Fałszywy prorok przepowiedziany przez Chrystusa

Wprowadzenie…

Kilka lat, niedługo po tym jak opadł kurz po wrzawie przebudzenia, która ogarnęła wielu ludzi na całym świecie, tych szukających Prawdy, a w niej także Boga, ale też osoby ateistyczne, pojawia się w sieci co raz więcej nowych informacji, ideologii, filozofii, odkryć i tym podobnych rzeczy. Internet okazał się potężną bronią przeciwko tym, którzy dzierżą nad światem i nami okrutną władzę, chcąc utrzymać nas w ryzach odgórnie narzucanych schematów.

Rozpoczął się proces uświadamiania o tym, w jakich rzeczywiście realiach żyjemy i niestety chyba każdy, kto raczył choć lekko uchylić swe powieki potrafi dostrzec, że świat ten ewidentnie idzie w złą stronę, a nawet robi się wyjątkowo niebezpieczny, zwłaszcza dla zwykłych ludzi, jak my.

Nie ma co ukrywać, że w internecie pokazał się ‚wysyp’ różnej treści materiałów ujawniających wiele kompromitujących dla władz, ale też związków wyznaniowych, faktów potwierdzając w ten sposób masę naszych wcześniejszych przypuszczeń, odnośnie ich wadliwego i podejrzanego działania.

Raz otwartych oczu w obecnych czasach już zamknąć się nie da, no chyba, że widząc co się dzieje, ktoś zejdzie na zawał, ale to tak pół żartem, pół serio. To z kolei, jak u człowieka w naturze, powoduje odruch odnalezienia jakiegoś alternatywnego wyjścia, sposobu na ratunek by mieć na niego nadzieję. W tym przypadku internet, niestety, stał się bronią dla władz, przeciwko poszukiwaczom tejże nadziei. Mamy w nim także zalew najróżniejszych sposobów, tricków i nauk na życie, które potrafią wepchnąć w jeszcze większe bagno. Spore żniwo zbiera fałszywa ideologia New Age, która zachodzi na kolejną, zwodniczą jakby religię i w ten sposób masa ludzi trafia w sidła gnozy, ezoteryki, mistycyzmu i tam podobnych.

Jeśli jestem już przy religii, to na tym skupię uwagę, ponieważ spora część osób przebudzających się pochodzi ze sfer właśnie wyznaniowych. Jako piętnastolatek sam odstąpiłem od woli rodziców, by uczestniczyć w praktykach religijnych i już wtedy miałem duże podejrzenia w stosunku do działania takich struktur…coś mi w tym bardzo nie pasowało.

Jak się dziś okazuje, wszystkie religie są częścią systemu światowego i tak samo jak rządy poszczególnych państw, tak i kościoły sprawują nad nami silną i często niewidzialną władzę. Ktoś może zapytać: „ale niby jaką??”…ano władzę duchową, mającą silny wpływ na nasze wierzenia…i w tym tkwi największy problem! Większość ludzi na ziemi wierzy w wyższą siłę sprawczą, jaką jest Bóg – Stwórca i nic dziwnego, skoro cała przyroda i zjawiska, które nas otaczają, wyraźnie potwierdzają istnienie wszech-inteligentnego Projektanta. Jeśli się te wierzenia ukierunkuje oraz indoktrynuje, wtedy można u człowieka stworzyć określony sposób postrzegania Boga i tego, czego On od nas rzekomo wymaga…każda jedna religia twierdzi, że ma wyłączność na Prawdę i poprowadzi nas w swych szeregach.

Bóg dał poznać siebie i swoje zamiary!

Stwórca od początku istnienia człowieka na ziemi, wybierał sobie osobiście najwierniejsze Mu osoby, porozumiewał się z nimi i kierował w taki sposób, aby ci dawali innym przykład oraz świadectwo Jego istnienia, ale także wypełniali Jego zamierzenia. Bóg przed nikim nie ‚paradował’ na pokaz, by udowodnić, że to On, a nie kto inny jest Bogiem. Zazwyczaj pozostawał On w ukryciu, a osoby Mu służące spełniały Jego wolę, dając tym samym dowody swej wierności. Takimi osobami byli na przykład Abraham, Izaak i Jakub, z których Bóg postanowił wyprowadzić dla siebie dziedzictwo w postaci Narodu Wybranego, z którym zawarł wieczne Przymierze…

Pośród swego narodu, Stwórca wybrał szczególnych przedstawicieli oznajmujących Jego zamierzenia lub wyroki. Te osoby były zwane Prorokami i mimo często niepopularnych wśród ludu oznajmień i zapowiedzi, spisywali oni także dzieje swego państwa i Jego obywateli, zwracając szczególną uwagę na ich relacje z Bogiem, w których był kładziony nacisk szczególnie na postępowanie ludzi i ich zwyczaje. Tak więc nie dość, że naród miał z góry wyznaczone zasady egzystencji zawarte w Przymierzu z Bogiem, to jeszcze regularnie był upominani przez Bożych wybrańców.

Boże zamiary nigdy nie były tajne.

Największym spośród Bożych wybrańców i Proroków był sam Syn Boży, czyli dobrze znany większości świata – Jezus Chrystus z Nazaretu. Bóg posłał Go z własnego, najbliższego otoczenia znajdującego się w niebie nad nami na ziemię, aby ten w wymowny sposób ukazał członkom Ludu Bożego pozostałego na ziemiach Judei, moc pochodzącą od Jedynego i Prawdziwego Boga, o którym ów Lud zapomniał po wiekach zbłądzenia, by przekazał nauki gwarantujące ponowne uzyskanie względów u Boga, oraz by oddał swe życie w ofierze za grzechy tegoż Ludu, ale też grzechy innych nacji, które podporządkują się wytycznym przyniesionym przez Mesjasza.

Bóg wybrał dla swego umiłowanego Wysłannika 12 z ludzi zwanych Apostołami Chrystusa, którzy po Jego śmierci mieli kontynuować dzieło głoszenia i zanieść wszystkie wieści oraz nauki do rozproszonych po całym świecie rodaków. Co ważne, nauki te były jedyne w swoim rodzaju i posiadają zbawczą moc, dzięki której osoby szukające w życiu odpowiedzi na podstawowe kwestie związane z nim oraz z wierzeniami, mogły wreszcie otrzymać proste i budujące odpowiedzi, pomagające prowadzić szczęśliwe życie w zgodzie z jego Stwórcą, a w dalszej perspektywie mieć piękną nadzieję na życie…wieczne życie!

Niestety, ale w ten wspaniałomyślny plan wtargnął ktoś, kto jest odwiecznym przeciwnikiem Wszechmogącego Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Tym kimś jest dobrze znany Lucyfer – szatan, bardzo potężna istota duchowa stworzona niegdyś przez Boga, jako piękny i mądry Cherub. Jednak istota ta, mając wolną wolę podobnie jak my, poczuła w swym sercu zazdrość z powodu stworzenia człowieka na ziemi, który przyciągnął większą uwagę Boga. Wtedy też Cherub ten zbuntował się i począł robić wszystko, aby człowieka unicestwić i…robi to do dzisiaj.
Podstawowym schematem działania szatana jest odwodzenie ludzkości, a zwłaszcza Ludu Bożego, od przestrzegania nakazów zawartych w Przymierzu Boga i nauk danych od Jego Syna Chrystusa.  
Skąd to wiemy? Oczywiście sam Chrystus, jako idealny Nauczyciel wszystko wyłożył nam jak na tacy i wielokrotnie ostrzegał przed wszelkiej maści zwodzicielami, którzy będą pojawiać się po Nim, podając się nawet z Niego i rozgłaszając nauki sprzeczne ze Jego słowami i wytycznymi Boga, którzy zwiodą masy ludzi na manowce, zamykając przed nimi drzwi do Królestwa i życia wiecznego…

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

(4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
…i dokładnie, jak zapowiedział to Jezus, tak też się stało. Lecz żeby było ciekawiej, opowiedział On w formie proroczej przypowieści dokładniejsze detale odnośnie posunięcia, jakiego dopuści się przeciwnik Boga, szatan, na drodze do zwiedzenia. Być może będziesz zaskoczony, Drogi Czytelniku, ale jeśli wyznajesz wiarę Chrystusa, powinieneś głęboko zastanowić się nad analizą tej oto…

„Przypowieść o kąkolu na roli”

Ew.Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Ta przypowieść jest najlepszym dowodem na to, że po śmierci i wniebowstąpieniu Chrystusa, szatan podjął działania mające na celu zagłuszenie Prawdy o czynie, jakiego dokonał Syn Boży. Jest więc jasnym, że na świecie istnieją dwa rodzaje nauk opartych na misji Jezusa z tą różnicą, że jedne pochodzą od Niego i są niczym pszenica, a drugie od diabła i są kąkolem mającym zagłuszać te pierwsze.

Dla nas jest to bardzo ważna nauka i ostrzeżenie wiążące się z wyżej wspomnianymi zapowiedziami mówiącymi o fałszywych prorokach, wiodących ludzi na manowce. Jezus mówił wyraźnie, że wielu takich po Nim się pojawi, a powyższa przypowieść jest tego wymownym potwierdzeniem, które zwłaszcza teraz w czasie poprzedzającym „żniwo” jest niezmiernie istotna! 

Przeanalizujmy zatem wyjaśnienia Jezusa, które wyłożył On swym uczniom…

Ew.Mateusza 13:36-43

(36) Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli.

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Słowa te są proste, a jednocześnie doskonale wyjaśniają to, co dziś z racji czasu bliskiego „żniwom”, możemy samodzielnie zaobserwować….

Siewcą dobrego ziarna jest oczywiście Syn Boży – Chrystus, który przyszedł na ziemię i przyniósł nam Prawdę w postaci Dobrej Nowiny o nadchodzącym Królestwie Bożym. Przez okres swej działalności powołał On 12 uczniów, pouczył ich dokładnie jakie są warunki wejścia do owego Królestwa i wraz z nimi nauczał tłumy, co później kontynuowali oni wśród innych narodów, dokąd rozproszeni byli Izraelici, czyli Lud Boży.

Kazanie na Górze jest instrukcją, jak uzyskać zbawienie i wejść do Królestwa Bożego!!
[Przeczytaj w Ew.Mateusza rozdziały 5, 6 i 7]

Apostołowie mieli więc udać się do nich i czynić ich także uczniami Królestwa, przekazując treść Dobrej Nowiny. To właśnie był proces rozsiewania ziarna przez Syna Człowieczego. 

„Rola to świat”, świat po którym rozproszony jest cały Lud Boży, ale też żyje na nim wielu innych ludzi dobrego serca, którzy chcieliby iść za Chrystusem. Niestety, lecz dzieło rozpoczęte przez Chrystusa zostało w krótkim czasie zaatakowane przez skazanego na śmierć szatana – diabła. To on, wiedząc, że jest już przegrany, postanowił owe dzieło zakłócić, by kolejny raz uwieźć ludzkość i odciągnąć ją możliwie najdalej od ścieżki wytyczonej przez Jezusa.

W tym celu, jak to wyjaśnia Syn Boży, diabeł rozsiał na świecie własne ziarno – „kąkol”, czyli swych synów, głoszących de facto ‚mowę smoka’. Synowie złego wiążą się także ze słowami z Księgi Rodzaju, mówiącej nam o „nasieniu niewiasty” i „nasieniu węża” (potomstwie)…

Ks.Rodzaju 3:14,15

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

…czyli „synowie złego”, to potomstwo diabła – nasienie węża

Oczywiście wiadomo, że sam szatan nie płodził potomstwa z kobietami ludzkimi, ale robili to inni zbuntowani aniołowie za jego namowami i kuszeniem. Tak więc synowie złego, czyli nasienie węża, było i nadal jest ludzkimi wykonawcami rozkazów diabła, zwalczającego Prawdę i Dobrą Nowinę.

Pytanie i kwestia sporna

Kto pojawił się chwilę po zakończeniu misji Chrystusa i powzięciu misji ewangelizacyjnej przez osobistych apostołów Baranka??? 

Pojawił się samozwańczy „apostoł” Paweł obnoszący się z autorytetem rzekomego objawienia Jezusowego twierdząc, że został cudownie wybrany i obdarowany mocą ‚ducha świętego’, by zwiastować własną…”ewangelię do pogan”. 

[Sprawdź dowody]

Jezus przez okres swej działalności niczego takiego nie nauczał i bynajmniej nie nakazał tego swym apostołom. Oni otrzymali jasne wskazówki co do misji apostolskiej spisane w Ew.Mateusza 10 i nie ma co do tego żadnych złudzeń, natomiast nauki Pawła oraz jego uczniów – Łukasza i Marka zupełnie zmieniły przesłanie Słowa Bożego! 

Zamiast zbawienia z uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, naśladując w tym Chrystusa, powstało zbawienie z samej tylko wiary i łaski, czyli odsunięto Prawo Boże na dalszy plan, a nawet anulowano je twierdząc, że jest powodem przekleństwa. 

[Lista bluźnierczych wersetów Pawła]

Tym samym obie nauki są tak różne, ponieważ posiadają dwa przeciwstawne źródła! 

Nauka pochodząca od Syna Człowieczego i nauka pochodząca od złego – diabła. 

Jaką więc jest nauka, na której opiera się cały obecny nurt chrześcijański, ale także judaistyczny i muzułmański??? 

Są to nauki złego!!! 

Nauki, które miały zataić prawdziwą misję Chrystusa oraz naukę o postępowaniu na drodze prowadzącej do Królestwa Bożego! 

Również dzisiaj mamy już wyraźny podział na ludzi, którzy szczerze poszukują Boga i Prawdy i starają się czynić wiele dobra, przestrzegając Bożych Przykazań oraz ludzi obłudnych, którzy wiele rzeczy robią tylko na pokaz, szukając większego uwielbienia dla siebie niż dla Bożej Chwały.

Natomiast systemy religijne są ściśle obsadzone „synami złego”, czyli nasieniem węża kontrolującym wiernych we wszystkich nurtach wyznaniowych, zwłaszcza tych obejmujących potomstwo Abrahama:

 • Jakub – Chrześcijaństwo;
 • Ezaw – Syjonizm;
 • Ismael – Islam

Jednak ten podział ma być już niebawem ukazany i rozliczony, o czym w podobieństwie mówi nam Jezus, przyrównując zakończenie obecnego systemu światowego do „żniwa”. Wtedy pośle On swych aniołów – „żeńców”, którzy zbiorą z ziemi oraz spośród synów Królestwa, czyli ze zjednoczonego Ludu Bożego i osób do niego dołączających, wszystkich tych, którzy będąc złymi czynili i nauczali bezprawia, tj. „kąkol”.

Prawdopodobnie także wśród samych Izraelitów wielu będzie takich, którzy ulegli naukom nasienia węża sprowadzając przez to zgorszenie. Jezus także i to zapowiedział…

Ew.Mateusza 8:11,12

(11) A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Gdy słowa te wypełnią się nie będzie już żadnych złudzeń, co do tego, kto jest kim, kto mówił Prawdę a kto fałsz, kto rzeczywiście pełnił Wolę Boga Ojca w niebie, a kto był od tego, by ludzi od owej Woli odciągać, a takich jest wielu…

Ew.Mateusza 7:22,23

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 

Wszyscy, którzy czynią bezprawie zostaną zniszczeni i nie będzie dla nich cudownej łaski i nieskończonego miłosierdzia!

Czynić bezprawie = łamać Prawo Boże

Łamać Prawo Boże = czynić grzech

Czynić grzech = śmierć 

Synowie złego z fałszywym apostołem Pawłem na czele, zwiastujący ewangelię o rozwiązaniu i nieaktualności Prawa Bożego, nauczali tym samym bezprawia. Jak pokazałem na prostym równaniu, taka nauka prowadzi do śmierci, co jest zrozumiałym następstwem ataku szatana chcącego pociągnąć jak najwięcej ludzi ku śmierci wiecznej.
Natomiast Ewangelia Chrystusa mówi nam wyraźnie o wypełnianiu dobrych uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, co jest oczywistym następstwem naśladownictwa Zbawiciela, który doskonale owe Przykazania wypełniał…

…tak i my powinniśmy przestrzegać Przykazań, jeśli chcemy być prawdziwymi Synami Królestwa , „dobrym ziarnem” przynoszącym obfite plony w czasie żniwa! 

Obecnie jest już bardzo łatwo trafić w internecie na liczne zgrupowania tak zwanych „nowo narodzonych Chrześcijan”, którzy w większości przypadków jawnie manifestują porzucenie Prawa Bożego, zasłaniając się automatycznym zbawieniem z łaski, tylko za samą wiarę i jej publiczne wyniesienie przed siebie.

Ja osobiście bardzo często spotykam się z nieuzasadnioną agresją ze strony Chrześcijan, odgrażających się nie raz potępieniem, tylko z tego powodu, że uznaję jedynie słowa wypowiadane przez Boga Ojca i wybranych przez niego ludzi z Chrystusem na czele, a odrzucam nauki samozwańczego apostoła Pawła. Bywam lżony lub osądzany zupełnie bezpodstawnie, a najgorsze w tym jest to, że gdy zwracam uwagę i wskazuję na nauki Jezusa w danym temacie, to zazwyczaj inni i tak zasłaniają się Pawłem, jakby jego słowa były ważniejsze od słów Zbawiciela, a przecież Nauczyciela do naśladowania dostaliśmy tylko jednego od Boga i nauka Jego jest prosta i wiecznotrwała…

Ew.Mateusza 11:25-30

(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

(26) Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

(27) Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

(29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

(30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

A jak na imię ma twój Nauczyciel i czyjemu słowu Ty zamierzasz być posłuszny???

Sprawdź koniecznie…

krol
Komu jesteś posłuszny??? cz.I  

jezus
Komu jesteś posłuszny??? cz.II
candles_7churches
Komu jesteś posłuszny??? cz.III

 


103 myśli w temacie “Fałszywy prorok przepowiedziany przez Chrystusa

 1. Pozdrawiam Was Bracia i Siostry.
  Świetna praca.
  Dodam jeszcze drobny szczegół.
  Jeśli widzimy, że zboże różni się od kąkolu – (fałszywy „apostoł” Szaweł) – to oznacza ,że czas żniw już lada chwila.
  Pisma Szawła są po to aby:
  1 – pokazać czas żniw (rozpoznaliśmy jego fałsz nauki) – czyli żyjemy w czasach ostatecznych
  2 – mamy opowiedzieć się po której stronie jesteśmy – czy przestrzegamy Prawa i idziemy drogą Jezusa, czy po stronie Szawła – można nazwać to sitem do przesiewania ludzi.
  3 – w pismach tych (jeśli dobrze się przypatrzycie), są wszystkie sztuczki socjotechniki stosowane przez szatana – jeśli je dobrze poznacie , to nikt nigdy Was nie wprowadzi w błąd.
  Pozdrawiam.
  Z Bogiem.

  Polubienie

 2. KAmilu , sprawują władze nie tylko duchową ale też fizyczną, dlatego tak wielu ludziom jest „nie po drodze” z Bogiem.. trzeba być odpornym nie tylko duchowo ale i fizycznie ponieważ bez naszej wiedzy i zgody dokonuje sie
  zmian w naszych ciałach, DNA np. poprzez chemtrails
  http://humansarefree.com/2016/05/chemtrails-20-spraying-synthetic-dna-to.html
  dorzucam filmik jako dowód , że wszystko jest możliwe

  moim zdaniem ten fragment Biblii nabiera nowego znaczenia dla wspólczesnego człowieka
  „1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. „

  Polubienie

  1. Tak, masz w sumie rację. Mnie też ciekawi propaganda oddawania krwi..czytałem kiedyś, że raz wtłoczona obca krew do ciała człowieka pozostawia w nim także obce DNA, tak iż osoba taka staje się poniekąd „chimerą” posiadającą dwa zestawy genów.
   Krew to dusza, a więc jest to moim zdaniem tym bardziej niebezpieczne. Zresztą dziś już mało co zaskakuje..po prostu jest bardzo źle.
   Werset, który podałaś faktycznie odzwierciedla naszą sytuację zwiazaną z powroten na ścieżki Boga 🙂

   Polubienie

   1. Kamilu krążę koło tematu transgender i modyfikacji genetycznych poprzez chemtrails może nie bez powodu.. Jak na razie nikomu nie została objawiona prawda dot. Apokalipsy i jej przełożenia na rzeczywistość, więc i ja mogę wrzucic trzy grosze :), załóżmy, że ludzie Boga są w jakiś sposób wyniszczani i manipulowani poprzez ingerencję w ich DNA , ich ciało , ale tez ich mysli, czyny etc. tylko nieliczni , którym udało znależć w gronie wybranych przed czasem ostatecznym czyli w odpowiednim momencie, te 144 tys. są pod ochroną, tak też mówi księga sw. Jana, przez to , ze są chronieni, nie ma ingerencji w ich DNA itp., a jesli jest to Bog usuwa to z ich ciała , bo sa wybrani i maja specjalne wzgledy. reszta otrzymuje znamie Bestii, czy to zwierzece DNA, ktore jest rozpylane, czy to syntetyczne, czlowiek zatraca w tym momencie tak naprawde cechy ludzkie, boski pierwowzor DNA , dlatego godzi sie na ten cały syf w mediach i akceptuje najbardziej chore wizje naukowców czy transpłciowość… Dla mnie to może być znamie Bestii a bestia to przecież coś zwierzęcego, szatan zachowuje sie jak zwierze poniewaz jest pozbawiony uczuc wyzszych i to go symbolizuje, dązy do zezwierzecenia gatunku ludzkiego nie tylko mentalnie ale i dosłownie…..
    Czy dym w Apokalipsie , w tym fragmencie może symbolizować chemtrails?
    „I otworzyła studnię Czeluści,
    a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
    i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
    3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
    i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
    4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
    lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.”

    Polubienie

   2. Dodawałam komentarz, ale „coś” mi go zjadło 🙂
    nie bede sie zatem rozpisywac ponownie, na podstawie fragmentu Apokalipsy można rzec , że znamie bestii to zwierzęce czy syntetyczne DNA zawarte w chemtrails, które symbolizuje dym, tylko wybrane 144 tys jest pod ochrona czyli jest odporna na te zmiany, na ta ingerencję reszta nie dlatego otrzymuje znamie bestii
    I otworzyła studnię Czeluści,
    a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
    i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
    3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
    i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
    4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
    lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
    czysta teoria 🙂

    Polubienie

   3. krew jest bardzo wazna dla Boga i może byc w niej dusza, która moze byc zawarta w naszym DNA, jakies polaczenie, chodzi o przełozenie na materię i jest wymieniana bardzo czesto w Biblii chyba nie bez powodu, jesli nie wolno jej spozywac ze zwierzat to to samo dotyczy wchlaniania zwierzecego DNA w postaci chemtrails, bo znaleziono płytki krwi niewiadomego pochodzenia w takich smugach.. to tłumaczyłoby wiele

    Polubienie

 3. Witam ponownie, postanowiłem co jakiś czas wrzucać po 10 różnych ciekawostek i opinii.
  1) LXX Kontra Faryzeusze & Maso(n)reci fałszujący Księgę Izajasza i Jeremiasza
  Pięciu znanych masoretów oraz ich sługusy pomieszali rozdziały w Ks. Jeremiasza i pododawali od siebie wersety, zmieniając także kolejności rozdziałów. W tym czasie fałszowano Księgę: Izajasza, Jeremiasza i 1 Henocha uznając Ks. Estery za kanoniczną. Dlaczego wywalono Ks. Judyty, Tobiasza, Syracha, Mądrości, 3 i 4 Ezdrasza oraz Machabejskie ?
  Zaciekawił mnie pewien werset, a konkretnie królestwa. Ararat to być może Ormianie? ale.
  Jeremiasza 51:27 Podnieście sztandar na ziemi, zadmijcie na rogu między narodami, wyznaczcie przeciwko niemu narody, wezwijcie przeciwko niemu królestwa ”Ararat”, Minni i ”Aszkenaz”, wyznaczcie przeciwko niemu dowódcę! Sprowadźcie rumaki jak włochatą szarańczę!
  LXX mówi coś innego i jest tylko o Aschanazie (Scytowie tak także byli nazywani a później Germanie (Słowianie + Celtowie + Danici) a następnie Chazarowie.
  ”Brenton Septuagint LXX Jeremiah 51:27 Lift up a standard in the land, sound the trumpet among the nations, consecrate the nations against her, raise up kings against her by me, and [that] for the people of ”Achanaz”; set against her engines of war; bring up against her horses as a multitude of locusts.”
  2) Proroctwa I Inne
  * Niektóre kroniki Polskie mówią że Polachy pochodzą od Sarmota, potomka Arfaksada, syna Syna.
  * Język etiopski o którym kiedyś wspominałem to | https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_gyyz
  * Ludy kaukaskie (jak Gruzini) pochodzą od Togarma syna Jafeta. Chazarowie też podawali się jako Jafetyci + dominująca grupa Edomitów. Czyli ludy Tureckie to potomkowie Togarma i Ezawa. Ezaw mieszał się z narodami (Arabami, Hetytami itd.) Pra-Bułgarzy są traktowani jak lud turecki co skłania mnie do myślenia czy nie są potomkami Rubena (nasi Bułgarzy). Od Togarma pewnie pochodzą ludy Syberyjskie i itd. Węgry raz są określani jako Ugrofinowie a czasami jako spokrewnieni z Chazarami, Hunami itd. Alanów się zalicza do synówTogarma, ale to nie jest pewne gdyż niektórzy zaliczają HAlanów do Słowian.
  * 38 Rozdział Ks Ezechiela jest moim zdaniem źle zrozumiany, nie chodzi o najazdy owych ludów na fałszywy Izrahel (nazwa Łacińska co znaczy kto to stworzył ten Izrael) ale chodzi o bitwę o pod miejscem zwanym Armagedon. Nie jest to walka dobra ze złem, ale bitewka sług szatana z Chrystusem i Jego aniołami. Nie będziemy tam raczej brać udziału, jeśli stoimy po stronie Boga.
  * Wątek Aryjczyków bardzo współgra z Biblią oraz z wątkiem 9,5 Plemion Izraela. Możliwe że Słowianie byli nazywani Aryjczykami, choć Hitler nie pragnął Słowian pełnych szczęścia ani prawdy. Szukał ukrytych Nefilimów. Jak wiemy ludzie świadomi swych genów w dużej części zmieszanych z Anielskimi, uwielbiają nazywać się ludźmi wybranymi, panami itd. Jedynie co nie współgra pomiędzy Izraelem Słowiańskim a podbojem Hindustanu przez Ariów jest… chronologia. Widocznie mamy zły kalendarz. Historia Izraela pod nazwą… ”Ludy Irańskie” rozpoczyna się za życia króla Sargona II (722-705 p.n.e.). Jest bardzo możliwe że Słowianie dotarli do Indii, Chin, Kartaginy, Hiszpanii itd pod różnymi nazwami. Przecież żaden kronikarz starożytny nie napisał ”Słowianie nas napadli, wyrznęli wszystkich w pień”, ale pisano o.. Scytach, Wandalach i innych ludach ”Germańskich” bądź Irańskich. Germanin nie był więc Germaninem z pochodzenia, a z racji swojego miejsca zamieszkania. To co dla kronikarzy było oczywiste, dla nas jest niezrozumiałe. Germanus po łacinie oznacza ”swój, braterski” jest też imię Łacińskie – Germanicus. Czyli Germanin oznacza sąsiada, swojego, ziomka. Istnienie wielkiej Lechi pod kątem Biblijnym wydaje się być bardzo realne, ale nie uważałbym że wszystko to my wymyśliliśmy gdyż możliwe że ”agenci sił ciemności” podrzucali Ludziom Słowa pogańskie nauki później zamienione na Synkretyczny twór niesłusznie nazywany ”Chrześcijaństwem”.
  3) Saul Apoloniusz
  Dziwne że niewielu zwraca uwagę na kwestię Wolnej Woli danej przez Boga. Saul w swych listach nie daje nam wyboru podjęcia decyzji. Isus nie nazywał nas niewolnikami, bo niewolnik nie wie co czyni jego Pan. Uważam że przy analizie listów ”Pawła” trzeba pamiętać o kim pisał do kogo i z skąd.
  Galatowe (GaulAtowie) to oficjalnie Celtowie, Grekogalowie a wsród nich Izraelici np. Beniaminici być może. Saul wysłał antyPiotrowe oskarżenia w Efezie
  Koryntianie czyli Achajowie (Grecy?), znienawidzeni przez Saula. Chyba Tymoteusz z Efezu podesłał ten list
  http://www.tertullian.org/fathers/marcionite_prologues_01_text.htm
  Mieszkańcy Sołunia (TessaloNiki od Tesalii oraz Nike – zwycięstwo/niknięcie niki > viki > victoria) to Macedończycy. Wysłane z Aten
  Kolosy było miastem Frygijskim tak jak Laodycea znajdując się w Azji.
  Filipianie to Macedończycy. Każdy z tych listów ma na celu wrzucić nam do głowy jakąś naukę. List Do Filemona ma na celu wbić nam głów fakt współpracy Saula i Łukasza a także zapowiedziane ”proroczo” przez Saula męczeństwo czyli ukartowana sztuczka.
  * Paul potępił HIsusa i Jego apostołów za ”fałszywe” nauczanie, sam natomiast wspierał proces dyskryminacji i ostracyzmu (ekskomunika)
  * Paweł przekręcił Proroctwa Daniela, dotyczace człowieka bezprawia przepowiadając śmierć dla tych co zostaną oszukani (niezgodne z Objawieniem albowiem Pawlo miał na celu przykryć ową Księgę swoimi proroctwami.
  * Saul niejednokrotnie używał ”masońskiego” języka porównując cechy Isusa do znanego nam”Lucyfera” z Księgi Izajasza. Oczywiście nie użył słowa lucypera, lecz Pomazaniec Pawła strasznie przypomina ”Przeciwnika” czyli Diabła.
  * Ciężko jest wierzyć komuś kto sam przyznał się że jest ”niespełna rozumu”
  * ”1 Kor 4:16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.”
  Z wikipedii, Hellenizacja czyli budowanie świątyń Apollyona i Heliosa. Możliwe że są to dwa odrębne Anioły (Aleksander to Helios, Antioch to Apollyon albo na odwrót). Dla przykładu jakieś tam państwo starożytne….
  Iberia – państwo istniejące na terenach wschodniej Gruzji między V wiekiem p.n.e. a VI wiekiem n.e. kiedy zostało podbite przez Persję…. /
  W I wieku p.n.e. wojska rzymskie podporządkowały sobie Iberię i ulokowały w niej nieliczne garnizony wojskowe. Rzym podjął się zabezpieczenia północnych granic Kaukazu ”przed napadami Scytów” i pomógł w budowie potężnego systemu fortyfikacji. Następowała także silna ”hellenizacja” kultury i społeczeństwa iberyjskiego. ”Wznoszono świątynie Apollinowi i Heliosowi”.
  Do na koniec porównania, kto miał rację w swoich przemówieniach?
  Saul nazwał Prawo Mojżesza przekleństwem
  Isus nazwał Prawo Mojżesza błogosławieństwem
  Nie dziwmy się więc obrony apostolstwa Pawła, który jest architektem systemu kościelnego.
  4) ‚Spadkobiercy” Apostolscy
  O Andrzeju Apostole z wikipedii:
  Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai (obecnie Patras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku.
  Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od ???????, ‚Christos’ (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja.
  W Cerkwi prawosławnej oraz w katolickich Kościołach wschodnich św. Andrzej obdarzany jest wielką czcią, jako jeden z głównych świętych (analogicznie w Kościele rzymskokatolickim taką czcią obdarzony jest Święty Piotr).
  [Warto zbadać ten temat, stosunek Prawosławnym do Apostoła Andrzeja i dlaczego po śmierci apostołów ”następcami” są prawie zawsze uczniowie Pawła)
  ”Vagitanus (także Vaticanus) – w mitologii rzymskiej, bóstwo opiekujące się pierwszym krzykiem dziecka po narodzinach[1].”
  ”Była taka Prowincja rzymska (czasy gdy Chrześcijaństwo zabito Solarnym kultem Apollyona i Mitry, Saturna) Europa, wewnątrz Tracji. Można powiedzieć że Bułgaria jest od zawsze w Europie 🙂 W mediach często słyszymy polityków mówiących bardzo sekciarskie frazy typu ”Polska jest w Europie”’ itd. Polityka to nic innego jak kolejna gałązka Showbiznesu czyli aktorstwo.
  [Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego często twierdzą że posiadają w Watykanie relikwie czyli obiekty bałwochwalcze Apostołów, ale czy na pewno?. Stolica ”apostolska” czy raczej Stolica Pawłościaństwa, Plac Piotra apostoła czy raczej Pawła apostoła. Jak widzimy wszystkie religie próbują podpiąć się pod autorytet.
  Andrzej apostoł był bratem Szymona Piotra. Czyli religia Bizancjum to bliźniak religii Rzymu mający pochodzenie od wspólnego źródła – Synkretyzmu Pawłościaństwa, Nazareizmu (Chrześcijańska Biblijnego), Mitraizmu oraz pogańskich kultów np. Saturna.
  Kalifaty Islamskie podpierały się swoim rzekomym autorytetem od Mahometa, który otrzymywał objawienia od istoty która nawet nie odwiodła go od myśli bycia opętanym. Szyici podobno nie uznają tych Kalifatów aż do XIII wieku, a Sunnici już tak, chociaż to wciąż ten sam Islam. Nie oznacza to że wyznawca Koranu jest już satanistą. Przecież poddani Imperium Rzymskiego w nowej formie także wielbią ”Marie” jako Boga i chodzą na pielgrzymki podobnie jak Muzułmanie. Czy jest wielka różnica pomiędzy modleniem się do Obrazu lub Kamienia ?
  Dlatego Bóg zamierza to wszystko odkręcić zarówno u Chrześcijan jak i Muzułmanów. Abyśmy tylko nie przeszli na Christlam. Religie nie oznaczają Boga.
  [Litery F.O.X. odpowiadają według numerologi cyfrze 6, bardzo dużo mamy nawiązań do 33, 6, 666 itd.]
  [[Hieronim pisał listy do Papieży…. Ogólnie mówiąc ci wszyscy Założyciele kościoła dobrze się znali]
  [Co ciekawe ”apostolstwo” Pawła dało również innym etykietę ”Apostołowie narodów” Tylko jeden jest problem, Apostołów było 12 głoszących 100%-ową Ewangelię O Królestwie (”O Drugim Niebie Na Ziemii”). Większość chrześcijan głosi drugą ziemię w Niebie (życie w pustym niebie, reszta to już własne wymysły)
  [Do Rzymu razem z Pawłem/Apoloniuszem ze sporej grupy uczniów podążyło tylko ośmiu (Łukasz, Marek, brakuje jeszcze 6)
  [Augustyn wprowadził pojęcie filozoficzne ”Iluminacja” w odniesieniu do Aniołów. Augustyna uwielbiał Luter, Kalwin (Predestynacja) oraz obecni papcie, chociaż obecny następca Pawła z Tarsu woli od siebie nazywać Isusa…diabłem.
  Z wiki o Apoloniuszu:
  Z Indii powrócił do Jonii, a stamtąd udał się do Grecji, głosząc po drodze nauki moralne i przywracając stare kulty w odwiedzanych po drodze świątyniach. W Efezie, gdy zachęcał mieszkańców do dzielenia się swymi dobrami, do stada wróbli, siedzących na pobliskim drzewie, podleciał pojedynczy wróbel. Apollonios wytłumaczył zaciekawionym słuchaczom, że wróbel przyleciał po swoich współtowarzyszy, by im wskazać, gdzie znajdą ziarno do zjedzenia. Zbudowani tym przykładem efezjanie odmienili swoje postępowanie. Nauczał potem w Smyrnie, a gdy w Efezie wybuchła zaraza powrócił do tego miasta i nakazał tłumowi zatłuc mieszkańcom kamieniami nędznie wyglądającego żebraka i zaraza ustąpiła. Gdy odgarnięto kamienie znaleziono pod nimi psa rasy molosyjskiej, co przekonało zebranych, że żebrak był demonem.
  Apoloniusz odwiódł jakiegoś młodzika od ożenku z posągiem Afrodyty..
  5) Sabat
  W kwestii Sabatu. Stwierdzenie że Sobota lub Niedziela jest dniem odpoczynku jest typowo sekciarskim motywem. Septuaginta i Peszitta mówią że Bóg skończył pracę dnia szóstego. Osobiście wolę Soboty, gdyż w Niedzielę człowiek szykuje na następny tydzień w Piątek zwykle ludzie idą do szkoły/pracy a Sobota jest dniem neutralnym.
  Jednym z przykładów na forsowanie lucyperianizmu w Polsce (oprócz sztucznego sporu o Aborcje, bo jak wiadomo nikomu tam nie chodziło o dobro rodzin a głównie o wywołanie chaosu i podziału, skłócenia społeczeństwo). Jest w Polsce narzucenie święcenia dnia na cześć imienia Helios/Sol/Sun czyli Słońca. Uważam jednak że najlepszym wyjściem jest kiedy cześć ludzi odpoczywa w Soboty a część w Niedziele. Nie trzeba wtedy zamykać sklepów czy szpitali ale jak wiemy chodzi także o pieniądze i wpływy.
  Wracając do abortowania, całkowity zakaz tego mógłby spowodować efekt zakazanego owocu inaczej mówiąc podziemie, konspiracja i demoralizacja. Przestrzeganie Prawa Mojżesza zakłada nasze posłuszeństwo względem Kreatora tego prawa nad ofiarami, postami i innymi wyrzeczeniami. Każdy człowiek ma przecież swoje słabości i wady które prowadzą nas do łamanie prawa czyli grzechu. Obowiązkiem człowieka jest dążenie do doskonałości czyli pokonywanie nałogów jak np. Alkoholizm itd.
  Nieznajomość dokładnego dnia odpoczynku jest więc świetnym wyjściem dokonanym przez Boga, który pozwolił na częściowe manipulacje w Bibliach. Nie sądzę jednak że obecnie temat Sabatu jest najważniejszy. Ważniejsze jest staranie się o bycie ”lepszą wersją siebie z wczoraj”.
  Saul był przeciwny sporom w sprawie rodowodów (ukrywał istnienie Izraela z Kaukazu) ale sam powodował konflikty o obrzezanie, jedzenie świnek, sabat i wiele innych.
  Nie świętując sabatu czy jedząc wieprzowinę nie ryzykujemy potępieniem przez Boga, jednakże odbieramy sobie cześć dodatkowych bonusów zwanych też błogosławieństwami. Ważniejsze jest miłowanie Boga i bliźnich, a jest to cała Konstytucja Państwa Bożego w pigułce.
  6) ”Technologia” Gender
  Coraz wyraźniej widzimy nachalną promocję zboczeń. Homoseksualizm nie jest niczym nowym, ale dlaczego jest aż tak eksponowany jako coś nowoczesnego? Dlaczego nie ma marszu Heretoseksualistów ?
  Nie powinniśmy nazywać gejów satanistami ani skazywać ich na śmierć, ale pamiętajmy o miłowaniu bliźnich. Sedze że Bóg ma przygotowane karty dla ”dobrych” Homosiów, Transeksualistów itd. Ja to widzę jako poprawę DNA i przerzucenie obiektu miłości na kobiety albo coś w tym stylu. Od Homoseksualizmu gorsza jest jednak pedofilia na którą nie ma usprawiedliwienia.
  Co do transów. Jak wiemy są tylko dwie odmienne płcie. Jeśli dana osoba jest bezpłciowa, to znaczy że ma poważny problem. Można jeszcze zrozumieć gdy dana osoba powiedzmy od młodego dokonała wyboru swojej płci i wybrała na 100%.
  Niestety np. w Tajlandii można spotkać facetów którzy jedynie naśladują kobiety, choć ciała i organy rozrodcze mają męskie. Postępowy zachód pokazuje nam za nowoczesność ”Kobietę” z brodą przykładu nie muszę podawać. Innego wyjścia nie ma, albo jest się kobietą albo facetem ale są ludzie którzy zbłądzili. Czyja jest to jednak wina, ludzi? czy edukacji (indoktrynacji)? Brak profilaktyki itd.
  Dodajmy do tego wcześniejszą aktywność seksualną wśród nastolatków, niechciane ciąże, aborcje, pornografię. Nie każdy eksploduje na widok kobiety, choć są tacy ludzie którzy pod wpływem nagości w mediach itd stają się seksoholikami. Wiadomo że zdrada małżeńska jest złamaniem prawa. Ale co z onanizmem i resztą.
  Przecież większość chrześcijan w sprawie seksu cytuje zazwyczaj Pawła, który nienawidził ludzkiego ciała nazywając je grzesznym (Pawłościanie uwielbiają używać zwrotu ”toż to grzech”. Jak wiemy w starożytności władcy mieli setki kochanek, kochanków i nałożnic. Henoch, Piotr a nawet Dawid posiadali żonę i dzieci będąc według Pawła grzesznikami… Problemem nie jest seks ale zdrada małżeńska i inne niebezpieczne zboczenia jak zoofilia, dendrofilia itd.
  PS. ten transik ”J. Alba” ma korzenie Sefardyjczyków z Hiszpanii… tak jak Saudyjska elita. Duża cześć aktorów i innych celebrytów ma pochodzenie… żydowskie. I co ciekawe są z tego dumni, a my już nie możemy być dumni ze Słowiaństwa.
  Dużo celebrytek ma budowę ciała męską. Jedne po prostu tak wyglądają a większość jest po operacjach plastycznych które wcale nie upiększają. W sporcie także zdarzają się faceci rywalizujący jako kobiety pod wpływem sterydów itd. Przecież sport to zdrowie, ale jak widać nawet tutaj aniołowie z myślą ”co by tu jeszcze zepsuć” zajrzą. Sterydy i inne środki powodują krótsze życie sportowców (problemy z sercem np.). Dlatego powinniśmy unikać tego co sztuczne.
  7) Trump(ek)
  Wychodzi na to że Trumpek faktycznie był człowiekiem elit. Od początku czułem że będzie wspierał żydów syjonistów w Kanaanie czyli tych co są głównie w Polsce, Rosji, Kanaanie. Rzuca się w oczy to że Trump nie mówił zbyt wiele o Rotszyldach, banku federalnym a także o tym kto szkoli Izydę (najemników islamistów). Mówił to co zwykli ludzie chcieli usłyszeć, aby zyskać na wiarygodności.
  Przecież dobrze on wie ze ci Islamiści to bojówki różnych narodowości (werbowani Francuzi, Niemcy, Belgowie itd) nie posiadający czołgów, lotnictwa, wojska morskiego, technologi… po za bronią chemiczną.
  Warto odnotować że nagle wszyscy Trampka chwalą gdy zaatakował niezależne państwo. Oczywiście przedstawiają nam Syryjskiego Lwa w podobny sposób co kiedyś Hussaina czy Kaddafiego, chociaż wygląda na mądrzejszego od nich.
  Typowe niszczenie kolejnego kraju, i nikt jakoś nie protestuje. Zauważmy że Islamistów przedstawia się jako umiarkowaną opozycję. Po raz chyba pierwszy widać wyraźnie jawne kłamstwa ze wszystkich stron. Z jednej strony dobrze że Polska jest krajem kolonialnym bo byśmy pewnie byli drugimi Syryjczykami.
  Co ciekawe Assada oskarżają głównie te kraje które same prowadzą agresywną politykę : Turcja, Saudowie/Sefardyjczycy, Edom, Usa, Anglia, UE itd. Polecam obejrzeć polskie filmy na ten temat. np. ten które jeszcze nie obejrzałem (Wielu ludzi wie że Rząd Syryjski nie jest na tyle głupi by strzelić sobie taki strzał w stopę): https://www.youtube.com/watch?v=B4QKjv4GF5A
  Nie powinniśmy stawać po stronie żadnego z polityków, tak na wszelki wypadek. Nawet jeśli Trampek zrealizuje jeden pozytywny projekt po to by podrzucić tyłem dwa złe projekty. Z jakiegoś powodu został wybrany.
  Wielu chrześcijan jest za Putinem, Assadem, Kadafim, Trumpem a inni wybielają Milosewica (niepoprawny zapis) czy Hussein’em. Musimy pamiętać że jedynym liderem miał być Isus Kristos. Zimna wojna i reszta konfliktów to granie z nami w ‘’bongo’’ Nie zdziwiłbym się że taki Kadafi (SocjaLista, podobno Mason który określił referendum jako formę tyrani warto poszukać ‘’zielona książka’’) czy Hussein. Możliwe że oni przeżyli a zabito sobowtórów.
  Nie wiemy nawet co się dzieje w Syrii. Assad (z wykształcenia lekarz, z wyznania Alawita podobnie jak cały rząd) niby nawet mądrze gada, oficjalnie wspiera Chrześcijan i prosi o pomoc Putina w walce z opłacanymi partyzantami, Gdyby był bez skazy to już by dawno nie żył a z innej beczki możliwe że aktorzy się już dawno ze sobą dogadali i syryjski lew zostanie oszukany, a kraj zostanie zniszczony. Nawet najlepszy ludzki król nie poradziłby sobie sam ze wszystkimi. Coś czuje że Syrię bombardują wszyscy i pytanie komu się to opłaca najbardziej jeżeli ci ludzie (muzułmanie i islamiści) uciekną z tych wszystkich krajów do Europy a ziemia Obiecana będzie prawie niezamieszkałą pustynią?! Odsyłam do wypraw krzyżowych………
  Jest to jednak od dawna opracowany i realizowany program polityczny. Wyznawcy Talmudu i Koranu, którzy czczą w zależności od charakteru Baala/Hubala pod imieniem Bóg Lachów (Al/El-Lah). Wielu muzułmanów to normalni ludzie, podobnie jak Katolików Greckich, Rzymskich, Protestantów itd. Aby jednak rządzić trzeba narody… podzielić i skłócić.
  Ps. Anioł podszywający się pod imieniem ”Bóg Lachów” to nie jest ani Lucyper ani Gabriel ani Apollyon… jakiś inny anioł.
  Biblia mówi nam o konflikcie interesów pomiędzy aniołami zamkniętymi w Tartarze (Otchłani) a tymi którzy zamiast posiadać dzieci… walczą z Księciem Michaelem (Michael 33 w numerologi, choć wątpię by Michał się tym przejmował) w Niebie albo rządzą pośrednio bądź bezpośrednio. Nie każdy Anioł musiał być królem jak Helios (Alexander III)
  Islamskie Dżinny to demony, a niektóre podobno potrafią być zmiennokształtne. Możliwe że Koran myli Demonów z Aniołami. Moim zdaniem jeśli wybierać pomiędzy Koranem a Talmudem, to Koran jest o wiele mniej bluźnierczy i ciekawszy od Talmudu. Autorzy Koranu nie wrzucili dogmaty Mariościaństwa i zaprzeczenie ukrzyżowania. Owszem w Koranie znajdziemy także mądre wersety wśród fragmentów nakłaniających do prześladowań i Pawłościańskiego wyznania wiary. Mamy więc co najmniej dwóch autorów Koranu, jeden to Mahomet pod ”natchnieniem” a drugi czy raczej drudzy to uczeni w piśmie z Bizancjum i Rzymu.
  8) Wracając do Trzynastego rozdziału Objawienia:
  (1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
  [Organizacja ta (anielska) została przyrównana poprzez jana do dzikiego zwierzaka mająca siedem głów, być może 7 tych najważniejszych aniołów jest w tym Gwiazda Poranna. Powtarza się liczba siedem]
  (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
  [Warto wtedy sprawdzić proroctwa z Ks. Daniela według Septuaginty LXX (tej w języku greckim którego nie znam niestety, wersja z Brentona to przekręty Teodocjona)
  (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
  [Pamiętajmy że cześć aniołów siedzi ”w Tartarze” inna część siedzi w Niebie, a jeszcze inna gdzieś na ziemi ukryta]]
  (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
  (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
  (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
  (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.
  (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.
  [Niby podstawa do nauki predestynacji, ale Predestynacja Kalwina i Pawła nie uwzględnia naszej wolnej woli i możliwości wyboru]
  (11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
  [Mamy więc podobną organizacje określoną jako ”zwierze”]
  (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
  [Teoretyczne pasuje do nauk Pawła, badź ludzi którzy nadmiernie jego listy cytują]
  (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
  (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
  [Zwodzi czyli oszukuje, tym posągiem mającym wcześniej zadaną ranę od miecza czyli pokonaną w bitwie może być kilka opcji: Idumejczycy pokonanani przez Rzymian, Aleksander Helios Macedoński albo Antioch IV, być może coś albo ktoś jeszcze. Jakby miał zostać postawiony posąg ożywiony za pomocą np. hologramu albo jakiejś innej techniki to może być to wizerunek Apollyona, patrona Seleucydów lub Baala pod imieniem Zeus chociaż to już się kiedyś wydarzyło]
  (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
  [Ożywić posąg można różnie, np. za pomocą hologramu]
  (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
  (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
  [Należy Więc Obliczyć liczbę jego (Therionu) Imienia. Dlatego większośc zaciekawionych jest w błędzie będąć nadal na poziomie trzech szóstek, których w przekładzie greckim… niema. Jest za to słowne 600, 60, 6. Warto porównać jeśli ktoś pamięta historię z Królem Salomonem i 666 talentami.
  [1/3 Księga Króleska 10:14 po grecku Kaí ín o stathmós toú chrysíou toú elilythótos tó Salomón en eniaftó ení exakósia kaí exikontaéx tálanta chrysíou. Jest różnica pomiędzy Chi Xi Stigma (600 60 6) a 666 słowne. Co pokazuje że jest to celowy przekręt za pozwoleniem Stwórcy aby skłonić nas do myślenia i analizy.
  (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
  [Nie chodzi więc o chip ani coś co będzie działaniem nieświadomym (każdy będzie wiedział jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjęcie znamienia. Po drugie liczba ”zwierzęcia” to liczba człowieka. Musimy więc skupić się na imieniu, co wskazywało by na Heliosa (Apollyona). Musimy pamiętać że wrogowie Boga którzy wiedzą więcej od nas znający Objawienie nie ujawnią nam prawdy a jedynie zaprowadzą nas na ślepą uliczkę.
  9) Różne
  * Zastanawiam się czy rzeczywiście starożytni, którzy pisali o ”wilkołakach” nie pisali rzeczy prawdziwe, czy Aniołowie rzeczywiście nie przybierali różnych kształtów. Być może niektórzy Nefilimowie odziedziczyli niektóre anielskie zdolności.
  Dość Często wymienia się imiona aniołów – Azazela (Azael, Hazael) i Semjaza (Szamazja, Serafin, który po upadku został wodzem anołów, jego imię znaczy ”imię potęgi”. W Zoharze poślubił sobie jedną z córek Adama i Ewy mając syna – Hiwa i Hija.
  Wiki: ”Według Moise Schwab w Vocabulaire de l’Angélologie Szemhazaj i Azael to jeden i ten sam anioł.”
  O Azaelu ponownie z SYjonizmopedii:
  ”W targumach jest uznawany za kozła ofiarnego[1]. Natomiast w Księdze Kapłańskiej (16, 8-10) jest demonem pustyni, któremu Aaron poświęcił jednego z kozłów ofiarnych. Od tamtej pory podczas Jom Kippur wypuszczano[2] (lub, według Talmudu, traktatu Joma 39a.67b, strącano ze skały, czego nie opisuje sama Biblia[6]) na Pustyni Judzkiej kozła, który był ofiarowywany Azazelowi[3]. W Zoharze[7] dosiada węża i jest wodzem chóru anielskiego bene elim lub iszim, do którego należą niżsi aniołowie (duchy ludzi)[1]. Także w tej księdze jest opisane[3] uwiedzenie Azazela wraz z Szemchazajem przez trzy żeńskie demony. W Apokalipsie Abrahama jest uznawany za władcę piekła, który zwodzi ludzkość i jest przedstawiany w prawdziwej postaci jako demon z siedmioma wężowymi głowami, z czternastoma obliczami i dwunastoma skrzydłami[1]. Według jednej z legend żydowskich[5] anioł Azazel nie chciał pokłonić się pierwszemu człowiekowi – Adamowi przez co został ogłoszony „przeklętym Szatanem” (w Koranie aniołem tym był Eblis albo Iblis). Według innych legend[8] nauczył on mężczyzn wykuwać miecze i tarcze, a kobiety malowania powiek i noszenia ozdób. W etiopskiej Księdze Henocha uważany jest za władcę 200 upadłych aniołów[1]. Występuje również w Księdze Barucha[3]. Według legendy Bóg posłał przeciwko Azazelowi Rafaela, który pokonując demona uwięził go pod kamieniami w Jaskini Dudaela[3].”
  Jaskinia Duda’el – Kocioł Boży, hmmm….
  Z Etiopskiej Księgi Jubileuszów wiemy że aniołowie przychodzi na ziemię (jak tylko ”przebili się przez kopułę zwaną firmamentem według np. Lutra”) za czasów Enosa/Enosza. Możliwe że aniołowie posiadają coś w rodzaju portalu międzywymiarowego. Możliwe że na terenie Indian były tego typu portale i dlatego Jezuici, Anglici, Amerykanie i inni pod pozorem edukacji posłali ponad 100 milionów do piachu. Nie pamiętam czy ktoś mówił o tego typu portalach, które nie mają sensu gdy wierzymy w Ufo, Nasa, Darwinizmu itd, itp.
  Jest 8 aniołów astonomicznych z 1 Ks Henocha: Shemhazai, Armaros, Barakel, Kawkabel, Ezekeel, Arakiel, Samsaweel, Seriel,
  O. Cromwell podobno doznał oślnienia słysząc ”głos Boży” który nakierował go na drogę… Syjonisty, Pogromcę Irlandczyków i Polaków.
  Jeśli Alanowie to potomkowie Słowian a nie Osetyjczyków, to wtedy okaże się że faktycznie istniały Słowiańsko-Aryjskie związki w Indiach, Chinach itd.
  Co mówi nam żydopedia o jednej z Partyjskiej Dynastii, która walczyła z Rzymem:
  ”Dynastia Arsacydów była pochodzenia scytyjskiego i przyniosła do Iranu scytyjskie wzorce. Konni łucznicy, korzystając ze swojej szybkości zasypali rzymską piechotę gradem strzał, nie dając się jej zbliżyć. Rzymskie wojska poszły w rozsypkę, jedynie 10 tysięcy legionistów zdołało uniknąć śmierci lub niewoli. Zdobytych jeńców i sztandary legionowe Partowie zwrócili Rzymowi dopiero po 33 latach”
  Kultura Perska, Hinduska i Słowiańska to praktycznie jedna i ta sama Pogańska przeróbka Biblii. Wedy i Awesta są dowodem pośrednim bądź bezpośrednim na Izraelskość Słowian.
  Księga Estery i Judyty są do siebie podobne. Katolicy uwielbiają owe księgi bo mogą utożsamiać Judith (co znaczy Judejka) z Semiramis pod ubraniem matki Chrystusa. Ciekawe jest że posiadamy jedynie greckie źródło owych ksiąg. Klemens (kumpel Pawła) cytuje ową księgę ale o Królestwie Bożym jakoś nie wspomina a o Kościele duchowym i cielesnym inaczej mówiąc mocne bongo Saula Z Tarsu 🙂 . Pytanie właśnie kim był taki Marek, Łukasz, Tymoteusz, Barnaba, Klemens, Linus, Sylas, Apollos, Arystarch, Tytus, Filemon,…
  Celtowie zwali się też Iberi, Hiberi, Iveri a może Heber(i) ? Iberi chodzi o Pólwysep Iberyjski (Hiszpani) Hibernia to łacińska nazwa Irlandii.
  Mam dowód dlaczego Mateusz napisał pod natchnieniem pierwszy Dobrą nowinę o Królestwie. W Nt jest to pierwsza księga, potem jest Marek i Łukasz a na końcu Jan. Ew. Marka jest praktycznie pomijana ale za to obniżyła status Ew. Mateusza. Na pierwszym miejscu są jednak listy Pawła, potem Dzieje i Łukasz. Objawienia i ST. Unika się jak ognia.
  Ostatni sprawdzony zegar długów: Dług: $69,736,337,706,966
  Być może to wcześniej wkleiłem: Jedna z oddmian kultu Isis/Astarte – Kolyrydianie, kollyrydianie – zwolennicy egipskiego lub trakijsko-scytyjskiego heterodoksalnego kultu maryjnego, uprawiający go na sposób pogański, w ofierze składając Matce Bożej kollyris – bułeczki. Według doktryny kolyrydian Maria była równa pod względem boskości Trójcy Świętej. Wiadomości o herezji pochodzą z 377 roku z dzieł pisarza Epifaniusza z Salaminy, według którego raz do roku wyznawczynie kultu – arabskie kobiety – podczas uroczystości oddawały Maryi cześć boską. Ciastko kollyre po złożeniu go w ofierze było wspólnie konsumowane.
  Menachem Mendel Schneerson – jest to jeden z przedstawicieli grupy Chabad-Lubawicz, co ciekawe jak każdy rabin promuje łączenie Pięcioksięgu i Kabały a jedno drugiemu przecież przeczy. Wikipedia i reszta oczywiście mówią nam jaki to ten człowiek był dobry, prześladowany itd. Jak to kumuniści (typu Trocki) prześladowali jego ziomali (sami siebie ???) A więc oficjalnie zło przedstawia się jako dobro, a dobro jako coś przestarzałego, niedobrego itd. Wśród Nazistów także byli żydzi (Gebbels itd). Czyżby największymi oprawcami żydów byli inni żydzi??? Oczywiście ginęli jak zwykle ci dobrzy żydzi (Judejczycy). Mardocheusz z Ks. Estery był ‘’żydem z plemienia Beniamina’’ Co jest paradoksem.
  10) Na koniec:
  Uwaga Pliniusz Starszy podaje ”dowody” na Helioscentryzm:
  http://sady.up.krakow.pl/antnauk.pliniusz.histnat.htm#
  Jeden z cytatów: ”Zacięta walka toczy się między nauką z jednej, a opinią publiczną z drugiej strony. Nauka głosi, że wszędzie na globie ziemskim rozsypani są ludzie i że muszą stać zwróceni do siebie nogami, że muszą mieć nad głową to samo niebo i w podobny sposób z każdej strony mieć nogi zwrócone w kierunku środka; opinia publiczna pyta się, dlaczego ci, którzy znajdują się naprzeciwko, nie spadają?”
  A Luter o ”jezuicie” Koperniku: ”Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc… Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię”.
  Większość antycznych i średniowiecznych mówiło (Jordanes, Klemens Rzymski, Marcin Luter) mówiło że ziemia jest okręgiem. Według Biblii ziemia (ja to rozumiem tak) że na płaski dysk typu frisbee nałożono kopułę/półkulę/firmament typu garnek.
  Słońce panuje dniem a Księżyc nocą. Tradycja rabiniczna również promuje ziemie piłkę, a biblią mówi o okręgu. Luter co prawda wyśmiewa Prusa, ale sam głosił równie groźne herezje. Nie jestem ekspertem i nie przekonują mnie naukowe dowody od jednej strony czy drugiej.
  Jeśli kogoś interesują bajkopisarstwo oparte na własnych hipotezach Prusa, wychowanka jezuickiego Kopernika, cała księga dwujęzyczna (Łacina/Polski] około 700 stron dużo waży w pdf’ie:
  https://books.google.pl/books?id=QklRAAAAcAAJ&pg=PR43&dq=MIKO%C5%81AJ+KOPERNIK+KSI%C4%84G+SZE%C5%9A%C4%86&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj8hIDG8r_RAhVBOBQKHTObCzMQ6AEIGjAA#v=onepage&q=MIKO%C5%81AJ%20KOPERNIK%20KSI%C4%84G%20SZE%C5%9A%C4%86&f=false
  [http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kopernik%20miko%E5%82aj%20-%20pisma%20wybrane.pdf]
  [https://pl.wikisource.org/wiki/O_obrotach_cia%C5%82_niebieskich/Miko%C5%82aja_Kopernika_Przedmowa] /
  Nie jestem w tych tematach ekspertem, więc nie wypowiadam się. Dziwne jest to że żadna ze stron nie udowodniła w 100% swojej racji.
  Co do Nasa w języku judeo aramejskim znaczy – to lift, carry, take
  W języku hiszpański Satanasa oznacza żeńskiego demona. Jezuici oraz Idumejczycy Sefardyjscy używali w XV wieku języka Hiszpańskiego zapewne. hmmm.
  Nasa to swoją drogą największa czarna dziura pochłaniająca miliony monet a z zamian nam daje sztuczną nadzieję kolonizacji kosmosu i wibrowanie z zielonymi ufiakami.
  Hmmm Satanasa. Pewien ”znajomy” grek odkrywca Apolla-Heliosa-Aleksandra bodajże coś o tym mówił że Satanama to imie żeńskiego demona, nie pamiętam już :0
  Ale słowo nasha już oznacza słowo ”deceive” czyli oczukiwać. Nie znam języka ”Hebrajskiego” więc mogę się mylić czytam jedynie ze słowników.

  Polubienie

  1. Chcialabym dostac kontakt do Nathanielysander, dlatego , ze pracuje z muzulmanka, ktora mi mowila o Dzadzalu. Nie wiem czy napisalam poprawnie ale to co napisal autor tego artykulu jest prawda.Ale jak my chrzescijanie mamy sie odniesc do islamskiego Antychrysta skoro uwazamy, ze cala ich religia jest szatanska.Czyzby Dzadzal ostrzegal ich przed samym soba? Nie wierze w objawienie boskie Mahometowi. To jest to samo jak objawienie Szawla. Prosze , zeby autor tego artykulu mi to objasnil. Jolanta

   Polubienie

 4. Bardzo dobry artykuł Obserwatorze.
  Odnośnie teorii i założeń Beaty, może i coś w tym jest jeśli chodzi o ten dym. Bardzo ciekawy tok myślenia. Ale czy ów dym tworzy znamię?
  napisałaś:
  „…na podstawie fragmentu Apokalipsy można rzec , że znamie bestii to zwierzęce czy syntetyczne DNA zawarte w chemtrails, które symbolizuje dym, tylko wybrane 144 tys jest pod ochrona czyli jest odporna na te zmiany, na ta ingerencję reszta nie dlatego otrzymuje znamie bestii…”
  Co mówi Apokalipsa, 13rozdz.:
  „(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
  (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”
  Jan pisze także dalej w 14 rozdziale:
  „(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
  (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.”
  Wynika z tego że przyjęcie znamienia bardziej wynika z woli jego przyjęcia. Wiadomo że jest ono narzucone ale jest wybór którego trzeba dokonać. Co o tym sądzisz?

  Polubienie

  1. Małe sprostowanie – dym symbolizuje smugi jakie są widoczne po zastosowaniu chemtrails, ten dym w dużych miastach spowija dosłownie niebo i zasłania słońce /cierpimy na chroniczny brak słońca i wit D/ –
   „od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze”
   , sam dym nie może być znamieniem, jest nim zwierzęce/syntetyczne DNA lub coś innego co oni tam rozpylają /mówi się o Black goo itp/ , które wg tej teorii dostaje sie do naszego organizmu, jesteśmy wtedy całkowicie poddani systemowi – prawa ręka i czoło to myśli i czyny – nasza wola, a właściwie jej brak.. mimo wszystko uważam, ze do pewnego momentu całkowicie bezbronni to nie byliśmy/nie jesteśmy o czym świadczy ten fragment Apokalipsy
   „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę”
   i całkiowicie sie tu z Toba zgadzam :
   „Wynika z tego że przyjęcie znamienia bardziej wynika z woli jego przyjęcia. ”
   Jeśli jesteśmy w czasie po opieczetowaniu tych symbolicznych144 tys to jest już po ptokach dla nieopieczętowanych i beda musieli sie zmierzyć z tym co nastąpi…
   ps ostatnio oglądałam filmik gdzie poruszono kwestię modyfikacji DNA na przykładzie Nimroda .. można stwierdzić , że taka ingerencja w boskie stworzenie budzi największy gniew Boga, nie ma większego grzechu niż złamanie pierwszego przykazania…

   Polubienie

   1. Ponad to wszystkie te działania zmierzają do wyeliminowania kobiet / ich cech nadanych im przez Boga/ to co widzimy w mediach to karykatura kobiety, temat transgender też świetnie pokazuje jak przerabia sie mezczyzn na kobiety, to co dodaja do jedzenia np. hormony zmieniaja kobiety ich budowe, mamy coraz czesciej widok pan z waskimi biodrami na wzor mezczyzny, a faceci urabiani sa przez rozne techniki ze to ok,sexy itp.coż maja wyprane mózgi ale to ich nie usprawiedliwia… to co wypuszczaja w chemtrails słuzy rowniez do takich przerobek w obrebie DNA i plciowosci… mozna wymieniac w nieskonczonosc, wystarczy spojrzdc na przekaz i symbolike:
    X – men
    xxx=666=znak bestii
    wniosek – Szatan z jakiegoś względu nienawidzi kobiet
    „Gdy Bóg stworzył Ewę, nazwał ją ezer kenegdo” „Kobieta jest dla mezczyzny ‚ezer kenegdo’ – tym okresleniem nazwal ja Bog, zapowiadajac zamiar stworzenia kobiety, a wiec i jej cel. To okreslenie jest uzyte w Biblii zaledwie dwa razy. Raz – w odniesieniu do Boga, ktory spieszy na ratunek czlowiekowi znajdujacemu sie w smiertelnym niebezpieczenstwie (tymi slowami psalmista modli sie o ratunek). Drugi raz wlasnie w odniesieniu do kobiety. Tam, gdzie w Biblii jest napisane „uczynmy wiec odpowiednia dla niego pomoc” nie jest dodane „domowa”. W slowie ‚ezer kenegdo’ jest zawarty ratunek w krytycznej sytuacji, zawierzenie zycia, ale i calkowite partnerstwo.
    Szatan nienawidzi kobiety nie tylko ze wzgledu na Maryje, ale takze ze wzgledu na to, ze jest ona dla Adama ‚ezer kenegdo’. Kobieta ma wielka moc nad sercem mezczyzny. Moze go doprowadzic do Boga, moze i od niego odwiesc. Klucz do Adama prowadzi przez Ewe, wiemy to juz z Ksiegi Rodzaju. Ale dzisiejsze Ewy potrafia sie skutecznie zrehabilitowac za swoja pramatke. Dlatego szatan ich nienawidzi. ”
    intrygujacy fragment Biblii – „Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”

    Polubienie

 5. Podwójne DNA i Biblijna bestia ?
  Chimera (lub Chimajra, gr. Χίμαιρα Chímaira, łac. Chimaera) – ziejący ogniem potwór pochodzący z mitologii greckiej, dziecko Tyfona i Echidny. Przyjmuje się najczęściej, że miała głowę lwa, ciało kozy i ogon węża[1]. Z powodu jej dziwnej budowy, ukuto przymiotnik chimeryczny, określający coś, co jest wysoce nierzeczywiste, wydumane albo też mające kapryśną naturę[2]. Również od niej pochodzi termin z genetyki oznaczający organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie.
  „Chimeryzm u ludzi może rozwinąć się w kilku przypadkach, zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny. Do pierwszej grupy zalicza się procesy, zachodzące z embrionem w czasie ciąży. Dwie zapłodnione komórki jajowe mogą zlać się w jedną, jak w przypadku Lydii Fairchild, co prowadzi do powstania w organizmie podwójnego DNA. Istnieje też bliźniaczy chimeryzm, kiedy heterozygotowe bliźniaki z powodu zrośnięcia naczyń krwionośnych przekazują sobie wzajemnie komórki. Ostatni wariant naturalnego chimeryzmu to macierzysty mikrochimeryzm. Dochodzi do niego, jeśli komórki dziecka przenikają do systemu krwionośnego matki i utrzymują się w nim. W taki sposób mama dziecka może wyleczyć się z wielu chorób.
  Co zaś dotyczy sztucznego chimeryzmu, to tutaj mamy do czynienia z transplantologią. Podczas przeszczepu organów niekiedy ogromne znaczenie ma, aby organizm stał się swego rodzaju chimerą i nie odrzucił nowego organu. Był pewien ciekawy przypadek, kiedy mężczyźnie, choremu na AIDS i chłoniaka, przeszczepiono szpik kostny, aby wyleczyć go z jednej z chorób, a nieoczekiwanie wyleczono obie. Dawca okazał się nosicielem genu odpowiadającego za odporność na dane choroby i przekazał go biorcy wraz ze szpikiem kostnym. Chimeryzm to kierunek w medycynie, który należy wszechstronnie rozwijać, bowiem jego możliwości są niewyczerpane.
  Czytaj dalej: https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2013_05_25/Ludzie-chimery-z-podwojnym-DNA-Kim-sa/

  Polubienie

 6. Witam, Kamilu czy mógłbyś umieścić mój post z 4 Księgi Ezdrasza (czyli te cztery rozdziały) na forum, uważam że także to mogą one wnieść do tłumaczenia tego dzieła.
  https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/07/27/prawdziwe-przeslanie-biblii-boza-tajemnica/
  Nie jestem zawodowcem ani też znakomitym w znajomości j. Angielskiego (więcej nauczyłem się od siebie niż ze szkoły jak większość ludzi z gier)
  Mam jednak kilka uwag co do tego…
  IV Ezd 1:
  Moje tłumaczenie zawiera wzmiankę o Amorytach:
  (20) Gdy byliście spragnieni, nie mogę rozszczepiać skałę i wypłynęły wody do wypełnienia? na ciepło przejechałem cię z liści drzew.
  (21) I rozdzieliłem między wami owocnej ziemię, I wypędziłem Kananejczyków, Peryzyjczyków i Filistynów, przed wami, co mam jeszcze zrobić więcej dla ciebie? mówi Pan.
  (22) Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy byliście na pustyni, w rzece Amorytów, byliście spragnieni, a zbluźniliście moje imię,
  Według Angielskiej Wersji KJV (najlepsza angielska Biblia nie licząc Brentona)
  22 Thus saith the Almighty Lord, When ye were in the wilderness, in the river of the Amorites, being athirst, and blaspheming my name,
  Oraz
  22 To mówi Pan wszechmogący: Gdyśćie byli na pustyni u rzéki Amorreyskiéy pragnąc y bluźniąc imię moie,
  Jedno co brakuje W Biblii Mesjańskiej to konsekwencji pod względem imion i nazw geograficznych (które są niestety nadal oparte na polsko-języcznym protestanckim Tanachu zwanym też B. Warszawska).
  Moje poprawki:
  IV Ezd 1:
  (1) Druga księga Ezdrasza proroka, syna Sarajasza, syna Azariasza, syna Chelkiasza, syna Sadaniasza, syna Zadoka, syna Ahitoba,
  (2) Syna Achiasza, syna Fineesa, syna Heliego, syna Amariasza, syna Asiela, syna Marimota, syna Arna, syna Ozjasza, syna Borita, syna Abiseia, syna Fineesa, syna Eleazara,
  (3) Syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był w niewoli w Ziemi Medyjskiej, za panowania Artakserksesa króla Perskiego.
  oraz
  (39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ozeasza, Amosa, Micheasza, Joela, Obdiasza, Jonasza,
  (40) Nahuma, Ambakuma, Sofoniasza, Angajosza, Zachariasza, Malachiasza, którego i posłańcem (aniołem) Pańskim nazywano.
  Skoro wrogowie Boga zmienili imię Salatiela (zwanego Ezdraszem) na Szealtiel, chociaż w Ewangelii Mateusza mamy Salatiela, dlatego proponuje poprawić pozostałe Księgi Ezdrasza
  Nie nakazuje, ale przypominam że jest jeszcze zwykła księga Ezdrasza, Nehemiasza oraz 3 Księga Ezdrasza.
  Jest jeszcze o wiele bardziej skażony przekład NRSV, którego nie polecam ze względu na przekręty językowe
  Jezuita Wujek wprowadził do tej Księgi wątek piekła w jednym wersecie (zmieniłem to słowo na izbę, komorę chociaż Hades pasuje najlepiej)
  IV Ezd 4:(41) I rzekłem: Nie, Panie, nie może. I rzekł do mnie, w grobie izby dusz są jak łono kobiety.
  Pomimo archaicznego języka, tekst Wujka pokrywa się z anglojęzycznym przekładami.
  Kiedy 4 Księga Ezdrasza zostanie ukończona jak już wcześniej wspominałem warto zapoznać się również
  z 3 Księgą Ezdrasza, Księgą Jubileuszów, Apokalipsą Eliasza, 4 Księgą Barucha i innymi
  Co ciekawe jedyna grupa w Polsce a być może na świecie jest w stanie na podstawie słów Boga zweryfikować ”apokryfy” właśnie w tym okresie czasu. Czy to nie jest mała interwencja Boża ?
  Zamiast pływać w bagnie Pawła ludzie szukają słów Boga, Isusa i proroków.
  Moim zdaniem pierwszy sąd nadchodzi nad Księgami i fałszywymi prorokami. Oczywiście nie od razu.
  Możliwe że niedługo zajmę się ponownie kilkoma apokryfami (tłumaczeniem) ale nic nie obiecuję.
  Jeśli chodzi o polskie przekłady to Biblia Poznańska jest najbliżej oryginału greckiego jeśli chodzi o imiona itd. w Księgach Machabejskich.
  Tak krótko wobec tematu tego arta. Jest to praktycznie krótkim i dobrym potwierdzeniem wszystkiego znanego wcześniej.
  Większość religii uczy o tzw. Antychryście który nas nie wiadomo jak wielce oszuka, a ci oszukani pójdą do piekła albo na śmierć itd. Nie wyjaśnia się zwrotów typu Apokalipsa (Odsłonięcie) Armageddon (miejsce spotkania tłumów Har Mageddon). Często się mówi o ”czterech jeźdźcach” i rzekomym końcu świata. Przypisuje się Bogu cechy szatana.
  Tzw. Antychryst kimkolwiek będzie i jeśli proroctwa zostały prawidłowo rozpoznane to będzie on niemalże kopią Antiocha IV. Z pochodzenia Izraelita (Danita) oraz Nefilim bądź Anioł z królestwa Greckiego, być może Helios. Historia lubi się powtarzać.
  Ciekawe czy zobaczymy Aleksandra, Antiocha, Tyberiusza, Pawła, Łukasza, Barnabe oraz innych.
  Już nie pamiętam czy tak było ale gdzieś wyczytałem że w czasie kiedy Tyberiusz ”zmarł na terytorium ”Kampanii”” to wielu rzymskich senatorów i rycerzy zostało zabitych. Piłat z Pontu wysłał wcześniej list dotyczący wyroku na Isusie, synu Bożym.
  Danici to moim zdaniem Spartanie, duża część Greków (Macedończycy), Merowingowie, niektóre grupy Alemanów (Niemcy) a także jeden z rodów Celtyckich, Duńczycy, Norwegowie, a być może Szwedzi. Finowie to jeden z najstarszych narodów po-potopowych. Im trudniejszy język to moim zdaniem starszy. Dan upuścił Palestynę dla Grecji, a Grecję upuścił dla… Irlandii, Skandynawi, Danii, Germanii Slavica, Frankogalii, Iberii, Wenecji, Italii.
  Podobieństwo nazw (Sarepta w Libanie, Sepharad, Sefarad, Sfard, Sparda, Sparta, Sefardim)
  Władcy franków mieli słowiańskie imiona… Sigimerus, Marchomir itd. A Merowingowie to Izraelici z plemienia Dana, podający się za Judejczyków. Tylko że to są bardzo skażeni genetycznie Danici.
  Z franków powstała dynastia Alemańska czyli Niemcy, niemowy, nie-my to Danici albo Asyryjczycy.
  Część Hunów to mogli być Słowianie, których dopadli Edomici. Jedno z plemion Biały Hunów nazywało się ”https://pl.wikipedia.org/wiki/Heftalici
  Heftali – Neftali ? Żyli podobno blisko Duńczyków (Danitów?)
  Merowingowie uwielbiali imiona z ubarwionej kroniki Homera. Sami wielbili Artemidę (Diane) Efeską, siostrę Apollyona.
  Więcej to już tylko domysły i dezinformacje

  Polubienie

 7. Już chyba wiem o co chodzi z 4 Ks. Ezdrasza. Ta Księga nie daje mi spokoju. Zawiera zbyt dużo informacji zgodnych z resztą Ksiąg żeby uznać ją za fałszywą.
  Poszukując informacji znalazłem kilka interesujących wątków dotyczących tej Księgi
  Dlaczego są jedynie dwa żródła tej księgi.
  Przekład RSV to podobno rewizja KJV czyli najlepszego przekładu nie licząc Septuaginty
  Oba przekłady zawierają ”Apokryfy” czyli są to bardzo dobre Biblie nie licząc tekstu Faryzejskiego zawartego w nich.
  Z NT raczej problemów nie ma, Polskie Biblie Prostestanckie są podobne do KJV, jedynie imiona te przekłady przekręcają np. zamiast Asera jest Aszer (aramejskie/angielskie sz)
  Nie jestem pewien czy lepszym tekstem jest Wulgata czy Tanach. Moim zdaniem Wulgata nie była aż tak mocno zmasakrowana jak tekst współczesny. W Vulgacie zmasakrowano Ks. Izajasza, usunięto imiona jak Isus, Isus (Jozue, to Wulgata wprowadza imie Josue), Ambakum, Angajos, itd
  Obecne przekłady Wulgaty oczywiście są Łacińską wersją K. Maso(n)reckiego
  Co do KJV żydopedia mówi:
  Wersje zrewidowane
  Z tekstu KJV wywodzą się:
  Nowa Biblia Króla Jakuba
  English Standard Version[8]
  New American Standard Bible[9]
  Revised Standard Version[10]
  Różnie się mówi nt. ”Textus Receptus”. Nie wiem czy jest to gorszej jakości (starszy) tekst od współczesnego
  Jedno co pamiętam to wstawianie tam rzekomych dowodów na trójce (1 J 5:7) itd
  Co do KJV apokryfów:
  Apokryfy
  Podstawą do tłumaczenia edycji z apokryfami (With Apocrypha) była Septuaginta z Poligloty antwerpskiej. Posiłkowano się łacińską Wulgatą.
  Zarówno KJV jak i RSV nie używają rzeczownika ”Bóg” itp jako imię własne. Jedna z zalet przekładów protestanckich.
  Poliglota antwerpska (także Biblia Regia lub Poliglota Plantiniana) wzorowała się na Poliglocie Kompluteńskiej
  ”Krytyka tekstu[edytuj]
  Biblia ta została zaaprobowana przez papieża Grzegorza XIII, lecz praca Ariasa Montanusa spotkała się z surową krytyką, między innymi dlatego, że wyżej cenił on oryginalny tekst hebrajski niż łacińską Wulgatę. Głównym krytykiem Montanusa był hiszpański profesor orientalistyki i teolog z Salamanki León de Castro, uznający Wulgatę za ostateczny autorytet. Jednakże inkwizycja hiszpańska oczyściła Montanusa z wszelkich podejrzeń o herezję[3].”
  Szukam na siłę dowodów na wyższość jednego z przekładów na drugim (KJV, RSV)
  Zaciekawiła mnie bardzo 5 i 6 Księga Ezdrasza. Szósta to pierwsze dwa rozdziały 2/4 Ezdrasza, a Piąta to dwa ostatnie
  2/4 Księga Ezdrasza jest uznawana za kanoniczną w Kościele Ormiańskim (pod nazwą Apostolski) oraz Etiopskim jako Ezra Satuel (oni akceptują także 1 Henocha, Ks. Jubileuszów,
  Tak wygląda to w kanonie Etiopskim, większość jest podobna do naszych Biblii ale,
  2 Ks Kronik + Modlitwa Manassesa
  Ks Jubileuszów
  Ks Henocha
  Ks Ezdrasza+Nehemiasza (jako jedno)
  3 Ks Ezdrasza (jako II Ezra)
  4 Ks Ezdrasza (jako Ezra Sutuel)
  Tobiasza
  Judyty
  Estery
  Trzy Księgi Mekabiego odmienne od Machabejskie
  — Księga Jeremiasza, Treny, List oraz 1 i 4 Ks Barucha jako jedna całość
  Zapomniałem dodać że istnieją różne wersje 2/4 Ks Ezdrasza (Łacińskie, Syryjskie, Arabskie, Etiopskie, Gruzińskie, Ormiańskie)
  Niektóre Rosyjskie Biblie mają te dwie (3 oraz 4) Księgi Ezdrasza w Kanonie
  To nawet wyjaśnie dlaczego tak gnębiono Ortodoksyjne Kościoły (Ormian, Gruzinów, Rosjan, Arabskich Chrześcijan oraz Syryjczyków/Aramejczyków)
  Jeśli ktoś zna rosyjski to prosze bardzo 🙂 http://www.patriarchia.ru/bible/mf
  Nawet ten przekład Izajasza 9:5/6 mówi ”Bóg Mocny”
  Jak wiemy nawet Grekokatolikom podrzuca się wyższość Tanachu
  2/4 Księga Ezdrasza w języku rosyjskim jako Trzecia Ezdrasza: http://www.patriarchia.ru/bible/ezr3/
  Strasznie pogmatwano z kolejnością, nie bez powodu
  Tam 4 Ezd 6:49 mówi o Henochu zaś 6:51 o Behemocie (po grecku Therion czyli dzika bestia)
  Nie chciałbym spoilerować ale Biblia RSV zawiera takie oto zdanie
  IV Ezd 14: 45/46
  [45] And when the forty days were ended, the Most High spoke to me, saying, „Make public the twenty-four books that you wrote first and let the worthy and the unworthy read them;
  [46] but keep the seventy that were written last, in order to give them to the wise among your people.
  A według KJV
  IV Ezd 14: [42] The Highest gave understanding unto the five men, and they wrote the wonderful visions of the night that were told, which they knew not: and they sat forty days, and they wrote in the day, and at night they ate bread.
  [43] As for me. I spake in the day, and I held not my tongue by night.
  [44] In forty days they wrote two hundred and four books.
  [45] And it came to pass, when the forty days were filled, that the Highest spake, saying, The first that thou hast written publish openly, that the worthy and unworthy may read it:
  [46] But keep the seventy last, that thou mayest deliver them only to such as be wise among the people:
  [47] For in them is the spring of understanding, the fountain of wisdom, and the stream of knowledge.
  [48] And I did so.
  Jest to bardzo ciekawy & interesujący fragment dający duży kredyt zaufania innym dziełom jak np. 1 Henocha
  Możliwe że nie 66 czy 72 a 74 Ksiąg powinno być w Kanonie
  Dużo tekstów Lacińskich IV Ezdrasza posiada duża lukę w 70 wierszach między 7:35 a 7:36
  To dlatego jedne przekłady w siódmym rozdziale są o wiele krótsze
  Ogólnie mówiąc IV Księga Ezdrasza łączy się z Objawieniem, 1 Księgą Henocha oraz Daniela i Jezekiela i 2 Księgą (Syryjską) Barucha
  Ta księgą była cytowana przez wczesnych ”ojców kościoła” jak Ambroży z Mediolanu
  Nawet w kościele ”wieczny odpoczynek racz….” jest luźno oparty na Ks Ezdrasza 2:35
  ”(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.”
  Naprawdę wielki szacun dla autora Księgi Ezdrasza a także dla wszystkich których zaciekawiło te dzieło!
  Po skończeniu tłumaczenia i zbadaniu tego dzieła pozostaje jeszcze jedna Księga Ezdrasza:
  http://quod.lib.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3584099
  https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(King_James)/I_Esdras#Chapter_2
  https://el.wikisource.org/wiki/%CE%88%CF%83%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/29/3-ksiega-ezdrasza/
  Zapomniałem dodać masoreci zmienili imię Ezechiasza/Ezekiasza na Hiskiasz.
  Inne ciekawostki:
  Sumerowie i Egipcjanie podają dość dokładnie kolejność swoich władców (Nefilimskich) ale rozszerzają ogromnie ich lata. https://pl.wikipedia.org/wiki/Alulim miał rządzić podobno jako pierwszy Nefilim 28800 lat (jeśli odejmiemy 2 zera to wyjdzie nam ich wiek). Od stworzenia do potopu minęło około 2 tysiące lat, co pokazuje dlaczego fałszowali dane. Więcej niż 1000 lat nie mógł żyć żaden człowiek.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Chisianus | https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_967 | Ks. Daniela była systematycznie niszczona i masakrowana. Mamy jednak papirus Ks. Daniela z dodatkami odmienny od wersji Teodocjona. W języku greckim jest oraz w przekładzie Popowskiego.
  Być może wspomniałem o tym, że Adam oprócz synów miał też córki. Jedna dla Kaina a druga dla Abla. To zawiązuje usta ewolucjonistom którzy dalej nie mogą wyjaśnić wiele rzeczy, a kreacjonizm dalej ma podstawy naukowe (empiryczne).
  Etiopska Księga Jubileuszów mówi dużo o Nefilimach czyli gigantach Grigori(ch) czyli obserwatorów/czuwających.
  Upadli nazywani są także jako Grigori/Egrigoroi po angielsku Watchers (Strażnicy) podobnie do nazwy pewnej grupy, a literalnie wakeful (Czuwający) istnieje też nazwa Obserwatorzy. Te trzy nazwy są aktualne.
  Augustyn Z Hippony podpadł już o mnie całkowicie (za iluminacje od aniołów szczególnie) , uznawał księgę Henocha i Nefilimów za bajki a Królestwo Boże jako alegorie w niebie (nauki ”apostoła” Apoloniusza zwanego także jako Paweł, Saul, Hermes).
  Doktorzy Kościoła czyli pachołki Cesarstwa. Im dalej od czasów apostołów tym większe herezje. Hieronim popierał kult Isis (Epifaniusz z Salaminy którego cytowałem w ramach poparcia LXX był przeciwny kultu boskiego Marii z Nazaretu). Hieronim także według talmudycznych recept skaził Septuagintę, podobnie jak wcześniej Orygenes. Wulgata to coś między Septuagintą a Tanachem, nie wiem czy jest gorszym przekładem od kodeksu jakiś 5 masoretów i więcej, niewiadomo skąd i z jakich źródeł korzystali.
  Marcjon był jednym z tych co wprowadzili listy Pawła. Marcjon jaki gnostyk odwrócił prawdę do góry nogami, i wyznawał podobne doktryny do tych katolickich. Katolicyzm Rzymski to w mieszanka Gnostycyzmu, Hinduizmu, Mitraizmu nawiązując jednocześnie do sekciarskich treści ”nie ma poza kościołem zbawienia” oraz nieprawdziwa doktryna piekła (popieran również przez Islam) gdyż karą za grzech jest śmierć w najgorszym wypadku podobna do tej co spotkała Korego, Abirama i Datana + 250 ludzi czyli pochłonięcie przez Szeol/Hades. Niema wzmianki że nadal żyją czy się palą w ogniu. Bóg nie jest tak okrutny żeby znęcać się aż tak nad gwałcicielami prawa. Wystarczy porządny wyrok
  Do ”Globalego Państwo Bożego” próbowali wrócić Waldensi (ci mieli najrozsądniejsze doktryny nawet oparte na Biblii), Albigenci, Husycii, Adwentyści, Świadkowie Russela, Zielonoświądkowcy, Baptyści, Mor(m)oni.
  Kraje Chamitów w większości nie mają wolnych niepodległy h państw, Egipcjanie we władzy Ismaelitów, tak samo starożytni Libijczycy. Kraje czarnoskóre głównie są pod panowaniem Anglików, Francuzów, Jezuitów, Belgów, Olendrów itd.
  Synowie Jowana to mogą być ogólnie kraje Romańskie. Niezapominajmy jednak o Izraelitach z plemienia Dana.
  W Numerologi dla 33 mają:
  Mithra (6 liter), Jehovah, Jehoshua,
  Według niektórych źródeł Lamech zabił Kaina (możliwe)
  Zwoje z morza martwego prawdopodobnie tam były oryginalnie zapisane ale coś czuje że podłożono tam jakieś dodatki. Za dużo jest o tym hałasu, a gdyby to były rękopisy Septuaginty to na pewno niewiele byśmy usłyszeli.

  Polubienie

 8. Witam, często zbieram informacje które sortuje i wklejam tutaj
  Podzieliłem to na dwa posty
  1) Sześć A Nawet Więcej Ksiąg Ezdrasza
  IV Ezd 7:19 I rzekł do mnie: „Nie jesteś lepszym sędzią niż Bóg, ani mądrzejszym ponad Najwyższego!
  IV Ezd 8:3 Wielu jest stworzonych, ale mało będzie zbawionych.”
  W razie czego rozdział 11 i 12 już jest dawno przetłumaczony 🙂
  Oczywiście Ksiąg pod imieniem Ezdrasza nie licząc tych Czterech (+ Ks Nehemiasza) było więcej
  Jedną z nich jest:
  Apokalipsa Ezdrasza – chrześcijańska przeróbka jakiegoś wcześniejszego tekstu. Jest tam doktryna o piekle o wybielanie anioła o imieniu… Saul z Tarsu i Łukasz z Antiochii. Wątek przebywania danej postaci w niebie/piekle jest zazwyczaj podejrzany.
  Link do tego dzieła w języku angielskim: https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_VIII/Apocrypha_of_the_New_Testament/Revelation_of_Esdras
  Apokalipsa Sedracha – niektórzy twierdzą że imie wzięte od Sedracha z Ks Daniela (tych trzech młodzieńców Sedrach Misach Abdenago). Inni zaś twierdzą że to inna wersja imienia Ezdrasz. Ezdrasz z IV Ks. był zwany Salathielem (greckie Th).
  ”Treścią Apokalipsy Sedracha jest rozmowa Sedracha z Bogiem na temat śmierci, duszy i pokuty, przeplatana utworami o charakterze hymnów i modlitw. Głównym tematem teologicznym jest powszechność Bożego miłosierdzia i możliwość pokuty, odrzucanych przez grzesznego człowieka[2].”
  Link do angielskiej wersji: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf09.viii.ii.html
  Tych ksiąg nie znalazłem choć podejrzewam je również za fałszywki:
  Wizja Ezdrasza
  Objawienie Ezdrasza o jakości lat
  Etiopska Apokalipsa Ezdrasza
  Apokalipsa Ezdrasza o królestwie Arabów
  Pytania Ezdrasza o duszach
  Sen Ezdrasza
  Istnieje potworny problem wśród wielu ludzi, kwestia podchodzenia do Biblii.
  Wielu myśli że każdy fragment to Słowo Boże.
  Niestety ale słowa zwykłych ludzi jak i zbrodniarzy nie są natchnione. Daniel prorok także mówił wiele od siebie jak i inni. Kiedy jednak przemawiał przez nich Bóg – to te fragmenty są natchnione.
  Nie wszystkie księgi są równe sobie –
  Osobiście dziele Księgi na Cztery Działy:
  Księgi Prawne (Piecioksiąg Mojżesza, Ewangelie)
  Księgi Prorockie (np. Jana Objawienie, Daniela, Jezekiela, Jeremiasza, 1 Barucha, 1 Henocha, Zachariasza, Ambakuma, Amosa itd)
  Księgi Kaznodziejskie (Listy i inne Przypowieści)
  Księgi Historyczne (Księgi Machabejskie, Judyty, Estery, Tobiasza itd)
  Pseudohistoria to Księga Estery i kroniki Lukasza z Antiochii
  Tak mniej więcej powinniśmy sortować Księgi.
  Czy Księga Syracha i inne listy zawierały proroctwa takie jak od Pabla ? No nie, ale Saul napisał jednocześnie ”wróżby andrzejkowe” 🙂 Savoir vivre dla Chrześcijan, a nawet własną Historię z pomocą kolegi.
  W jaki sposób Łukasz poganin wiedział więcej od ludzi którzy od dziecka przebywali blisko tworzącego się systemu rabinicznego jak i powoli wymierającego Mozaizmu czy jak to można nazwać Prawdziwe Wielbienie Stwórcy W Duchu I Prawdzie.
  Ewangelia Łukasza pokrywa się z chrześcijańskimi Apokryfami (Ewangelia Jakuba itd)
  4 Sura Koranu przecież Neguje zmartwychwstanie Isusa, zaś 19 Sura jest całkowicie poświęcona postaci Marii z Nazaretu.
  Muzułmanie są wiec takimi samymi bałwochwalcami jak Katolicy Greccy czy Rzymscy. Przed Islamem Kurajczycy przecież czcili bóstwo lunarne Hubala, co ciekawa Baal był bóstwem solarnym (od Sola czyli Heliosa | Kult słońca to kult Heliosa). Czyżby ten Hu-Bal miał cechy obojniaka, podkradając określenie El-Lah jako imię własne? Allah to nie jest na pewno szatan, tak samo jak anioł który ukazał się Muhammadowi nie był Gabrielem. Jakiś anioł jednak tam ostro działał….
  Podobnymi dziełami do 4 Ks Ezdrasza są:
  Księga Jubileuszów – Leptogenesis (mała Ks. Rodzaju) nawiązuje także garściami do 1 Henocha,
  Wniebowzięcie Mojżesza – 12 dłuższych wersetów, nie czytałem tego
  Wniebowzięcie I Męczeństwo Izajasza – dwa osobne dzieła, razem 11 rozdziałów. Jest tam dużo prawdy jak i chrześcijańskich wstawek
  Koptyjska Apokalipsa Eliasza – zaciekawił mnie 1 i 5 rozdział. Dużo pokrywa się z Objawieniem
  Testamenty 12 Patriarchów – różnie się o tym dziele mówi.
  Większość dzieł powstałych po śmierci apostołów są fałszywkami.
  Kolejny ciekawy link: http://www.academia.edu/7137211/Dlaczego_B%C3%B3g_stworzy%C5%82_%C5%9Bwiat._O_przyczynie_stworzenia_%C5%9Bwiata_w_%C5%9Bwietle_pism_apokaliptycznych
  Co do 1 Księgi Barucha, która powinna być w Biblii Mesjańskiej:
  Jest tam dużo o ważności Mojżesza Prawa, o grzechach Izraelitów oraz o Nefilimach. Ba! Nawet znajduje się tam słowo Boga!
  Cytaty z Biblii Poznańskiej
  1 Bar: 2(20) Zesłałeś bowiem na nas swoją zapalczywość i swój gniew, jak to zapowiedziałeś za pośrednictwem sług Twoich, Proroków, mówiąc:
  (21) Tak mówi Pan: „Ugnijcie swego karku i służcie królowi babilońskiemu, a będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom.
  (22) Jeżeli jednak nie usłuchacie głosu Pana, służąc królowi babilońskiemu,
  (23) Sprawię, że w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem ucichnie głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, a cały kraj zamieni się w pustkowie pozbawione mieszkańców”.
  (29) „Jeżeli nie będziecie słuchać głosu mego, wielki ten i liczny lud stanie się nader mały wśród narodów, pomiędzy które ich rozproszę.
  (30) Wiem Ja bowiem, że mnie nie usłuchają, gdyż są ludem o opornym karku. Jednak w kraju swego wygnania wejdą w siebie
  (31) I poznają, żem Ja jest Pan, Bóg ich, a Ja dam im serce i uszy zdolne do słuchania.
  (32) I będą mnie wielbili w ziemi swego wygnania, i wspomną znów na moje Imię.
  (33) I przestaną być [ludem] o opornym karku, i odwrócą się od swych przewrotnych uczynków, gdyż wspomną na los swoich ojców, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu.
  (34) Przywiodę ich znowu do ziemi, którą pod przysięgą przyrzekłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i będą jej panami. Rozmnożę ich i nie będą się umniejszać.
  (35) Ustanowię z nimi wieczne Przymierze, abym był ich Bogiem i aby oni byli moim ludem: i nigdy już nie wypędzę mojego ludu izraelskiego z ziemi, którą im dałem.
  Trzeci rozdział mówi o potopie i Nefilimach
  1 Bar 4:
  (1) Oto księga Bożych przykazań i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, co się jej trzymają, żyć będą, giną ci, którzy od niej odchodzą.
  (2) Nawróć się, Jakubie, i obejmij ją! Postępuj w blasku jej światłości.
  (3) Nie odstępuj swej chwały innemu ani swych przywilejów obcemu narodowi.
  (4) Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, gdyż to poznaliśmy, co Bogu się podoba!
  (5) Miej ufność, mój ludu! Ty jesteś pamiątką Izraela!
  (6) Nie na zagładę zostaliście zaprzedani poganom, ale zostaliście wydani wrogom, boście Boga przywiedli do gniewu.
  (7) Albowiem pobudziliście do gniewu waszego Stworzyciela, składając ofiary demonom, a nie Bogu.
  Istnieją jeszcze trzy osobne Księgi pod imieniem Barucha:
  3/Grecka Księga Barucha średnio mnie wciągnęła (https://web.archive.org/web/20030421102137/http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/3baruch.htm)
  Druga Czyli Syryjska Apokalipsa Barucha jest o wiele dłuższa i ciekawsza. Jest kanoniczna dla Kościoła Syryjskiego!! Czyli ta księga jest Biblijna skoro znajduje się w Peszicie (czy jakoś tak)
  Ogólnie dzieli się na siedem części po ileś tam krótkich rozdziałów.
  Link: http://www.summascriptura.com/html/Jeremiah_Baruch_2_RHC.html#1
  Cała Strona zawiera dużo ”apokryfów” niestety w języku angielskim: http://www.summascriptura.com/
  Rozdziały 78-87 są Znane jako List Barucha Do 9,5 Plemion Izraela. Dzieło jest porównywane do 2/4 Ezdrasza
  Zaś 4 Księga Barucha jest kanoniczna dla Kościoła Etiopskiego. Już o niej nie raz wspominałem.
  Próbowałem kiedyś przetłumaczyć dwa pierwsze rozdziały (a jest ich 9). Są dwa osobne tłumaczenie tego dzieło (starsze i nowsze bardziej znane). Większą trudność sprawiała mi wersja z 1974 roku czyli nowsza
  Próbka całego 1 rozdziału:
  (1) I Stało się, gdy dzieci Izraela zostały pojmane przez króla chaldejskiego, więc Bóg przemówił do Jeremiasza mówiąc: Jeremiaszu, mój wybrańcu, wstań i wyjedź z tego miasta, wraz z Baruchem, ponieważ mam zamiar go zniszczyć, z powodu wielu grzechów tych, którzy w nim mieszkają.
  (2) Gdyż wasze modlitwy są podobne do strony kolumny, oraz jak niezniszczalny mur otaczający go.
  (3) Teraz więc powstań i odejdź, zanim gospodarz Chaldejczyków otoczy go.
  (4) I Jeremiasz odpowiedział, mówiąc: Błagam Cię, Panie, pozwól Twemu słudze, mówić w Twojej obecności.
  (5) I rzekł Pan do niego: Przemów, ‘’moim wybrańcem jest Jeremiasz’’.
  (6) I Jeremiasz przemówił mówiąc: Panie Wszechmogący, dostarczyłbyś wybrane miasto w ręce Chaldejczyków, aby król z wieloma jego towarzyszami mógł się chwalić i powiedzieć: „Zapanowałem nad świętym miastem Boga’’ ?
  (7) Nie, Panie mój, ale jeśli jest to twoja wola, niech będzie zniszczone przez Twoje ręce .
  (8) I powiedział Pan do Jeremiasza: odkąd jesteś moim wybrańcem, powstań i opuść to miasto, ty oraz Baruch, gdyż mam go zamiar zniszczyć ze względu na mnogość grzechów tych, którzy mieszkają w nim.
  (9) Ani dla króla, ani dla jego gospodarza będzie możliwe to wprowadzić. Chyba że Ja pierwszy otworzę jego bramy.
  (10) Wstań więc i idź do Barucha, i powiedz mu te słowa.
  (11) I Kiedy wstaniesz o szóstej godzinie w nocy, wejdź na mury miasta i Ja ukażę ci, chyba że najpierw zniszczę miasto, nikt nie będzie mógł wejść na to.
  (12) Gdy Pan to powiedział, odszedł od Jeremiasza.
  Istnieją także Etiopskie Trzy Księgi Mekabiego. Niestety znalazłem w wersji ”rzekomo angielskiej”. Także chyba możemy o tym dziele zapomnieć
  http://web.archive.org/web/20070914145336/http:/members.aol.com/abaselama/meqabi.html
  http://web.archive.org/web/20050302175726/members.aol.com/abaselama/meqab2.html
  http://web.archive.org/web/20050426125913/members.aol.com/abaselama/meqab3.html
  Jedno jest pewne, nie powinniśmy zwracać uwagę na oficjalne datowanie tych ksiąg. Skoro większość ksiąg NT powstało w latach 40-70 zaś fachowcy przesuwają daty tych ksiąg o wiele później. Na dodatek twierdzą że Isus miał 33 lata, masońskie 33 i jeszcze zmartwychwstał rzekomo w 33 roku. Chociaż wszystko wskazuje że Isus miał około 37-41 lat. Jak widać jakiś cel miało datowanie 1 roku właśnie w 1 roku zamiast użycia rzeczywistej daty narodzenia Mesjasza. A to że dzieła jak Ezdrasza, Henocha czy Barucha są rzekomo dziełami Esseńczyków czy innych ”Żydów” to także możemy włożyć między bajki
  Jeszcze raz:
  IV Księga Ezdrasza to w rzeczywistości powinna być 2 Księga Ezdrasza, brakuje od Heńka rozdziału 13,14,15,16 🙂 Taki talent tłumacza nie może się marnować 🙂 Osobiście przy tłumaczeniu polecałbym częstszego używania starszych słów (Gdyż, Albowiem itd za Bo i tego typu podobne)
  III Księga Ezdrasza to naprawdę 1 Księga Ezdrasza
  Kanoniczna Księga Ezdrasza to 3 Księga Ezdrasza
  Księga Nehemiasza to 4 Księga Ezdrasza albo druga część tej trzeciej
  Na koniec tak oto zaczyna się 1/3 Księga Ezdrasza:
  III 3zd 1: (1) Jozjasz zarządził obchodzenie w Jerozolimie Paschy na cześć swego Pana. Nakazał zabijać baranki Paschy czternastego dni pierwszego miesiąca
  (2) Postawił kapłanów w liturgicznych szatach na terenie świątyni Pana według kolejności zmian dziennych
  (3) Lewitom, świątynnym sługom Izraela, powiedział, by oczyścili siebie dla Pana celem umieszczenia świętej arki w domu zbudowanym przez króla Salomona, syna Dawida. ‘’Nie będziecie już musieli nosić jej na barkach.
  (4) Teraz służcie Panu, waszemu Bogu, i obsługujcie Jego lud, Izraela. Wyznaczcie sobie dyżury według waszych rodów i klanów, tak jak przepisał Dawid, król Izraela, i zgodnie z wolą majestatu Salomona, jego syna
  (5) Stańcie w świątyni według grup waszego rodu Lewitów, którzy zgodnie z porządkiem występują przed swoimi braćmi, synami Izraela.
  =====
  2) Spółka Łukasz I Paweł
  Języku greckim Wielkanoc znaczy Pascha. Chrześcijanom zamieniono święto Paschy na pogańską Wielką Noc (Easter/Isztar) czyli Synkretyzm
  Dnia 14 Nisan/Abib (Kłosów) (Kwiecień chyba) obchodzona była Pascha. Nie powinniśmy naśladować źródła Talmudyczne, gdyż oni mają wszystko na odwrót.
  Znalazłem ponownie po Angielsku wykaz ”70 apostołów” według jednego z założycieli Kościoła Rzymskiego – Hipolita
  https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_V/Hippolytus/Appendix_to_the_Works_of_Hippolytus/Hippolytus_on_the_Seventy_Apostles
  Według niego Hermes był biskupem Filippi, Linus biskupem Rzymu, Apollo biskupem Cezarei, Barnaba biskupem Heraklei, Stachys (rzekomy następca Andrzeja apostoła) biskupem Bizancjum, Sylwanus biskupem Tesalonik, Sylas biskupem Koryntu,
  Barnabas (chyba ten od Pawła) był biskupem Mediolanu, Mikołaj biskupem Samarii, Tymon biskupem Bostry, Marek biskupem Aleksandrii!!!
  A Łukasz rzekomo spalony i ukrzyżowany na drzewie oliwnym. Zobaczmy że uczniowie Pawła zagarniali urzędy biskupa eklezji czyli nadzorcy obozu. Zgromadzenia opanowane przez tych ludzi bezprawia musiały dawać mnóstwo kasy na tace i oddawać siebie (życie i zdrowie) dla nich.
  Nasz Jakub był biskupem Jeruzalemu.
  Hipolit też napisał o rzeczywistych apostołach:
  https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_V/Hippolytus/Appendix_to_the_Works_of_Hippolytus/Hippolytus_on_the_Twelve_Apostles
  Pytanie dlaczego Andrzej apostol jest tak ważny, jest patronem Słowian, chociaż nauczał Scytów i Traków? Czy może dlatego że np. Kronika Nestora i inne nie kłamią. Scytowie i cześć Traków to Izraelici. Scytowie i część Traków to potomkowie Słowian. Wystarczy to wszystko połączyć.
  Pomijam to że Hipolit uznawał Macieja za 12 apostoła a Pawła za trzynastego (pechowego od Templariuszy)
  Na siłe chcą nam wcisnąć grupę Pawła do listy 12 Apostołów
  Oprócz żony Piotra, istniała także inna kobieta o imieniu Perpetua:
  Perpetua, również Perpetua z Rzymu[1] (zm. ok. 80)[1] – rzymianka, matka św. Nazariusza, męczennica chrześcijańska i święta Kościoła katolickiego[2].
  Według legendy miała być szlachetnie urodzoną rzymianką, a chrzest przyjąć z rąk św. Piotra apostoła, natomiast jej męża Afrykańczyka, miał ochrzcić papież Linus (ok. 64-79)[2]. Ich syn św. Nazariusz poniósł śmierć męczeńską za wiarę (wraz ze swym wychowankiem św. Celsusem)[3].
  Perpetua z kolei przed swą śmiercią męczeńską miała dokonać wielu cudów[a]. Po śmierci pochowano ją na terenie praedium przy Via Appia[2].
  Jaka to niby wielka współpraca pomiędzy grupami o odmiennych poglądach.
  Bardziej prawdopodobna wersja jest taka że Piotr podążał za grupa Pawła i prostował ich herezje. Być może dotarł do Rzymu,
  http://www.proroctwa.com/szymon-mag-petronela.htm
  http://www.babylonforsaken.com/romepeter.html
  1 List Piotra zawiera definitywnie dodatki Pawłościańskie (Paulinistyczne). Potwierdza ten list jednak zamienną nazwe Rzymu jak Babilon/Vavulon.
  A jak wiemy trzy miasta posiadają u siebie Obeliski – Rzym Londyn Waszyngton. USA są na 3 miejscu pod względem wywołanych wojen. Anglicy byli jeszcze gorsi. Wywoływali potworne klęski głosu w Irlandii, Persji itd. Już nie mówiać o tym że Rotszyldowie (ang. Rothchild co ma nam wbić do głowy że są dziećmi Ruth, od króla Dawida) natomiast polsko/niemiecka nazwa oznacza z wolna Czerwoną Tarczę, tarczę Edomu (gdyż nawet w języku ”Hebrajskim” czerwony kolor to Adom/Edom.
  Jeszcze więcej wojen wywołali ci których pokonaliśmy pod Grunwaldem, i nie chodzi tutaj o Krzyżaków ”Niemców”
  Co do tego artykułu: http://www.hope-of-israel.org/petrome.htm
  Pada takie oto zdanie:
  ”Peter had to die and be buried somewhere; and the OVERWHELMING CHRISTIAN TRADITION has been in agreement, from the EARLIEST TIMES, that it was actually in Rome that Peter died.
  F. J. Foakes-Jackson, in his book Peter: Prince of Apostles, states „that the tradition that the church [in Rome] had been founded by…Paul was well established by A.D. 178. From hence forth there is NO DOUBT whatever that, NOT ONLY AT ROME, but throughout the Christian church, Peter’s visit to the city was an ESTABLISHED FACT, as was his martyrdom together with that of Paul” (New York, 1927. P. 155.).
  Czyli na nasz język, ten facet napisał że eklezję chrześcijańską w Rzymie założył… Paulus z Tarsu
  Rzym nawet twierdzi że Piotr założył tę instytucje w roku 32 i aż do 67 roku tam siedział 🙂
  Pytanie kto więc napisał list do Rzymian, Petrus czy Paulus ?
  Rzymian 1:
  Ten cały rozdział jest pełen kłamstw i oszust, których Saul się nie wstydzi. Ostatnie wersety to ubliżanie gejom (nawet słusznie) i wszystkim innym którzy nie uwierzyli Pawłowi. To jest główny problem listów Pawła, brak miłosierdzia i potępianie innych.
  (1) Paweł, sługa Isusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej,
  (2) Którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych
  (5) Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,
  (6) Wśród których jesteście i wy, powołani przez Isusa Chrystusa;
  (7) Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Isusa Chrystusa.
  (8) Najpierw DZIĘKUJĘ Bogu mojemu przez Isusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
  (9) Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam
  (10) Zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was.
  (11) Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was,
  (12) To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją.
  (13) A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody.
  (14) Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych.
  (15) Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie.
  (16) Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
  (17) Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
  (18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
  (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
  (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i POZNANE umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
  (21) Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili GO jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
  Ostatni rozdział jest sformułowany podobnie jak w innych listach do innych zgromadzeń utworzonych przez tą samozwańczą grupę.
  Co ciekawa ani razu nie ma tam odniesień do Piotra ani do pozostałych (11) apostołów
  Dlaczego w czasie ”uwięzienia” Pawła, w liście do Filemona także nie ma nic o Piotrze, ale o Łukaszu z Antiochii czy Marku już mamy. O nich Paul nie zapomniał
  Rzymian 15:15 Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga,
  Saul wbijał do głów swoje nauki niejednokrotnie Rzymianom, i nawet gładko to poszło z czasem. Z jakiegoś powodu wszyscy opuścili Pawła za wyjątkiem Łukasza. Swoją drogą Faryzeusz z plemienia Beniamina i starożytny Syryjski pogański Lekarz to świetna para. Skąd jednak ”wiedzieli” więcej o Bogu od Apostołów ?
  W starożytności Lekarze dokonywali operacji bez znieczulenia, częściej dobijając chorych niż ratując życie. A gdy byli już znani z bycia ”doktorem śmierć” to wyprowadzali się do innej wioski.
  Według jednej z legend Łukasz poszedł do Rzymu do Nerona i powiedział ”Nie jestem czarownikiem, ale jestem Apostołem Pana Isusa Chrystusa, Syna Boga Żywego”.
  Najwidoczniej próbowano odkręcić prawdę do góry nogami
  http://www.copticchurch.net/synaxarium/2_22.html
  Co ciekawe tylko kiedy Piotr spotkał Pawła w Rzymie to niedługo potem…. umarł
  Możliwe że Pavlo wciągnął go w swoją zasadzkę, a tatusiom kościoła nie wierzyłbym na Słowo; oni tych wszystkich krętactw Pawła uczyli zwykłych ludzi.
  Orygenes, Augustyn, Hieronim, Marcjon, Euzebiusz, Linus, Klemens, i jeszcze Tertulian. Mało nam chwastów ?
  Znalazłem pewien dość interesujący film dot. proroctw ”Islamu”

  Facet dużo mówi na temat obojniaków w Showbiznesie oraz rzekomych zamachów. Śmieszy mnie jednak kiedy używa nazwy ”Illuminati”, w niektórych momentach nieco przesadza gdzie widzi wszędzie satanizm. Z jednej strony dobrze że ktoś po polsku gada o Islamie, zawsze można się czegoś dowiedzieć ze źródła, albowiem wszyscy oprócz papieża pokazują nam Islam jako 100% zło nie wspominając o zbrodniach Żydowskich czy Chrześcijańskich albo innych religii. Japończycy przecież w czasie II Wojny brali Chińczyków na eksperymenty i w ogóle.
  Jak dla mnie jest to tylko kolejne potwierdzenie że każda religia jest fałszywa a Islam to także nauki Pawła. Antychryst według Islamu i Pawła jest niemalże identyczny.
  Muzułmanie także wierzą w niebiblijne piekło, czczą Isis jako Marie a niektórzy nawet Hu-Baala pod imieniem Pana Boga (Al/El Laha). Aniołowie chętnie przyjmowali przymioty określające Stwórce (Bóg, Pan, Wszechpotężny itp) jako imiona własne. Przykłady? Sedalai, Jahwe (Jewe), Allah, Baal.
  Islamiści nie znieważają Isa(sa) [jest różnica między Isas, Isus, Jesus] tak jak Talmudyści, chociaż umniejszają Jego rolę do jednego z proroków. Koran powiela w części Ewangelię Łukasza I Pawła.
  3) Egipt, Kanaan, Ch > G, G > H
  W Egipcie istniało imię AmenMose. Amen i Mojżesz. Część upartych Izraelitów wyniosło z Egiptu pogańskie praktyki i kult upadłych (Baal, Horus, Apis, Isis itp)
  Możliże że Egipcjanie przejeli także wiele rzeczy od Izraelitów np. słowo ”
  Faraonowie z tej XVIII dynastii z czasów podboju Filistyny przez Słowian….
  Ahmose (JAHmes!!!), Amenhotep, Tutenhamen, Echnaton oraz Horemheb
  Historia nazywa ten okres: ”Okres amarneński”
  Horeb to słowa Słowiańskie, H > G. Horeb > Hora > Gora > Góra 🙂
  Góra Horeb, a Hora to góra, hmmm…
  Niektórzy tłumaczą to słowo (Choreb) jako ciepło/żar od słońca w domyśli. Hmmm… Choreje, Horeje > Goreje, Gorejący, Gorejący, Igor(ejący). Bardzo ciekawy jest nasz język, który określam jako ”pełny” Jest on poetycki i zaawansowany gramatycznie.
  Mamy jeszcze Synaj. Mówi się że chodzi o bóstwo lunarne – Sin (po ang. grzech czyli złamanie prawa). Być może chodzi o półwysep Syna (po grecku Chersónisos tou Sina)
  Septuaginta dostosowała Biblijne nazwy do języka Greckiego a później skażony tekst przez Idumejczyków i Orygenesa z kumplami dostał się do tekstu.
  No właśnie, czy widział ktoś oryginalną Biblię z Aleksandrii w języku Starohebrajskim ?
  Być może oryginalne imiona były bliższe tym starosłowiańskim, starosankryckim, staroperskim, aryjskim ?
  Skoro pomimo dowodów w postaci listów i steli wzmiankujących nam podboje Izraelitów, nadal neguje się Exodos z Egiptu…
  Egipcjanie, Filistyni, Kananejczycy czyli Chamici zwalczali wspólnego wroga. Dodajmy jeszcze Czerwonych z rodu Ezawa.
  Bo niby dlaczego Filistyni spokrewnieni z Egipcjanami (od Mesraima) mieliby pisać jak to mali Ysraelici dali mocnego łupnia gigantom. Historia zwykle umniejsza klęski władców.
  4) Palestyńczycy To NIE! Są Filistyn
  * Filistyni (Peleset) to żadni Semici ani Kananejczycy. Są to Chamici, Mesraimici, Kasluchici lub Kaftoryci Oczywiście większość z nich w czasach świetności Ludzi Słowa, była genetycznie skażona ”niepożądanymi” genami.
  Egipt trzymał więc z Kanaanem sztamę. Obaj zwalczali współnego wroga – Jakuba. Później dołączyli Asyryjczycy oraz ludy Babilońskie.
  * Podobno LXX zamiast słowa Filistyni używa zwrotu ”inne narody” Jak wiemy w szkołach itd jak uczy się historii Izraela to jedynie przez okulary Rabiniczne oraz Chaldejskie. Najwięcej używa się pojęć żydzi niewolnicy, Filistyni, okrutny Bóg, Apostoł powiedział, żydzi nie zaakceptowali Mesjasza ale mogą grzeszyć, Herod, zaginione plemiona na zawsze a na ich miejsce wskoczyli Chrześcijanie.
  Ogólnie mówiąc większość ludzi nie zna ani Boga ani Isusa już o historii przed narodzeniem Mesjasza nie wspomnę.
  * ”https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_Morza”
  Teresz (Tersz) Tarsis???? to podobno Etruskowie (Tyrsenowie), którzy nazywali siebie Raśna albo Rasenna.
  Danuna – Danaanowie, Danajowie, Achajowie, Lachajowie, Danici. Naród Dana jako część Izraela narobił niezłego zamieszania w dziejach świata.
  Szczątki Nefilimów znaleziono nawet w Sardynii.
  Licyjczycy (z Licji pochodził ten prawdziwy ”św Mikołaj”. Lukka, Lukki. Zastanawiam się co stało się z Ludem, synem Sema.
  Tak swoją drogą czasy XVIII i XIX dynastii to okres podboju Filistyny przez Izraelitów. Daty i wydarzenia się zgadzają.
  * Według Flawiusz Józefa Ormianie pochodzą od syna Arama, Ula. Aramejczykom zmienili Grecy nazwę na Syryjczycy.
  * Nurtuje mnie jednak postać Cyrusa II, kim on był. Kim był Krak. Czy to te same osoby? Nazywany również Chrystusem albo Krakiem (Kurus) Izajasza 45:1. Był przeciwieństwem Apolla, Nerona czy Konstantyna. Aniołem Upadłym raczej nie był, a czy Nefilim nie zostałby nazwany Mesjaszem?, który uwolnił by Judejczyków I Galilejczyków + Lewitów | http://www2.almamater.uj.edu.pl/109/35.pdf
  * Czy historia Arian to historia Izraela i czy Słowianie zostali przekabaceni przez Aryjczyków czyli Nefilimów. hmmm. Plemię Dana pomimo braku na liście 144 tys. to nadal zalicza się genetycznie do Izraela czyli większa część Europy Zachodniej i ludów Europejskich. Jedynie Biblia skleja to wszystko do kupy. Himmler jak wiadomo przed swoim upadkiem wraz ze swoim Hitlerkiem nie szukał Izraelitów, a głównie Gigantów. Religią III Rzeszy był głownie okultyzm banowany na przerobionej prawdzie i mitach w kłamstwo (Aryjczycy, Król Artur itd)
  Jak wiemy Nefilimowie i ich dzieli często nazywali siebie także ludem wybranym…
  Nie wszyscy aniołowie rządzili państwami bezpośrednio jak grecki Niszczyciel. Większość za pewne pociągała za sznurki za kurtyną, co jest bardziej logiczne.
  Niedługo druga część

  Polubienie

  1. To jest straszne co ten dzieciak pisze. On sie zagubil w tym wszystkim i chyba proznosc i pycha zagorowala.Biblia jest prostym slowem i ma docierac do prostych ludzi. Takie dywagacje spelzna na niczym , bo nikt tego nie zrozumie. Obserwatorze czasow konca wroc prosze do normalnosci.

   Polubienie

   1. Nathaniel ma umysł do drążenia w kronikach, apokryfach i historii. Nie każdy potrafi się w tym odnaleźć i nie każdy lubi szukać informacji i tropów w takich miejscach.

    On to potrafi i wiele osób, włacznie ze mną, korzysta z tego, jako ciekawostek, które czesto zawierają wiele dowodów na to, jak jesteśmy oszukiwani.

    Nathaniel ma takie samo prawo publikować komentarze na moim blogu, jak Ty Jolu i to ja będę decydował o tym, co tutaj zamieścić i jakie informacje chcę mieć pod ręką, ok?

    Polubienie

   2. Nie sadze , zeby film odnosnie islamskiego antychrysta wplynol pozytywnie na chrzescijan. Czyli , co maja czekac na jednookiego grubasa , ktory ma cos napisane miedzy brwiami.Wiem , ze to jest Twoj blog. Ale co zrobi prosty chrzescijanin. Ominie belkot , bo nie ma pojecia o czym mowa.Twoim zadaniem jest dotarcie do wielu. Autor tych artykulow powinien zalozyc swoj blog dla koneserow.

    Polubienie

 9. Mojej uwadze umknęło, ale nie sądze, że ktokolwiek zajmowałby sobie głowę takimi pierdołami… mamy przeciez „postęp” w każdej dziedzinie
  „Wykorzystanie ludzkiego materiału genetycznego
  Brytyjska placówka HFEA (The Human Fertilisation and Embryology Authority), regulująca badania naukowe nad ludzkim płodem i medyczne aspekty rozrodczości, w 2007 wyraziła zgodę na tworzenie w celach badawczych zarodków ludzko-zwierzęcych” https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszaniec
  http://pulsmedycyny.pl/2581570,32065,eksperymenty-z-embrionami-ludzko-zwierzecymi

  Polubienie

  1. Zwróccie uwagę jak misterny jest to plan – najpierw wprowadzono teorię ewolucji, potem bez oporu ze strony opinii publicznej dopuszcza sie wszelkie chore eksperymenty ludzko-zwierzęce – kto będzie oponował PRZECIEŻ WSZYSCY „POCHODZIMY OD MAŁPY” ?!!

   Polubienie

 10. 1) Wracając do 4 Księgi Ezdrasza
  Tak swoją drogą czy Henryk nie przetłumaczył już dawno temu 12 rozdziału ?
  O ile się nie myle to podobne przeżycia do Ezdrasza miał prorok Baruch. Ezdrasz został jednak wzięty do nieba jak krótko, nie na całe życia, chociaż….
  Sprawdzałem wiele wersji tej Księgi. Fachowcy na sile przesuwają wiek tej księgi, co jest normalne dla nich.
  Badając temat 12 Plemion Izraela nałożyłem ich Historię na dzieje Podbojów Aryjczyków oraz ludów ”Irańskich” czyli Scytów, Partów, Alanów, Sarmatów, Jazygów, Serbów, Harwatów itd.
  Większość witryn narzuca nam Anglosasów jako potomków Józefa (ja widzę w nich potomków Dana zmieszanych z Fenicjanami i innymi). Natrafiłem wtedy na krainę zwaną: http://classic.net.bible.org/dictionary.php?word=ARZARETH
  Nie widziałem nigdy greckiej wersji tej Księgi (być może wszystkie przekłady spalono). Mamy za to głównie przekład z łacińskiej Wulgaty i nowoczesnych skażonych wersji. Jezuita Wujek pomieszał te wszystkie wersje co w połączeniu z archaicznym przekładem oraz przynależności do zakonu Jezuitów (którzy kontrolowali wówczas większość uniwerków czego przykładem jest Kopernik) wyszło ”wielkie gie”
  Sprawdzałem także Arsaret. Możliwe że chodziło o tereny obecnej Polski i Ukrainy, a innej opcji nie widzę.
  Język angielski który jest najgorszym nie licząc ”Hebrajskiego” pod względem imion i nazw promuje nam nazwę nielogiczną Arzareth. Łacina jest bliższa greki i proponuje nazwy: Ar Sareth, Arsareth czyli Arsaret po naszemu. Niestety ale to właśnie wrogowie Boga umieścili nazwy Jehoszua, Hozeasz, Haggai, Habbakuk, Jehoszafat (szatańskie Jeh,Jah) i inne. Objawienie np. jasno mówi o Armageddonie, a masoreci o jakiś Megiddo. Owi kopiści znali NT i dlatego pozmieniali nazwy geograficzne i usuwali proroctwa o Isusie oraz narodzie wybranym. 4 Ks Ezdrasza woleli nie tykać tak jak 1 Henocha (widocznie uznali że za dużo tam jest prawdy, a ich korekty na wiele się zdarzą]
  Judejczycy nawet jeśli przyswoili sobie język Aramejski, język grecki przyswoili sobie jeszcze szybciej i mocniej. To Idumejczycy używali j. aramejskiego.
  Nie znalazłem jednak znaczenia słowa (Arsaret/Ar Sareth), ani żadnych głębszych info). W Tym temacie jest jednak sporo sporo prawdy. Jedno co mnie ciekawi, to kim są Bałtowie oraz Ugrofinowie i jak się tam z nami dostali na ziemie nie podbite przez Rzym ?
  Moim zdaniem te ludy są ze sobą spokrewnione, być może z pochodzenia potomkowie Gamera (według LXX) syna Jafeta, chociaż z innej strony anty Izraelicka propaganda przypisywała wszystkie ludy Europejskie do Jafeta. ‚
  Niektórzy twierdzą że Arsaret to Krym.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dlaczego-trudno-uwierzyc-ze-europejczycy-rasa-kaukaska-moga-byc-zagubionymi-plemionami-izraela-sheldon-emry-2016-10
  ”Judejski historyk Józef Flawiusz, piszący w środkowych i późnych latach I wieku, napisał: „Dlatego istnieją tylko 2 plemiona w Azji i Europie podlegające Rzymianom, podczas gdy 10 plemion są poza Eufratem do dziś i są to ogromne tłumy, w nie oszacowanej liczbie”.”
  Działo się to w czasie króla Ozeasza (żadnego Hozeasza, Hoszea, Jehoszua a inne skażone nazwy). Jest to jednak inna wersja imienia Isus czyli Zbawienie. Po Asyryjski Ozeasza (Auses) to Ausi.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozeasz_(kr%C3%B3l_Izraela)
  Osobiście odrzucam większość rzeczy które są skażone językiem Aramejskim. Jednakż według tej Księgi Scytowie i Izraelici to praktycznie ten sam naród, co powinno nas niezwykle cieszyć. Temat 12 plemion Izraela to najważniejszy temat w całej Historii. Bez tego nie ma co myśleć o nowym niebie i ziemii ani proroctwa. Biblia nie naucza o żadnym ”końcu świata” ale o końcu epoki w dziejach świata rządzonego przez szatanów.
  http://www.christianidentitychurch.net/HOP-5.gif
  http://thetencommandmentsministry.us/ministry/images/scythians-migrate-arsareth.jpg
  Sprawdzałem także po angielsku komentarze Hieronima do Biblii Daniela. To właśnie tacy jak Hieronim czy Orygenes są odpowiedzialni za nasze Biblie a także za nazwy i zdania w nich zawarte. W połowie Średniowiecza przerobiono nawet Wulgate według przekładu masonreckiego (masońskie ręce). Niektórych ksiąg zbytnio nie masakrowali; wyrzucili je na śmietnik i tyle.
  Brakuje więc w Biblii Mesjańskiej 1/3 Księgi Ezdrasza, jeszcze prościej
  W Septuagincie ta Księga była razem z Księgą Nehemiasza jako całośc znana jako 2 Księga Ezdrasza (podejrzewam że była Trzecią Ks. Ezdrasza
  http://www.bibliamesjanska.com/Ezd/1.html
  Ta Księga była Pierwszą Ks Ezdrasza, chyba że ktoś nam specjalnie namieszał.
  https://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka_(wyd._1839-40)/Ksi%C4%99gi_Trzecie_Esdraszowe/Rozdzia%C5%82_I
  4 Księga Ezdrasza nazywa siebie numerem 2.
  Jedno takie małe zastrzeżenie, czy nie lepiej zamiast słow typu ”bo” użyć słowa ”Bowiem, albowiem, gdyż” Chodzi o upiększenie tekstu.
  Według 1 Księgi Henocha możemy uznać że ”Lucyperem” jest Azazel albo inny anioł a to jest bład. Sam jeden anioł niewiele by zdziałał chyba że pojawiło sie kilku takich ancy(DE)monków
  1 Hen 9:
  (6) Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.
  (7) Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.
  (8) Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.
  (9) Kobiety zrodziły gigantów (nefilimów) i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.
  (10) Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.
  1 Hen 10:
  (4) Następnie Pan powiedział do Rafaela (Rafała): „Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
  (5) I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
  (6) I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.
  (7) Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.
  (8) Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!”.
  (9) Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
  (10) Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.
  (11) A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
  (12) Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
  (13) W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.
  (14) Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.
  To dzieło wyraźnie pokazuje że skoro Bóg jest jeden to nie znaczy głowny Przeciwnik Boga jest tylko jeden (np. Gwiazda Poranna). Kilku z nich siedzi w Tartarze (Niszczyciel i inni), jeszcze inni walczą w Niebie a jeszcze inni ukrywają się pod ludzką tożsamością. Skąd możemy wiedzieć że właśnie w TV nie widzieliśmy upadłego ?. Wszystko jest możliwe, a wiadomo że anioł nie wyjawi nikomu kim jest. Podejrzewam konflikt interesów pomiędzy grupą aniołów w Otchłani a grupą nadal prężnie działającą.
  Wcześniej myślałem że Helios/Apollin i Azazel to sama osoba.
  To nie Lucyper namówił innych aniołów do posiadania dzieci.
  1 Hen 69: Cały rozdział dla przypomnienia.
  (1) Jednakże po tym wyroku nadal będą przerażać i prowokować mieszkańców ziemi za to, że im to pokazali.
  (2) Oto imiona tych aniołów: pierwszym z nich jest Szernijaza, drugim Artakifa, trzecim Armen, czwartym Kokabiel, piątym Turiel, szóstym Ramiel, siódmym Daniel, ósmym Nukael, dziewiątym Barakiel, dziesiątym Azazel, jedenastym Armaros, dwunastym Batriel, trzynastym Basasael, czternastym Ananel, piętnastym Turiel, szesnastym Samsiel, siedemnastym Jedtarel, osiemnastym Tumiel, dziewiętnastym Turiel, dwudziestym Rumiel, dwudziestym pierwszym Azazel.
  (3) To są wodzowie aniołów oraz imiona setników, pięćdziesiątników i dziesiętników.
  (4) Imię pierwszego jest Jekon (JKN). To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.
  (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.
  (8) Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.
  (9) Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.
  (10) Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.
  (11) Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.
  (12) Piąty ma na imię Kasdeja. Ten pokazał ludziom wszystkie złe ciosy duchów i demonów oraz ciosy atakujące embrion w łonie [matki] tak, że następuje poronienie. [Pokazał też ciosy atakujące] duszę. [Pokazał im] ukąszenia węża i porażenia w południe, dziecko bestii zwanej „samiec” […]
  (13) To jest zadanie Kesbeela, przyczyny przysięgi, który pokazał [przysięgę] świętym. Kiedy mieszkał na wysokości w chwale nazywał się Beka.
  (14) On to powiedział świętemu Michałowi, że ma wyjawić mu tajemne imię, żeby mogli wspomnieć je w przysiędze, tak żeby ci, którzy wyjawili ludziom wszystko, co jest tajemne, zadrżeli przed tym imieniem i przysięgą.
  (15) Jest to moc tej przysięgi, bo ona jest potężna i mocna. Bóg przekazał tę przysięgę Akaego w ręce świętego Michała.
  (16) Oto tajemnice tej przysięgi: dzięki Jego przymierzu […] jest trwałe. Niebo zostało zawieszone przed stworzeniem świata i pozostaje tam na wieki.
  (17) I Dzięki temu ziemia została założona na wodzie, i od sekretnych tajników gór przychodzą piękne wody, od stworzenia świata aż do wieczności.
  (18) Dzięki temu przymierzu zostało stworzone morze. Umieścił w nim piasek jako fundament z uwagi na czas gniewu i od początku stworzenia nie przekracza ono swoich granic.
  (19) Dzięki temu przymierzu zostały ustanowione czeluście, które są stałe i nie ruszają się ze swojego miejsca od samego początku aż na wieki wieków.
  (20) Dzięki temu przymierzu słońce i księżyc dopełniają swego biegu i nie przekraczają danego im polecenia od [stworzenia] świata na wieki.
  (21) Dzięki temu przymierzu gwiazdy dopełniają swego biegu. Woła je po imieniu, a one odpowiadają mu od [stworzenia] świata na wieki.
  (22) Podobnie czynią duchy wody, wiatrów i wszystkich powiewów oraz drogi wszystkich grup duchów.
  (23) Przechowywane tam są spichlerze dźwięku gromu i światła błyskawicy. Przechowywane tam są spichlerze gradu, szronu, spichlerze mgły oraz spichlerze deszczu i rosy.
  (24) Wszyscy oni wyznają i składają dzięki przed Pan Duchów i śpiewają chwałę całą swoją mocą. Ich pokarmem jest dziękczynienie. Składają dzięki, wielbią i wysławiają imię Pan Duchów na wieki wieków.
  (25) Przymierze to mocne jest nad nimi i dzięki niemu czują się bezpieczni, ich ścieżki są bezpieczne, a postępowanie ich nie doznaje niepokoju.
  (26) Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego.
  (27) Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi.
  (28) Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi.
  (29) Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło. Słowo Syna Człowieczego będzie mocne przed Pana Duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha.
  Edit:
  IV Ezd 13:41
  Jezuita Wujek. 41 A oni tę radę wźięli przed się, aby opuśćili mnóstwo narodów y zaszli w dalszą krainę kędy nigdy rodzay człowieczy nie mieszkał:
  KJV najlepsza: But they took this counsel among themselves, that they would leave the multitude of the heathen, and go forth into a further country, where never mankind dwelt
  RSV neomasorecka But they formed this plan for themselves, that they would leave the multitude of the nations and go to a more distant region, where mankind had never lived,
  Izraelici podbili więc wielką dzicz i stworzyli silne państwo (Wielka Lechia) itp itd. Resztę dowiadujemy się z kronik…
  Sami jednak przez cały czas walczyli między sobą (Juda vs Efraim, Polska vs Rosja, Serbia vs hitlerowska Chorwacja)
  Jeśli Europa Wschodnia była słabo zaludniona to cała ta teoria o pochodzeniu Indoeuropejczyków od Jafeta szlak trafia. Ludy Jafeta to m.in. Indianie, Azjaci, Turko-Mongoły i reszta żyjących zdecydowanie na Północy. Według Biblijnego opisu stwarzania Australia znajduje się na północy, a oni nazwali to Terra Australis Incognita, czyli z łaciny Nieznany Południowy Ląd.
  Znalazłem coś ciekawego (błąd)
  IV Ezd 14:
  (24) A ty sobie przygotuj wiele tabliczek do pisania, i weź z sobą Sareasza, Dabriasza, Salemiasza, Kohana i Asiela – tych pięciu, którzy byli uczeni szybkiego pisania.
  A mianowicie w imieniu szatańskiej ściemy ”Kohana” Koh to faryzejskie słowo oznczaczające (Chyba) kapłana – Kohen.
  KJV: [24] But prepare for yourself many writing tablets, and take with you Sarea, Dabria, Selemia, Ethanus, and Asiel — these five, because they are trained to write rapidly;
  Ethanus, Ecanus, a jeśli usuniemy łacińską końcówkę ‚us’ to wyjdzie nam Ethan czyli Etan. Dobrze chociaż że tej księgi nie usunięto ze wszystkich wydań Wulgaty i wydań protestanckich jak KJV i innych.
  2) O Bogu, O Henochu i Samobójcach
  Z tego co widzę to każdy ma inne pojęcie istoty Stwórcy. Wynika to głównie albo z indokrynacji albo z naszej wolnej woli oraz wyobraźni. Osobiście nie wierze już w dogmat ognistego piekła który Boga znieważa. Chyba że coś w rodzaju piekła dla aniołów, to już całkiem co innego. W religiach opartych na Pawle (Chrześcijaństwo, Islam, Talmudyzm) łatwo jest ”wrzucać innych do piekła” A skąd możemy wiedzieć co Bóg sądzi o takiej osoby, skoro my nie wiemy często czym dana osoba się kieruje. w moim prywatnym wyobrażeniu Bóg nie jest osobą okrutną i nie działa na zasadzie ”bo ja tak mówię i nic ci do tego”. Sprawiedliwy Bóg który jest jednocześnie Ustawodawcą, wykonawcą i sędzią powinien być otwarty na dialog z człowiekiem, nawet jeśli jest przy Stwórcy niczym pyłek. Nie wyobrażam sobie sytuacji jeśli po utworzeniu Państwa Bożego na ziemi, Bóg nie nauczałby ludzi jak mają życia i przy okazji pytać się o ich zdanie. A co z kwestią muzyki, naszych zwierzątek domowych, poezji, technologi i wiele innych. Przecież muzyka i poezja to dzieło Boga a nie aniołów którzy to wszystko wypaczyli. świat nie jest szatański ale poważnie skażony satanizmem a to już jest olbrzymia różnica wybielająca Stwórcę który nie jest winny tego całego zamieszania. Wcześniej kościól nauczał także bardzo niebezpiecznej nauki piekła dla samobójców. Jak trzeba być zindoktrynowanym aby skazać biednego samobójce na karę wiecznej męki bez zmartwychwstania. Przeciez większość którzy popełniają samobójstwa to ludzie młodzi prześladowani przez rówieśników albo ci którzy stracili majątek przez kredyty. Nie widzą oni innego wyjścia i nie jest to ich wina, a często tych ludzi dopadały demony i inne. Żaden trzeźwo myślący człowiek nie odebrał by sobie życia od tak, więc radzę uważać przed osądzaniem innych i dorabianiem sobie własnych nauk.
  Wcześniej z powodu rzekomych dowodów na piekło odrzuciłem Słowiańską (2) Księgę Henocha:
  http://members.upcpoczta.pl/s.nagorski/henoch/henslowian.pdf
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/12/2-ksiega-henocha/
  Za ten oto fragment
  2 Hen 10:
  Rozdział 10 – Tutaj oni pokazywali Henochowi straszliwe miejsce i różne tortury
  A tych dwu ludzi zaprowadzili mnie na górę w stronę północy i pokazali mi tam bardzo straszne miejsce, a tam byli wszelkiego rodzaju tortury w tym miejscu: okrutna ciemność i nie oświetlona ciemność, a tam nie ma żadnej jasności, lecz mroczny ogień i stale płomienie unoszą się i tam przepływa rzeka ognia, tak że to całe miejsce pełne jest ognia i wszędzie tam jest mróz i lód, pragnienie i strach, podczas gdy obligacje bardzo są okrutne, a aniołowie straszni i bezlitośni, mają okrutne narzędzia bezlitosnych tortur i powiedziałem: Nieszczęście, nieszczęście, jak bardzo straszne jest to miejsce. Ci ludzie mówili do mnie: Henoch to miejsce zostało przygotowane dla tych co hańbią Boga, którzy na Ziemi praktykują grzechy przeciwko naturze, którzy są dziećmi sodomicznego zepsucia, którzy wykonują magię, czarują i czynią diabelskie czary i którzy chwalą się swymi niegodziwymi czynami, kradną, kłamią, rzucają oszczerstwa, czynią zawiść, urazę, cudzołóstwo, morderstwo i którzy są przeklęci, kradną dusze ludzi, którzy widząc biednych zabierają ich towary i sami się bogacą, ranią innych ludzi kradnąc towary, że nie są zdolni zaspokajać głód, aby nie umarli z głodu, są zdolni rozbierać do naga, obnażać, którzy nie znają ich stwórcy i kłaniają się bezdusznym i bez życia bogom, którzy nie mogą widzieć ani słyszeć, pyszniącym się bogom, też tym co rzeźbią obrazy i oddają pokłony swej nieczystej pracy, dla tych wszystkich jest przygotowane to miejsce pośród tych, jako ich wieczne dziedzictwo.
  Może warto przyjrzeć się głębiej także temu dziełu. Nawet ten dodatek zwany ”Wychwalanie Melchizedeka” nie wygląda na oko aż tak strasznie. Nie jest on gnostycki 🙂
  Gdy właśnie teraz przeglądałem tą księgę na szybko zobaczyłem dwa ciekawe rozdziały:
  2 Hen 54 Henoch naucza swych synów aby wręczali te księgi też innym
  ”Wówczas te księgi nie pozwolą na niezrozumienie tego co podałem jako dziedzictwo dla waszego pokoju. Weźcie je do rąk wszyscy, którzy chcecie i nauczcie się z nich, że możecie ujrzeć bardzo wielkie i cudowne dzieła Pana.”
  2 Hen 60:
  Ten co czyni szkodę duszy innego człowieka, robi szkodę swej własnej duszy
  Ten kto zabija duszę człowieka, zabija swą własną duszę i zabija swe własne ciało, i to nie jest żadna kuracja dla niego na wszystkie czasy.
  Ten kto łapie człowieka w jakiejkolwiek pułapkę, będzie tkwić sam w tym i to nie jest żadna kuracja dla niego na wszystkie czasy.
  Ten kto wkłada człowieka w jakimkolwiek naczynie, jego zemsta będzie wymagała wielkiego sądzenia na wszystkie czasy.
  Ten kto źle
  pracuje lub mówi źle przeciw jakiejkolwiek duszy, sam nie będzie kierowany do prawych na wszystkie czasy.
  * Nie możemy się ponownie narodzić samymi słowami, powinniśmy odrzucić przede wszystkich fałszywe doktryny – Piekło, Paweł itd.
  * Ksiąg Henocha mogło być znacznie więcej jako że były to najstarsze pisma na świecie.
  Zastanwiam się czy ten fragment 4 Ezdrasza, 14 rozdział dotyczy apokryfów jak 1 Henocha, czy chodzi o tylko księgi starego testamenty czy także o Ewangelie. 24 Księgi są w Tanachu (oni liczą np. Dwie księgi kronik jako jedno, 12 proroków jako jedno, itd). Masoreci wywalili 3 i 4 Księgę Ezdrasza i 1 Księge Henocha to razem Trzy Księgi.
  Cztery Księgi Machabejskie, 1 Barucha, Tobiasza, Judyty, Mądrości, Syracha, Psalmy Salomona, a być może nawet 2 Księge Barucha. Dlatego sądze że jesteśmy w stanie odzyskać kilka z tych ksiąg ale nie wszyskie.
  Biblia powołuje się na nieznane nam księgi, chociaż Isusu nie powoływał się wyraźnie do wszystkich ksiąg np. Jezekiela/Ezechiela. Dlatego nie powinniśmy tak zwracać na to uwagę czy dzieło było czy nie było cytowane.
  Naliczyłem tak ze 46 Ksiąg które można sprawdzić [głównie ze Starego Testamentu, kanon Etiopski, Syryjski oraz Septuaginta]
  Dlaczego niewielu zajmowało się tymi dziełami, dlaczego nikt ich nie obalił. Lepiej za to cytować ”Pawła” którego rzeczywiste imię było całkiem inne co odzwierciedla nam to że nie było papieża Piotra II ale za to Paweł I już był.
  3) Syryjski Lew, Rzymscy Pontifex Maximus, Proroctwa Daniela
  Ciekawe że w XX wieku Syrie posiadała Francja a Palestynę Anglia. To nie USA są najbardziej wojowniczym nr. 1 a raczej nr. 3 bo Anglicy byli o wiele gorsi. Te wszystkie kolonie były zazwczaj i dalej są Angielskie.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_zale%C5%BCne
  Zapomniano tam wpisać Polskę, Ukraine i przede wszystkim Niemcy.
  PS. a o takim czymś ktoś słyczał?
  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydowski_Obw%C3%B3d_Autonomiczny
  Czytałem ostatnio troche o Prezydencie Syrii oraz ten wywiad:
  https://pracownia4.wordpress.com/2013/09/17/wywiad-cbs-z-baszarem-al-asadem/
  Jak może ktoś nam mówić ”jaki to zły Assad” skoro nawet nigdy nie widział tego człowieka ani w TV ani na żywo już nie mówiąc że nie słyszał opinii Syryjskich obywatelii (nie Islamistów)
  Ów Antyglobalista roku 2012 wygląda na człowieka bardzo mądrego, i praktycznie długo broni państwa przed Islamistami. Nie oczekujmy że media będą mówić o nim prawdę, możliwe że nawet wróg nr.1 dla świadków Russela czyli Putin ze swoimi ”koszernymi” kolegami przerobi Syryjczyków pozwalając na rozkradanie kraju.
  Jasno on (Assad) wskazuje że ci ”rebelianci” to nic innego jak oprawcy a nie opozycja. Nasz ”rząd” także nie wspomaga Syryjczyków, nawet jeśli mówią że wysyłają wojska do Aramu to nie po to aby uratować państwo. Jak wiemy stolicą Aramu jest Damaszek, który jako jedno z najstarszych miast świata jest skazane na zagładę.
  Kto korzysta najbardziej na rozpazie Syrii? Dla USA, UK, ZSRR to kolejne zniszczone państwo. Ale dla współczesnego Edomu/Chazarii i Turcji bardziej się to opłaca. Arabia Sefardyjska jest zajęta Jemenem, a Iran czyli nasi pra-sąsiedzi z czasów Scytyjskich, Persowie to także państwo opanowane przez Islam i pewnie agentury. Wszystko układa się w praktycznie prosty plan, i nie chodzi tu o żadne ”NWO” ani inne bzdury. Czyżby szatani tak bardzo chcą Bogu dopiec niszcząc człowieka a jednocześnie gardząc nim? Przecież aniołowie nie głoszą często lucyperianizmu tak otwarcie, ale za to dają fałszywą nadzieję – za pomocą New Age np.
  Tru(m)p możliwe że służy świadomie lub mniej świadomie upadłym takim jak Abaddon czy Merkury (Apollyon i Hermes). Problem że dużo osób wyobrzymia działalność ”chochlików”, złodziejów energicznych – Demonów. Większośc zwala cały ten problem albo na Boga (ateiści i dwaj papieże) albo na jednego z aniołów nazywanego ”Oskarżycielem – ” albo ”Gwiazdą Poranną – Fosforos, Lucyper, Morgenstern, Wenus). Pierwsza Księga Henocha obala taką naukę zwalania na jednego złego anioła wskazując nam jednocześnie na wielu innych buntowników których imion nie muszę wymieniać.
  Mnóstwo Rzymskich tyrantów było albo Nefilimami albo posiadali jakiegoś pośrednie bądź bezpośrednie pochodzenie od nich. Zdarzali się także dobrzy władcy (5 dobrych cesarzy), kilku papieży mogło być normalniejszymi od reszty. Czasem opłacało się dać im na tron kogoś dobrego, aby podnióśł im reputację. Mieli przynajmniej co później niszczyć ”Co by tu jeszcze spiepszyć”
  Czytał ktoś może biografię kilku Cesarzy (Kommodus, Neron, Konstantyn oraz ultra zwyrodnialec pederasta Heliogabal ?)
  http://historia.wp.pl/title,Zbrodnie-swietego-Konstantyna,wid,16744274,wiadomosc.html?ticaid=11907f
  http://homiki.pl/index.php/2004/07/heliogabal-szaleniec-czy-prowokator/
  Papieże nie byli od nich lepsi 🙂
  Jednym z dowodów na to że Allah to skradziony przez aniołaprzymiot Stwórcy jest postać a raczej imię Rzymskiego Cesarza, młodocianego zboczeńca z Syrii – Heliogabala. Przez Syryjczyków to bóstwo było zwane jako El Gabal albo Elah Gabal czy Pan Góry. W jego światyni znajdował się CZARNY KAMIEŃ, jako rzekomy meteoryt czyli przyjazd aniołów. Imię Elah przypomina Allaha, a także słowo El (imiona Jezekiel, Daniel, Jeremiel, Ramiel itd). Poganie zrobili sobie z tego bóstwo o imieniu El. Na nasz język znaczy to Bóg albo Pan. Czyli Allah to Bóg, Pan, Pan Bóg, Bóg Lachów itd. Jednakże osoba którą czczą wyznawcy Koranu nie posiada cechy Boga Ojca Izraela. To nie jest ta sama osoba i w tym jest problem.
  Gnostycy czcili Sofie, chociaż na nasz język to oznacza że czcili Mądrość jako osobę żeńską, reszta to już ich pokręcone nauki. Nie raz już pokazywałem że rzeczowniki i inne przymioty przerabiano na imiona własne tak jak z Jewe/Eeve czyli Bóg zrobiono jakiegoś demiurga Jahwe albo Jehowe. Imię jest bardzo ważną rzeczą i dlatego nam to wszystko poprzekładano.
  Zapomniałem dodać że kult Elah Gabala wywarł ogromny wpływ na późniejszy kult Słońca Niezwyciężonego (Helios/Apollyon+Mitra). Tyran Konstantym czcił owe bóstwo aż do końca swego życia.
  Nie tylko w Rzymie panowała taka rozpusta, ale także w inny królestwach..
  Kiedyś podejrzewałem że Dynastia Piastów to Danici z pochodzenia. Teraz już wiadomo że Słowianie także byli nazywani Germanami, ba! nawet Słowianie zbudowali Berlin, Lipsk, Drezno, Brandenburgie i inne.
  Dzięki Biblii (po grecku Księga) Daniela oraz Objawieniu i 4 Księdze Ezdrasza wypiszmy więc najważniejsze królestwa:
  1 Egipt – Centrum kultu aniołów, mieszanin ludzi, aniołów i zwierząt. Potomkowie Chama, Mesraima, podbili Libię, Syrię i Chaanan itd. Egipcjan złupiły najpierw ”Ludy Morza” a następnie Memfis zdobili Asyryjczycy, następnie egipt zdobywały poniższe królestwaEgipcjanie władali na pełnymi narodami Izraela,
  2 Asyria – Potomkowie Sema, Assura którego uznali za bóstwo. Po wielu wiekach zacofania nagle stali się światową potęgą (ingerencja szatanów ?). Podbili Egipt i Bliski Wschód. Podbili 10 plemion Izraela i wyrzucili ich na północ, znani pózniej jako S(z)cytowie i Kimerowie. Używali języka starożytnych Syryjczyków. Na ironię podbili ich właśnie sojusz Medów, Scytów i Chaldejczyków
  3 Babilon Mały/Chaldea – Chaldejczycy potomkowie Sema. Osobiście bardziej pamiętam podboje Asyryjskie niż Chaldejskie. Wcześniej Chaldejczycy byli zależni od Asyryjczyków. Historie tego państwa znamy głównie dzięki biografii Nabuchodonozora/Nebuchadnezzara. Podbili oni jednak wraz z Idumejczykami, Judejczyków narzucając obu ludom swój język wzięty od Asyryjczyków.
  4 MedoPersja
  A) Media/Madai – Medowie, podobno synowie Jafeta i Madoja. Podbili oni Chaldejczyków a także panowali nad Persją. Przejeli jednak dużo Chaldejskich praktyk, pomimo tego nie gnębili Judy.
  B) Persja – potomkowie bodajrze Sema i Elama. Jest taka możliwość że Elamici to przodkowie Persów. Niektórzy twierdzą że Farsowie/Persowie wywodzą się od Ariów tak jak Słowianie. Pomazaniec Cyrus odbudował Jerozolime oraz oddał Judejczykom państwo, czyli Księga Estery jest próbą oczernienia zarówno Słowian jak i Persów. Persowie podbili Medów, chociaż wcześniej byli ich lennikami. Persów podbili Macedończycy, Hellenowie i Spartanie (Danici i Jowanie) pod wodzą upadłego anioła niosącego sobą kult Heliosa. Persja to jedno z najstarszych państw. Oni pomimo Islamu nadal istnieją. Persowie to jedno z najważniejszych i najciekawszych królestw jeśli chodzi o przyszłość 10 plemion Izraela.
  5 ”Grecja”
  Macedonia – potomkowie Sema i Jafeta. Narzucali oni kulturę Helleńską podbitym ludom (Synkretyzm i Globalizacja).
  Seleucydzi i Ptomeleusze to dwie dynastie z 4 w czasie ostatniej redakcji Septuaginty. To nie jest prawda że Pentateuch powstał w niewoli Chaldejskiej, oj nie. Pierwsi czczili w Syrii Apollyona/Heliosa a drudzy Bachusa/Ozyrysa. Jeśli Alexander to Helios według mojej hipotezy to Antioch byłby ”synem Zeusa, który po raz kolejny skradł przymiot Stwórcy” Apollinem, albo na odwrót. Nie wiem jednak kim był ”Zeus/Jupiter” czyli Baal. Kim był Baal, skoro wiele cech ma wspólnych z Heliosem. Czy może nie powinniśmy mitologie i inne brać na poważnie, gdyż są dezinformacjami. Seleucydzi gnębili Judejczyków dlatego usunięto księgi Machabejskie z Tanachu.
  Wbrew pozorom święto Hanuka nie jest rocznica wygranej Judejczyków z Seleucydami, a raczej ich przegraną z Idumejczykami. Wygrali bitwę ale nie wojnę. Wpuścili pasożyta na własne łono.
  Aleksander Macedoński uważał że jego ojcem był Zeus-Amon. Amon=Amun=Amen. Biblia za pomocą itacyzmu używa słowo amin a nie amen. Nie wiadomo ile jednak dopisano a ile usunięto.
  6) Rzym
  Najsilniejsze królestwo ze wszystkich, pomimo Romanizacji podbitych ludów sami przejęli po części kulturę Grecką i Judejską. Jego siłę znamy dobrze, albowiem to królestwo miało rządzi aż do ponownej Boskiej Interwencji w dziejach świata. Państwo przeżywało w III wieku kryzys i rzekomo upadło w 476 r. dzięki podbojom dokonanym przez plemiona ”Germańskie” czyli w dużej mierze Izraelitom, Słowianom.
  7 Święte Cesarstwo Rzymskie
  Rzym od V wieku dał większą autonomię swoim prowincją. Galia przerobiła się na Francję, Brytania na Anglię itd. Aż nagle władza Pontifex Maximus czyli papieża urosła w siłę. Nagle objawili się od IX wieku Polacy, Niemcy, Chazarowie itd. Możliwe że ten okres był niezwykle ważny dla aniołów dlatego mocno sfałszowano wydarzenia z tzw. ”wieków ciemnych”
  Imperium Rzymskie w nowej formule (czyli osobno Cesarz i Papież aby dać nam złudzenie że religia i polityka to co innego) gnębiło Słowian o wiele bardziej. Słowianie chętnie ponownie przyjmowali Boga, nawet jeśli to był miks Biblii z naukami Pawła.
  Potem mieliśmy Holokaust Prus, walki z zakonem Teutońskim, Triumf Jezuitów, ”nawrócenie Inigo Loyoli podobnego do Saula z Tarsu’, Rozbiory. Większość naszej historii (publikacji itd) powstało właśnie z okresu kiedy państwa słowiańskie były w niewoli.
  W XX wieku mieliśmy realizowany plan III Wojen, upadek Rosji i III Rzeszę.
  Ogólnie mówiąc Rzym zawsze wysługiwał się Niemcami i Anglikami a później Francuzami i USA-ńczykami.
  8 Wielkie Nieznane
  Rzym, Londyn, Waszyngton i inne typu EU, ONZ itd.
  Ta cała historia jak to Rotszyld przejął UK w 1815 roku jest podobno bajką dla ubogich. Dorobili się oni fortuny dzięki ropie i innych krętactwach jak to bankierzy.
  Kandydat na prezydenta Francji jest ich podopiecznym i jeśli wygra to oznacza to kolejne lata dominacji Anglii nad Francją, i inne…
  Zapomniałbym dodać inne mniej znaczące królestwa : Urartu, Lidii, Armenii, Pontu itd.
  4) Cytaty ze źródłami
  Efraim Zuroff (ur. 1948) – izraelski historyk.
  Palestyński lider, który uzna Izrael jako państwo żydowskie i nie zostanie zamordowany, będzie tym, który przyniesie pokój.
  Źródło: Artur Domosławski, REPORTAŻ: Palestyna czeka na państwo Czas Palestyny, polityka.pl, 4 października 2011
  Wierzę, że Żydzi mają misję. Nie jesteśmy na tym świecie, żeby żyć jak Francuzi, Chińczycy czy inne narody. Nieraz mówimy o sobie jako o narodzie wybranym, ale jesteśmy wybrani nie dla przywilejów: mamy obowiązek czynić ten świat lepszym.
  Źródło: Artur Domosławski, REPORTAŻ: Palestyna czeka na państwo Czas Palestyny, polityka.pl, 4 października 2011
  Zupełnie szczerze: wolałbym, żeby państwo palestyńskie w ogóle nie powstało. Nie ufam ich intencjom. Marzą, żebyśmy zniknęli.
  Źródło: Artur Domosławski, REPORTAŻ: Palestyna czeka na państwo Czas Palestyny, polityka.pl, 4 października 2011
  Arik Ascherman (ur. 1959) – izraelski rabin, współzałożyciel i dyrektor organizacji „Rabini na rzecz Praw Człowieka”.
  Gdybyśmy mówili tylko o sprawiedliwości ekonomicznej czy pracownikach zagranicznych, prawdopodobnie bylibyśmy w stanie dojść do porozumienia. Niektórzy bardziej liberalni osadnicy zgadzają się w kwestii praw człowieka w odniesieniu do Palestyńczyków jako do osób indywidualnych, rozmowa kończy się jednak, kiedy zaczynamy poruszać temat praw człowieka w kontekście praw zbiorowych – jak prawo narodu. (…) Niestety, w Izraelu panuje symbioza pomiędzy judaizmem a skrajnym nacjonalizmem, staramy się to zmienić, co jest im bardzo nie na rękę.
  Źródło: Aneta Jerska, Rabin odbudowuje palestyński dom, Przekrój.pl, 2 września 2012 r.
  Obecnie mamy do czynienia z paradoksem. Nie chcemy oczywiście, żeby ludzie byli przeciwko Izraelowi. Ale co mamy na myśli, kiedy mówimy o działaniach proizraelskich? Wiele krajów wspiera Izrael niezależnie od wszystkiego – wedle logiki, że cokolwiek Izrael chce zrobić, musimy to wspierać. Nie pozwalamy swoim przyjaciołom prowadzić pod wpływem alkoholu – podobnie powinno być z Izraelem. Prawdziwe wsparcie polega na mówieniu o tym, że to, co robi ten kraj, nie jest dobre. A zatem tym, czego potrzebujemy w tej chwili, jest mówienie na przykład o wyburzeniach palestyńskich domów. Świat i społeczność międzynarodowa powinny powiedzieć „stop”.
  Źródło: Aneta Jerska, Rabin odbudowuje palestyński dom, Przekrój.pl, 2 września 2012 r.
  Obecnie wśród izraelskich obrońców praw człowieka toczy się duża debata na ten temat, wielu z nich nie wierzy już w żadną zmianę społeczną i dlatego są przekonani, że musimy liczyć na wsparcie społeczności międzynarodowej. Uważam, że świat zewnętrzny ma do odegrania bardzo dużą rolę, ale nie wydaje mi się, aby było to wystarczające. Czy zmiana jest możliwa od wewnątrz? Wierzę, że Izraelczycy i Palestyńczycy mogą żyć razem tutaj. (…) Uważam, że zmiana jest możliwa również w samym Izraelu.
  Źródło: Aneta Jerska, Rabin odbudowuje palestyński dom, Przekrój.pl, 2 września 2012 r.
  W Izraelu bojkot może zostać wykorzystany w sposób propagandowy – jako kolejny przykład na to, że świat nas nie lubi. Według mnie jedynym sposobem byłoby wycofanie inwestycji z firm czerpiących zyski z okupacji.
  Źródło: Aneta Jerska, Rabin odbudowuje palestyński dom, Przekrój.pl, 2 września 2012 r.
  Jeff Halper (ur. 1946) – izraelski antropolog, pisarz i pokojowy aktywista, dyrektor Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów, nominowany w 2006 r. do Pokojowej Nagrody Nobla.
  Groźby ze strony Iranu są (…) dla Izraela korzystne – pozwalają odwrócić uwagę od okupacji Palestyny. Im więcej Ahmadineżad mówi, tym łatwiej uznać Iran za śmiertelne zagrożenie. I na tym polega cała rzecz – nie chodzi o atak, chodzi o groźby, które de facto zagrożeniem nie są.
  Źródło: Tomasz Kostrzewa, Społeczeństwo Izraela jest przeciwne interwencji militarnej w Iranie – wywiad z Jeffem Halperem., solidarniziranem.pl, 27 sierpnia 2012.
  Trudno jest przekonać społeczeństwo do akcji militarnej, gdy z ust najważniejszych osób w państwie słyszy się tak odmienne opinie. Uważam, że społeczeństwo w większości jest przeciwne takiej akcji. (…) Jednak Izrael może i tak zaatakować Iran, ponieważ władza nie liczy się z opinią publiczną.
  Źródło: Tomasz Kostrzewa, Społeczeństwo Izraela jest przeciwne interwencji militarnej w Iranie – wywiad z Jeffem Halperem., solidarniziranem.pl, 27 sierpnia 2012.
  Uważam, iż nie powinno być żadnych negocjacji. Bo kto to słyszał, aby okupowany naród negocjował swą wolność? Okupant musi się wycofać. W świetle prawa, rezolucji ONZ itd. izraelska okupacja musi się skończyć. Kropka. Tu nie ma czego negocjować. Mówi się, że trzeba negocjować granice. Nie! Granice z 1967 r. zostały uznane przez społeczność międzynarodową i zaakceptowane przez Palestyńczyków w 1988 r. Granice są zatem ustalone. Koniec.
  Źródło: Patrycja Bukalska, Izrael podpali arabski świat, w: „Tygodnik Powszechny” nr 42 (3249), 16 października 2011.
  Myślę, że 70 proc. mieszkańców Izraela zaakceptowałoby rozwiązanie w postaci dwóch państw. Osadnicy i środowiska, które powtarzają, że to niemożliwie, bo to historyczna ziemia Izraela, stanowią może jeden procent. Problem w tym, że Izrael stworzył tyle faktów dokonanych – te wszystkie osiedla, całe miasta osadników – iż nie widzę sposobu, żeby ich usunąć. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy większość Izraelczyków chciałaby rozwiązania w postaci dwóch państw, ale to, co trzeba zrobić, aby ten cel osiągnąć, wydaje się niemożliwe.
  Źródło: Patrycja Bukalska, Izrael podpali arabski świat, w: „Tygodnik Powszechny” nr 42 (3249), 16 października 2011.
  Unia nie mówi w tej sprawie jednym głosem. Problemem są Polska, Czechy i inne kraje Europy Wschodniej. Jesteście bardziej proamerykańscy niż pozostali Europejczycy. Większość Europy Zachodniej zdecydowanie dystansuje się w tej sprawie od Waszyngtonu. Pytanie, czy stanowisko m.in. Polski i Czech, które hamują tu Europę, będzie się zmieniać. Byłem w Polsce, kiedy wizytę w Izraelu składał premier Tusk. Powiedział on, że Polska jest najwierniejszym przyjacielem Izraela. To bardzo zabawne, bo w tym samym czasie w Izraelu przeprowadzono badania opinii publicznej i okazało się, że ulubionym państwem izraelskich Żydów są Niemcy. Polska znalazła się na końcu listy. Polski rząd jest zatem proizraelski, ale Izraelczycy wcale nie są w zamian propolscy.
  Źródło: Patrycja Bukalska, Izrael podpali arabski świat, w: „Tygodnik Powszechny” nr 42 (3249), 16 października 2011.
  W Izraelu społeczeństwo nie posiada bezpośredniego wpływu na stanowisko rządu. Wynika to z ordynacji wyborczej, według której całe państwo jest jednym okręgiem wyborczym. Posłowie zawdzięczają miejsce w parlamencie partii, a nie swojemu lokalnemu elektoratowi. W konsekwencji deputowani są przede wszystkim przedstawicielami partii i nie reprezentują konkretnych społeczności.
  Źródło: Tomasz Kostrzewa, Społeczeństwo Izraela jest przeciwne interwencji militarnej w Iranie – wywiad z Jeffem Halperem., solidarniziranem.pl, 27 sierpnia 2012.
  Jigal (Yigal) Amir (ur. 1970) – izraelski student prawa i religii, ultraprawicowiec, który 4 listopada 1995 zastrzelił premiera Izraela Icchaka Rabina, za co został skazany na dożywotnie więzienie.
  Działałem z rozkazu Boga. Niczego nie żałuję.
  Źródło: Tom Smith, Proces Yigala Amira w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, tłum. Jarosław Mikos, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998, ISBN 8372270570, s. 475.
  Świetnie. Zamierzałem go zabić. Jestem szczęśliwy. Każdy, kto ma na sumieniu śmierć Żydów, sam zasługuje na śmierć.
  Opis: słowa, które miał wypowiedzieć Amir na wieść o śmierci Rabina według inspektora policji Yossiego Gershoma, który wiózł zamachowca do aresztu.
  Źródło: Tom Smith, Proces Yigala Amira w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 476.
  Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla Boga Izraela, Tory Izraela, ludu Izraela i ziemi Izraela. Musiałem dokonać tego czynu, nawet jeśli był sprzeczny z moim charakterem i moją osobistą filozofią, ponieważ polityka Rabina spowodowałaby nieodwracalne szkody. To, co uczyniono w ciągu ostatnich trzech lat, sprawi, że w tym kraju popłyną rzeki krwi.
  Opis: w swym końcowym wystąpieniu na procesie.
  Zgodnie z naszym prawem Żyd, który oddaje swój lud i swoją ziemię przeciwnikowi, powinien zostać w tej samej chwili zabity. Studiowałem Torę i znam wszystkie niezbędne teksty.
  Opis: na swym procesie.
  Źródło: Tom Smith, Proces Yigala Amira w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, op. cit., s. 477.
  [Zobaczmy że człowiek który zamieszkuje państwo ”Izrael” jest nazywany Izraelczykiem (od państwa) a nie Izraelitą (Od pochodzenia). Myślą że nazwą państwo Izrael, to każdy to łyknie. Jest większe prawdopodobieństwo że taki Palestyńczyk posiada geny Judejskie niż Żyd który posiada więcej genów Chazerskich (Turko-Mongolskich) bądź Sefardyjskich (Berberyjskich, Hiszpańskich, Arabskich itd)
  System rabiniczny wie że cokolwiek zrobi to większość państw będzie to popierać, dlatego tak narzuca się nam nienawiść do muzułmanów, chociaż Pawłościaństwo i Talmudyzm popełniły więcej zbrodni.
  Nie pokazuje nam się za dużo wypowiedzi Syryjczyków, Palestyńczyków, Persów i innych ludów które tam mieszkają. Jaka to w Syrii po pierwsze wojna domowa skoro Islamiści to nie są głównie Syryjczycy ?
  Co jest śmieszne, kiedy Żydael zaatakuje Iran albo Syrię wraz z Islamistami to nikt nie zrobi afery, ale kiedy Iran albo Syria zaatakują Żydael albo Islamistów to wtedy wszystkie media wrzeszczą jaki to Assad niedobry, na zasadzie równy i równiejsi. Dlatego to państwo ma wykonania ważny dla szatanów cel. Część Muzułmanów się pewnie nawróci kiedy ujrzy Boga, tak samo Chrześcijanie i Judejczycy. Sam Islam wewnątrz to te same nauki co w Katolicyzmie Rzymskim. Wątpie aby Bóg w chwili swojej interwencji w dzieje świata po 2 tysiącach lat przerwy (testowania ludzkości, na zasadzie ”zobaczymy jak sobie poradzą kiedy Bóg nie będzie powoływał proroków itd” moja hipoteza”) pozwoliłby aby świat nie rozpoznał ani Jego ani Syna. Część da się oszukać, ale Bóg nie da nikomu zginął na zawsze z powodu niewiedzy. Śmierć Druga, Wieczne Męki czyli unicestwienie będzie w pełni świadomym wyborem. Nie wyobrażam sobie jednak żeby Pan zesłał kogoś na nieskończone męki ”w piekle”. Co innego kiedy taki ultra-zbrodniarz pocierpi na sadze ”oko za oko”. Przecież ta zasada nie została usunięta, ale w czasie niewoli jest niemalże niemożliwa do wykonania, ale Bóg może odpłacić się Gigantom za ich zbrodnie. Kwestia genetyczna to jedno, a druga to świadome łamanie prawa. Usprawiedliwieniem nie są więc nasze geny.
  PS. Jak oni bardzo oddzielają pięcioksiąg od reszty Biblii twierdząc jak to oni przestrzegają Prawo Mojżesza, zgodnie z Talmudem kłamiąc. ]
  Tora to nie jest chrześcijańskie Słowo. Są dwa źródla tego słowa [albo od słowa HistoRIa albo źródło talmudyczne]. Po drugie jest to pierwsze pięc ksiąg Biblii a nie jakaś osoba ksiega. Tanach to rabiniczny przekład jedynie ”jednego buta” (Starego Testamentu)

  Polubienie

 11. Kamilu, czy mogłabym przedstawić tu moja koncepcję Antychrysta, jest trochę linków w komentarzu i ze 2 filmiki, ale warto wziac ja pod rozwagę , potrzebuje rozwiniecia tej koncepcji w oparciu o Biblię , o obecne wydarzenia.. np jaki jest cel pokazania/przedstawienia swiatu tego Antychrysta.. mam konkretna osobe na mysli, ale co dalej?.. licze na cenne uwagi, pomysły etc..

  Polubienie

  1. musze rozdzielic bo nie chce sie opublikowac w calosci …
   Osobe Antychrysta wiązałabym nie z polityka, religią a z muzyką , bo to wlasciwie ta sama klika… brzmi niewinnie ale obecnie to grupa trzymająca władzę nad młodymi.. muzyka opanowała wszystko jest narzedziem indoktrynacji zarowno politycznej /lewactwo/ jaki i religijnej /islam/.. widzimy jak wprowada się islam do muzyki, arabskich wykonawcow a teraz mamy na topie arabskiego DJ’a z kawalkiem – I’m the One DJ Khaled ft. Justin Bieber

   – w nim wzmiankuje się tez , ze „We The Best” to tytuł jego wytwórni oraz albumu ale taki oto napis z lwem widnieje na Instagramie jego nowo narodzonego syna – We The Best! 🦁… no własnie syn .. teledysk zaczyna sie od Asahda i zblizeniu na jego wygrawerowane imienie i nazwisko na czarnej tablicy ?! jest przedstawiony jako Executive producer i jego twarz jest widziana jako pierwsza, w samochodzie z owieczką!!!!

   Polubienie

   1. /wygrawerowane imie oczywiscie/
    Tato DJ Khaled to muzułmanin, o ktorym dziwnie sie zrobilo glosno, moja uwage zwrocil jego najnowszy album „DJ Khaled zaprezentował z okazji rozdania nagród Grammy singiel „Shining”!!!!!, który zwiastuje nadejście jego dziesiątego albumu. Beyonce i Jay-Z, najpotężniejsza para branży muzycznej, pojawiają się w utworze gościnnie. Khaled ogłosił, że nowa płyta nosi nazwę „Grateful”, a jej producentem wykonawczym jest urodzony w październiku ubiegłego roku syn producenta, Asahd.!!!” – prosze zwrocic uwage na sama okladke na ktorej widnieje ten maly chlopiec oswietlony, jakby naznacny…

    To dziecko jest WYJĄTKOWO medialne, w przeciwienstwie do dzieci innych gwiazd , na zdjęciach widać, ze jest podnoszone, całowane przez tatusia, adorowane przez towarzystwo z branzy – to wszystko ma miejsce na najwazniejszych wydarzeniach muzycznych.. ma nawet swoj profil na instagramie – prawdopodobnie dziecko jest klonem tatusia i ?
    Z numerologicznej strony:
    ojciec
    Khaled Mohamed Khaled = 78 = 15 = 6
    syn
    Asahd Tuck Khaled = 48 = 12 = 3 /liczba Boga/
    ale jak to zozdzielimy
    Asahd = 11184 = 15 = 6
    Tuck Khaled= 33 = 6
    urodzony – 23102016 = 15 = 6
    =
    666
    Moje pytanie czy to tylko symbolika i czy tak maly chlopiec moglby odegrac tak znaczaca role?

    Polubienie

   2. Hmm..ciężki temat Beato…

    Przyznam Tobie rację, że świat muzyki i sama muzyka w czasach obecnych jest potężną bronią na ludzkie umysły i wielką machiną wszelkiej propagandy.

    Dzis widać wyraźnie, że ten element showbusinesu jest w 100% podległy szatanowi, a czołowi „artyści” z branży, wielbią w swych utworach szatana i upadłych aniołów.

    Prawdę mówiąc, można powiedzieć, że dziś jest już to jawne wystawianie doktryny lucyferiańskiej na światło dzienne, tak jak stoi to w masońskim planie 3WŚ. Doktryna lucyferiańska istnieje…

    http://zbawienie.com/doktryna-lucyferianska.htm

    Jednak moim zdaniem, muzyka jest to tylko część całego systemu, który służy do mamienia ludzkości winem rozpusty i wszeteczeństwa z kielicha wielkiej nierządnicy, czyli Watykanu, który jest bezpośrednim władcą tego świata i stolicą węża…

    https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/02/02/watykan-wezowa-stolica/

    W muzyce widać to doskonale, że wąż jest otaczany czcią, ale zaczęło się pojawiać ostatnio uwielbienie dla innych upadłych, tych którzy ulegli szatanowi i przez niego zostali wtrąceni do otchłani.
    Widziałem kiedyś okładkę albumu Katy Perry, na której widniała jej twarz wynurzającs się z wody na czerwonym tle. To przypominało trochę jakby „bestię wyłaniającą się z morza”.

    Sataniści wiedzą nieco więcej o działaniu złego, ale oni jako ludzie zostaną i tak oszukani, wszak gdy wyjdzie owa bestia, czyli upadli z otchłani, ludzie ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota, będą zdumieni.

    Tak więc dopatrywałbym się raczej roli fałszywego proroka w nich w upadłych z otchłani z Abaddonem/Apollionem na czele.

    Antychryst, jako postać czasów końca, to wymysł fałszywego apostoła Pawła, za którym też stali upadli albo on sam nim był i trafił także do otchłani. Szatan na jego naukach zbudował całe chrześcijaństwo z KRK na czele i jego sercem w Watykanie.

    Ja mam wciąż wrażenie, że upadli wykorzystają nauki Pawła ukazując „pawłowego chrystusa”, który Prawdziwego będzie chciał ukazać właśnie jako „antychrysta”.

    Dlaczego tak?

    Ponieważ zły kopiuje wszystko włącznie z mistyfikacją rzekomo spełniających się proroctw, czego wymownym przykładem jest stworzenie fałszywego państwa Izrael na teranach Palestyny po 2 WŚ.

    Tak więc myślę, że i w tym przypadku, gdy bestia – fałszywy prorok wyjdzie z otchłani i zacznie czynić cuda zwodząc ludzkość, wtedy spróbuje się podszyć pod osobę Zbawiciela, zaprowadzając na ziemi chwilowy porządek po wojnie, którą jak się zdaje, tuż przed nami.

    Polubienie

  2. Hej Beato,

   Wybacz brak odpowiedzi z mojej strony, ale mam ostatnio duzo obowiązków w pracy zawodowej i niestety, obecnie brakuje mi czasu na zbadanie tej sprawy, a mam jeszcze w toku wykonanie audiobooka 2 Ks.Ezdrasza.

   Postaram się w wolnej chwili sprawdzić twoje materiały i odnieść się do nich.

   Pozdrawiam!

   Polubienie

   1. Rytuały, rytuały i jeszcze raz rytuały – wiem:), ale mnie niepokoją raczej te wszystkie manipulacje z DNA.. i tak się zastanawiałam, czy ten klonik /tak sadzę/ nie jest jakimś prototypem – „konkretną” kombinacją genetyczną, bo za bradzo jest to dziecko eksponowane…
    Robisz kawał dobrej roboty ..
    Pozdrawiam Kamilu

    Polubienie

   2. No tak..jeśli chodzi o podejście do kwestii kombinowania przy DNA, to szczerze mówiąc jestem zielony w temacie.

    Wiem, że dzieje coś w tym kierunku, ale nigdy się tym nie interesowałem i nie mam wyrobionego zdania.

    ..a dziękuję 🙂

    Polubienie

   3. Jeszcze mam taka jedną refleksję, można z całym przekonaniem stwierdzić , że dochodzi do klonowania ludzi i do poważnych zniekształcen czy modyfikacji w ludzkim DNA za sprawą agendy Illuminati … oczywiste jest , ze klony nie maja duszy, co do ludzi z nieprawidłową struktura DNA to nie wiem ale odwrócenie porządku w płciowości , dokonanie czegoś przeciwnego Boskiemu zamysłowi stawia takich ludzi w podobnej sytuacji co klony, nie mają szansy na zbawienie i zycie wieczne więc ten fragment nie powiniem dziwić , a dziwi i poddaje w watpilosc milosierdzie Boga –
    „I zostali uwolnieni czterej aniołowie,
    gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok,
    by pozabijać trzecią część ludzi. ”
    Wszystko ma sens i jest to konieczne

    Polubienie

 12. Staram się z nikim nie walczyć ”na poglądy” albowiem to nie ma sensu. Skąd mam mieć pewność gdzie w danym momencie przekazuje prawdę a gdzie nieświadomie powielam dezinformacje. Nie chcę jednak kłamać świadomie dlatego w niepewnych faktach wolę podkreślać że jest to moja opinia. Nie jestem przecież prorokiem 🙂
  1)
  ”Libertyni (łac. uwolnieni) – grupa Żydów z diaspory, która miała swoją synagogę w Jerozolimie. Prawdopodobnie byli potomkami Żydów wziętych do niewoli przez Pompejusza w 63 p.n.e., którzy po uwolnieniu wrócili do Jerozolimy. Podczas nabożeństw korzystali z Septuaginty i używali języka greckiego.
  Według Dziejów Apostolskich znajdowali się wśród przeciwników Szczepana (Dz 6,9).”
  * Po angielsku: ”Lech-Lecha is the third weekly Torah portion (?????????, parashah) in the annual Jewish cycle of Torah reading”
  (https://en.wikipedia.org/wiki/Lech-Lecha)
  * Król Nimrod w świecie Nefilimów musiał mieć inny przydomek. Moim zdaniem Enmerkar Sumeryjski lub Sargon Akadyjski to Nebrod. Ciekawi mnie kim był Nimrod w sensie jaki król w tamtych czasach był Nimrodem. Ktoś kto podbił Akad, Sumerów, Asyrię, ujednolicił państwo i jego Historia była niemalże legendarna na piśmie. W rzeczywistości był Nefilimem, potomkiem Kusza (Chusa) niekoniecznie synem bezpośrednim. Sądzę że był to Sargon Akadyjski. Obaj stworzyli potężne imperium i co ciekawe założył miasto Kalach/Kalku znane też jako Nimrud. Cała więc historia Asyrii, Akadu, Sumeru, Chaldei jest mocno podejrzana i z pewnością manipulowano w papierach. Gilgamesz to raczej anielska propaganda podobna do Prometeusza. Zbudował więc (Nebrod) ziggurat czyli piramidę z pomocą zbuntowanych aniołów. Niewiadomo do czego konkretnie służyły piramidki i dlaczego są praktycznie na całej plane(cie).
  Sprawdzałem jeszcze raz, słowo szatan/satanaj/saitan oznacza oskarżyciela, kłamcę i przeciwnika. To dlaczego nadal niektórzy uznają to za imię własne?
  Prusy po łacinie to Borussia, jedno z starożytnych miast w Azji mniejszej Bursa miało nazwę Prusa/Brusa).
  W języku akadyjskim jest też słowo Dan | Aszur-dan III (akad. Aššur-dan, tłum. „bóg Aszur jest potężny
  W języku Yiddish Roth znaczy czerwony czy jakoś tak. Rotszyldowie czyli czerwona Tarcza, Tarcza…Edomu ?
  2) Kaddafi, zielona książka
  Dawno temu znalazłem zbiór poglądów Libijskiego obrońcy.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCamahirijja
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_ksi%C4%85%C5%BCka
  http://web.archive.org/web/20121102015616/trzeciswiat.files.wordpress.com/2011/12/muammar-al-kaddafi-zielona-ksiazka.pdf
  Ten człowiek jasno powiedział że ta demokracja którą mamy jest całkiem odmienna od tej podręcznikowej. Zamiast władzy ludu, który powinnien być wyedukowany mamy jakieś partie, kongresy, sejmy i inne. Liban, Szwajcaria, Dziki zachód były najbliżej tego. Nie lepiej zamiast wykarmiać bezproduktywnych polityków celować w model Szwajcarski albo Biblijny ?
  Kaddafi nie był idealny, chociaż lepszy taki władca niż opiekun koncernów.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-masonski-brat-kaddafi-zyje-2013-09
  W Większość oskarżeń wobec Kaddafiego nie wierze, choć możliwe że był masonem co niewiele zmienia i nic nie tłumaczy skoro masoneria to religia.
  Assad wygląda na jeszcze bardziej ambitnego niż Kaddafi i możliwe że będzie bronił do końca pomimo wielu oskarżeń. Nie wiem czy stoi po stronie Boga, i nie mówię że jest on idealny ale skoro jest gwarantem tolerancji religijnej to dobrze dopóki żyje. Anglia jakoś nie specjalnie jest za pokojem pomiędzy ludźmi. Przecież muzułmanie którzy sobie żyją spokojnie jak my czcząc Boga pod imieniem Pan Bóg Lachów z cechami Heliogabala/Elah Gabala/Hubala także dostaną od Boga szanse na życie wieczne.
  Nie dajmy się nabierać na zwroty ”Allah to szatan”, ”albo my albo oni”, ”Chrześcijańska krucjata”, ”Islam to znamię bestii” i inne dezinformacje. Z drugiej strony nie szukajmy Boga w religii !!! Zobaczmy D. Trumpa, nie specjalnie lubi Islamu, Muzułmanów i Islamistów wrzuca do jednego wora. Tak robią też media. Najpierw przyjmuje się imigrantów a po ‘’zamachach’’ nagle pojawia się antyislamska retoryka. Czemu  tylko papciu tak kocha Islam, Judaizm i Pawłościaństwo i nie widzi tam żadnych wad. Już nie wspomnę o tym jak mówił że ‘’Boga nie ma, A Jezus jest dla niego diabłem’’ To nie moje słowa.
  A są muzułmanie którzy mówią że ci Islamiści oni nie znają Koranu (tych dobrych wersetów) a jedynie mówią że znają. Koran przeczy sam w sobie ale jest w nim mała szansa zbawienie (o wiele mniejsza niż w Biblii i o wiele większa niż w Talmudzie). Ciekawe ilu chrześcijan i tych Jihadystów widziało kiedyś Koran na oczy, czy przeczytali chociaż jeden werset czy tylko coś usłyszeli.
  Co do M. Kadaffiego, oto zbiór cytatów
  ”Demokracja to kontrola ludu nad samym sobą.”
  Nie ma zastępstwa ludu, reprezentacja jest oszustwem.
  Źródło: s. 25
  (…) nie ma demokracji bez kongresów ludowych, komitety ludowe w każdym miejscu.
  Źródło: s. 29
  Partia jest współczesną dyktaturą, jest nowoczesnym dyktatorskim podmiotem władzy, gdyż opiera się na zasadzie panowania części nad całością.
  Źródło: s. 13
  Partia reprezentuje część ludu, a suwerenność ludu jest niepodzielna.
  Źródło: s. 17
  Plemię jest wielką, rozbudowaną wskutek prokreacji rodziną. Naród to wielkie, rozbudowane wskutek prokreacji plemię. Ludzkość zaś jest wielkim narodem, który rozbudował się w wyniku przyrostu naturalnego.
  Źródło: s. 87
  Samo istnienie parlamentu oznacza nieobecność ludu (…).’
  Syria lepiej sobie radzi niż Libia i nawet bardziej toleruje Chrześcijaństwo (od początku, albowiem ”pierwszy Chrześcijański Kraj – Armenia” został ochrzczony przez Syryjskich misjonarzy). Dlatego o Syrii lepiej się dowiadywać ze starszych źródeł niż z tych nowszych tolerujących Islamistów. Turcja i IsraHel pełnią tutaj kluczową rolę. Co ciekawe kiedy Assad oskarzył Turcję o wspieranie tych rebeliantów przeciwko pokojowi, Ergodan odrzucił piłeczkę odpowiedzią w stylu ”nie, to ty handlujesz z Islamistami ropą” Cyrk na kółkach i wszystko po to aby zablokować wejścia do Harmageddonu/Cedronu/Doliny Jozafata czyli miejsca spotkania tłumów.
  Rzymianie często nazywali cywilizowane ludy barbarzyńcami, chociaż sami nie byli o nich lepsi. Mamy więc wierzyć kronikarzom którzy chwalili Romański styl życia i państwo Rzymskich tyranów ?
  3) Imię Isus Według Księgi (Mądrości Isusa Syna Syracha)
  Syracha 46:
  (1) Dzielnym wojownikiem był Jozue, syn Nuna, pomocnik Mojżesza w urzędzie prorockim, który został stworzony po to, aby za dni swoich dokonać wielkiego dzieła wybawienia Jego wybranych, aby przeprowadzić pomstę na wrogach i osadzić Izraela w jego dziedzictwie.
  (2) Jakże był wspaniały, gdy wznosząc rękę, miecz przeciw miastu skierował!
  (3) Któż mógł się przed nim ostać, skoro on prowadził wojny Pana?
  (4) Czyż na skinienie jego ręki nie zatrzymało się słońce i czyż dzień ten nie stał się jak dwa inne?
  (5) Wzywał on bowiem Boga Najwyższego, gdy otoczony wrogami znalazł się w niebezpieczeństwie. A Bóg Najwyższy wysłuchał go, zsyłając kamienie lodowe i gradobicie.
  (6) Zrzucał to na lud znienawidzony i na zboczu wyniszczył przeciwników, aby wszystkie narody podległe zagładzie poznały, że to Pan prowadzi z nimi wojnę; a także i dlatego, że trwał on wiernie przy Bogu
  (7) I za dni Mojżesza odznaczał się pobożnością. To on i Kaleb, syn Jefunnego, oparli się buntowi zgromadzenia, uspokoili zapalczywość społeczności i uciszyli złowrogie szemrania.
  (8) Dlatego także oni obaj zostali odłączeni od sześciuset tysięcy pieszych, ażeby mogli wejść do swego dziedzictwa, do ziemi mlekiem i miodem płynącej.
  (9) Kaleba obdarzył [Bóg] siłą, która w nim przetrwała do starości, aby mógł wstąpić do górzystej krainy. Potomstwo jego również otrzymało dziedzictwo,
  (10) Aby całe potomstwo Jakuba poznało, że dobrze jest trwać przy Panu.
  (11) Dalej Sędziowie – każdy z imieniem, jeśli tylko nie wyniósł swego serca i nie odstąpił od Boga – niech pamięć ich będzie błogosławiona!
  (12) Oby ich kości zrosły się w grobowcach, a ich imię przetrwało w synach.
  (13) Umiłowany przez lud i upodobany przez Stwórcę był ofiarowany w łonie matki i poświęcony dla Pana na urząd prorocki Samuel, sędzia i kapłan. Na rozkaz Boga założył królestwo i namaścił przywódców ludu.
  (14) Na rozkaz Pana zwoływał zgromadzenie i upominał się o Boga Jakuba.
  (15) Dla swej prawdomówności uważany był za proroka, a także jego słowu dawano wiarę jak widzącemu.
  (16) Również on wołał do Boga, gdy otoczony wrogami znalazł się w niebezpieczeństwie, i w ofierze złożył jagnię ssące mleko.
  (17) A Pan zagrzmiał z nieba i wśród ogromnego huku dał się słyszeć Jego głos.
  (18) Upokorzył wrogich przywódców i wytracił wszystkich książąt filistyńskich.
  (19) A kiedy już spoczywał na swym łożu, powołał się na Pana i Jego pomazańca: „Od kogo wziąłem przekupny dar lub choćby sandały?” i nikt nie mógł go o to oskarżyć […].
  (20) Radzono się go nawet po śmierci, i królowi oznajmił jego los, kiedy proroczo z głębi ziemi odezwał się jego głos, aby usunąć nieprawość spomiędzy ludu.
  Dla porównania przekład z Biblii Tysiąclecia
  Syr 46:1 Dzielny w bitwie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim, stał się, stosownie do swego imienia1, wielkim przez to, że ocalił Jego wybranych, że wywarł pomstę na opornych wrogach, by wprowadzić Izraela w jego dziedzictwo.
  Syracha 46: Septuaginta LXX Brenton
  1 Jesus the son a Nave was valiant in the wars, and was the successor of Moses in prophecies, ”who according to his name” was made great for the saving of the elect of God, and taking vengeance of the enemies that rose up against them, that he might set Israel in their inheritance.
  Kolejny powód dlaczego ta Księga jest także zwalczana przez zwolennika upadłego anioła… Saula
  Imię Isus/Iesous w języku Starohebrajskim znaczyło na język grecki Soter (Zbawiciel). Bardzo podobne brzmi imię Saturn, co znaczyło podobno siewca.
  Mojżesz podobno zmienił imię Auses (Ozeasz) na Isus, tak samo jak Jakub > Izrael itd.
  A więc….
  Isus Soteria Kuriou = Zbawienie Jest Od Pana
  Wczesna Łacina nie zawierała litery ”U”, gdyż pisano V. Łacina nie podążyła drogą Cyrylicy czyli nie uwzględniła itacyzmu. Wiele języków zamieniło I na J, stąd mamy Jesusa zamiast I(e)sousa. [ou się czytało jako u). Tak samo nie czytamy Ouranos (gr. Niebo) ale Uranos, imię greckiego Nefilima bądź Anioła.
  Dlaczego obecnie uczy się języka Niemieckiego i Angielskiego, Francuskiego, Hiszpańskiego zamiast Greki i Laciny ? Im trudniejszy język tym dla nas lepiej a my jesteśmy w czołówce razem z Chińczykami i Finami   
  Uzupełniłem to w artykule o Mesjaszu.
  http://basileia785.wordpress.com/2016/11/15/ojciec-i-syn/
  4) Długo O Izraelitach, Słowianach, Edomitach, Danitach.
  Coś czuję że imiona Biblijne mogły mieć pochodzenie Proto-Słowiańsko-Aryjskie
  Imię Hebrajskie Nathanael takie samo ma znaczenie co grecki Teodor (Theodoros) Theos + Doron a także Doroteusz i Dorota oraz nasz nieszczęsny Bożydar.
  Być może warto porównać nazwy Biblijne według greckiej LXX z naszym słownictwem. Jak wcześniej pokazywałem literkę G przerobiano w H albo CH, zaś V wymieniało się na B i na odwrót. Co potwierdza moją tezę że imię Gad znaczy w moim wolnym tłumaczeniu ”Pieszy Wojownik” Unikajmy w takich przypadkach j. angielskiego który nas nakierowuje na gada, pytona czyli zwierzątko w które ”przetransformował” się jakiś upadły anioł (Lucyper lub Gadrael czyli Wojownik Boży).
  Nadal uważam iż Izraelici to nie tylko przede wszystkim Słowianie ale także i część Celtów (Irlandczycy, Walijcycy, Szkoci, itd.)
  Napisałem w arcie podobieństwo w nazewnictwie Słowian, Scytów i Hebrajczyków. Słowian wrogowie określali jako slav(e)s czyli niewolnicy. Hebrajczyków wrogowie określali jako habiru czyli także niewolników. hmmm
  Słowianie Bałtowie Ugrofinowie mogą być ze sobą spokrewnieni. Możliwe że Izraelitów jest znacznie więcej niż sądzimy, nie tylko Słowianie. Część dotarła do innych krajów jako Celtowie, Bałtowie, Ormianie, Baskowie, Finowie itd.
  Można powiedzieć że w średniowieczu Słowianin Lechita dobrze porozumiewał się ze Słowianinem Bałkańskim czy Greckim. Od języka Polskiego (Józefowego) rozpoczęło się uproszczanie języka na np. Czeski, Słowacki, itd. Bohemia znaczyło zapewne kraj Boha (Boga). Panonia, kraj Pana, itd.
  * Podobno od stworzenia świata do wyjściu ludzi Słowa z Egiptu minęło 2450 lat zwyczajnych. Świat nie może mieć więcej niż 7525 lat (może mieć 5 lub 6 tysięcy, dokładnie ciężko ustalić)
  * Mam hipotezę iż Wizygoci to… Bałtowie albo inny rodzaj Wiślan ale nie mam pewności. Nazwa jednego z rodów królewskich Wizygockich to https://pl.wikipedia.org/wiki/Baltowie Balt(h)i dynasty, Baltungs, Balthings, or Balth(e)s,
  Oczywiście kierują nas że chodzi o germanów (którzy są mieszanką Słowian, Celtów, Danitów)
  • Plemię Rubena ma podobno skłonności do kolaboracji i mieszania się narodowego
  • ”Tajfalowie – plemię wschodniogermańskie, odłam Gotów zasiedlający od końca III w. n.e. ziemie na zachód od Dniestru, na terenach obecnej Mołdawii, Rumunii i Siedmiogrodu, w sąsiedztwie terytorium zajmowanego przez Wizygotów. Słynęli z wielkich umiejętności jeździeckich.”
  Angielska żydopedia już uznaje możliwość że to było Sarmackie plemię – podobno z plemienia Gada.
  Podobne są słowa Galia, Galaad, Galilea, Galacja, Masorecka nazwa Gilead, a powinno być Galaad. Litera G czasem wymieniała się na literę W.
  Chorwaci, Serbowie, Rosjanie to także naród wybrany. Czuje że Irlandczycy, Walijczycy, Szkoci i część Angoli to także Izraelici tylko że bliżej im do Synów Judy, Lewiego, Symeona. Przecież kto budował potęgę Anglosaską jak nie Szkoci, Anglicy, Irlandczycy oraz… Polacy.
  Skąd pochodzi najlepsza muzyka? a no z Anglii i Irlandii.
  Skąd rządzi ”Tarcza Edomu” a no z Anglii
  Skąd pochodzi większość inspirujących rzeczy? A no z Anglii i Irlandii
  Większośc najlepszych rzeczy stworzyli Celtowie i Słowianie czyli Izrael w Diasporze.
  Dlatego tak bardzo te narodu są niszczone od wewnątrz.
  Biali Hunowie nie tylko byli znani jako Heftalici; także jako Eftalici
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Heftalici
  Badając dzieje Izraela Kaukaskiego znalazłem wśród ludów ”Irańskich”, Celtyckich i ”Germańskich” wiele cech Słowiańskich
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/23/dwanascie-plemion-izraela/
  Kronikarze opisywali Scytów (Szczytów, Saków) a także Wandalów (Wenedów, Wiślan) jako okrutne ludy i dzikie. Tak samo ludy 100% Słowiańskie potrafiły w odwecie wyrżnąć całe miasto, wszystko w pień.
  Musimy pamiętać że w diasporze Izraelici bez Boga zgłupieli totalnie. Dopiero z czasem zrehabilitowali się współtworząc Wedy, Kulturę Perską i Hinduską a nawet Celtycką. Dlaczego mamy tak mało kronik napisanych przez właśnie Izraelitów w czasie wygnania!
  Proroctwa dotyczące niezamieszkałej północy moim zdaniem dotyczą Terenów ”odwiecznie Słowiańskich” – Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Liwonia itd
  Skandynawia była wcześniej raczej pusta,
  ale nie tereny Azji (Chiny, Korea, Syberia, Japonia, Indie). Te tereny zostały zasiedlone niedługo po potopie przez prawdziwych Jafetytów. To oni pochodzą od Jafeta ale nie ludy Sema. Dlatego nawet jeśli taki Nestor kronikarz pośrednio napisał o związku Scytyjsko-Izraelsko-Słowiańskim to nie podał nam tego ”w ryj”. Musiał napisać o Gamerze.
  Japonia – kraj demoralizacji. Chiny zniszczyła religia – Komunizm. Korea to samo. Tajlandia to kraj obojniaków (tzw shemale – she = ona, male = facet). Wielu tam chłopów wygląda jak kobiety ale nadal posiadają cechy rozrodcze męskie czyli Kobiety z penisami. Czy jest to normalnie? No nie!
  Mamy jeszcze Australię i Nową Zelandie. Jak rdzenni mieszkańcy tam dotarli ?
  Krym jako pierwsi zasiedlili Izraelici (później napisze kto). Następni byli Farsowie (Persowie), następnie okupowali te tereny Hellenowie, Rzymianie, Goci (Gadyci ? chociaż Goth znaczy Bóg chyba),
  Hunowie, Bułgarzy (nie nasi), Bizancjium, Chazarowie, Kipczakowie (Mongoły), Złota Horda i następnie Ruś Kijowska. Skoro proroctwa o Gogu i Magogu odnoczą się ponoć do Krymu, to znaczy jedno. Wrogowie Izraelitów chętnie się pod nich podszywali a Gazari (Chazarowie) stworzyli tam duże Imperium, wielorasowie. No właśnie skoro Judejczycy byli ludźmi prawicowymi, prawymi to właśnie Idumeczycy to byli ludźmi lewicowymi, lewakami, multikulti, Czerwoni z nazwy. W Talmudzie jest ponoć insynuacja że istnieje aż 6 płci. A ludzie dalej wierzą że Kabałe przyniósł Nehemiasz i Ezdrasz zaś język Kabały używany był przez Apostołów w stronę ludów pogańskich.
  Mamy wiele niewyjaśnionych spraw. Czy wszyscy Izraelici szli w tym samym kierunku ? Czy część wróciła się by dać łupnia Asyrii ? Czy faktycznie nadal grzeszyli ?
  Dlaczego nikt nie porusza tematu co działo się z Judejczykami, Lewitami, Beniaminitami po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian. Przecież nie mogli tam wszyscy zostać. Podjudzeni Islamiści walczyli z garstką Judejczyków, Greków, Rzymian, Syryjczyków, Fenicjan i innych.
  Nie ma szans aby wywieść cały naród na drugi kraniec państwa. Czerwoni Edomici nadal żyli w Galii, Italii Hiszpanii, Arabii, Libii itd jako Żydzi Sefardyjscy. Część poszła za Izraelitami zawiązując sojusz z Mongołami, Turkami, Hunami, Finami itd. Chazarowie. Kuzarim, Chazaroi, tak właśnie powstali poprzez mieszanie się narodów, wiecznie wrogo nastawieni do brata Jakuba.
  Ludy typu Chazarowie praktykowali Szamanizm czcili totemy i inne tego typu pogańskie rytuały mieli. Słowianie zapewne podpatrzyli sobie te przymioty. Z kronik wywnioskowałem że właśnie ci ”bandyci” to właśnie Nefilimowie oraz ich dzieci infiltrujące Słowian. Dlatego mamy plemiona podobne do siebie chociaż inaczej zachowujące się.
  Pamiętajmy że Grecy i Rzymianie nie mieli pojęcia o Biblii ani o tym kto jest kim. Przykładem może być postać Piłata.
  Moim zdaniem Tacyt który pisał źle o żydach.. On opisywał nam zachowanie Idumejczyków.
  Stare kroniki zawierają oczywiście więcej prawdy niż dzisiaj. Kto teraz w mediach mówi że Wandalowie to Słowianie według kronik ? Hmm!
  Musiała być za wielka WOJNA pomiędzy Jakubem a Ezawem przez wieki ich synowie tłukli się do oporu. Byli jednak całkowitym przeciwieństwem ich potomkowie. Izraelici jako naród wybrany wcale nie był świętym narodem. Może i faktycznie niektórzy Izraelici pili krew wrogów, a kto wie jak bardzo upadli zdołali niektóre przypadki zdeprawować.
  Jednakże ciągle pojawiają się dwa starożytne ludy – Scytowie (Sakowie) i Kimerowie (Gimira/Khumri synowie Omriego).
  Pracowali oni jako koczowniczy najemnicy Perscy w wielu Bitwach. Możliwe że nasi lali Spartan pod Termopilami 🙂
  Dużo się mówi że Scytowie oraz Kimerowie to ten sam naród który jako pierwszy skolonizował tereny Słowiańskie. To Scytowie dotarli pierwsi do Polski.
  Możliwe że Izraelici podzieli się na dwie grupy właśnie tych wymienionych.
  Cechy Scytów, Kimerów, Wandalów są typowo Słowiańskie. Słowianie są przecież wybuchowi i jak to się mówi ”zagranicą Polaków zawsze przerobi Polak”.
  Musi być także jakiś powód podobieństwa Języków Słowiańskich a Sanskrytu. Musiała być wspólna komunikacja, innej opcji nie ma.
  Osobiście myślę że Scytowie ruszyli na północ (Polska, Rosja, Ukraina, Ruthenia) a Kimerowie na południe (Jugosławia).
  Historia jest niezwykle pokręcona ale tego co zauważyłem to większość faktów nie jest przed nami ukrywana. Mnóstwo rzeczy jest wyłożone na tacy tylko że nie umieją ludzie z tego korzystać, wycisnąć soki. Nawet żydopedia mówi że przodkiem Heroda jest Ezaw.
  Jeśli chodzi o Historię Izraelitów, z plemienia Dana to podrzucę kilka pomocnych nazw:
  Peloponez, Troja, Danajowie, Belos, Tuatha Dé Danann, Niemcy, Dania.
  Niemcy to chyba Danici albo Asyryjczycy. Dziwne że tak nagle się pojawili na kartach historii zajmując Słowiańskie/Połabskie ziemie. Germania Slavica!!!
  Niektórzy mówią że Kimerowie to Galatowie, Galowie, Walijczycy (Cymraeg/Gymraeg) czyli Celtowie. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodbne. Za bardzo czuć więź Słowiańsko-Irlandzką, za bardzo ta kultura wciąga aby uznać to za przypadek. Czy może Izraelici (Juda) dotarli na wyspy w czasie podboju Brytanii przez Anglosasów (Danitów).
  Edomici szybko zagnieździli się w Anglii za sprawą Celtofoba i Pawłościana Cromwella.
  Tereny dzisiejszej Bułgarii & Rumunii były znane jako Scythia Minor/Mikra czyli Scytia Mniejsza. Tych ludów było mnóstwo. Jedne zostały zdominowane przez Słowian (Izrael), inne przez Czerwonych (Edom), inne przez Sędziów (Dan).
  Te trzy ludy przebywały cały czas blisko siebie. Dodajmy do tego jeszcze Fenicjan czy innych Nefilimów oraz ludy pogańskie (Jafet, Sem, Cham) to wyjdzie nam niezły kocioł.
  upadli Grigori postanowili więc skłócić te ludy między sobą.
  Nawet nie wiemy o co naprawdę chodzi z Aryjczykami. Czy byli Słowianami (Izrael) czy tylko z nimi współtworzyli Wedy itd. Przecież ta cała ideologia Himmlera jest picem na wodę, i dezinformacją. Tak robią okultyści.
  Kimerowie zajmowali się piecami, a Scytowie jeździectwem. Moim zdaniem były dwie odmiany Scytów – jedna to nasi od imienia Izaaka a druga to lud pogański o tej samej nazwie. Izraelici współpracowali przecież z Gamerytami i Jowanami. Przecież to Sem miał górować nad Jafetem i tak jest do dziś.
  Zapomniałem dodać że marycha lecznicza i brak miejscu kultu to dzieła Scytów.
  Jednakże każdy pisał o Izraelitach co innego i w tym jest problem, co jest prawdą a co oszczerstwem.
  Nie zapominajmy jeszcze o Sarmatach, Alanach i Etruskach. Czy mamy 100% pewność co do ich pochodzenia, czy bierzemy ”to z góry”
  Jak dla wiarygodna jest po części to że Słowianie stworzyli sobie dość duże państwo gdzieś tak w czasie kiedy istniało państwo Judy. Z czasem stracili dużo ziem, przyjmując obrządek Cyryla i Metodego
  Dziwny jest okres 600-900. Trzysta lat a jedynie podboje Arabskie są dobrze opisane. Co się działo wtedy z monarchami i papieżami ? Ile procent historii Słowiańskie zostało wtedy wykreślone. Bo tylko Jordanes i Kasjodor pisaliby w tym czasie ?
  Jeszcze inna sprawa. W takim razie kim są Bałtowie oraz Ugrofinowie. Synami Jafeta ? Jak tam dotarli ? Kiedy ? Przed czy po Słowianach ?
  Kronikarz Nestor (znowu) pisał coś o Wielkiej Scytii. Zamieściłem to w artykule także nie chcę się powtarzać.
  Alanowie byli podobno wysokimi blondynami z jasnymi oczami. Genetyka potwierdza podobieństwo Słowian i Scytów.
  Obecni mieszkańcy Kaukazu (nie licząc Słowian) to nie są Izraelici. Są to Czeczeni, Gruzini, Osetyjczycy…
  Polacy, Serbowie, Bośniacy, Chowaci, Wegrzy, Piktowie, w swoich legendach odwoływali się do Scytów.
  Irlandzki folklor również odwołuje się do tego. Niestety przypisują Scytów do Magoga co jest Celową dezinformacją | https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nius_Farsaid
  Mnóstwo historyków pisało że dużo Scytów to rudzielce jak Dawid, a gdzie są największe skupiska rudych ?
  Difat to potomek Jafeta, a konkretnie przodek Celtów żyjących przed inwazją Izraelitów na Europę.
  Irlandię zamieszkiwały również Nefilimy i potomkowie Jafeta | https://pl.wikipedia.org/wiki/Cessair
  Czyli Hebrajczycy dodarli po Kainie, Jafecie i Danie. Wszystko się zgadza.
  Ale czy Słowianie mieli do końca wszyscy mieszkać tam gdzie są ? No właśnie…
  J. Flawiusz (Josephus) wiedział o związku Danitów ze Spartanami, a także gdzie przebywali Izraelici. Na pewno nie na terenach Imperium (wyjątek Judea)
  Współczesne grupy chrześcijańskie jeszcze bardziej negują : 10 plemion Izraela, błogosławieństwo przez Wszechpotężnego seksu, prawa (”Konstytucja Boża wraz z jasno wytyczonymi podpunktami, jeden ważniejszy fragment powtórzony dwukrotnie), Bóg błogosławił jedzenie mięsa (świń co prawda nie zalecano ale Polacy, w tym ja to głównie świniożercy, Arabowie nie jedzą świń ale szczurami czy innymi odpadkami niektórzy nie pogardzą),
  Inaczej mówiąc to że dana osoba jest obrzezana i nie je świń to nie znaczy że jest usprawiedliwiona przez to że ”wierzy” w Boga. Co to znaczy wierzyć w Boga? Albo ”być niewierzącym” Wierzyć można we wszystko i we wszystkich. Wierzyć Bogu czyli przestrzegać Zaleceń tylko i wyłącznie naszego Stwórcy.
  Sam Bóg obiecał nam pewną wspaniałą rzecz:
  Jezekiela 36: (29) ”I WYBAWIĘ WAS OD WSZYSTKICH WASZYCH NIECZYSTOŚCI”
  5) Geje, Transy, Satanizm Saula
  Przykre jest to że wielu ludzi nadal powtarza tę ”mowę zniesławienia” Nie chodzi tutaj o rządy ale o zwykłych ludzi. Śmieszy mnie już to gdy ktoś używa słów ”illuminati” nawet nie wiedząc co owo słowo znaczy (Oświeceni/Alumbrados)
  Nie każdy gej, trans, muzyk, film czy bloger jest satanistą. Gdybym założył zespół to też pewnie byłbym okrzyknięty satanistą
  Nie chcę być niemiły ale często tak jest ”robimy listy krypto-iluminatów”, o zbawienie.com, ale mówią że to ponoć mason, a to ok wpisujemy go na listę”
  Dlatego nie warto pisać na temat który nie znamy. Lepiej zapoznać głębiej temat. Tak samo wystarczy poczytać o danym kandydacie np. na prezydenta i już wiadomo dlaczego nie można na tą osobę głosować.
  W czasach świetności Izraela gejostwo karano śmiercią, ale czy teraz jest to możliwe ?, czy jest to ten sam kaliber buntu przeciwko Bogu? Wtedy każdy Aryjczyk-Słowianin-Izraelita wiedział co mu wolno i grzech był o wiele bardziej świadomy. Teraz większość gejów powstaje w wyniku buntu przeciwko społeczeństwo, dla chęci zwrócenia uwagi. Większość takich gejów po czasie wyrasta z tego, zakłada rodziny i sobie żyje. Nie wiem jednak skąd po hetero rodzicach wyrasta mały gej  Czy jest to genetyczne, dziedziczne ? Czy co ? Nie wiem. Kiedyś homosiów leczono prądem  Dlaczego mamy tak dużo obojniaków w Showbiznesie i w Tajlandii. Przecież takie obojniactwo niszczy psychikę (osobowość) od środka. Od Boga na pewno to odciąga.
  Moja wizja dla ”nich” w Królestwie Bożym jest taka:
  ”No dobra byłeś/aś dobrym człowiekiem pomimo braku określenia płci. Musisz jednak zdecydować. Albo jesteś kobietą albo facetem albo won z królestwa (a jak wiemy jeżeli nie na ziemi ani w niebie to na śmierć).
  Bóg jest Panem Cudów i nie ma problemu dla Stwórcy na rozwiązanie problemu gejów i innych. Nie wyobrażam sobie jednak takiego Boga który pozwoliłby tym szatanom aby zabili tyle osób rękami Boga. Co innego jest znamię Therionu (Chi Ksi Stigma) czyli opcjonalny wybór świadomy.
  Gorzej mają te które podpisały cyrografy, chociaż nie widzę dla nich 100% śmierci wiecznej. Może niektórzy mają szanse, której Chrześcijanie nie dają nikomu.

  To jest właśnie najgorsza nauka pochodząca od Saula w praktyce, osądzanie innych. Chociaż te wszystkie Perry, Zgagi powtarzam, one nie są na tyle zdolne aby same umieścić tyle ukrytych symboli w Teledyskach które same przecież nie kręcą ludzie.
  Przykład: https://en.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry_videography
  Sprawdzać lepiej reżyserów/menagerów a nie pop ”artystek”
  Jedno co mnie ciekawi dlaczego tak wszyscy podniecają się tym Crowley’em. Lennon i inni. Nie brałbym wszystkich tekstów na poważnie, sam wiem że nie wszystko co się pisze jest prawdziwe. Czasem pisze się fantastykę itd., ale jeśli słyszymy o fascynacji danej gwiazdeczki spirytyzmem to już wiemy że ta osoba jest zagubiona. Tak bardzo człowiek może zbłądzić że szuka prawdy u demonów…
  • Jeszcze coś Joela 3: Synów Judy i synów Jeruzalemu sprzedaliście Jończykom, aby ich oddalić od ich ojczyzny.(12) Oto Ja znowu sprowadzę ich z miejsca, dokąd wy ich sprzedaliście, a należną wam za to odpłatę skieruję na waszą głowę. (13) I sprzedam waszych synów i wasze córki w ręce synów Judy, a ci sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu. Tak powiedział Pan.
  Sabejczycy to jedno z ludów przedmuzułmańskich, czciciele gwiazd…
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sabeizm
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sabejczycy
  Gdyby chodziło o tereny Libii, Maroka to już bym miał 1000% pewności że Wandalowie, Słowianie to zagubiony Izrael. A tymczasem tu chodzi o tereny Jemenu. Jończycy czyli Grecy (Hellenowie). Początkowo nie doczytałem całego fragmentu.
  Następna część innym razem.

  Polubione przez 1 osoba

  1. „Możliwe że Izraelitów jest znacznie więcej niż sądzimy, nie tylko Słowianie. Część dotarła do innych krajów jako Celtowie, Bałtowie, Ormianie, Baskowie, Finowie itd.”
   Również skłaniam się do nie utożsamiania WYŁĄCZNIE Słowian czy narodu polskiego z Izraelitami.. bo z tego zrodził się problem nacjonalizmu, a jak wiemy z przeszlosci takie historie zle sie koncza… raczej sa to wiezy krwi.. jedno pochodzenie etc.. cos w DNA, RNA…. dlatego jest tyle manipulacji z DNA

   Polubione przez 1 osoba

 13. Nie wiem czy wcześniej to wklejałem dlatego posyłam jeszcze raz 🙂
  * Proroctwa, Azja, Iberia, Heberia
  Ten co wymyślił polityczny syjonizm (T. Herzl) był Ateistą, czyli Bogu nie służył. Jest jednak różnica pomiędzy chrześcijańskim syjonizmem a żydowskim syjonizmem (głównie w Polsce, Ukrainie, Rosji)
  Scytowie byli świetnymi łucznikami oraz jeźdźcami.
  Persowie, Pakistańczycy, Turkmeni, Kirgizi, to nie są Arabowie
  Proroctwa dotyczące Arabów zapewne dotyczą krajów Islamskich (Liban, Arabia Sefardyjska/Saudyjska, Katar, Emiraty itd
  Jeżeli Rosjanie to naród wybrany a Ismaelici to Algieria, Egipt, Jemen, Irak, Libia, Tunezja, Oman,
  Nie zapominajmy że ci sami co rządzą w Rosji, rządzą w Polsce. Powszechnie nazywani ‘’żydokomuną’’. R. Dmowski nawet o tym mówił. Ostatnio w tych krajach zdziera się z ludzi ostatnie koszule. Przecież takie 500+, to ze to obciąża budżet… państwa kolonialnego zadłużonego to już inna sprawa. Sam wiem ilu ludzi skoczyło sobie do gardeł o te marne srebrniki. Ile patologii za przeproszeniem dostało pieniądze za nic. Możliwe że myślało że Polacy zrobią to samo co w innych państwach, a tu się okazało że Polachy myślą o rodzinie a nie o robieniu kariery. Niedobrze że wielu ludzi jest słabo wykształconych, a w państwie ‘’Demokratycznym’’ 99% społeczeństwa musi być świadoma inaczej jest to pseudo demokracja, czyli to co mamy obecnie. W średniowieczu, co z tego ze była Biblia łacińska skoro wielu umiało czytać i pisać. To właśnie wtedy dokonywano największych oszust historycznych (brakujące 300 lat). Nawet Arabowie byli mądrzejsi od chłopów z Europy. To nie była wina Boga, Chrześcijaństwa ani Biblii. Chciano zrzucić całą winę na Isusa (jako Boga), którego wyznawcy byli tumanami. A tak naprawdę wyznawano nauki ‘’Apostoła’’ narodów.
  Kiedy przeczytałem na szybko jedną stronę z ‘’Żywoty Konstantyna i Metodego’’ to rzuciło się mnie na oczy jedna rzecz.
  W średniowieczu Arabowie byli znani jako Saracenowie, Agarenowie od imienia Agar/Hagar – czyli żony Abrahama matki Ismaela. Misjonarze byli strasznie wściekli kiedy te wykładali ludziom dogmat trójcy który był nielogiczny. Uważali to było miotanie bluźnierstwem przeciw Trójcy. Poganie odpowiadali że jak można dzielić Boga na trzy części. Prosili o jaśniejsze wytłumaczenie
  Syria nie jest takim 100% arabskim krajem a raczej Aramejskim
  Palestyńczycy to po trocho Judejczycy, Arabowie, Grecy i inni tak samo Syryjczycy. Istna papka genetyczna
  Carmonia/Karmania to pomiędzy byłej Partii a Arii. Partowie mieli pochodzenie Scytyjskie (monarchia) oraz Perskie czyli ciągle nasi
  Aria czyli Ariowie czyli także chyba nasi.
  Być może Bóg w przeciwieństwie do Chrześcijan chce uratować także muzułmanów od drugiej śmierci w gehennie
  Geograficznie Daleki Wschód (Azja) jest na Wschodzie/Pólnocy. Islam jest religią paradoksu, skoro Koran i Hadisy to praktycznie powielenie nauk Saula i Łukasza z Antiochii. Mahomet nie był człowiekiem prawa ani sprawiedliwości, już nie mówiąc o tym jak wymyślił sobie prawo do posiadania 4 żon.
  Jednakże na Islamie umiarkowanym wychowują się w miarę normalni ludzie, to zależy przecież od człowieka.
  Japonia to w pełni zdegenerowany kraj od zawsze. Moim zdaniem Azjatom nie za bardzo służy technologia od której głupieją. Oglądałem kiedyś parę filmów dokumentalnych o Japońcach, samurajach itd. To była wylęgarnia gejostwa, samobójstwa i zawodów kto więcej przyniesie swemu panu głów zabitych wrogów.
  Kraje Azjatyckie były zasiedlone przez Jafetytów niedługo po Potopie. Jednakże tereny ”Wielkiej Lechii/Scytii” zostały zasiedlone w czasie trwania Imperium Asyryjskiego, czy raczej w czasie upadku tego państwa przez nas 
  Chińczycy byli wysoko zaawansowani technologicznie (Proch, Papier, Kusza automatyczna itd). Podobne są mity chińskie do historii Noego. Dlatego kiedy pada słowo Azjata, zwykle myślę o małych chińskich rączkach 
  Geograficznie istniały dwie Iberie – jedna na Kaukazie druga tam gdzie Hiszpania. Potomkowie Thobela mogli dotrzeć do Hiszpanii z Kaukazu.. Baskowie i Katalończycy podobno są spokrewnieni z Walijczykami i Irlandczykami gdyż tam są również Hebrajczycy. Hiszpania to nazwa bodajże Rzymska, ale cały półwysep na nazwę Iberyjski, Inna Iberia jest też niedaleko Kaukazu. hmmm Jedno co mnie martwi to że założyciel najbardziej władczej i szpiegowskiej organizacji (rok 1534 bodajże) był Baskiem , a być może i krypto sefardyjczykiem
  * Aniołowie
  Oprócz Genesis mamy także wzmiankę dotyczącą Obserwatorów/Grigorich (the watchers) także w Liście Judy, 1 Księdze Henocha, 2 Księdze Barucha (Syryjskiej, Księdze Jubileuszów, Dokumencie Damasceńskim, Testamencie Rubena, Fałszywy 1 List Piotra i 2 List Piotra, Księdze Judyty, Mądrość Salomona, Madrość Syracha, 1 Księdze Barucha, 3 Ks Machabejska
  Tyle wyczytałem, chociaż wolę daną rzecz sprawdzić a potem osądzić.
  Najwięcej informacji posiadamy z Ksiąg Henocha oraz Małej Genesy (Ks Jubileuszów), obie znajdują się w Kanonie Etiopskim.
  Anioł Semjaza z 1 Ks Henocha, bardzo znany ‘’stracił serce’’ dla dziewicy o imieniu Istehar. Aniołowie potrafili nieźle zbałamucić kobiety. Semjaza miał dzieci – Hiwwa i Hiyya co znaczyło po angielsku ‘’dreamed’’ oraz ‘’dreams’’
  Józef Flawiusz także znał ten temat, tak samo jak Tertulian i inni nasi ukochani założyciele kościoła.
  Aramejskie Targumy i inne pisma Talmudyczne pokazują zupełny brak zrozumienia w temacie upadłych aniołów, bądź kłamią świadomie.
  ”Śnięty” Augustyn, Jan Chryzostom (taki H. Ford tamtych czasów) i Jan Kalwin twierdzili że chodziło o synów Seta – Agenci
  O Augustynie już nie raz się przekonałem dlaczego jest tak uwielbiany przez Kościoły. Kalwin był ojciem Protestantów i predestynacji.
  A Jasiu Złotousty, był znany z krytykowaniu ”żydów” czyli Idumejczyków których uznawał za Izraelitów. Podobnie robił żydowski agent wolnomularz Ford i kukiełka Himlera – A. Hitler. Dlaczego ci ludzie nigdy nie wymieniają Rotszyldów, Bromsteina (Trocki), Goldmana (Lenina), ani żadnych konkretów… Tak robią typowi agenci
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Adversus_Judaeos_(Jan_Chryzostom)
  Judaizantem według tych kryteriów są Apostołowie z Bogiem na czele. Co ciekawe oni wszyscy cytują rabina Saula oraz znachora Łukasza.
  Uważajmy więc na retorykę wojenną, człowieka łatwo jest podpuścić a konsekwencje wojen nie są miłe.
  * Z tego co widzę to ludzie są zbyt ogłupieni aby nie olać to wszystko (mam na myśli Politykę i całe to bagno). Do większości nie trafiają merytoryczne argumenty ale za to moim zdaniem najlepiej trafiają ”wiązanki” w stylu Z. Stonogi. Linków nie muszę podawać, każdy znajdzie, uwaga na przekleństwa  Pomimo tego zgadzam się że szczytem głupoty jest głosowanie. Trzeba być albo debilem, albo pod mocnym wpływem Mind Control (kontroli umysłów). Hitler także pozował na człowieka który niby walczy sam jeden ze złym rządem ale kiedy ludzie go wybiorą, zrobi on dosłownie wszystko dla narodu po za… pokojem. Ta cała nienawiść nazistów do żydów jest także mocno pod publikę, skoro wielu rządzących było żydami. Najwidoczniej wytępiono elity Słowiańskie oraz ludność Słowiańską i żydowską (ortodoksyjną/zasymilowaną czy jak ich nie nazwiemy, normalni ludzie). Często nawet się zdarzało że żyd sprzedawał żyda. Nie powinniśmy traktować żadnego człowieka z góry, ale też nie warto jest bratać się z naszymi nieprzyjaciółmi (typu Stalin)
  Gdyby żylibyśmy w państwie Demokratycznym bez ”n” w środku to przed wyborami w mediach słyszelibyśmy taką śpiewkę ”Widzisz obywatelu tego kandydata do koryta? Czy wiesz co mówił prywatnie o wyborcach takich jak ty? Pamiętasz ile kasy ukradł dla siebie zamiast wydawać na służbę zdrowia, ładował w swój garniak ordery i inne nagrody. Dalej chcesz głosować na gościa który ma ciebie za debila?” Bo naprawdę głosowanie na jedną partię która ma niby rozliczyć kolegów z innej partii i jeszcze wiara w te obietnice to szczyt głupoty. Przeciętny polityk tak jak w grupie religijnej nie wyłamie się z grupy i musi głosować tak jak partia i to jest chyba oczywiste. Według podręcznikowej demokracji to my ludzie jesteśmy rządem a politycy są sługami i albo robią to co rząd (ludzie) nakazują, albo zmiana przedstawicieli. Kaddafi i J. Zięba o tym mówili. Parlamenty i inne instytucje oddzielają zwykłego ludka od rządzenia.
  Ofiara Isusa może niczym mazak usunąć wiele naszych zbrodni, pod warunkiem że rzeczywiście tego chcemy. Ludzie i aniołowie którzy nie będą się chcieli zreformować będą eksterminowani, co jest takim małym dowodem na biblijny opis stwarzania. Jeśli mogli by dostać się na Marsa albo Wenus to już by Bóg ich tam dawno wysłał a nie unicestwiał raz na zawsze, wcześniej trochę ich oddając im według zasady oko za oko, ząb za ząb, ręka ze rękę, noga za nogę. Inaczej mówiąc każdy otrzyma to na co zasługuje i na pewno dobrzy ludzie nie muszą się martwić o to czy otrzymają życie wieczne czyli nieśmiertelność w Bożym wydaniu.
  Tak sobie myślę czy najlepszym sposobem na przekazywanie informacji nie jest podcast. Filmy z artykułami robi się pewnie bardzo długo chociaż są lepiej dopracowane. W 10-20 minut gadką-szmatką można więcej przekazać niż pisząc dłużej posta. Sam jednak wolę pozostać przy blogach. Nie wiem jak tak z tymi podkastami: http://www.proroctwa.com/podcast.htm czy były popularne itd, chociaż one głównie przekonały mnie do odrzucenia Pawła, Piekła i zbawienia jedynie w religii.
  Jeśli Ezdrasz faktycznie został na pewien okres gościem w Niebie niczym Jezekiel/Ezekiel to warto sprawdzić również pod tym kątem księgi dotyczące Mojżesza, Barucha i Izajasza. Ci wszyscy rozmawiali z Bogiem. Odrzucając listy Pawła, powinniśmy odświeżyć sprawę ”apokryfów” które często są sprzeczne z jego listami jak np. Ewangelia Nikodema, 1 Ks Henocha, 3 i 4 Ezdrasza. Jeśli dane Księgi znajdują się kanonie powiedzmy Syryjskim bądź Ormiańskim albo Etiopskim to znaczy że nie są apokryfami ponieważ jakaś grupa uznała je za kanoniczne 🙂 Oczywiście każdy człowiek może na swój rozum uznać dane dzieło za natchnione, to już inna sprawa. Problem jest taki że niewielu skonfrontowało te dzieła innymi Proroctwami. No ale po co, bo przecież Apostoł tak powiedział i kropka. * Chodzi o ”Wniebowzięcie Mojżesza” ”2 Księga Barucha” ”Wniebowzięcie Izajasza”’
  Pauliniści nazwą te księgi apokryfami, chociaż nawet ich nie zacytują. A skąd możemy mieć pewność jakie księgi były w pierwotnym kanonie LXX ?
  Euzebiusz Z Cezarei podaje że Papiasz Z Hierapolis podawał że Marek Ewangelista zapisał Ewangelię na podstawie Kazań Piotra. Pytanie tylko czy Marek rozmawiał osobiście z Piotrem czy tylko podsłuchał go ? Dziwne że Marek napisał dzieło w Rzymie w bardzo krótkim czasie. Podobno Piotr spotykał się w latach 40 z Filonem w Rzymie za panowania Klaudiusza. Możliwe, chociaż kiedy Saul gnębił mieszkańców Azji Mniejszej w tym czasie Piotr wyruszył właśnie w te same tereny (albo z Rzymu albo z Jerozolimy, nie wiem). To w końcu Łukasz pisał o Szymonie Magu a nie Piotr czy Jakub. Dziwne że zawsze tam gdzie przebywał Piotr tam znajdował się także Paweł. Możliwe że Piotr założył jakąś organizację w Rzymie, lecz została ona szybko przejęta przez Pawła/Szymona/Apoloniusza. To nawet miało by jakiś sens, porównanie Rzymu do kobiety która zdradza Boga i Piotra z Upadłymi Aniołami/Pawłem.
  Kiedy szukałem różnych ksiąg Apokryfów oraz ksiąg pozabiblijnych natrafiłem się na kolejnego syryjskiego gnostyka – Bazylidesa. Pisał komentarze Biblijne itd. Twierdził że istnieje Bóg o imieniu Abraxas, był doketą (zaprzeczał ukryżowaniu. Twierdził że czyny człowieka nie wpływają na jego zbawienie, założył pod swoim imieniem sektę.
  Od Abraxasa (Abrasax/Abraksas) pochodzi słowo abrakadabra z języka aramejskiego. Te wszystkie mitologie (Helleńska, Perska, Gnostycka, Indyjska, Wedyjska itd.) przeplatały się jedna z drugą, syntetyzowały się. Abrakadabra to taka znana formułka magiczna – zaklęcie.
  Audiobook 2/4 Księgi Ezdrasza to bardzo dobry pomysł, należało by czytać wolno, głośno i wyraźnie 🙂
  * Apokryfy – Ukryta Wiedza.. przed nami
  Ostatnio przypadkiem znalazłem olbrzymią liczbę apokryfów po angielsku m.in.
  Wychwalanie Melchizeka – krótkie i nawet ciekawe
  Słowa Gada Proroka – krótki tekst
  Apokryficzne Księgi Daniela (Koptyjska, Armeńska itd.)
  Drabina Jakuba
  5, 6,7, 8 Księga Machabejska (razem znalazłem 8 Ksiag Machabejskich z czego dwie pierwsze są bardzo ważne
  Łukasz Z Antiochia cytuje Księgę Syracha (Łk 1:17 / Syr 48:10
  Łk 1: (16) Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. (17) On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.
  Syr: 48: (1) Dopóki nie powstał Prorok jak ogień, którego słowa były jak rozpalony piec. (2) Pozbawił ich koniecznego chleba i swoją gorliwością sprawił, że liczba ich znacznie zmalała. (3) Słowem Bożym zamknął on niebiosa i po trzykroć sprowadzał ogień. (4) Jakże groźny byłeś, Eliaszu! Kto by ci dorównał, miałby się czym chlubić. (5) Zmarłego wywiodłeś ze śmierci i z wolą Pana z Szeolu. (6) Królów strącałeś do grobu i ludzi znamienitych z ich łoża. (7) Na Synaju słuchałeś oskarżeń i na Chorebie wyroku zagłady. (8) Namaszczałeś królów na pomstę i Proroka na swego następcę. (9) Wśród wichru zostałeś zabrany do góry, wśród potężnego ognia na wysokości.
  (10) O tobie napisano, że jesteś zachowany na wyznaczony czas, aby przed nadejściem Dnia Pana ukoić gniew, aby serca ojców skierować ku synom i przywrócić świetność pokoleń Jakuba.
  Jest bardzo mnóstwo podobieństw pomiędzy fragmentami NT a właśnie tych ksiąg odrzuconych przez Protestantów, którzy nie widzą nic złego w legalizacji małżeństw gejowskich wśród duchownych przykładowo (np. Szwecja)
  Jest strasznie dużo Apokryfów Syryjskich i Arabskich!
  Znalazłem także:
  Apokalipsa Pseudo-Metodego
  List Koryntian Do Pawła: http://www.interfaith.org/christianity/apocrypha-iii-corinthians/
  Apokalipsa Tomasza: http://www.gnosis.org/library/apcthom.htm
  Większość to zdecydowanie dzieła ludzkie, ale są takie księgi pod imieniem Henocha, Barucha, Ezdrasza i Mojżesza. Nie wierzę że byli oni niepiśmienni, skąd Protestanci i Kabaliści mają info że te księgi są fałszywe ? Sami jednak akceptują listy rzekomego apostoła i jego apostołów.
  Tego typu dzieła istniały pół oficjalnie podczas średniowiecza. To właśnie od nich oraz od Augustynów, Marcjonów, Tomaszów z Akwinu i innych Tertulianów mamy cały Katechizm i całą rzeszę dogmatów!
  * Dziwię się nie ma wątku forumowego dotyczącego WSZYSTKICH czterech ksiąg pod imieniem Ezdrasza, a nawet tego Bizantyjskiego chłamu zwanego Apokalipsa Ezdrasza. Nie licząc Biblii Wujka brakuje polskiego tłumaczenia 1/3 Księgi Ezdrasza mającego 9 rozdziałów.
  Znalazłem także krótkie dzieło – ”Pytania Ezdrasza” nie czytałem go
  Obecnie postaram się wypolerować główny artykuł o Pawle oraz jeden dodatkowy. Przeraża mnie to że Saul tak samo nazywa swojego ‘’Mesjasza’’ jak nazywano Antiocha IV – Bóg Objawiony. Chociaż to zależy od tłumacza ale jednak.
  Zaktualizowałem wzmiankę o Andrzeju Apostole, patronie Słowian nauczających Scytów i Traków…
  Staram się oglądać filmy różnych niezwiązanych ze sobą ludzi.
  Walter Veith – jego wykłady jakiś czas temu zniknęły z YT.
  K. Hovinda też fajnie posłuchać. Obaj niestety cytują Pawła i popierają jego nauki. Nie słyszałem aby krytykowali Syjonizm a to o tym świadczy że poznali jedynie część prawdy. Drugi obalił Darwinizm a pierwszy ukazuje nam że to nie masoneria rządzi Kościołem a Kościół masonerią czyli na odwrót. Dodajmy do tego wszystkie inne filmy i publikacje. Jakiś czas temu oglądałem wykłady tego Pana: https://www.youtube.com/watch?v=3hJljT5I7WE&list=PLXUxPmB4QFL49z3vJmu_i-xaREHRXDyrX Dużo mówi rzeczy prawdziwych, warto wysłuchać.
  Oglądałem też filmy z kanału ‘’Jasnej Strony Mocy’’ oraz wykłady Jerzego Zięby.
  Lepsze to niż oglądanie politycznych debat o przysłowiową ”pietruszkę”.
  Trzecia część będzie dotyczyć rozproszonych Izraelitów

  Polubienie

  1. Dzięki za kolejną dawkę wynurzeń i przemyśleń 🙂

   Odniosę się tylko do tego, że jestem w trakcie przygotowań do wykonania audiobooka 2 Ezdrasza. Na razie edytuję tekst, aby usunąć z niego literówki, oraz postanowiłem zamienić słowo „Pan” na „Bóg”, ponieważ zdarzało się, że zarzucano mi, iż „Pan” to imię greckiego bożka…myślę, że to dobry pomysł.

   Polubienie

   1. Bóg jest jeden i wszyscy wiedzą o KOGO chodzi 🙂 , mnie jakoś cięzko sie przekonać do „Stwórcy”, Bóg nasuwa się z automatu , a „Pan” /ksiąze/ tego świata jest to jedno z określeń szatana … pan-niewolnik

    Polubione przez 1 osoba

   2. Poza tym w języku polskim slowo brzmi szlachetnie, więc nie warto używać zamienników , w przeciwieństwie do angielskiego anagramu / ponoc język angielski jest językiem programowania umysłów – nie dziwi więc osaczanie nas angielszczyzną /

    Polubienie

 14. Z tym ”Panem” istnieją różne kontrowersje. Słowo to występuje w różnych językach
  w Językach romańskich oznacza chleb albo garnek, a dla anglików patelnię. Dla nas słowo pan oznacza faceta, jegomościa, władcę itd po angielsku to będzie Lord, po łacinie Dominus, po grecku Kyrios. Tłumacze LXX podobno unikali słowa ”Soter” wobec Zbawcy aby nie skojarzyć tego z Grecko-Rzymskimi bóstwami ani władcami. Mamy także tereny dzisiejszych Węgier i Austrii nazywanych dawniej Pannonią, krajem Panów. Według niektórych kronik Słowianie przyszli z Panonii (dezinformacja). Zbiór panów nazywamy państwem 🙂
  Gutemberg (ten od druku) i Erazm faktycznie ozdabiali Biblię bafometem za pomocą symbolu XP. Podobnie mamy windows XP (oficjalnie ponoć chodzi o experience czyli doświadczenie, doznanie, przeżycie itd)
  Symbol XP czyta się jako Chi Rho. Forma Krzyża, która rzekomo się ukazała Rzymskiemu tyranowi, mordercy własnej rodziny Konstantynowi – czcicielowi Heliosa niezwyciężonego (Sol i Helios to to same imię w innych językach). Dla wtajemniczonych jest to zboczony symbol płodności a dla mas oznaka męki Zbawiciela.
  Tylko co ma litera X oraz P z krzyżem/palem (Stauros oznacza podobno pal w j. greckim) w kształcie litery powiedzmy T ? Nie przekonują mnie informacje że chodzi tam o pierwsze dwie litery słowa ”Chpistos” Greckie r zapisujemy jak p. Polskie K to greckie Ch dla porównania Krzyż, Krystian, Krześcijaństwo (staropolska nazwa). Nie wiem kto i w jakim celu zmienił ze słowa Krystus na Chrystus tak samo jak z Iesousa/Isusa/Isosa/Iosa zrobiona Hesusa/Esusa/jEzusa.
  Tak swoją drogą jeśli uznajemy że imię Mesjasza to Isus, tak samo TRZEBA uznać imiona jak Izajasz, Immanuel. Chodzi o tzw itacyzm gdzie literę Eta zapisywano jako ”i” dorabiając osobno literę ”i”.
  * Jedno co zauważyłem to to że Chazarowie (lud pochodzenia Tureckiego (Togarma syn Jafeta) zmieszanego z Ezawem) także był ludem koczowniczym jak Izraelici. Jedna jest różnica pomiędzy nimi – stosunek do pracy i rolnictwa. Izraelici. Izraelici byli ludem rolniczym, pasterskim i pracowitym. Ludy Tureckie, Mongolskie i Edomici to ludy gardzące rolnictwem, żyjące za pomocą grabieży i wojen. Mongołowie to pewno synowie Jafeta, niektóre ludy Tureckie także.
  * Czytałem ostatnio jeszcze raz dwa listy Piotra. Ten pierwszy jest niemalże w całości listem Saula tylko że nadano temu nazwę listu Piotra. Tam jedynie trzy wersety są ciekawe ale tylko po to aby uśpić naszą czujność. Drugi list jest całkiem inny, nie licząc tego fragmentu o Pawle jestem w stanie uwierzyć iż ten list mógł zostać napisany przez Piotra. W tym pierwszym nie ma nic o Królestwie Bożym ani żadnych nauk Mesjańskich nie zawiera. Ten drugi mówi przynajmniej o Potopie, o Sodomie i Gomorze, o Nefilimach, o tym co się stało z Obserwatorami z 1 Ks Henocha, o brudach tego świata. Jedno co mnie niepokoi:
  1 P 3:1 (1) List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,
  Zawiera on jednak inspirujący fragment (17), która bardzo mnie zbudował:
  1 P 3: (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
  (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych,
  ‘’Nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.’’
  Jest on prawdziwy, albowiem o to właśnie aniołom chodzi aby zachwiać nasze zaufanie do Boga, Biblii, Zbawiciela, abyśmy porzucili nawet swoją tożsamość narodową. Prawicowi to właśnie ludzie którzy dbają o Prawo z definicji. Lewica to lewizna, na lewo itd. Oczywiście w polityce to nie ma znaczenia. Wszystko tam jest w jednym kolorze tylko że odmiany tego koloru są różne, różna retoryka.
  Podałem wcześniej błędna informacje. Septuaginta mówi o krainie Sennar, Synerar/Szinear to ściema Edomitów.
  * W starożytności większość ludzi była zupełnymi alfabetami, analfabetami. Czy jednak łatwiej było zmienić kanon Biblijny, skoro skupiano się na przekazie ustnym ?
  Tak sobie myślę że gdybym chciał to sam mógłbym napisać powiedzmy 3 List Piotra, kolejny listy Pawła itd a potem wmówić ludziom w kościele że są to kanoniczne listy. Pewnie by niektórzy uwierzyli, bo przecież Biblię czytają nieliczni chociaż za Komuny wiedza była większa.
  * Są podejrzenia że tzw ostatni Cesarz Romulus Augustyn nigdy nie istniał i był wymysłem późniejszych pisarzy aby bardziej uwiarygodnić rzekomy upadek Rzymu. Że niby pierwszy Cesarz i ostatni miał na imię Romulus. Potem wymyślono że pierwszy cesarz bizantyjski i ostatni miał na imię Konstanty – kolejne kłamstwo. Pierwszym cesarzem Bizantyjskim był syn Teodozjusza niejaki Arkadiusz.
  Jeden z Najbardziej tajemniczych okresów w Historii to czas VIII-X wieku według naszego kalendarza. Niektórzy twierdzą że ponoć żyjemy w XVIII wieku a tak naprawdę to nie żyjemy ani w XXI ani w XVIII. Większość kalendarzy rozpoczyna rok pierwszy blisko 2017 lat temu, tylko dlaczego skoro Isus narodził się około 8-4 roku p.n.e. ? Dlaczego tak wmawia nam się ten wiek 33 lat, masońskich 33 ? 33 to połowa z 66… brakuje tylko jednej Sigmy.
  Wątpię aby chodziło tylko o okres istnienia Państwa Chazarów. Wiadomo za to że w tym czasie triumfował Islam, tworzyły się nowe państwa – Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania | Oczywiście to były ruchy spontaniczne, tak nagle powstały państwa 🙂
  W tym czasie nazywano już Słowian jako Słowianie. Zadali oni olbrzymią ranę Chazarii oraz Rzymowi podbijając oba kraje. Gazari/Kuzarim/Chazarowie jednak nie odbudowali państwa, woleli przejść na Talmudyzm i podbić wroga sposobem. Jeśli chodzi o papiestwo i ogólnie Watykan to możemy dopiero dyskutować od okresu zwanego pornokracją – X wiek.
  Wcześniej papieże nie mieli aż takiej władzy. Więcej do gadania niż później mieli papieże/biskupi z Bizancjum i Aleksandrii oraz Kartaginy.
  Już w IX wieku dokonano ”sądu trupiego” na papieżu Formozusie. Żeby karać trupa to już musieli mieć nierówno pod sufitem. Nie jestem w stanie określić od którego papieża to wszystko się zaczęło (władza). Ani pierwszy papież (Saul) ani jego uczniowie Linus, Anaklet (chyba także uczeń) i Klemens nie mieli aż tak wielkiej potęgi kiedy działali.
  Nie jest jasne jak ulotnił się Saul… Ta jego śmierć męczeńska jest strasznie naciągana i pozerska. Piotr i inni apostołowie nie zapowiadali w jaki sposób umrą, nawet nie pragnęli śmierci bowiem chcieli nauczać ludzi za życia co jest niezwykle logiczne. Nauczali głównie tam gdzie żyli Izraelici (Palestyna, Anatolia, Syria, Gruzja, Scytia, Persja). Tomasz udał się nawet do Indii. Rzekomy apostoł Maciej udał się także do Etiopii. Jedynie Piotr nauczał narody gojów lub jak kto woli pogan czyli tereny Cesarstwa. Gdyby Saul służył by Bogu to powinien o tym wiedzieć i pomagał by Skale w głoszeniu Nowiny o Królestwie.
  A tymczasem Saul nazwał Piotra kłamcą i szatanem uzurpując sobie posadę apostoła narodów, albowiem to Piotr był apostołem narodów. Perfidny oszust z tego Saula. On nawet nazwał Tymoteusza i Sylasa (swoich uczniów) prawdziwymi apostołami. Oczywiście wszystkie ich brednie potwierdza ”Tradycja Apostołska” czyli właśnie dogmaty tych czarowników stale opętanych przez demony.
  Większość listów Apostolskich odręcający kłamstwa tego człowieka ? anioła ? zostały szybko przechwycone przez załóżycieli Kościoła.
  Uważam że Objawienie Jana (te wszystkie Apollyony, Chi Ksi Stigma itd) zostały zapisane prawidłowo tak jak było. Problem jest taki że źle przepisywano na łacinę i j. Polski. Tak też przerabiano imiona Starojudejskie/Starosłowiańskie/Starogreckie na Aramejskie. Radzę więc posiłkować się źródłami Prawosławnymi oraz Greckimi ale nie Łacińskimi czy Angielskimi (imiona anglojęzyczke zawierają egipsko-kananejskie ”Jah” Jehoszafat, Jahszuah, Jeszurun (występuje 33 Pwt, 11 Izajasza), i inne).
  Nie wiem do końca kto pierwszy napisał swoją Ewangelię – Łukasz czy Marek.
  * Oglądałem ostatnio filmy w których jest pokazane że gwiazdy typu M. Jackson, K. Cobain, Księżna D, 2 Pac, i inni sfingowali swoją śmierć pragnąć uciec od pieniędzy i sławy. Jest to jednak bardzo logiczne i wiarygodne.
  * Niektórzy uważali że lud Gazari (Chazarów) za Hunów żyjących na ziemi Goga i Magoga. Niektóre rabiniczna źródła próbują wmówić że masowej konwersji Chazarów nigdy nie było, albo mówią że to była konwersja rzekomych Izraelitów z plemienia Symeona… na satanizm.
  * Wiele postaci i wydarzeń średniowiecznych były czyste fantazje mnichów pod wpływem fajkowego ziela 🙂 Legendy Artura i wiele innych to nic innego jak w 90% mity. Pisano więc prawdę między wierszami. Całkiem możliwe że większość wydarzeń dokonywano w zupełnie innym wieku.
  Ciężko uwierzyć że przez blisko 300 lat absolutnie nic znaczącego nie wydarzyło się. Możliwe że większość metod datowania różnych przedmiotów i wydarzeń jest fałszywa. Przykładem są kości datowane na rzekomo miliony lat…
  * Sami Chazarowie wyglądają na związek synów Togarma zdominowanych przez potomków Edoma. Problem jest taki że kiedy pada słowo ”plemię tureckie” to każdy myśli o Turkach. Sami Turcy mają różną karnacje (jedni są jaśni inni ciemniejsi). Moim zdaniem tak jak Izraelici tak Idumejczycy, Ismaelici, Danici po prostu zdominowali pozostałe narody Chama, Jafeta i Sema.
  Potomkóww Chama jest łatwo ustalić w większość, podobnie jak Sema. Wychodzi na to że nie znana jest tożsamość potomków Jafeta. Kroniki na ten temat kłamią. Białych ludzi jest obecnie około 8,5 % może więcej może mniej. Więcej jest Chamitów (Murzynów) oraz Jafetytów (Azjatów, Indian). Skoro człowiek pochodzi od Boga a nie od małpy czy jakiejś skały, to oznacza że te narody muszą pochodzić od Noego, a niektórzy mają więcej lub mniej genów Gigantów. Yeti to przykład takiego Nefilima, który już może dawno nie żyje albo się ukrywa.
  Wielkie Imperia tworzyli głównie potomkowie Sema (Asyria, Persja, a być może nawet Hellada i Rzym). Egiptu i Sumeru nie liczę – twory Nefilimskie.
  W razie czego umieściłem 2/4 Ks Ezdrasza:
  https://basileia785.wordpress.com/2016/11/07/4-ksiega-ezdrasza/
  Poprawiłem drobne literówki itp, niewiele zmieniałem bo nie było to potrzebne :
  W BM brakuje jedynie 1/3 Ks Ezdrasza, chociaż jak ktoś czytał zwykła Ks Ezdrasza (dla niektórych pod numerem 2, a dla mnie to była 3 Księga Ezdrasza, wiem jest to mocno zagmatwane)
  Częściej stosuję imię Obdiasz zamiast Abdiasz. Są różne wersje w LXX więc nie ma wielkiej różnicy w tym. http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=35 W obu wersjach jest Obdiasz. Obdiou czyli Obdiasza, dopełniacz kogo czega. Szkoda że ta księga jest tak krótka 🙂
  Bardziej mnie ciekawi dlaczego masoreci i Hieronim zmienili imię Ambakuma/Avvakuma na Hakabuk. Prawosławni nadal używają imienia Ambakum, Obakum, Bakum itd.
  Niedługo spróbuje przeczytać Księgi Ezdraszowe jeszcze raz, może dokończę dłuższą ich analizę.
  Dalej niepokoi mnie to dlaczego nie ma żadnego greckiego kodeksu 2/4 Ezdrasza, są tylko Łacińskie i Rosyjskie.
  Szkoda że nikt nie wziął się za lektor pozostałych ciekawych Ksiąg jak Akta Piłata (Ew. Nikodema), Didache itd.
  Z tym ”Panem” istnieją różne kontrowersje. Słowo to występuje w różnych językach
  w Językach romańskich oznacza chleb albo garnek, a dla anglików patelnię. Dla nas słowo pan oznacza faceta, jegomościa, władcę itd po angielsku to będzie Lord, po łacinie Dominus, po grecku Kyrios. Tłumacze LXX podobno unikali słowa ”Soter” wobec Zbawcy aby nie skojarzyć tego z Grecko-Rzymskimi bóstwami ani władcami. Mamy także tereny dzisiejszych Węgier i Austrii nazywanych dawniej Pannonią, krajem Panów. Według niektórych kronik Słowianie przyszli z Panonii (dezinformacja). Zbiór panów nazywamy państwem 🙂
  Gutemberg (ten od druku) i Erazm faktycznie ozdabiali Biblię bafometem za pomocą symbolu XP. Podobnie mamy windows XP (oficjalnie ponoć chodzi o experience czyli doświadczenie, doznanie, przeżycie itd)
  Symbol XP czyta się jako Chi Rho. Forma Krzyża, która rzekomo się ukazała Rzymskiemu tyranowi, mordercy własnej rodziny Konstantynowi – czcicielowi Heliosa niezwyciężonego (Sol i Helios to to same imię w innych językach). Dla wtajemniczonych jest to zboczony symbol płodności a dla mas oznaka męki Zbawiciela.
  Tylko co ma litera X oraz P z krzyżem/palem (Stauros oznacza podobno pal w j. greckim) w kształcie litery powiedzmy T ? Nie przekonują mnie informacje że chodzi tam o pierwsze dwie litery słowa ”Chpistos” Greckie r zapisujemy jak p. Polskie K to greckie Ch dla porównania Krzyż, Krystian, Krześcijaństwo (staropolska nazwa). Nie wiem kto i w jakim celu zmienił ze słowa Krystus na Chrystus tak samo jak z Iesousa/Isusa/Isosa/Iosa zrobiona Hesusa/Esusa/jEzusa.
  Tak swoją drogą jeśli uznajemy że imię Mesjasza to Isus, tak samo TRZEBA uznać imiona jak Izajasz, Immanuel. Chodzi o tzw itacyzm gdzie literę Eta zapisywano jako ”i” dorabiając osobno literę ”i”.
  * Jedno co zauważyłem to to że Chazarowie (lud pochodzenia Tureckiego (Togarma syn Jafeta) zmieszanego z Ezawem) także był ludem koczowniczym jak Izraelici. Jedna jest różnica pomiędzy nimi – stosunek do pracy i rolnictwa. Izraelici. Izraelici byli ludem rolniczym, pasterskim i pracowitym. Ludy Tureckie, Mongolskie i Edomici to ludy gardzące rolnictwem, żyjące za pomocą grabieży i wojen. Mongołowie to pewno synowie Jafeta, niektóre ludy Tureckie także.
  * Czytałem ostatnio jeszcze raz dwa listy Piotra. Ten pierwszy jest niemalże w całości listem Saula tylko że nadano temu nazwę listu Piotra. Tam jedynie trzy wersety są ciekawe ale tylko po to aby uśpić naszą czujność. Drugi list jest całkiem inny, nie licząc tego fragmentu o Pawle jestem w stanie uwierzyć iż ten list mógł zostać napisany przez Piotra. W tym pierwszym nie ma nic o Królestwie Bożym ani żadnych nauk Mesjańskich nie zawiera. Ten drugi mówi przynajmniej o Potopie, o Sodomie i Gomorze, o Nefilimach, o tym co się stało z Obserwatorami z 1 Ks Henocha, o brudach tego świata. Jedno co mnie niepokoi:
  1 P 3:1 (1) List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze,
  Zawiera on jednak inspirujący fragment (17), która bardzo mnie zbudował:
  1 P 3: (13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios, i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
  (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych,
  ‘’Nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.’’
  Jest on prawdziwy, albowiem o to właśnie aniołom chodzi aby zachwiać nasze zaufanie do Boga, Biblii, Zbawiciela, abyśmy porzucili nawet swoją tożsamość narodową. Prawicowi to właśnie ludzie którzy dbają o Prawo z definicji. Lewica to lewizna, na lewo itd. Oczywiście w polityce to nie ma znaczenia. Wszystko tam jest w jednym kolorze tylko że odmiany tego koloru są różne, różna retoryka.
  Podałem wcześniej błędna informacje. Septuaginta mówi o krainie Sennar, Synerar/Szinear to ściema Edomitów.
  * W starożytności większość ludzi była zupełnymi alfabetami, analfabetami. Czy jednak łatwiej było zmienić kanon Biblijny, skoro skupiano się na przekazie ustnym ?
  Tak sobie myślę że gdybym chciał to sam mógłbym napisać powiedzmy 3 List Piotra, kolejny listy Pawła itd a potem wmówić ludziom w kościele że są to kanoniczne listy. Pewnie by niektórzy uwierzyli, bo przecież Biblię czytają nieliczni chociaż za Komuny wiedza była większa.
  * Są podejrzenia że tzw ostatni Cesarz Romulus Augustyn nigdy nie istniał i był wymysłem późniejszych pisarzy aby bardziej uwiarygodnić rzekomy upadek Rzymu. Że niby pierwszy Cesarz i ostatni miał na imię Romulus. Potem wymyślono że pierwszy cesarz bizantyjski i ostatni miał na imię Konstanty – kolejne kłamstwo. Pierwszym cesarzem Bizantyjskim był syn Teodozjusza niejaki Arkadiusz.
  Jeden z Najbardziej tajemniczych okresów w Historii to czas VIII-X wieku według naszego kalendarza. Niektórzy twierdzą że ponoć żyjemy w XVIII wieku a tak naprawdę to nie żyjemy ani w XXI ani w XVIII. Większość kalendarzy rozpoczyna rok pierwszy blisko 2017 lat temu, tylko dlaczego skoro Isus narodził się około 8-4 roku p.n.e. ? Dlaczego tak wmawia nam się ten wiek 33 lat, masońskich 33 ? 33 to połowa z 66… brakuje tylko jednej Sigmy.
  Wątpię aby chodziło tylko o okres istnienia Państwa Chazarów. Wiadomo za to że w tym czasie triumfował Islam, tworzyły się nowe państwa – Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania | Oczywiście to były ruchy spontaniczne, tak nagle powstały państwa 🙂
  W tym czasie nazywano już Słowian jako Słowianie. Zadali oni olbrzymią ranę Chazarii oraz Rzymowi podbijając oba kraje. Gazari/Kuzarim/Chazarowie jednak nie odbudowali państwa, woleli przejść na Talmudyzm i podbić wroga sposobem. Jeśli chodzi o papiestwo i ogólnie Watykan to możemy dopiero dyskutować od okresu zwanego pornokracją – X wiek.
  Wcześniej papieże nie mieli aż takiej władzy. Więcej do gadania niż później mieli papieże/biskupi z Bizancjum i Aleksandrii oraz Kartaginy.
  Już w IX wieku dokonano ”sądu trupiego” na papieżu Formozusie. Żeby karać trupa to już musieli mieć nierówno pod sufitem. Nie jestem w stanie określić od którego papieża to wszystko się zaczęło (władza). Ani pierwszy papież (Saul) ani jego uczniowie Linus, Anaklet (chyba także uczeń) i Klemens nie mieli aż tak wielkiej potęgi kiedy działali.
  Nie jest jasne jak ulotnił się Saul… Ta jego śmierć męczeńska jest strasznie naciągana i pozerska. Piotr i inni apostołowie nie zapowiadali w jaki sposób umrą, nawet nie pragnęli śmierci bowiem chcieli nauczać ludzi za życia co jest niezwykle logiczne. Nauczali głównie tam gdzie żyli Izraelici (Palestyna, Anatolia, Syria, Gruzja, Scytia, Persja). Tomasz udał się nawet do Indii. Rzekomy apostoł Maciej udał się także do Etiopii. Jedynie Piotr nauczał narody gojów lub jak kto woli pogan czyli tereny Cesarstwa. Gdyby Saul służył by Bogu to powinien o tym wiedzieć i pomagał by Skale w głoszeniu Nowiny o Królestwie.
  A tymczasem Saul nazwał Piotra kłamcą i szatanem uzurpując sobie posadę apostoła narodów, albowiem to Piotr był apostołem narodów. Perfidny oszust z tego Saula. On nawet nazwał Tymoteusza i Sylasa (swoich uczniów) prawdziwymi apostołami. Oczywiście wszystkie ich brednie potwierdza ”Tradycja Apostołska” czyli właśnie dogmaty tych czarowników stale opętanych przez demony.
  Większość listów Apostolskich odręcający kłamstwa tego człowieka ? anioła ? zostały szybko przechwycone przez załóżycieli Kościoła.
  Uważam że Objawienie Jana (te wszystkie Apollyony, Chi Ksi Stigma itd) zostały zapisane prawidłowo tak jak było. Problem jest taki że źle przepisywano na łacinę i j. Polski. Tak też przerabiano imiona Starojudejskie/Starosłowiańskie/Starogreckie na Aramejskie. Radzę więc posiłkować się źródłami Prawosławnymi oraz Greckimi ale nie Łacińskimi czy Angielskimi (imiona anglojęzyczke zawierają egipsko-kananejskie ”Jah” Jehoszafat, Jahszuah, Jeszurun (występuje 33 Pwt, 11 Izajasza), i inne).
  Nie wiem do końca kto pierwszy napisał swoją Ewangelię – Łukasz czy Marek.
  * Oglądałem ostatnio filmy w których jest pokazane że gwiazdy typu M. Jackson, K. Cobain, Księżna D, 2 Pac, i inni sfingowali swoją śmierć pragnąć uciec od pieniędzy i sławy. Jest to jednak bardzo logiczne i wiarygodne.
  * Niektórzy uważali że lud Gazari (Chazarów) za Hunów żyjących na ziemi Goga i Magoga. Niektóre rabiniczna źródła próbują wmówić że masowej konwersji Chazarów nigdy nie było, albo mówią że to była konwersja rzekomych Izraelitów z plemienia Symeona… na satanizm.
  * Wiele postaci i wydarzeń średniowiecznych były czyste fantazje mnichów pod wpływem fajkowego ziela 🙂 Legendy Artura i wiele innych to nic innego jak w 90% mity. Pisano więc prawdę między wierszami. Całkiem możliwe że większość wydarzeń dokonywano w zupełnie innym wieku.
  Ciężko uwierzyć że przez blisko 300 lat absolutnie nic znaczącego nie wydarzyło się. Możliwe że większość metod datowania różnych przedmiotów i wydarzeń jest fałszywa. Przykładem są kości datowane na rzekomo miliony lat…
  * Sami Chazarowie wyglądają na związek synów Togarma zdominowanych przez potomków Edoma. Problem jest taki że kiedy pada słowo ”plemię tureckie” to każdy myśli o Turkach. Sami Turcy mają różną karnacje (jedni są jaśni inni ciemniejsi). Moim zdaniem tak jak Izraelici tak Idumejczycy, Ismaelici, Danici po prostu zdominowali pozostałe narody Chama, Jafeta i Sema.
  Potomkóww Chama jest łatwo ustalić w większość, podobnie jak Sema. Wychodzi na to że nie znana jest tożsamość potomków Jafeta. Kroniki na ten temat kłamią. Białych ludzi jest obecnie około 8,5 % może więcej może mniej. Więcej jest Chamitów (Murzynów) oraz Jafetytów (Azjatów, Indian). Skoro człowiek pochodzi od Boga a nie od małpy czy jakiejś skały, to oznacza że te narody muszą pochodzić od Noego, a niektórzy mają więcej lub mniej genów Gigantów. Yeti to przykład takiego Nefilima, który już może dawno nie żyje albo się ukrywa.
  Wielkie Imperia tworzyli głównie potomkowie Sema (Asyria, Persja, a być może nawet Hellada i Rzym). Egiptu i Sumeru nie liczę – twory Nefilimskie.
  W razie czego umieściłem 2/4 Ks Ezdrasza:
  https://basileia785.wordpress.com/2016/11/07/4-ksiega-ezdrasza/
  Poprawiłem drobne literówki itp, niewiele zmieniałem bo nie było to potrzebne :
  W BM brakuje jedynie 1/3 Ks Ezdrasza, chociaż jak ktoś czytał zwykła Ks Ezdrasza (dla niektórych pod numerem 2, a dla mnie to była 3 Księga Ezdrasza, wiem jest to mocno zagmatwane)
  Częściej stosuję imię Obdiasz zamiast Abdiasz. Są różne wersje w LXX więc nie ma wielkiej różnicy w tym. http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=35 W obu wersjach jest Obdiasz. Obdiou czyli Obdiasza, dopełniacz kogo czega. Szkoda że ta księga jest tak krótka 🙂
  Bardziej mnie ciekawi dlaczego masoreci i Hieronim zmienili imię Ambakuma/Avvakuma na Hakabuk. Prawosławni nadal używają imienia Ambakum, Obakum, Bakum itd.
  Niedługo spróbuje przeczytać Księgi Ezdraszowe jeszcze raz, może dokończę dłuższą ich analizę.
  Dalej niepokoi mnie to dlaczego nie ma żadnego greckiego kodeksu 2/4 Ezdrasza, są tylko Łacińskie i Rosyjskie.
  Hipoteza czasu widmowego oraz temat Sigmy (z Objawienia Jana) ponownie mnie wciągnął.
  Biblia Grecka jest zapisana prawidłowo (Chi Ksi Sigma) zaś wersje z innym alfabetem (łacińskim) są przetłumaczone nieprawidłowo na 666. Porównałbym ten błąd do wstawionego słowa żyd w Objawieniu zamiast Judejczyk – celowe tłumaczenie z obu stron, zarówno od Boga jak i aniołów
  Z tego wychodzi że takie coś jak Chrzest Polski i reszta dokumentów z tym związana to najwidoczniej ściema. Bajka z Rotszyldami i Bitwą pod Waterloo to także ściema. Tak samo może być teatrzykiem zamach na JFK, Dianę i innych którzy możliwe że sfingowali swój zgon.
  Co do tematu Arameizacji i J. Aramejskiego, są dwie możliwości powstania Aramejskich Targumów
  Jedna to taka że Judejczycy zapisywali luźne teksty Biblijne zanim przetłumaczono LXX.
  A druga to taka że Targumy są dziełami Idumejczyków którzy nadal używali języka Aramejskiego.
  Bibliści i inni uczeni podniecają się tymi zwojami z Qumran które być może w większym stopniu to średniowieczne bądź współczesne pisma. Nie powinno być żadnego dzieła z tamtego okresu w języku ”Hebrajskim”. Jest albo Grecki albo Aramejski (w rzadkich przypadkach ale gdy takie są znajdowane to Talmudyści dostają ataku euforii)
  Jak wiadomo język ”Hebrajski” jest dialektem Aramejskiego czyli jego modyfikacją.
  Pierwsze Faryzejskie przekłady Biblii powstawały gdzieś tak pod koniec Średniowiecza. Biblia Króla Jakuba znienawidzona przez wszystkich choć używana przez tych którzy wiedzą co w trawie piszczy. Dlaczego większość przekładów Wulgaty to właśnie łaciński Tanach.
  Protestanci są jeszcze gorsi bowiem wyrzucili Księgi cytowane przez Isusa a nawet proroków.
  Szkoda że nikt nie wziął się za lektor pozostałych ciekawych Ksiąg jak Akta Piłata (Ew. Nikodema), Didache itd.

  Polubienie

 15. O ile to nikogo nie uraża 🙂
  Czym innym są zwroty grzecznościowe (brat, pan) a czym innym nazywanie rzeczy po imieniu, a czym innym wulgarne wyzwiska.
  Swoją drogą Bułgarzy mogli być kiedyś nazywani także Wulgarani (W>B/B>V) bowiem ci PraBułgarzy to wulgarny lud turecki. Mój wcześniejszy post zdublował się więc proszę o usunięcie tej powtórzonej części
  1) Okres czasu Widmowego to czasy powstawania kolejnych państw Słowiańskich po transformacji Rzymu w Watykan.
  Arabowie wykopują WizyGotów (Goci z Wisły ?) z Hiszpanii, Hiszpanie wykopują Saracenów (Arabów synów Hagar) z Hiszpanii.
  około 679 r. Chazarowie atakują Bułgarów.
  Chazarów rozgromił Światosław około 969 podbijając ich stolicę, data zawiera trzy szóstki (dwie odwrócone) tak jakby odniesienie do Heliosa.
  Postać Karola Wielkiego moim zdaniem jest historyczna tak jak Artur tylko że władcy z mniejszymi dokonaniami przypisywano wszystkie czyny innych władców, cokolwiek się działo nabijano konto Charlemagne (Karola)
  Jak dla mnie ten czas Widmowy miał na celu wmówienia nam konkretnych faktów oraz zatajenia innych:
  – Podboje Chazarów i ich walki z Arabami i Słowianami
  – Dalsze Podboje Słowian
  – Niektóre Plemiona ”zniknęły” jak np. Hunowie
  – Podboje Ludów Tureckich (w tym synów Cheta i Togarma oraz Ezawa)
  – Rzekoma Chrystianizacja Słowian, wątek psychologiczny w tym Chrzest Polski którego nie było bowiem Słowianie byli już prawdopodobnie Arianami już w IV wieku. Oficjalna nauka nadaję się do ponownego przewertowania
  – Rozwój Państwa Franków, Bizancjum, Anglii, Alemannii, Italii,
  – Historia Powstania Islamu (jest lekko sfałszowana a zwłaszcza ta początkowa i przedIslamska)
  – Historia Hiszpanii oraz powstanie Sefardyjczyków i Jezuitów (coś czuję że Hiszpanie wcześniej wykopali Arabów). Niektórzy Bułgarzy przyjmowali Islam. Bośniacy (nasi) to naród Islamski.
  – Krucjaty Krzyżowe (szczytowy rozwój satanizmu, chęć odebrania Bogu Jerozolimy).
  – Historia Papiestwa oraz Schizma Wschodnia (abyśmy nie pomyśleli że Kościół prawosławny jest również Katolicki oraz w jaki sposób Biskup Rzymu zyskał tak ogromny autorytet, od kiedy)
  – Historia Tworzenia Się Kanonu Biblijnego oraz tekstów Talmudyczno-Faryzejskich

  2) Luter pionek…
  Wielce możliwe że większość wydarzeń miało miejsce w innym wieku bądź tylko na papierze za pomocą pióra klasztornego mnicha. Wszystkie fałszerstwa średniowieczne, te wszystkie grzechy spadają na konto kościołów i klasztorów za to że zamiast służyć Bogu i prawdzie służyli mamonie i kłamstwu.
  Cyryl (Konstantyn) wcześniej przebywał na stepie Pontyjskim zdominowanym wówczas przez Gazari/Chazarów. Podobno podpatrzył sobie Scyto-Sarmackie-Słowiańskie runy.
  Ciekawe że tereny wcześniej zamieszkałe przez Izraelitów (Scytów, Sarmatów, Kimerów itd) nagle podbili Chazarowie którzy także tworzyli związki plemienne (typuje: Hetytów, Edomitów, synów Togarma.
  Jest jednak różnica pomiędzy Turkiem a innymi ludami Tureckimi. Polacy nie mieli najgorszych kontaktów z Turcją. Polacy to nie toczyli krucjat z Arabami tak jak Frankowie czy Skandynawowie
  Luter zwalczał list Jakuba za pomocą Ewangelii Jana, 1 Listu Piotra i Listów Saula (do Galacjan)
  Kiedyś uważałem go za pozytywną postać (reformacja, walka z urzędami itd) ale teraz w mojej opinii zarówno Luter jak i Agustyn spadli za samo dno wraz ze swoim gnostyckim idolem – Szaulem Ha Tarsi
  Luter twierdził że autor listu (Jakub) nigdy nie spotkał Mesjasza i chciał zrobił reszcie na złość. Luter promuje dogmat ”jedynie wiara”. Tak samo mówią szarlatani i religie
  Według Liter list ten nie potwierdza autorytetu innych apostołów (Saula) i całej Biblii (2 list do Tymoteusza)
  Dla Lutra najwidoczniej cieszyło kiedy w danym liście wspominano o najgorszym momencie istnienia Isusa.
  Najwidoczniej planowano zmniejszyć kanon Nowego Testamentu ale postawiono na plan B czyli zmniejszenie kanonu Biblii do 72 lub 66 Ksiąg kosztem ksiąg prorockich.
  Katolicy Rzymscy i Greccy nadal zachowali Księgę Syracha, Tobiasza i 2 Machabejskie a protestanci nawet nie dowiedzą się kim był Antioch IV, Isus syn Syracha, o królu Spartan z narodu Izraela itd
  Tak więc walczyły ze sobą dwie grupy oparta na Saulu, tylko że protestanci byli tymi radykalnymi – Ultra Pawłościanie.
  Dlaczego nikt nie poruszał kwestii Kanoniczności 3 i 4 Księgi Ezdrasza albo 1 Henocha ? Dlaczego tak protestanci nienawidzą tych ksiąg uwielbiając za to listy Saula do Koryntian i Galacjan.
  Przecież te listy po dłuższym przemyśleniu śmierdzą fałszem i krętactwem na kilometr. Nie obwiniałbym młodszych rangą duchownym, bowiem za mało wiedzą. Ale przecież ci wysoko postawieni Pasterze czy raczej zaganiacze bydła powinni wiedzieć coś nieco o Bogu. A tymczasem wolą posługiwać się: Dzieje Apostolskie, Listy Do Koryntian, Galacjan, Rzymian, Efezjan a na koniec ewentualnie Ew Łukasza. Czasem ktoś zacytuje Ew. Jana aby dowieść nam bóstwo Syna (dużo ludzi uznaje Mesjasza za żonatego człowieka a to błąd). Mateusza, Marka i Objawienie rzadko są cytowane.
  Takie są religie, zamiast szukać, badać, ciekawić itd wręcz zanudzają i usypiają naszą czujność.
  Odnoszę wrażenie że odczuwanie senności w kościele nie jest przypadkowe. Sam pamiętam kiedy chodziłem do kościoła zazwyczaj zapominałem o czym było kazanie (nie spałem), tak jakby człowiek tracił energię, siły witalne – demony to wampiry energetyczne 🙂
  Nawet ponad 2 tys lat temu ówcześni pasterze nie znali słowa Bożego, dalej ten sam brak wiedzy:
  Isus Do Nikodema: Evangelia Jana 3:(10) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?
  Luter tak znienawidził Apostołów od kiedy opuścił Kościół Rzymski zakładając Zbór Protestancki narzucając innym swoje wizje świata.
  Wiadomo że Apostołowie nie zakładali Kościołów, nie było żadnych Zborów sekciarskich, ŚJ, Adwentystów, Mormonów, niczego takiego nie było.
  Nie wiadomo jak to było z Lutrem na prawdę, i czy nie było w tym jakiejś Anielskiej interwencji bądź drobnej ”pomocy” demonów
  Możliwe że kiedy Luter przeczytał ten list na poważnie, poczuł że to o nim jest także mowa Jakuba o człowieku marnym. A jak to mówią uderz w stół a zwolennicy Saula się odezwą 🙂
  Według Lutra Jakub zajmuje się Prawem (niedobry apostoł 🙂 ) a Paweł ”apostoł” zajmuje się zachęta do ”miłości”. Miłość Thelemiczna
  Ciekawe dlaczego Luter nie usunął Ewangelię Jana i Mateusza oraz listy Jana. Stary Testament nie ruszył, no bo po zajmować się według Pawła ”żydowskimi baśniami”
  Przecież tego bełkotu Pawła, Lutra, Kalwina i wielu innych słuchać się nie dało a oni tak na poważnie że wiara i tylko wiara jest kluczem do żywota. A Onan nie był człowiekiem wiary, a Salomon ? Er ? Kore ?
  Wszyscy ludzie zabici przez Boga, oni Stwórcę uznawali, oni zbezcześcili Prawo Mojżesza w sposób drastyczny. Nie prawda że przed Mojżeszem nie było prawa, bowiem Adam, Kain, Henoch, Noe, Sem, Abraham wiedzieli co im wolno czynić a czego nie.
  1 P 4:8 Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
  Jak 5:20 Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
  Co mówi Piotr (Marek ?) a co ma myśli Jakub w sprawie miłości. Saul nawet nie ukazuje nam swoim przykładem miłości wobec innych a nawet wobec kobiet. Jeżeli kazał kobietom siedzieć cicho w zgromadzeniach to nic dziwnego że nie miał żony, ale to też nie jest potwierdzone skoro aniołowie chętnie brali sobie żony i mieli z nimi dzieci zwane Gigantami.
  Łukasz kumpel Pawła, to on opisał nam Szymona Maga, zaś Piotr, Jakub i Jan na ten temat milczeli.
  Moim zdaniem żaden Szymon Mag nie istniał był za to potężny oszust który podawał się Pawła apostoła. Możliwe że prawdziwa wersja jest między postacią Apoloniusza a Pawła. Kiedy przyszli prawdziwi apostołowie i przekonali ludzi że Saul kłamie. Nasz koleżka stał się wrogiem nr. 1 we wszystkich zgromadzeniach chrześcijańskich. Po czasie wyruszył Saul do Rzymu (już nie chcę wnikać kto założył kościół w Rzymie) aby urządzić zasadzkę na Piotra. Apostoł pogan zginął (jako jedyny Piotr był przeznaczony dla narodów ale nie Pawblo). Kiedy trwały prześladowania chrześcijań Paweł ze swoją grupą mógł w sprytny sposób wytworzyć sobie wizerunek sługi Bożego a z czasem wypełnił swoje własne proroctwo – Męczeńska śmierć, prawdopodobnie sfingowana.
  Saul organizował zebrania Pawłościan na których to opracował misterny plan który powiódł się dopiero trzysta lat później.
  Kiedy apostołowie już nie żyli, lata mijały a ludzie z czasem pozapominali nauki Mesjasza. Pojawiły się za to dwie/trzy grupy chrześcijan
  Pierwsza to czciciele kosmosu (gnostycy), druga to założyciele kościoła (Klemens, Tertulian, Euzebiusz i inni), a trzecia to poganie którzy nadal czcili swoje bóstwa pod zmienionymi imionami.
  Gdyby wcześniej dołożono oliwy do ognia (Listy Pawła do Kanonu) ludzie mogliby nie kupić bajki Pawła. Ale już w IV wieku niewielu widziało różnicy pomiędzy Piotrem, Pawłem, Szymonem Magiem, itd
  Cały NT został tak ułożony abyśmy nie pomyśleli że jednak Saul nie był uczciwy. Jedynie list Jakuba, Ewangelia Mateusza i Objawienie obala wprost Pawła. Jakub wprost nazywa dogmaty Saula nędznymi, śmiercionośnymi truciznami.
  Postać Saula ”apostoła” jest chyba jedną z największych mistyfikacji w Historii.
  Saul jako założyciel religii był wręcz bogiem, pośrednikiem dla swoich wyznawców – Łukasz, Tymoteusz, Linus, Klemens, Sylwan, Tytus i inni
  Większość dzieł powstała przed rokiem 70, chociaż pisma Łukasza mogły być najpóźniejsze. Marek jako pierwszy miał na celu uwiarygodnić Pawła jednocześnie ośmieszając Mateusza (pismo) i Piotra (inteligencję i zmysł wyczuwania agentów)
  Saul twierdził że został złożony w ofierze, a zastępcą w Rzymie został Linos. Pablo najwidoczniej prowadził tajemne narady Pawłościan i innych czarowników (hellenistów).
  To już chyba wiadomo na jakiej grupie wzorują się dzisiejsze szpiegostwo i zielone donosicielstwo – Na grupie Pawła
  Sądzę że listów Pawła było więcej ale nie dodano tych które jawnie obnażały go jako oszusta.
  Było więcej listów gdzie Saul nazywał Piecioksiąg ”żydowskimi baśniami”.
  Druga sprawa która mnie bulwersuje to stosunek Pawła do Piotra. Saul widocznie był podejrzewany za anioła (złego) więc dla niepoznaki zrzucił całą winę na Piotra nazywając go:
  2 Koryntian 11:
  (3) Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. (4) Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Isusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.
  (5) Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.
  (10) Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby ”Nikt mi nie odbierze” w granicach Achai.
  (13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
  * Większość przekładów używa słowa ”wielcy apostołowie” czyli Piotr m.in.
  3) TrumpEK pionek…
  Od początku czułem że jest coś z nim nie tak. Tzw marionetka.
  Nie wiem dokładnie dlaczego jedni zakładają białe czapeczki (Bergolio, Tusk, Obama) a inni czarne (Trump)
  Talmudyczne źródła mówią że ten kapelutek nosi nazwę kipa czyli kopuła. Nawet Talmud nie mówi nic o jarmułkach.
  Jaki więc ma sens noszenie takiej śmiesznej czapki przez celebrytów zainspirowanych magią, czarami, okultyzmem, tarota, wróżkami, spirityzmem, talmudem oraz… Tanachem itd ?
  A sami nazywają Chrześcijan siemnogrodem
  Mówi się także o dziwnej fotce cykniętej podczas wizyty Trumpa w Arabii Saudyjskiej (Sefardyjskiej) https://wolnemedia.net/obrazki/trump-kula-1.jpg
  Stosunek Saudów do Jemenu porównują do żony która mogą uderzyć (bo tak). Tylko że właśnie te kraje są niebezpieczne a nie Libia, Syria i Irak
  Jakoś nikt nie atakuje tych krajów ze odwrócenie nauk Muzułmanizmu a sami muzułmanie mówią że nie wolno u nich zabijać (ci normalni). Mamy więc dwie grupy Islamu tak samo jak w Chrześcijaństwie. Jedni będą mówili że trzeba być dobrym człowiekiem a inni będą bazowali na Saulu który przecież pozwala na przekupstwo, na przekupienie Boga za pomocą spowiedzi, datków i chodzenie na klęczkach do świątyni. Zapomniałbym jeszcze o modlitwy do obrazów autorstwa często ludzi z rożnymi wadami którzy za modeli brali pijaków z ówczesnych ”dyskotek” a za ”świętych” albo Isis z dzieciątkiem Horus pozowały prostytutki w zamian za kasę. Wszystko da się znieść ale dlaczego ludzie modlą się do obrazów…
  A Trump tak samo jak Putin pozują na wielkich Chrześcijan w Polsce tak samo. Trump jest jeszcze bardziej żydowski niż żydzi, a może sami nim jest… wielkim patriotą
  Dlaczego tak wielbią obcy naród zamiast ten do którego podobno należą. Czy może wielbią swój naród ale mieszkają wśród nieswoich
  Pwt 28: (43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej.
  (44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
  (45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.
  Jest to jeden z ważniejszych fragmentów w Biblii dotyczący Izraelitów oraz cudzoziemców którzy z czasem opanowali królestwa Izraelitów.
  Trump może ujawnić poprzednie kłamstwa aby zyskać na wiarygodności i w Saulowym stylu sprzedać kolejną dawkę kłamstw do-mózgowo
  Podobnie jest w ”polskim” sejmie gdzie aktorzy z jednej grupy i drugiej starają się nie wypadać z roli. Gdy dochodzi do momentu kiedy właśnie ci ludzie mają szanse zademonstrować swoją wrogość wobec innych partii.. wszyscy głosują razem jak jeden mąż za AKTA, Ceta, TTIP itd.
  Tak jak pod koniec roku grano komedię z rzekomym puczem… A jak zwykle kto na tym ucierpiał ? Ludzie, nie władze.
  Trump wie że jest pod dobrą opieką swoich kolegów a rzekome konflikty z papciem i lewakami są w dużej mierze wyreżyserowane, pod publikę.
  Martin Luther KING walczył o prawa afroafrykanów w USA i został zastrzelony. Sugerowano także zastrzelenie Donka w podobny sposób jak Lincolna czy KJF (są pogłoski że zastrzelono sobowtóra ale kto wie jak to było na prawdę).
  Ostatnio część mówi się o drugim Lutrze – również pastorze ale tym z Europy. Z tego co widzę to był on marionetką wyżej postawionych osób które chciały wywołać kolejny bratni konflikt pomiędzy chrześcijanami. Mamy obecne największe chrześcijańskie grupy –
  Katolicy głównego ścieku (Rzym), Prawosławni/Ortodoksyjni, Protestanci.
  Pasterz Hermasa jako księga była dozwolona tylko do prywatnego czytania. Większość ksiąg NT czytano w zgromadzeniach chrześcijańskich (i w późniejszych kościołach) za wyjątkiem: List Do Hebrajczyków (autor nieznany, zapewne z grupy Pawła), List Jakuba (bo obalał nauki Pawła), 3 List Jana, Dwa Listy Piotra (jeden fałszywy a drugi przechwycony i wydany pochwalaniem Saula jednocześnie krytykującym fałszywych proroków)
  Większość papieży pochodziła z Italii bądź z Syrii. Saul ”pochodził” z Tarsu w Cylicji. Linus, Anaklet i Klemens to rodowici Rzymianie (Linus tylko pochodził z Toskanii). Piątym był pochodzącym z Domu Chleba (Bethlejem) Ewaryst. Jerozolimę rozwalono za panowania Linusa, a nie wiadomo co apostołowie Pawła wówczas wyrabiali.
  * Jedno co rzuca się w oczy to to że większość polityków, półnefilimów jak KFK jest niezbyt urocza. Zazwczaj rządzący jak w Polsce itd są albo bardzo grubi albo bardzo chudzi. Od razu można wyczuć kto jest ‚nasz” a kto tylko udaje ”patriotę” Odstające duże uszy itd to jeszcze nie jest oznaka skreślenia człowieka. Niewielu rozróżnia pomiędzy żydami syjonistami a żydami judejczykami.
  (4) Koran, Islam, Ziemia, PawłosLam,
  Niedobrze zapowiada się współpraca Trumpa i Saudów (Sefardyjczyków + Arabów). I jeszcze mówią o zwalczaniu terroryzmu. Czy może ortodoksyjnego, radykalnego Muzułmanizmu. Muslim czyli uległy. Islam czyli oddanie się woli ”Boga”
  Imamowie działają w podobny sposób co nasi Pasterze – wybiórczo cytują fragmentu z Koranu / Biblii aby dowieść swojej racji.
  Koran 6:151 (Przekład J. Bielawskiego)
  151″Pozwólcie! J a wam wyrecytuję to, czego zakazał wam wasz Pan : Nie dodawajcie Jemu niczego za współtowarzyszy; bądźcie dobrzy względem swoich rodziców; nie zabijajcie swoich dzieci z biedy – M y dam y zaopatrzenie i wam, i im ­ i nie przybliżajcie się do czynów szpetnych,
  ani do jawnych spośród nich, ani do ukrytych; nie zabijajcie nikogo – tego zakazał Bóg ­ inaczej jak zgodnie z prawem. Oto co wam nakazał Bóg! Być może, będziecie rozumni!
  Koran 5:32 | Podobno cytat z Talmudu
  32 Z tego to powodu przepisaliśmy synom Izraela:
  „Ten, kto zabił człowieka,
  który nie popełnił zabójstwa
  i nie szerzył zgorszenia na ziemi,
  czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.
  A ten, kto przywraca do życia człowieka,
  czyni tak,
  jakby przywracał do życia wszystkich ludzi.”
  Przyszli do nich Nasi posłańcy
  z jasnymi dowodami,
  potem jednak wielu z nich
  popełniało przestępstwa na ziemi.
  Koran 2:
  190 Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!
  191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili
  – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie.
  – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich!
  – Taka jest odpłata niewiernym! –
  192 Ale jeśli oni się powstrzymają…
  – zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!
  193 I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie
  i religia będzie należeć do Boga.
  A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!
  * Nie chcę wnikać głębiej w znaczenie tych wersetów, ale na pierwszy rzut oka widać skrajne przeciwieństwa.
  Islamiści naśladujący Pawła będą nauczać tych wersetów które nakazują zabijać zaś umiarkowane Muslimy będą mówić ”przecież Koran, przecież Islam zabrania zabijania” I dlaczego jedni i drudzy mają rację ? Tak samo jest z doktryną Trynitaryzmu, Sabatu itd
  * Chyba miałem dobrego nosa, a ”wolne media” milczą. Tylko jak mogą być niezależne media skoro większośc kapitału jest zagranicą ?
  Nie powinniśmy winić za to Islam. To chrześcijanie organizują krucjaty w państwach Islamskich i to państwa Islamskie upadają…
  https://wolnemedia.net/nastepna-operacja-falszywej-flagi/
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rytual-ze-swietlistym-globusem-czyli-otwarcie-centrum-walki-ekstremizmem-2017-05
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/spotkanie-franciszek-trump-2017-05
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/oficer-cia-wszystkie-ataki-terrorystyczne-operacje-sluzb-specjalnych-wideo-2017-05
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/oficer-cia-wszystkie-ataki-terrorystyczne-operacje-sluzb-specjalnych-wideo-2017-05
  * Dziwny gest Trumpa. Tak jakby chcieli nam pokazać że posiadają w swych rękach cały świat… tylko dlaczego szef państwa Muzułmańskiego trzyma kulę zamiast dysku ? Koran nie naucza przecież o Helio(S)centyzmie.
  „Czyż ci, którzy nie uwierzyli, nie widzieli, iż niebiosa i ziemia stanowiły jedną zwartą masę i My rozdzieliliśmy je (…)” [Koran, 21:30]
  * Za pomocą Koranu można (chyba) poprzeć bajkę wielkiego wielkiego wybuchu
  http://www.hidaya.pl/dlaczego-islam/astronomia-w-koranie/
  „On jest Tym, który stworzył:
  noc i dzień, słońce i księżyce: –
  Wszystko żegluje po orbicie.”
  [Koran, 21: 33]
  „I ani słońcu nie wolno doganiać księżyca,
  ani też noc nie wyprzedzi dnia;
  i wszystko żegluje po orbicie.”
  [Koran, 36: 40]
  „I słońce – ono płynie do swego stałego miejsca.
  To jest ustanowienie Potężnego, Wszechwiedzącego!”
  [Koran, 36: 38]1
  * Islam nie zaleca jedzenia wieprzowiny, słuchania muzyki (Islam to dzieło aniołów), oglądania i nagrywania filmów, obchodzenia świat B.N (czyli Saturnaliów), i głoszenia Ewolucji. Islam to religia pełna sprzeczności tak samo jak nauki Saula i Talmud.
  5) Biblia Gdańska / Brzeska
  Łukasza 4:4
  Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem
  Ale Jezus odpowiedając mu rzekł: Napisano jest: Iż nie chlebem samym żywie człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem.
  W starszych przekładach (texus receptus) istnieją te dopowiedzienia w Księgach fałszywych apostołów. Brakuje natomiast innych wersetów. W nowszych przekładach (tych ultramasoreckich jak Biblia Warszawska, 1000 Lecia itd) tych dopowiedzeń w Ew Łukasza i Marka nie ma. Nawet nie ma fragmentu sugerujący trójcę w 1 liście Jana 5:7
  (6) Luźne
  Jedno z miast starożytnych Nabatejczyków nosi nazwę Sobota (inne nazwy Sziwta, Sobata, Isbajta). Przecież to Polskie słowo 🙂 Wszędzie w innych językach promuje się żydowską nazwę Sziwta.
  Amoryci byli ponoć ludźmi długimi i przystojnymi z białą skóra i rudymi włosami. Wielu wierzy że Aramejczycy i Amoryci to ten sam lud.
  7) Szatański przekręt (sataniści zamiast Mageddon wstawili Megiddon)
  7 Sdz 5:19 (Armageddon)
  (19): Przyszli królowie i walczyli, Walczyli wówczas królowie kananejscy W Taanak, nad wodami Megiddo, Lecz łupu w srebrze nie wzięli. [Biblia Mesjańska, Sdz 5]
  (19): Przyszli królowie, walczyli; na ten czas walczyli królowie Chananejscy w Tanach u wód Magieddo, jednak korzyści srebra nie odnieśli. [Biblia Gdańska, Sdz 5]
  (19): The kings came [and] fought, then fought the kings of Canaan in Taanach by the waters of Megiddo; they took no gain of money. [King James Version, Sdz 5]
  (19): Kings set themselves in array, then the kings of Chanaan fought in Thanaach at the water of Mageddo; they took no gift of money. [LXX English Translation [Brenton], Sdz 5]
  Armegeddon Har-Magedon. Pytanie czy to przypadek czy zmylenie celowe nazw. Megiddo (miejsce długów). Dlaczego w Objawieniu mamy Mageddo(n) tak samo jak w LXX, natomiast Tanach mówi nam o jakimś Megiddo. Przecież to diabelska robota, której nikt nie naprawił. Autorzy tanachu z pewnością znali Księgi NT, dlatego tak pozmieniali nazwy aby człowiek nie mógł powiązać proroctw ze ST i NT.
  8) Preludium do Lechitów
  Ściemniacz Gall Anonim napisał nam tak:
  ”„…ziemia słowiańska tedy, która na północy dzieli się czy też składa z takich osobnych krain, ciągnie się od Sarmatów, którzy zwą się też Getami, aż do Danii i Saksonii; od Tracji zaś poprzez Węgry – zajęte niegdyś przez Hunów, zwanych też Węgrami – a w dalszym ciągu przez Karyntię, sięga do Bawarii; na południu wreszcie wzdłuż Morza Śródziemnego poczynając od Epiru przez Dalmację, Chorwację i Istrię dobiega do wybrzeża Morza Adriatyckiego, gdzie leży Wenecja i Akwileja, i tam graniczy z Italią…”
  Mamy mnóstwo przewalających się nazw plemion i państw:
  Pole, Poloniae, Bolonia, Bulonia, Slavonia, Lachestan,
  Jeszcze jedna (moja) propozycja nazwy dla Harwatów to Garbatowie, Garbaci bowiem góry maja garby.
  Podobieństwo nazw: Swebowie / Szwabowie / Sławowie / Szwedowie / Suevi /
  Wenedowie (Enetowie), Wandalowie, Antowie wyglądają nadal na Słowian
  Nie przypadkowy jest także związek Słowiaństwa i Sanskrytu, Perskiego języka i Hinduskiego
  To Grecy (Hellenowie) nazywali Skolotów Scytami, tak samo nazwa Celtów jest grecka.
  Z tego co widzę to najwięcej fałszerstw dokonano w średniowieczu w tzw. wiekach ciemnych (w sensie umysłu bowiem ponad 90% ludności to byli skończeni analfabeci)
  Mnisi mogli z łatwością spreparować mnóstwo kronik starożytnych, nie wykluczając ingerencji demonicznych, anielskich itd. Giganci się za to schowali i od czasów Rzymskich nie pokazywali się za często.
  Mamy za to mnóstwo legend i mitów dotyczących ”świętych”, i władców – nawet zbrodniarze byli wybieleni w białym proszku.
  Jest też interesujący dokument nazywany ”Instrukcja Katarzyny II jak zniszczyć Polskę”
  http://www.fronda.pl/a/instrukcja-katarzyny-ii-jak-pokonac-polske,47817.html
  Niektórzy twierdzą że jest to fałszerstwo, możliwe że napisał to ktoś inny ale czy to ważne
  Protokoły Mędrów Syjonu też nie są dziełem Herlza i żydów a jednak zawierają jasny i realizowany program
  A tu prawdziwe instrukcje Kasi:
  https://pl.wikisource.org/wiki/Tajne_instrukcje_Katarzyny_II_dla_dyplomat%C3%B3w_rosyjskich_w_Warszawie_(1763)
  Zastanawia mnie pochodzenie pewnego ludu: Hyksosi (po egipsku to władcy obcych krajów, a po arabsku królowie Pasterze)
  Przybyli do Egiptu w okresie 1650-1540 r. p.n.e. – czas przebywania Izraelitów w Mesraimie.
  Stolicą Hyksosów było Awaris (Abaris ?)
  Nie zakładali własnej administracji ani nawet nie stosowali reprecji do ludu.
  Według Historii zostali wykopani z Egiptu przez Kamose’a oraz jego brata i następsy Ahmose’a (Yahmes). W języku Aramejskim greckie ”i” zapisują jako ”y” dla przykładu: Ioannes > Yohannes, Isus/Jesus / Yaszua (imiona Egipsko-Chaldejskie + starożytne ”sz”)
  Rzekomo wyparcie Hyksosów zapoczątało największej świetności Egiptu.
  Moim zdaniem Egipt nie został tak zniszczony całkiem ale gniew Boży niedługo zaczął działać.
  Faraona, czołowego Giganta i jego poddanych z równie zmieszanym DNA nie wyłowiono w Morza Czerwonego. Takiego władcę (Amen-Hotep I) Egipcjanie znienawidzili zapewne za klęski i osłabienie państwa, więc kronikarze dostali bana na pisanie o tym wydarzeniu (exodos z Egiptu). Z czasem Egipt podbili Asyryjczycy, Persowie, Hellenowie z Heliosem na czele, Rzymianie, Izraelici (nie jestem pewien), Arabowie, itd
  W czasie podboju Filistyny przez Izraelitów, władcy Kanaanu i Egiptu przesyłali między sobą liczbe korespondencje. Klęski Kanaanu były także porażkami dla Królestwa Mesraima – czołowego osiedla czarnej magii i okultyzmu, Nefilimów i wiele innych
  Hyksosi praktykowali rytualne pogrzeby konii (jak Scytowie i inne Izraelickie plemiona) a także czczili Baala (jak Izraelici).
  Jeden z ich królów nazywał się Sakir-Har, był chyba także faraonem z XV dynastii – a więc oficjalną Historię Egiptu można także wywalić na śmietnik
  Har czyli góra, a Sakir ? może to odniesienie do Izaaka, Saków itd
  Istniała także pewna grupa beduinów w Egipcie, byli także na półwysepie Syn-aj przez wielu utożsamiani z Izraelitami
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shasu
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szasu
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Habiru
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Listy_z_Amarna
  Daty się zgadzają!
  Podobno posługiwali się tetragamem za pomocą hieroglifów. Tylko jest jeden problem, cztery litery które na język grecki przetłumaczono na Theos (th = t) czyli Bóg. Izraelici mówili więc o Bogu w swoim języku (Staro-hebrajskim podobnym do Fenickiego, Słowiańskiego, Sanskrytu, Perskiego?)
  Coś nie udało się Aniołkom ukryć wszystkich informacji dotyczących podboju Palestyny przez 12 Plemion Izraela.
  Więcej wiemy więc o Efremitach niż Danitach, którzy dołączyli do ludów Jafetyckich.
  Dan uczestniczył do podbojach Egiptu, w bitwie o Troje itd.
  Dużo Greków i Rzymian a zwłaszcza elita posiadała geny Dana.
  W języku średnio-dolno-niemieckim słowo ”gad” znaczyło bóg.
  W naszym języku Gad to bóstwo kananejskie, Izraelita, obelga (ty gadzie!), gadanie (podobne słowo do chodzenia bowiem CH>G/H>G a jak człowiek chodzi to i gada)
  Z jakiegoś powodu słowo gad oznacza jadowite zwierze. Możliwe że aniołowie upodobali sobie transformacje w węzę i wilkołaki, a częśc z ich dzieci (gigantów) odziedziczyło także tę zdolność niechwaląc się tym oczywiście. Po potopie ludzie dostali dary demona w postaci opętania i ”dziwnych oczu”. No właśnie czy ktoś widział na własne oczy oczy osoby opetanej albo jej zachowanie ?
  Coś czuję że świadomości istnienia 12 plemion Izraela zamiast jednego plemienia Żydaela dociera do coraz większej ilości osób. Jedni są zafascynowani nowymi odkryciami, a wystarczy połączyć ze sobą WSZYSTKIE informacje ze sobą. Niestety ale nie wszyscy są zadowoleni z tego że Słowianie powoli budzą się z millenijnego letargu.
  http://seczytam.blogspot.com/2016/07/turbolechickie-zidiocenie-czyli-dojenie.html
  Możliwe że te wszystkie rzeczy o Izraelitach wykorzystają sami aniołowie aby zyskać na wiarygodności aby Bogu dopiec jeszcze bardziej.
  Jak można wierzyć w nauki zaborców (Niemcy, Jezuici, Austriacy itd) którzy mieli na celu zniewolić a nie podwyższać przyrost naturalny.
  Pod kątem Wed, Biblii, Kronik, Historii oficjalnej i nieoficjalnej można stwierdzić że Adam mógł faktycznie gadać w języku Słowiańskim (Staro-Hebrajskim), a także że Alexander (Słońce) Niezwyciężony walczył z Lechitami (Słowianami/Scytami).
  Jedni wgniatają w ziemię naszą wolę wpierajac rzekomy brak przeszłości słowian, a inni promują nam rodzimowierstwo – Neopogaństwo czyli kolejna forma religii, obrzędów, kapłanów i świąt.

  Polubienie

 16. Pisana zlepka z różnych dni i źródeł przez co mogą wynikać pewnie nieporozumienia i niezgodności bowiem człowiek zmiennym jest 🙂
  1) Mamy więc co najmniej trzy trasy wędrówki Izraelitów. Bałkany zostały podbite przez Słowian znacznie później, ale Judejczycy… mogli tam żyć znacznie później w diasporze kiedy w brutalny sposób wybili narody zromanizowane, zhellenizowane itd. Grecja to przecież w pewnym sensie zhellenizowana Bułgaria tak samo Macedończycy to Bułgarzy.
  Cały czas w temacie Izraelitów pojawia się Kaukaz, Scytowie, Aryjczycy, Media, Galacja, Kimerowie, Lidia, Asyryria itd
  Jedno grupa podążyła w stronę Hindustanu (Wedy, Sanskryt, Aryjczycy itd). Inni natomiast ruszyli w stronę dzisiejszej Polski, a jeszcze inni wrócili się dając łupnia Asyryjczykom – bowiem Izraelici byli ludem koczowniczym dopóki nie zbudowali Lechii.
  Nielogiczne jest całkowicie przerzucenie wszystkich Izraelitów w jedno miejsce. Jeśli zwrócimy uwagę na List Jakuba oraz Księgi Prorockie które mówią o Izraelitach w diasporze (rozproszeniu), a więc są rozsiani po całym ziemskim okręgu.
  Zauważyłem że Rzymscy/Helleńscy kronikarze nie za bardzo interesowali się Historią Izraelitów Kaukaskich. Wychwalano głownie cesarstwo Rzymskie, tak jak dzisiaj wychwala się demokrację (partyjno-korporacyjną) osi Rzym-Londyn-Waszyngton.
  J. Flawiusz z pewnością wiedział o 10 narodach Izraela, a jakoś nie wymienił ówczesnych nazw plemion Izraela. Moim zdaniem nawet jeśli coś takiego napisał to ten fragment wykreślono mazakiem. Większość fałszerstw nie dokonywano wówczas w Starożytności a w czasach klasztornych wieki później. Hipoteza czasu widmowego nawet przyspiesza czas podbojów arabskich.
  Z tego co widzę to mamy co raz większe ataki na Boga i Biblię itd z rożnych stron.
  Bardzo podejrzanie wyglądają ludzie którzy:
  Nadmiernie atakują Islam, nie mówiąc nic złego o Syjonizmie, Judaizmie, Jezuitach
  Atakują Masonerię i tylko masonerię. A wiadomo że masoneria to religia jak każda inna, czyli pionki Jezuitów oraz innych zakonów. A kto najbardziej atakuje masonów ? Chrześcijańskie kościoły bazujące na listach mordercy Piotra, Szczepana i arcywroga wszystkich 12 apostołów!
  Nie mówią nic o Chazarach ani 10 narodach Izraelitach
  Uznają (agenci) wielką Lechię za kłamstwo chociaż zarówno dowody Biblijne jak i kronikarskie + logika wspiera istnienie państwa Słowian przed X wiekiem. Sama Biblia mówi wprost że Izraelici mieszkali na terenie Imperium Medów i Asyrii a tych map jest tysiące i jak widać nie udało się diabłom ukryć wszystkich informacji (a może sami tego nie chcieli).
  Gdyby ktoś nie wiedział gdzie jest Elam, Persja, Media
  http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Images_Elam/Map_ancient_kingdoms.jpg
  Zobaczmy ”oficjalną wersję”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Lost_Tribes
  Nie chcę na ten czas wstawić wszystkich informacji bowiem jest tego bardzo dużo.
  Jest za to dużo dowodów na pochodzenie Scytów (Szczytów), Kimerów (Gimerów, ale nie Gamerytów) i Saków (Izaaków) z domu Izraela.
  Przez wielu ówczesnych te trzy narody były tym samym ludem bo przecież było 12 plemion Izraela a według 2 Ks Barucha 9,5. (możliwe że były to dokładniejsze wyliczenia)
  Na siłę próbuje się nam wmówić że Kimerowie pochodzą od Gamera (według Tanachu Gomer) a Scytowie od Aschanaza
  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy :
  ”Nazwa „aszkenazi” wywodzi się od Aszkanaza, postaci biblijnej i pierworodnego syna Gomera (Ks. Rodzaju X). W literaturze rabinicznej królestwo Aszkanaza pierwotnie związane było z ziemiami zamieszkałymi przez Scytów, następnie Słowian[5], zaś od XI wieku z Europą Północną i Niemcami[6]. Gdy w czasach późniejszych główne ośrodki żydowskiego nauczania skupiły się w Niemczech, Żydów zamieszkujących Europę Zachodnią i Środkową, zaczęto nazywać aszkenazim (aszkenazyjczykami)”
  Może już wystarczy ?
  Wiele źródeł wciska nam Sasów jako Saków, Izaaków ale bardziej możliwe jest pochodzenie Niemców, Anglików i Skandynawów od Dana czyli także Izraelici, ale odrzuceni, ale Izraelici 🙂
  Bardzo dziwne jest to że niewielu wspomina o podobieństwach języków Słowiańskich, Irańskich oraz Indyjskich (Hinduski, Sanskryt)
  Może kolejne kłamstwo satanistów… albo Biblia i wiele dowodów logicznych itd nie kłamie
  Jeśli według oficjalnej nauki Słowianie nie mieli nic wspólnego z Persami i Hindusami a nawet z bliskim wschodem. Po kiego grzyba naucza się nas o jakiś ludach z Syberii których nigdy nie było.
  Ten werset o Medach, gdyby ktoś nie wiedział według LXX były Cztery Księgi Królewskie (1/2 Samuela jako Królewskie)
  2/4 Królewska 17: (6) W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. | Mesjańska
  Uwspółcześniona Gdańska
  2Krl 17:6 ubg „A w dziewiątym roku Ozeasza król Asyrii zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Chalach i Chaborze, nad rzeką Gozan, oraz w miastach Medów.”
   
  2Krl 18:11 ubg „Wtedy król Asyrii uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Chalach i Chaborze, przy rzece Gozanu, i w miastach Medów;
   
  4 Kings 17: 6 In the ninth year of Osee the king of the Assyrians took Samaria, and carried Israel away to the Assyrians, and settled them in Alae, and in Abor, [near] the rivers of Gozan, and [in] the mountains of the Medes.
  4 Kings 18: 10 And he took it at the end of three years, in the sixth year of Ezekias, (this [is] the ninth year of Osee king of Israel, when Samaria was taken.) 11 And the king of the Assyrians carried away the Samaritans to Assyria, and put them in Alae and in Abor, [by] the river Gozan, and [in] the mountains of the Medes
  LXX Brenton: mamy tutaj o Górach Medyjskich, góry czyli Har po judejsku i slowiańsku zresztą też
  W języku Aramejskim/Syryjskim góra to Tura.Mam nadzieję że inni załapali, Har > Hora > Gora > Góra (u Syryjczyków zmieniono H > T). Arabowie używają nazwy góry od syryjskiego Heliogabala (El(ah) GaBal czyli Pan Góry. Lekko pomieszana nazwa bowiem El to Bóg a Baal to Pan (dla ludów Kanaanu oczywiście). Kwestia tych gór jak dla mnie jest jednym z dowodów na tożsamość Izraelitów, Słowian i plemion ”Irańskich” i ”Germańskich”. Nie dajmy sobie wmówić że Wandalowie to Germanie czyli Niemcy. Że Scytowie, Sarmaci i Alanowie to ludy Irańskie (Perskie). Że Słowianie to tacy idioci co nie umieli pisać i czytać ani tworzyć państw. A Mieszko ? przecież miał ojca, władcę i matkę. Nie wziął się znikąd. Wanda także nie zabiła się z powodu jakiegoś niemca ale Lemańczyk Rytyrgier chciał ją posiąść aż sam popełnił samobójstwo. Takich ściem ówczesnej nauki negującej nawet kroniki starożytne jest pełno. Polacy przyjęli politykę zaborców a będzie to ciężko wytępić…. chyba że pozostawimy to Bogu.
  Aramaic:
  Syriac: ܛܘܪܐ m (Ṭūrā’)
  Hebrew: טורא m (Ṭūrā’)
  Arabic: جَبَل m (jabal), طَوْر (ar) m (ṭawr)
  Egyptian Arabic: جبل m (gabal)
  Moroccan Arabic: جْبل m (jbəl)
  Belarusian: гара́ f (hará)
  Czech: hora (cs) f
  Russian: гора́ (ru) f (gorá)
  Mamy także informację o Izraelitach w 4 Księdze Ezdrasza i 2 Barucha (której nie sprawdzałem)
  4 Ezd 13: (39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) Ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Asyryjczyków  wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę, i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat. (44) Ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; i ta kraina jest nazwana Arzareth (Arsareth). (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni.
  *W nocy pomyślałem o nazwie Arsaret. Przypomniałem sobie o bydlakach którzy sfałszowali nazwę miejsca zwanego Armageddon (Har Mageddon) i zrobili z tego szatańskie Megiddo. Sataniści wmówili ludziom że to jakaś wielka bitwa dobra i zła, rzekomy koniec świata (oskarżanie Boga który ma rzekomo realizować plany diabła). Jeśli apostoł Jan zapisał według Septuaginty Mageddo a nie Megiddo to ja jemu wierzę a nie masoretom. [Wiadomo że nie chodzi tylko o tereny Krymu ale o obszary dzisiejszej Polski, Rosji, Ukrainy itd – pod dowództwem Józefa.]
  Chodzi o tą szatańską ściemę: https://pl.wikipedia.org/wiki/Megiddo
  Masoreci (Faryzeusze z domu Ezawa) znali więc księgi NT a także listy Saula dlatego postanowili zmienić właśnie tego typu imiona i nazwy
  ArSareth – a może Har Sareth, góra Sareta. Nie wiem co może oznaczać słowo lub imię Sareth.
  4 Ezdrasza i Izajasza wspomina nam o Eufracie.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Tigr-euph.png
  Z tego mamy wiele dróg a jak wiadomo Izraelici żyli i żyją w DIASPORZE czyli w rozproszeniu. NIE byli w stanie stworzyć państwo Lechickie w czasie trwania Imperium Asyryjskiego i Chaldejskiego. Moim zdaniem Słowianie zaczynali jako tryby koczownicze, z ultra słowiańskimi genami (polska zazdrość, kult obrazów, honor, waleczność i okrucieństwo czasem). Jak wiemy Izraelici jako naród wybrany byli bandą bezmyślnych debili ale i uczciwych i prawych ludzi słowa. Z czasem z Medii ruszyli:
  1) Do Indii współtworząc kulturę Hinduską, Perską, Aryjską – trzeba być ślepym żeby tego nie wiedzieć. Apostoł Tomasz podobno nauczał w Indiach i został tam zabity.
  2) Przez Eufrat ruszyli na północ w stronę Kaukazu (jak mówią wszystkie dowody). Stąd mamy nazwy Górmanie, Chorwaci, Górale bowiem Słowianie to także ludzie Gór.
  3) Inne tereny typu Lidia, Frygia, Hellada… i nagle zniknęli na kartach histerii
  4) Jedni pozostali w Persji i pokonali Asyryjczyków w odwecie.
  Jeszcze inna mapa z czasów Perskich
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Provinces_of_the_Achaemenid_empire.png
  https://www.alternatehistory.com/forum/attachments/parthia-png.166507/
  Dość często wspomina się o Hirkanii (Hyrcania)  i Medii mamy tutaj także Arachozję, Arię, Dahae, Partię oraz kolejnych Izraelitów – Saków i Massagetów.
  Arachozja to łacińska/grecka nazwe Awestyńskiego  Vidēvdāt. Wedyjsko-Sanskyckie imie mitologicznej rzeki oznacza ”rich in waters/lakes” – bogate w rzeki/jeziora ? ze słowa sáras- „lake, pond.”[1](cf. Aredvi Sura Anahita). Może ten saras i saret to podobne slowa ? Nie wiem….
  Nie raz już mówiłem że więcej o Słowianach znajdziemy w kulturze Wedyjsko-Awestyjskiej niż Greko-Romańskiej która traktowała wszystkich za murami imperium za dzikusów.
  PS: Nawet treserzy sługusa Trump(ka) oraz klona? i sługusa Miedwiediewa – Putina, coś mówią o 10 narodach Izraela
  http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2500863/jewish/Where-Are-the-Ten-Lost-Tribes.htm
  Albowiem tam gdzie docierały narody Izraela – tam z czasem przychodziły inne plemiona. Dlatego mamy różne opisy tych samych plemion jak np. Scytów którzy raz mają cechy Jafetyckie a raz typowo Słowiańskie.
  2) Jest więc wielki problem, ludzie (nie wszyscy) nadal wierzą w (bądź nie znają):
  – Legendy typu: Hitler, Lenin, Stalin, Mao, papieże, Churchill, Loyola, Freund, Einstein, Sabbetai Ćwi, Kopernik, Galileusz itd
  Większość osób wypromowanych na supermanów to albo kłamcy albo oprawcy.
  Lenin – żyd, chazar, syjonista, dostawał mnóstwo kasy na rozwalenie Caratu Moskiewskiego…
  Einsteina panteistę wypromowano, aby zatuszować prawdziwego bohatera i Sławianina – N. Tesla. Einstein był niemieckim chazarem znającym Talmud i chyba Toledot Jeszu, stanowi on wręcz filar Nasa i całej tej religii Darwinizmu. Podobne słowa do Nasa w ”hebrajskim” to Nasza (czyli oszukiwać) oraz Nahasz (czyli Ofis/Serpent).
  http://biblehub.com/hebrew/5375.htm
  http://nieracjonalista.blox.pl/2005/06/Wierzenia-religijne-Alberta-Einsteina.html
  A Freunda, zboczeńca i sekciarza wypromowali naziści na zasadzie antytezy (krytykowali go). W USA natomiast został nazwany geniuszem (biedni ci naukowcy którzy uważają kompleks Edypa za coś normalnego). Einsteina także naziści wypromowali krytykując go….
  ”Jestem głęboko wierzącym ateistą.” – Albert Einstein
  ”Ani w życiu prywatnym, ani w moich pracach nigdy nie ukrywałem, że jestem zdeklarowanym niewierzącym.” – Z. Freund
  Oraz inne ciekawsze cytaty, które znalazłem
  Odrobina filozofii skłania człowieka do ateizmu, ale zagłębianie się w nią przywraca ludzki umysł religii. – Autor: Francis Bacon
  Diabły to anioły, które się zeświniły z pychy. – Piotr Pawlukiewicz
  ”Bóg karze nie człowieka, ale grzech”. = norweskie przysłowie.
  Żyd Einstein nienawidził Boga, i za to go wielbią.
  Kopernik także nie lubił Boga, i za to go Jezuici sowicie wynagrodzili sławą…
  Ciężko jest jednak znaleźć ich prace w języku polskim (Kopernika znalazłem), tylko dlaczego ich prace są aż tak niedostępne ? Przecież powinno się ich dzieła masowo produkować niczym Main Kampf podczas II W.Ś
  Ateiści czyli religijny fanatycy, który wierzą w coś czego nie są w stanie udowodnić.
  Ci ludzie nie mają nawet żadnego wsparcia ani celu życia. Człowiek które wie o Bogu, przynajmniej trzyma się jakiś wyznaczonych reguł chociaż to chrześcijanie jako pierwsi zaakceptowali Darwinizm, Nowy Kanaan, Krucjaty i wojny. Dając się zepchnąć do mniejszości religijnych chociaż jest ich najwięcej. Tacy żydzi, ateiści, hinduiści, okultyści mają więcej do powiedzenia od chrześcijan. A przecież Biblia to także księga naukowa poparta dowodami spisana na papieże 🙂
  Sam kiedyś myślałem że jestem agnostykiem (nigdy nie byłem Ateistą, zawsze wiedziałem że to głupota).
  Jedyne co odciągało mnie od Boga, to… kościoły a konkretnie obłudne postępowanie zakonnic, dewotów i księży. Zawsze czułem że jest coś z tym nie tak, za dużo było tego Pawła którego czasem krótkie zwroty nieświadomie powtarzałem (wiara, nadzieja, miłość), ale nie miałem wystarczającej wiedzy aby zrozumieć przyczyny tego całego bałaganu.
  Ciekawe linki Tesla vs Ein-stein (Bóg vs diabeł).
  http://muki.salon24.pl/559532,eter-tesli-kontra-einstein
  http://bianka.juneo.pl/2015/01/19/tesla-wiedzial/

  N. Tesla twierdził że otrzymał od Boga dar i był przede wszystkim za pokojem a Einstein był syjonistą.
  Dziwny jest fakt odrzucenia eteru (Boga) przez tych naukowców (nieuków) głównego nurtu (ścieku) chociaż wiadomo że Eter istnieje.
  Z pierwszego linku: ”Oczywiście że Eter istnieje, dowodem oczywistym i nie niezaprzeczalnym jego istnienia jest przenoszenie fali elektromagnetycznej przez kosmos a nie przenoszenie dźwięku, czyli fali akustycznej.”
  Za życia Tesla był znieważany i ośmieszany, a teraz okazuje się że miał rację, i to on będzie ostatecznie zwycięzcą tak samo jak Bóg który PRZYSIĄGŁ niejednokrotnie na swoje imię iż zainterweniuje ponownie w dzieje świata sprzątając cały bałagan po wrogach Boga. Teraz także jest Bóg ośmieszany, coraz bardziej wyraźnie to widać.
  PS. Tesla wymyślił radio, żarówkę, światło, promienie X, Motory, Lasery, pilot zdalnego sterowania i wiele wiele innych. A Co wymyślił Einstein ?
  Haarp i latające spodki to prawdopodobnie także skradzione dzieło Tesli.
  Oprawców typu Stalin łatwo było wywalić z piedestału, ale nie wszystkich.  Obecnie filary nauki takie jak Freund, Kopernik, Darwin, Einstein są praktycznie świętymi dla nałuki
  W kwestii naszego Austriackiego ”przyjaciela” (Freund) możemy zahaczyć o wątek sekty Frankistów, Sabbarian – kabaliści. A także o wątek ludobójstwa Ormian i roku 1666. Okazuje się że Turcją wcale nie rządzą rdzenne ludy Tureckie. A kto wie czy sami Turcy są tego samego pochodzenia co inne ludy ”tureckie”. Skoro Izraelici doczepili się synów Gamera i Jowana, to co z problem dla Idumejczyków zmieszanie się synami Heta i Togarma.
  Tak jak Kain i Abel, Izaak i Ismael, Jakub i Ezaw. Jeden brat chce dorównać drugiemu. Tak więc ”Czerwoni” zazdrościli ”Walczącymi Z Bogiem”. Zarówno jedni jak i drudzy mieszkali na obcej ziemi. Ezaw nie był jednak specjalistą od budowania imperiów własnymi rękami – pasożytnictwo i życie z miecza.
  Stosunek do rolnictwa i lichwy całkowicie deklasuje roszczenie zbioru Edomitów, Chazarów, Mongołów, jako 12 plemion Izraela.
  Natomiast Słowianie, Celtowie, Skandynawowie, Hellenowie …. to co innego
  W starożytności ludzie byli chyba o wiele mądrzejsi z mniej wypranymi mózgami – przynajmniej nie głosowali na te same partie.
  3) Coś czuje że Bóg bardziej toleruje kościoły/meczety nawet w Jerozolimie niż to co ma wkrótce powstać na Syjonie.
  Jest w tym jakiś cel że przez tyle wieków tereny Kanaanu, Egiptu, Aramu i Chaldei znajdowały się pod kontrolą Islamu. Zarówno Rzym jak i Edom nie były w stanie odzyskać Jerozolimy, a Islam trzymał wszystkich z dala od tego planu – kontroli Syjonu.
  Posągi można wprawić w ruch za pomogą techniki i kilku innych sztuczek jak hologramy bądź stworzenie Golema. Golem jest znaną glinianą istotą z Talmudu. Możliwe że historia się powtórzy i zbudują żywy posąg (Golema) o nazwie Zeus (parodia Stwórcy) lub Baal (czyli Pan, kolejna parodia).
  Za czasów Antiocha IV globalizacja oznaczała promowanie kultury Helleńskiej a niedługo potem Romańskiej. Obecnie globalizacja to potęga Anglo-USA-ńską.
  Tzw ”Antychrystem” może być współczesna kopia Antiocha (chyba także upadły anioł). Więc nie może to być byle kto.
  Większość chrześcijan typuje: Papieża, Ksiąze William
  Papieży odrzucam, ale 35 letni Wiliam… ma duże szanse, choć wątpię aby typowanie coś dało.
  Windsorowie (Koburgowie) twierdzą że wraz z Merowingami pochodzą od Króla Dawida oraz Jezusa i M. Magdaleny (po to te gnostyckie śmieci tworzono)
  Jak wiadomo Isus nie miał 33 lat gdyż nie nie urodził się w roku 1. Lata Chrystusowe, tylko którego Chrystusa ?
  Według moim wyliczeń Isus miał ok. 37-41 lat (max 46 ale to już gruba przesada).
  4) Dezinformator Gal Anonim pisze że Sarmatów nazywano również Getami, zaś Węgrów (Ungarów, Hungaria) nazywami wcześniej Hunami
  Polskę zamieszkiwali: Scytowie, Sarmaci, Wenedowie, Scirowie, Hirrowie, Wandalowie, Goci
  Możliwe że Ostrogoci to także nasi. Słynny król Hermanaryk, podobno zmart na wskutek rany podczas walki z tajemniczym plemieniem Rosomonów (co znaczy ”Czerwoni” – Idumejczycy ?)
  Jeden z władców Ostro-Gockich z IV/V wieku miał na imię Radagajs (Radegast to słowiańskie imię – kłamliwa współczesna historia. Nazywany był ”poganinem i Scytą” Teraz się tak nazywa Słowian – ang. slaves czyli niewolnik. Habiru tez podobno oznaczało niewolnik.
  Brat Hermanaryka miał na imię uwaga! Winitar bądź wraz. Jest to przydomek od Vinita-harjis „pogromca Wenetów, czyli Słowian
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Winitar
  Miał syna Wideryka (Wandalara). Przeszłość przeczy teraźniejszości…
  Cała ta historia plemion Germańskich to są dzieje Słowian, Celtów i Rzymian ale nie Niemców.
  Tak samo z Wandalami, wszyscy w Starożytności mówili że to są potomkowie Polaków i jednocześnie Germanie. A zaborcy przywłaszczyli sobie te nazwy.
  Najprawdopobniej jesteśmy Ariami/Arianami czyli szlachetnymi Izraelitami! I nikt jak dotąd nie obalił związków Słowiańsko-Izraelickich a także podobieństwa języków Słowiańskich-Irańskich-Sanskrytu
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hariowie – oczywiście dla naukowców (nieuków) to Germanie. A zapominają o tym że te ziemie są praktycznie odwiecznie Słowiańskie (Polskie) i potwierdza to genetyka iż Polacy sa tutaj od 2,5 Tys lat. 2,7 Tys lat temu opuścili oni swoje ziemię
  PS. Czasami Litera H jest niema i się jej po prostu nie czyta/nie zapisuje stąd mamy Aria/Haria = Ariowie/Hariowie, Enoch = Henoch, Esus = Hesus, Isus = Hisus (u Ormian) itd
  5) Ostatnio wpadłem na pewną myśl
  Skłomiło mnie do reflekcji: http://www.filadelfiamedia.com/artykuly_pdf/Dlaczego%20Antioch%20Epifanes%20nie%20moze%20byc%20malym%20rogiem.pdf
  http://poselstwoczasowostatecznych.blog.pl/postacie-czterech-zwierzat-z-ksiegi-daniela/
  http://zmianynaziemi.pl/forum/militarny-upadek-usa-przyszlosc-ue-w-ksiedze-daniela
  Otóż 2,5 Plemion Izraela było w Palestynie w podobnej sytuacji co dzisiaj Słowianie, pod okupacją niewidzialnego mocarstwa w Potężnym widzialnym mocarstwie.
  Objawienie 13:  (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc
  Rolę dzisiejszego Imperium Rzymskiego pełni USA, pod względem militarnym, wojennym, kulturalnym itd
  Zaś rolę współczesnej antycznej Hellady pełni… Anglia. To język Angielski jest nr. 1 na świecie tak samo jak Greka za czasów Isusa (owe imię przenieśli do Hellady Danici). Tak samo Rzymianie (USA) mają pochodzenie Greckie (Anglia). Rzymianie chętnie odwoływali się do kultury greckiej tak samo jak Amerykanie do Angielszczyzny (czasem niechętnie).
  Antioch IV był władcą Helleńskim po którego ulotnieniu pałeczkę przejęli Rzymianie.
  Stosunek Polski do USA jest podobny jak Judei do Rzymu – włażenie nie powiem gdzie 🙂  Zarówno w Judei i jak i w krajach Józefa okupowali obcy z V Ks Mojżeszowej 28:43-45, którzy pozwalali o wiele silniejszemu okupantowi (Rzym/USA) na zajmowanie nowych terenów. Na początku czasów Rzymskich głównym kapłanem i cesarzem była ta sama osoba ale z czasem te funkcje rozdzieliły się. To zbyt skomplikowane ale widać wyraźniej że USA jest nadal kolonią Brytyjską i słynni ludzie z XVIII wieku mieli rację mówiąc o tym kto spowoduje upadek USA (nie masoneria ale Kościół Rzymski)
  * Machabeusze próbowali walczyć o niezależność kraju, sprzymierzając się z Partami (Arsasydami podobno spokrewnionymi ze Szczytami)
  * Trzeba sprawdzić 8 rozdział Ks Daniela według Teodocjona (Brenton) oraz LXX (nie znam greckiego)
  Inne królestwo jest porównane do niedźwiedzia (bodajże Persja). Rolę współczesnej Persji może pełnić żydowska Rosja. Zarówno w Persji (niegdyś) jak obecnie w Rosji jest mnóstwo Słowian. Obie królestwa wspierały kulturę słowiańską a czasem ze sobą tocząc bitwy.
  Symbolem Anglii jest Lew (Judy, bowiem twierdzili Danici że są od Judy)
  A więc mamy trzy potężne mocarstwa: USA, UK, ZSRR (żydowska Rosja). Mam jednak problem z identyfikacją Pantery
  Oprócz tych trzech wymienionych mamy także: Chiny oraz Turcję,
  Watykan nie stanowi żadnej siły militarnej, bez kasy i Jezuitów pozostają im tylko mury placu Szymona Maga (Pawła Z Tarsu).
  Nie ciekawi nikogo dlaczego tam mało się mówi o Rotszyldach i Windsorach – władcach Anglii podczas II WŚ ale o posłusznym im W. Churchillu za to ciągle się wspomina. A wiadomo że premierzy w krajach gdzie panuje monarchia mają niewiele do gadania.
  6) Co do Chi Ksi Sigma
  http://www.shalach.org/Antichrist/Number%20666%20and%20Name%20of%20the%20Beast.htm
  Ciekawy link, z którego dość dużo wyniosłem,  szkoda że nie używam angielskiego na co dzień.
  Coś czuję że ciągle chodzi o Apollyona. Typuje: Alexandra lub Antiocha a może to ciągle ta sama osoba udająca dwie inne ?
  Aleksander to najlepiej opisana postać starożytnego świata, niepokonana w Bitwach.
  Objawienie 13:
  (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
  Mamy więc opis czterech królestw (Chaldea, Persja, Hellada, Rzym) – możliwe że chodzi także o cztery obecne mocarstwa: Anglia, USA, ZSRR (żydowska Rosja), i Chiny lub Turcja. Turcja to najbardziej militarny kraj a Chiny są liczebne.
  Usta tego zwierzaka (Bestia, Beast, Therion, Behemot – behemot to właśnie faryzejska Bestia) są jak u Pantery. A więc moim zdaniem rozmawia w języku pantery, a więc (chyba) po Grecku. Porównywałem Imperium Greckie do Brytyjskiego. Moja bardzo luźna hipoteza – Apollyon to książę Anielski z Grecji (Paweł, Aleksander, Antioch) któryś z nich bądź osoba związana z Anglią.
  Przepraszam, nie sprawdziłem wcześniej. Lew to prawdopodobnie Anglia a Pantera jest właśnie niedokładnie określona.
  Bardzo ciekawi film od znanego już chyba nieżyjącego greka, widziałem już go z roku temu, szkoda że nie po naszemu 🙂

  Hermes jest równie ważną postacią co Apollyon (Apollo) i Helios. Po grecku X – 1000 to Chilioi/Khilioi  czyli Helios – trzy zera.  X to greckie H oraz rzymskie 10. A Merkury to posłaniec… bogów znany w Egipcie jako Thoth. Podejrzewam że jeden z głównych aniołów z 1 Ks Henocha to właśnie Hermes. Paweł był nazwany przez tłum Hermesem, ale według Łukasza był on niezadowolony z tego. Pytanie czy Lukasz specjalnie tego nie wymyślił (postępowania Pawła) lub cokolwiek innego.
  Inna rzecz którą wyłapałem
  Miesiąc Lipiec (4 lipca USA itd) to po grecku Ioulios (Iou czyli od słońca, lios czyli od lwa)
  Staje się więc logiczne stwierdzenie że Paweł był posłańcem, wysłannikiem czyli Apostołem. Tak Paweł był apostołem tak jak Nostradamus prorokiem ale upadłych aniołów czy jak kto woli ”bogów” znanych obecnie jako ufo.
  χξς czyli skrót od 600+60+6 
  Litera sigma jako jedyna w greckim alfabecie występują pod trzema formami
  Księga Ezdrasza (w LXX Jako 2, moim zdaniem jako 3)
  2: (13) Z synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu sześciu;
  IV Mojżeszowa 1: (1) Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy: (2) Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,
  Możliwe że osoba (Apollyon) był byłym królem Babilończyków. Aleksander podbił Babilon i nawet tam ”umarł”. Był on TRZECIM władcą o imieniu Alexander czyli ”obrońca”. Parys był podobno także nazywany ”Alexandrem”.
  Alexander III Niezwyciężony- ur 19/20 Lipca 356 r.p.n.e. w Pelli zm ? 10.06. 323 r. p.n.e. w Babilonie
  Sol Invictus – Helios Niezwyciężony
  356 – 323 = 33
  20 – 10 = 10
  7 – 6 = 1
  33+10+1=44
  Coś czuję że wiele tych rzeczy odnosi się do Antiocha IV, Alexandra III i Księcia Williama oraz do kogoś na kogo nie zwracamy uwagi
  7) Saul Morderca Piotra
  Wracając do postaci Pawła. Nie tylko Łukasz ale i legendy takie jak te:
  https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_VIII/The_Recognitions_of_Clement/Book_II
  Pisały o wymyślonym Szymonie Magu. Po co Łukasz pisał o tej personie ? Aby odwrócić uwage od kwestii wiarygodności (a raczej braku) u Saula. Przecież Szymon/Symeon i Paweł (Saulus/Paulus) nauczali praktycznie tego samego ”wiara nadzieja miłość” slogan wyborczy partii Saula 🙂
  Co Do Saula, to CHYBA rozgryzłem punkt docelowy jego listu do Rzymian a konkretnie stosunek do Boga, Isusa, Mojżesza (Prawa).
  Saul nawet nie poleca przestrzegania prawa. Sauliniści praktycznie jedynie wypełniają prawo na zasadzie ”odfajkowane” najlepiej przy publiczce. Wypełnić to można ankietę ale reguł to trzeba się trzymać. Saul za to z jednej strony promuje bezprawie a z drugiej miłość i wolność (od Boga). To nie może być mowa człowieka który ma wryte w pamięci cały Pięcioksiąg i pisma proroków.
  Mt 5:(1) Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
  (2) Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
  (3) Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.
  (4) Aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
  [To jest właśnie całkowite obnażenie tego pier…. wszorzędnego Chrześcijaństwa, nie ważne co robisz bowiem ważne co piszą.
  Ale Saul w 7 rozdziali listu do Rzymu całkowicie przegiał.
  (4) Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.
  (5) Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;
  [Za pomocą Saul nie daje się rozwodów, ale sam Pablo nazywa Mojżesza (Prawo) źródłem śmierci….
  (7) Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!
  (8) Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy.
  (9) I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył.
  (10) A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.
  [Ja to rozumiem tak: Saul twierdzi że kiedy nie był objęty Prawem, to było dobrze. ”Zrozumiał” że Prawo (Bóg) wiedzie na śmierć więc promuje wolność ale od prawa sprzedając okropne kłamstwo.
  Przeczytałem ostatnio ponownie List Do Galacjan (rozdziały 4-6). Doznałem małego szoku. Saul wielokrotnie pokazuje swoją wręcz legendarną nienawiść do Piotra. A nam mówią że Piotr i Paweł to dwaj koledzy…. tak jak Bóg i Azazel. Saul nazywa apostołów wrogami krzyża a nawet domaga się tam dla Piotra okrutnej kary! Ciężko jest jednak przeczytać większy zbiór sofizmatów, nienawiści i uspokajających kłamstw. Saul działał podobnie jak jezuici, podbijając ludzkie życia za pomocą jedynie gnostyckiej nienawiści do ciała, wolności, wiary, nadziei i miłości oraz autorytarnych nakazów. Nie dziwie się że większość teologów i pastorów nie ma pojęcia o Bogu – im więcej Saula tym mniej samodzielnego myślenia.
  Jest inna rzecz o której inni zapominają. Nie jest do końca jasna który list w NT został napisany wcześniej, a który później w jakich okolicznościach. Moim zdaniem List Do Galacjan jest odpowiedzią na przybycie Piotra do Azji Mniejszej. Jakub natomiast bronił Piotra i wyśmiał Saula nawet nie używając imienia. Ciekawe ile było tych listów Pabla a także Apostołów, ile kościołów trzymało te wszystkie pisma w ukryciu czytając głównie listy Saula oraz własne…
  8) Czytałem ostatnio fragmenty z satanisty Nostradamusa. Według jego proroctwa Saulowego, w Szkocji ma urodzić się jakiś wielki Człowiek. Włochy, Hiszpania, Anglia i Francja dosyć ucierpią (od imigrantów) Jako pierwsi cierpieć mają Słowianie.
  Ale co mnie zaskoczyło:
  ”W Jerozolimie wieczny pokój zawrą synowie Izmaela i Izaaka,
  Odtąd w jednym kraju mają żyć i Arab i Żyd dla wiecznej chwały i pokoju.
  Następnego dnia o wczesnym poranku wielkie armie wkroczą na ziemie Tamerlana,
  Po ich zdobyciu otworzą się bramy Europy.”
  Taki jest m.in. plan Anielski – najpierw pokój a potem posąg Baala lub Heliosa.
  Problem jest jeden, te proroctwa mają około 50% szans na wypełnienie się, i nie zdziwiłbym się gdyby to były plany diaboliczne tak jak plan Alberta Pike’a czy różne inne Protokoły, Stenografy i (już nie) tajne dokumenty
  Nostradamus nazwał Arabów synami Ismaela, zaś Żydów jako synów Izaaka. Nie użył imienia Izrael czy Jakub ale Izaak który był synem Ezawa!
  Niemalże wszyscy się podniecają tym ”prorokiem” Może i jest prorokiem, tylko że nie Boga tak jak Jezekiel, Jeremiasz, Jan, Baruch, Daniel itd
  Wygląda na to że plany zniszczenia ludzkości przez szatanów były kreowane już od tysięcy lat, natomiast Bóg miał i nadal ma inny plan, Plan Ratowania Ludzkości
  Jedno co niepokoi. Na siłę chcą nas o wieków wpędzić na krucjaty przeciw Muzułmanom, chociaż Słowianie nigdy wielkimi wrogami Islamu nie byli. Co innego ci Syjoniści proto-jezuickie zakony.
  Anglia w momencie swojej największej potęgi (największe mocarstwo w ogóle na świecie) posiadało powierzchnie 33,2 mln km kdadratowych
  Tak się zastanawiam czy w kwestii odkryć (Kolumba, Magellana) powiedziano nam całą prawdę ?
  Czy rzeczywiście Kolumb nie wiedział że płynie do Ameryki, do której dotarli Wikingowie którzy nawet opisali te wydarzenia w swoich Nordyckich sagach. Może po prostu Aniołowie lub/i posłuszne zakony już dawno skolonizowali Ameryki (stąd mamy na całym kontynencie znaleziska Gigantów, inżynierie genetyczne oraz znaleziska Egipskie, Sumeryjskie itd) Po prostu potrzebny był frajer (Cristóbal Colón) który zapoczątkowałby trend na Amerykę. Sam naród USA to związek wielonarodowych imigrantów.
  * Jak wiadomo Londyn był nazywany Nową Troją (Troynovante). Wiadomo że większośc tych średniowiecznych legend to fikcja literacka i bajkopisarstwo.
  * Jeszcze w roku 1920 Syria znajdowała się pod panowaniem Jezuickiej Francji.
  * Z tego co widzę to Afryka jest o wiele wiele większa niż nam się to pokazuje.
  Miałem już dawno wstawić potężny post o Izraelitach ale jakoś o tym zapominam.
  9) KJV, Peszitta, LXX 
  * w Okresie 1600-1100 r p.n.e. Fenicja (dzieci Kanaanu) znajdowała się* pod berłem Egiptu
  Z Chazarami już w w latach 579-590 (lata Hormizda IV) toczyło wojnę państwo Sasanidów
  Rzeczywiście KJV pomimo bycia dobrym przekładem jest niestety oparta na Tanachu. Nowsze przekłady są w większym stopniu skażone.
  Tanach czyli Biblia Faryzeuszy, Masoretów i tak dalej powinna być jak najszybciej odłożona na półkę albowiem aż do powstania Wulgaty cały starożytny świat używał greckiej Biblii z łacińską nazwą – Septuaginta. Nawet cesarze rzymscy musieli znać jeżyk Grecki bo jak na chłopski rozum Julek Cesar dogadałby sie z Kleopatrą.
  Wulgata to oczywiście przekład pochodzący z Rzymu, lepszy od Tanachu chociaż obecnie to jeden i ten sam przekład i innym języku
  Ciekawi mnie ciągle przekład syryjski nazywany Peszittą oraz Aramejski nazywany Targumami.
  Z tego co widzę to Peszitta nie jest najgorszym przekładem, ale i nie najlepszym. Podejrzewam że istniały dwie Peszitty – jedna powstała przez twórców Talmudu, dla których język Syryjski i Aramejski to ten sam język. Septuaginta nazywa język Aramejski, Syryjskim. Ale druga Peszitta została stworzona przez lokalnych Chrześcijan Syryjskich ok. II wieku.
  Atakuje się Biblie Króla Jakuba za używanie słowa ”Holy Ghost” czyli Duch Święty
  Tylko że ”ghost” to ten zły duch (demon) a Spirit to dobry duch, dusza itd. Nie wiem jak to było z językiem angielskim w XVII wieku dlatego się nie wypowiadam.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Spirit
  Sprawdzałem kiedyś także Psalmy. Polskie tłumaczenia są zwykle zmasakrowane bo korzystają ze źródeł Rabinicznych.
  Najlepszym Polskim przekładem jest ten ks. Troniny. Własnoręcznie przepisałem z programu E-Sword lub R-Biblia (już nie pamiętam).
  Grecka wersja używa poprawnych imion i mówi o jednorożcach (stworki z jednym rogiem).
  Ciekawy werset znalezione na szybko:
  (Psm 78:51) Poraził wszystko pierworodne w Egipcie, pierwociny ich trudu w namiotach Chama.
  * Więc Egipcjanie to naród CHAMA! a nie pochodzący z Atlantydy. Chociaż Atlantyda to raczej świat przedpotopowy w wykonaniu Nefilimów za pomocą Platona który to usłyszał od Egipcjanina.
  Jeśli nie ma w tym wersecie (w danym przekładzie słowa o jednorożcach – uciekać od tego przekładu bo kłuje talmudem)
  (Psm 78:69) Zbudował swą świątynię jak jednorożców, na tej ziemi utwierdził ją na zawsze.
  A najczęściej jest właśnie tak:
  (69) Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  LXX (Psalm 77) – masonreci pozmieniali numerację w Psalmach i w Ks. Jeremiasza, sfałszowali proroctwa u Izajasza i wywalili 1 Ks Henocha.
  67 And he rejected the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim;
  68 but chose the tribe of Juda, the mount Sion which he loved.
  69 And he built his sanctuary as the place of unicorns; he founded it for ever on the earth.
  Ale są jednak osoby które nie lubią LXX:
  https://radtrap.wordpress.com/2012/06/24/septuaginta-lxx-jedno-wielkie-lgarstwo/
  Stare, ale warto sprawdzić jakie ”dowody” się używa: satanizm Orygenesa i okultyzm w Aleksandrii. W Palestynie a nawet u Izraelitów także praktykowano okultyzm i jakoś spisano wiele świętych tekstów.
  Zastanawiam się czy rzeczywiście jedynym dziełem Izraelitów była Biblia, czy nie prowadzili żadnych kronik czy pieśni pochwalnych itd. Bardzo dziwne…
  Tak samo atakuje się księgi drugokanoniczne:
  http://zbawieni.com/showthread.php?tid=135
  Że niby Jezus nie cytował apokryfów..
  A 1 Henocha, 1 Machabejska i Syracha to co ? Chyba gdyby w Ewangeliach żywcem przepisano całe rozdziały…
  http://www.dukhrana.com/peshitta/
  http://www.kjv-only.com/peshitta.html
  http://basileia785.wordpress.com/2016/10/17/antoni-tronima-psalmy-septuaginta-lxx/

  Polubienie

  1. Myślę, że ci po prawicy, to osoby, które na Sądzie otrzymają wyrok ułaskawiający. Natomiast ci po lewicy otrzymają wyrok potępiający..tych Jezus nie zna.

   Zdaje się, że Sądu uniknie jedynie niewielka garstka osób reprezentowana przez 144000.

   Polubienie

  1. Apokalipsa 7

   (4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

   (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,

   (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

   (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,

   (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

   Polubienie

  1. Nowe Jeruzalem będzie zamieszkane głównie przez Lud Boży, czyli Izraelitów, którzy zostaną w pełni oczyszczeni z grzechu po Sądzie na pustyni. Prawdopodnie dołączą do nich także osoby z innych narodów, wykazujące wyjątkową wierność wobec Boga.

   144000 wybranych – „chłopczyk”, ma zarządzać wraz z Barankiem całą ziemią, a więc miejsce ich pobytu może być zmienne, aczkolwiek Miasto Święte ma być docelowym „domem”.

   Miara muru Nowego Jeruzalem jest podana w łokciach i wynosi…

   Apokalipsa 21
   (17) Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.

   Polubienie

  1. Mowa jest o jednym i tym samym mieście. Nie ma innego Jeruzalem opisanego w proroctwach Objawienia. Tak więc ów 70 metrowy mur dotyczy fortyfikacji właśnie nowego Jeruzalem. Swoją drogą, tak wyskokiego muru nie miało i nigdy mieć nie będzie żadne inne miasto, co stanowi barierę nie do pokonania.

   Polubienie

  1. Tak, dokładnie. A przede wszystkim stoi w sprzeczności z podaniami osobistego ucznia Jezusa, apostoła Mateusza, który spisał Jego polecenia, jak te poniżej…

   Mateusza 10
   (5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

   Jezus nakazał ich wręcz omijać z daleka.

   Polubienie

 17. A zatem miłość do bliźniego- nieprzyjaciela czymś się różni od miłości bliźniego- przyjaciela. Tylko czym skoro obie „jak siebie samego”?

  Polubienie

  1. Te słowa odnoszą się do zwykłych relacji międzyludzkich z jakimi mamy do czynienia na codzień w pracy, w szkole, sąsiedztwie itd.

   Czasem nasz sąsiad, czy współpacownik może być wrogi w stosunku do nas, czyli być naszym nieprzyjacielem i w stosunku do takich osób powinniśmy być właśnie miłościwi i nie odwzajemniać ich wrogości.

   Porównania do hitlera itp. są niedorzeczne, ponieważ my, jako zwykli ludzie nie mamy w ogóle styczności z takimi postaciami i teorytozowanie w tym kierunku jest nonsensowne.

   Hitler i inni nefilimowie, całe nasienie węża, to wrogowie całej ludzkości i Boga w szczególności. Nie są oni naszym zmartwieniem i to Bóg ich osądzi.

   Polubienie

 18. No cóż kolejna dawka powtarzających się informacji.

  * Oficjalnie istnieją teksty w alfabecie Starohebrajskim podobnym do Fenickiego. Co dziwne tłumaczy się je na alfabet Aramejski a następnie Idumejski (Hebrajski).https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_artifacts_in_biblical_archaeology#1500_BCE Jednakże to wrogowie Izraelitów używali imienia JotHaWuHa (Jahwe, Jehowa, Iah). W Aramejskim nasze J to ich ”Y” stąd mamy Yah itp.

  * Te pogańskie bóstwa to prawdopodobnie Królowie Giganci wywyższeni do rangi bóstwa typu Herkules. Nie wierzyłbym greckim mitom ani żadnym innym na słowo a traktuje to jako interpretację rzeczywistości.

  * Dawno o tym wiadomo, że Kybele była znana jako Magma Mater (Matka Bogów), znana doktryna. Wolter napisał w swoich pismach że w Ewangeliach Maria nigdy nie miała imienia ”Magma Mater” ani Matka Bogów itd. ) On sam jako Jezuita pisał alegorycznie i podawał wiele ciekawych rzeczy (znał się na starożytności itd). Niektórzy oskarżali że na śmierć Jakuba, brata Isusa posłał Paweł. Rzeczywiście zamordował Jakuba i Szczepana. Jeżeli autorem Listu Jakuba jest brat Isusa, Saul wyraźnie do końca był katem apostołów.

  * Oficjalnie mamy cztery plemiona greckie: Jonowie (Jowan, Jawan, Ion), Achajowie, Eolowie, Achajowie oraz czwarta grupa – Dorowie.Dorowie pierwotnie nazywali się Makednoi a Dorami stali się w trakcie inwazji. Spartanie byli Dorami więc mają pochodzenie od Dana. Hmmm, Jonowie to synowie Jafeta a Dorowie to Izraelici.Kiedyś znalazłem po angielski link gdzie mówiono iż Herodot podobno mówił że Dorowie pochodzą z Egiptu. Biblia nie kłamie więc mówiąc o synach Jowana jako o Grekach, ale elita Macedońska i Spartańska to byli Izraelici z narodu Dana. Tak więc grecy to nie są Danici a raczej zbiorem tych czterech plemion + ludy zhellenizowane jak Bułgarzy, Trakowie, sam Cyryl i Metody dali nam dowód że w ich czasach Tesaloniczanie (Saloniki) mówili w czysto słowiańskiej mowie a więc dla Rzymu (Kultura Łacińska) i Konstantynopola (Kultura Helleńska ale bliżej Biblii od Rzymu) była to mowa barbarzyńców. Taka była taktyka propagandowa, Ad Hitlerum czyli przedstawienie nas jako dzikusów, faszystów, barbarzyńców (co znaczy brodacze, barba=broda), samo słowo Scyta oznaczało dla nich barbarzyńców, ale od VI wieku Słowianie to dla nich niewolnicy, dla mnie jest to kolejny dowód na związki Izraelo-Słowiańskie bowiem Hebrajczycy (Habiru) także byli dla Egiptu, Kanaanu i innych imperiów niewolnikami. Po tym rozpoznamy Izraelitów, po negatywnym wręcz demonizującym stosunku do ludów. A to że słowianie nie mieli pisma, to nie jest prawda bowiem istnieje coś takiego jak runy, a wiele dokumentów w Polsce jak i w Rosji spalono dawno temu lub wywieziono do Rzymu/prywatnych Bibliotek. 

  * Peszitta znaczy prosty, powszechny ale dla lokalnej społeczności Syryjskiej a nie całego Cesarstwa używającego Greki. Sanhedryn oczywiście znał Księgi NT a także listy swojego gnostyka – Szaula Z Tarsu. Dziwne że przekład z II W. n.e zawiera oficjalnie tekst masorecki z VI lub X wieku – co najmniej, nawet Wulgata zawiera tekst talmudystów w takim razie co z tymi wcześniejszymi ? . Aż do końca wieków średnich nie mogli się pozbierać i używano głównie Septuaginty oraz Wulgaty (a Wulgata zawiera elementy LXX oraz prośby faryzejskich naukowców = kolejny wynalazek z Rzymu). Jak wiadomo Historia zawiera dużo prawdy jak i kłamstwa w taki sposób że ciężko odgadnąć co jest czym. Przekład syryjski to taka właśnie jedna niewiadoma. Nie ma zbyt wiele dokumentów chrześcijańskich w czystym języku Aramejskim, nie licząc Sanhedrynu. Mamy setki papirusów w j. Greckim (nawet Rzymianie w tym Cesarz musieli znać grekę, dopiero później wypierano grecki).http://www.zbawieniecom.fora.pl/nauka-a-biblia,9/peshitta,838.htmlOczywiście Septuaginta czyli przekład Starego Testamentu, co nie zmienia faktu że Apostołowie pisali po grecku, nawet do Rzymu obłudnik Saul pisał po grecku. Nie mówię że nie ma dokumentów w języku Aramejskim tylko że to był już język lokalny dla Idumejczyków którzy ten język przerobili na swój dialekt ”Hebrajski” tylko z nazwy. 

  * Słowianie i Alanowie byli pierwszym jasnowłosym ludem na północy Kaukazu i Arabowie zwracali uwagę właśnie na te włosy. Według Arabów Słowianie nawet bywali w Syrii w VII i VIII wieku po Isusie, chodzi o północną Syrie i Słowiańskie osady. https://en.wikipedia.org/wiki/Saqaliba

  * Większość kronikarzy średniowiecznych wiedziało i pisało o pochodzeniu Heroda, iż jest synkiem Idumejczyka Antypatra i Arabki (Nabatejki) Cyprydy. Niestety w Synu Bożym widziano ”naszego” Boga. Herod skończył marnie, i był pierwszym cudzoziemcem panującym nad Judą pochodzącym z Askalonu. Tak więc Herod Niewielki Askalonita jest głównym dowodem na to że za czasów Mesjasza w Judzie rdzenni Izraelici zostali zepchnięci na margines polityczny albowiem Polityka i Religia są zawsze ze sobą zwiazane jak np. w Komunizmie gdzie ”Bogiem była partia” a dogmaty partyjne były święte. Tak więc tego typu rzeczy NIE są przez nami ukrywane/sfałszowane bowiem jest mnóstwo kronik o tym mówiących ale obecnie pomija się je aby nauczać własnych bredni w duchu Darwina, zero Einsteina, Freunda itp.

  * Herod według kronikarza Mikołaja Z Damaszku miał być potomkiem uchodźców Judejskich z Chaldei ale Józef Flawiusz podał nam prawdziwy rodowód Heroda który nie mógł zostać władcą ze względu na pochodzenie. Poślubił więc córkę z rodu Machabeuszy aby zostać Arcykapłanem. Dlatego wyrzucono Księgi Deuterokanoniczne aby zataić przed nami tak ważną dla Izraelitów jedność narodu aby obcy nie przejmowali kapłaństwa. Odczuwam że było więcej kronik Judejczyków typu Flawiusz ale zostały przechowane.

  * Niektóre Polskie kroniki mówią jeszcze więcej prawdy ale pośrednio mianowicie o pochodzeniu Scytów jako przodków Słowian, potomków Izraelitów. Oczywiście nikt nie mówił o związkach Efraima i Polaków  albo Rusinów i Manassesa itd. Większość zna tę legendę Lech, Czech, Rus. Czyżby Polacy, Czesi i Rosjanie to trzon narodu wybranego wcześniej jeden wielki lud ? Moim zdaniem Lech to Efraim, Rus to Manasses a Czech (czech=ziomek, Bohem=Bóg=Bogowie=Elohim, imię ReuEl znaczy przyjaciel Boga, wrogowie Boga zrobili z ”El” imię bóstwa) to być może Beniamin albo Lewi albo Gad. Tylko czy wszyscy Beniamini ruszyli z Izraelitami pod banderą Efrema i Manassesa ? Czy tylko garstka z nich stała się Galilejczykami ? 

  ReuEl, teść Mojżesza, Edomita, Gadyta, Beniaminita. Moim zdaniem język oryginalny Edomitów był spokrewniony z Mojżeszowym aż okresu triumfu języka Aramejczyków (w Septuagincie Syryjczyków)

  http://biblehub.com/hebrew/7467.htm

  * Mardocheusz z Ks. Estery był ”Judejczykiem z plemienia Beniamina”, tak samo Saul. Polaków i Ruskich jest najwięcej więc oni otrzymali błogosławieństw najwięcej. Niestety ale większość kronik nawet Polskich sieje dużo zamętu w temacie rodowodów więc nie można już na nich polegać w tym temacie. Imperium Słowiańskie przed IX wiekiem jest już faktem jednakże nie aż takie wielkie i nie aż tak jedno-plemienne. Termin wielkiej Lechi i Słowianofilstwo z tą fałszywą mapą ma na celu przekabacić Słowian (Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców) na stronę pogaństwa czyli z deszczu pod rynnę. A tymczasem lepiej to wszystko połączyć w jedna całość i wyjdzie że Słowianie pochodzą od Boha (Boga) Izraela.

  * Prawdopodobnie Frankowie i Anglosasi udają Izraelitów. Pierwsi podszywają się pod Sigambrów, Cymbrów itd a drudzy pod Józefa, Scytów, Saków, Kimerów itd. Możliwe że Merowingowie mają coś wspólnego z Troją, Spartą, Rzymem itd

  * Antylechici mówią że Kronika Prokosza to dzieło jakiegoś fałszerza Dyamentowskiego bo mason Lelewel tak twierdził chociaż sam sfałszował Epitafium Chrobrego gdzie zamiast słowa ”Król Gotów czyli Polaków” wstawił Króla Jaćwingów i Polaków. Znany fałszerz oskarża innego fałszerza o fałszerstwo bez żadnych dowodów dobre nie…
  A Prokosz (Prochorius, Prochor) żył naprawdę
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prochor_(diakon)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prochor

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prohor

  Prokosz (Prohor) był biskupem KRAKOWSKIM obrządku Słowiańskiego

  Ten sam urząd piastował m.in. Wincenty Kadłubek. ten którego nauka nazywa szaleńcem i mitomanem bo napisał że Aleksander III walczył z Lechitami (Polakami) chociaż historia mówi o Scytach więc mógł Kadłubek mieć rację że Słowianie (Scytowie, Germanowie, Sarmaci jak ich tam nie nazwiemy) byli na północy już w czasach Achemenidów .

  Apogeum Ekspansji Imperium Lechitów (10 Plemion Izraela pod Banderą Efrema + Gameryci) przypada na V, VI, VII wiek czyli okres rozmontowania potęgi Rzymu. Była to potworna klęska dla świata zachodniego ale krótkotrwała. Większość wydarzeń z lat 600-900 została rozrzucona w czasie jedynie dzieje Ismaelitów, Togarmitów+Idumejczyków są dokładniejsze. Arabowie mieli własny kalendarz a konfederacji Khazarskiej schowano dokumenty, ich pismo i oraz opis dnia codziennego. Około 600 roku nagle wypełzli wraz z Huńskim plemieniem Sabirów (Sabirowie=Sabiria=Syberia ?)
  Początek ich wędrówki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dagestan
  Mieli układy z Alanami, Gotami, Bułgarami, Madziarami (Wegrami), Onogurami (Togarma), Rusami (niekoniecznie sami Słowianie).
  Ale po latach dominacji zostali podbici w X przez Kniazia Kijowskiego Światosława czyli potomków Rosjan. A to ma ogromny sens i motyw dlaczego świat żywi taką wrogość do Rosjan, Białorusinów, Serbów (prawosławnych) w mniejszym stopniu do Polaków, Czehów i Słowaków. My mamy wielu ”przyjaciół” w postaci Niemców, Anglików, USA-ńczyków.

  Osobiście uważam że te rzekomo dodane 1000 lat to typowe ośmieszanie ale powiedzmy dodane lata w starożytności tak jak to robili Egipcjanie i Sumerowie, oni dodawali tysiąclecia!
  Około II i I wieku przed Isusem Idumejczycy przechytrzają Judę, ok. Około 70 roku uciekają z Filistyny, jedni ukrywają się na terenach Imperium jako Sefardyjczycy ale oni już tam są od dawna. Co z tymi co walczyli z Rzymem ? Moim zdaniem ruszyli drogą Izraelitów na północ albo na wschód. W Babilonie opracowali Talmud a z Imperium Sasanidów uciekli na ziemię Izraelitów. Na północy pobudzili do walki lokalnych Gamerytów (Togarma) i tak powstali Hunowie. Ci oczywiście przegrali przez Danitów/Celtów/Słowian. Nie mieli co szukać w Rzymie więc wrócili na przyszli do byłych terenów Izraelitów. Ludy Tureckie, pochodzące od Togarmy, syna Gamera, syna Jafeta rozmnożyły się wraz z Idumejczykami. Idumejczycy nie byli głupi i chętnie wykorzystywali sąsiednie narody.
  Po 2/3 wiekach zbudowali duże państwo zaś w okresie XI/X wieku podbili ich Ruscy. Podejrzewam że nazwa ”Rosjanie” została opracowana przez wrogów aby utożsamiać Słowian z Jafetem, Gamerem, Aschanazem, Gogiem i Magogiem chociaż to o Gazari mówiono jako o Hordach Goga i Magoga.

  Ta cała teoria wędrówki ludu nie została stworzono na próżno. Trzeba było jakoś wytłumaczyć transformację Rzymu w Kościół Rzymski oraz podboje tych dzikusów ze wschodu.

  * Józef Flawiusz napisał że Izraelici żyją za Eufratem aż do dziś (za jego życia). Jest to także pośredni dowód kolejny na Imperium synów Józefa pod nazwą Lechia, Scytia, Sarmacja, Germania, Wandalia itp. Dynastia Partów to podobno po części Scytowie a więc najwidoczniej geny Słowian krążyły mocno w Indiach i Persji co potwierdza genetyka. Po prostu te plemiona się ze sobą mieszały, rozdzielały i emigrowały tak samo jak dzisiaj.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Arsakes
  Plemię Parnów, oraz imię pierwszego władcy (założyciel dynastii Arsasydów czyli najwyższy z Saków (Izaaków) od słowa Saka. Strabon i inni twierdzili że Massageci (Manasses) i Sacae to Scytowie, i Sarmaci to Scytowie. Tak więc mamy jedno wielkie pomieszenie z pewną ilością prawdy większej niż współcześnie.
  W Mitologii Wedyjsiej Hara (Har czyli góra) to święte pasmo górsie, pierwszy stworzony element świata.
  Flawiusz potwierdza że Scytów nazywano Sarmatami będącymi bardzo licznym ludem od Dunaju po Myzję. Dlaczego jednak nie napisał nic dosłownie w stylu ”tam są Izraelici na północy”. Być może dzieła Flawiusz zostały w średniowieczu skoregowane według dogmatu pochodzenia Słowian od Aschanaza lub Mosocha – synowie Jafeta.
  Sam podobno napisał że Madai to Medowie, Tobel to Iberyjczycy, Mosoch to Kapadocja, Jawan to Grecy, Tiras to Trakowie, Rifat to Paglagowie, Togarma to Frygia, Elisa to Eolowie a Tarsis to Tars, Gamer to Galatowie i Galowie, ale nas nazwał Magogitami.
  Kluczem do zagadki Izraela jest właśnie kultura Perska, Wedyjska, Grecka i Słowiańska. Wywalić z umysłu dokryny Rzymskie, Asyryjskie i Chaldejskie a rozpoznanie Słowian staje się łatwiejsze.
  Osobiście uważam że po rozpoznaniu fałszywego proroka i głównego założyciela religijnego z Tarsu powinno się przedefiniować na nowo wiele doktryn.
  Niestety ale większość nadal wielbi albo Izydę z dzieciątkiem Horus albo Einsteinów albo żyją bez określonego celu jak zombie.

  * Ruben, Flawiusz, MaGog

  A z mapami problem jest taki. Jeżeli na północy widziano nas Słowian, to brano nas za Jafetytów a Rosjan za Mosocha bo Moskwa chociaż jak dla mnie to odnosi się raczej do Chińczyków, Mongołów, Chazarów.
  Opinia Flawiusza jest niewiele warta jeżeli pracował dla wrogów Słowian. Do Ludu Magoga przypisywano rożne ludy a jak wiadomo musi chodzić o jakiś fizyczny lud. Moim zdaniem Magog i Gog u Jezekiela są raczej interpretacją, błędnie przedstawianą. Chazarowie to raczej mieszanka Idumejczyków, Hetytów i ludów Turecko-Mongolskich. Ezaw mieszał się z Hetytkami i Arabkami. 
  Goci raczej nie pasują do Goga. Ale Magog moim zdaniem pasuje albo do potęgi Chin albo Chazarów. Według Jezekiela to władca Mosochitów i Tobelitów. Pytanie kim są dzisiaj potomkowie Mosocha oraz Tobela.
  Proroctwa i rodowody oczywiście odnoszą się albo do metafor (przenośni ale nie duchowych) albo literalnych wydarzeń mają związek z 12 Narodami Izraela pod ochroną Boga. No cóż kiedy aniołowie utracą wiarygodność i władzę wtedy pozostanie im atak na….

  Prawdy u gnostyków nie ma, dlatego sieją zamęt w prostych rzeczach w Biblii. Dodawali oni wszyscy (masoreci, założyciele kościoła, itd) wiele fałszu do prostych rzeczy, dlatego mamy problem z tym:

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_Bestii

  Raz piszą że 666, albo 616. Tylko że mamy tam trzy cyfry oraz błąd ewidentny podczas przepisywania z Greki na Łacinę. Numeracja Grecka jest i tam jest Chi (600) Ksi (60) Sigma (6). Sigma to sześć 

  http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/

  Wpiera się nam że szatan, 666, czipy, itd. Słowa żyd w Biblii nie powinno być jeżeli w tym czasie było słowo ”Judejczyk”. Inna znana ściema bardzo rozpowszechniana w religiach jako typowy straszak przed Bogiem przedstawianym jako okrutny demiurg wrzucających do piekła tych co nie dają na tacę.  

  Objawienie 16: (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

  Język Grecki nie toleruje litery H dlatego musimy sami dodać i wyjdzie nam Har-Mageddon. Czyli Góra Spotkania Tłumów, Kidron albo Dolina Jozafata. Tak samo może być z Arsareth czy raczej Har Sareth a może Góra Żaru (S>Z>Ż) bo przecież Grecy i Rzymienie nie używali liter polskich typu Ł, Ż, Ż itd. ?.
  Talmudyści zrobili z tego jedną wielką porażkę zamiast miejsca Har Mageddon zrobili szatańskie Megiddo aby zaatakować Boga i wiarygodność Apostoła Jana bo w Tanachu mamy Megiddo. W ogóle talmudyści mają własne określenia, Biblię nazywają Tanachem, Piecioksiag Torą, Isusa jakimś Jeszu, a Boga jako JHWH. 

  A Tobel to podobno Gruzini albo Baskowie. Togarma to wiadomo Ludy Tureckie, Syberyskie, synowie Gamera itd.
  A Mosoch ? Na pewno nie my 🙂
  Proroctwa oczywiście są zamknięte aż do czasu ich wypełnienia jednakże możemy niektóre rzeczy przewidzieć aby nie dać się oszukać.

  * Okazuje się że ten fragment jest sfałszowany
  Na podstawie http://www.jeszu.pl/2015/02/kim-jest-gog-z-magog.html

  1 Kronik 5: (3) Otóż – synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. (4) Synem Joela był Szemajasz, synem Szemajasza Gog, synem Goga Szimei,

  LXX:
  3 The sons of Ruben the first-born of Israel; Enoch, and Phallus, Asrom, and Charmi
  4 The sons of Joel; Semei, and Banaia his son: and the sons of Gug the son of Semei.

  A więc synem Joela (chyba potomek Rubena) nie był Gog a Gug. A więc to była moja pomyłka bowiem wczesniej chciałem to połączyć (Bułgarzy z Rubenitami itp).
  Pokazuje to jak bardzo Chrześcijaństwo jest ogłupione Tanachem stworzonym w celu ukrycia proroctw i rzeczywistych nazw geograficznych ludów, miejsc oraz imion. Gog a Gug, niby jedna literka a jak wiele zmienia.

  * Kroniki mówią o rzece (H)Ister czyli Dunaj albo Dniestr. Ziemie północne nazywano np. jako Hiperborea albo Scytyjskie Mrozy gdzie krańce świata, tak więc jesteśmy już na 90% trzon Izraelitów to Słowianie – Rosjanie, Polacy, Białorusini, Serbowie, Czesi, Chorwaci itd ale trzonem trzonu jest Polska i Rosja = Efrem i Manasses a przynajmniej wiele na to wskazuję łącząc wszystkie dowody. Słowianie zamieszkali na terenach chłodnych dla Hellenów, Rzymian i innych. Tych terenów Scytii Europejskiej i Azjatyckiej nie mogli od VIII wieku podbić tak więc Wielka Lechia jest prawdą ale z wieloma dezinformacjami jak Słowianie i 10 tys lat (aby dopasować z bajkami o ”bogach”), i zamazać znaczenie istnienia Imperium, Cesarstw, Caratów Post-Izraelickich. Owszem Słowianie byli zawsze ludźmi wolnymi ale głupimi bo dawali się łatwo wciągać w bójki, prowokacje i pogańskie praktyki. Ale mieli oni jeszcze w pamięci Prawo Mojżesza, że świnia nieczysta itd. Tylko że nie wiedzieli już że są z domu Omriego, nawet stela Króla Meszy mówi o królu Omrim. Największym dowodem na związki Izraelitów i Słowian jest słowo ”Har”. Nie chcę już przypominać jak zrobiono miejsca spotkania tłumów (Har-Mageddon) czyli Kidron albo Dolina Jozafata (w Biblii Aramejskiej Jehoszafat) na jakiś koniec świata zwany Armageddon. kolejne kłamstwo aby oczernić Boga i Apostoła Jana! Baalowie Tradycji znali więc cały NT dlatego mieszali ostro w proroctwach, imionach i nazwach. Usunęli jednorożca z Biblii, wzmianki o Górach Medyjskich gdzie przebywali Izraelici, pozmieniali rozdziały z Ks Jeremiasza, usunęli wiele ksiag uznając je za fałszywki, usunęli proroctwa o Mesjaszu (Wybrańcu) z Ks Izajasza, wszystko przy poparciu wielkich świętych kościoła – Hieronim, Orygenes i spółka a ci wszyscy wielbili Szaula Ha Tarsi jako Ojca Poznania (Gnozy).

  * Według Teodoreta z Cyru (w dziele ”O Herezjach”” wymysł Łukasza z Antiochi czyli Szymon Mag (Saul) nauczał o Trójcy, Kosmosie (czysta Kabała), miał żonę Helenę (nawiązanie do Wojny Trojańskiej) którą chciał wyzwolić z więzów aby udzielić ludziom zbawienia którzy go poznają, że cierpiał. Nauczał dużo o aniołach, że prorocy to współpracownicy aniołów. Oczywiście Saul wymagał od założonych przez siebie zgromadzeń (połączmy jeszcze Apoloniusza z Tiany wychowanka z Tarsu) posłuszeństwa aby w niego wierzyli i nie drżeli przed groźbami Prawa. Że jako ludzie wolni (naukę o wolności znalazłem także w listach Saula) mogą robić co chcą, z powodu łaski. Posługiwali się magią tworząc jakieś eliksiry miłosne itd,

  Polubienie

  1. Jak widać, pod artykułem są setki pytań i odpowiedzi na praktycznie wszystkie, wciąż te same, powtarzające się pytania.

   Możliwość komentowania wyłączyłem z powodu braku czasu na powtarzanie się, oraz nadmiernej ilości obraźliwych i idiotycznych wpisów świadczących o potężnym ogłupieniu ludzi, nie mających zielonego pojęcia o medelu PZ.

   Polubienie

 19. A co jeśli powiedziałabym wam, że ok połowy aktorów, którzy zagrali w Listach do M. części 3 to osoby transgeniczne? Zapewne nikt z was by mi nie uwierzył. Zacznijcie się baczniej przyglądać otoczeniu i podszkolcie się w temacie transwestytów w Hollywood (podpowiedź: wpiszcie dowolną ulubioną aktorkę amerykańską w youtube z dopiskiem „tranny” lub „is a man”). Zwiedzenie mas jest ogromne.

  Dziecko, które gra dziewczynkę w tym filmie(Listy do M 3) jest chłopcem, a drugie – chłopiec dziewczynką. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jeśli się dobrze przyjrzeć, widać to bardzo wyraźnie (wystarczy spojrzeć z innej perspektywy, bez uprzedzeń).
  Nie do pomyślenia jest, żeby np. aktorka Agnieszka Dygant była mężczyzną prawda?

  Myślę, że nikt w to nie wierzy. Ale… mam nadzieję, że to się zmieni.

  Polubienie

  1. Ten temat już był poruszany, a to,ze ta moda dociera powoli do Polski to efekt powiazan biznesowych, propagandy, „wymogów” unijnych itd… tak było z homoseksualizmem teraz czas na transpłciowosc , a „wzorem” do nasladowania sa przeciez zagraniczni celebryci jak Jolie itd., jak widac rzad illuminatów ma pelna zakulisowa wladze w Polsce… jednak bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ktorego nie ma jeszcze w Polsce jest klonowanie osob i to sie dzieje w USA, najwyzsi ranga politycy podobno są biorobotami..

   Polubione przez 1 osoba

 20. To nie jest powoli. Wiem, że to jest szokujące. Aktorka wyżej wymieniana pojawiła się w na dobre i na zle jako pielęgniarka, bardzo podobnie jak Magadalena Różczka (w teledysku Here I am – czyżby miała różdżkę?) tak się przyzwyczaja ludzi do osób transgenicznych – w niby nic nie znaczących sytuacjach. Uwierzcie mi. Zobaczcie zdjęcia Margaret bez makijażu w google. Biorobty? Zobaczie jak się zachowuje A. Dygant w jednej ze scen Listy do M. 3 punktuje swój nos i i inne dziwne zachowanie. Naprawdę warto się przyjrzeć.

  Polubienie

  1. Wszystko możliwe, choć mnie już chyba za wiele nie zdziwi. Świat ‚szoł biznesu’ to jedno wielkie, szatańskie bagno, którego celem jest nic innego, jak programowanie ludzkich umysłów. W tym przypadku celem jest kompletna demoralizacja i oswajanie z najgorszymi zboczeniami…Sodoma i Gomora. Taki jest ten świat.

   Ja się tym nie interesuje, co się dzieje w świecie medialnych gwiadeczek. Nie mogę patrzeć na te sztuczne twarze wmawiające innym swą oryginalność i wzór do naśladowania. Po prostu się tym brzydzę, ale fakt faktem, że może być tak, jak piszesz ewx.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

  2. ewx, nie ma sie co dziwic… skoro na zachodzie to norma to i w Polsce machina ruszyła, ale promocja to jedno, a stanie sie norma to drugi. W Polsce ludzie stają okoniem do takich zman, nikt przy zdrowych zmyslach nie pozwoli na zmiane plci swojego dziecka.. Polacy to specyficzny narod i chwala za to.
   Problemem , ktory moze wywrocic nieodwracalnie /ale wiemy ,ze tak nie bedzie/ porzadek Boski jest klonowanie ludzi , unicestwianie tych niewygodnych i podstawianie zamiennikow… Dysponuja nasza krwia/DNA, jest ona w laboratoriach, kazdy przeciez robi badania, wchodza czytniki linii papilarnych , wydaje mi sie , ze to w tym celu… Ponad to mezczyzni w takich Stanach sa tak oglupieni, ze propozycja posiadania urodziwego klona, kory ma zawsze ochote na seks, ktory nie bedzie rodzic dzieci, bedzie sie podporzadkowywal mezczyznie jest nie do odrzucenia… Celem jest eliminacja prawdziwych kobiet /niewiarygodne ,ze doszlo do tego, ze na swiecie sa prawdziwe i falszywe kobiety/ , a co za tym idzie rodzaju ludzkiego.

   Polubienie

 21. Dziękuję Beata za cenne informacje. Coś o tym słyszałam, ale nie mogłam w to uwierzyć. Teraz widzę, że wiele osób popiera to stanowisko. To bardzo dobrze. Przynajmniej wiadomo, dlaczego jest jak jest. Również was pozdrawiam.

  Polubienie

 22. Okazuje się że że ten artykuł co podał Henryk został naditerpretowany
  http://zbawienie.forumotion.com/t331-znak-kaina#15295
  i tego Flawiusz nie napisał ale autor artykułu, drugie zdanie owszem znajdziemy w obu wersjach.
  Dałem w poście obie wersje językowe od Flawiusza (obie znajdziemy na internecie), nawiasem mówiąc na podstawie Josephusa można potwierdzić że imię Isus jest pochodzenia StaroHebrajskiego (dlatego Jozue za Mojżesza czy arcykapłan Jozue za Zorobabela czy Barabbas mają na imię Isus)
  https://basileia785.wordpress.com/2017/08/01/apologia-nr-31-wypowiedzi-dla-wszystkich-i-dla-nikogo/#comment-1363

  Po angielsku Dawne Dzieje Izraele:
  https://www.gutenberg.org/files/2848/2848-h/2848-h.htm#link2note-11
  ”These had with them, Gad seven— Saphoniah, Augis, Sunis, Azabon, Aerin, Erocd, Ariel. Aser had a daughter, Sarah, and six male children, whose names were Jomne, Isus, Isoui, Baris, Abar”

  Isus, Isoui
  Hmm, brzmi znajomo!

  Jedynie co mi się podpada to początek:
  ”For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians

  Że Gamerowie to Galatowie (Galowie) a Magog to Scytowie, możliwe że Josephus albo nie wiedział gdzie żyło wówczas 9,5 plemion albo ktoś mu zabronił napisać o Izraelitach na północy…
  Ale też możliwe że już w tych czasach (kiedyś chyba o tym pisałem że po podbojach Aleksandra Izraelici tak jakby opuścili swoje siedziby z tego co zrozumiałem z tych materiałów dotyczących 10 plemion, możliwe że opuszczone przez Izraelitów tereny zajmowali Jafetyci albo Nefilimowie )
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Androfagowie
  Czyli Kanibale i wielu mogło uznawać zarówno tych jak i Izraelitów jako jeden wielki lud, osobiście sądzę że istniała konfederacja wielu plemion i Izrael wraz z pozostałymi jak ”Germanie” złupili Rzym.
  Nie sądzę jednak że Izraelici byli w przymierzu z Kanibaalami ale takie normalniejsze ludy….

  Materiał na dobry artykuł 🙂
  Polecam korzystać ze źródeł… oczywiście większość traktuje jako hipotezy acz mające sens

  Ale co jest ciekawsze fragment o znamieniu Kaina w oryginalnej LXX wygląda inaczej
  Logicznie skoro w Objawieniu występuje wyraz Charagma tłumaczony jako znamię to w LXX także powinno być znamię jako Charagma (na odwrót) ale nie ma:

  Rdz 4: 15
  I rzekł mu Pan: Dlatego każdy, kto zabije Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. A Pan naznaczył Kaina, aby go nikt nie znalazł, aby go zabił.
  And the Lord God said to him, Not so, any one that slays Cain shall suffer seven-fold vengeance; and the Lord God set a mark upon Cain that no one that found him might slay him.

  A w greckiej LXX mamy takie coś:
  14 I hide from today, from the face of your face, and from your face, I am hid from you, and I am sent to you, and you shall be with me, and thou shalt be with me; 15 And he hath the Lord God, but thou hast made the parable of Cain to be paralyzed. and the Lord GOD said to him that he hath said unto them always this thing. 16 He came from the face of God, and made him a stranger against Eden. 17 And she loved her, and she said to Enoch. and to the cities of the fathers, and to the cities that were called by his name, Enoch.

  Coś o paraliżu

  Tanach mówi nam coś innego

  Click to access gen4.pdf


  auth czyli sign czyli znak np. końca albo autograf
  Co ciekawe wyraz ieue Tanach potraktował jako Yahweh, nie jestem za całkowitym wyrzuceniem Tanachu ponieważ dzięki temu możemy zauważyć jak Tannaici jak Paweł a później następcy czyli Baalowie Tradycji (Masoreci) z perfidią fałszowali proroctwa i znali jak najbardziej NT, pytanie skąd znali skoro używali języka Aramejczyków ? Uważam że korzystali z przekładów Syryjskich lokalnych Chrześcijan dlatego większość kopii Peszitty jest zgodna z Tanachem.

  Trzeba będzie sprawdzić ten werset (Rodzaju 4:14-17) w przekładzie Septuaginty interlinearnym (Greek-English)…

  Polubienie

  1. Jak w poprzednim komentarzu. Nie ma potrzeby tworzenia stowarzyszeń. Bóg sam pociąga do Jezusa ludzi przez siebie wybranych i nikt inny…

   Ew.Jana 6
   (44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

   (45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.

   Polubienie

 23. Walka ale tylko słowem i Prawem Bożym !
  Pan Isus Chrystus nam przekazał co i jak mamy robić
  My nie mamy szukać końca , ale Początku
  Powiedz heniowi że zamyka się w k…..
  A może ?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s