Upadek Lucypera – jego kłamstwo w pełni ujawnione!

W tym artykule chciałbym podzielić się z czytelnikami bardzo ważnym odkryciem, jakiego dokonali nasi bracia na temat głównego motywu kłamstwa, którym sam jego ojciec posługuje się do zwodzenia mieszkanców ziemi i nieba odkąd tylko kłamstwo wyszło z jego ust.

Jest to na tyle ważne odkrycie, które pozwala zrozumieć na czym polega sztuka zwodzenia ludzi przez Lucypera za pomocą fałszywej wizji rzeczywistości i nauki z nią związanej. Dzięki tym odkryciom można pojąć skąd zdecydowana większość religii na świecie ma wspólny mianownik i jedno źródło… oczywiście bardzo fałszywe i niebezpieczne.

Jest nim tak zwany gnostycyzm i być może jest to bardzo ogólne stwierdzenie, ponieważ nauki gnostyczne są tak liczne i zawiłe, że nie starczyłoby papieru by to opisać, więc właśnie dlatego wstawiam w tym temacie materiał objaśniający w najłatwiejszy sposób, czym gnostycyzm,  jako lucyperiańska iluzja jest.

Na początek prezentuję film Bushiego i link do jego strony:

Gnostycyzm Prawdziwe Oblicze

 

Do filmu pragnę także dołączyć wnioski Cyryla z jego artykułu, które obnażają całkowicie podstępny trik, na który diabeł nabiera wszelkie istoty uczynione przez Stwórcę…

@Cyryl

Istota gnozy jest taka, iż zakłada ona, że są wyżsi bogowie od Boga Izraelitów, Stworzyciela świata (nieba i ziemi), którego to gnostycy nazywają Demiurgiem? czyli głupcem. Proponuję obejrzeć cały film Bushiego o gnozie aby zrozumieć czym ona jest.

Jak podaje Apokalipsa, diabeł:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Apokalipsa 12

Sprawa jest prosta. Diabeł, zwodzi cały świat, czyli nie tylko ludzi, ale także aniołów. Księga Henocha jasno o tym pisze:

5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.

1 Henocha 54

Jest jasne, że aniołowie którzy zeszli na ziemię, aby spłodzić z kobietami potomstwo, czyli gigantów i nefilimów, zostali zwiedzeni przez diabła, oszukani. W jaki sposób??? No właśnie, poprzez nauki gnostyczne, które najpierw były głoszone w niebie. Nauki diabła, że nad Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi istnieją wyżsi bogowie, a diabeł się z nimi komunikuje. Oto co Bóg mówi Ezechielowi:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Ezechiela 28

Diabeł w niebie podważał mądrość Boga i głosił innym aniołom, że istnieją inni wyżsi bogowie, z którymi ma kontakt. Aby udowodnić swoje nauki gnostyczne, zwiódł pierwszych ludzi i w ten sposób skaził życie materialne na ziemi. Ale jeszcze ciekawsze potwierdzenie tego, że diabeł nauczał gnozy jest tutaj:

(2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz – a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły –

(3) Czy jesteś mądrzejszy niż Daniel? Czyż nie mędrcy napełnili ciebie swoją wiedzą?

(4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach,

(5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa,

(6) Przeto tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże,

(7) Dlatego Ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody; te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność,

(8) Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz.

(9) Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali: Jestem bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupem?

(10) Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo Ja to powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.

Ezechiela 28

Zobaczmy, diabeł każdej istocie, czy to człowiekowi czy aniołowi wmawia nie tylko, że istnieją wyżsi bogowie od Boga Prawdziwego, tego który Jest, ale także, że może owa istota stać się bogiem. O tym mówi film Bushiego i o tym Bóg mówi Ezechielowi. Gnostycy, to są książęta Tyru, żyją oni pośród mórz czyli pośród narodów i ludów:

(3) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale.

Ezechiela 28

 

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

Apokalipsa 17

Gnostycy są inteligentni i sprawują władzę nad narodami, to są ludzie władzy i uważają się za bogów…. czy raczej, że za pomocą swoich przewodników duchowych, demonów (kabała i inne praktyki magiczne, okultystyczne) staną się bogami. Zobaczmy w jakim obłędzie i gigantycznym kłamstwie żyją gnostycy, umierają oni ponieważ są śmiertelni i nawet są zabijani od tysięcy lat, a pomimo to wierzą w te kłamstwo węża. No właśnie, kim byli pierwsi gnostycy???

To byli Adam i Ewa:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Rodzaju 3

Zobaczmy, gnoza dla ludzi powstała w Edenie. Diabeł w ten sposób chciał przekonać inne anioły do niedoskonałości Boga oraz, że istnieją inni wyżsi bogowie. Diabeł był odbiciem doskonałości, jak podaje Ezechiel, czyli posiadał niewyobrażalną inteligencję, dzięki której zwiódł nie tylko ludzi, ale i inne anioły:

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.(…)

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. 

Apokalipsa 12

Zauważmy, że diabeł zwiódł jedną trzecią aniołów w niebie!!! W jaki sposób mógł to uczynić??? Podważając fakt, że jest tylko Jeden Bóg, Jeden Stworzyciel całego świata. A aby podważyć ten fakt, to trzeba stwierdzić nie tylko, że są inni bogowie, ale także, że są oni wyżsi i potężniejsi od prawdziwego Boga. W ten sposób, zwodząc aniołów i ludzi, diabeł chciał się stać bóstwem i zrównać się z Bogiem:

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,

(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.

(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany!

Izajasza 14

Zobaczmy, diabeł chciał sam stać się równym Bogu. Aby to uczynić, chciał udowodnić Bogu, że ten się mylił stwarzając świat, pokazać jakie jego zdaniem Stwórca popełnił błędy.

Dlatego nakłonił do buntu inne istoty. Jednak ciekawe jest coś innego. Diabeł, to Lucyfer jak podaje Izajasz, Syn Jutrzenki. W gnozie jeden z Eonów to Lucyfer. Czyli diabeł uważa się za boga. To jest przyczyna buntu diabła wobec Boga. I dlatego każdy z buntowników, czy to anioł czy człowiek, musi uważać się za boga, czyli motyw buntu wobec Boga zawsze jest ten sam. Zauważmy, Lucyfer to król Babilonu, a co oznacza nazwa Babilon???


Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōnbibl.בָּבֶל Bābelarab. بابل Bābil)


No właśnie Babilon to „Brama bogów”, czyli Babilon to symbol gnostycyzmu. W tym artykule pisze:


JĘZYK NAZYWANY OBECNIE HEBRAJSKIM JEST W RZECZYWISTOŚCI JĘZYKIEM JUDEO-ARAMEJSKIM, CZYLI JEDNYM Z DIALEKTÓW JĘZYKA ARAMEJSKIEGO, ODZIEDZICZONEGO PRZEZ ŻYDÓW PODCZAS ICH NIEWOLI W BABILONIE. BABILON I ASYRIA POSŁUGIWAŁY SIĘ WŁAŚNIE TYM JĘZYKIEM. ZA CZASÓW HERODA  ALFABET ARAMEJSKI – SPÓŁGŁOSKOWY UPROSZCZONO I TAK POWSTAŁ OBECNIE UŻYWANY KWADRATOWY ALFABET ARAMEJSKI, NAZYWANY DZISIAJ KŁAMLIWIE ALFABETEM HEBRAJSKIM.

Czyli zauważmy jedno – aramejski czy współczesny hebrajski, jakim posługują się żydzi i obywatele Izraela, to język Babilonu. W tym języku powstała Kabała, czyli najpotężniejsza magia. Dlaczego? …jak pisze tutaj:


POWSTANIE JEJ NAZWANO – LEGENDĄ. JEJ POWSTANIE JEST TAKŻE OPISANE W TALMUDZIE.
TŁUMACZENIE KSIĄG MOJŻESZOWYCH ODBYŁO SIĘ W ROKU 285 P.N.E. W EGIPCIE, W ALEKSANDRII POD NADZOREM PTOLEMEUSZA II. KRÓL PTOLEMEUSZ II ZEBRAŁ 72 TŁUMACZY, UMIEŚCIŁ ICH W OSOBNYCH POMIESZCZENIACH I POLECIŁ KAŻDEMU Z OSOBNA PRZETŁUMACZENIE PENTATEUCHU, BEZ MOŻLIWOŚCI KONSULTOWANIA SIĘ Z POZOSTAŁYMI TŁUMACZAMI. PO 72 DNIACH OKAZAŁO SIĘ, ŻE WSZYSTKIE 72 KOPIE TŁUMACZEŃ BYŁY IDENTYCZNE I BEZBŁĘDNE.
OWA RZEKOMA LEGENDA JEST DOSKONALE UDOKUMENTOWANA W ZACHOWANYCH DO DZISIAJ 22 MANUSKRYPTACHLISTU ARISTEASA DO FILOKRATESA. LIST TEN OPISUJE OWĄ HISTORIĘ. MAŁO TEGO, INNE ZACHOWANE MANUSKRYPTY TAKŻE POTWIERDZAJĄ LIST ARISTEASA! DOWÓD NADZORU BOGA NAD TŁUMACZENIEM KSIĄG MOJŻESZOWYCH.
WIELE KOPII OWYCH DOWODÓW ISTNIEJ DO DZISIAJ! HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LETTER_OF_ARISTEAS [EN]

Dlaczego Księgi Starego Testamentu były przetłumaczone z języka rzeczywistych Izraelitów na grekę, a nie na język Babilonu czyli aramejski lub hebrajski??? Ponieważ język Babilończyków jest językiem gnostyków.

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(…)

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

Apokalipsa 13

Otóż Lew, to symbol Babilonu. Paszcza Lwa oznacza język Babilonu – Aramejski, hebrajski. W tym języku powstała kabała, która jest magią dla gnostyków!!! To właśnie w tym języku zwalczano Septuagintę poprzez tworzenie fałszywego tekstu ksiąg Starego Testamentu, tekstu masoreckiego, tzw. „Kodeksu Leningradzkiego”. Bóg widocznie nie życzył sobie aby na ten język tłumaczono z Izraelskiego Jego słowa i wolę, ponieważ ten język to paszcza Lwa bestii o siedmiu głowach.

A teraz zauważmy coś ciekawego. W jaki sposób i z czego diabeł stworzył – czy raczej wymyślił – wyższych bogów od Boga Izraela???

Otóż moim zdaniem sprawa jest prosta. Diabeł, to wszystko wymyślił, bądź z tego co stworzył Bóg, bądź z atrybutów Boga. I tak w gnozie, jak podaje Bushi, najwyższym bogiem jest „Pneuma”, czyli „Światłość” – „prawdziwy bóg”. A co pisze w księdze Rodzaju, że co na początku stworzył Bóg???

(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.

(2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą.

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.

(4) I widział Bóg światło, że było dobrei oddzielił Bóg światło od ciemności.

(5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień.

Rodzaju 1

Zauważmy, że Bóg przed stworzeniem aniołów i istot duchowych stworzył światło. Ligiczne jest, że anioły jako istoty które powstały po stworzeniu światła, są skłonne uznać, że światło jest „prawdziwym bogiem – Pneumą”. Tymczasem światło, to twór Boga, jest ono dobre, ale jest stworzeniem.

Dalej, inna bogini gnostycyzmu, to „Ennoia” czyli „Myśl”, czy raczej zamysł. Jest to kolejny atrybut Boga, otóż Bóg myśli, a czym jest myśl:

Myślenie – ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci takimi jak symbolepojęcia, frazy, obrazy i dźwięki.

Otóż Bóg stworzył swoje stworzenie w tym ludzi na swój obraz i podobieństwo. Ludzie są stworzeni aby poznawać, podobnie Bóg, dając wolną wolę nam i aniołom poznaje, kto jest mu wierny, a kto nie. Myśl, to kolejny atrybut Boga, który ten atrybut podarował swoim stworzeniom:

(6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Przysłów 2

Ponadto myśl, to także zamysł, to pomysł, pierwotna idea; plan; bądź też stan zatopienia się w myślach; zaduma. Bóg posiada największą myśl, dlatego w swoich proroctwach wypowiada się ze 100% pewnością jaka będzie przyszłość tego, co stworzył.

(10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

(11) Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Izajasza 46

 

(6) Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, A w zamysłach twoich wobec nas nikt ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, Są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć.

Psalm 40

Znowu Bóg posiada atrybut myśli :

(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,

Izajasza 55

Zobaczmy, diabeł wiedział, że myśl to atrybut Boga, oraz że każda istota rozumna myśli, gdyż Stwórca z istotami rozumnymi podzielił się atrybutem myślenia. A zatem diabieł z tego atrybutu myśli uczynił boginię „Ennoia” czyli „Myśl”. W ten sposób mamy dwa bóstwa. A Eony??? No właśnie eon – „Logos czyli Słowo”, to atrybut mocy Boga. Bóg wypowiadając słowo tworzy nowe stworzenie czy nowe prawo rządzące światem lub wypowiada proroctwa, które mają się spełnić. Jak na początku Bóg stworzył świat??? Przez słowo:

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.

(6) Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli wody, i tak się stało.

(9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił.

(11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało.

(12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre. i.t.d

Rodzaju 1

Zobaczmy o atrybutach Boga pisze Jan, uczeń i apostoł Isusa (Jezusa).

(1) Na początku była myśl, a myśl była u Boga, a myśl była Boża.(1)

(2) Ona była na początku u Boga.

(3) Wszystko przez nią powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało.

(4) W niej było życie, a życie było światłością ludzi.

(5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

Ew. Jana 1

Znowu, ewangelię tę uważa się za gnostyczną, dlaczego??? Ponieważ diabeł tworząc gnozę oparł ją o atrybuty Boga. Znowu, atrybut Słowa, jako rzeczy twórczej, ma Bóg oraz ten atrybut Bóg dał swoim prorokom, Mojżeszowi oraz swojemu synowi Isusowi (Jezusowi), aby jego słowa miały moc zmieniania ludzi i poruszania ich sumień.

(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim,prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.

(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.

(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?

(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.

(48) Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?

(49) Isus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.

(50) Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.

(51) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

Ew. Jana 8

Znów, Isus jest Słowem Boga, a gnostycy twierdzą, że Isus z ewangelii Jana to Eon „Logos”. Tymczasem Isus mówił nie jak uczeni w Piśmie, ale niczym jak ktoś mający moc:

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

(29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Ew. Mateusza 7

Moc słów Isusa wynikała z tego, że to co mówił Pomazaniec, to mówił tak naprawdę Ojciec, Bóg który go posłał. Czyli Isus otrzymał od Boga atrybut mocy słowa Bożego!!! Gnostycy zaś uznali, że Isus – szczególnie z ewangelii Jana  – to ich bóstwo „Logos”, dlatego wielu ludzi odrzuca Isusa z uwagi na powiązania z naukami gnostycyzmu. Tymczasem gnostycyzm, to po prostu zrobienie ze Stworzenia Boga i z Jego Atrybutów kolejnych bogów wyższych.

Pamiętajmy, diabeł zwodzi cały świat. Oto kolejny Eon, czy raczej Eonka – „Zofia czyli mądrość”. Mądrość, to znowu kolejny atrybut Boga i ludzi mu posłusznych. Oto co mówi Biblia na temat mądrości Boga:

(6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.

Przysłów 2

 

(24) O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!

Psalm 104

 

(2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.

Izajasza 11

Jak widać, znowu gnostycyzm to uczynienie z atrybutu Boga i Stworzeń mu posłusznych – „mądrości” – bogini gnostycyzmu. Mądrość, to ponoć matka Boga. W ten sposób diabeł zwodzi cały świat. Sprawa jest tutaj prosta. Umysł ludzki (czy nawet aniołów), ma tendencje do tego, że generalizuje, czyli uogólnia, pomija mniej ważne szczegóły, by najważniejsze były bardziej widoczne. I tutaj ludzie, widząc ewangelie Jana, generalizują i przypisują jej fakt, że Isus w tej ewangelii jest Logosem, czyli bóstwem eonem. Tymczasem Bóg uczynił ludzi czy anioły na swój obraz i podobieństwo, czyli stworzonym przez siebie istotom myślącym dał swoje atrybuty, takie jak – mądrość, słowo, zamysł czy myśl.

I tak Bóg poprzez nadanie części swoich atrybutów stworzonym przez siebie istotom uczynił je podobnymi do siebie, stworzonymi na swój obraz. Diabeł to wykorzystał i z tych atrybutów Boga uczynił wyższe bóstwa, które ponoć stworzyły Boga.

W te kłamstwa gnozy diabła uwierzyła nawet część aniołów…. dlatego Bóg po tym buncie aniołów i ludzi dał diabłu władzę nad ziemią i możliwość przebywania w niebie, aby co udowodnić???

Udowodnić całemu stworzeniu, że nie ma żadnego Boga oprócz Niego, nie ma żadnych eonów, i innych wyższych stanów, to wszystko jest wymysłem diabła. I Bóg dając diabłu możliwość władzy na ziemi i możliwość oskarżania dzieł Boga, pokazuje na rządach diabła na ziemi i skutkach tych rządów, że szatan nie ma żadnego kontaktu z owymi wyższymi bogami i że oni nie istnieją. Gdyby owi bogowie istnieli, to diabeł by na ziemi uczynił raj.

Zobaczmy na jednego z Eonów o nazwie Lucyfer, czyli Niosący Światło. Gnostycy nazywają diabła Lucyferem, ponieważ ten według ich wiary diabeł, przynosi im światło w postaci oświecenia, czyli przynosi im rozum lub mądrość. Nazwa Lucyfer oznacza przynoszący mądrość. Znów, diabeł był Lucyferem, ponieważ miał mądrość, ale po buncie mądrość, czyli atrybut Boga, stracił:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(…)

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

Ezechiela 28

Czyli diabeł przestał być Lucyferem niosącym mądrość, ponieważ się zbuntował przeciwko Bogu, który daje ową mądrość. Sama Biblia mówi kto daje mądrość:

(4) Pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!

(5) Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!

Przysłów 4

Otóż wypełnianie słów Boga i Jego przykazań jest ową mądrością:

(8) Czy podsłuchiwałeś na radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości?

Hioba 15

A zatem, kto jest realnie niosącym światło czy niosącym rozum, mądrość, jak nie Abraham, prorocy, Mojżesz czy Isus??? Ponieważ oni, obok nauczania, wypełniali wolę Boga, szczególnie Isus? który poświęcił z woli Boga swoje życie. Znowu, co mówi Izajasz:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

Izajasza 14

Diabeł na początku był synem Boga, dopóki był posłuszny i wypełniał wolę Boga, dopóty był mądry i niósł mądrość. Jednak kiedy się zbuntował i przestał wykonywać wolę Bożą, to tą mądrość stracił skutkiem tego, że zyskał świetność czyli poparcie innych aniołów w swoim buncie.

Znowu eon Lucyfer, to po prostu nazwa dla istot które niosą mądrość, czyli wypełniają prawo i wolę Boga. Mojżesz uwalniając Izrael, dając Prawo Boże i wypełniając wolę Boga, był niosącym mądrość, czy też światło. Ponownie gnostycy uważający Boga Izraela za głupca, uważają zatem, że kłamstwa diabła to jest niesienie mądrości.

A zwykli ludzie z uwagi na fakt, że słowo Lucyfer to nazwa z innego języka, uważają te słowo za negatywne, zaś gnostycy za słowo pozytywne. Tylko, że ta nazwa z punktu widzenia Biblii, to określenie dla ludzi czy aniołów czyniących wolę Boga.

Musimy myśleć prosto…

(25) W tym momencie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom (prostaczkom).

Ew. Mateusza 11

Nasz umysł generalizuje i pomija ważne szczegóły. Gnostycy dla zdobycia swoich wyznawców uczynią z ewangelii Jana ewangelie gnostyków, a Isusa eonen zwanym „Logos”. Tymczasem cały gnostycyzm, to prosta sztuczka diabła, aby uczynić z atrybutów Boga i ze światła wyższe bóstwa.

Każdy zbutowany człowiek pełen pychy, będzie uważał swoje myśli za mądrość i będzie podatny na kłamstwa gnozy, że jakaś tam eonka „Zofia” chce go wyzwolić od Demiurga i jego złego świata materii.

Sama zatem nazwa Babilon czyli „brama bogów” oznacza po prostu kłamstwo diabła, że czy to anioł czy człowiek, może stać się bogiem wyższym od Demiurga.

Zobaczmy, wszystkie religie cechuje nienawiść do świata materii, czyli świata, w którym żyją ludzie i który stworzył Bóg.

Hinduizm czy buddyzm dąży do nirwany, czyli wyzwolenia się ze świata materii.

Chrześcijaństwo czy Islam dążą do tego,  aby człowiek wszedł  do nieba, raju i przestał żyć na ziemi.

Judaizm podobne głosi tezy – nienawiść do ziemi i do człowieka stworzonego tutaj na ziemi na obraz i podobieństwo Boga.

Jednak żadna z tych religii nie wprowadziła swoich celów, nie uczyniła z ziemi raju, czy nie doprowadziła swoich wyznawców do innych wymiarów. To wszystko jest kłamstwem!!!

Dodatkowo diabeł tworzy kolejne kłamstwa, aby ludzie zaczęli wierzyć, że mogą być bogami. Te kłamstwa zaprzeczają same sobie!!!

Jednak znowu zauważmy coś ciekawego. Gnoza to podstawowe kłamstwo diabła. Kłamstwo, że można być bogiem w jakimś wyższym świecie, którego to świata nie stworzył Bóg.

Gnoza jest nam wbijana do głów poprzez system edukacji. A to oznacza, że jak ktoś ma wyższe wykształcenie, to może wzrastać w nim pycha i arogancja. Czyli cechy gnozy, jakie przez system edukacji naucza nas diabeł.

Zobaczmy, ludzie w szkołach zostali nauczeni teorii heliocentryzmu, którą traktują jako fakt i naśmiewają się z ludzi głoszących płaską ziemię, choć na heliocentryzm nadal nie ma dowodów. To pokazuje, że obecny system edukacji promuje gnostycyzm, czyli pychę, że posiada się jakąś widzę, a ta wiedza to tak naprawdę wielkie kłamstwo. Zobaczmy te słowa:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Ew. Jana 3

Isus (Jezus) nauczał wypełniania Prawa Bożego, gdyż przez wypełnianie tegoż Prawa ludzie zdobywają mądrość. Diabeł – poprzez Pawła i innych swoich posłańców – naucza, aby to Prawo nie tylko nie wypełniać, ale aby to Prawo łamać. Zatem słowo Lucyfer co znaczy??? Zależy co dla kogo jest mądrością – czy wypełnianie tego Prawa i pokazanie, że się wierzy Bogu, czy łamanie tego Prawa i pokazanie, że się wierzy diabłu.

Słowo Lucyfer to tak naprawdę uczynienie z atrybutu ludzi wypełniających Torę kolejnego boga, który to bóg nakazuje łamać Torę.

To wszystko pokazuje, jak niebezpieczna i zwodnicza jest gnoza.

…cdn


14 myśli w temacie “Upadek Lucypera – jego kłamstwo w pełni ujawnione!

 1. Witam. Mogę prosić pana o listę zarzutów wobec działalności Pawła? Chodzi mi o wymienienie wszystkich zarzutów jeden po drugim w formie prostej listy bez rozpisywania się w dłuższe artykuły albo przynajmniej trzech największych zarzutów, które powodują te całe kontrowersje i uargumentowania każdego z tych zarzutów tylko jednym najbardziej kontrowersyjnym dla pana wersetem w każdym pojedynczym przypadku. Dziękuję.

  Polubienie

   1. Niech będzie Pochwalony! Mam nadzieję ,że mi pan odpowie (nie wiedzialem gdzie indziej sie z panem skontaktowac niz w sekcji komentarzy). Mam do pana ważne pytanie. Czy chodzi pan do kościoła ? Przeczytalem pare pana artykułów wraz z przytoczeniami z Biblii i zauważyłem że kosiciół błednie interpretuje Słowo Boże . Na przyklad skladając hołdy posążkom i obrazkom a przecież Boga nie mozna sprowadzac do czegos takiego. W Watykanie już od dawna siedzi diabeł a wiele ksieży uważa to miejsce za stolicę Boga. Od dziecka byłem uczony do chodzenia do kosciola jednak teraz nie wiem co robić, jak moge sie kontaktowac z Bogiem? Proszę o pomoc .

    Polubienie

   2. Witam serdecznie!
    Proszę pisać ewentualnie na adres email: kamilesq@gmail.com – tam wiadomość nie umknie mojej uwadze.

    Do kościoła nie chodzę z przyczyn raczej oczywistych, które można też wywnioskować z treści artykułów na blogu. I to właśnie głównie dlatego, jak sam Pan zauważył, że kościół, jak i każda inna religia nie nauczają prawdziwego Słowa Bożego.

    Łamanie II Przykazania, czyli czczenie bałwanów, to ciężki grzech, którego obecnie dopuszcza się mnóstwo ludzi, zwłaszcza w Polsce.

    Jeśli potrzebuje Pan jasnych wskazówek, co do tego jak postępować, to proponuję Panu przeczytać Ewangelię Mateusza, pierwszą księgę Nowego Testamentu i dogłębnie zastanowić się nad treścią nauk, jakie wypowiada tam Jezus Chrystus. Proszę by zwrócił Pan szczególną uwagę na rozdziały 5, 6 i 7, w których zawarte jest kazanie Pana Jezusa będące odpowiedzią na to, co powinien czynić każdy z nas wierzących w Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa.

    Pozdrawiam z Bogiem!

    Polubienie

  1. Niezupełnie o to chodziło, ale jeśli te wersety są fundamentem tego poglądu, że Paweł źle nauczał, to chce zauważyć, że:

   Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, całkiem sporo takich historii w ST. Akurat Paweł się powoływał na historie z Abrahamem. Został on usprawiedliwiony bo uwierzył Bogu, że rozmnoży go w liczny tłum. Jezus działając na ziemi postępował w identyczny sposób w stosunku do niektórych ludzie, których spotykał -zostawali usprawiedliwiani i uzdrowieni z łaski przez wiarę. Całkiem możliwe, że ci wszyscy ludzie którzy myli chorzy przestrzegali dziesięciu przykazań, a mimo to byli chorzy.

   „Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa”

   Czy kobieta została usprawiedliwiona z łaski przez wiarę?
   – Została. O co z chodzi z tymi zarzutami, że Paweł źle nauczał?
   Ten mechanizm w dalszym ciągu obowiązuje, bo uczynki to jedno ,a wiara – drugie.

   Nasze życie jako wyznawców Pana Jezusa nie opiera się jedynie na uczynkach, ale na wierze, bo to ona jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, bo to ona daje wszystkiemu początek. Nawet Pan Jezus mówił, że bez wiary nie da się uczynić żadnego cudu gdy był w swoich rodzinnych stronach. Łaska -> Wiara -> Uczynki. Nasze grzechy są zerowane wskutek łaski bożej i naszej wiary w to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy a jego krew oczyszcza nas z dotychczasowych grzechów.

   Paweł nigdy nie zakwestionował dekalogu. Listy, które mają związek z jego postacią są zapełnione wzmiankami o uczynkach i zachętą do ich czynienia, zachęcając czytelnika do pobożności, miłości, która nie jest subiektywnymi odczuciami – trudno miłość pomylić z nienawiścią.
   Paweł bronił zachowywania dziesięciu przykazań (1 Kor 7:19-20), zaś krytykował przepisy prawa co przez wielu jest mylone i to wynika chyba z tego, że dekalog nie jest w Biblii określony jednym, konkretnym słowem które oznaczałby właśnie tylko i wyłącznie nawiązanie do dziesięciu przykazań, ale wpisuje się on po prostu w nazwy: prawo, przykazania, przepisy, zakon…
   Co za tym idzie bardzo łatwo jest się pomylić co tak naprawdę Paweł miał na myśli, ponieważ jeśli Bóg przez Mojżesza przykazał dokonywać obrzezki, to można to interpretować w ten sposób, że obrzezanie było jednym z przykazań Boga.

   Proszę wziąć sobie do serca, że gdyby nie krytykował przepisów prawa, a z gorliwością ich nauczał, to by wyszło na to, że Jezus Chrystus nie złożył doskonałej ofiary za nasze grzechy. Przepisy prawa musiały legnąć w gruzach wraz z chwilą gdy Jezus umarł i zmartwychwstał. Gdyby Paweł nauczał inaczej, to ludzi dalej chcieliby składać ofiary za grzechy ludzi jak to prawo właśnie nakazywało. Obalenie tego prawa polega na tym, że Jezus Chrystus przerwał ten proces. A te ofiary już dalej nie powinny być składane, bo została złożona jedna – doskonała. Jak zatem widać, przepisy prawa legły w gruzach, a gdy jeden przepis przestał obowiązywać, to dlaczego inne miały się ostać? Uważam, że pewnych rzeczy należy przestrzegać, ale czy ważne jest obrzezywanie? Powinniśmy kamieniować cudzołożników? Ważne jest obrzezanie serca, czyli zachowywanie dziesięciu przykazań. Nie pod groźbą kary, ale z miłości do Boga. Na tym polega obrzezka serca. Dziesięć przykazań jest ku życiu, ale przepisy prawa ku śmierci. Jego przykazania są proste i łatwe do wykonania, ale czy przepisy prawa są proste i łatwe do wykonania dla ludzi, którzy nie mają dziesięciu przykazań wypisanych w sercu? Za każdą przewinę, za każdy grzeszek składanie ofiar z trzody? Nieprzerwana rzeź zwierząt, co już samo w sobie prowadzi ku śmierci. To nie jest proste i łatwe wywiązać się z wszystkich przepisów prawa. Co innego wywiązać się z przestrzegania dziesięciu przykazań.

   Powiem tak. Zarzucanie Pawłowi, że głosił teologie „raz zbawiony z łaski przez wiarę na zawsze zbawiony bez żadnych uczynków” jest błędna, a on sam jej nie reprezentował. Twierdzi się, że to zbór w Efezie odrzucił Pawła. Polecam jednak panu przeczytać werset z Dziejów Apostolskich 20:15-38

   15. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy do Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu,
   16. gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
   —> 17. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. 37. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go,
   38. smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. starsi zboru 35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. <—

   Odpowiem tak jak Piłat: nie znajduje winy w tym człowieku.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

   1. W takim razie proszę podać takie przykłady z ST, ponieważ ja się w nim nie spotkałem z przypadkami ułaskawienia z wiary. Nie ma czegoś takiego w całym ST.

    Przykład Abrahama jest zupełnie nietrafiony. Właściwie to apostoł Jakub – osobisty uczeń Jezusa wyjaśnił to dobitnie, obalając herezje Pawła o zbawieniu z wiary, jak i Twoje dalsze twierdzenia.

    Proszę oto dowód:

    List Jakuba 2
    (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

    (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

    (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

    (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

    (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

    (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

    (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

    (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

    (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

    To samo tyczy się przykładu niewiasty, której  córkę uzdrowił Jezus. Ten przykład mówi o uzdrowieniu, a nie o zbawieniu, więc o czym mowa??

    Owszem, Paweł notorycznie krytykował Prawo Boże, a Dekalog jest jego nieodłączną częścią, bluźniąc przy tym Autorowi tegoż Prawa, czyli Bogu.

    Oto kilka dowodów:

    List do Galacjan 3

    (10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

    (11)A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

    (12)Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

    (13)Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

     List do Hebrajczyków 7

    (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,

    (19) Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

    List Pawła do Kolosan 2

    (14) Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

    Przecież to są jawne bluźnierstwa!
    Jak można nazwać Prawo Boże dane ludziom dla ich dobra i ochrony (nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż) czymś co jest skierowane przeciwko nam???

    Trzeba być totalnym oszustem by wypowiadać w ogóle takie twierdzenia.

    Napisałeś, że:

    „bardzo łatwo jest się pomylić co tak naprawdę Paweł miał na myśli, ”

    …czy sugerujesz więc, że Bóg po wysłaniu Jezusa na ziemię stwierdził, że to za mało i postanowił dorzucić Pawła, którego tak trudno byłoby zrozumieć??
    Czy sądzisz, że Bóg chciałby być źle zrozumiany z powodu swego rzekomego sługi?
    Przecież to nonsens, nie uważasz?

    Dalej napisałeś inne zdanie sprzeczne ze słowami Jezusa:

    ” Przepisy prawa musiały legnąć w gruzach wraz z chwilą gdy Jezus umarł i zmartwychwstał. ”

    Zobacz więc co powiedział Jezus:

    Ew.Mateusza 5
    (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

    (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

    (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

    (20) A mówię wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

    Jak w Królestwie będą nazywane osoby, które unieważnią choć jedno najmniejsze przykazanie???

    Najmniejszymi!

    Więc co robi Paweł krytykując Zakon?? Sprzeciwia się nauce Jezusa.

    A co jest napisane o wejściu do Królestwa? O wierze czy sprawiedliwości???

    „Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

    Proste. Sprawiedliwośc to posłuszeństwo wobec Boga i Jego Prawa.

    Co do przestrzegania wszystkich zapisów Prawa, to nie bierzesz w ogóle pod uwagę jednej, fundamentalnej sprawy.
    Izraelici, zostali wygnani z Ziemi Objecanej i żyją w rozproszeniu…

    List Jakuba 1
    (1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

    …tak więc nie jest możliwe by wykonywali oni wszystkie Prawa będąc w niewoli u innych narodów. Przecież to jest logiczne i oczywiste.

    Jezus był ostatnią ofiarą i dał na jej podstawie Nowe Przymierze oparte nadal na Zakonie, ale z wyłączeniem ceromonii ofiarnych, ponieważ…

    Ew.Jana 4
    (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

    (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

    Jezus to wszystko wyjaśnił w prosty sposób, a herezje Szawła wszystko zagmatwały i tyle.

    Twierdzisz, że zbór w Efezie nie odrzucił Pawła, a podpierasz się przy tym Dziejami autorstwa fałszywego ewangelisty Łukasza – ucznia Pawła.

    A co powiedział Jezus???

    Apokalipsa 2
    (1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

    (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

    Czyżbyś nie czytał Apokalipsy???
    Najważniejszego proroctwa danego od Jezusa???

    Na koniec rzucasz słowami Piłata w odniesieniu do Pawła 😮

    I tym sposobem pokazałeś sam, że podmieniasz sobie Pawła w miejsce Jezusa.

    To jest bluźnierstwo! Nie widzisz tego??? 😦

    Pozdrawiam.

    Polubienie

  2. UCIĘŁO MI TREŚĆ KOMENTARZA…

   Powiem tak. Zarzucanie Pawłowi, że głosił teologie „raz zbawiony z łaski przez wiarę na zawsze zbawiony bez żadnych uczynków” jest błędna, a on sam jej nie reprezentował. Twierdzi się, że to zbór w Efezie odrzucił Pawła. Polecam jednak panu przeczytać werset z Dziejów Apostolskich 20:15-38

   15. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy do Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu,
   16. gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
   —> 17. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. 37. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go,
   38. smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. starsi zboru 35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. <—

   Odpowiem tak jak Piłat: nie znajduje winy w tym człowieku.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

  3. KURCZĘ ZNOWU MI UCIĘŁO CHYBA PRZEZ TE STRZAŁECZKI, MOŻE TERRAZ SIĘ UDA BEZ NICH

   Powiem tak. Zarzucanie Pawłowi, że głosił teologie „raz zbawiony z łaski przez wiarę na zawsze zbawiony bez żadnych uczynków” jest błędna, a on sam jej nie reprezentował. Twierdzi się, że to zbór w Efezie odrzucił Pawła. Polecam jednak panu przeczytać werset z Dziejów Apostolskich 20:15-38

   15. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy do Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu,
   16. gdyż Paweł postanowił ominąć Efez, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie.
   17. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła.
   18. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji.
   19. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich.
   20. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach,
   21. nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.
   22. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka
   23. oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście.
   24. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
   25. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie.
   26. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi,
   27. bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.
   28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
   29. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
   30. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
   31. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.
   32. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
   33. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.
   34. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy.
   35. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.
   36. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.
   ****37. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go,***
   38. smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt.

   Tak się zachowywali w stosunku do Pawła starsi zboru w Efezie. Ci sami, którzy mieli go później odrzucić.
   To nie byli pierwsi lepsi ludzie nieugruntowani w wierze, ale osoby, które stały na czele tamtego kościoła, Którzy mu przewodzili. Powinno to dawać do myślenia.
   W Objawieniu Jana chwali Jezus może tych ludzi, ale nie dlatego, że odrzucili Pawła. Paweł im prorokował, że kościół w Efezie zostanie zdziesiątkowany przez odstępstwo. Ostrzegł ich. Później w Tymoteusza mówi, że się od niego odwrócili, ale jest także napisane jakie nauki głosiły tamte osoby, które się odwróciły od Pawła. Proszę przeczytać. Proszę również zwrócić uwagę, że Paweł pozdrawia Onezyfora czyli nie wszyscy się od niego odwrócili. Dziwnie, że ten, który wyświadczał mu miłość się od niego nie odwrócił? Po tym mieliśmy poznawać kto jest uczniem Pana.

   Jezus pięknie to ujął w Jana 13:34-35
   34. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
   35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

   Odpowiem tak jak Piłat: nie znajduje winy w tym człowieku.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

   1. W takim razie proszę podać takie przykłady z ST, ponieważ ja się w nim nie spotkałem z przypadkami ułaskawienia z wiary. Nie ma czegoś takiego w całym ST.

    Przykład Abrahama jest zupełnie nietrafiony. Właściwie to apostoł Jakub – osobisty uczeń Jezusa wyjaśnił to dobitnie, obalając herezje Pawła o zbawieniu z wiary, jak i Twoje dalsze twierdzenia.

    Proszę oto dowód:

    List Jakuba 2
    (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

    (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

    (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

    (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

    (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

    (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

    (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

    (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

    (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

    To samo tyczy się przykładu niewiasty, której  córkę uzdrowił Jezus. Ten przykład mówi o uzdrowieniu, a nie o zbawieniu, więc o czym mowa??

    Owszem, Paweł notorycznie krytykował Prawo Boże, a Dekalog jest jego nieodłączną częścią, bluźniąc przy tym Autorowi tegoż Prawa, czyli Bogu.

    Oto kilka dowodów:

    List do Galacjan 3

    (10) Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

    (11)A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

    (12)Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

    (13)Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie,

     List do Hebrajczyków 7

    (18) A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,

    (19) Gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga.

    List Pawła do Kolosan 2

    (14) Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;

    Przecież to są jawne bluźnierstwa!
    Jak można nazwać Prawo Boże dane ludziom dla ich dobra i ochrony (nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż) czymś co jest skierowane przeciwko nam???

    Trzeba być totalnym oszustem by wypowiadać w ogóle takie twierdzenia.

    Napisałeś, że:

    „bardzo łatwo jest się pomylić co tak naprawdę Paweł miał na myśli, ”

    …czy sugerujesz więc, że Bóg po wysłaniu Jezusa na ziemię stwierdził, że to za mało i postanowił dorzucić Pawła, którego tak trudno byłoby zrozumieć??
    Czy sądzisz, że Bóg chciałby być źle zrozumiany z powodu swego rzekomego sługi?
    Przecież to nonsens, nie uważasz?

    Dalej napisałeś inne zdanie sprzeczne ze słowami Jezusa:

    ” Przepisy prawa musiały legnąć w gruzach wraz z chwilą gdy Jezus umarł i zmartwychwstał. ”

    Zobacz więc co powiedział Jezus:

    Ew.Mateusza 5
    (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

    (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

    (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

    (20) A mówię wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios

    Jak w Królestwie będą nazywane osoby, które unieważnią choć jedno najmniejsze przykazanie???

    Najmniejszymi!

    Więc co robi Paweł krytykując Zakon?? Sprzeciwia się nauce Jezusa.

    A co jest napisane o wejściu do Królestwa? O wierze czy sprawiedliwości???

    „Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

    Proste. Sprawiedliwośc to posłuszeństwo wobec Boga i Jego Prawa.

    Co do przestrzegania wszystkich zapisów Prawa, to nie bierzesz w ogóle pod uwagę jednej, fundamentalnej sprawy.
    Izraelici, zostali wygnani z Ziemi Objecanej i żyją w rozproszeniu…

    List Jakuba 1
    (1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

    …tak więc nie jest możliwe by wykonywali oni wszystkie Prawa będąc w niewoli u innych narodów. Przecież to jest logiczne i oczywiste.

    Jezus był ostatnią ofiarą i dał na jej podstawie Nowe Przymierze oparte nadal na Zakonie, ale z wyłączeniem ceromonii ofiarnych, ponieważ…

    Ew.Jana 4
    (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

    (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

    Jezus to wszystko wyjaśnił w prosty sposób, a herezje Szawła wszystko zagmatwały i tyle.

    Twierdzisz, że zbór w Efezie nie odrzucił Pawła, a podpierasz się przy tym Dziejami autorstwa fałszywego ewangelisty Łukasza – ucznia Pawła.

    A co powiedział Jezus???

    Apokalipsa 2
    (1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

    (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

    Czyżbyś nie czytał Apokalipsy???
    Najważniejszego proroctwa danego od Jezusa???

    Na koniec rzucasz słowami Piłata w odniesieniu do Pawła 😮

    I tym sposobem pokazałeś sam, że podmieniasz sobie Pawła w miejsce Jezusa.

    To jest bluźnierstwo! Nie widzisz tego??? 😦

    Pozdrawiam.

    Polubienie

   2. Nasz Bóg okazywał w ST mnóstwo łaski i nie uważam za potrzebne udowadnianie czy ona skutkowała kogoś zbawieniem. Według mnie skutkowała, bo choćby samo przyjście Jezusa i śmierć za nasze grzechy była z łaski Boga, a nie dlatego bo sobie na to zapracowaliśmy uczynkami. Gdyby tego aktu nie było to nie byłby odkupienia.

    Bóg okazuje łaskę komu zechce nawet bez względu na kogoś uczynki- wydawało mi się to zawsze oczywiste. Tak było odnośnie Jakuba i Ezawa, żaden z nich nie uczynił niczego dobrego ani złego, a jednego Bóg umiłował, a drugiego znienawidził. Jednemu okazał łaskę, a drugiemu nie. Zapewne miał powody bo znał przyszłość, ale skoro tak to równie dobrze może ocalić życie nienawróconego jeszcze grzesznika wiedząc, że człowiek ten zostanie zbawiony. To jest właśnie wyraz łaski, pozwolić komuś żyć i dochodzić do poznania prawdy i Boga. Gdyby nie Bóg i jego łaska, ktoś mógłby zginąć w wypadku samochodowym i nie zostać zbawiony, bo życie jego było wtedy pełne grzechu. Tak samo dzisiejsze czasy określamy mianem czasów łaski, bo Bóg daje ludziom czas na opamiętanie i zawrócenie z błędnej drogi.

    Jak napisałem wcześniej tak napisze teraz. Dziesięć przykazań nie jest określane żadnym konkretnym słowem (np. dekalog), ale ogólnikiem, słowem, które ma liczne synonimy.
    Biblia naprzemiennie używa określeń: przepisy, prawo, zakon, przykazania, wytyczne, nakazy itd. Bardzo łatwo się na tym poślizgnąć, bo słowo „przykazania” wcale nie musi oznaczać dekalogu!

    Akurat w przypadku jego stwierdzenia widać czarno na białym, że mowa o przykazaniach, bo wcześniej odwołuje się do obrzezywania. Obrzezywanie kwestionuje, a zachowywanie przykazań nie. Kto zachowuje przykazania jest jak ten, kto ma obrzezanie, ale kto ma obrzezanie, a nie zachowuje przykazań- jest jak ten co nie ma obrzezania. Kwestionowanie jednego przy zachowaniu drugiego.

    Gdyby Paweł był kłamcą, to nie pisałby tyle o potrzebie spełniania uczynków ani nie twierdziłby, że zachowywanie przykazań jest ważne. Kiepski byłby z niego kłamca, a to że świat tego nie rozumie i stworzył sobie teologie „raz zbawiony na zawsze zbawiony z łaski przez wiarę” to już problem świata, ale zarzucanie Pawłowi że tego naucza to przesada. Proszę dać listy Pawła do przeczytania dziecku o czystym umyślę, któremu nic nie zostało narzucone i niech panu powie w jaki sposób listy Pawła rozumie. Gdyby w szkole była robiona analiza tekstów Pawła i uczeń doszedłby do wniosków, że Paweł jest przeciwko uczynkom i promuje samo zbawienie z łaski przez wiarę to dostałby jedynkę. 🙂

    Tak samo państwo idą w skrajność bo nauczają, że zbawienie jest z uczynków. To proszę iść do ludzi i ewangelizować i mówić ludziom, że nie muszą najpierw uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że w jego śmierci są odpuszczone ich grzechy oraz mają życie wieczne, tylko wystarczy że będą dobrymi ludźmi i to im wystarczy do zbawienia bo będą przecież sądzeni z uczynków, a nie wiary w to że Jezus ich odkupił. 🙂 To jest dopiero kłamstwo nad kłamstwa. Czy tego właśnie nie wciska nam szatański świat? Czy tego nie reprezentują sobą poganie myśląc, że „będąc dobrymi ludźmi” osiągną zbawienie bez wiary? Nie można iść jedną ani drugą skrajność, a państwo poszliście w drugą skrajność uważając, że człowiek zostaje zbawiony tylko z samych uczynków.

    „Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.”

    Polubienie

   3. Owszem Bóg na łamach ST okazywał pewien rodzaj łask, ale zawsze w takich przypadkach miał przy tym określone wymagania i nigdy nie zdarzyło się, by pozostawił jakikolwiek występek bez konsekwencji, czyli rodzaju kary. Nie ma nigdzie mowy o tym, by grzech został potraktowany jakąś miłosierną łaską nie potwierdzoną skruchą i posłuszeństwem wobec wyroku.

    Idealnym tego przykladem jest występek króla Dawida, który zapałał rządzą wobec żony Uriasza Chetyty – Batszeby i posyłajac go na pewną śmierć następnie zbliżył się do niej, posuwając się jednocześnie do morderstwa i cudzołustwa.

    Bóg okazał Dawidowi łaskę, ale czy pozostawił go bez kary i zastosował jakiś rodzaj cudownego miłosierdzia???

    Nie. Otóż Bóg dał mu do wyboru 3 rodzaje kary i Dawid wybrał plagę na Izraelitach i Bóg posłał anioła niszczyciela, który zgładził bodajże 70 000 Izralitów.

    Po to mamy cały ST i historię Ludu Bożego, aby zrozumieć postępowanie Boga i Jego postawę wobec grzechu wynikającego z łamania Jego Prawa.

    Temu prosiłem Cię o przykłady z ST, ponieważ znam je dobrze i rozumiem oczekiwania Boga, który z istoty Prawa nigdy nie zrezygnował, ponieważ jest ona podstawą istnienia człowieka na Ziemi.

    I należy zrozumieć, że posłanie Syna Bożego na Ziemię, owszem jest rodzajem łaski dla ludzi, ale nie dla tych, którzy nie zaprzestaną grzeszyć.

    A czym jest grzech???

    Jest łamaniem Prawa Bożego, czyli głównie 10 Przykazań i całej reszty, którą jasno Syn Boży sprecyzował podczas pobytu na Ziemi, przypieczętowując to swoją śmiercią.

    Temu Jezus kazał słuchać tylko Jego słów, ponieważ są to słowa przekazane od Boga i wykonując tylko je można uzyskać zbawienie w nadchodzącym wielkim ucisku i wejście do Królestwa.

    Ew.Mateusza 7
    (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

    (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

    (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

    (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

    (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

    (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

    (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

    (28) A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

    (29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

    Przykład Jakuba i Ezawa jest równie wymowny. Ezaw był pierworodnym i jemu przypadało błogosławieństwo ojca, ale czy nie wiesz, że wzgardził nim za miskę zupy???
    Ponadto Ezaw sprawiał ciągłe problemy bratając się ze skażonym ludem Kanaanu, czego Bóg zakazał swym sługom. Natomiast Jakub był mężem sprawiedliwym o bogobojnym.

    Proszę przeczytać Ks.Abdiasza. Jest tam opisany cały wyrok Boga na Ezawie i Jego rodzie za wszystkie jego złe….UCZYNKI!

    Wracając do Prawa Bożego…

    Tak, Dekalog jest nazwą ogólną, odnoszącą się do 10 Przykazań. Przykazania są także poza Dekalogiem, racja. Istnieje jeszcze Zakon.

    I jaki jest w tym sęk? Ano taki:

    Dekalog + Przkazania = Zakon

    Dekalog jest podstawą istnienia człowieka na Ziemi.

    Przykazania (przepisy ceremonialne i moralne) są wyznacznikami postępowania stworzonymi dla Izraelitów, które były swoistą Konstytucją dla państwa Izraela, aby mógł właściwie funkcjonować w szatańskim świecie. Przymierze na Synaj to potwierdza, a gdy zostało zbrukane przez Izraeliów, Bóg ich rozproszył po świecie pozostawiając jedynie Królestwo Judy zniszczone ostatecznie przez Rzymian.

    Pozostał więc Dekalog, a przepisy ceremonialne zostały zastąpione ofiarną śmiercią Jezusa, który to wyłożył przykazania moralne w nowej formie nadal opartej o Zakon.

    Bóg po prostu dostosował wymogi do nowej sytuacji, w której szatan został skazany na wyrok, a Jezus został wywyższony do rangi Króla w nadchodzącym Królestwie Bożym.

    Ale podstawą wejścia do tego Królestwa jest dostosowanie się do przykazań Jezusa ściśle opartych na Prawie moralnym i Zakonie, który Jezus przecież także wypełniał.

    A dostosowanie się i postępowanie według tych przykazań Jezusa o Prawo Boże jest elimancją grzechu i odwróceniem się od swych grzechów, łamiacych te przykazania.

    CZYM WIĘC TO JEST, JAK NIE PEŁNIENIEM UCZYNKÓW, DOBRYCH UCZYNKÓW, TAK SAMO JAK PEŁNIŁ JE JEZUS???

    MAMY GO NAŚLADOWAĆ, CZYŻ NIE???

    Paweł pisze wiele. Próbowano mnie indoktrynować w sekcie śwadków jehowy, ponieważ miałem praktykujacych rodziców w młodości i z listami Pawła miałem stycznosć kilka razy w tygodniu. Nigdy nie mogłem się do nich przekonać, ponieważ jego nauki w wielu miejacach zaprzeczają sobie. Mając 15 lat zrezygnowałem z religii i po 20 roku życia wracając do Słowa Bożego i poznając, że to właśnie nauki Pawła są fundamentem chrześcijańskich doktryn religijnych, porzuciłem religię i szawłowe herezje stawiając jedynie na słowa Boga Ojca, nauki Jego Syna Jezusa.

    I tak na koniec…

    Proszę sobie wyobrazić, że na ziemi jest masa dobrych ludzi, którzy nawet nie mieli szansy zetknąć się z Dobrą Nowiną.

    Czy skazałbyś ich tylko dlatego, że diabeł zablokował im dostęp do niej???

    Czy wolałby zbawić grzeszników mówiących o swej wierze, pozostając złymi i łamiącymi przykazania???

    Proszę się nad tym dobrze zastanowić, ponieważ jak już pokazałem na słowach apostoła Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa.

    List Jakuba 2
    (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

    (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

    (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

    (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

    (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

    (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

    I jeszcze to…czy mówi Ci coś jak Sąd Ostateczny???

    Apokalipsa 20
    (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

    (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

    (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

    Pozdrawiam i z Bogiem.

    Polubione przez 1 osoba

   4. „Owszem Bóg na łamach ST okazywał pewien rodzaj łask, ale zawsze w takich przypadkach miał przy tym określone wymagania i nigdy nie zdarzyło się, by pozostawił jakikolwiek występek bez konsekwencji, czyli rodzaju kary. Nie ma nigdzie mowy o tym, by grzech został potraktowany jakąś miłosierną łaską nie potwierdzoną skruchą i posłuszeństwem wobec wyroku.”

    Ale powtórze. Dlaczego państwo zarzucacie Pawłowi, że głosi ze uczynki nie są ważne i samo zbawienie mamy z łaski przez wiarę?
    On niczego takiego nie głosi, ale sam stwierdza, że staniemy przed sądem i będziemy rozliczani ze złych i dobrych uczynków:

    2 Kor 5:9-10
    9. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
    10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
    (BT)

    „Bóg okazał Dawidowi łaskę, ale czy pozostawił go bez kary i zastosował jakiś rodzaj cudownego miłosierdzia???”

    Nie, ale Jezus ułaskawił kobietę cudzołożnice, mówiąc jej „idź i nie grzesz więcej”. Być moze wynikało to z tego, że Jezus mają wgląd w serce człowieka widział to, że ta kobieta uwierzyła w to kim jest, i to jej wiara ją usprawiedliwiła w jego oczach. Dobrze wiemy, że powinna zostać ukamieniowana wg prawa, więc Jezus nie wypełnił prawa o kamieniowaniu cudzołożnic, ale okazał jej zmiłowanie.

    „Jest łamaniem Prawa Bożego, czyli głównie 10 Przykazań i całej reszty, którą jasno Syn Boży sprecyzował podczas pobytu na Ziemi, przypieczętowując to swoją śmiercią. Temu Jezus kazał słuchać tylko Jego słów, ponieważ są to słowa przekazane od Boga i wykonując tylko je można uzyskać zbawienie w nadchodzącym wielkim ucisku i wejście do Królestwa.”

    Wierzę, że do Królestwao niebieskiego wejdą również ludzie, którzy w ostatniej chwili przed śmiercią ukorzą się przed Bogiem, przeproszą za swoje postępowanie i przede wszystkim uwierzą, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i jego krew zmyła ich dotychczasowe grzechy. Takich nawróceń w czasach wielkiego ucisku będzie całe mnóstwo. Taki człowiek być może godzinę przed własną męczeńską egzekucją nie zdąży sobie zapracować uczynkami na zbawienie. Po prostu zaakceptował łaskę Boga, uwierzył w swoim sercu i w chwili śmierci nie zaparł się Jezusa. Będzie zbawiony? Całkiem możliwe, pismo daje ku temu podstawy, ale mimo wszystko dużo też zależy od tego jakie życie prowadził, bo jak ktoś zgwałcił brutalnie dwadzieścia dzieci i zamordował to nie wiem czy takie oddalenie się od Boga mógłby zaowocować życiem wiecznym, trochę wątpliwe, a nawet bardzo.
    Należy także mieć na uwadze, że Biblia nam głosi, że nie wszyscy ludzie podlegają pod sąd, ale ze śmierci przeszli do życia. Jeśli ktoś zaakceptował Jezusa i się nieustannie uświęca, to taka osoba nie podlega sądowi.

    Jn 5:24
    24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

    W Objawieniu Jana jest też coś ciekawego napisane, otóż:

    Obj. 2:10-11
    10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
    11. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.
    (BW)

    Czy wytrwałość w czasie prześladowań i wiara w obietnice są uczynkiem?
    Wg mnie jeśli ktoś wierzy, to już mu jest to poczytane za dobry uczynek. Zatem wiara jest niejako uczynkiem. W tym powyższym przykładzie dzięki wierze i wytrwałości człowiek osiąga zwycięstwo. Taka osoba, nie podlega drugiej śmierci, a zatem nie podlega sądowi Bożemu.

    „Tak, Dekalog jest nazwą ogólną, odnoszącą się do 10 Przykazań. Przykazania są także poza Dekalogiem, racja. Istnieje jeszcze Zakon.
    I jaki jest w tym sęk? Ano taki:
    Dekalog + Przkazania = Zakon

    Dekalog jest podstawą istnienia człowieka na Ziemi.
    Przykazania (przepisy ceremonialne i moralne) są wyznacznikami postępowania stworzonymi dla Izraelitów, które były swoistą Konstytucją dla państwa Izraela, aby mógł właściwie funkcjonować w szatańskim świecie. Przymierze na Synaj to potwierdza, a gdy zostało zbrukane przez Izraeliów, Bóg ich rozproszył po świecie pozostawiając jedynie Królestwo Judy zniszczone ostatecznie przez Rzymian.
    Pozostał więc Dekalog, a przepisy ceremonialne zostały zastąpione ofiarną śmiercią Jezusa, który to wyłożył przykazania moralne w nowej formie nadal opartej o Zakon.
    Bóg po prostu dostosował wymogi do nowej sytuacji, w której szatan został skazany na wyrok, a Jezus został wywyższony do rangi Króla w nadchodzącym Królestwie Bożym.
    Ale podstawą wejścia do tego Królestwa jest dostosowanie się do przykazań Jezusa ściśle opartych na Prawie moralnym i Zakonie, który Jezus przecież także wypełniał.”

    Dlaczego zatem nie ukamieniował kobiety skoro wypełniał te nakazy? Okazał miłosierdzie kobiecie cudzołożnej wbrew prawu, które nigdzie nie wspomina o możliwości udzielenia jej łaski? Czy państwo spełniają każde zalecenie z przepisów prawa? Moim zdaniem choćby właśnie kwestii kamieniowania nie da się pogodzić z modelem który wprowadził Jezus, i właśnie dlatego stary model przeminął, tak jak kiedyś stara ziemia przeminię. Przecież prawo kamieniowania nie może być prawem wiecznym bo ono nie będzie obowiązywać w królestwie bożym i chyba się zgodzicie. 🙂

    Co z tzw. „nowym przymierzem”?
    Wcześniej była krew zwierzęcia i pokrapianie nią ludu izraelskiego na znak zawarcia tamtego przymierza.
    Teraz mamy ofiarę z Jezusa i jego krew, która usuwa nasze dotychczasowe grzechy oraz te wszystkie nowe, które popełniliśmy w upadkach i za nie przeprosiliśmy prosząc o ich odpuszczenie.
    Czy stare nie przeminęło? Bo zgodzę się, że Izraelitów dotyczy PRZEKLEŃSTWO wynikające z tamtego przymeirza i jego złamania. Tak, przekleństwo się realizuje do dnia dzisiejszego.
    Nie mniej osób, które nie należą do Izraela ono nie dotyczy. Z niektórymi ludźmi Bóg zawarł DWA PRZYBMIERZA, a z niektórymi TYLKO JEDNO – z poganami.
    Poganie nie są pod przekleństwem tak jak obecnie są pod nim Izraelici. Dlaczego zatem nauczać nawróconych pogan rzeczy które nigdy ich nie dotyczyły? Jeśli Bóg odmowi królestwo Izraelskie i zechce znowu wprowadzić to prawo, to je wprowadzi i wszystkich o tym poinformuje.

    „CZYM WIĘC TO JEST, JAK NIE PEŁNIENIEM UCZYNKÓW, DOBRYCH UCZYNKÓW, TAK SAMO JAK PEŁNIŁ JE JEZUS???

    MAMY GO NAŚLADOWAĆ, CZYŻ NIE???”

    Mamy go naśladować, dlatego kamienowanie za nierząd nie idzie w parze z tym co Jezus głosił, zatem nauczanie o kamienowaniu jest szkodliwe. Tak samo „nie dasz żyć czarownicy”. Prześladowanie okultystek też nie idzie w parze z tym co Jezus głosił. Jezus właśnie po coś okazał ŁASKĘ tej kobiecie cudzołożnej, aby dać przykład, że ŁASKA jest ważna – nawet ważniejsza niż prawo kamienowania, które obowiązywało. Tak samo „miłosierdzia chce a nie ofiary” albo jak w Amosa jest powiedziane, że…

    Amos. 5:21-24
    21. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.
    22. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć.
    23. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf.
    24. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!
    (BW)

    Dlaczego Bóg w tym słowach mówi jednocześnie o PRAWIE (nakaz obchodzenia świąt, składania ofiar), a jednocześnie apleuje, żeby PRAWO TRYSKAŁO JAK WODA, A SPRAWIEDLIWOŚĆ JAK POTOK NIEWYSYCHAJĄCY??? Ponieważ nie miłowali bliźniego jak siebie samego, oszukiwali, cudzołożyli, zabijali. Bóg najwidoczniej zgadza się z tym co napisał Paweł:

    Rzym. 13:8-10
    8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.
    9. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
    10. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
    (BW)

    „Paweł pisze wiele. Próbowano mnie indoktrynować w sekcie śwadków jehowy, ponieważ miałem praktykujacych rodziców w młodości i z listami Pawła miałem stycznosć kilka razy w tygodniu. Nigdy nie mogłem się do nich przekonać, ponieważ jego nauki w wielu miejacach zaprzeczają sobie. Mając 15 lat zrezygnowałem z religii i po 20 roku życia wracając do Słowa Bożego i poznając, że to właśnie nauki Pawła są fundamentem chrześcijańskich doktryn religijnych, porzuciłem religię i szawłowe herezje stawiając jedynie na słowa Boga Ojca, nauki Jego Syna Jezusa.”

    Jezus też zaprzeczał sobie, ale tylko pozornie, bo jest to kwestia zrozumienia kontekstu, ale jakby się chciało oskarżyć Jezusa o sprzeczność to można to wykorzystać.

    Mat. 5:16
    16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
    (BW)

    Mat. 6:1-2
    1. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
    2. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
    (BW)

    „I tak na koniec…

    Proszę sobie wyobrazić, że na ziemi jest masa dobrych ludzi, którzy nawet nie mieli szansy zetknąć się z Dobrą Nowiną.
    Czy skazałbyś ich tylko dlatego, że diabeł zablokował im dostęp do niej???
    Czy wolałby zbawić grzeszników mówiących o swej wierze, pozostając złymi i łamiącymi przykazania???
    Proszę się nad tym dobrze zastanowić, ponieważ jak już pokazałem na słowach apostoła Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa.”

    Bóg będzie sądził ludzi sprawiedliwie, nie sądzę aby wg jednego modelu. Tych, którzy nie mieli stycznośći z Ewangelią według uczynków, ale tych, którzy mieli dostęp do Ewangelii i nawet próbowano ich zainteresować Jezusem, ale oni nie chcieli, to choćby mieli dobre uczynki to nie wiem czy zostaną usprawiedliwieni w oczach Boga. Nie wiem czy coś takiego można traktować jak odrzucenie Boga, bo przecież wielu z takich ludzi zwyczjanie w świecie jest osobami zmanipulowanymi, którzy wielu rzeczy nie rozumieją, ale w dalszym ciągu mają przecież wolną wolę i gdyby chcieli, to mogliby zrozumieć. Czy to, że są zindoktrynowani ich usprawiedliwia? Też pewnie wszystko zależy od indywidudalnego przypadku.

    „Prawdziwy apostoł Isusa nazwał samozwańczego Pawła-„NĘDZNYM CZLOWIEKIEM” za to że głosił usprawiedliwienie z wiary .
    Liczą się uczynki połączone z wiarą i posluszenstwem wobec Boga kto to podważa zaglusza własne sumienie i podąża szeroką drogą wiodącą na zatracenie.
    Co za problem wyznać wiarę? Żaden.
    A walka ze słabościami i posłuszeństwo wobec przykazań? To już wymaga pracy nad sobą.
    PROSTE .”

    Panie Bartoszu. Nie ma żadnego dowodu na to, że słowa te były kierowane bezpośrednio do Pawła. Listy Pawała i ten list akurat pięknie się uzupełniają i czytelnikowi dają poznać prawdziwą nature tego wszystkiego, bo zbawienie nie jest ani z samych uczynków, ani z samej tylko wiary. I czyny nas usprawiedliwają, i wiara nas usprawiedliwia. Rzeczy te muszą się pięknie uzupełniać.

    Natomiast stwierdzenia, że to było kierowane do Pawała i uważanie, że to dowód przypomina mi to co napisała inna osoba krytyczna w stosunku do Pawała, a prowadząca również swój blog – Liksar.

    Stwierdził on coś takiego:

    „Chrystus stwierdza w wersecie 4, że odrzucenie Pawła i innych fałszywych apostołów było rezultatem pierwszym miłości i gorliwości dla Prawdy! Co prawda Jezus (Isus) nie wymienił Pawła po imieniu, ale jest oczywiste, że Efezjanie odrzucili Pawła, a Chrystus za określenie ich kłamcami pochwalił.”

    Czyli nie ma dowodów, ale jest to oczywiste. Coś takiego jak nie ma dowodów na to, że Maryja została wniebowzięta, ale przecież wiadomo, że jest to oczywiste. 🙂 Dla katolika 🙂
    Poważnie, chcecie kroczyć na takim poziomie…?
    Czy naprawdę chcecie przekonywać ludzi do swoich racji nierzetelnością? W tamtych czasach było tylu fałszywych proroków i tylu nauczycieli, że hohoho, ale wiadomo – na pewno chodziło o Pawła bo przecież on takie straszne rzeczy głosił, że na pewno nie było żadnych innych którzy by głosili gorsze! 🙂

    Stwierdza on również, że Paweł nauczał coś w rodzaju taniej łaski. Jest to nieprawda ale nie będę się powtarzał.
    Istotniejsze jest to, że jeśli ktoś składa fałszywe świadectwo o bliźnim, to łamię tym samym przykazanie, na które się powołuje. Zarzucanie Pawłowi rzeczy, których nie głosił jest składaniem fałszywego świadectwa o bliźnim bez względu na to jakie mamy o nim zdanie.
    Ludzie krytyczni w stosunku do Pawła robią też brzydką rzecz, która polega na doszukiwaniu się w słowach Pawła bluźnierstw tam gdzie ich nie ma, wyrywaniu czegoś z większego kontekstu i twierdzeniu „bluźni!”
    Tak robili faryzeusze w stosunku do Jezusa, szukając na niego haków. Paweł napisał ‚Jezus stał się przekleństwem” – tłum krzyczy „on zluźnił!”
    A jaka jest prawda moi mili? Stał się dla nas przekleństwem czy się nie stał? Stał się. Wisząc na krzyżu ludzie na niego pluli i kiwali głowami, bluźnili mu „innych ratujesz a sam siebie nie potrafisz? zejdź z krzyża a uwierzymy że jesteś tym za kogo się podajesz!”, więc stał się dla nas przekleństwem. Czy stał się dla nas grzechem? Stał się. Skoro będąc niewinnym umarł za nasze grzechy , to stał się grzechem, który został przybity do krzyża. Bluźnierstwo? Skądże – fakt. Będąc niewinnym poniósł nasze grzechy, które zostały przybite do krzyża.
    Nie należy się w takich wycinkach doszukiwań nie wiadomo czego, a państwo tak robiliście na forum, szczególnie Cyryl.

    Czy Paweł nawiązując i oczekując tego, że chrześcijanie zostaną zabrani do nieba twierdził coś odmiennego od tego co Jezus twierdził?
    W tej kwestii też mu się zarzuca, ze nauczał czegoś nieprawdziwego.
    Tymczasem to przecież Jezus twierdził, że u Ojca jest wiele mieszkań. Czy zatem Jezus zwodził ludzi nauczając tego, że jacyś ludzie mają zostać zabrani do nieba?

    Jan. 14:1-7
    1. Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
    2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
    3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
    4. I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.
    5. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?
    6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
    7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.
    (BW)

    Kończąc. Twierdzenie, że Paweł głosił nauki których nie głosił, jest składaniem fałszywego świadectwa o nim. Jawne łamanie przykazania, wynikające z nierzetelności albo wpadnięcia w dół z napisem „religia”, gdzie przestają liczyć się fakty, rzetelność i wąsko rozumiana prawda, a na piedestale stoi chęć utrzymania w ryzach swoich przeświadczeń. Pamiętajmy. Jakim sądem sądzimy, takim i nas osądzą i nie daj Boże, żeby niektórzy ludzie którzy głoszą, że Paweł zwodził sami nie zostali o to oskarżeni.

    Państwo po prostu dużo ryzykują głosząc takie rzeczy. Jeśli Paweł został powołany z nadania Boga, to państwo nie walczą z człowiekiem, ale z zamysłem Boga.

    Jan. 7:24
    24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.
    (BW)

    Polubienie

   5. „Ale powtórze. Dlaczego państwo zarzucacie Pawłowi, że głosi ze uczynki nie są ważne i samo zbawienie mamy z łaski przez wiarę?
    On niczego takiego nie głosi, ale sam stwierdza, że staniemy przed sądem i będziemy rozliczani ze złych i dobrych uczynków”

    Jak to dlaczego? Jak to nie uczył o zbawieniu przez łaskę z samej wiary???

    List do Rzymian
    3:28 Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.

    11:6 A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

    List do Galacjan 2
    16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

    Jak myślisz, skąd niby wzięła się nauka o zbawieniu z samej wiary, którą wyznają miliony zwiedzonych Chrześcijan, jak nie od Pawła, piszącego takie herezje jak powyżej???

    Jezus niczego podobnego nie nauczał.

    ” Nie, ale Jezus ułaskawił kobietę cudzołożnice, mówiąc jej „idź i nie grzesz więcej”. Być moze wynikało to z tego, że Jezus mają wgląd w serce człowieka widział to, że ta kobieta uwierzyła w to kim jest, i to jej wiara ją usprawiedliwiła w jego oczach. Dobrze wiemy, że powinna zostać ukamieniowana wg prawa, więc Jezus nie wypełnił prawa o kamieniowaniu cudzołożnic, ale okazał jej zmiłowanie.”

    Otóż to, Jezus powiedział grzesznicy:

    Ew.Jana 8
    (10) A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?

    (11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

    „ODTĄD JUŻ NIE GRZESZ”

    Prosta sprawa. Warunkiem uzyskania zbawienia jest zaprzestanie grzesznego życia, czyli przestrzeganie Przykazań, a ich przestrzeganie jest niczym innym jak pełnieniem dobrych uczynków wynikajacych z Prawa jakie dał Bóg.

    I jest to jedyna szansa na zbawienie, jakie człowiek może zapewnić sobie jeszcze za życia. Z takim właśnie przekazem został posłany przez Boga Jezus, aby każdy człowiek mógł uzyskać zbawienie zaprzestając grzeszenia. Taka zmiana może zostać potraktowana łaską, ale jest uwarunkowana tym, że należy zacząć przrstrzegać przykazań. Sama wiara niczego nie daje. Niestety.

    ” Wierzę, że do Królestwao niebieskiego wejdą również ludzie, którzy w ostatniej chwili przed śmiercią ukorzą się przed Bogiem, przeproszą za swoje postępowanie i przede wszystkim uwierzą, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i jego krew zmyła ich dotychczasowe grzechy. ”

    W tej chwili jest to nonsensem. Ludzie, którzy umrą np. dzisiaj (wyznając jedynie swą wiarę w tej ostatniej dla nich chwili) będą poslegali pod Sąd ostateczny i sądzeni z uczynków. Apokalipsa wyraźnie to potwierdza:

    Apokalipsa 20
    (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

    (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

    „I BYLI OSĄDZENI, KAŻDY WEDŁUG UCZYNKÓW SWOICH”

    Jest napisane jak byk. Chcesz polemizować? Polemizujesz z samym Bogiem 😮

    ” Takich nawróceń w czasach wielkiego ucisku będzie całe mnóstwo. Taki człowiek być może godzinę przed własną męczeńską egzekucją nie zdąży sobie zapracować uczynkami na zbawienie. Po prostu zaakceptował łaskę Boga, uwierzył w swoim sercu i w chwili śmierci nie zaparł się Jezusa. Będzie zbawiony? Całkiem możliwe, pismo daje ku temu podstawy, ale mimo wszystko dużo też zależy od tego jakie życie prowadził, bo jak ktoś zgwałcił brutalnie dwadzieścia dzieci i zamordował to nie wiem czy takie oddalenie się od Boga mógłby zaowocować życiem wiecznym, trochę wątpliwe, a nawet bardzo.
    Należy także mieć na uwadze, że Biblia nam głosi, że nie wszyscy ludzie podlegają pod sąd, ale ze śmierci przeszli do życia. Jeśli ktoś zaakceptował Jezusa i się nieustannie uświęca, to taka osoba nie podlega sądowi.”

    Czasy końca to inna sprawa…wtedy wszyscy pozostali przy życiu ludzie będą poddani próbie i staną przed ostatecznym wyborem i o tym także mówi Apokalipsa:

    Apokalipsa 16
    (7) I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.

    (8) A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem.

    (9) I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie opamiętali się, by mu oddać chwałę.

    (10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

    (11) I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie opamiętali się w swoich uczynkach.

    Znowu mowa o uczynkach!

    Właściwie to cała Apokalipsa mówi o karze na świecie i jego mieszkańcach wykonanej przez Boga, która dla wielu zakończy się wyrokiem śmierci. Jak więc można mówić o jakiejś  cudownej łasce???

    Nonsens.

    „W Objawieniu Jana jest też coś ciekawego napisane, otóż:

    Obj. 2:10-11”

    Owszem, tylko że listy do zborów w Apokalipsie są kierowane do określonych grup ludzi. I tak, jak powyższe wersy są skierowane do tzw. zboru w Smyrnie.

    W listach tych jest także mowa o karze dla niektórych z tych osób…

    Apokalipsa 2
    (18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.

    (19) Znam UCZYNKI TWOJE i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.

    (20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

    (21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim.

    (22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie OPAMIĘTAJĄ W UCZYNKACH SWOICH.

    (23) A DZIECI JEJ ZABIJĘ; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i ODDAM KAŻDEMU Z WAS WEDŁUG UCZYNKÓW WASZYCH.

    Nie doczytałeś tego, czy celowo pomijasz te wersy???

    Nawet nie będę tego komentował…

    „Czy wytrwałość w czasie prześladowań i wiara w obietnice są uczynkiem?
    Wg mnie jeśli ktoś wierzy, to już mu jest to poczytane za dobry uczynek. Zatem wiara jest niejako uczynkiem.”

    Kolejny nonsens…

    List Jakuba 2
    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    ” Dlaczego zatem nie ukamieniował kobiety skoro wypełniał te nakazy? Okazał miłosierdzie kobiecie cudzołożnej wbrew prawu, które nigdzie nie wspomina o możliwości udzielenia jej łaski? Czy państwo spełniają każde zalecenie z przepisów prawa? Moim zdaniem choćby właśnie kwestii kamieniowania nie da się pogodzić z modelem który wprowadził Jezus, i właśnie dlatego stary model przeminął, tak jak kiedyś stara ziemia przeminię. Przecież prawo kamieniowania nie może być prawem wiecznym bo ono nie będzie obowiązywać w królestwie bożym i chyba się zgodzicie. 🙂 ”

    Nie, nie zgodzimy się 🙂

    Popełniasz kolejne kardynalne błędy.

    Jezus nie ukamienował kobiety, ponieważ przyszedł On nadać nowe wytyczne dla przestrzegania Zakonu w sytuacji, w której praktycznie cały Izrael – Lud Boży znajduje się na wygnaniu, rozproszony po dziś dzień po całym świecie, jak i w królestwie Judy bedący pod jarzmem Imperium Rzymskiego.

    Czy tak trudno pojąć, że będąc za karę w niewoli na obcej ziemi pod prawami zaborców nie da się egzekwować własnego Prawa???

    Po to Jezus przyszedł to Prawo znodyfikować, aby wypełnianie Zakonu było nadal możliwe, za co także przypłacił życiem.

    I znowu przeczysz samemu Jezusowi!

    Ew.Mateusza 5
    (17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.

    (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.

    Nie widziałem osobiście aby niebo i ziemia przemineły i żeby wszystkie proroctwa już się wypełniły, więc nie rozumiem o czym Ty prawisz 🙂

    Ja osobiscie wypełniam takie prawa jak, np. odrzucenie nieczystych pokarmów, lub powściągliwość w czasie nieczystości żony. Żyjąc w niewoli jestem w stanie wypełniać takie Prawa.

    Na czarownice i bezbożników polować przecierz nie będziemy, ponieważ Bóg zapowiedział, że sam wykona na wyroki na grzesznikach.

    ” Co z tzw. „nowym przymierzem”?
    Wcześniej była krew zwierzęcia i pokrapianie nią ludu izraelskiego na znak zawarcia tamtego przymierza.
    Teraz mamy ofiarę z Jezusa i jego krew, która usuwa nasze dotychczasowe grzechy oraz te wszystkie nowe, które popełniliśmy w upadkach i za nie przeprosiliśmy prosząc o ich odpuszczenie.
    Czy stare nie przeminęło? Bo zgodzę się, że Izraelitów dotyczy PRZEKLEŃSTWO wynikające z tamtego przymeirza i jego złamania. Tak, przekleństwo się realizuje do dnia dzisiejszego.”

    Tak. Ofiara Jezusa była ostatnią krwawą ofiarą i Jezus wyraził się jasno:

    Ew.Jana 6
    (50) Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.

    (51) Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

    (52) Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia?

    (53) Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

    (54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

    (55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.

    (56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

    (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.

    (58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki.

    Jezus mówi o sobie, że jest chlebem, który winien spożywać człowiek, wszak jest On Słowem Bożym…

    Apokalipsa 19
    (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

    (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

    (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: SŁOWO BOŻE.

    …dlatego mamy się karmić Nim a nie jakimś Szawłem. A Słowo Boże mówi wyraźnie o posłuszeństwie wobec Boga i Jego przykazań…

    Ks.Micheasza 6
    (8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

    …natimiast picie krwi Jezusa wylanej za Nowe Przymierze oznacza, owszem odpuszczenie grzechów, ale pod warunkiem nawrócenia do Boga i Przykazań, zwłaszcza tych wytyczonych przez Jezusa, nawet w obliczu męczeńskiej śmierci.

    ” Nie mniej osób, które nie należą do Izraela ono nie dotyczy. Z niektórymi ludźmi Bóg zawarł DWA PRZYBMIERZA, a z niektórymi TYLKO JEDNO – z poganami.
    Poganie nie są pod przekleństwem tak jak obecnie są pod nim Izraelici. Dlaczego zatem nauczać nawróconych pogan rzeczy które nigdy ich nie dotyczyły? Jeśli Bóg odmowi królestwo Izraelskie i zechce znowu wprowadzić to prawo, to je wprowadzi i wszystkich o tym poinformuje.”

    Tak, Izraelici do dziś są pod przekleństwem i niemożność życia w Ziemi Obiecanej gdzie mogli by nadal pełnić Zakon w 100% jest także wynikiem kary jaką zesłał na nich Bóg, wszak tylko kłamca Szaweł nazwał Zakon przekleństwem.

    Zakon jest błogosławieństwem od Boga!!

    A z poganami Bóg żadnego przymierza nie zawarł…to wymysł Pawła.

    Paweł ubzdurał ewangelię pokoju do pogan i nie zająknął się ani słowem o Królestwie Bożym na ziemi..bredził o wniebowstąpieniu.

    Paweł ze swa ewangelią pokoju przeczy Jezusowi:

    Ew.Mateusza 10
    (34) Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

    (35) Bo przyszedłem aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką, i synową z jej teściową.

    (36) Tak się staną wrogami człowieka jego domownicy.

    (37) Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.

    (38) I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

    (39) Ten, kto znajdzie życie swoje, utraci je, a kto straci życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

    Niestety, ale wizja Pawła jest zupełnie odmienna, ponieważ Pawła nie posłał Bóg ani Jezus, ale diabeł.

    Poza tym Jezus nie został posłany do pogan, ale do zagubionych owiec Izraela:

    Ew.Mateusza 15
    (22) I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała doń, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest ciężko dręczona przez demona.

    (23) On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.

    (24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

    (25) Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!

    (26) A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać go szczeniętom.

    (27) Ona zaś rzekła: Tak jest, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów.

    (28) Wtedy Jezus, odpowiadając jej, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.

    I słusznie niewiasta kanaanejska – poganka nawiązała do roli innych narodów.

    Owszem mogą one liczyć na wejście do Królestwa, ale tylko w przypadku bycia dobrymi ludźmi i podporządkowania się pod zwierzchnictwo Ojca i Syna oraz Narodu, Wybranego – Izraela.

    ” Dlaczego Bóg w tym słowach mówi jednocześnie o PRAWIE (nakaz obchodzenia świąt, składania ofiar), a jednocześnie apleuje, żeby PRAWO TRYSKAŁO JAK WODA, A SPRAWIEDLIWOŚĆ JAK POTOK NIEWYSYCHAJĄCY??? Ponieważ nie miłowali bliźniego jak siebie samego, oszukiwali, cudzołożyli, zabijali. Bóg najwidoczniej zgadza się z tym co napisał Paweł:”

    Ponieważ istotą Prawa Bożego jest bycie dobrym i sprawiedliwym człowiekiem pełniącym uczynki wynikające z wypełniania Przykazań – zwłaszcza tych 10 głównych, a nie obłudne obnoszenie się z wiarą poprzez celebrowanie świąt na pokaz, tak jakby miało to kogokolwiek usprawiedliwić…proste.

    Co z tego, że Paweł pisze o pobożności, skoro są to tylko słowa. Jest oczywiste, że przeplata on prawdę z kłamstwami i na tym polega sztuka zwodzenia przez diabła.

    Bóg nie ma nic do zgadzania się z jakimś człowiekiem, bo żaden człowiek nie sięga Bogu nawet do pięt.

    ” Jezus też zaprzeczał sobie, ale tylko pozornie, bo jest to kwestia zrozumienia kontekstu, ale jakby się chciało oskarżyć Jezusa o sprzeczność to można to wykorzystać.

    Mat. 5:16
    16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
    (BW)

    Mat. 6:1-2
    1. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.
    2. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
    (BW)”

    Ty widzisz sprzczność bo odnosisz się do dwóch różnych rzeczy i przeczysz sam sobie 😉

    Obłudna pobożność, czyli pokazywanie przed innymi udawanych gestów nie ma nic wspólnego z byciem po prostu dobrym człowiekiem, który jest przez innych postrzegany jako dobry a nie religijny.

    ” Bóg będzie sądził ludzi sprawiedliwie, nie sądzę aby wg jednego modelu. Tych, którzy nie mieli stycznośći z Ewangelią według uczynków, ale tych, którzy mieli dostęp do Ewangelii i nawet próbowano ich zainteresować Jezusem, ale oni nie chcieli, to choćby mieli dobre uczynki to nie wiem czy zostaną usprawiedliwieni w oczach Boga. Nie wiem czy coś takiego można traktować jak odrzucenie Boga, bo przecież wielu z takich ludzi zwyczjanie w świecie jest osobami zmanipulowanymi, którzy wielu rzeczy nie rozumieją, ale w dalszym ciągu mają przecież wolną wolę i gdyby chcieli, to mogliby zrozumieć. Czy to, że są zindoktrynowani ich usprawiedliwia? Też pewnie wszystko zależy od indywidudalnego przypadku.”

    Problem w tym, że niemal nikt na ziemi nie głosi prawdziwej Ewangelii o Dobrej Nowinie, ponieważ głoszone są wszędzie herezje Pawła. Apokalipsa mówi nam, że prawdziwa Ewangelia dotrze do każdego podczas poselstwa 3 aniołów apokalipsy…

    Apokalipsa 14
    (6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

    (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

    Kto się nie dostosuje, ten zginie. Sprawa jasna.

    Reszta modelu sądu jest jedna i Apokalipsa jak i cała Ewangelia są w tej kwestii jednoznaczne…

    SĄD Z UCZYNKÓW!!

    Apokalipsa 20

    (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich UCZYNKAMI było napisane w księgach.

    Ew.Jana 3
    (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich UCZYNKI były złe.

    (20) Każdy bowiem, kto źle CZYNI, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego UCZYNKÓW.

    (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że UCZYNKI jego są dokonane w Bogu.

    W zasadzie nie ma o czym dyskutować, no chyba że wiesz lepiej od Ojca i Syna? 😉

    Jak więc widzisz, Twe twierdzenia oparte o szawłowe nauki są kompletnie niespójne i sprzeczne ze Słowem Bożym, no ale cóż.

    Odsiew i podział na owce i kozły już się rozpoczął…

    …jedni wolą iść za Jezusem, inni za Szawłem.

    Ja wybieram Jezusa 😉

    Ew.Mateusza 7
    (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

    (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

    (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

    Pozdrawiam i kończę, ponieważ mocno zbłądziłeś i nie jest moim obowiązkiem tłumaczenie Tobie tego, kogo powinieneś słuchać i komu być posłuszny…twoja sprawa i twój wybór 😉

    Polubione przez 1 osoba

 2. Ciekawe fragmenty z 2 Księgi Henocha

  24

  Pan wezwał mnie i rzekł do mnie: „Henochu, usiądź po mojej lewej stronie z Gabrielem”. I złożyłem pokłon Panu. I Pan powiedział do mnie: „Henochu, umiłowany, wszystko, cokolwiek widzisz i wszystko, co stoi w miejscu lub porusza się, zostało doprowadzone do doskonałości przeze Mnie, Ja, Sam, wyjaśnię ci to.

  Zanim cokolwiek w ogóle istniało, od samego początku, cokolwiek istnieje, Ja stworzyłem z nieistniejącego i z niewidzialnego w widzialne. Posłuchaj, Henochu, zwróć uwagę na te moje słowa! Albowiem nawet moim aniołom nie wyjaśniłem moich Tajemnic, ani nie odnosiłem się do ich pochodzenia, ani Mojej nieskończoności i niepojętności, kiedy projektuję stworzenia, tak jak ja czynię je tobie znane dzisiaj.

  29.

  Ze skały odciąłem wielki ogień i od ognia stworzyłem szeregi bezcielesnych armii – dziesiątki miriadów aniołów – ich bronie są ogniste a ich ubrania płonącymi płomieniami. Wydałem rozkazy, aby każdy stanął w jego własnej randze.

  Lucyfer, jeden z rzędu archaniołów, odłączył się wraz z dywizją, która była pod jego władzą. Wymyślił niemożliwy pomysł, aby postawić swój tron wyżej niż chmury, które są nad ziemią i aby on stał się równy Mojej Mocy.

  Wyrzuciłem go z wysokości wraz z jego aniołami. I latał on w powietrzu w koło bez ustanku ponad otchłanią. W ten sposób stworzyłem całe niebo i nadszedł trzeci dzień.

  Bóg nie wyjaśnił aniołą ich pochodzenia .
  Szatan to wykorzystał i stworzył kłamstwo gnozy za co Bóg go wygnał „z wysokości „.

  P.S.Co do Saula Faryzeusza Edomity oto kontra Jakuba prawdziwego apostoła Króla Isusa Chrystusa
  Jakuba 2:
  20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

  (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

  (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

  (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

  (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

  (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

  (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

  Prawdziwy apostoł Isusa nazwał samozwańczego Pawła-„NĘDZNYM CZLOWIEKIEM” za to że głosił usprawiedliwienie z wiary .
  Liczą się uczynki połączone z wiarą i posluszenstwem wobec Boga kto to podważa zaglusza własne sumienie i podąża szeroką drogą wiodącą na zatracenie.
  Co za problem wyznać wiarę? Żaden.
  A walka ze słabościami i posłuszeństwo wobec przykazań? To już wymaga pracy nad sobą.
  PROSTE .

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s