. Marek był jednak wcześniej uczniem Pawła.
 • Marek i Łukasz wielokrotnie odnoszą się do Mateusza dodając nowe elementy, a nawet je usuwając.
 • Jezus w Ewangelii Marka jest przedstawiany jako jakiś znachor, uzdrowiciel, który bazuje na wierze zebranych. Mar 6:5-6
 • Ewangelia Mateusza i Jana wielokrotnie ostrzega przed fałszywymi nauczycielami.
 • Ew. Marka zawiera często puste, lakoniczne słowa, jakby ucięte w połowie.
 • Marek opisuje rzeczy chaotycznie, posiadając jedynie „Ewangelię” Marka niejasny byłby cel przyjścia Jezusa na świat, najważniejszy temat kazań pozostałby nieznany.
 • Niektóre kopie Ew.Marka nie posiadają fragmentu mówiącego o zmartwychwstaniu.
 • Ewangelia Marka przedstawia wiarę jako warunek uzdrowienia. Uwierz że leczę i jesteś zdrowy.

Ohyda spustoszenia. Jest ogromna różnica

Marka 13:(14) Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry.
Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa

Identyczna sytuacja:

Marka 9
(38) Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami.
(39) Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić.
(40) Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami.

Łukasz:

Łukasza 9
(49) A Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami.
(50) Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Mateusza 7
(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Listy Piotra:

Pierwszy podobno powstał w latach 80 – 110 r.n.e., drugi zaś list Piotra ponoć w latach 100 – 160 n.e.

Co do Listów Piotra mam trzy hipotezy:

1 Piotr do Marka: „Marku, weź proszę napisz za mnie dwa listy, bo nie jestem teraz wstanie napisać”.

2 Paweł do Marka: :Paweł: Marek weź podpisz dwa listy pod imieniem Piotra i udawaj jego ucznia, pokręć się blisko niego i zbieraj o nim informacje. Możesz napisać ewangelię, tylko nie zapomnij o zbawieniu z wiary i mówieniu językami.

3 Piotr napisał list przeciwko takim ludziom bezprawia, jak Paweł i być może nawet sypał nazwiskami, ale ów papirus został szybko przechwycony i ukazany już sfałszowany po latach, zwłaszcza werset 3:15.

* Pod wpływem [https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/03/satanista-pawel-z-tarsu-cz-8-2-list-piotra-bardzo-wazny-artykul/] zmieniłem zdanie i teraz uważam że z listami apostołów było jeszcze gorzej i po ich napisaniu zostawały szybko przechwytywane, przetrzymywane, poddawane cenzurze i wypuszczane po czasie. Bo dlaczego ani Piotr, ani Jakub ani Jan nie nazywają zwodzicieli po imieniu?

Wbrew pozorom większość listów została napisana przed rokiem zburzeniem Jerozolimy. Listy te były wielokrotnie przepisywane, a oryginały zostały przez świat ukryte. Nie wiadomo, czy wszyscy apostołowie umieli czytać i pisać. Z legend wiemy, że Piotr dotarł do Galii, Brytanii, Babilonu (Rzymu) z rodziną. Osobiście sądzę, że tych listów było więcej, a nawet Paweł wyprodukował ich więcej. Być może mamy jedynie te, które wnosiły najwięcej nowych doktryn, a Bóg wynegocjował je aby… PRZETESTOWAĆ NAS!!! Czy pójdziemy za Pasterzem (Zbawicielem) czy Wilkiem (Pawłem i fałszywymi prorokami)?

 

„Wiara Bez uczynków jest martwa”

Apostoł Jakub odparł wszelkie argumenty zbawienia z wiary :

Jakuba 2:1-26

(1): Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.
(2): Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie,
(3): A wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego,
(4): To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują?
(5): Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
(6) Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?
(7): Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?
(8): Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
(9): Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.
(10): Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
(11): Bo Ten, który powiedział : Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
(12): Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
(13): Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.
(14): Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
(15): Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
(16): A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?
(17): Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
(18): Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.
(19): Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.
(20): Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
(21): Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?
(22): Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.
(23): I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.
(24): Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
(25): W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?
(26): Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

 

Nie jest to atak na Biblię, ale na fałszywe doktryny i fałszywych nauczycieli. Jak to mówią:

Po owocach (czyli uczynkach) poznacie ich…

Autor: Nathanielysander

Link źródłowy: https://basileia785.wordpress.com/2016/10/16/pawloscianstwo-pawel-marek-lukasz/

Advertisements

20 thoughts on “„Pawłościaństwo” – Paweł, Marek, Łukasz, czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna.

 1. Witam, właśnie poprawiłem niedomówienia w artykule o Pawle (wcześniej byłem zbyt zajęty na jakiś czas ponownie zablokowałem dostęp do arta). Dodałem drobne wzmianki o Szymonie Magu. Niedługo dopełnie do opinią Saula o ”judaizantach” z listu do Galatów i Filipian. Artykuły pana Brainbreakera o Pawle pobieżnie zainspirowały mnie do dalszych refleksji o tym jak bardzo silne kajdany zostały zarzucone na Chrześcijaństwo. To Chrześcijanie pierwsi zaakceptowali niebibijne nauki jak deviLucje czy wielkie kosmiczne beknięcie…

  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/16/pawloscianstwo-pawel-marek-lukasz/

  Inna sprawa, poniżej podaje zebrane przeze mnie luźne opinie.

  * Psalm 53 i 14 są niemalże klonami. Nawet w LXX są niemalże identyczne, hmmm… Pozatym Dawid napisał znacznie więcej psalmów. Syryjskie psalmy są ciekawe, lecz miałem wcześniej problem z numeracją. Przetłumaczyłem też te z Qumran poza dwoma dłuższymi.

  * W starożytności uważano czasem za kanoniczne: Pasterz Hermasa, Didache, 1 Ks. Henocha,

  * W starożytności używano na bliskim wschodzie, przede wszystkim języka: Greckiego i Aramejskiego i Łaciny oraz j. Perskiego, Fenickiego, Koptyjskiego (Egipski+Grecki). Pomijam oczywiście dialekty powoli wówczas wymierające na rzecz greki. Apostołowie znali 2 języki: Grecki i Aramejski ale to greka była międzynarodówką. Faryzeusze/Masoreci potrzebowali przekładu zwłaszcza Nowego Przymierza na język aramejski. Peszitta to przekład chrześcijan syryjskich. Język syryjski to dialekt aramejskiego. Peszitta to syryjski odpowiednik łacińskiej Wulgaty. W Syrii powstawały Ewangelie Mateusza i Łukasza, Didache, itd. po grecku oczywiście. Od II wieku zaczęto używać częściej Syryjskiego czyli dialektu aramejskiego zwanego w LXX jako język Syryjski 🙂 . Tekst ST. Jest zgodny z tekstem masoreckim poza psalmami i Ks. Hioba. Czyli teksty masoreckie musiały już wtedy powolutku powstawać przez faryzeuszy pod inną nazwą. Przeczytali Ew. Mateusza i Jana, po czym rozpoczęli atak na Biblię pisząc Talmud i przerabiając głównie Ks. Izajasza, Jeremiasza i Ks. Królewskie (wątki z Salomonem). Nie sprawdzałem dokładnie NT. ale angielski przekład peszitty może zawierać odmienne wersety od greckich przekładów. Czy prawdziwe?, wiem tylko że greka jest najważniejsza.

  * Język Staro-Hebrajski (Fenicki był dialektem Paleo-Hebrajskiego albo odwrotnie). 9 i pół plemion używało nadal swego języka, a z czasem przyswoili słowa z języka Perskiego, Greckiego i Łaciny. Sanskryt i języki Hindustanu są zadziwiająco podobne do Polskiego. Okres ten właśnie opisują Wedy. Wiele słów z języka Słowiańskiego przedostało się do Łaciny i Greki i na odwrót. Język Niemiecki jest ‘’brudny’’ i ma wiele zapożyczeń od naszego i jest łatwiejszy (osobiście zapominam ten język z roku na rok). J. Polski, Chiński i chyba Fiński to najtrudniejsze języczki do nauczenia. Im trudniejszy tym lepiej dla nas. Świadczy to też o starości. Chiny przecie istnieją od bardzo długiego czasu. Jacyś plemię Jafeta musiało podążyć z bliskiego wschodu na wschód a następnie do Chin, Japonii, Korei, Tybetu itd. Oczywiście te narody się równią i Chińczyk z Japończykiem się rozróżnią. Kolebką ludzkości jest bliski wschód (konkretnie regiony Iranu) a nie Afryka. Ewolucjoniści mają wiele problemów aby skleić swoje teorie do kupy. Afganistan to także miejsce przebywania Izraela.

  (33) Odkrycia archeologiczne dziele na cztery kategorie: Ewolucyjne fałszerstwa, prawdziwe odkrycia ze sztucznie wydłużonym wiekiem (powiedzmy jakieś kości mają 200 albo 4000 lat, lecz dodaje się do tego liczbę miliona lub tysiąca. Rzeczywiste niegroźne odkrycia, oraz te ukrywane jak powiedzmy listy i raporty z czasów Piłata. Dlaczego dopiero grecy rozpoczęli zajmować się Judejczykami ? Stele (np. króla Meszy) i inne obeliski ukazują nam historyczność rudego króla – Dawida, co oznacza że Salomon istniał!

  * Król Dawid jest postacią historyczną, inaczej mówiąc są dowody na działalność (jego). https://pl.wikipedia.org/wiki/Stela_z_Tel_Dan. Czyli biblia mówi ciągle prawdę

  * Jest dużo wzmianek że Izajasz został jednak przepiłowany (egzekucja dokonana przez króla Manassesa co złożył w ofierze swego syna Mardukowi/Belowi). Wniebowzięcie Izajasza jest podobno chrześcijańską przeróbką, ale nie wiem na ile to prawda.

  * Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych. Czyli nie powinno się jej brać na serio.

  * Znalazłem polską wersje opowiadania o naszym przodku ‘’Józef i Asenet’’ Autor posługiwał się oczywiście Septuagintą. Czyli Efraim i Manasses mieli matkę Egipcjankę z rodu Chama, ciekawe jednak Według talmudyzmu to Egipcjanie po matce…

  * Sprawdziłem pobieżnie Syryjską Peszitę i Targum. Talmudyści i Masoreci znali Nowy testament z przekładu aramejskiego. W Czasie przetłumaczenia Septuaginty mogły powstać tekstu proto-masoreckie. Po powstaniu NT. przetłumaczono na język Aramejski. Talmudyści zrobili wiec wykręt świadomy.https://pl.wikipedia.org/wiki/Potifera (imiona Ra czy Amen powiają się często. Gdy Ahmose objął urząd naczelnego Nefilima rozpoczęła się rzeźnia. Dużo historyków utożsamia właśnia Jahmesa (Ahmose) jak króla Egiptu.

  * Język Arabski jest bardzo podobny do Judeo-Aramejskiego. Ten nowoczesny Hebrajski to w rzeczywistości Judeo-Aramejski z dodatkami Paleo-Hebrajskimi. Język Syryjski jest w zamiennie nazywany aramejskim (dialektem). W Syrii spisano ewangelię Mateusza m.in. językiem jeszcze bardziej popularnym greckim. Mamy więc język Grecki, Syryjski, Aramejski, Łacinę, Koptyjski, Etiopski ale wciąż brak pism w języku Mojżesza.

  * Patrypasjanizm – kierunek w teologii chrześcijańskiej głoszący (m.in. pod wpływem słów Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30) i innych), że Ojciec i Syn są jedną osobą, dlatego też można powiedzieć, iż to Bóg Ojciec cierpiał i umarł na krzyżu pod postacią Jezusa Chrystusa (stąd nazwa nurtu: od cierpienia Ojca). Jako forma modalizmu, patrypasjanizm uznawany jest przez ortodoksyjne chrześcijaństwo za herezję trynitarną.

  * Ksiega Barucha i List Jeremiasza mogą być autentyczne, jest jeszcze Syryjska i Grecka Apokalipsa Barucha oraz rzeczy pominięte Jeremiasza. Zaciekawiły mnie one. List Barucha do 9,5 plemion Izraela staram się przetłumaczyć z czasem.Baruch był sekretarzem Jeremiasza i sam otrzymał podyktowane dodatkowe proroctwa. Możliwe że je spisał w od 1 do 4 księgach. Co do 3 księgi jest sceptyczny ale 2 wygląda ciekawie. Inna księga to Wniebowzięcie Mojżesza (lekko edytowana wersja przez gnostyków)

  Moja opinia o Księdze Salatiela zwanego Ezdraszem zmieniła się na lepsze. Ta księga mówi dużo o Izraelu

  Poniżej próbka 15 rozdziału (własna korekta z Biblii Wujka, KJV, RSV i węgierskiego tłumaczenia).

  4 Ezdrasz 8:(3) Wielu jest wprawdzie stworzonych, ale mało będzie zbawionych.
  4 Ez 13: (45) Bo przez ową krainę bardzo długa była droga, jednego roku i pół: którą krainę nazywają Ar-sareth.

  4 Ezd 15.
  (22) Prawica moja nie przepuści złośnikom, ani ustanie miecz nad tymi którzy wylewają krew niewinną na ziemi.
  (23) Wyszedł ogień od gniewu jego, i pożarł grunty ziemi, a grzeszników jako słomę zapaloną.
  (24) Biada tym którzy grzeszą, i nie zachowują przykazania mego, mówi Pan.
  (25) Nie przepuszczę im. Odstąpcie synowie od mocy. Nie plugawcie świątynii mojej.
  (26) Gdyż Pan zna wszystkich którzy występują przeciw Jemu: dla tego podał ich na śmierć i na zniszczenie.
  (27) Bo już przyszły na okrąg ziemi plagi i zostaniecie w nich, bo was nie wybawi Bóg, ponieważ grzeszyliście przeciw jemu.
  (28) Oto widzenie straszliwe, i oblicze jego od wschodu słońca.
  (29) I gdzie narody smoków Arabskich z wielkością wozów, i jak wiatr ich liczba roznosi się po ziemi, iż się ich wszyscy bać, i przed nimi drżeć będą, którzy usłyszą o nich.
  (30) Karmonczycy szalejący w gniewie, i wyrwą się jak dzikie wiepsze z lasu, i przydaną wielką mocą, i zwiodą z nimi bitwę i spustoszą część ziemi Asyryjskiej.
  (31) A potem przemogą smoki pamiętając na swe narodzenie, i obrócą się spiknąwszy się mocą wielką, na pogonią ich.
  (32) Ci zatrwożeni będą i umilkną dla siły ich, i obrócą nogi swe do ucieczki,
  (33) I z krainy Asyryjskiej wróg oblęże je, i zatraci kilku z nich, a w armi ich będzie strach i lęk, i niezgoda między ich władcami.
  (34) Oto obłoki od wschodu słońca, i od północy, aż na południe, i widzenie ich bardzo straszne, pełne gniewu i sztormu.
  (35) I zetrą się między sobą, i wiele gwiazd strącą na ziemię, i nawet gwiazdę własną ich, a będzie krew od miecza aż do brzucha.

  (67) Księga Eliasza cytuje Ks. Daniela i uważam ją za nawet wiarygodną. Koptyjska wersja zawiera podobne zwroty jak w księgach prorockich (typu ‘’doszło mnie słowo Pana’’) | https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_Eliasza ‘’opis przyszłego nadejścia „syna bezprawia”, które chrześcijanie odnieśli do ”Antychrysta”. Postać ta jest opisana szczegółowo, wspomniane jest o niej, że ma brwi sięgające uszu, chude nogi, że jest młoda ale łysa (z wyjątkiem kępki siwych włosów)’’http://www.3-in 1.net/Pseudepigrapha/Apocalypse%20of%20Elijah/The%20Apocalypse%20of%20Elijah.htm

  Czyli są 2 różne księgi Eliasza tak jak 2 Enocha. Głownie po angielsku. 2 Ks. Henocha nie wygląda tak źle, nawet ten dodatek o Melchizedeku nie jest taki zły.

  Według Apokalipsy Eliasza. Henoch/Enoch i Eliasz/Helias to dwaj prorocy Boży z Objawienia mający głosić całą prawdę. Przedstawiam poniżej próbkę wersetów z Koptyjskiej wersji
  Przetłumaczyłem cały 5 rozdział (choć miałem drobne trudności) z angielskiej i węgierskiej wersji.

  5 Eli:
  (4) Teraz dla tych na których na czole imię Chrystusa jest zapisane i na których ręce znajduje się pieczęć zarówno mała jak i wielka, zostanie zdjęta na ich skrzydłach i podniesiona przed jego gniewem (5) Następnie Gabriel i Uriel staną się słupem światła prowadząc ich do ziemi świętej

  (31) On osądzi pasterzy ludu. Zapyta o stado owiec, a one zostaną oddane Jemu, bez żądnego śmiertelnego podstępu żyjącego w nich.
  (32) Po tych rzeczach przyjdą Eliasz i Henoch. Złożą ciało świata. Będą ścigać syna nieprawości i zabiją go, ponieważ nie może on mówić.
  (33) W tym dniu roztopi się w ich obecności jak lód, który zostaje stopiony przez ogień. Zginie jak waż który nie ma w sobie oddechu.
  (36) W tym dniu Chrystus, Król i wszyscy Jego święci przyjdą z nieba.
  (37) On spali ziemię. On spędzi tysiąc lat na niej.
  (38) Ponieważ grzesznicy panowali na tym, On stworzy nowe niebo i ziemię. Żaden śmiertelny diabeł nie będzie istniał w nim.
  (39) Będzie On rządzić z Jego świętymi, wstępującymi i zstępującymi, podczas gdy są zawsze z aniołami i są z Chrystusem przez tysiąc lat.

  Lubię to

  1. Jak zawsze potężna dawka ciekawych informacji Nathanielu!

   Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, iż podzieliłem się Twoim artykułem o „nieświętej trójcy”???

   Jest konkretny i ukazuje niezwykle ciekawe detale.

   Chciałbym ponowić zapytanie do Ciebie, czy nie dołączyłbyś do forum??

   Mógłbyś tam otworzyć tematy, w których dzieliłbyś się swoimi odkryciami i nakierowywał czytelników na swój blog.

   U mnie niestety kiepsko z czasem.

   Pozdrawiam!

   Lubię to

   1. Witam. Co masturbacji czy jak piszesz onanizmu to Słowo Boże nie mówi wyraźnie o grzechu w tej materii. Cytowany czasami fragment księgi rodzaju 38.9 dotyczy niewypełnienia obowiązku zrodzenia potomstwa po umarłym bracie i nie nic wspólnego z onanizmem. Prawa dotyczące nieczystości po wycieku z członka(kpł 15)wydają się mieć związek z chorobą raczej niż z masturbacją. Zmaza nocna opisana w ks pwt prawa 23 dotyczy zachowania czystości w obozie wojennym i już można wysnuć z tego wniosek,że wypływ nasienie powoduje stan nieczystości. Dodatkowo logicznym jest,że proces myślowy prowadzący do masturbacji może mieć związek z nieczystością myśli,pornografią,pożądaniem cudzej żony itp. Na podstawie tych informacji bezpieczniej będzie unikać onanizmu. Fantazjowanie o własnej żonie w czasie rozłąki jest przy tym w porządku ale pamiętajmy,że wypływ nasienia prowadzi do stanu nieczystości. (do zachodu słońca pod warunkiem umycia się) Pozdrawiam w Panu.

    Lubię to

 2. Witam
  Zgadzam się z artykułem. Nie można akceptować Słowa Boga i Syna i jednocześnie sprzecznych słów Pawła i uznawać że wszystko jest ładnie i pięknie. Trzeba dokonać wyboru a chyba oczywiste jest które słowa są ważniejsze. Niestety zbawienie z samej wiary jest przyjemne i proste dlatego ludzie wolą akceptować to co dla nich wygodniejsze, ale prawda jest tylko jedna i dobrze że w końcu jest głoszona, może wielu ludzi w końcu przejrzy na oczy.

  Lubię to

 3. Czy Bóg by pozwolił na zawarcie słów fałszywych apostołów w Biblii? Na pewno nie. Nie znajduję w nich sprzeczności. Wszystko jest idealne, pełne i Święte w moich oczach. Paweł głosił Słowo ukierunkowane do pogan i przypuszczam, że żydzi również byliby wliczeni do tego kręgu, jeśliby przyjęli Jezusa jako Syna Bożego i tym samym Boga objawionego w ciele.

  Następnego dnia (Jan) zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze grzech świata. (Jan 1:29)

  Listy Pawła niczym się nie różnią od Ewangelii Jana. Baranek Boży jest ofiarą na każdy grzech, przeszły czy przyszły. Za każdą osobę która kiedykolwiek żyła. To wiara w ofiarę Jezusa na krzyżu jest w stanie odmienić nasze życie, nie nasze uczynki. Pytanie czy jesteś w stanie w to uwierzyć, czy też wierzysz we własną sprawiedliwość?

  Usprawiedliwienie z grzechu za pomocą ostatecznej ofiary nie znaczy jednak że np powinienem iść i cudzołożyć/zabijać/kraść jak często mam ochotę. Jak to jest napisane: „Wszystko wolno, lecz nie wszystko mnie buduje”. Ofiara Jezusa jest za każdy grzech, jednak potrzebujemy przekonania od Ducha Świętego by ten nas przekonał o naszym grzechu, że potrzebujemy Jezusa i Jego Świętej ofiary a następnie pozwolili mu działać w naszym życiu by uwolnił nas o grzechu.

  Tak było w moim przypadku i jestem za to wdzięczny Panu:)

  Lubię to

  1. Na pewno tak i wystarczyłoby byś zapoznał się z dowodami, ale pewnie nawet nie raczyłeś tego uczynić.

   Bóg dopuścił do wprowadzenia fałszywych nauk, tak samo, jak dopuszcza do wojen i przemocy.

   Dlaczego tak zrobił???

   Żeby sprawdzić, kto będzie słuchał Jego głosu i głosu Jego Syna Chrystusa, a kto tymi słowami wzgardzi idąc za kłamliwymi naukami ludzkimi.

   I tutaj Chrześcijanie okazują się najbardziej nieposłusznymu ludźmi wobec Ojca i Syna, ponieważ karmią się faryzejskim kwasem Szawła i jego popleczników.

   Paweł nigdzie nawet nie cytuje Słowa Bożego ani słów Jezusa. Głosi własną, kłamliwą ewangelię o zbawieniu z łaski w sytuacji, gdzie cały ST i nauki Jezusa mówią wyraźnie o uczynkach opartych o przestrzeganie Prawa Bożego.

   List apostoła Jakuba niszczy kompletnie pawłowe zbawienie z samej wiary, ale pewnie nawet go nie czytałeś, bo jesteś zaślepiony Szawłem.

   Ja wierzę w Boga i Jego Syna Chrystusa oraz zbawczą moc Jego ofiary i dlatego Go naśladuję w przestrzeganiu Prawa Ojca.

   Całe życie Jezusa było zgodne z Przykazaniami i nasze także ma takie być, jeśli mówimy, że Go naśladujemy, także Twoje twierdzenia, Przyjacielu, są błędne i nieprawdziwe.

   PS…Jezus nie jest Bogiem, tylko Synem Boga Ojca. Nawet tak prostych rzeczy nie rozumiesz, a innych chcesz pouczać??

   Pozdrawiam.

   Lubię to

  2. Jeśli by się uprzeć to sprzeczności można znaleźć w całej Biblii, jednak czy to oznacza, że można usuwać księgi biblijne? Nie, nie wolno nam tego robić.
   W większości wspomniane sprzecznością są i tak tylko pozorne.
   Warto tu wspomnieć, że Pismo Święte było spisywane przez wielu autorów, na przestrzeni wielu lat, kilkoma językami.

   Ciekawe słowa znalazłem na jeden stronie: „Chrześcijanie uważali księgi nowotestamentowe za część Pisma Świętego, do którego nie należy niczego dodawać, ani ujmować. Świadczy o tym reakcja na inicjatywę Marcjona z Pontu, który około 135 r. chciał oczyścić Pismo Święte z żydowskiego wpływu. Odrzucił Stary Testament i fragmenty Nowego, które do niego nawiązywały. W odpowiedzi na to Polikarp (69-155), uczeń samego apostoła Jana, nazwał go „pierworodnym Szatana”, a Tertulian (160-255) „myszką, która zabrała się za obgryzanie Ewangelii”.”

   Słowa Apostoła Piotra: A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak to dzięki udzielonej mu mądrości napisał wam również umiłowany brat nasz Paweł. (16) Pisze też o tym i we wszystkich listach. Są w nich pewne sprawy trudne do zrozumienia, które niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają na własną swoją zgubę, podobnie jak inne Pisma. (17) Wy natomiast, umiłowani, wiedząc już o tym, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędom ludzi bezbożnych i zachowali swą stałość.

   Najwyraźniej Pawła nie rozumieli Ebionici – nurt wczesnochrześcijański powstały w I w. n.e na terenach Izraela. Odrzucali oni nauki Pawła oraz wszystkie księgi Nowego Testamentu oprócz hebrajskiej wersji Ewangelii według Mateusza.
   Dzisiaj, po tylu latach znów powstają grupy z tym, że teraz są to grupy internetowe.
   Grupa pod wodzą Henry’ego Kubika odrzuciła z Nowego Testamentu: Listy Pawła, Dzieje Apostolskie, Listy Piotra, Ewangelie Marka i Łukasza. Które księgi następnie odrzucą? Nie zdziwię się jeśli w przyszłości zaczną się zabierać za Stary Testament, bo coś w nim „znaleźli, czego według nich nie powinno być.

   Bardzo mi przykro, że wielu z was dało się nabrać na Henryka, który tak wami zmanipulował. Zauważcie, na obniżaniu wiarygodności Biblii, korzystają tylko przeciwnicy Chrystusa. Sataniści pewnie się cieszą, że ktoś krok po kroku, coś usuwa z Pisma.

   Ja wolę wierzyć na słowo Pawłowi, Łukaszowi, Piotrowi, Markowi, niż jakimś internetowym blogerom.

   Skoro w Nowym Testamencie znajduje się Paweł, Łukasz tudzież Marek, oznacza to, że Bóg tak chciał!!!!!!!!!!!

   Lubię to

   1. wg mnie WIARA i UCZYNKI, czasem nie postrzegamy naszych uczynków jak je Bóg postrzega..dla niego moga to być wielkie rzeczy , a dla nas proza życia, nie nam oceniać nasze uczynki….

    Nie liczą się uczynki, lecz wiara

    Aby być zbawionym nie musisz silić się na jakieś uciążliwe cnoty w życiu. Wystarczy, że”Uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje, 16, 31) ! Tak to jest bodaj najbardziej idiotyczna część doktryny Pawła, rozwinięta następnie przez Augustyna, Kalwina i Janseniusza — łaska uświęcająca. Paweł wymyślił sobie, że Prawo już nie obowiązuje, gdyż znieść miał je Jezus. Teraz do zbawienia wystarczy wiara w niego. Jednak Paweł odebrał również szansę zbawienia wszystkim, którzy by tego chcieli, nauczał, że zbawieni zostaną tylko niektórzy, wybrani przez Boga.

    Predestynacja

    „Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków” (Rzym 4, 6).

    Rebeka zostanie zbawiona, gdyż został przez Boga wybrana „kiedy się jeszcze nie narodziły ani tez nie uczyniły nic dobrego lub złego — aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania” (Rzym 9, 11)

    „Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki , bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.” (BT, Rzym. 11, 5-6)

    „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.” (Ef 2, Cool

    Liczy się tylko wiara

    „Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość[=zbawienie — przyp.]” Rzym 4, 5

    „Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte” (Rzym 4, 7). Nie odpuszczone, lecz zakryte, gdyż przeznaczeni zostali przez Boga do wiecznej szczęśliwości.

    „Poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz — jakby to było możliwe — z uczynków.” (BT, Rzym 9, 30-32)

    „Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych — osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami — do zbawienia.” (BT, Rzym. 10, 9-10)

    Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest dopuszczenie do raju łotra przez Jezusa. Nie musiał on w trudach Zakonu i etycznego zachowania utrudniać sobie życia. Wystarczy, że na kilka chwil przed śmiercią nawrócili się, a zostali uznani za sprawiedliwych. Jest to moralnie co najmniej dwuznaczne. To przedarło się do Ewangelii pod wpływem Pawła. Warto zauważyć, że tej scenki nie znają dwaj najstarsi ewangeliści — Marek i Mateusz, którzy pisali, że obaj łotrowie urągali Jezusowi i z niego drwili. Warto, aby wszyscy adherenci głupiej nauki o predestynacji zdali sobie sprawę z tego, że Jezus o niej nic nie wiedział, że to przedostało się później do chrześcijaństwa pod wpływem kogoś kto nigdy nie był uczniem Jezusa ani go nie widział (jeśli pominiemy halucynację pustynną). Predestynacja jest sprzeczna z duchem nauczania Jezusa, „biblijny Jezus nie zna jej. Gdy on naucza, to – jak pisze Wilhelm Nestle — słuchacze prawie zawsze znajdują się w orbicie myślenia naturalnego, wolnego od udziwnień, po prostu ludzkiego: „(…) serce przytakuje, a rozum nie wyraża sprzeciwu”” [ 4 ]

    Każdy tyran ma mandat boski

    Hitler i Stalin mieli bez wątpienia boskie pełnomocnictwo do sprawowania władzy, kto występował przeciwko nim – występował przeciwko Bogu.

    „Każdy niech będzie podobny władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy — przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.” BT, Rzym.13,1-2

    „Z tego samego zaś powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.” BT, Rzym.13,6-7

    Rozwijając tę myśl w późniejszych listach Paweł z całą mocą usankcjonował niewolnictwo.

    To z Pawłem wiążą się pierwsze podziały wśród chrześcijan.

    http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1035

    Lubię to

   2. Twój nick powinien brzmieć:

    „Fun Szawła”

    Oczywiście zioniesz nienawiścią, która jest twoim jedynym argumentem, a dowodu w słowach Ojca i Syna na obronę Pawła nie masz, jak wszyscy Chrześcijanie.

    No widzisz…

    Ty wolisz wierzyć Pawłowi…

    ..a ja wolę wierzyć Ojcu i Jego Synowi Chrystusowi 🙂

    Krzycz sobie krzycz…to jedyne, co wam zostaje na obronę samozwańca Pawła 😉

    Lubię to

 4. >>Ja wolę wierzyć na słowo Pawłowi, Łukaszowi, Piotrowi, Markowi, niż jakimś internetowym blogerom.<<

  Nieprawdopodobne: prawdziwy uczeń Chrystusa (Piotr) wymieniony dopiero na pozycji… trzeciej! A gdzie Mateusz? Jakub? Czym sobie zasłużyli, aby zostać poza rankingiem? Ludzkim rankingiem.

  Paweł przoduje, Mateusza brak. Bez komentarza. 😦

  Lubię to

  1. Typowe dla Chrześcijan…

   A ja wolę wierzyć na słowo Bogu Ojcu i Jego Synowi Chrystusowi.

   Prosta kaukulacja:

   Ja słucham głosu Boga i idę za naszym Pasterzem Jezusem,

   Chrześcijanie wybierają nauki ludzkie i idą za głosem…nieboszczyków.

   Przykre, ale prawdziwe.

   Lubię to

 5. Nie wiem jak można bronić takich zbrodniarzy jak Hitler czy Stalin, jeszcze mówiąc że to z woli Boga zostali wybrani, jakiego ”Boga”? Mającego cechy ludobójcy? Gdyby tak było Chrystus nie nazwał by kapłanów (faryzeuszy) głupimi przewodnikami ślepych.

  Inni tyrani też mówiąc ”Bóg tak chciał”. Czyli jeśli Stalin zdążył by wymordować pół Europy, wraz ze wszystkimi znajomymi, według Pawła ”Bóg tak chciał” To jest herezja….
  Za pomocą listów Pawła, każdy łotr u władzy mógł łamać prawo do woli. Sam dekalog był w przeszłości (i nadal by był jeśli byśmy chociaż to przestrzegali) fundamentem dobrobytu i szczęścia. Prawo niweluje działanie grzechu. Największy paradoksem ludzi którzy unieważniają prawo sami chcą aby prawo nietykalności dotyczyło własnie ich. Czyli ja mogę się dręczyć ale ty już mnie nie, to jest właśnie logika ludzi bezprawia.

  Nawet prorocy nie mieli prawa nikomu rozkazywać jeśli nie udowodnili od kogo owa moc pochodzi inaczej mówiąc jeśli ktoś mówi że jest prorokiem a nie daje nam żadnych wiarygodnych dowodów to… nie słuchamy go

  Bóg pozwolił na umieszczenie pozornie sprzecznych oraz jawnie błędnych wersetów, aby nas właśnie sprawdzać. Sam fakt sprzeczności między słowami Pawła a Chrystusa jest wystarczający.

  (4) Osobiście podejrzewam że większość obrońców Pawła jakby znała z Biblii jedynie listy Pawła. Nawet jeśli Paweł byłby prawdziwym prorokiem albo 12 apostołem zamiast Macieja (według jedynie pism Łukasza niestety) to czy jego słowa są ważniejsze od Boga? W listach prawdziwych apostołów nie mamy żadnych nowych doktryn.

  Marcjon usuwał za to cały Stary Testament a nawet resztę Chrześcijańskich Pism Greckich. Uznawał jedynie listy Pawła i Łukasza. Głosił że jedynie Paweł poznał prawdę… Sam wyznawał gnostycyzm czyli starożytną formę masonerii. Nie jest w 100% pewne czy są to listy Piotra, zaś Ebionici to także sekta jak wiele innych i pomimo własnych nauk (wegetarianizm) stawiali na prawo.

  Predestynacja także jest błędem, gdyż Stwórca staje się według tej nauki kapryśnym i na tej podstawie można usprawiedliwić wszystko… Co prawda otrzymaliśmy różne talenty (przypowieść o talentach można rozumieć że chodzi o umiejętności jak i pieniądze). Posiadamy też odmienne geny i warunki w jakich żyjemy co nie znaczy o tym że nie mamy wolności wyboru. Ta nauka odbiera nam wolność, a Bóg daje nam wybór czy chcemy należeć do niego służyć najlepszemu pasterzowi (wybrańcowi) Boga czyli Chrystusowi czy słuchać ludzi już martwych…

  Odrzucenie fałszywych ksiąg nie umniejsza ale zwiększa zaufanie do Boga. Bez Pawła reszta ksiąg staje się niezwykle logiczna.

  (8) Czy jest jakaś informacja od Boga że mamy czcić Biblię czyli przedmiot zamiast najlepszego pisarza wszechczasów czyli Stwórce?. Bez cytatów Pawła, poproszę o słowa Chrystusa lub Proroków.
  (9) Samo przepisywanie ksiąg nie jest 100% odzwierciedleniem, czy widział ktoś oryginalne kodeksy Biblijne w języku podobnym do fenickiego ? Mamy jednak najwierniejsze kodeksy w języku Greckim cytowane w Nowym Testamencie, zachęcam porównać 🙂

  (10) Paweł twierdzi że liczy się wiara zaś Jakub apostoł twierdzi że liczą się nasze dobre uczynki bez których nasza wiara jest nieważna, a Jezus twierdzi że rozpoznajemy ludzi po ich postępowaniu (Mt 7). Komu mamy więc wierzyć, mamy sobie wybrać? Skoro jest jeden Bóg, nie powinny istnieć sprzeczne doktryny, albowiem najwyraźniej ktoś kłamie albo Jakub i Jezus i Jan albo Paweł.

  Sama historia Łotra nie pochodzi od apostołów a Łukasza ”lekarza” ponadto dlaczego miałby iść do raju, gdzie? z kim? może tak jak Henoch i Eliasz?

  Wszystkie te cytaty pochodzą od Pawła, dlaczego nikt nie szuka potwierdzeń od Boga? Bo takich akceptacji od Boga nie ma…
  Paweł akceptuje każdą władzę, ale Chrystus nie akceptuje żadnej ziemskiej władzy (a nawet pochwala ludzi którzy rozpoznali fałszywych pasterzy) .. Czyli według toku rozumowania Pawła Jezus jest ….. [nie napiszę tego]

  Co do zbawienia to nie Paweł ale Bóg decyduje kto zostanie uwolniony m.in od śmierci. Werset 14

  Ta księga mówi coś innego od Pawła, i wielu wyznań
  Objawienie 7
  (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.
  (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
  (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,
  (12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie.
  (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?
  (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.
  (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.
  (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,
  (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

  Nawet gdyby pokazano 1000 dowodów przeciwko herezjom Pawła to obrońcy faryzeusza głosili by swoje.
  Ja wole słuchać Boga niż Pawła i ludzi już nieżyjących…

  Nie powinno się wierzyć ludziom, ale Bogu. I nie trzeba latać do kościoła, dawać datków albo publicznie pokazywać swoje poglądy jak to jest się wielce wierzącym. Szatan też wierzy w Boga, Herod także wierzący, już nie wspominając o innych niegodziwcach. Każdy anioł (nawet zbuntowany) wierzy w Boga, ale ich uczynki są złe.
  Wystarczy być dobrym człowiekiem, pozdrawiam z Bogiem 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 6. Księga Mądrości zaprzecza zbawieniu przez wiarę sama wiarę…

  „Grzech wiedzie do śmierci

  12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,
  nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!
  13 Bo śmierci Bóg nie uczynił
  i nie cieszy się ze zguby żyjących.
  14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było,
  i byty tego świata niosą zdrowie:
  nie ma w nich śmiercionośnego jadu
  ani władania Otchłani na tej ziemi.
  15 Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
  16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem,
  usychają, uważając ją za przyjaciółkę,
  i zawierają z nią przymierze,
  zasługują bowiem na to, aby być jej działem.”

  Polubione przez 1 osoba

  1. Cała Ewangelia Mateusza i Jana, oraz listy osobistych apostołów Jezusa – Jana, Jakuba i Judy, kładzie nacisk na uczynki, na których podstawie będą sądzeni ludzie.

   Uczynki wynikają oczywiście z Prawa. Całe życie i misja Chrystusa to wypełnianie zapisów Prawa Bożego.

   Czymże jest naślodowanie Jezusa, który czynił wszędzie dobro, jak nie dobrymi uczynkami?

   Wyznawcy Pawełka chcą iść na łatwizne i myślą, że mogą sobie żyć jak im się podoba. Ważne, że wierzą i już mają zbawienie w kieszeni. Jest to skończona obłuda i jest to przykre, ale oni wiedzą lepiej.

   Lubię to

  1. Ale dowodów jest cała masa..teoria heliocentryczna jest tylko teorią i zarazem fikcją i kłamstwen nałożonym na oczy mas.

   Proste doświadczenia pokazują, że heliocentryzm jest nierealny, a w XXI wieku każdy może sam wykorzystać do badań narzędzia, jakimi kilkaset lat temu, zwykły człowiek sprawdzić niczego nie mógł.

   Dziś technologia stworzona przez tych samych naukowców, którzy wierzą w heliocentryzm, pozwala tą teorię obalić bez problemu.

   Ci, którzy chcą wierzyć w tą fikcję, po prostu nadal będą w nią wierzyć..żaden argument ich nie przekona poza siłowym, którego ja nie użyję.

   Lubię to

  2. Witam.Jest jeden film,bardzo krótki na you tub który obala w stu procentach rzekomą odległość słońca od ziemi(93 mln km). Wysyłam go różnym ludziom w komentarzach i na e-mail. Jak dotąd nikt nie podał kontr argumentu.

   polecam😏

   Lubię to

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s