Fałszywy prorok przepowiedziany przez Chrystusa

Wprowadzenie…

Kilka lat, niedługo po tym jak opadł kurz po wrzawie przebudzenia, która ogarnęła wielu ludzi na całym świecie, tych szukających Prawdy, a w niej także Boga, ale też osoby ateistyczne, pojawia się w sieci co raz więcej nowych informacji, ideologii, filozofii, odkryć i tym podobnych rzeczy. Internet okazał się potężną bronią przeciwko tym, którzy dzierżą nad światem i nami okrutną władzę, chcąc utrzymać nas w ryzach odgórnie narzucanych schematów.

Rozpoczął się proces uświadamiania o tym, w jakich rzeczywiście realiach żyjemy i niestety chyba każdy, kto raczył choć lekko uchylić swe powieki potrafi dostrzec, że świat ten ewidentnie idzie w złą stronę, a nawet robi się wyjątkowo niebezpieczny, zwłaszcza dla zwykłych ludzi, jak my.

Nie ma co ukrywać, że w internecie pokazał się ‚wysyp’ różnej treści materiałów ujawniających wiele kompromitujących dla władz, ale też związków wyznaniowych, faktów potwierdzając w ten sposób masę naszych wcześniejszych przypuszczeń, odnośnie ich wadliwego i podejrzanego działania.

Raz otwartych oczu w obecnych czasach już zamknąć się nie da, no chyba, że widząc co się dzieje, ktoś zejdzie na zawał, ale to tak pół żartem, pół serio. To z kolei, jak u człowieka w naturze, powoduje odruch odnalezienia jakiegoś alternatywnego wyjścia, sposobu na ratunek by mieć na niego nadzieję. W tym przypadku internet, niestety, stał się bronią dla władz, przeciwko poszukiwaczom tejże nadziei. Mamy w nim także zalew najróżniejszych sposobów, tricków i nauk na życie, które potrafią wepchnąć w jeszcze większe bagno. Spore żniwo zbiera fałszywa ideologia New Age, która zachodzi na kolejną, zwodniczą jakby religię i w ten sposób masa ludzi trafia w sidła gnozy, ezoteryki, mistycyzmu i tam podobnych.

Jeśli jestem już przy religii, to na tym skupię uwagę, ponieważ spora część osób przebudzających się pochodzi ze sfer właśnie wyznaniowych. Jako piętnastolatek sam odstąpiłem od woli rodziców, by uczestniczyć w praktykach religijnych i już wtedy miałem duże podejrzenia w stosunku do działania takich struktur…coś mi w tym bardzo nie pasowało.

Jak się dziś okazuje, wszystkie religie są częścią systemu światowego i tak samo jak rządy poszczególnych państw, tak i kościoły sprawują nad nami silną i często niewidzialną władzę. Ktoś może zapytać: „ale niby jaką??”…ano władzę duchową, mającą silny wpływ na nasze wierzenia…i w tym tkwi największy problem! Większość ludzi na ziemi wierzy w wyższą siłę sprawczą, jaką jest Bóg – Stwórca i nic dziwnego, skoro cała przyroda i zjawiska, które nas otaczają, wyraźnie potwierdzają istnienie wszech-inteligentnego Projektanta. Jeśli się te wierzenia ukierunkuje oraz indoktrynuje, wtedy można u człowieka stworzyć określony sposób postrzegania Boga i tego, czego On od nas rzekomo wymaga…każda jedna religia twierdzi, że ma wyłączność na Prawdę i poprowadzi nas w swych szeregach.

Bóg dał poznać siebie i swoje zamiary!

Stwórca od początku istnienia człowieka na ziemi, wybierał sobie osobiście najwierniejsze Mu osoby, porozumiewał się z nimi i kierował w taki sposób, aby ci dawali innym przykład oraz świadectwo Jego istnienia, ale także wypełniali Jego zamierzenia. Bóg przed nikim nie ‚paradował’ na pokaz, by udowodnić, że to On, a nie kto inny jest Bogiem. Zazwyczaj pozostawał On w ukryciu, a osoby Mu służące spełniały Jego wolę, dając tym samym dowody swej wierności. Takimi osobami byli na przykład Abraham, Izaak i Jakub, z których Bóg postanowił wyprowadzić dla siebie dziedzictwo w postaci Narodu Wybranego, z którym zawarł wieczne Przymierze…

Pośród swego narodu, Stwórca wybrał szczególnych przedstawicieli oznajmujących Jego zamierzenia lub wyroki. Te osoby były zwane Prorokami i mimo często niepopularnych wśród ludu oznajmień i zapowiedzi, spisywali oni także dzieje swego państwa i Jego obywateli, zwracając szczególną uwagę na ich relacje z Bogiem, w których był kładziony nacisk szczególnie na postępowanie ludzi i ich zwyczaje. Tak więc nie dość, że naród miał z góry wyznaczone zasady egzystencji zawarte w Przymierzu z Bogiem, to jeszcze regularnie był upominani przez Bożych wybrańców.

Boże zamiary nigdy nie były tajne.

Największym spośród Bożych wybrańców i Proroków był sam Syn Boży, czyli dobrze znany większości świata – Jezus Chrystus z Nazaretu. Bóg posłał Go z własnego, najbliższego otoczenia znajdującego się w niebie nad nami na ziemię, aby ten w wymowny sposób ukazał członkom Ludu Bożego pozostałego na ziemiach Judei, moc pochodzącą od Jedynego i Prawdziwego Boga, o którym ów Lud zapomniał po wiekach zbłądzenia, by przekazał nauki gwarantujące ponowne uzyskanie względów u Boga, oraz by oddał swe życie w ofierze za grzechy tegoż Ludu, ale też grzechy innych nacji, które podporządkują się wytycznym przyniesionym przez Mesjasza.

Bóg wybrał dla swego umiłowanego Wysłannika 12 z ludzi zwanych Apostołami Chrystusa, którzy po Jego śmierci mieli kontynuować dzieło głoszenia i zanieść wszystkie wieści oraz nauki do rozproszonych po całym świecie rodaków. Co ważne, nauki te były jedyne w swoim rodzaju i posiadają zbawczą moc, dzięki której osoby szukające w życiu odpowiedzi na podstawowe kwestie związane z nim oraz z wierzeniami, mogły wreszcie otrzymać proste i budujące odpowiedzi, pomagające prowadzić szczęśliwe życie w zgodzie z jego Stwórcą, a w dalszej perspektywie mieć piękną nadzieję na życie…wieczne życie!

Niestety, ale w ten wspaniałomyślny plan wtargnął ktoś, kto jest odwiecznym przeciwnikiem Wszechmogącego Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Tym kimś jest dobrze znany Lucyfer – szatan, bardzo potężna istota duchowa stworzona niegdyś przez Boga, jako piękny i mądry Cherub. Jednak istota ta, mając wolną wolę podobnie jak my, poczuła w swym sercu zazdrość z powodu stworzenia człowieka na ziemi, który przyciągnął większą uwagę Boga. Wtedy też Cherub ten zbuntował się i począł robić wszystko, aby człowieka unicestwić i…robi to do dzisiaj.
Podstawowym schematem działania szatana jest odwodzenie ludzkości, a zwłaszcza Ludu Bożego, od przestrzegania nakazów zawartych w Przymierzu Boga i nauk danych od Jego Syna Chrystusa.  
Skąd to wiemy? Oczywiście sam Chrystus, jako idealny Nauczyciel wszystko wyłożył nam jak na tacy i wielokrotnie ostrzegał przed wszelkiej maści zwodzicielami, którzy będą pojawiać się po Nim, podając się nawet z Niego i rozgłaszając nauki sprzeczne ze Jego słowami i wytycznymi Boga, którzy zwiodą masy ludzi na manowce, zamykając przed nimi drzwi do Królestwa i życia wiecznego…

(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

(4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
…i dokładnie, jak zapowiedział to Jezus, tak też się stało. Lecz żeby było ciekawiej, opowiedział On w formie proroczej przypowieści dokładniejsze detale odnośnie posunięcia, jakiego dopuści się przeciwnik Boga, szatan, na drodze do zwiedzenia. Być może będziesz zaskoczony, Drogi Czytelniku, ale jeśli wyznajesz wiarę Chrystusa, powinieneś głęboko zastanowić się nad analizą tej oto…

„Przypowieść o kąkolu na roli”

Ew.Mateusza 13:24-30

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Ta przypowieść jest najlepszym dowodem na to, że po śmierci i wniebowstąpieniu Chrystusa, szatan podjął działania mające na celu zagłuszenie Prawdy o czynie, jakiego dokonał Syn Boży. Jest więc jasnym, że na świecie istnieją dwa rodzaje nauk opartych na misji Jezusa z tą różnicą, że jedne pochodzą od Niego i są niczym pszenica, a drugie od diabła i są kąkolem mającym zagłuszać te pierwsze.

Dla nas jest to bardzo ważna nauka i ostrzeżenie wiążące się z wyżej wspomnianymi zapowiedziami mówiącymi o fałszywych prorokach, wiodących ludzi na manowce. Jezus mówił wyraźnie, że wielu takich po Nim się pojawi, a powyższa przypowieść jest tego wymownym potwierdzeniem, które zwłaszcza teraz w czasie poprzedzającym „żniwo” jest niezmiernie istotna! 

Przeanalizujmy zatem wyjaśnienia Jezusa, które wyłożył On swym uczniom…

Ew.Mateusza 13:36-43

(36) Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli.

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Słowa te są proste, a jednocześnie doskonale wyjaśniają to, co dziś z racji czasu bliskiego „żniwom”, możemy samodzielnie zaobserwować….

Siewcą dobrego ziarna jest oczywiście Syn Boży – Chrystus, który przyszedł na ziemię i przyniósł nam Prawdę w postaci Dobrej Nowiny o nadchodzącym Królestwie Bożym. Przez okres swej działalności powołał On 12 uczniów, pouczył ich dokładnie jakie są warunki wejścia do owego Królestwa i wraz z nimi nauczał tłumy, co później kontynuowali oni wśród innych narodów, dokąd rozproszeni byli Izraelici, czyli Lud Boży.

Kazanie na Górze jest instrukcją, jak uzyskać zbawienie i wejść do Królestwa Bożego!!
[Przeczytaj w Ew.Mateusza rozdziały 5, 6 i 7]

Apostołowie mieli więc udać się do nich i czynić ich także uczniami Królestwa, przekazując treść Dobrej Nowiny. To właśnie był proces rozsiewania ziarna przez Syna Człowieczego. 

„Rola to świat”, świat po którym rozproszony jest cały Lud Boży, ale też żyje na nim wielu innych ludzi dobrego serca, którzy chcieliby iść za Chrystusem. Niestety, lecz dzieło rozpoczęte przez Chrystusa zostało w krótkim czasie zaatakowane przez skazanego na śmierć szatana – diabła. To on, wiedząc, że jest już przegrany, postanowił owe dzieło zakłócić, by kolejny raz uwieźć ludzkość i odciągnąć ją możliwie najdalej od ścieżki wytyczonej przez Jezusa.

W tym celu, jak to wyjaśnia Syn Boży, diabeł rozsiał na świecie własne ziarno – „kąkol”, czyli swych synów, głoszących de facto ‚mowę smoka’. Synowie złego wiążą się także ze słowami z Księgi Rodzaju, mówiącej nam o „nasieniu niewiasty” i „nasieniu węża” (potomstwie)…

Ks.Rodzaju 3:14,15

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

…czyli „synowie złego”, to potomstwo diabła – nasienie węża

Oczywiście wiadomo, że sam szatan nie płodził potomstwa z kobietami ludzkimi, ale robili to inni zbuntowani aniołowie za jego namowami i kuszeniem. Tak więc synowie złego, czyli nasienie węża, było i nadal jest ludzkimi wykonawcami rozkazów diabła, zwalczającego Prawdę i Dobrą Nowinę.

Pytanie i kwestia sporna

Kto pojawił się chwilę po zakończeniu misji Chrystusa i powzięciu misji ewangelizacyjnej przez osobistych apostołów Baranka??? 

Pojawił się samozwańczy „apostoł” Paweł obnoszący się z autorytetem rzekomego objawienia Jezusowego twierdząc, że został cudownie wybrany i obdarowany mocą ‚ducha świętego’, by zwiastować własną…”ewangelię do pogan”. 

[Sprawdź dowody]

Jezus przez okres swej działalności niczego takiego nie nauczał i bynajmniej nie nakazał tego swym apostołom. Oni otrzymali jasne wskazówki co do misji apostolskiej spisane w Ew.Mateusza 10 i nie ma co do tego żadnych złudzeń, natomiast nauki Pawła oraz jego uczniów – Łukasza i Marka zupełnie zmieniły przesłanie Słowa Bożego! 

Zamiast zbawienia z uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, naśladując w tym Chrystusa, powstało zbawienie z samej tylko wiary i łaski, czyli odsunięto Prawo Boże na dalszy plan, a nawet anulowano je twierdząc, że jest powodem przekleństwa. 

[Lista bluźnierczych wersetów Pawła]

Tym samym obie nauki są tak różne, ponieważ posiadają dwa przeciwstawne źródła! 

Nauka pochodząca od Syna Człowieczego i nauka pochodząca od złego – diabła. 

Jaką więc jest nauka, na której opiera się cały obecny nurt chrześcijański, ale także judaistyczny i muzułmański??? 

Są to nauki złego!!! 

Nauki, które miały zataić prawdziwą misję Chrystusa oraz naukę o postępowaniu na drodze prowadzącej do Królestwa Bożego! 

Również dzisiaj mamy już wyraźny podział na ludzi, którzy szczerze poszukują Boga i Prawdy i starają się czynić wiele dobra, przestrzegając Bożych Przykazań oraz ludzi obłudnych, którzy wiele rzeczy robią tylko na pokaz, szukając większego uwielbienia dla siebie niż dla Bożej Chwały.

Natomiast systemy religijne są ściśle obsadzone „synami złego”, czyli nasieniem węża kontrolującym wiernych we wszystkich nurtach wyznaniowych, zwłaszcza tych obejmujących potomstwo Abrahama:

 • Jakub – Chrześcijaństwo;
 • Ezaw – Syjonizm;
 • Ismael – Islam

Jednak ten podział ma być już niebawem ukazany i rozliczony, o czym w podobieństwie mówi nam Jezus, przyrównując zakończenie obecnego systemu światowego do „żniwa”. Wtedy pośle On swych aniołów – „żeńców”, którzy zbiorą z ziemi oraz spośród synów Królestwa, czyli ze zjednoczonego Ludu Bożego i osób do niego dołączających, wszystkich tych, którzy będąc złymi czynili i nauczali bezprawia, tj. „kąkol”.

Prawdopodobnie także wśród samych Izraelitów wielu będzie takich, którzy ulegli naukom nasienia węża sprowadzając przez to zgorszenie. Jezus także i to zapowiedział…

Ew.Mateusza 8:11,12

(11) A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Gdy słowa te wypełnią się nie będzie już żadnych złudzeń, co do tego, kto jest kim, kto mówił Prawdę a kto fałsz, kto rzeczywiście pełnił Wolę Boga Ojca w niebie, a kto był od tego, by ludzi od owej Woli odciągać, a takich jest wielu…

Ew.Mateusza 7:22,23

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

 

Wszyscy, którzy czynią bezprawie zostaną zniszczeni i nie będzie dla nich cudownej łaski i nieskończonego miłosierdzia!

Czynić bezprawie = łamać Prawo Boże

Łamać Prawo Boże = czynić grzech

Czynić grzech = śmierć 

Synowie złego z fałszywym apostołem Pawłem na czele, zwiastujący ewangelię o rozwiązaniu i nieaktualności Prawa Bożego, nauczali tym samym bezprawia. Jak pokazałem na prostym równaniu, taka nauka prowadzi do śmierci, co jest zrozumiałym następstwem ataku szatana chcącego pociągnąć jak najwięcej ludzi ku śmierci wiecznej.
Natomiast Ewangelia Chrystusa mówi nam wyraźnie o wypełnianiu dobrych uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, co jest oczywistym następstwem naśladownictwa Zbawiciela, który doskonale owe Przykazania wypełniał…

…tak i my powinniśmy przestrzegać Przykazań, jeśli chcemy być prawdziwymi Synami Królestwa , „dobrym ziarnem” przynoszącym obfite plony w czasie żniwa! 

Obecnie jest już bardzo łatwo trafić w internecie na liczne zgrupowania tak zwanych „nowo narodzonych Chrześcijan”, którzy w większości przypadków jawnie manifestują porzucenie Prawa Bożego, zasłaniając się automatycznym zbawieniem z łaski, tylko za samą wiarę i jej publiczne wyniesienie przed siebie.

Ja osobiście bardzo często spotykam się z nieuzasadnioną agresją ze strony Chrześcijan, odgrażających się nie raz potępieniem, tylko z tego powodu, że uznaję jedynie słowa wypowiadane przez Boga Ojca i wybranych przez niego ludzi z Chrystusem na czele, a odrzucam nauki samozwańczego apostoła Pawła. Bywam lżony lub osądzany zupełnie bezpodstawnie, a najgorsze w tym jest to, że gdy zwracam uwagę i wskazuję na nauki Jezusa w danym temacie, to zazwyczaj inni i tak zasłaniają się Pawłem, jakby jego słowa były ważniejsze od słów Zbawiciela, a przecież Nauczyciela do naśladowania dostaliśmy tylko jednego od Boga i nauka Jego jest prosta i wiecznotrwała…

Ew.Mateusza 11:25-30

(25) W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

(26) Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

(27) Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

(29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

(30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

A jak na imię ma twój Nauczyciel i czyjemu słowu Ty zamierzasz być posłuszny???

Sprawdź koniecznie…

krol
Komu jesteś posłuszny??? cz.I  

jezus
Komu jesteś posłuszny??? cz.II
candles_7churches
Komu jesteś posłuszny??? cz.III

 

Advertisements

19 thoughts on “Fałszywy prorok przepowiedziany przez Chrystusa

 1. Pozdrawiam Was Bracia i Siostry.
  Świetna praca.
  Dodam jeszcze drobny szczegół.
  Jeśli widzimy, że zboże różni się od kąkolu – (fałszywy „apostoł” Szaweł) – to oznacza ,że czas żniw już lada chwila.
  Pisma Szawła są po to aby:
  1 – pokazać czas żniw (rozpoznaliśmy jego fałsz nauki) – czyli żyjemy w czasach ostatecznych
  2 – mamy opowiedzieć się po której stronie jesteśmy – czy przestrzegamy Prawa i idziemy drogą Jezusa, czy po stronie Szawła – można nazwać to sitem do przesiewania ludzi.
  3 – w pismach tych (jeśli dobrze się przypatrzycie), są wszystkie sztuczki socjotechniki stosowane przez szatana – jeśli je dobrze poznacie , to nikt nigdy Was nie wprowadzi w błąd.
  Pozdrawiam.
  Z Bogiem.

  Lubię

 2. KAmilu , sprawują władze nie tylko duchową ale też fizyczną, dlatego tak wielu ludziom jest „nie po drodze” z Bogiem.. trzeba być odpornym nie tylko duchowo ale i fizycznie ponieważ bez naszej wiedzy i zgody dokonuje sie
  zmian w naszych ciałach, DNA np. poprzez chemtrails
  http://humansarefree.com/2016/05/chemtrails-20-spraying-synthetic-dna-to.html
  dorzucam filmik jako dowód , że wszystko jest możliwe

  moim zdaniem ten fragment Biblii nabiera nowego znaczenia dla wspólczesnego człowieka
  „1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, 2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. 3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. „

  Lubię

  1. Tak, masz w sumie rację. Mnie też ciekawi propaganda oddawania krwi..czytałem kiedyś, że raz wtłoczona obca krew do ciała człowieka pozostawia w nim także obce DNA, tak iż osoba taka staje się poniekąd „chimerą” posiadającą dwa zestawy genów.
   Krew to dusza, a więc jest to moim zdaniem tym bardziej niebezpieczne. Zresztą dziś już mało co zaskakuje..po prostu jest bardzo źle.
   Werset, który podałaś faktycznie odzwierciedla naszą sytuację zwiazaną z powroten na ścieżki Boga 🙂

   Lubię

   1. Kamilu krążę koło tematu transgender i modyfikacji genetycznych poprzez chemtrails może nie bez powodu.. Jak na razie nikomu nie została objawiona prawda dot. Apokalipsy i jej przełożenia na rzeczywistość, więc i ja mogę wrzucic trzy grosze :), załóżmy, że ludzie Boga są w jakiś sposób wyniszczani i manipulowani poprzez ingerencję w ich DNA , ich ciało , ale tez ich mysli, czyny etc. tylko nieliczni , którym udało znależć w gronie wybranych przed czasem ostatecznym czyli w odpowiednim momencie, te 144 tys. są pod ochroną, tak też mówi księga sw. Jana, przez to , ze są chronieni, nie ma ingerencji w ich DNA itp., a jesli jest to Bog usuwa to z ich ciała , bo sa wybrani i maja specjalne wzgledy. reszta otrzymuje znamie Bestii, czy to zwierzece DNA, ktore jest rozpylane, czy to syntetyczne, czlowiek zatraca w tym momencie tak naprawde cechy ludzkie, boski pierwowzor DNA , dlatego godzi sie na ten cały syf w mediach i akceptuje najbardziej chore wizje naukowców czy transpłciowość… Dla mnie to może być znamie Bestii a bestia to przecież coś zwierzęcego, szatan zachowuje sie jak zwierze poniewaz jest pozbawiony uczuc wyzszych i to go symbolizuje, dązy do zezwierzecenia gatunku ludzkiego nie tylko mentalnie ale i dosłownie…..
    Czy dym w Apokalipsie , w tym fragmencie może symbolizować chemtrails?
    „I otworzyła studnię Czeluści,
    a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
    i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
    3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
    i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
    4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
    lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.”

    Lubię

   2. Dodawałam komentarz, ale „coś” mi go zjadło 🙂
    nie bede sie zatem rozpisywac ponownie, na podstawie fragmentu Apokalipsy można rzec , że znamie bestii to zwierzęce czy syntetyczne DNA zawarte w chemtrails, które symbolizuje dym, tylko wybrane 144 tys jest pod ochrona czyli jest odporna na te zmiany, na ta ingerencję reszta nie dlatego otrzymuje znamie bestii
    I otworzyła studnię Czeluści,
    a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca,
    i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze.
    3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię,
    i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony.
    4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu,
    lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
    czysta teoria 🙂

    Lubię

   3. krew jest bardzo wazna dla Boga i może byc w niej dusza, która moze byc zawarta w naszym DNA, jakies polaczenie, chodzi o przełozenie na materię i jest wymieniana bardzo czesto w Biblii chyba nie bez powodu, jesli nie wolno jej spozywac ze zwierzat to to samo dotyczy wchlaniania zwierzecego DNA w postaci chemtrails, bo znaleziono płytki krwi niewiadomego pochodzenia w takich smugach.. to tłumaczyłoby wiele

    Lubię

 3. Witam ponownie, postanowiłem co jakiś czas wrzucać po 10 różnych ciekawostek i opinii.
  1) LXX Kontra Faryzeusze & Maso(n)reci fałszujący Księgę Izajasza i Jeremiasza
  Pięciu znanych masoretów oraz ich sługusy pomieszali rozdziały w Ks. Jeremiasza i pododawali od siebie wersety, zmieniając także kolejności rozdziałów. W tym czasie fałszowano Księgę: Izajasza, Jeremiasza i 1 Henocha uznając Ks. Estery za kanoniczną. Dlaczego wywalono Ks. Judyty, Tobiasza, Syracha, Mądrości, 3 i 4 Ezdrasza oraz Machabejskie ?
  Zaciekawił mnie pewien werset, a konkretnie królestwa. Ararat to być może Ormianie? ale.
  Jeremiasza 51:27 Podnieście sztandar na ziemi, zadmijcie na rogu między narodami, wyznaczcie przeciwko niemu narody, wezwijcie przeciwko niemu królestwa ”Ararat”, Minni i ”Aszkenaz”, wyznaczcie przeciwko niemu dowódcę! Sprowadźcie rumaki jak włochatą szarańczę!
  LXX mówi coś innego i jest tylko o Aschanazie (Scytowie tak także byli nazywani a później Germanie (Słowianie + Celtowie + Danici) a następnie Chazarowie.
  ”Brenton Septuagint LXX Jeremiah 51:27 Lift up a standard in the land, sound the trumpet among the nations, consecrate the nations against her, raise up kings against her by me, and [that] for the people of ”Achanaz”; set against her engines of war; bring up against her horses as a multitude of locusts.”
  2) Proroctwa I Inne
  * Niektóre kroniki Polskie mówią że Polachy pochodzą od Sarmota, potomka Arfaksada, syna Syna.
  * Język etiopski o którym kiedyś wspominałem to | https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_gyyz
  * Ludy kaukaskie (jak Gruzini) pochodzą od Togarma syna Jafeta. Chazarowie też podawali się jako Jafetyci + dominująca grupa Edomitów. Czyli ludy Tureckie to potomkowie Togarma i Ezawa. Ezaw mieszał się z narodami (Arabami, Hetytami itd.) Pra-Bułgarzy są traktowani jak lud turecki co skłania mnie do myślenia czy nie są potomkami Rubena (nasi Bułgarzy). Od Togarma pewnie pochodzą ludy Syberyjskie i itd. Węgry raz są określani jako Ugrofinowie a czasami jako spokrewnieni z Chazarami, Hunami itd. Alanów się zalicza do synówTogarma, ale to nie jest pewne gdyż niektórzy zaliczają HAlanów do Słowian.
  * 38 Rozdział Ks Ezechiela jest moim zdaniem źle zrozumiany, nie chodzi o najazdy owych ludów na fałszywy Izrahel (nazwa Łacińska co znaczy kto to stworzył ten Izrael) ale chodzi o bitwę o pod miejscem zwanym Armagedon. Nie jest to walka dobra ze złem, ale bitewka sług szatana z Chrystusem i Jego aniołami. Nie będziemy tam raczej brać udziału, jeśli stoimy po stronie Boga.
  * Wątek Aryjczyków bardzo współgra z Biblią oraz z wątkiem 9,5 Plemion Izraela. Możliwe że Słowianie byli nazywani Aryjczykami, choć Hitler nie pragnął Słowian pełnych szczęścia ani prawdy. Szukał ukrytych Nefilimów. Jak wiemy ludzie świadomi swych genów w dużej części zmieszanych z Anielskimi, uwielbiają nazywać się ludźmi wybranymi, panami itd. Jedynie co nie współgra pomiędzy Izraelem Słowiańskim a podbojem Hindustanu przez Ariów jest… chronologia. Widocznie mamy zły kalendarz. Historia Izraela pod nazwą… ”Ludy Irańskie” rozpoczyna się za życia króla Sargona II (722-705 p.n.e.). Jest bardzo możliwe że Słowianie dotarli do Indii, Chin, Kartaginy, Hiszpanii itd pod różnymi nazwami. Przecież żaden kronikarz starożytny nie napisał ”Słowianie nas napadli, wyrznęli wszystkich w pień”, ale pisano o.. Scytach, Wandalach i innych ludach ”Germańskich” bądź Irańskich. Germanin nie był więc Germaninem z pochodzenia, a z racji swojego miejsca zamieszkania. To co dla kronikarzy było oczywiste, dla nas jest niezrozumiałe. Germanus po łacinie oznacza ”swój, braterski” jest też imię Łacińskie – Germanicus. Czyli Germanin oznacza sąsiada, swojego, ziomka. Istnienie wielkiej Lechi pod kątem Biblijnym wydaje się być bardzo realne, ale nie uważałbym że wszystko to my wymyśliliśmy gdyż możliwe że ”agenci sił ciemności” podrzucali Ludziom Słowa pogańskie nauki później zamienione na Synkretyczny twór niesłusznie nazywany ”Chrześcijaństwem”.
  3) Saul Apoloniusz
  Dziwne że niewielu zwraca uwagę na kwestię Wolnej Woli danej przez Boga. Saul w swych listach nie daje nam wyboru podjęcia decyzji. Isus nie nazywał nas niewolnikami, bo niewolnik nie wie co czyni jego Pan. Uważam że przy analizie listów ”Pawła” trzeba pamiętać o kim pisał do kogo i z skąd.
  Galatowe (GaulAtowie) to oficjalnie Celtowie, Grekogalowie a wsród nich Izraelici np. Beniaminici być może. Saul wysłał antyPiotrowe oskarżenia w Efezie
  Koryntianie czyli Achajowie (Grecy?), znienawidzeni przez Saula. Chyba Tymoteusz z Efezu podesłał ten list
  http://www.tertullian.org/fathers/marcionite_prologues_01_text.htm
  Mieszkańcy Sołunia (TessaloNiki od Tesalii oraz Nike – zwycięstwo/niknięcie niki > viki > victoria) to Macedończycy. Wysłane z Aten
  Kolosy było miastem Frygijskim tak jak Laodycea znajdując się w Azji.
  Filipianie to Macedończycy. Każdy z tych listów ma na celu wrzucić nam do głowy jakąś naukę. List Do Filemona ma na celu wbić nam głów fakt współpracy Saula i Łukasza a także zapowiedziane ”proroczo” przez Saula męczeństwo czyli ukartowana sztuczka.
  * Paul potępił HIsusa i Jego apostołów za ”fałszywe” nauczanie, sam natomiast wspierał proces dyskryminacji i ostracyzmu (ekskomunika)
  * Paweł przekręcił Proroctwa Daniela, dotyczace człowieka bezprawia przepowiadając śmierć dla tych co zostaną oszukani (niezgodne z Objawieniem albowiem Pawlo miał na celu przykryć ową Księgę swoimi proroctwami.
  * Saul niejednokrotnie używał ”masońskiego” języka porównując cechy Isusa do znanego nam”Lucyfera” z Księgi Izajasza. Oczywiście nie użył słowa lucypera, lecz Pomazaniec Pawła strasznie przypomina ”Przeciwnika” czyli Diabła.
  * Ciężko jest wierzyć komuś kto sam przyznał się że jest ”niespełna rozumu”
  * ”1 Kor 4:16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.”
  Z wikipedii, Hellenizacja czyli budowanie świątyń Apollyona i Heliosa. Możliwe że są to dwa odrębne Anioły (Aleksander to Helios, Antioch to Apollyon albo na odwrót). Dla przykładu jakieś tam państwo starożytne….
  Iberia – państwo istniejące na terenach wschodniej Gruzji między V wiekiem p.n.e. a VI wiekiem n.e. kiedy zostało podbite przez Persję…. /
  W I wieku p.n.e. wojska rzymskie podporządkowały sobie Iberię i ulokowały w niej nieliczne garnizony wojskowe. Rzym podjął się zabezpieczenia północnych granic Kaukazu ”przed napadami Scytów” i pomógł w budowie potężnego systemu fortyfikacji. Następowała także silna ”hellenizacja” kultury i społeczeństwa iberyjskiego. ”Wznoszono świątynie Apollinowi i Heliosowi”.
  Do na koniec porównania, kto miał rację w swoich przemówieniach?
  Saul nazwał Prawo Mojżesza przekleństwem
  Isus nazwał Prawo Mojżesza błogosławieństwem
  Nie dziwmy się więc obrony apostolstwa Pawła, który jest architektem systemu kościelnego.
  4) ‚Spadkobiercy” Apostolscy
  O Andrzeju Apostole z wikipedii:
  Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai (obecnie Patras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku.
  Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od ???????, ‚Christos’ (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem świętego Andrzeja.
  W Cerkwi prawosławnej oraz w katolickich Kościołach wschodnich św. Andrzej obdarzany jest wielką czcią, jako jeden z głównych świętych (analogicznie w Kościele rzymskokatolickim taką czcią obdarzony jest Święty Piotr).
  [Warto zbadać ten temat, stosunek Prawosławnym do Apostoła Andrzeja i dlaczego po śmierci apostołów ”następcami” są prawie zawsze uczniowie Pawła)
  ”Vagitanus (także Vaticanus) – w mitologii rzymskiej, bóstwo opiekujące się pierwszym krzykiem dziecka po narodzinach[1].”
  ”Była taka Prowincja rzymska (czasy gdy Chrześcijaństwo zabito Solarnym kultem Apollyona i Mitry, Saturna) Europa, wewnątrz Tracji. Można powiedzieć że Bułgaria jest od zawsze w Europie 🙂 W mediach często słyszymy polityków mówiących bardzo sekciarskie frazy typu ”Polska jest w Europie”’ itd. Polityka to nic innego jak kolejna gałązka Showbiznesu czyli aktorstwo.
  [Spadkobiercy Cesarstwa Rzymskiego często twierdzą że posiadają w Watykanie relikwie czyli obiekty bałwochwalcze Apostołów, ale czy na pewno?. Stolica ”apostolska” czy raczej Stolica Pawłościaństwa, Plac Piotra apostoła czy raczej Pawła apostoła. Jak widzimy wszystkie religie próbują podpiąć się pod autorytet.
  Andrzej apostoł był bratem Szymona Piotra. Czyli religia Bizancjum to bliźniak religii Rzymu mający pochodzenie od wspólnego źródła – Synkretyzmu Pawłościaństwa, Nazareizmu (Chrześcijańska Biblijnego), Mitraizmu oraz pogańskich kultów np. Saturna.
  Kalifaty Islamskie podpierały się swoim rzekomym autorytetem od Mahometa, który otrzymywał objawienia od istoty która nawet nie odwiodła go od myśli bycia opętanym. Szyici podobno nie uznają tych Kalifatów aż do XIII wieku, a Sunnici już tak, chociaż to wciąż ten sam Islam. Nie oznacza to że wyznawca Koranu jest już satanistą. Przecież poddani Imperium Rzymskiego w nowej formie także wielbią ”Marie” jako Boga i chodzą na pielgrzymki podobnie jak Muzułmanie. Czy jest wielka różnica pomiędzy modleniem się do Obrazu lub Kamienia ?
  Dlatego Bóg zamierza to wszystko odkręcić zarówno u Chrześcijan jak i Muzułmanów. Abyśmy tylko nie przeszli na Christlam. Religie nie oznaczają Boga.
  [Litery F.O.X. odpowiadają według numerologi cyfrze 6, bardzo dużo mamy nawiązań do 33, 6, 666 itd.]
  [[Hieronim pisał listy do Papieży…. Ogólnie mówiąc ci wszyscy Założyciele kościoła dobrze się znali]
  [Co ciekawe ”apostolstwo” Pawła dało również innym etykietę ”Apostołowie narodów” Tylko jeden jest problem, Apostołów było 12 głoszących 100%-ową Ewangelię O Królestwie (”O Drugim Niebie Na Ziemii”). Większość chrześcijan głosi drugą ziemię w Niebie (życie w pustym niebie, reszta to już własne wymysły)
  [Do Rzymu razem z Pawłem/Apoloniuszem ze sporej grupy uczniów podążyło tylko ośmiu (Łukasz, Marek, brakuje jeszcze 6)
  [Augustyn wprowadził pojęcie filozoficzne ”Iluminacja” w odniesieniu do Aniołów. Augustyna uwielbiał Luter, Kalwin (Predestynacja) oraz obecni papcie, chociaż obecny następca Pawła z Tarsu woli od siebie nazywać Isusa…diabłem.
  Z wiki o Apoloniuszu:
  Z Indii powrócił do Jonii, a stamtąd udał się do Grecji, głosząc po drodze nauki moralne i przywracając stare kulty w odwiedzanych po drodze świątyniach. W Efezie, gdy zachęcał mieszkańców do dzielenia się swymi dobrami, do stada wróbli, siedzących na pobliskim drzewie, podleciał pojedynczy wróbel. Apollonios wytłumaczył zaciekawionym słuchaczom, że wróbel przyleciał po swoich współtowarzyszy, by im wskazać, gdzie znajdą ziarno do zjedzenia. Zbudowani tym przykładem efezjanie odmienili swoje postępowanie. Nauczał potem w Smyrnie, a gdy w Efezie wybuchła zaraza powrócił do tego miasta i nakazał tłumowi zatłuc mieszkańcom kamieniami nędznie wyglądającego żebraka i zaraza ustąpiła. Gdy odgarnięto kamienie znaleziono pod nimi psa rasy molosyjskiej, co przekonało zebranych, że żebrak był demonem.
  Apoloniusz odwiódł jakiegoś młodzika od ożenku z posągiem Afrodyty..
  5) Sabat
  W kwestii Sabatu. Stwierdzenie że Sobota lub Niedziela jest dniem odpoczynku jest typowo sekciarskim motywem. Septuaginta i Peszitta mówią że Bóg skończył pracę dnia szóstego. Osobiście wolę Soboty, gdyż w Niedzielę człowiek szykuje na następny tydzień w Piątek zwykle ludzie idą do szkoły/pracy a Sobota jest dniem neutralnym.
  Jednym z przykładów na forsowanie lucyperianizmu w Polsce (oprócz sztucznego sporu o Aborcje, bo jak wiadomo nikomu tam nie chodziło o dobro rodzin a głównie o wywołanie chaosu i podziału, skłócenia społeczeństwo). Jest w Polsce narzucenie święcenia dnia na cześć imienia Helios/Sol/Sun czyli Słońca. Uważam jednak że najlepszym wyjściem jest kiedy cześć ludzi odpoczywa w Soboty a część w Niedziele. Nie trzeba wtedy zamykać sklepów czy szpitali ale jak wiemy chodzi także o pieniądze i wpływy.
  Wracając do abortowania, całkowity zakaz tego mógłby spowodować efekt zakazanego owocu inaczej mówiąc podziemie, konspiracja i demoralizacja. Przestrzeganie Prawa Mojżesza zakłada nasze posłuszeństwo względem Kreatora tego prawa nad ofiarami, postami i innymi wyrzeczeniami. Każdy człowiek ma przecież swoje słabości i wady które prowadzą nas do łamanie prawa czyli grzechu. Obowiązkiem człowieka jest dążenie do doskonałości czyli pokonywanie nałogów jak np. Alkoholizm itd.
  Nieznajomość dokładnego dnia odpoczynku jest więc świetnym wyjściem dokonanym przez Boga, który pozwolił na częściowe manipulacje w Bibliach. Nie sądzę jednak że obecnie temat Sabatu jest najważniejszy. Ważniejsze jest staranie się o bycie ”lepszą wersją siebie z wczoraj”.
  Saul był przeciwny sporom w sprawie rodowodów (ukrywał istnienie Izraela z Kaukazu) ale sam powodował konflikty o obrzezanie, jedzenie świnek, sabat i wiele innych.
  Nie świętując sabatu czy jedząc wieprzowinę nie ryzykujemy potępieniem przez Boga, jednakże odbieramy sobie cześć dodatkowych bonusów zwanych też błogosławieństwami. Ważniejsze jest miłowanie Boga i bliźnich, a jest to cała Konstytucja Państwa Bożego w pigułce.
  6) ”Technologia” Gender
  Coraz wyraźniej widzimy nachalną promocję zboczeń. Homoseksualizm nie jest niczym nowym, ale dlaczego jest aż tak eksponowany jako coś nowoczesnego? Dlaczego nie ma marszu Heretoseksualistów ?
  Nie powinniśmy nazywać gejów satanistami ani skazywać ich na śmierć, ale pamiętajmy o miłowaniu bliźnich. Sedze że Bóg ma przygotowane karty dla ”dobrych” Homosiów, Transeksualistów itd. Ja to widzę jako poprawę DNA i przerzucenie obiektu miłości na kobiety albo coś w tym stylu. Od Homoseksualizmu gorsza jest jednak pedofilia na którą nie ma usprawiedliwienia.
  Co do transów. Jak wiemy są tylko dwie odmienne płcie. Jeśli dana osoba jest bezpłciowa, to znaczy że ma poważny problem. Można jeszcze zrozumieć gdy dana osoba powiedzmy od młodego dokonała wyboru swojej płci i wybrała na 100%.
  Niestety np. w Tajlandii można spotkać facetów którzy jedynie naśladują kobiety, choć ciała i organy rozrodcze mają męskie. Postępowy zachód pokazuje nam za nowoczesność ”Kobietę” z brodą przykładu nie muszę podawać. Innego wyjścia nie ma, albo jest się kobietą albo facetem ale są ludzie którzy zbłądzili. Czyja jest to jednak wina, ludzi? czy edukacji (indoktrynacji)? Brak profilaktyki itd.
  Dodajmy do tego wcześniejszą aktywność seksualną wśród nastolatków, niechciane ciąże, aborcje, pornografię. Nie każdy eksploduje na widok kobiety, choć są tacy ludzie którzy pod wpływem nagości w mediach itd stają się seksoholikami. Wiadomo że zdrada małżeńska jest złamaniem prawa. Ale co z onanizmem i resztą.
  Przecież większość chrześcijan w sprawie seksu cytuje zazwyczaj Pawła, który nienawidził ludzkiego ciała nazywając je grzesznym (Pawłościanie uwielbiają używać zwrotu ”toż to grzech”. Jak wiemy w starożytności władcy mieli setki kochanek, kochanków i nałożnic. Henoch, Piotr a nawet Dawid posiadali żonę i dzieci będąc według Pawła grzesznikami… Problemem nie jest seks ale zdrada małżeńska i inne niebezpieczne zboczenia jak zoofilia, dendrofilia itd.
  PS. ten transik ”J. Alba” ma korzenie Sefardyjczyków z Hiszpanii… tak jak Saudyjska elita. Duża cześć aktorów i innych celebrytów ma pochodzenie… żydowskie. I co ciekawe są z tego dumni, a my już nie możemy być dumni ze Słowiaństwa.
  Dużo celebrytek ma budowę ciała męską. Jedne po prostu tak wyglądają a większość jest po operacjach plastycznych które wcale nie upiększają. W sporcie także zdarzają się faceci rywalizujący jako kobiety pod wpływem sterydów itd. Przecież sport to zdrowie, ale jak widać nawet tutaj aniołowie z myślą ”co by tu jeszcze zepsuć” zajrzą. Sterydy i inne środki powodują krótsze życie sportowców (problemy z sercem np.). Dlatego powinniśmy unikać tego co sztuczne.
  7) Trump(ek)
  Wychodzi na to że Trumpek faktycznie był człowiekiem elit. Od początku czułem że będzie wspierał żydów syjonistów w Kanaanie czyli tych co są głównie w Polsce, Rosji, Kanaanie. Rzuca się w oczy to że Trump nie mówił zbyt wiele o Rotszyldach, banku federalnym a także o tym kto szkoli Izydę (najemników islamistów). Mówił to co zwykli ludzie chcieli usłyszeć, aby zyskać na wiarygodności.
  Przecież dobrze on wie ze ci Islamiści to bojówki różnych narodowości (werbowani Francuzi, Niemcy, Belgowie itd) nie posiadający czołgów, lotnictwa, wojska morskiego, technologi… po za bronią chemiczną.
  Warto odnotować że nagle wszyscy Trampka chwalą gdy zaatakował niezależne państwo. Oczywiście przedstawiają nam Syryjskiego Lwa w podobny sposób co kiedyś Hussaina czy Kaddafiego, chociaż wygląda na mądrzejszego od nich.
  Typowe niszczenie kolejnego kraju, i nikt jakoś nie protestuje. Zauważmy że Islamistów przedstawia się jako umiarkowaną opozycję. Po raz chyba pierwszy widać wyraźnie jawne kłamstwa ze wszystkich stron. Z jednej strony dobrze że Polska jest krajem kolonialnym bo byśmy pewnie byli drugimi Syryjczykami.
  Co ciekawe Assada oskarżają głównie te kraje które same prowadzą agresywną politykę : Turcja, Saudowie/Sefardyjczycy, Edom, Usa, Anglia, UE itd. Polecam obejrzeć polskie filmy na ten temat. np. ten które jeszcze nie obejrzałem (Wielu ludzi wie że Rząd Syryjski nie jest na tyle głupi by strzelić sobie taki strzał w stopę): https://www.youtube.com/watch?v=B4QKjv4GF5A
  Nie powinniśmy stawać po stronie żadnego z polityków, tak na wszelki wypadek. Nawet jeśli Trampek zrealizuje jeden pozytywny projekt po to by podrzucić tyłem dwa złe projekty. Z jakiegoś powodu został wybrany.
  Wielu chrześcijan jest za Putinem, Assadem, Kadafim, Trumpem a inni wybielają Milosewica (niepoprawny zapis) czy Hussein’em. Musimy pamiętać że jedynym liderem miał być Isus Kristos. Zimna wojna i reszta konfliktów to granie z nami w ‘’bongo’’ Nie zdziwiłbym się że taki Kadafi (SocjaLista, podobno Mason który określił referendum jako formę tyrani warto poszukać ‘’zielona książka’’) czy Hussein. Możliwe że oni przeżyli a zabito sobowtórów.
  Nie wiemy nawet co się dzieje w Syrii. Assad (z wykształcenia lekarz, z wyznania Alawita podobnie jak cały rząd) niby nawet mądrze gada, oficjalnie wspiera Chrześcijan i prosi o pomoc Putina w walce z opłacanymi partyzantami, Gdyby był bez skazy to już by dawno nie żył a z innej beczki możliwe że aktorzy się już dawno ze sobą dogadali i syryjski lew zostanie oszukany, a kraj zostanie zniszczony. Nawet najlepszy ludzki król nie poradziłby sobie sam ze wszystkimi. Coś czuje że Syrię bombardują wszyscy i pytanie komu się to opłaca najbardziej jeżeli ci ludzie (muzułmanie i islamiści) uciekną z tych wszystkich krajów do Europy a ziemia Obiecana będzie prawie niezamieszkałą pustynią?! Odsyłam do wypraw krzyżowych………
  Jest to jednak od dawna opracowany i realizowany program polityczny. Wyznawcy Talmudu i Koranu, którzy czczą w zależności od charakteru Baala/Hubala pod imieniem Bóg Lachów (Al/El-Lah). Wielu muzułmanów to normalni ludzie, podobnie jak Katolików Greckich, Rzymskich, Protestantów itd. Aby jednak rządzić trzeba narody… podzielić i skłócić.
  Ps. Anioł podszywający się pod imieniem ”Bóg Lachów” to nie jest ani Lucyper ani Gabriel ani Apollyon… jakiś inny anioł.
  Biblia mówi nam o konflikcie interesów pomiędzy aniołami zamkniętymi w Tartarze (Otchłani) a tymi którzy zamiast posiadać dzieci… walczą z Księciem Michaelem (Michael 33 w numerologi, choć wątpię by Michał się tym przejmował) w Niebie albo rządzą pośrednio bądź bezpośrednio. Nie każdy Anioł musiał być królem jak Helios (Alexander III)
  Islamskie Dżinny to demony, a niektóre podobno potrafią być zmiennokształtne. Możliwe że Koran myli Demonów z Aniołami. Moim zdaniem jeśli wybierać pomiędzy Koranem a Talmudem, to Koran jest o wiele mniej bluźnierczy i ciekawszy od Talmudu. Autorzy Koranu nie wrzucili dogmaty Mariościaństwa i zaprzeczenie ukrzyżowania. Owszem w Koranie znajdziemy także mądre wersety wśród fragmentów nakłaniających do prześladowań i Pawłościańskiego wyznania wiary. Mamy więc co najmniej dwóch autorów Koranu, jeden to Mahomet pod ”natchnieniem” a drugi czy raczej drudzy to uczeni w piśmie z Bizancjum i Rzymu.
  8) Wracając do Trzynastego rozdziału Objawienia:
  (1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
  [Organizacja ta (anielska) została przyrównana poprzez jana do dzikiego zwierzaka mająca siedem głów, być może 7 tych najważniejszych aniołów jest w tym Gwiazda Poranna. Powtarza się liczba siedem]
  (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
  [Warto wtedy sprawdzić proroctwa z Ks. Daniela według Septuaginty LXX (tej w języku greckim którego nie znam niestety, wersja z Brentona to przekręty Teodocjona)
  (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
  [Pamiętajmy że cześć aniołów siedzi ”w Tartarze” inna część siedzi w Niebie, a jeszcze inna gdzieś na ziemi ukryta]]
  (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
  (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.
  (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.
  (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.
  (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.
  [Niby podstawa do nauki predestynacji, ale Predestynacja Kalwina i Pawła nie uwzględnia naszej wolnej woli i możliwości wyboru]
  (11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
  [Mamy więc podobną organizacje określoną jako ”zwierze”]
  (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.
  [Teoretyczne pasuje do nauk Pawła, badź ludzi którzy nadmiernie jego listy cytują]
  (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
  (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
  [Zwodzi czyli oszukuje, tym posągiem mającym wcześniej zadaną ranę od miecza czyli pokonaną w bitwie może być kilka opcji: Idumejczycy pokonanani przez Rzymian, Aleksander Helios Macedoński albo Antioch IV, być może coś albo ktoś jeszcze. Jakby miał zostać postawiony posąg ożywiony za pomocą np. hologramu albo jakiejś innej techniki to może być to wizerunek Apollyona, patrona Seleucydów lub Baala pod imieniem Zeus chociaż to już się kiedyś wydarzyło]
  (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
  [Ożywić posąg można różnie, np. za pomocą hologramu]
  (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
  (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
  [Należy Więc Obliczyć liczbę jego (Therionu) Imienia. Dlatego większośc zaciekawionych jest w błędzie będąć nadal na poziomie trzech szóstek, których w przekładzie greckim… niema. Jest za to słowne 600, 60, 6. Warto porównać jeśli ktoś pamięta historię z Królem Salomonem i 666 talentami.
  [1/3 Księga Króleska 10:14 po grecku Kaí ín o stathmós toú chrysíou toú elilythótos tó Salomón en eniaftó ení exakósia kaí exikontaéx tálanta chrysíou. Jest różnica pomiędzy Chi Xi Stigma (600 60 6) a 666 słowne. Co pokazuje że jest to celowy przekręt za pozwoleniem Stwórcy aby skłonić nas do myślenia i analizy.
  (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
  [Nie chodzi więc o chip ani coś co będzie działaniem nieświadomym (każdy będzie wiedział jakie konsekwencje niesie ze sobą przyjęcie znamienia. Po drugie liczba ”zwierzęcia” to liczba człowieka. Musimy więc skupić się na imieniu, co wskazywało by na Heliosa (Apollyona). Musimy pamiętać że wrogowie Boga którzy wiedzą więcej od nas znający Objawienie nie ujawnią nam prawdy a jedynie zaprowadzą nas na ślepą uliczkę.
  9) Różne
  * Zastanawiam się czy rzeczywiście starożytni, którzy pisali o ”wilkołakach” nie pisali rzeczy prawdziwe, czy Aniołowie rzeczywiście nie przybierali różnych kształtów. Być może niektórzy Nefilimowie odziedziczyli niektóre anielskie zdolności.
  Dość Często wymienia się imiona aniołów – Azazela (Azael, Hazael) i Semjaza (Szamazja, Serafin, który po upadku został wodzem anołów, jego imię znaczy ”imię potęgi”. W Zoharze poślubił sobie jedną z córek Adama i Ewy mając syna – Hiwa i Hija.
  Wiki: ”Według Moise Schwab w Vocabulaire de l’Angélologie Szemhazaj i Azael to jeden i ten sam anioł.”
  O Azaelu ponownie z SYjonizmopedii:
  ”W targumach jest uznawany za kozła ofiarnego[1]. Natomiast w Księdze Kapłańskiej (16, 8-10) jest demonem pustyni, któremu Aaron poświęcił jednego z kozłów ofiarnych. Od tamtej pory podczas Jom Kippur wypuszczano[2] (lub, według Talmudu, traktatu Joma 39a.67b, strącano ze skały, czego nie opisuje sama Biblia[6]) na Pustyni Judzkiej kozła, który był ofiarowywany Azazelowi[3]. W Zoharze[7] dosiada węża i jest wodzem chóru anielskiego bene elim lub iszim, do którego należą niżsi aniołowie (duchy ludzi)[1]. Także w tej księdze jest opisane[3] uwiedzenie Azazela wraz z Szemchazajem przez trzy żeńskie demony. W Apokalipsie Abrahama jest uznawany za władcę piekła, który zwodzi ludzkość i jest przedstawiany w prawdziwej postaci jako demon z siedmioma wężowymi głowami, z czternastoma obliczami i dwunastoma skrzydłami[1]. Według jednej z legend żydowskich[5] anioł Azazel nie chciał pokłonić się pierwszemu człowiekowi – Adamowi przez co został ogłoszony „przeklętym Szatanem” (w Koranie aniołem tym był Eblis albo Iblis). Według innych legend[8] nauczył on mężczyzn wykuwać miecze i tarcze, a kobiety malowania powiek i noszenia ozdób. W etiopskiej Księdze Henocha uważany jest za władcę 200 upadłych aniołów[1]. Występuje również w Księdze Barucha[3]. Według legendy Bóg posłał przeciwko Azazelowi Rafaela, który pokonując demona uwięził go pod kamieniami w Jaskini Dudaela[3].”
  Jaskinia Duda’el – Kocioł Boży, hmmm….
  Z Etiopskiej Księgi Jubileuszów wiemy że aniołowie przychodzi na ziemię (jak tylko ”przebili się przez kopułę zwaną firmamentem według np. Lutra”) za czasów Enosa/Enosza. Możliwe że aniołowie posiadają coś w rodzaju portalu międzywymiarowego. Możliwe że na terenie Indian były tego typu portale i dlatego Jezuici, Anglici, Amerykanie i inni pod pozorem edukacji posłali ponad 100 milionów do piachu. Nie pamiętam czy ktoś mówił o tego typu portalach, które nie mają sensu gdy wierzymy w Ufo, Nasa, Darwinizmu itd, itp.
  Jest 8 aniołów astonomicznych z 1 Ks Henocha: Shemhazai, Armaros, Barakel, Kawkabel, Ezekeel, Arakiel, Samsaweel, Seriel,
  O. Cromwell podobno doznał oślnienia słysząc ”głos Boży” który nakierował go na drogę… Syjonisty, Pogromcę Irlandczyków i Polaków.
  Jeśli Alanowie to potomkowie Słowian a nie Osetyjczyków, to wtedy okaże się że faktycznie istniały Słowiańsko-Aryjskie związki w Indiach, Chinach itd.
  Co mówi nam żydopedia o jednej z Partyjskiej Dynastii, która walczyła z Rzymem:
  ”Dynastia Arsacydów była pochodzenia scytyjskiego i przyniosła do Iranu scytyjskie wzorce. Konni łucznicy, korzystając ze swojej szybkości zasypali rzymską piechotę gradem strzał, nie dając się jej zbliżyć. Rzymskie wojska poszły w rozsypkę, jedynie 10 tysięcy legionistów zdołało uniknąć śmierci lub niewoli. Zdobytych jeńców i sztandary legionowe Partowie zwrócili Rzymowi dopiero po 33 latach”
  Kultura Perska, Hinduska i Słowiańska to praktycznie jedna i ta sama Pogańska przeróbka Biblii. Wedy i Awesta są dowodem pośrednim bądź bezpośrednim na Izraelskość Słowian.
  Księga Estery i Judyty są do siebie podobne. Katolicy uwielbiają owe księgi bo mogą utożsamiać Judith (co znaczy Judejka) z Semiramis pod ubraniem matki Chrystusa. Ciekawe jest że posiadamy jedynie greckie źródło owych ksiąg. Klemens (kumpel Pawła) cytuje ową księgę ale o Królestwie Bożym jakoś nie wspomina a o Kościele duchowym i cielesnym inaczej mówiąc mocne bongo Saula Z Tarsu 🙂 . Pytanie właśnie kim był taki Marek, Łukasz, Tymoteusz, Barnaba, Klemens, Linus, Sylas, Apollos, Arystarch, Tytus, Filemon,…
  Celtowie zwali się też Iberi, Hiberi, Iveri a może Heber(i) ? Iberi chodzi o Pólwysep Iberyjski (Hiszpani) Hibernia to łacińska nazwa Irlandii.
  Mam dowód dlaczego Mateusz napisał pod natchnieniem pierwszy Dobrą nowinę o Królestwie. W Nt jest to pierwsza księga, potem jest Marek i Łukasz a na końcu Jan. Ew. Marka jest praktycznie pomijana ale za to obniżyła status Ew. Mateusza. Na pierwszym miejscu są jednak listy Pawła, potem Dzieje i Łukasz. Objawienia i ST. Unika się jak ognia.
  Ostatni sprawdzony zegar długów: Dług: $69,736,337,706,966
  Być może to wcześniej wkleiłem: Jedna z oddmian kultu Isis/Astarte – Kolyrydianie, kollyrydianie – zwolennicy egipskiego lub trakijsko-scytyjskiego heterodoksalnego kultu maryjnego, uprawiający go na sposób pogański, w ofierze składając Matce Bożej kollyris – bułeczki. Według doktryny kolyrydian Maria była równa pod względem boskości Trójcy Świętej. Wiadomości o herezji pochodzą z 377 roku z dzieł pisarza Epifaniusza z Salaminy, według którego raz do roku wyznawczynie kultu – arabskie kobiety – podczas uroczystości oddawały Maryi cześć boską. Ciastko kollyre po złożeniu go w ofierze było wspólnie konsumowane.
  Menachem Mendel Schneerson – jest to jeden z przedstawicieli grupy Chabad-Lubawicz, co ciekawe jak każdy rabin promuje łączenie Pięcioksięgu i Kabały a jedno drugiemu przecież przeczy. Wikipedia i reszta oczywiście mówią nam jaki to ten człowiek był dobry, prześladowany itd. Jak to kumuniści (typu Trocki) prześladowali jego ziomali (sami siebie ???) A więc oficjalnie zło przedstawia się jako dobro, a dobro jako coś przestarzałego, niedobrego itd. Wśród Nazistów także byli żydzi (Gebbels itd). Czyżby największymi oprawcami żydów byli inni żydzi??? Oczywiście ginęli jak zwykle ci dobrzy żydzi (Judejczycy). Mardocheusz z Ks. Estery był ‘’żydem z plemienia Beniamina’’ Co jest paradoksem.
  10) Na koniec:
  Uwaga Pliniusz Starszy podaje ”dowody” na Helioscentryzm:
  http://sady.up.krakow.pl/antnauk.pliniusz.histnat.htm#
  Jeden z cytatów: ”Zacięta walka toczy się między nauką z jednej, a opinią publiczną z drugiej strony. Nauka głosi, że wszędzie na globie ziemskim rozsypani są ludzie i że muszą stać zwróceni do siebie nogami, że muszą mieć nad głową to samo niebo i w podobny sposób z każdej strony mieć nogi zwrócone w kierunku środka; opinia publiczna pyta się, dlaczego ci, którzy znajdują się naprzeciwko, nie spadają?”
  A Luter o ”jezuicie” Koperniku: ”Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc… Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię”.
  Większość antycznych i średniowiecznych mówiło (Jordanes, Klemens Rzymski, Marcin Luter) mówiło że ziemia jest okręgiem. Według Biblii ziemia (ja to rozumiem tak) że na płaski dysk typu frisbee nałożono kopułę/półkulę/firmament typu garnek.
  Słońce panuje dniem a Księżyc nocą. Tradycja rabiniczna również promuje ziemie piłkę, a biblią mówi o okręgu. Luter co prawda wyśmiewa Prusa, ale sam głosił równie groźne herezje. Nie jestem ekspertem i nie przekonują mnie naukowe dowody od jednej strony czy drugiej.
  Jeśli kogoś interesują bajkopisarstwo oparte na własnych hipotezach Prusa, wychowanka jezuickiego Kopernika, cała księga dwujęzyczna (Łacina/Polski] około 700 stron dużo waży w pdf’ie:
  https://books.google.pl/books?id=QklRAAAAcAAJ&pg=PR43&dq=MIKO%C5%81AJ+KOPERNIK+KSI%C4%84G+SZE%C5%9A%C4%86&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj8hIDG8r_RAhVBOBQKHTObCzMQ6AEIGjAA#v=onepage&q=MIKO%C5%81AJ%20KOPERNIK%20KSI%C4%84G%20SZE%C5%9A%C4%86&f=false
  [http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kopernik%20miko%E5%82aj%20-%20pisma%20wybrane.pdf]
  [https://pl.wikisource.org/wiki/O_obrotach_cia%C5%82_niebieskich/Miko%C5%82aja_Kopernika_Przedmowa] /
  Nie jestem w tych tematach ekspertem, więc nie wypowiadam się. Dziwne jest to że żadna ze stron nie udowodniła w 100% swojej racji.
  Co do Nasa w języku judeo aramejskim znaczy – to lift, carry, take
  W języku hiszpański Satanasa oznacza żeńskiego demona. Jezuici oraz Idumejczycy Sefardyjscy używali w XV wieku języka Hiszpańskiego zapewne. hmmm.
  Nasa to swoją drogą największa czarna dziura pochłaniająca miliony monet a z zamian nam daje sztuczną nadzieję kolonizacji kosmosu i wibrowanie z zielonymi ufiakami.
  Hmmm Satanasa. Pewien ”znajomy” grek odkrywca Apolla-Heliosa-Aleksandra bodajże coś o tym mówił że Satanama to imie żeńskiego demona, nie pamiętam już :0
  Ale słowo nasha już oznacza słowo ”deceive” czyli oczukiwać. Nie znam języka ”Hebrajskiego” więc mogę się mylić czytam jedynie ze słowników.

  Lubię

 4. Bardzo dobry artykuł Obserwatorze.
  Odnośnie teorii i założeń Beaty, może i coś w tym jest jeśli chodzi o ten dym. Bardzo ciekawy tok myślenia. Ale czy ów dym tworzy znamię?
  napisałaś:
  „…na podstawie fragmentu Apokalipsy można rzec , że znamie bestii to zwierzęce czy syntetyczne DNA zawarte w chemtrails, które symbolizuje dym, tylko wybrane 144 tys jest pod ochrona czyli jest odporna na te zmiany, na ta ingerencję reszta nie dlatego otrzymuje znamie bestii…”
  Co mówi Apokalipsa, 13rozdz.:
  „(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
  (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.”
  Jan pisze także dalej w 14 rozdziale:
  „(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
  (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.”
  Wynika z tego że przyjęcie znamienia bardziej wynika z woli jego przyjęcia. Wiadomo że jest ono narzucone ale jest wybór którego trzeba dokonać. Co o tym sądzisz?

  Lubię

  1. Małe sprostowanie – dym symbolizuje smugi jakie są widoczne po zastosowaniu chemtrails, ten dym w dużych miastach spowija dosłownie niebo i zasłania słońce /cierpimy na chroniczny brak słońca i wit D/ –
   „od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze”
   , sam dym nie może być znamieniem, jest nim zwierzęce/syntetyczne DNA lub coś innego co oni tam rozpylają /mówi się o Black goo itp/ , które wg tej teorii dostaje sie do naszego organizmu, jesteśmy wtedy całkowicie poddani systemowi – prawa ręka i czoło to myśli i czyny – nasza wola, a właściwie jej brak.. mimo wszystko uważam, ze do pewnego momentu całkowicie bezbronni to nie byliśmy/nie jesteśmy o czym świadczy ten fragment Apokalipsy
   „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę”
   i całkiowicie sie tu z Toba zgadzam :
   „Wynika z tego że przyjęcie znamienia bardziej wynika z woli jego przyjęcia. ”
   Jeśli jesteśmy w czasie po opieczetowaniu tych symbolicznych144 tys to jest już po ptokach dla nieopieczętowanych i beda musieli sie zmierzyć z tym co nastąpi…
   ps ostatnio oglądałam filmik gdzie poruszono kwestię modyfikacji DNA na przykładzie Nimroda .. można stwierdzić , że taka ingerencja w boskie stworzenie budzi największy gniew Boga, nie ma większego grzechu niż złamanie pierwszego przykazania…

   Lubię

   1. Ponad to wszystkie te działania zmierzają do wyeliminowania kobiet / ich cech nadanych im przez Boga/ to co widzimy w mediach to karykatura kobiety, temat transgender też świetnie pokazuje jak przerabia sie mezczyzn na kobiety, to co dodaja do jedzenia np. hormony zmieniaja kobiety ich budowe, mamy coraz czesciej widok pan z waskimi biodrami na wzor mezczyzny, a faceci urabiani sa przez rozne techniki ze to ok,sexy itp.coż maja wyprane mózgi ale to ich nie usprawiedliwia… to co wypuszczaja w chemtrails słuzy rowniez do takich przerobek w obrebie DNA i plciowosci… mozna wymieniac w nieskonczonosc, wystarczy spojrzdc na przekaz i symbolike:
    X – men
    xxx=666=znak bestii
    wniosek – Szatan z jakiegoś względu nienawidzi kobiet
    „Gdy Bóg stworzył Ewę, nazwał ją ezer kenegdo” „Kobieta jest dla mezczyzny ‚ezer kenegdo’ – tym okresleniem nazwal ja Bog, zapowiadajac zamiar stworzenia kobiety, a wiec i jej cel. To okreslenie jest uzyte w Biblii zaledwie dwa razy. Raz – w odniesieniu do Boga, ktory spieszy na ratunek czlowiekowi znajdujacemu sie w smiertelnym niebezpieczenstwie (tymi slowami psalmista modli sie o ratunek). Drugi raz wlasnie w odniesieniu do kobiety. Tam, gdzie w Biblii jest napisane „uczynmy wiec odpowiednia dla niego pomoc” nie jest dodane „domowa”. W slowie ‚ezer kenegdo’ jest zawarty ratunek w krytycznej sytuacji, zawierzenie zycia, ale i calkowite partnerstwo.
    Szatan nienawidzi kobiety nie tylko ze wzgledu na Maryje, ale takze ze wzgledu na to, ze jest ona dla Adama ‚ezer kenegdo’. Kobieta ma wielka moc nad sercem mezczyzny. Moze go doprowadzic do Boga, moze i od niego odwiesc. Klucz do Adama prowadzi przez Ewe, wiemy to juz z Ksiegi Rodzaju. Ale dzisiejsze Ewy potrafia sie skutecznie zrehabilitowac za swoja pramatke. Dlatego szatan ich nienawidzi. ”
    intrygujacy fragment Biblii – „Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”

    Lubię

 5. Podwójne DNA i Biblijna bestia ?
  Chimera (lub Chimajra, gr. Χίμαιρα Chímaira, łac. Chimaera) – ziejący ogniem potwór pochodzący z mitologii greckiej, dziecko Tyfona i Echidny. Przyjmuje się najczęściej, że miała głowę lwa, ciało kozy i ogon węża[1]. Z powodu jej dziwnej budowy, ukuto przymiotnik chimeryczny, określający coś, co jest wysoce nierzeczywiste, wydumane albo też mające kapryśną naturę[2]. Również od niej pochodzi termin z genetyki oznaczający organizm zbudowany z komórek różniących się genetycznie.
  „Chimeryzm u ludzi może rozwinąć się w kilku przypadkach, zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny. Do pierwszej grupy zalicza się procesy, zachodzące z embrionem w czasie ciąży. Dwie zapłodnione komórki jajowe mogą zlać się w jedną, jak w przypadku Lydii Fairchild, co prowadzi do powstania w organizmie podwójnego DNA. Istnieje też bliźniaczy chimeryzm, kiedy heterozygotowe bliźniaki z powodu zrośnięcia naczyń krwionośnych przekazują sobie wzajemnie komórki. Ostatni wariant naturalnego chimeryzmu to macierzysty mikrochimeryzm. Dochodzi do niego, jeśli komórki dziecka przenikają do systemu krwionośnego matki i utrzymują się w nim. W taki sposób mama dziecka może wyleczyć się z wielu chorób.
  Co zaś dotyczy sztucznego chimeryzmu, to tutaj mamy do czynienia z transplantologią. Podczas przeszczepu organów niekiedy ogromne znaczenie ma, aby organizm stał się swego rodzaju chimerą i nie odrzucił nowego organu. Był pewien ciekawy przypadek, kiedy mężczyźnie, choremu na AIDS i chłoniaka, przeszczepiono szpik kostny, aby wyleczyć go z jednej z chorób, a nieoczekiwanie wyleczono obie. Dawca okazał się nosicielem genu odpowiadającego za odporność na dane choroby i przekazał go biorcy wraz ze szpikiem kostnym. Chimeryzm to kierunek w medycynie, który należy wszechstronnie rozwijać, bowiem jego możliwości są niewyczerpane.
  Czytaj dalej: https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2013_05_25/Ludzie-chimery-z-podwojnym-DNA-Kim-sa/

  Lubię

 6. Witam, Kamilu czy mógłbyś umieścić mój post z 4 Księgi Ezdrasza (czyli te cztery rozdziały) na forum, uważam że także to mogą one wnieść do tłumaczenia tego dzieła.
  https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/07/27/prawdziwe-przeslanie-biblii-boza-tajemnica/
  Nie jestem zawodowcem ani też znakomitym w znajomości j. Angielskiego (więcej nauczyłem się od siebie niż ze szkoły jak większość ludzi z gier)
  Mam jednak kilka uwag co do tego…
  IV Ezd 1:
  Moje tłumaczenie zawiera wzmiankę o Amorytach:
  (20) Gdy byliście spragnieni, nie mogę rozszczepiać skałę i wypłynęły wody do wypełnienia? na ciepło przejechałem cię z liści drzew.
  (21) I rozdzieliłem między wami owocnej ziemię, I wypędziłem Kananejczyków, Peryzyjczyków i Filistynów, przed wami, co mam jeszcze zrobić więcej dla ciebie? mówi Pan.
  (22) Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy byliście na pustyni, w rzece Amorytów, byliście spragnieni, a zbluźniliście moje imię,
  Według Angielskiej Wersji KJV (najlepsza angielska Biblia nie licząc Brentona)
  22 Thus saith the Almighty Lord, When ye were in the wilderness, in the river of the Amorites, being athirst, and blaspheming my name,
  Oraz
  22 To mówi Pan wszechmogący: Gdyśćie byli na pustyni u rzéki Amorreyskiéy pragnąc y bluźniąc imię moie,
  Jedno co brakuje W Biblii Mesjańskiej to konsekwencji pod względem imion i nazw geograficznych (które są niestety nadal oparte na polsko-języcznym protestanckim Tanachu zwanym też B. Warszawska).
  Moje poprawki:
  IV Ezd 1:
  (1) Druga księga Ezdrasza proroka, syna Sarajasza, syna Azariasza, syna Chelkiasza, syna Sadaniasza, syna Zadoka, syna Ahitoba,
  (2) Syna Achiasza, syna Fineesa, syna Heliego, syna Amariasza, syna Asiela, syna Marimota, syna Arna, syna Ozjasza, syna Borita, syna Abiseia, syna Fineesa, syna Eleazara,
  (3) Syna Aarona z pokolenia Lewiego, który był w niewoli w Ziemi Medyjskiej, za panowania Artakserksesa króla Perskiego.
  oraz
  (39) Któremu dam księstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ozeasza, Amosa, Micheasza, Joela, Obdiasza, Jonasza,
  (40) Nahuma, Ambakuma, Sofoniasza, Angajosza, Zachariasza, Malachiasza, którego i posłańcem (aniołem) Pańskim nazywano.
  Skoro wrogowie Boga zmienili imię Salatiela (zwanego Ezdraszem) na Szealtiel, chociaż w Ewangelii Mateusza mamy Salatiela, dlatego proponuje poprawić pozostałe Księgi Ezdrasza
  Nie nakazuje, ale przypominam że jest jeszcze zwykła księga Ezdrasza, Nehemiasza oraz 3 Księga Ezdrasza.
  Jest jeszcze o wiele bardziej skażony przekład NRSV, którego nie polecam ze względu na przekręty językowe
  Jezuita Wujek wprowadził do tej Księgi wątek piekła w jednym wersecie (zmieniłem to słowo na izbę, komorę chociaż Hades pasuje najlepiej)
  IV Ezd 4:(41) I rzekłem: Nie, Panie, nie może. I rzekł do mnie, w grobie izby dusz są jak łono kobiety.
  Pomimo archaicznego języka, tekst Wujka pokrywa się z anglojęzycznym przekładami.
  Kiedy 4 Księga Ezdrasza zostanie ukończona jak już wcześniej wspominałem warto zapoznać się również
  z 3 Księgą Ezdrasza, Księgą Jubileuszów, Apokalipsą Eliasza, 4 Księgą Barucha i innymi
  Co ciekawe jedyna grupa w Polsce a być może na świecie jest w stanie na podstawie słów Boga zweryfikować ”apokryfy” właśnie w tym okresie czasu. Czy to nie jest mała interwencja Boża ?
  Zamiast pływać w bagnie Pawła ludzie szukają słów Boga, Isusa i proroków.
  Moim zdaniem pierwszy sąd nadchodzi nad Księgami i fałszywymi prorokami. Oczywiście nie od razu.
  Możliwe że niedługo zajmę się ponownie kilkoma apokryfami (tłumaczeniem) ale nic nie obiecuję.
  Jeśli chodzi o polskie przekłady to Biblia Poznańska jest najbliżej oryginału greckiego jeśli chodzi o imiona itd. w Księgach Machabejskich.
  Tak krótko wobec tematu tego arta. Jest to praktycznie krótkim i dobrym potwierdzeniem wszystkiego znanego wcześniej.
  Większość religii uczy o tzw. Antychryście który nas nie wiadomo jak wielce oszuka, a ci oszukani pójdą do piekła albo na śmierć itd. Nie wyjaśnia się zwrotów typu Apokalipsa (Odsłonięcie) Armageddon (miejsce spotkania tłumów Har Mageddon). Często się mówi o ”czterech jeźdźcach” i rzekomym końcu świata. Przypisuje się Bogu cechy szatana.
  Tzw. Antychryst kimkolwiek będzie i jeśli proroctwa zostały prawidłowo rozpoznane to będzie on niemalże kopią Antiocha IV. Z pochodzenia Izraelita (Danita) oraz Nefilim bądź Anioł z królestwa Greckiego, być może Helios. Historia lubi się powtarzać.
  Ciekawe czy zobaczymy Aleksandra, Antiocha, Tyberiusza, Pawła, Łukasza, Barnabe oraz innych.
  Już nie pamiętam czy tak było ale gdzieś wyczytałem że w czasie kiedy Tyberiusz ”zmarł na terytorium ”Kampanii”” to wielu rzymskich senatorów i rycerzy zostało zabitych. Piłat z Pontu wysłał wcześniej list dotyczący wyroku na Isusie, synu Bożym.
  Danici to moim zdaniem Spartanie, duża część Greków (Macedończycy), Merowingowie, niektóre grupy Alemanów (Niemcy) a także jeden z rodów Celtyckich, Duńczycy, Norwegowie, a być może Szwedzi. Finowie to jeden z najstarszych narodów po-potopowych. Im trudniejszy język to moim zdaniem starszy. Dan upuścił Palestynę dla Grecji, a Grecję upuścił dla… Irlandii, Skandynawi, Danii, Germanii Slavica, Frankogalii, Iberii, Wenecji, Italii.
  Podobieństwo nazw (Sarepta w Libanie, Sepharad, Sefarad, Sfard, Sparda, Sparta, Sefardim)
  Władcy franków mieli słowiańskie imiona… Sigimerus, Marchomir itd. A Merowingowie to Izraelici z plemienia Dana, podający się za Judejczyków. Tylko że to są bardzo skażeni genetycznie Danici.
  Z franków powstała dynastia Alemańska czyli Niemcy, niemowy, nie-my to Danici albo Asyryjczycy.
  Część Hunów to mogli być Słowianie, których dopadli Edomici. Jedno z plemion Biały Hunów nazywało się ”https://pl.wikipedia.org/wiki/Heftalici
  Heftali – Neftali ? Żyli podobno blisko Duńczyków (Danitów?)
  Merowingowie uwielbiali imiona z ubarwionej kroniki Homera. Sami wielbili Artemidę (Diane) Efeską, siostrę Apollyona.
  Więcej to już tylko domysły i dezinformacje

  Lubię

 7. Już chyba wiem o co chodzi z 4 Ks. Ezdrasza. Ta Księga nie daje mi spokoju. Zawiera zbyt dużo informacji zgodnych z resztą Ksiąg żeby uznać ją za fałszywą.
  Poszukując informacji znalazłem kilka interesujących wątków dotyczących tej Księgi
  Dlaczego są jedynie dwa żródła tej księgi.
  Przekład RSV to podobno rewizja KJV czyli najlepszego przekładu nie licząc Septuaginty
  Oba przekłady zawierają ”Apokryfy” czyli są to bardzo dobre Biblie nie licząc tekstu Faryzejskiego zawartego w nich.
  Z NT raczej problemów nie ma, Polskie Biblie Prostestanckie są podobne do KJV, jedynie imiona te przekłady przekręcają np. zamiast Asera jest Aszer (aramejskie/angielskie sz)
  Nie jestem pewien czy lepszym tekstem jest Wulgata czy Tanach. Moim zdaniem Wulgata nie była aż tak mocno zmasakrowana jak tekst współczesny. W Vulgacie zmasakrowano Ks. Izajasza, usunięto imiona jak Isus, Isus (Jozue, to Wulgata wprowadza imie Josue), Ambakum, Angajos, itd
  Obecne przekłady Wulgaty oczywiście są Łacińską wersją K. Maso(n)reckiego
  Co do KJV żydopedia mówi:
  Wersje zrewidowane
  Z tekstu KJV wywodzą się:
  Nowa Biblia Króla Jakuba
  English Standard Version[8]
  New American Standard Bible[9]
  Revised Standard Version[10]
  Różnie się mówi nt. ”Textus Receptus”. Nie wiem czy jest to gorszej jakości (starszy) tekst od współczesnego
  Jedno co pamiętam to wstawianie tam rzekomych dowodów na trójce (1 J 5:7) itd
  Co do KJV apokryfów:
  Apokryfy
  Podstawą do tłumaczenia edycji z apokryfami (With Apocrypha) była Septuaginta z Poligloty antwerpskiej. Posiłkowano się łacińską Wulgatą.
  Zarówno KJV jak i RSV nie używają rzeczownika ”Bóg” itp jako imię własne. Jedna z zalet przekładów protestanckich.
  Poliglota antwerpska (także Biblia Regia lub Poliglota Plantiniana) wzorowała się na Poliglocie Kompluteńskiej
  ”Krytyka tekstu[edytuj]
  Biblia ta została zaaprobowana przez papieża Grzegorza XIII, lecz praca Ariasa Montanusa spotkała się z surową krytyką, między innymi dlatego, że wyżej cenił on oryginalny tekst hebrajski niż łacińską Wulgatę. Głównym krytykiem Montanusa był hiszpański profesor orientalistyki i teolog z Salamanki León de Castro, uznający Wulgatę za ostateczny autorytet. Jednakże inkwizycja hiszpańska oczyściła Montanusa z wszelkich podejrzeń o herezję[3].”
  Szukam na siłę dowodów na wyższość jednego z przekładów na drugim (KJV, RSV)
  Zaciekawiła mnie bardzo 5 i 6 Księga Ezdrasza. Szósta to pierwsze dwa rozdziały 2/4 Ezdrasza, a Piąta to dwa ostatnie
  2/4 Księga Ezdrasza jest uznawana za kanoniczną w Kościele Ormiańskim (pod nazwą Apostolski) oraz Etiopskim jako Ezra Satuel (oni akceptują także 1 Henocha, Ks. Jubileuszów,
  Tak wygląda to w kanonie Etiopskim, większość jest podobna do naszych Biblii ale,
  2 Ks Kronik + Modlitwa Manassesa
  Ks Jubileuszów
  Ks Henocha
  Ks Ezdrasza+Nehemiasza (jako jedno)
  3 Ks Ezdrasza (jako II Ezra)
  4 Ks Ezdrasza (jako Ezra Sutuel)
  Tobiasza
  Judyty
  Estery
  Trzy Księgi Mekabiego odmienne od Machabejskie
  — Księga Jeremiasza, Treny, List oraz 1 i 4 Ks Barucha jako jedna całość
  Zapomniałem dodać że istnieją różne wersje 2/4 Ks Ezdrasza (Łacińskie, Syryjskie, Arabskie, Etiopskie, Gruzińskie, Ormiańskie)
  Niektóre Rosyjskie Biblie mają te dwie (3 oraz 4) Księgi Ezdrasza w Kanonie
  To nawet wyjaśnie dlaczego tak gnębiono Ortodoksyjne Kościoły (Ormian, Gruzinów, Rosjan, Arabskich Chrześcijan oraz Syryjczyków/Aramejczyków)
  Jeśli ktoś zna rosyjski to prosze bardzo 🙂 http://www.patriarchia.ru/bible/mf
  Nawet ten przekład Izajasza 9:5/6 mówi ”Bóg Mocny”
  Jak wiemy nawet Grekokatolikom podrzuca się wyższość Tanachu
  2/4 Księga Ezdrasza w języku rosyjskim jako Trzecia Ezdrasza: http://www.patriarchia.ru/bible/ezr3/
  Strasznie pogmatwano z kolejnością, nie bez powodu
  Tam 4 Ezd 6:49 mówi o Henochu zaś 6:51 o Behemocie (po grecku Therion czyli dzika bestia)
  Nie chciałbym spoilerować ale Biblia RSV zawiera takie oto zdanie
  IV Ezd 14: 45/46
  [45] And when the forty days were ended, the Most High spoke to me, saying, „Make public the twenty-four books that you wrote first and let the worthy and the unworthy read them;
  [46] but keep the seventy that were written last, in order to give them to the wise among your people.
  A według KJV
  IV Ezd 14: [42] The Highest gave understanding unto the five men, and they wrote the wonderful visions of the night that were told, which they knew not: and they sat forty days, and they wrote in the day, and at night they ate bread.
  [43] As for me. I spake in the day, and I held not my tongue by night.
  [44] In forty days they wrote two hundred and four books.
  [45] And it came to pass, when the forty days were filled, that the Highest spake, saying, The first that thou hast written publish openly, that the worthy and unworthy may read it:
  [46] But keep the seventy last, that thou mayest deliver them only to such as be wise among the people:
  [47] For in them is the spring of understanding, the fountain of wisdom, and the stream of knowledge.
  [48] And I did so.
  Jest to bardzo ciekawy & interesujący fragment dający duży kredyt zaufania innym dziełom jak np. 1 Henocha
  Możliwe że nie 66 czy 72 a 74 Ksiąg powinno być w Kanonie
  Dużo tekstów Lacińskich IV Ezdrasza posiada duża lukę w 70 wierszach między 7:35 a 7:36
  To dlatego jedne przekłady w siódmym rozdziale są o wiele krótsze
  Ogólnie mówiąc IV Księga Ezdrasza łączy się z Objawieniem, 1 Księgą Henocha oraz Daniela i Jezekiela i 2 Księgą (Syryjską) Barucha
  Ta księgą była cytowana przez wczesnych ”ojców kościoła” jak Ambroży z Mediolanu
  Nawet w kościele ”wieczny odpoczynek racz….” jest luźno oparty na Ks Ezdrasza 2:35
  ”(35) Bądźcie gotowi ku zapłacie królestwa: bo wieczne światło będzie świeciło na was przez wieczność.”
  Naprawdę wielki szacun dla autora Księgi Ezdrasza a także dla wszystkich których zaciekawiło te dzieło!
  Po skończeniu tłumaczenia i zbadaniu tego dzieła pozostaje jeszcze jedna Księga Ezdrasza:
  http://quod.lib.umich.edu/cgi/r/rsv/rsv-idx?type=DIV1&byte=3584099
  https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(King_James)/I_Esdras#Chapter_2
  https://el.wikisource.org/wiki/%CE%88%CF%83%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/29/3-ksiega-ezdrasza/
  Zapomniałem dodać masoreci zmienili imię Ezechiasza/Ezekiasza na Hiskiasz.
  Inne ciekawostki:
  Sumerowie i Egipcjanie podają dość dokładnie kolejność swoich władców (Nefilimskich) ale rozszerzają ogromnie ich lata. https://pl.wikipedia.org/wiki/Alulim miał rządzić podobno jako pierwszy Nefilim 28800 lat (jeśli odejmiemy 2 zera to wyjdzie nam ich wiek). Od stworzenia do potopu minęło około 2 tysiące lat, co pokazuje dlaczego fałszowali dane. Więcej niż 1000 lat nie mógł żyć żaden człowiek.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Chisianus | https://pl.wikipedia.org/wiki/Papirus_967 | Ks. Daniela była systematycznie niszczona i masakrowana. Mamy jednak papirus Ks. Daniela z dodatkami odmienny od wersji Teodocjona. W języku greckim jest oraz w przekładzie Popowskiego.
  Być może wspomniałem o tym, że Adam oprócz synów miał też córki. Jedna dla Kaina a druga dla Abla. To zawiązuje usta ewolucjonistom którzy dalej nie mogą wyjaśnić wiele rzeczy, a kreacjonizm dalej ma podstawy naukowe (empiryczne).
  Etiopska Księga Jubileuszów mówi dużo o Nefilimach czyli gigantach Grigori(ch) czyli obserwatorów/czuwających.
  Upadli nazywani są także jako Grigori/Egrigoroi po angielsku Watchers (Strażnicy) podobnie do nazwy pewnej grupy, a literalnie wakeful (Czuwający) istnieje też nazwa Obserwatorzy. Te trzy nazwy są aktualne.
  Augustyn Z Hippony podpadł już o mnie całkowicie (za iluminacje od aniołów szczególnie) , uznawał księgę Henocha i Nefilimów za bajki a Królestwo Boże jako alegorie w niebie (nauki ”apostoła” Apoloniusza zwanego także jako Paweł, Saul, Hermes).
  Doktorzy Kościoła czyli pachołki Cesarstwa. Im dalej od czasów apostołów tym większe herezje. Hieronim popierał kult Isis (Epifaniusz z Salaminy którego cytowałem w ramach poparcia LXX był przeciwny kultu boskiego Marii z Nazaretu). Hieronim także według talmudycznych recept skaził Septuagintę, podobnie jak wcześniej Orygenes. Wulgata to coś między Septuagintą a Tanachem, nie wiem czy jest gorszym przekładem od kodeksu jakiś 5 masoretów i więcej, niewiadomo skąd i z jakich źródeł korzystali.
  Marcjon był jednym z tych co wprowadzili listy Pawła. Marcjon jaki gnostyk odwrócił prawdę do góry nogami, i wyznawał podobne doktryny do tych katolickich. Katolicyzm Rzymski to w mieszanka Gnostycyzmu, Hinduizmu, Mitraizmu nawiązując jednocześnie do sekciarskich treści ”nie ma poza kościołem zbawienia” oraz nieprawdziwa doktryna piekła (popieran również przez Islam) gdyż karą za grzech jest śmierć w najgorszym wypadku podobna do tej co spotkała Korego, Abirama i Datana + 250 ludzi czyli pochłonięcie przez Szeol/Hades. Niema wzmianki że nadal żyją czy się palą w ogniu. Bóg nie jest tak okrutny żeby znęcać się aż tak nad gwałcicielami prawa. Wystarczy porządny wyrok
  Do ”Globalego Państwo Bożego” próbowali wrócić Waldensi (ci mieli najrozsądniejsze doktryny nawet oparte na Biblii), Albigenci, Husycii, Adwentyści, Świadkowie Russela, Zielonoświądkowcy, Baptyści, Mor(m)oni.
  Kraje Chamitów w większości nie mają wolnych niepodległy h państw, Egipcjanie we władzy Ismaelitów, tak samo starożytni Libijczycy. Kraje czarnoskóre głównie są pod panowaniem Anglików, Francuzów, Jezuitów, Belgów, Olendrów itd.
  Synowie Jowana to mogą być ogólnie kraje Romańskie. Niezapominajmy jednak o Izraelitach z plemienia Dana.
  W Numerologi dla 33 mają:
  Mithra (6 liter), Jehovah, Jehoshua,
  Według niektórych źródeł Lamech zabił Kaina (możliwe)
  Zwoje z morza martwego prawdopodobnie tam były oryginalnie zapisane ale coś czuje że podłożono tam jakieś dodatki. Za dużo jest o tym hałasu, a gdyby to były rękopisy Septuaginty to na pewno niewiele byśmy usłyszeli.

  Lubię

 8. Witam, często zbieram informacje które sortuje i wklejam tutaj
  Podzieliłem to na dwa posty
  1) Sześć A Nawet Więcej Ksiąg Ezdrasza
  IV Ezd 7:19 I rzekł do mnie: „Nie jesteś lepszym sędzią niż Bóg, ani mądrzejszym ponad Najwyższego!
  IV Ezd 8:3 Wielu jest stworzonych, ale mało będzie zbawionych.”
  W razie czego rozdział 11 i 12 już jest dawno przetłumaczony 🙂
  Oczywiście Ksiąg pod imieniem Ezdrasza nie licząc tych Czterech (+ Ks Nehemiasza) było więcej
  Jedną z nich jest:
  Apokalipsa Ezdrasza – chrześcijańska przeróbka jakiegoś wcześniejszego tekstu. Jest tam doktryna o piekle o wybielanie anioła o imieniu… Saul z Tarsu i Łukasz z Antiochii. Wątek przebywania danej postaci w niebie/piekle jest zazwyczaj podejrzany.
  Link do tego dzieła w języku angielskim: https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_VIII/Apocrypha_of_the_New_Testament/Revelation_of_Esdras
  Apokalipsa Sedracha – niektórzy twierdzą że imie wzięte od Sedracha z Ks Daniela (tych trzech młodzieńców Sedrach Misach Abdenago). Inni zaś twierdzą że to inna wersja imienia Ezdrasz. Ezdrasz z IV Ks. był zwany Salathielem (greckie Th).
  ”Treścią Apokalipsy Sedracha jest rozmowa Sedracha z Bogiem na temat śmierci, duszy i pokuty, przeplatana utworami o charakterze hymnów i modlitw. Głównym tematem teologicznym jest powszechność Bożego miłosierdzia i możliwość pokuty, odrzucanych przez grzesznego człowieka[2].”
  Link do angielskiej wersji: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf09.viii.ii.html
  Tych ksiąg nie znalazłem choć podejrzewam je również za fałszywki:
  Wizja Ezdrasza
  Objawienie Ezdrasza o jakości lat
  Etiopska Apokalipsa Ezdrasza
  Apokalipsa Ezdrasza o królestwie Arabów
  Pytania Ezdrasza o duszach
  Sen Ezdrasza
  Istnieje potworny problem wśród wielu ludzi, kwestia podchodzenia do Biblii.
  Wielu myśli że każdy fragment to Słowo Boże.
  Niestety ale słowa zwykłych ludzi jak i zbrodniarzy nie są natchnione. Daniel prorok także mówił wiele od siebie jak i inni. Kiedy jednak przemawiał przez nich Bóg – to te fragmenty są natchnione.
  Nie wszystkie księgi są równe sobie –
  Osobiście dziele Księgi na Cztery Działy:
  Księgi Prawne (Piecioksiąg Mojżesza, Ewangelie)
  Księgi Prorockie (np. Jana Objawienie, Daniela, Jezekiela, Jeremiasza, 1 Barucha, 1 Henocha, Zachariasza, Ambakuma, Amosa itd)
  Księgi Kaznodziejskie (Listy i inne Przypowieści)
  Księgi Historyczne (Księgi Machabejskie, Judyty, Estery, Tobiasza itd)
  Pseudohistoria to Księga Estery i kroniki Lukasza z Antiochii
  Tak mniej więcej powinniśmy sortować Księgi.
  Czy Księga Syracha i inne listy zawierały proroctwa takie jak od Pabla ? No nie, ale Saul napisał jednocześnie ”wróżby andrzejkowe” 🙂 Savoir vivre dla Chrześcijan, a nawet własną Historię z pomocą kolegi.
  W jaki sposób Łukasz poganin wiedział więcej od ludzi którzy od dziecka przebywali blisko tworzącego się systemu rabinicznego jak i powoli wymierającego Mozaizmu czy jak to można nazwać Prawdziwe Wielbienie Stwórcy W Duchu I Prawdzie.
  Ewangelia Łukasza pokrywa się z chrześcijańskimi Apokryfami (Ewangelia Jakuba itd)
  4 Sura Koranu przecież Neguje zmartwychwstanie Isusa, zaś 19 Sura jest całkowicie poświęcona postaci Marii z Nazaretu.
  Muzułmanie są wiec takimi samymi bałwochwalcami jak Katolicy Greccy czy Rzymscy. Przed Islamem Kurajczycy przecież czcili bóstwo lunarne Hubala, co ciekawa Baal był bóstwem solarnym (od Sola czyli Heliosa | Kult słońca to kult Heliosa). Czyżby ten Hu-Bal miał cechy obojniaka, podkradając określenie El-Lah jako imię własne? Allah to nie jest na pewno szatan, tak samo jak anioł który ukazał się Muhammadowi nie był Gabrielem. Jakiś anioł jednak tam ostro działał….
  Podobnymi dziełami do 4 Ks Ezdrasza są:
  Księga Jubileuszów – Leptogenesis (mała Ks. Rodzaju) nawiązuje także garściami do 1 Henocha,
  Wniebowzięcie Mojżesza – 12 dłuższych wersetów, nie czytałem tego
  Wniebowzięcie I Męczeństwo Izajasza – dwa osobne dzieła, razem 11 rozdziałów. Jest tam dużo prawdy jak i chrześcijańskich wstawek
  Koptyjska Apokalipsa Eliasza – zaciekawił mnie 1 i 5 rozdział. Dużo pokrywa się z Objawieniem
  Testamenty 12 Patriarchów – różnie się o tym dziele mówi.
  Większość dzieł powstałych po śmierci apostołów są fałszywkami.
  Kolejny ciekawy link: http://www.academia.edu/7137211/Dlaczego_B%C3%B3g_stworzy%C5%82_%C5%9Bwiat._O_przyczynie_stworzenia_%C5%9Bwiata_w_%C5%9Bwietle_pism_apokaliptycznych
  Co do 1 Księgi Barucha, która powinna być w Biblii Mesjańskiej:
  Jest tam dużo o ważności Mojżesza Prawa, o grzechach Izraelitów oraz o Nefilimach. Ba! Nawet znajduje się tam słowo Boga!
  Cytaty z Biblii Poznańskiej
  1 Bar: 2(20) Zesłałeś bowiem na nas swoją zapalczywość i swój gniew, jak to zapowiedziałeś za pośrednictwem sług Twoich, Proroków, mówiąc:
  (21) Tak mówi Pan: „Ugnijcie swego karku i służcie królowi babilońskiemu, a będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom.
  (22) Jeżeli jednak nie usłuchacie głosu Pana, służąc królowi babilońskiemu,
  (23) Sprawię, że w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem ucichnie głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, a cały kraj zamieni się w pustkowie pozbawione mieszkańców”.
  (29) „Jeżeli nie będziecie słuchać głosu mego, wielki ten i liczny lud stanie się nader mały wśród narodów, pomiędzy które ich rozproszę.
  (30) Wiem Ja bowiem, że mnie nie usłuchają, gdyż są ludem o opornym karku. Jednak w kraju swego wygnania wejdą w siebie
  (31) I poznają, żem Ja jest Pan, Bóg ich, a Ja dam im serce i uszy zdolne do słuchania.
  (32) I będą mnie wielbili w ziemi swego wygnania, i wspomną znów na moje Imię.
  (33) I przestaną być [ludem] o opornym karku, i odwrócą się od swych przewrotnych uczynków, gdyż wspomną na los swoich ojców, którzy zgrzeszyli przeciwko Panu.
  (34) Przywiodę ich znowu do ziemi, którą pod przysięgą przyrzekłem ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i będą jej panami. Rozmnożę ich i nie będą się umniejszać.
  (35) Ustanowię z nimi wieczne Przymierze, abym był ich Bogiem i aby oni byli moim ludem: i nigdy już nie wypędzę mojego ludu izraelskiego z ziemi, którą im dałem.
  Trzeci rozdział mówi o potopie i Nefilimach
  1 Bar 4:
  (1) Oto księga Bożych przykazań i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, co się jej trzymają, żyć będą, giną ci, którzy od niej odchodzą.
  (2) Nawróć się, Jakubie, i obejmij ją! Postępuj w blasku jej światłości.
  (3) Nie odstępuj swej chwały innemu ani swych przywilejów obcemu narodowi.
  (4) Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, gdyż to poznaliśmy, co Bogu się podoba!
  (5) Miej ufność, mój ludu! Ty jesteś pamiątką Izraela!
  (6) Nie na zagładę zostaliście zaprzedani poganom, ale zostaliście wydani wrogom, boście Boga przywiedli do gniewu.
  (7) Albowiem pobudziliście do gniewu waszego Stworzyciela, składając ofiary demonom, a nie Bogu.
  Istnieją jeszcze trzy osobne Księgi pod imieniem Barucha:
  3/Grecka Księga Barucha średnio mnie wciągnęła (https://web.archive.org/web/20030421102137/http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/3baruch.htm)
  Druga Czyli Syryjska Apokalipsa Barucha jest o wiele dłuższa i ciekawsza. Jest kanoniczna dla Kościoła Syryjskiego!! Czyli ta księga jest Biblijna skoro znajduje się w Peszicie (czy jakoś tak)
  Ogólnie dzieli się na siedem części po ileś tam krótkich rozdziałów.
  Link: http://www.summascriptura.com/html/Jeremiah_Baruch_2_RHC.html#1
  Cała Strona zawiera dużo ”apokryfów” niestety w języku angielskim: http://www.summascriptura.com/
  Rozdziały 78-87 są Znane jako List Barucha Do 9,5 Plemion Izraela. Dzieło jest porównywane do 2/4 Ezdrasza
  Zaś 4 Księga Barucha jest kanoniczna dla Kościoła Etiopskiego. Już o niej nie raz wspominałem.
  Próbowałem kiedyś przetłumaczyć dwa pierwsze rozdziały (a jest ich 9). Są dwa osobne tłumaczenie tego dzieło (starsze i nowsze bardziej znane). Większą trudność sprawiała mi wersja z 1974 roku czyli nowsza
  Próbka całego 1 rozdziału:
  (1) I Stało się, gdy dzieci Izraela zostały pojmane przez króla chaldejskiego, więc Bóg przemówił do Jeremiasza mówiąc: Jeremiaszu, mój wybrańcu, wstań i wyjedź z tego miasta, wraz z Baruchem, ponieważ mam zamiar go zniszczyć, z powodu wielu grzechów tych, którzy w nim mieszkają.
  (2) Gdyż wasze modlitwy są podobne do strony kolumny, oraz jak niezniszczalny mur otaczający go.
  (3) Teraz więc powstań i odejdź, zanim gospodarz Chaldejczyków otoczy go.
  (4) I Jeremiasz odpowiedział, mówiąc: Błagam Cię, Panie, pozwól Twemu słudze, mówić w Twojej obecności.
  (5) I rzekł Pan do niego: Przemów, ‘’moim wybrańcem jest Jeremiasz’’.
  (6) I Jeremiasz przemówił mówiąc: Panie Wszechmogący, dostarczyłbyś wybrane miasto w ręce Chaldejczyków, aby król z wieloma jego towarzyszami mógł się chwalić i powiedzieć: „Zapanowałem nad świętym miastem Boga’’ ?
  (7) Nie, Panie mój, ale jeśli jest to twoja wola, niech będzie zniszczone przez Twoje ręce .
  (8) I powiedział Pan do Jeremiasza: odkąd jesteś moim wybrańcem, powstań i opuść to miasto, ty oraz Baruch, gdyż mam go zamiar zniszczyć ze względu na mnogość grzechów tych, którzy mieszkają w nim.
  (9) Ani dla króla, ani dla jego gospodarza będzie możliwe to wprowadzić. Chyba że Ja pierwszy otworzę jego bramy.
  (10) Wstań więc i idź do Barucha, i powiedz mu te słowa.
  (11) I Kiedy wstaniesz o szóstej godzinie w nocy, wejdź na mury miasta i Ja ukażę ci, chyba że najpierw zniszczę miasto, nikt nie będzie mógł wejść na to.
  (12) Gdy Pan to powiedział, odszedł od Jeremiasza.
  Istnieją także Etiopskie Trzy Księgi Mekabiego. Niestety znalazłem w wersji ”rzekomo angielskiej”. Także chyba możemy o tym dziele zapomnieć
  http://web.archive.org/web/20070914145336/http:/members.aol.com/abaselama/meqabi.html
  http://web.archive.org/web/20050302175726/members.aol.com/abaselama/meqab2.html
  http://web.archive.org/web/20050426125913/members.aol.com/abaselama/meqab3.html
  Jedno jest pewne, nie powinniśmy zwracać uwagę na oficjalne datowanie tych ksiąg. Skoro większość ksiąg NT powstało w latach 40-70 zaś fachowcy przesuwają daty tych ksiąg o wiele później. Na dodatek twierdzą że Isus miał 33 lata, masońskie 33 i jeszcze zmartwychwstał rzekomo w 33 roku. Chociaż wszystko wskazuje że Isus miał około 37-41 lat. Jak widać jakiś cel miało datowanie 1 roku właśnie w 1 roku zamiast użycia rzeczywistej daty narodzenia Mesjasza. A to że dzieła jak Ezdrasza, Henocha czy Barucha są rzekomo dziełami Esseńczyków czy innych ”Żydów” to także możemy włożyć między bajki
  Jeszcze raz:
  IV Księga Ezdrasza to w rzeczywistości powinna być 2 Księga Ezdrasza, brakuje od Heńka rozdziału 13,14,15,16 🙂 Taki talent tłumacza nie może się marnować 🙂 Osobiście przy tłumaczeniu polecałbym częstszego używania starszych słów (Gdyż, Albowiem itd za Bo i tego typu podobne)
  III Księga Ezdrasza to naprawdę 1 Księga Ezdrasza
  Kanoniczna Księga Ezdrasza to 3 Księga Ezdrasza
  Księga Nehemiasza to 4 Księga Ezdrasza albo druga część tej trzeciej
  Na koniec tak oto zaczyna się 1/3 Księga Ezdrasza:
  III 3zd 1: (1) Jozjasz zarządził obchodzenie w Jerozolimie Paschy na cześć swego Pana. Nakazał zabijać baranki Paschy czternastego dni pierwszego miesiąca
  (2) Postawił kapłanów w liturgicznych szatach na terenie świątyni Pana według kolejności zmian dziennych
  (3) Lewitom, świątynnym sługom Izraela, powiedział, by oczyścili siebie dla Pana celem umieszczenia świętej arki w domu zbudowanym przez króla Salomona, syna Dawida. ‘’Nie będziecie już musieli nosić jej na barkach.
  (4) Teraz służcie Panu, waszemu Bogu, i obsługujcie Jego lud, Izraela. Wyznaczcie sobie dyżury według waszych rodów i klanów, tak jak przepisał Dawid, król Izraela, i zgodnie z wolą majestatu Salomona, jego syna
  (5) Stańcie w świątyni według grup waszego rodu Lewitów, którzy zgodnie z porządkiem występują przed swoimi braćmi, synami Izraela.
  =====
  2) Spółka Łukasz I Paweł
  Języku greckim Wielkanoc znaczy Pascha. Chrześcijanom zamieniono święto Paschy na pogańską Wielką Noc (Easter/Isztar) czyli Synkretyzm
  Dnia 14 Nisan/Abib (Kłosów) (Kwiecień chyba) obchodzona była Pascha. Nie powinniśmy naśladować źródła Talmudyczne, gdyż oni mają wszystko na odwrót.
  Znalazłem ponownie po Angielsku wykaz ”70 apostołów” według jednego z założycieli Kościoła Rzymskiego – Hipolita
  https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_V/Hippolytus/Appendix_to_the_Works_of_Hippolytus/Hippolytus_on_the_Seventy_Apostles
  Według niego Hermes był biskupem Filippi, Linus biskupem Rzymu, Apollo biskupem Cezarei, Barnaba biskupem Heraklei, Stachys (rzekomy następca Andrzeja apostoła) biskupem Bizancjum, Sylwanus biskupem Tesalonik, Sylas biskupem Koryntu,
  Barnabas (chyba ten od Pawła) był biskupem Mediolanu, Mikołaj biskupem Samarii, Tymon biskupem Bostry, Marek biskupem Aleksandrii!!!
  A Łukasz rzekomo spalony i ukrzyżowany na drzewie oliwnym. Zobaczmy że uczniowie Pawła zagarniali urzędy biskupa eklezji czyli nadzorcy obozu. Zgromadzenia opanowane przez tych ludzi bezprawia musiały dawać mnóstwo kasy na tace i oddawać siebie (życie i zdrowie) dla nich.
  Nasz Jakub był biskupem Jeruzalemu.
  Hipolit też napisał o rzeczywistych apostołach:
  https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_V/Hippolytus/Appendix_to_the_Works_of_Hippolytus/Hippolytus_on_the_Twelve_Apostles
  Pytanie dlaczego Andrzej apostol jest tak ważny, jest patronem Słowian, chociaż nauczał Scytów i Traków? Czy może dlatego że np. Kronika Nestora i inne nie kłamią. Scytowie i cześć Traków to Izraelici. Scytowie i część Traków to potomkowie Słowian. Wystarczy to wszystko połączyć.
  Pomijam to że Hipolit uznawał Macieja za 12 apostoła a Pawła za trzynastego (pechowego od Templariuszy)
  Na siłe chcą nam wcisnąć grupę Pawła do listy 12 Apostołów
  Oprócz żony Piotra, istniała także inna kobieta o imieniu Perpetua:
  Perpetua, również Perpetua z Rzymu[1] (zm. ok. 80)[1] – rzymianka, matka św. Nazariusza, męczennica chrześcijańska i święta Kościoła katolickiego[2].
  Według legendy miała być szlachetnie urodzoną rzymianką, a chrzest przyjąć z rąk św. Piotra apostoła, natomiast jej męża Afrykańczyka, miał ochrzcić papież Linus (ok. 64-79)[2]. Ich syn św. Nazariusz poniósł śmierć męczeńską za wiarę (wraz ze swym wychowankiem św. Celsusem)[3].
  Perpetua z kolei przed swą śmiercią męczeńską miała dokonać wielu cudów[a]. Po śmierci pochowano ją na terenie praedium przy Via Appia[2].
  Jaka to niby wielka współpraca pomiędzy grupami o odmiennych poglądach.
  Bardziej prawdopodobna wersja jest taka że Piotr podążał za grupa Pawła i prostował ich herezje. Być może dotarł do Rzymu,
  http://www.proroctwa.com/szymon-mag-petronela.htm
  http://www.babylonforsaken.com/romepeter.html
  1 List Piotra zawiera definitywnie dodatki Pawłościańskie (Paulinistyczne). Potwierdza ten list jednak zamienną nazwe Rzymu jak Babilon/Vavulon.
  A jak wiemy trzy miasta posiadają u siebie Obeliski – Rzym Londyn Waszyngton. USA są na 3 miejscu pod względem wywołanych wojen. Anglicy byli jeszcze gorsi. Wywoływali potworne klęski głosu w Irlandii, Persji itd. Już nie mówiać o tym że Rotszyldowie (ang. Rothchild co ma nam wbić do głowy że są dziećmi Ruth, od króla Dawida) natomiast polsko/niemiecka nazwa oznacza z wolna Czerwoną Tarczę, tarczę Edomu (gdyż nawet w języku ”Hebrajskim” czerwony kolor to Adom/Edom.
  Jeszcze więcej wojen wywołali ci których pokonaliśmy pod Grunwaldem, i nie chodzi tutaj o Krzyżaków ”Niemców”
  Co do tego artykułu: http://www.hope-of-israel.org/petrome.htm
  Pada takie oto zdanie:
  ”Peter had to die and be buried somewhere; and the OVERWHELMING CHRISTIAN TRADITION has been in agreement, from the EARLIEST TIMES, that it was actually in Rome that Peter died.
  F. J. Foakes-Jackson, in his book Peter: Prince of Apostles, states „that the tradition that the church [in Rome] had been founded by…Paul was well established by A.D. 178. From hence forth there is NO DOUBT whatever that, NOT ONLY AT ROME, but throughout the Christian church, Peter’s visit to the city was an ESTABLISHED FACT, as was his martyrdom together with that of Paul” (New York, 1927. P. 155.).
  Czyli na nasz język, ten facet napisał że eklezję chrześcijańską w Rzymie założył… Paulus z Tarsu
  Rzym nawet twierdzi że Piotr założył tę instytucje w roku 32 i aż do 67 roku tam siedział 🙂
  Pytanie kto więc napisał list do Rzymian, Petrus czy Paulus ?
  Rzymian 1:
  Ten cały rozdział jest pełen kłamstw i oszust, których Saul się nie wstydzi. Ostatnie wersety to ubliżanie gejom (nawet słusznie) i wszystkim innym którzy nie uwierzyli Pawłowi. To jest główny problem listów Pawła, brak miłosierdzia i potępianie innych.
  (1) Paweł, sługa Isusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej,
  (2) Którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych
  (5) Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,
  (6) Wśród których jesteście i wy, powołani przez Isusa Chrystusa;
  (7) Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Isusa Chrystusa.
  (8) Najpierw DZIĘKUJĘ Bogu mojemu przez Isusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie.
  (9) Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam
  (10) Zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was.
  (11) Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was,
  (12) To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją.
  (13) A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej chwili miałem przeszkody.
  (14) Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych.
  (15) Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam w Rzymie.
  (16) Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
  (17) Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
  (18) Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
  (19) Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
  (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i POZNANE umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
  (21) Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili GO jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
  Ostatni rozdział jest sformułowany podobnie jak w innych listach do innych zgromadzeń utworzonych przez tą samozwańczą grupę.
  Co ciekawa ani razu nie ma tam odniesień do Piotra ani do pozostałych (11) apostołów
  Dlaczego w czasie ”uwięzienia” Pawła, w liście do Filemona także nie ma nic o Piotrze, ale o Łukaszu z Antiochii czy Marku już mamy. O nich Paul nie zapomniał
  Rzymian 15:15 Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga,
  Saul wbijał do głów swoje nauki niejednokrotnie Rzymianom, i nawet gładko to poszło z czasem. Z jakiegoś powodu wszyscy opuścili Pawła za wyjątkiem Łukasza. Swoją drogą Faryzeusz z plemienia Beniamina i starożytny Syryjski pogański Lekarz to świetna para. Skąd jednak ”wiedzieli” więcej o Bogu od Apostołów ?
  W starożytności Lekarze dokonywali operacji bez znieczulenia, częściej dobijając chorych niż ratując życie. A gdy byli już znani z bycia ”doktorem śmierć” to wyprowadzali się do innej wioski.
  Według jednej z legend Łukasz poszedł do Rzymu do Nerona i powiedział ”Nie jestem czarownikiem, ale jestem Apostołem Pana Isusa Chrystusa, Syna Boga Żywego”.
  Najwidoczniej próbowano odkręcić prawdę do góry nogami
  http://www.copticchurch.net/synaxarium/2_22.html
  Co ciekawe tylko kiedy Piotr spotkał Pawła w Rzymie to niedługo potem…. umarł
  Możliwe że Pavlo wciągnął go w swoją zasadzkę, a tatusiom kościoła nie wierzyłbym na Słowo; oni tych wszystkich krętactw Pawła uczyli zwykłych ludzi.
  Orygenes, Augustyn, Hieronim, Marcjon, Euzebiusz, Linus, Klemens, i jeszcze Tertulian. Mało nam chwastów ?
  Znalazłem pewien dość interesujący film dot. proroctw ”Islamu”

  Facet dużo mówi na temat obojniaków w Showbiznesie oraz rzekomych zamachów. Śmieszy mnie jednak kiedy używa nazwy ”Illuminati”, w niektórych momentach nieco przesadza gdzie widzi wszędzie satanizm. Z jednej strony dobrze że ktoś po polsku gada o Islamie, zawsze można się czegoś dowiedzieć ze źródła, albowiem wszyscy oprócz papieża pokazują nam Islam jako 100% zło nie wspominając o zbrodniach Żydowskich czy Chrześcijańskich albo innych religii. Japończycy przecież w czasie II Wojny brali Chińczyków na eksperymenty i w ogóle.
  Jak dla mnie jest to tylko kolejne potwierdzenie że każda religia jest fałszywa a Islam to także nauki Pawła. Antychryst według Islamu i Pawła jest niemalże identyczny.
  Muzułmanie także wierzą w niebiblijne piekło, czczą Isis jako Marie a niektórzy nawet Hu-Baala pod imieniem Pana Boga (Al/El Laha). Aniołowie chętnie przyjmowali przymioty określające Stwórce (Bóg, Pan, Wszechpotężny itp) jako imiona własne. Przykłady? Sedalai, Jahwe (Jewe), Allah, Baal.
  Islamiści nie znieważają Isa(sa) [jest różnica między Isas, Isus, Jesus] tak jak Talmudyści, chociaż umniejszają Jego rolę do jednego z proroków. Koran powiela w części Ewangelię Łukasza I Pawła.
  3) Egipt, Kanaan, Ch > G, G > H
  W Egipcie istniało imię AmenMose. Amen i Mojżesz. Część upartych Izraelitów wyniosło z Egiptu pogańskie praktyki i kult upadłych (Baal, Horus, Apis, Isis itp)
  Możliże że Egipcjanie przejeli także wiele rzeczy od Izraelitów np. słowo ”
  Faraonowie z tej XVIII dynastii z czasów podboju Filistyny przez Słowian….
  Ahmose (JAHmes!!!), Amenhotep, Tutenhamen, Echnaton oraz Horemheb
  Historia nazywa ten okres: ”Okres amarneński”
  Horeb to słowa Słowiańskie, H > G. Horeb > Hora > Gora > Góra 🙂
  Góra Horeb, a Hora to góra, hmmm…
  Niektórzy tłumaczą to słowo (Choreb) jako ciepło/żar od słońca w domyśli. Hmmm… Choreje, Horeje > Goreje, Gorejący, Gorejący, Igor(ejący). Bardzo ciekawy jest nasz język, który określam jako ”pełny” Jest on poetycki i zaawansowany gramatycznie.
  Mamy jeszcze Synaj. Mówi się że chodzi o bóstwo lunarne – Sin (po ang. grzech czyli złamanie prawa). Być może chodzi o półwysep Syna (po grecku Chersónisos tou Sina)
  Septuaginta dostosowała Biblijne nazwy do języka Greckiego a później skażony tekst przez Idumejczyków i Orygenesa z kumplami dostał się do tekstu.
  No właśnie, czy widział ktoś oryginalną Biblię z Aleksandrii w języku Starohebrajskim ?
  Być może oryginalne imiona były bliższe tym starosłowiańskim, starosankryckim, staroperskim, aryjskim ?
  Skoro pomimo dowodów w postaci listów i steli wzmiankujących nam podboje Izraelitów, nadal neguje się Exodos z Egiptu…
  Egipcjanie, Filistyni, Kananejczycy czyli Chamici zwalczali wspólnego wroga. Dodajmy jeszcze Czerwonych z rodu Ezawa.
  Bo niby dlaczego Filistyni spokrewnieni z Egipcjanami (od Mesraima) mieliby pisać jak to mali Ysraelici dali mocnego łupnia gigantom. Historia zwykle umniejsza klęski władców.
  4) Palestyńczycy To NIE! Są Filistyn
  * Filistyni (Peleset) to żadni Semici ani Kananejczycy. Są to Chamici, Mesraimici, Kasluchici lub Kaftoryci Oczywiście większość z nich w czasach świetności Ludzi Słowa, była genetycznie skażona ”niepożądanymi” genami.
  Egipt trzymał więc z Kanaanem sztamę. Obaj zwalczali współnego wroga – Jakuba. Później dołączyli Asyryjczycy oraz ludy Babilońskie.
  * Podobno LXX zamiast słowa Filistyni używa zwrotu ”inne narody” Jak wiemy w szkołach itd jak uczy się historii Izraela to jedynie przez okulary Rabiniczne oraz Chaldejskie. Najwięcej używa się pojęć żydzi niewolnicy, Filistyni, okrutny Bóg, Apostoł powiedział, żydzi nie zaakceptowali Mesjasza ale mogą grzeszyć, Herod, zaginione plemiona na zawsze a na ich miejsce wskoczyli Chrześcijanie.
  Ogólnie mówiąc większość ludzi nie zna ani Boga ani Isusa już o historii przed narodzeniem Mesjasza nie wspomnę.
  * ”https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_Morza”
  Teresz (Tersz) Tarsis???? to podobno Etruskowie (Tyrsenowie), którzy nazywali siebie Raśna albo Rasenna.
  Danuna – Danaanowie, Danajowie, Achajowie, Lachajowie, Danici. Naród Dana jako część Izraela narobił niezłego zamieszania w dziejach świata.
  Szczątki Nefilimów znaleziono nawet w Sardynii.
  Licyjczycy (z Licji pochodził ten prawdziwy ”św Mikołaj”. Lukka, Lukki. Zastanawiam się co stało się z Ludem, synem Sema.
  Tak swoją drogą czasy XVIII i XIX dynastii to okres podboju Filistyny przez Izraelitów. Daty i wydarzenia się zgadzają.
  * Według Flawiusz Józefa Ormianie pochodzą od syna Arama, Ula. Aramejczykom zmienili Grecy nazwę na Syryjczycy.
  * Nurtuje mnie jednak postać Cyrusa II, kim on był. Kim był Krak. Czy to te same osoby? Nazywany również Chrystusem albo Krakiem (Kurus) Izajasza 45:1. Był przeciwieństwem Apolla, Nerona czy Konstantyna. Aniołem Upadłym raczej nie był, a czy Nefilim nie zostałby nazwany Mesjaszem?, który uwolnił by Judejczyków I Galilejczyków + Lewitów | http://www2.almamater.uj.edu.pl/109/35.pdf
  * Czy historia Arian to historia Izraela i czy Słowianie zostali przekabaceni przez Aryjczyków czyli Nefilimów. hmmm. Plemię Dana pomimo braku na liście 144 tys. to nadal zalicza się genetycznie do Izraela czyli większa część Europy Zachodniej i ludów Europejskich. Jedynie Biblia skleja to wszystko do kupy. Himmler jak wiadomo przed swoim upadkiem wraz ze swoim Hitlerkiem nie szukał Izraelitów, a głównie Gigantów. Religią III Rzeszy był głownie okultyzm banowany na przerobionej prawdzie i mitach w kłamstwo (Aryjczycy, Król Artur itd)
  Jak wiemy Nefilimowie i ich dzieli często nazywali siebie także ludem wybranym…
  Nie wszyscy aniołowie rządzili państwami bezpośrednio jak grecki Niszczyciel. Większość za pewne pociągała za sznurki za kurtyną, co jest bardziej logiczne.
  Niedługo druga część

  Lubię

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s