„Pawłościaństwo” – Paweł, Marek, Łukasz, czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna.

Paweł z Tarsu – Szaweł, Saul z Cylicji, Szymon Mag? Apoloniusz z Tiany?

Najsampierw, Drogi Czytelniku wiedz, że nie jest to atak na Boga czy Biblię, ale młot na fałszywe doktryny, sprzeczne z resztą Biblii. Sprawdź i porównaj samemu słowa Jezusa i proroków właśnie z Biblii, oczywiście bez pomocy religii czy kapłanów.

Poręczne Linki które warto przeczytać aby poznać priorytetowe oskarżenia wobec Saula :

 1. Apostoł Paweł część I
 2. Apostoł Paweł część II.
 3. Apostoł Paweł część III.
 4. Apostoł Paweł część IV.
 5. Apostoł Paweł część V.
 6. Apostoł Paweł część VI.
 7. List Pawła Do Galacjan.
 8. Faryzeusze – kto mówił o nich prawdę?
 9. Kolejne kłopoty apostoła Pawła
 10. Jak Paweł zmienił drogę do zbawienia?
 11. Lista bluźnierczych wersetów Pawła
 12. Paweł promuje mieszanie ras i narodów
 13. Czyzby drugie zwierze to był i będzie ”apostoł”  Paweł
 14. Paweł I Łukasz – czyl bestia druga co wychodzi z ziemi
 15. Kłamstwo Pawła nr. 1 – czyli zbawienie z wiary
 16. Kłamstwo Pawła nr. 2 – czyli moja analiza rozdziału 9 listu do rzymian
 17. Kłamstwo Pawła nr. 3 – analiza rozdziału 7 listu do rzymian czyli mowa smoka
 18. Kłamstwo Pawła nr. 4 – kim jest bóg tego świata
 19. Kłamstwo Pawła nr. 5 – Isus Chrystus mówi o kłamstwie Pawła czyli kto ma być zbawiony
 20. Kłamstwo Pawła nr. 6 – Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??
 21. Kłamstwo Pawła nr. 7 – Paweł apostoł synagogi szatana
 22. Kłamstwo Pawła nr. 8 – hymn do miłości Pawła czym jest???
 23. Kłamstwo Pawła nr. 9 – moja analiza 13 rozdziału listu do hebrajczyków
 24. Kłamstwo Pawła nr. 10 – dary Ducha czyli zachęta do siebie demonów
 25. Kłamstwo Pawła nr. 11 – Paweł walczy ze zwierzchnościami w niebie
 26. https://cyryl27.wordpress.com/2016/03/03/moja-hipoteza-o-tym-czym-moze-byc-drugie-zwierze-z-apokalipsy/
 27. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/27/kolejna-czerwona-kartka-dla-pawla/
 28. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/21/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-1/
 29. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/22/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-2/
 30. https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/24/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-3/

Listy Pawła i jego towarzyszy:


 

Wkrótce po zmartwychwstaniu Chrystusa pojawił się znikąd faryzeusz Saul. Twierdził, że otrzymał specjalne super moce („dary ducha”) osobiście od samego Jezusa. Owe dary objawiały się jako uzdrawianie poprzez nakładanie rąk  i mówienie językami. Dawało to Pawłowi dużą wiarygodność.

Pobieżnie czytając, postać Pawła wydaje się być nienaganna, pobożna i godna zaufania, ale to tylko pozory.

Sam Paweł napisał o swoim autorytecie tak:

2 Tymoteusza 1:15

(15) Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji.

Co mówi Jezus w Apokalipsie (przypominam Efez znajduje się w Azji)?

Objawienie 2:1,2 i 4

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników:

(2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

(4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.

Dlaczego Listy Pawła stanowią trzon Nowego Testamentu, a nawet źródło doktrynalne chrześcijan, zamiast słów Boga i Chrystusa???

Główne Zarzuty wobec Pawła:

 1. Paweł anulował całe Prawo Boże razem z 10 Przykazaniami.
 2. Paweł usunął zakaz jedzenia żywności ofiarowanej bożkom, co doprowadza do bałwochwalstwa. Stąd mamy kult obrazów i kult krzyża (narzędzie śmierci).
 3. Paweł głosił Królestwo Boże w niebie, a nie na ziemi.
 4. Paweł głosił porwanie Chrześcijan do nieba.
 5. Paweł nie głosił ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Jakuba.
 6. Paweł uznawał Chazarów i Edomitów, czyli Żydów, za 12 pokoleń Izraela, a pogan nazwał Izraelem duchowym.
 7. Paweł nie znał proroctwa o drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e.
 8. Paweł uwiarygodniał Żydów jako Naród Wybrany – wszystkie 12 pokoleń, posiadających bezwarunkowe zbawienie z powodu ich pochodzenia. Czyli Żydom wolno grzeszyć – dla naszego zbawienia – a sami zbawienie mają w kieszeni. (Rzy 11:25-36)
 9. Paweł nauczał, że publicznie wyznanie Chrystusa wystarcza nam do zbawienia – z łaski – a nie z powodu przestrzegania Przykazań.
 10. Łukasz i Paweł nauczają, że w żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko w Chrystusie. W ten sposób odrzucono Boga Izraela! (Dzieje 4:12)
 11. Paweł cytował autorów pogańskich: w liście do Tytusa (1:12) zacytował Epimenidesa z Krety, oraz wspomniał słowa z hymnu Kleantesa do Zeusa, oraz poemat Aratosa z Soloi (Dz 17:28). Czy więc ich słowa możemy uznać za natchnione?
 12. Paweł przyczynił się przecież do śmierci Szczepana. Wymuszał także na ludziach posłuszeństwo i naśladownictwo swojej osoby, a dodatkowo tytułował siebie za pomocą pism Łukasza apostołami – siebie i innych ludzi np: Junia(s), Tymoteusz itd.
 13. Paweł swoją postawą promował celibat i na podstawie jego listów większość chrześcijańskich wyznań uważa seks, jako coś złego, brudnego itd. [http://www.zbawienie.com/seks.htm]
  Tymczasem jest to dar boży, tak jak jedzenie, spanie, słuchanie muzyki (wszystko w swoim umiarze). Niedozwolone są jednak wszelkiej maści zboczenia, jak np:

Kapłańska 20:13 i 15

(13) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.

(15) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie ze zwierzęciem, poniesie śmierć; zwierzę także zabijcie.

Nie jestem pewien, ale 15 rozdział mówi (chyba) na temat onanizacji. Nie oznacza to, że mamy teraz wszystkich gejów zabijać, nie sądzę też że wszyscy zginą w jeziorze ognia. Być może Bóg pozmienia ich DNA (tzw. orientacje), tak jak pozamieniał języki w ciągu jednego dnia. Na Pawle wychowani są zniewieściali księża, starsi, ministranci. Wpaja się, że seks to grzech. Grzech to złamanie prawa = zły uczynek.

 • Paweł w liście do Galatów w sumie przedstawia się jako obrońca greckich napletków, gdyż ci „niedobrzy arcypostołowie, judaicanci byli nad wyraz obłudni i stosowali prawo Tory”.
 • Historia Łukasza o Ananiaszu i Safirze jest straszna i uwłacza apostołom, gdyż Jezus w Ew.Mateusza 10 mówi: „darmo wzięliście, darmo dawajcie”. Przysłowie: „lekarzu, lecz się sam” jest oparte na ewangelii Łukasza.
 • Paweł forsował doktrynę duchowości i cielesności, prawo duchowe było dla chrześcijan na wyższym poziomie duchowości, coś podobnego spotkamy w innych religiach (Hinduizm i inne).
 • Paweł określa się jako żyd z plemienia Beniamina, jedno drugie wyklucza.
 • To Pawła cytuje się głównie jako argument wobec pieniędzy i seksu.
 • Człowiek duchowy, budowa 3 świątyni Salomona na podstawie Pawła, a Łukasz to potwierdza kończąc swój „list do Teofila”:

  Ew.Łukasza 24:53

  (53) I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

 • Okres Inkwizycji i kontrreformacji, to czas mordowania w okrutny sposób chrześcijan, którzy nie uznawali doktryn Rzymu, opartych na listach, czyich?…Pawła, Łukasza oraz ich sprzymierzeńców!!! Ich owoce dożywiały Jezuitów, Inkwizycję, wzmocniły bogactwo i rządy wielkiej nierządnicy i Babilonu Wielkiego (osobiście twierdzę, że istnieją dwa Babilony – Babilon Wielki powiązany jest ściśle z Rzymem, a Babilon Mały to królestwo Chaldejczyków oraz język Babilonu czyli aramejski).

 

Doktryny Pawła:

„Doszły mnie słowa Pawła”:

1Tm 1:9 (BW) „wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców,

Ef 2:15 (BW) „On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka”

Ga 5:14 (BW) „Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.”

Ga 2:21 (BW) „Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.”

Ga 3:11 (BW) „A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Ga 3:12 (BW) Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.

1Kor 15:56 (BW) „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;”


Rz 7:14
(BW) 
„Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.”
Flp 1:(3) (BW): Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, (4): Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc,

Rz 3
:10, 11 (BW) jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;
Rz 5:20 (BW) „A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała,”
Rz 3:27 bw „Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.”
Dz 7:53 (BW) „wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go.”
Rz 3:20 (BW) „Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.”
Galacjan 2:16 (BW) „wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 
1Kor 15:56 „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;”

List Do Hebrajczyków: 

List do Hebrajczyków nazywany jest też listem do żydów (idumejczyków). Jest wiele teorii na temat tego, kto jest autorem owego listu. Oczywiście nie zaprzeczam, że jest napisany językiem pięknym, literackim. Tertulian (pomysłodawca doktryny Trójcy) przypisywał autorstwo Barnabie, koledze Pawła.

Oraz najciekawsze:

Wikipedia oraz inne źródła podają, że najprawdopodobniej list ten napisał ktoś z grupy Pawła, a na imię mu: Apollos (Apoloniusz). Tak jak w dzisiejszych czasach, tak wtedy można było tworzyć życiorysy i „palić teczki”. Marcin Luter nawet był zdania, że ten pan był autorem. Niestety pomimo takiego zdania o Koperniku:

„Ludzie dają posłuch jakiemuś astrologowi, który usiłował wykazać, że to Ziemia się kręci, a nie niebiosa czy firmament, Słońce i Księżyc… Ów głupiec pragnie wywrócić do góry nogami całą astronomię.”

Luter nie uznawał listu Jakuba i Judy, czyli osobistych uczniów Jezusa, oraz Objawienia, a nawet gorzej, gdyż chciał je usunąć, bo kolidowały z Pawłowym pomysłem zbawienia. W innych listach pawłowych promowane jest unieważnianie Prawa – „róbta co chceta, masz się słuchać nas (czyli przywódców religijnych), inaczej pójdziesz do ognistego piekła, albo zginiesz z wyroku Bożego, gdyż mamy specjalne posłannictwo, mówimy językami itd.”

Natomiast list do Hebrajczyków głosi coś zupełnie innego (wobec zakon, czyli Prawa (w domyśle danemu Mojżeszowi)). Tutaj Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka (Hbr 6,20), który przejął na zawsze rolę Arcykapłana judaizmu i Mesjasza.

Paweł każdy z listów pisał w iście faryzejski sposób…Koryntianom dodał dary Ducha Bożego. Rzymianom (Babilonowi) nakaz posłuszeństwa wobec władz oraz uznawanie Edomitów, Chazarów oraz Judejczyków, jako pełnego narodu wybranego, Efezjanom ubliża, delikatnie mówiąc i unieważnia Zakon. Galacjanom także ubliża, unieważnia Zakon i karci apostołów, a Hebrajczykom daje zakamuflowaną kabałę i gnostycyzm: Postać Melchizedeka była często wykorzystywana w pismach gnostyków (ówczesna masoneria).

Dziełami gnostyków jest m.in. ewangelia Judasza, Filipa, Tomasza (moim zdaniem przeróbka oryginału lub 114 gnostyckich wersów), Marii Magdaleny (ubliża Synowi Bożemu). Jako odpowiedź daję ten znaleziony artykuł http://www.proroctwa.com/czy-Isus-mial-zone.htm

Oczywiście syjonistyczne śmieć-brukowce traktują to, jako prawdę objawioną

http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ciekawostki/artykuly/455975,jezus-mial-zone-naukowcy-znalezli-dowod-starozytny-papirus.html

Dlaczego więc Syn samego Boga, przez duże „B”, miałby robić to, o co oskarżał zbuntowanych aniołów?

Jednakże rodzeństwo miał, około 4 braci i 2 siostry (cytuje z pamięci). Obala to teorie „Zawsze dziewicy Marii”. Rodzice Chrystusa musieli być dziewicami (ang. virgin) aż narodzi się Zbawiciel, potem Józef z Marią mogli się ożenić i mieć dzieci w nagrodę za posłuszeństwo. Aby zrównać Marię z Astartę/Isis/Kybele (Magma Mater) musiano wmówić w manipulacyjny sposób niebiblijne nauki, jak wniebowzięcie (na wzór Henocha czy Eliasza) oraz wieczne dziewictwo.

W Aleksandrii znajdowała się słynna biblioteka, wiele książek okultystycznych oraz… Stary Testament zapisany w oryginalnym języku Mojżesza, czyli staro hebrajskim (podobnym alfabetem do fenickiego). Wikipedia i reszta fachowców wmawia nam, że Hebrajski (Judeo-aramejski) i Paleo-hebrajski, to ten sam język. Nic dalszego od prawdy. Jeśli to byłyby te same języki, to imiona i nazwy biblijne musiały być takie same jak w „hebrajskim”, a nie są.

Septuaginta jest za to atakowana http://cyryl.blox.pl/2014/10/prof-Walter-J-Veith-czyli-kolejny-przyklad-abysmy.html.

Nawet ten pan (Walter Veith) sugeruje, że bibliotekę spalili pobożni Chrześcijanie z tego powodu (chyba nie lubi LXX). Owszem Orygenes przerobił w Aleksandrii Biblię, ale czy miejsce ma wielkie znaczenie? Bóg powoływał proroków kiedy przebywali albo w miejscach okultystycznych albo w czasie prześladowań i jakoś nikt nie zaprzeczy wiarygodności Ksiąg Starego Testamentu.

Ponadto list do Hebrajczyków głosi zmianę kapłaństwa z Lewitów na Judejczyków (niesłusznie nazywanych Żydami). Późniejsze apokryfy/tatusiowie kościoła znów głoszą zamianę 12 plemion Jakuba na kościół – daną grupę religijną, czyli Izrael duchowy.

Cytują nawet słowa Jezusa Chrystusa:

Ew.Mateusza 21:43

(43) Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Większość religii głosi duchowy Izrael, oraz chrześcijański syjonizm. Paweł dodatkowo chlubił się jako faryzeusz i wyznawca „judaizmu”, czyli znawca talmudu i kabały. Ponadto, ówcześni i obecni żydzi, to głównie Edomici oraz skonwertowani: Filistyni, Kananejczycy, Hunowie (Chazarowie), Mongołowie, ludy ugrofińskie, a nawet murzyni.

Problem jest taki, że Bóg niczego nie obiecał plemieniu Żyda, a potomkom Judy. Paweł najwyraźniej nie widział tej różnicy (albo kłamał na chwałę, jak to sam napisał „boga tego świata”)

1 List Piotra (autorstwo niepotwierdzone) dwoma wersetami rozbija kłamstwo Edomitów typu Herod:

1P1:(1): Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych

1P2:(9): Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;

 

Paweł wyraźnie ustanawia hierarchie

Zaczerpnięte z linku: https://dmr44blog.wordpress.com/2012/10/24/dwie-grupy-misyjne-i-dwie-rozne-nauki-cz-3/

[1Tym.5/17]
(17) Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci,którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem.
(18) Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.
(19) Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków.

[1Tym.3/1-13]
(1) Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.
(2) Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,
(3) nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,
(4) dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
(5) Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?
(6) Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie.
(7) Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
(8) Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
(9) [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.

[1Tes.5/12]
(12) Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
(13) Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!

[Rz.13/1-7]
(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.
(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;
(4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.
(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.
(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

Jest szansa, że zrobię kiedyś porządną analizę Listu Do Efezjan.

Pawła wspierał ewangelista Łukasz, który zna proroctwa o odnowieniu 12 plemion Izraela.

Pawła inni koledzy to: Barnaba, Sylas, Tymoteusz a także…

 

Łukasz Ewangelista

Guercino - St Luke Displaying a Painting of the Virgin - WGA10948.jpg

Łukasz nie należał do grona dwunastu apostołów Jezusa. Na temat Łukasza nie napiszę, gdyż autor owego artykułu na temat Ewangelisty Łukasza zrobił to perfekcyjnie. Swoją drogą, Łukasz jako historyk jest bardzo dokładny jeśli chodzi o osoby, daty itd. Niestety, nie świadczy to o jego natchnieniu, co zresztą sam potwierdził. Polecam sprawdzić wstęp do Ewangelii Łukasza i Dziejów.
Po lewej stronie bałwochwalczy obraz z obrazem Izydy i Horusa

 

Ciekawe jest to, jak mieszkańcy Likaoni określili Pawła i Barnabę:

Dzieje 14:9-15

(8): A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg; był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził.
(9): Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony,
(10): Odezwał się donośnym głosem: Stań prosto na nogach swoich! I zerwał się, i chodził.
(11): A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.
(12): I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą.
(13): A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę.
(14): Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc
(15): I wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest.

Ciekawe, że Pawła nazwano Hermesem (W innych przekładach Merkurym)

Marek Ewangelista

Zajmiemy się Markiem:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Marka

http://zbawienie.forumotion.com/t89-sprawa-ewangelii-marka

Ew. Marka jest najkrótsza, gdyż zawiera 16 rozdziałów. Dzieło Marka było zwykle marginalizowane. Marek spisał przemówienia Piotra, czyli nie był naocznym świadkiem Chrystusa. Dotychczas nikt nie podejrzewałby ów człowieka, o cokolwiek szkodliwego.

Na podstawie tego forumowego postu:

Sprawa Ewangelii Marka cześć I

Sprawa Ewangelii Marka część II

Główne zarzuty wobec Marka (Markos):

 • Ew. Marka nie zawiera ‚Kazania na górze”, niewiele słów Jezusa jest w niej zawartych, a przecie Jego słowa mają moc naprawczą.
 • Wersety są często jakby skrócone, niedokończone.
 • Wcześniej za najstarszą Ewangelię uważano tą pod imieniem Mateusza.
 • Łukasz, to uczeń Pawła. Marek, to uczeń Piotra, więc nie był świadkiem naocznym wydarzeń. Marek był jednak wcześniej uczniem Pawła.
 • Marek i Łukasz wielokrotnie odnoszą się do Mateusza dodając nowe elementy, a nawet je usuwając.
 • Jezus w Ewangelii Marka jest przedstawiany jako jakiś znachor, uzdrowiciel, który bazuje na wierze zebranych. Mar 6:5-6
 • Ewangelia Mateusza i Jana wielokrotnie ostrzega przed fałszywymi nauczycielami.
 • Ew. Marka zawiera często puste, lakoniczne słowa, jakby ucięte w połowie.
 • Marek opisuje rzeczy chaotycznie, posiadając jedynie „Ewangelię” Marka niejasny byłby cel przyjścia Jezusa na świat, najważniejszy temat kazań pozostałby nieznany.
 • Niektóre kopie Ew.Marka nie posiadają fragmentu mówiącego o zmartwychwstaniu.
 • Ewangelia Marka przedstawia wiarę jako warunek uzdrowienia. Uwierz że leczę i jesteś zdrowy.

Ohyda spustoszenia. Jest ogromna różnica

Marka 13:(14) Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry.
Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa

Identyczna sytuacja:

Marka 9
(38) Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami.
(39) Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić.
(40) Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami.

Łukasz:

Łukasza 9
(49) A Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami.
(50) Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Mateusza 7
(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Listy Piotra:

Pierwszy podobno powstał w latach 80 – 110 r.n.e., drugi zaś list Piotra ponoć w latach 100 – 160 n.e.

Co do Listów Piotra mam trzy hipotezy:

1 Piotr do Marka: „Marku, weź proszę napisz za mnie dwa listy, bo nie jestem teraz wstanie napisać”.

2 Paweł do Marka: :Paweł: Marek weź podpisz dwa listy pod imieniem Piotra i udawaj jego ucznia, pokręć się blisko niego i zbieraj o nim informacje. Możesz napisać ewangelię, tylko nie zapomnij o zbawieniu z wiary i mówieniu językami.

3 Piotr napisał list przeciwko takim ludziom bezprawia, jak Paweł i być może nawet sypał nazwiskami, ale ów papirus został szybko przechwycony i ukazany już sfałszowany po latach, zwłaszcza werset 3:15.

* Pod wpływem [https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/03/satanista-pawel-z-tarsu-cz-8-2-list-piotra-bardzo-wazny-artykul/] zmieniłem zdanie i teraz uważam że z listami apostołów było jeszcze gorzej i po ich napisaniu zostawały szybko przechwytywane, przetrzymywane, poddawane cenzurze i wypuszczane po czasie. Bo dlaczego ani Piotr, ani Jakub ani Jan nie nazywają zwodzicieli po imieniu?

Wbrew pozorom większość listów została napisana przed rokiem zburzeniem Jerozolimy. Listy te były wielokrotnie przepisywane, a oryginały zostały przez świat ukryte. Nie wiadomo, czy wszyscy apostołowie umieli czytać i pisać. Z legend wiemy, że Piotr dotarł do Galii, Brytanii, Babilonu (Rzymu) z rodziną. Osobiście sądzę, że tych listów było więcej, a nawet Paweł wyprodukował ich więcej. Być może mamy jedynie te, które wnosiły najwięcej nowych doktryn, a Bóg wynegocjował je aby… PRZETESTOWAĆ NAS!!! Czy pójdziemy za Pasterzem (Zbawicielem) czy Wilkiem (Pawłem i fałszywymi prorokami)?

 

„Wiara Bez uczynków jest martwa”

Apostoł Jakub odparł wszelkie argumenty zbawienia z wiary :

Jakuba 2:1-26

(1): Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.
(2): Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie,
(3): A wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego,
(4): To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują?
(5): Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
(6) Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów?
(7): Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?
(8): Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
(9): Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.
(10): Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
(11): Bo Ten, który powiedział : Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu.
(12): Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
(13): Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.
(14): Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
(15): Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
(16): A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?
(17): Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
(18): Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.
(19): Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.
(20): Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
(21): Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?
(22): Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.
(23): I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.
(24): Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.
(25): W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?
(26): Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

 

Nie jest to atak na Biblię, ale na fałszywe doktryny i fałszywych nauczycieli. Jak to mówią:

Po owocach (czyli uczynkach) poznacie ich…

Autor: Nathanielysander

Link źródłowy: https://basileia785.wordpress.com/2016/10/16/pawloscianstwo-pawel-marek-lukasz/

Reklamy

55 myśli w temacie “„Pawłościaństwo” – Paweł, Marek, Łukasz, czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna.

 1. Witam, właśnie poprawiłem niedomówienia w artykule o Pawle (wcześniej byłem zbyt zajęty na jakiś czas ponownie zablokowałem dostęp do arta). Dodałem drobne wzmianki o Szymonie Magu. Niedługo dopełnie do opinią Saula o ”judaizantach” z listu do Galatów i Filipian. Artykuły pana Brainbreakera o Pawle pobieżnie zainspirowały mnie do dalszych refleksji o tym jak bardzo silne kajdany zostały zarzucone na Chrześcijaństwo. To Chrześcijanie pierwsi zaakceptowali niebibijne nauki jak deviLucje czy wielkie kosmiczne beknięcie…

  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/16/pawloscianstwo-pawel-marek-lukasz/

  Inna sprawa, poniżej podaje zebrane przeze mnie luźne opinie.

  * Psalm 53 i 14 są niemalże klonami. Nawet w LXX są niemalże identyczne, hmmm… Pozatym Dawid napisał znacznie więcej psalmów. Syryjskie psalmy są ciekawe, lecz miałem wcześniej problem z numeracją. Przetłumaczyłem też te z Qumran poza dwoma dłuższymi.

  * W starożytności uważano czasem za kanoniczne: Pasterz Hermasa, Didache, 1 Ks. Henocha,

  * W starożytności używano na bliskim wschodzie, przede wszystkim języka: Greckiego i Aramejskiego i Łaciny oraz j. Perskiego, Fenickiego, Koptyjskiego (Egipski+Grecki). Pomijam oczywiście dialekty powoli wówczas wymierające na rzecz greki. Apostołowie znali 2 języki: Grecki i Aramejski ale to greka była międzynarodówką. Faryzeusze/Masoreci potrzebowali przekładu zwłaszcza Nowego Przymierza na język aramejski. Peszitta to przekład chrześcijan syryjskich. Język syryjski to dialekt aramejskiego. Peszitta to syryjski odpowiednik łacińskiej Wulgaty. W Syrii powstawały Ewangelie Mateusza i Łukasza, Didache, itd. po grecku oczywiście. Od II wieku zaczęto używać częściej Syryjskiego czyli dialektu aramejskiego zwanego w LXX jako język Syryjski 🙂 . Tekst ST. Jest zgodny z tekstem masoreckim poza psalmami i Ks. Hioba. Czyli teksty masoreckie musiały już wtedy powolutku powstawać przez faryzeuszy pod inną nazwą. Przeczytali Ew. Mateusza i Jana, po czym rozpoczęli atak na Biblię pisząc Talmud i przerabiając głównie Ks. Izajasza, Jeremiasza i Ks. Królewskie (wątki z Salomonem). Nie sprawdzałem dokładnie NT. ale angielski przekład peszitty może zawierać odmienne wersety od greckich przekładów. Czy prawdziwe?, wiem tylko że greka jest najważniejsza.

  * Język Staro-Hebrajski (Fenicki był dialektem Paleo-Hebrajskiego albo odwrotnie). 9 i pół plemion używało nadal swego języka, a z czasem przyswoili słowa z języka Perskiego, Greckiego i Łaciny. Sanskryt i języki Hindustanu są zadziwiająco podobne do Polskiego. Okres ten właśnie opisują Wedy. Wiele słów z języka Słowiańskiego przedostało się do Łaciny i Greki i na odwrót. Język Niemiecki jest ‘’brudny’’ i ma wiele zapożyczeń od naszego i jest łatwiejszy (osobiście zapominam ten język z roku na rok). J. Polski, Chiński i chyba Fiński to najtrudniejsze języczki do nauczenia. Im trudniejszy tym lepiej dla nas. Świadczy to też o starości. Chiny przecie istnieją od bardzo długiego czasu. Jacyś plemię Jafeta musiało podążyć z bliskiego wschodu na wschód a następnie do Chin, Japonii, Korei, Tybetu itd. Oczywiście te narody się równią i Chińczyk z Japończykiem się rozróżnią. Kolebką ludzkości jest bliski wschód (konkretnie regiony Iranu) a nie Afryka. Ewolucjoniści mają wiele problemów aby skleić swoje teorie do kupy. Afganistan to także miejsce przebywania Izraela.

  (33) Odkrycia archeologiczne dziele na cztery kategorie: Ewolucyjne fałszerstwa, prawdziwe odkrycia ze sztucznie wydłużonym wiekiem (powiedzmy jakieś kości mają 200 albo 4000 lat, lecz dodaje się do tego liczbę miliona lub tysiąca. Rzeczywiste niegroźne odkrycia, oraz te ukrywane jak powiedzmy listy i raporty z czasów Piłata. Dlaczego dopiero grecy rozpoczęli zajmować się Judejczykami ? Stele (np. króla Meszy) i inne obeliski ukazują nam historyczność rudego króla – Dawida, co oznacza że Salomon istniał!

  * Król Dawid jest postacią historyczną, inaczej mówiąc są dowody na działalność (jego). https://pl.wikipedia.org/wiki/Stela_z_Tel_Dan. Czyli biblia mówi ciągle prawdę

  * Jest dużo wzmianek że Izajasz został jednak przepiłowany (egzekucja dokonana przez króla Manassesa co złożył w ofierze swego syna Mardukowi/Belowi). Wniebowzięcie Izajasza jest podobno chrześcijańską przeróbką, ale nie wiem na ile to prawda.

  * Księga Jaszera jest najwidoczniej rabinicznym pismem (fantazją) około czasów nowożytnych. Czyli nie powinno się jej brać na serio.

  * Znalazłem polską wersje opowiadania o naszym przodku ‘’Józef i Asenet’’ Autor posługiwał się oczywiście Septuagintą. Czyli Efraim i Manasses mieli matkę Egipcjankę z rodu Chama, ciekawe jednak Według talmudyzmu to Egipcjanie po matce…

  * Sprawdziłem pobieżnie Syryjską Peszitę i Targum. Talmudyści i Masoreci znali Nowy testament z przekładu aramejskiego. W Czasie przetłumaczenia Septuaginty mogły powstać tekstu proto-masoreckie. Po powstaniu NT. przetłumaczono na język Aramejski. Talmudyści zrobili wiec wykręt świadomy.https://pl.wikipedia.org/wiki/Potifera (imiona Ra czy Amen powiają się często. Gdy Ahmose objął urząd naczelnego Nefilima rozpoczęła się rzeźnia. Dużo historyków utożsamia właśnia Jahmesa (Ahmose) jak króla Egiptu.

  * Język Arabski jest bardzo podobny do Judeo-Aramejskiego. Ten nowoczesny Hebrajski to w rzeczywistości Judeo-Aramejski z dodatkami Paleo-Hebrajskimi. Język Syryjski jest w zamiennie nazywany aramejskim (dialektem). W Syrii spisano ewangelię Mateusza m.in. językiem jeszcze bardziej popularnym greckim. Mamy więc język Grecki, Syryjski, Aramejski, Łacinę, Koptyjski, Etiopski ale wciąż brak pism w języku Mojżesza.

  * Patrypasjanizm – kierunek w teologii chrześcijańskiej głoszący (m.in. pod wpływem słów Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10,30) i innych), że Ojciec i Syn są jedną osobą, dlatego też można powiedzieć, iż to Bóg Ojciec cierpiał i umarł na krzyżu pod postacią Jezusa Chrystusa (stąd nazwa nurtu: od cierpienia Ojca). Jako forma modalizmu, patrypasjanizm uznawany jest przez ortodoksyjne chrześcijaństwo za herezję trynitarną.

  * Ksiega Barucha i List Jeremiasza mogą być autentyczne, jest jeszcze Syryjska i Grecka Apokalipsa Barucha oraz rzeczy pominięte Jeremiasza. Zaciekawiły mnie one. List Barucha do 9,5 plemion Izraela staram się przetłumaczyć z czasem.Baruch był sekretarzem Jeremiasza i sam otrzymał podyktowane dodatkowe proroctwa. Możliwe że je spisał w od 1 do 4 księgach. Co do 3 księgi jest sceptyczny ale 2 wygląda ciekawie. Inna księga to Wniebowzięcie Mojżesza (lekko edytowana wersja przez gnostyków)

  Moja opinia o Księdze Salatiela zwanego Ezdraszem zmieniła się na lepsze. Ta księga mówi dużo o Izraelu

  Poniżej próbka 15 rozdziału (własna korekta z Biblii Wujka, KJV, RSV i węgierskiego tłumaczenia).

  4 Ezdrasz 8:(3) Wielu jest wprawdzie stworzonych, ale mało będzie zbawionych.
  4 Ez 13: (45) Bo przez ową krainę bardzo długa była droga, jednego roku i pół: którą krainę nazywają Ar-sareth.

  4 Ezd 15.
  (22) Prawica moja nie przepuści złośnikom, ani ustanie miecz nad tymi którzy wylewają krew niewinną na ziemi.
  (23) Wyszedł ogień od gniewu jego, i pożarł grunty ziemi, a grzeszników jako słomę zapaloną.
  (24) Biada tym którzy grzeszą, i nie zachowują przykazania mego, mówi Pan.
  (25) Nie przepuszczę im. Odstąpcie synowie od mocy. Nie plugawcie świątynii mojej.
  (26) Gdyż Pan zna wszystkich którzy występują przeciw Jemu: dla tego podał ich na śmierć i na zniszczenie.
  (27) Bo już przyszły na okrąg ziemi plagi i zostaniecie w nich, bo was nie wybawi Bóg, ponieważ grzeszyliście przeciw jemu.
  (28) Oto widzenie straszliwe, i oblicze jego od wschodu słońca.
  (29) I gdzie narody smoków Arabskich z wielkością wozów, i jak wiatr ich liczba roznosi się po ziemi, iż się ich wszyscy bać, i przed nimi drżeć będą, którzy usłyszą o nich.
  (30) Karmonczycy szalejący w gniewie, i wyrwą się jak dzikie wiepsze z lasu, i przydaną wielką mocą, i zwiodą z nimi bitwę i spustoszą część ziemi Asyryjskiej.
  (31) A potem przemogą smoki pamiętając na swe narodzenie, i obrócą się spiknąwszy się mocą wielką, na pogonią ich.
  (32) Ci zatrwożeni będą i umilkną dla siły ich, i obrócą nogi swe do ucieczki,
  (33) I z krainy Asyryjskiej wróg oblęże je, i zatraci kilku z nich, a w armi ich będzie strach i lęk, i niezgoda między ich władcami.
  (34) Oto obłoki od wschodu słońca, i od północy, aż na południe, i widzenie ich bardzo straszne, pełne gniewu i sztormu.
  (35) I zetrą się między sobą, i wiele gwiazd strącą na ziemię, i nawet gwiazdę własną ich, a będzie krew od miecza aż do brzucha.

  (67) Księga Eliasza cytuje Ks. Daniela i uważam ją za nawet wiarygodną. Koptyjska wersja zawiera podobne zwroty jak w księgach prorockich (typu ‘’doszło mnie słowo Pana’’) | https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_Eliasza ‘’opis przyszłego nadejścia „syna bezprawia”, które chrześcijanie odnieśli do ”Antychrysta”. Postać ta jest opisana szczegółowo, wspomniane jest o niej, że ma brwi sięgające uszu, chude nogi, że jest młoda ale łysa (z wyjątkiem kępki siwych włosów)’’http://www.3-in 1.net/Pseudepigrapha/Apocalypse%20of%20Elijah/The%20Apocalypse%20of%20Elijah.htm

  Czyli są 2 różne księgi Eliasza tak jak 2 Enocha. Głownie po angielsku. 2 Ks. Henocha nie wygląda tak źle, nawet ten dodatek o Melchizedeku nie jest taki zły.

  Według Apokalipsy Eliasza. Henoch/Enoch i Eliasz/Helias to dwaj prorocy Boży z Objawienia mający głosić całą prawdę. Przedstawiam poniżej próbkę wersetów z Koptyjskiej wersji
  Przetłumaczyłem cały 5 rozdział (choć miałem drobne trudności) z angielskiej i węgierskiej wersji.

  5 Eli:
  (4) Teraz dla tych na których na czole imię Chrystusa jest zapisane i na których ręce znajduje się pieczęć zarówno mała jak i wielka, zostanie zdjęta na ich skrzydłach i podniesiona przed jego gniewem (5) Następnie Gabriel i Uriel staną się słupem światła prowadząc ich do ziemi świętej

  (31) On osądzi pasterzy ludu. Zapyta o stado owiec, a one zostaną oddane Jemu, bez żądnego śmiertelnego podstępu żyjącego w nich.
  (32) Po tych rzeczach przyjdą Eliasz i Henoch. Złożą ciało świata. Będą ścigać syna nieprawości i zabiją go, ponieważ nie może on mówić.
  (33) W tym dniu roztopi się w ich obecności jak lód, który zostaje stopiony przez ogień. Zginie jak waż który nie ma w sobie oddechu.
  (36) W tym dniu Chrystus, Król i wszyscy Jego święci przyjdą z nieba.
  (37) On spali ziemię. On spędzi tysiąc lat na niej.
  (38) Ponieważ grzesznicy panowali na tym, On stworzy nowe niebo i ziemię. Żaden śmiertelny diabeł nie będzie istniał w nim.
  (39) Będzie On rządzić z Jego świętymi, wstępującymi i zstępującymi, podczas gdy są zawsze z aniołami i są z Chrystusem przez tysiąc lat.

  Polubienie

  1. Jak zawsze potężna dawka ciekawych informacji Nathanielu!

   Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, iż podzieliłem się Twoim artykułem o „nieświętej trójcy”???

   Jest konkretny i ukazuje niezwykle ciekawe detale.

   Chciałbym ponowić zapytanie do Ciebie, czy nie dołączyłbyś do forum??

   Mógłbyś tam otworzyć tematy, w których dzieliłbyś się swoimi odkryciami i nakierowywał czytelników na swój blog.

   U mnie niestety kiepsko z czasem.

   Pozdrawiam!

   Polubienie

   1. Witam. Co masturbacji czy jak piszesz onanizmu to Słowo Boże nie mówi wyraźnie o grzechu w tej materii. Cytowany czasami fragment księgi rodzaju 38.9 dotyczy niewypełnienia obowiązku zrodzenia potomstwa po umarłym bracie i nie nic wspólnego z onanizmem. Prawa dotyczące nieczystości po wycieku z członka(kpł 15)wydają się mieć związek z chorobą raczej niż z masturbacją. Zmaza nocna opisana w ks pwt prawa 23 dotyczy zachowania czystości w obozie wojennym i już można wysnuć z tego wniosek,że wypływ nasienie powoduje stan nieczystości. Dodatkowo logicznym jest,że proces myślowy prowadzący do masturbacji może mieć związek z nieczystością myśli,pornografią,pożądaniem cudzej żony itp. Na podstawie tych informacji bezpieczniej będzie unikać onanizmu. Fantazjowanie o własnej żonie w czasie rozłąki jest przy tym w porządku ale pamiętajmy,że wypływ nasienia prowadzi do stanu nieczystości. (do zachodu słońca pod warunkiem umycia się) Pozdrawiam w Panu.

    Polubienie

 2. Witam
  Zgadzam się z artykułem. Nie można akceptować Słowa Boga i Syna i jednocześnie sprzecznych słów Pawła i uznawać że wszystko jest ładnie i pięknie. Trzeba dokonać wyboru a chyba oczywiste jest które słowa są ważniejsze. Niestety zbawienie z samej wiary jest przyjemne i proste dlatego ludzie wolą akceptować to co dla nich wygodniejsze, ale prawda jest tylko jedna i dobrze że w końcu jest głoszona, może wielu ludzi w końcu przejrzy na oczy.

  Polubienie

  1. Witam. Czytam Biblie w sumie niedlugo bo dopiero jakies 8 miesiecy, w zadnym liscie Pawla nie widze sprzecznosci z naukami Jezusa, Pawel namawial do przestrzegania przykazan, sam ich przestrzegal i namawial zaby go nasladowac.

   Polubienie

   1. Witam.
    Spoko bede czytal. Zastanawiam sie tylko dlaczego nazywasz nauki Pawla klamliwymi jezeli one niczym nie roznia sie od nauk Chrystusa. Listy Pawla udowadniaja ze wszystko co Jezus powiedzial jest tzw. Prawda.

    Polubienie

   2. Siemka
    Jezeli chodzi o cytaty przedstawione na powyzszej stronie to:
    Gal 2:16-Oczywiscie ze usprawiedliwienie osiagamy przez wiare a nie zakon. Nie znaczy to jednak ze zakon nie obowiazuje. Wedlug Pawla dzieki prawu wiemy co to grzech i w prawie bedziemy sadzeni.Wystarczy zajrzec do Rzymian 2;12 w zasadzie do konca rozdzialu przekonuje ze podlegamy prawu ( Pawel nie moze w jednym miejscu nauczac ze prawo obowiazuje a w drugim ze nie). Co oczywiscie wcale nie zmienia faktu ze usprawiedliwienie osiagamy przez wiare. Jedynym Prawem o ktorym Pawel pisal, ze przestalo obowiazywac jest PRAWO SKLADANIA OFIAR, warto w tym kontekscie przeczytac List do Hebrajczykow i zajrzec do Daniela 9;26-27 (zwlaszcza 27).
    Co do reszty cytatow to w zasadzie to samo.

    Pozdrawiam

    Polubienie

   3. Mam wrażenie, że jedynie pobieżnie rzuciłeś okiem na dowody, patrząc na pierwszy lepszy z brzegu, a jest ich cała masa.

    Wystarczy chociażby popatrzeć na zestawienie bluźnierczych wersetów Szawła, stojących w kopletnej sprzeczności z naukami Syna Bożego…

    http://www.zbawienie.com/Pawel-zakon.htm

    Trudno nie zauważyć rażącej różnicy. Dowody aż przygniatają. Paweł wciąż przewija o zbawieniu z samej tylko wiary, zupełnie pomijając kwestię dobrych uczynków wynikających z przestrzegania Prawa równoznacznego z posłuszeństwem wobec Boga.

    Ta kłamliwa doktryna, o której mówisz, broniąc kłamcy Szawła, jest sprzeczna z listami osobistego ucznia Jezusa, apostoła Jakuba…

    List Jakuba 2
    (14) Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

    (15) Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,

    (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?

    (17) Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

    (18) Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

    (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

    (20) Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

    (21) Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?

    (22) Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.

    (23) I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga.

    (24) Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.

    (25) W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą?

    (26) Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

    Tak więc widzisz Przyjacielu, że sama wiara nie wystarczy..niestety, Paweł kłamie. Wyrazem wiary są dobre uczynki, czyli te wynikające z Przestrzegania Zakonu, zwłaszcza 10 Przykazań, które regulują prawidłowe relacje człowieka z Bogiem i innymi ludźmi.

    Teksty Pawła to czysta demagogia. Raz mówi, że Prawo nie obowiązuje i nazywa je przekleństwem, a potem bredzi o tym, jak to grzech jest zabójczy.

    A czym jest grzech, jak nie łamaniem Prawa???

    Przecież nauki Jezusa to jasna lekcja, że Bóg oczekuje od nas bezwzględnego posłuszeństwa wobec 10 Przykazań, tych samych, które były spisane na dwóch kamiennych tablicach osadzonych w Najświętszym Miejscu – Arce Przymierza, a ofiara Mu zbrzydła.

    Kojarzysz taki tekst: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary” ?

    O tym mówił Jezus, ale i tak nigdy nie wspomiał o anulowaniu jakichkolwiek Praw, a wręcz wyraził się jasno w Kazaniu na Górze, że Zakon nie przeminie dopóki nie przeminie ziemia i niebo.

    Ew.Mateusza 5
    (17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

    (18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

    (19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

    Więc jakim prawem Paweł gada o jakimkolwiek anulowaniu, czy nieaktualności Zakonu???

    Żadnym. Paweł to czyniciel bezprawia i fałszywy prorok..abostoł bestii.

    Wybór jest prosty…

    Albo słuchasz jedynie głosu Syna Bożego – Chrystusa i idziesz za Nim, albo słuchasz mowy smoka i idziesz za fałszywymi przewodnikami na czele z Pawłem.

    Pozdrawiam!

    Polubienie

   4. Witam.
    Na poczatek pytanie. Czy ty skladasz ofiary? Domyslam sie ze nie. malo tego, jestem pewny ze nie. Dlaczego?
    Ano dlatego ze to jest prawo ktore zostalo anulowane przez ofiare Jezusa. Cala reszta obowiazuje, zgadzam sie z toba. malo tego pawel rowniez sie z tym zgadza. polecam 2 list Piotra 3:15-16 to do Ciebie

    Polubienie

   5. Witam,

    Oczywiście, że nie składam ofiar, ponieważ Jezus był ostatnią ofiarą i żadna inna ofiara Mu nie dorówna. Ponadto Jezus nauczał, że Bóg wymaga od nas miłosierdzia zamiast ofiar.

    Tak więc Jezus niczego nie anulował, jak to błędnie twierdzisz i nigdzie niczego o anulowaniu nie wspomniał, ale wypełnił swą ofiarą Zakon, jak to było w planie Bożym od samego początku.

    Nie ma czegoś takiego jak „anulowanie Prawa”, ale nastąpiło jego wypełnienie i ofiarą mają być nasze uczynki posłuszne wobec Bożej Woli.

    A więc ofiara jest?? Oczywiście, że jest, ale w innej formie, także powtarzasz kłamstwa za fałszywym apostołem Pawłem i całym zakłamanym Chrześcijaństwem.

    PS. Listy Piotra są fałszywką stworzoną w Rzymie aby uwiarygodnić Szawła i zawierają w sobie sprzeczności z resztą Pism.

    Polubienie

   6. oczywiscie istnieje taka mozliwosc ze sie myle, kazdy moze sie mylic. W moim zrozumieniu Pawel naucza wlasnie tylko i wylacznie o tym ze Jezus wypelnil prawo i prorokow, w zadnym liscie Pawla nie znajduje ani jednego slowa o tym ze nie obowiazuje Prawo Mojzesza (poza skladaniem ofiar). Pawel naucza ze sadzeni bedziemy z uczynkow, przestrzegania prawa. Usprawiedliwienie, owszem, pochodzi z wiary w ofiare Jezusa, ale sadzeni bedziemy w prawie np. Rz 2:5-8 2:12-13 zwlaszcza 13 2:27albo 3:31 co moze znaczyc „czy przez wiare usuwany prawo? Alez nie. Raczej prawo UTWIERDZAMY.” no prosciej sie juz nieda. Albo 3:20 prawo bowiem daje poznanie grzechu. a 6;23 mowi ‚zaplata za grzech jest smierc. Dalej 7:12 „A przeciez Prawo jest swiete…itd” 7:25 rozdz 10 od poczatku zwlaszcza wers 3 oczywiscie 4 mowi ze „kresem Prawa jest Chrystus”. Teraz pytanie. Jakiego Prawa? Odpowiedz – SKLADANIA OFIAR. Moge tak dlugo, ale nie chce mi sie pisac. jakbys kiedys mial ochote zapraszam na SKYPE i mozemy porozmowiac, gdyz tak jak juz napisalem, biore pod uwage mozliwosc ze sie po prostu myle.

    Pozdrawiam

    PS.

    RZ 7;14 i 15

    Polubienie

   7. Niestety, trudno mi się z Tobą zgodzić. Problem w tym, że Paweł pisze raz tak, a za chwilę coś zupełnie odwrotnego. Prosty przykład…

    List do Galacjan 2:16

    Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

    Widzisz, że według powyższego jest wyraźnie mowa o zbawieniu z samej wiary i nieważności uczynków.

    Dalej…

    3:10
    Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.

    To jest mocne…

    3:24
    Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

    3:25
    A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika.

    Ostatnie zdanie, Paweł wyraźnie mówi o Zakonie nazwanym ‚przewodnikiem’, że „już nie jesteśmy pod opieką przewodnika”.

    Czyli, że Prawo jest nieaktualne.

    A Jezus nauczał właśnie Prawa oraz Zakonu i tego jak go przestrzegać w najlepszy sposób.

    Proste.

    Jak myślisz, skąd wzięły się pośród Chrześcijan tak powszechne nauki o nieaktualności Prawa i Zakonu???

    Przecież gdyby Paweł nie filozofował i nie owijał w bawełne jak opętany, to takich nauk by nie było…a są.

    I ich źródłem jest właśnie pawłowizna, czyli kąkol i mowa smoka.

    Jak tam chcesz, ja wolę być posłuszny jedynie nauce i słowom Jezusa. Paweł nie jest mi do niczego potrzebny..mam jednego Króla, Nauczyciela i wzór do naśladowania. Nie potrzebuję by ktoś przekonywał mnie do innych ‚autorytetów’. 🙂

    Pozdrawiam w Panu.

    Polubienie

   8. Siema
    Zdecydowanie nauki Pawla sa trudne do zrozumienia, jesli sie ich nie rozumie to rzeczywiscie nie trzeba nawet ich czytac, wystarcza ewangelie Jezusa. Pawel naucza ze usprawiedliwienie pochodzi z wiary w ofiare Jezusa, i wlasnie ta wiara usprawiedliwia a nie skladanie ofiar jak bylo przed Jezusem. Sadzeni jednak bedziemy z uczynkow Prawa. Tak nalezy rozumiec nauki Pawla. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Widzisz wiec ze nie rozni sie to niczym od tego co ty rozumiesz z nauk Jezusa. Piszesz pozdrawiam w panu. W kim? Kto to jest ten Twoj pan, nieznam typa.

    Polubienie

   9. Chyba szukasz zaczepki…

    Kojarzysz te słowa?…

    Objawienie 19
    (11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

    (12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

    (13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

    (14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

    (15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.

    (16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

    Pytasz o jakim „typie” mówię??
    Lepiej waż słowa kolego.

    Tak więc, jeśli nauki Pawła są niezrozumiałe, to na co komu one? Czyżby Bóg chciał być niezrozumiany?? Nonsens!

    Nauka Syna Bożego jest jasna i prosta, bo pochodzi od Ojca.

    Nauka Pawła pochodzi od szatanów i stąd jej zawiłość i bełkot zakłamujący Prawdę.

    To co mówisz o zbawieniu z wiary to absurd. Wyrazem wiary są uczynki posłuszne z Wolą Ojca i nauką Syna. Bez tego wiara jest pusta i nic nie warta, a więc na Sądzie będzie podlegać wyrokowi skazującemu, jako nie wypełnienie Woli Bożej.

    Czym jest wiara, jak nie posłuszeństwem wobec tego, co uczynił Mesjasz i nam nakazał? Jest spełnianiem uczynków Prawa, które Jezus także wypełniał.

    Dlatego pawłowe zbawienie z samej tylko wiary to lipa i kłamstwo. Jak chcesz chcesz, to je wyznawaj, ale pamiętaj…

    Mateusza 7
    (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

    (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

    (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

    Z Bogiem!

    Polubienie

   10. Spko bez awantur. Z tym panem chodzi tylko o to ze jest to wrzucone do Pisma przez tych ktorzy chca zamienic imie Boga na imie baala gdyz baal znaczy tyle co pan. Nawet ktoreys z prorokow tak pisal, teraz nie pamietam ktory. Temu i tylko temu tak napisalem.

    Polubienie

   11. Nie do końca masz rację…

    W Septuagincie tłumaczonej na angielski (Brenton), najwiarygodniejszym źródle Pism, masowo występuje słowo Lord – które na polski tłumaczy się jako Pan.

    Artykuł wyjaśniający:
    http://www.zbawienie.com/imie-Boga.htm

    W Pismach Bóg używa tytułu – Pan (Lord) zamiast imienia. To podkreśla m.in. prosty fakt, że greckie tłumaczenie – Septuaginta LXX nie posiadało żadnej formy rzekomego imienia Boga.

    W języku polskim Pan znany jest także jako bożek Pan, grający na flecie. Jednak jest to przypadkowa zbieżność znaczeń występująca jedynie w języku polskim. Pan w angielskim to LORD.

    Owszem, są tacy, którzy podpinają Pan po bożka Pana, ale nie można tłumaczyć i zmieniać tekstu. Ponieważ nie jest to już tłumaczenie, ale interpretacja.

    Po angielsku występuje najczęściej Lord i czasami God. Ponieważ jest to słowo Boga, nie można moim zdaniem zniekształcać znaczenia, ponieważ szatan gdzieś tam cokolwiek przypiął pod Boga.

    Słowo Pan występuje także masowo w NT i także nie widzę problemu i nie widzę połączenia z bożkiem Panem.

    Polubienie

   12. No niewiem, w wydaniu ktorego ja uzywam na koncu jest slownik, pod haslem baal jest tlumaczenie na polski baal-pan po angielsku lord. Jezeli jest mowa o jakiejs ingerencji w tresc pisma to raczej tu bym sie jej doszukiwal, tak na wszelki wypadek nie uzywam slowa pan w kontekscie Boga tym bardziej ze w Wyj 3 nam sie bardzo ladnie przedstawil, nie jako pan. Moze rzeczywiscietroche agresywnie przedstawiam swoje zrozumienie tego co czytam. Prosze o wyrozumialosc, nawrocilem sie calkiem niedawno i caly czas ucze sie i probuje sie zmienic. Naprawde nie jest to latwe dla czlowieka z moja przeszloscia, tym bardziej ze prawdziwa rzeczywistosc ktora nas otacza wcale mi sie niepodoba i najchetniej chcialbym zeby byla taka jak ja nam oficjalne zrodla przekazu przedstawiaja. Niestety nie odemnie to zalezy. Ale sie rozpisalem. Pozdrawiam

    Polubienie

   13. Oczywiście, ingerencje w Pisma były i to wręcz olbrzymie. Jako źródło prawdziwego Słowa Bożego i jedynej Prawdy, stały się celem najzacieklejszych ataków sług szatana. Bóg na wiele pozwolił, jak np. utworzenie przez Rzym Kanonu Biblii z dodadynymi do niego herezjami fałszywego apostoła Pawła.

    Powstała masa celowych błędów na drodze tłumaczenia z oryginalnego języka Izraelitów, czyli paleo – hebrajskiego. Najpierw zmasakrowano Pisma, które zachowały się w języku greckim, zwane właśnie Septuagintą (były one najwierniejszym tłumaczeniem Pism z paleo – hebrajskiego) i przerobiono je na współczesny ‚hebrajski’, będący tak naprawdę dialektem języka aramejskiego wyniesionego z niewoli babilońskiej, także cały ten hebrajski jest dziś oszustwem, a potem przetłumaczono już zmasakrowane teksty na łacińską wulgatę i kodeks leningradzki…totalna destrukcja.

    Z tego powodu istnieje wiele problemów, chociażby z nazewnictwem, ale jednak sam przekaz nadal pozostaje jasny…być posłusznym Bogu i Jego Przykazaniom. To, że pojawiają się nazwy, z których uczyniło się imiona, to również dzieło fałszerzy i mamy teraz baalów, jahweh, jeszuah i inne aramejskie wymysły, rzekome imiona, a tak w rzeczywistości, wszystkie one mają zazwyczaj jedno i to samo znaczenie…

    …BÓG.

    Ze zwykłego rzeczownika zaczęto robić nazwy własne i imiona, przez co mamy dziś tyle fałszywych okultów imiennych, a przecież wiadomo, że Bóg zakrył swe Imie przed ludzkością i uświęci je dopiero w czasach końca na oczach wszystkich narodów i dopiero wtedy wszyscy poznają, kim jest ten jedyny, prawdziwy Bóg, Stwórca nieba i ziemi, którego Imię tak zbluźniono.

    Bóg przedstawił się Mojżeszowi tak, a nie inaczej. Wielu osobom różnie się określał, ale w Pismach tego jednego, prawdziwego Imienia obecnie nie ma, dlatego upieranie się przy takim a nie innym imieniu i robienie z tego dogmatu jest błędem i bluźnierstwem. Temu też mówię Bóg czy Pan jako tytuł znany nam z Biblii, bo oboje wiemy, kogo mam na myśli, a już tym bardziej w kontekście treści moich artykułów.

    Rzeczywistość, która nas otacza, mam na myśli ten chory system, jest dziełem szatana i upadłych..same tu kłamstwa, bezprawie i śmierć.

    Bardzo dobrze, że postanowiłeś nawrócić się do Boga i szukać Jego ścieżek. Ja mogę jedynie przekazać i wskazać Tobie na pewne fakty, często rażące, ale decyzja, co z tym zrobisz i jak to wykorzystasz, zależy od Ciebie.

    Wierzyć mi nie musisz, nie o to chodzi…ważne jest byś uwierzył w słowa Boga Ojca i nauki Jego Syna Chrystusa…tylko to się liczy!

    Pozdrawiam! 🙂

    Polubienie

 3. Czy Bóg by pozwolił na zawarcie słów fałszywych apostołów w Biblii? Na pewno nie. Nie znajduję w nich sprzeczności. Wszystko jest idealne, pełne i Święte w moich oczach. Paweł głosił Słowo ukierunkowane do pogan i przypuszczam, że żydzi również byliby wliczeni do tego kręgu, jeśliby przyjęli Jezusa jako Syna Bożego i tym samym Boga objawionego w ciele.

  Następnego dnia (Jan) zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który bierze grzech świata. (Jan 1:29)

  Listy Pawła niczym się nie różnią od Ewangelii Jana. Baranek Boży jest ofiarą na każdy grzech, przeszły czy przyszły. Za każdą osobę która kiedykolwiek żyła. To wiara w ofiarę Jezusa na krzyżu jest w stanie odmienić nasze życie, nie nasze uczynki. Pytanie czy jesteś w stanie w to uwierzyć, czy też wierzysz we własną sprawiedliwość?

  Usprawiedliwienie z grzechu za pomocą ostatecznej ofiary nie znaczy jednak że np powinienem iść i cudzołożyć/zabijać/kraść jak często mam ochotę. Jak to jest napisane: „Wszystko wolno, lecz nie wszystko mnie buduje”. Ofiara Jezusa jest za każdy grzech, jednak potrzebujemy przekonania od Ducha Świętego by ten nas przekonał o naszym grzechu, że potrzebujemy Jezusa i Jego Świętej ofiary a następnie pozwolili mu działać w naszym życiu by uwolnił nas o grzechu.

  Tak było w moim przypadku i jestem za to wdzięczny Panu:)

  Polubienie

  1. Na pewno tak i wystarczyłoby byś zapoznał się z dowodami, ale pewnie nawet nie raczyłeś tego uczynić.

   Bóg dopuścił do wprowadzenia fałszywych nauk, tak samo, jak dopuszcza do wojen i przemocy.

   Dlaczego tak zrobił???

   Żeby sprawdzić, kto będzie słuchał Jego głosu i głosu Jego Syna Chrystusa, a kto tymi słowami wzgardzi idąc za kłamliwymi naukami ludzkimi.

   I tutaj Chrześcijanie okazują się najbardziej nieposłusznymu ludźmi wobec Ojca i Syna, ponieważ karmią się faryzejskim kwasem Szawła i jego popleczników.

   Paweł nigdzie nawet nie cytuje Słowa Bożego ani słów Jezusa. Głosi własną, kłamliwą ewangelię o zbawieniu z łaski w sytuacji, gdzie cały ST i nauki Jezusa mówią wyraźnie o uczynkach opartych o przestrzeganie Prawa Bożego.

   List apostoła Jakuba niszczy kompletnie pawłowe zbawienie z samej wiary, ale pewnie nawet go nie czytałeś, bo jesteś zaślepiony Szawłem.

   Ja wierzę w Boga i Jego Syna Chrystusa oraz zbawczą moc Jego ofiary i dlatego Go naśladuję w przestrzeganiu Prawa Ojca.

   Całe życie Jezusa było zgodne z Przykazaniami i nasze także ma takie być, jeśli mówimy, że Go naśladujemy, także Twoje twierdzenia, Przyjacielu, są błędne i nieprawdziwe.

   PS…Jezus nie jest Bogiem, tylko Synem Boga Ojca. Nawet tak prostych rzeczy nie rozumiesz, a innych chcesz pouczać??

   Pozdrawiam.

   Polubienie

  2. Jeśli by się uprzeć to sprzeczności można znaleźć w całej Biblii, jednak czy to oznacza, że można usuwać księgi biblijne? Nie, nie wolno nam tego robić.
   W większości wspomniane sprzecznością są i tak tylko pozorne.
   Warto tu wspomnieć, że Pismo Święte było spisywane przez wielu autorów, na przestrzeni wielu lat, kilkoma językami.

   Ciekawe słowa znalazłem na jeden stronie: „Chrześcijanie uważali księgi nowotestamentowe za część Pisma Świętego, do którego nie należy niczego dodawać, ani ujmować. Świadczy o tym reakcja na inicjatywę Marcjona z Pontu, który około 135 r. chciał oczyścić Pismo Święte z żydowskiego wpływu. Odrzucił Stary Testament i fragmenty Nowego, które do niego nawiązywały. W odpowiedzi na to Polikarp (69-155), uczeń samego apostoła Jana, nazwał go „pierworodnym Szatana”, a Tertulian (160-255) „myszką, która zabrała się za obgryzanie Ewangelii”.”

   Słowa Apostoła Piotra: A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak to dzięki udzielonej mu mądrości napisał wam również umiłowany brat nasz Paweł. (16) Pisze też o tym i we wszystkich listach. Są w nich pewne sprawy trudne do zrozumienia, które niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają na własną swoją zgubę, podobnie jak inne Pisma. (17) Wy natomiast, umiłowani, wiedząc już o tym, strzeżcie się, abyście nie dali się uwieść błędom ludzi bezbożnych i zachowali swą stałość.

   Najwyraźniej Pawła nie rozumieli Ebionici – nurt wczesnochrześcijański powstały w I w. n.e na terenach Izraela. Odrzucali oni nauki Pawła oraz wszystkie księgi Nowego Testamentu oprócz hebrajskiej wersji Ewangelii według Mateusza.
   Dzisiaj, po tylu latach znów powstają grupy z tym, że teraz są to grupy internetowe.
   Grupa pod wodzą Henry’ego Kubika odrzuciła z Nowego Testamentu: Listy Pawła, Dzieje Apostolskie, Listy Piotra, Ewangelie Marka i Łukasza. Które księgi następnie odrzucą? Nie zdziwię się jeśli w przyszłości zaczną się zabierać za Stary Testament, bo coś w nim „znaleźli, czego według nich nie powinno być.

   Bardzo mi przykro, że wielu z was dało się nabrać na Henryka, który tak wami zmanipulował. Zauważcie, na obniżaniu wiarygodności Biblii, korzystają tylko przeciwnicy Chrystusa. Sataniści pewnie się cieszą, że ktoś krok po kroku, coś usuwa z Pisma.

   Ja wolę wierzyć na słowo Pawłowi, Łukaszowi, Piotrowi, Markowi, niż jakimś internetowym blogerom.

   Skoro w Nowym Testamencie znajduje się Paweł, Łukasz tudzież Marek, oznacza to, że Bóg tak chciał!!!!!!!!!!!

   Polubienie

   1. wg mnie WIARA i UCZYNKI, czasem nie postrzegamy naszych uczynków jak je Bóg postrzega..dla niego moga to być wielkie rzeczy , a dla nas proza życia, nie nam oceniać nasze uczynki….

    Nie liczą się uczynki, lecz wiara

    Aby być zbawionym nie musisz silić się na jakieś uciążliwe cnoty w życiu. Wystarczy, że”Uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje, 16, 31) ! Tak to jest bodaj najbardziej idiotyczna część doktryny Pawła, rozwinięta następnie przez Augustyna, Kalwina i Janseniusza — łaska uświęcająca. Paweł wymyślił sobie, że Prawo już nie obowiązuje, gdyż znieść miał je Jezus. Teraz do zbawienia wystarczy wiara w niego. Jednak Paweł odebrał również szansę zbawienia wszystkim, którzy by tego chcieli, nauczał, że zbawieni zostaną tylko niektórzy, wybrani przez Boga.

    Predestynacja

    „Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków” (Rzym 4, 6).

    Rebeka zostanie zbawiona, gdyż został przez Boga wybrana „kiedy się jeszcze nie narodziły ani tez nie uczyniły nic dobrego lub złego — aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania” (Rzym 9, 11)

    „Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki , bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.” (BT, Rzym. 11, 5-6)

    „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.” (Ef 2, Cool

    Liczy się tylko wiara

    „Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość[=zbawienie — przyp.]” Rzym 4, 5

    „Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte” (Rzym 4, 7). Nie odpuszczone, lecz zakryte, gdyż przeznaczeni zostali przez Boga do wiecznej szczęśliwości.

    „Poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz — jakby to było możliwe — z uczynków.” (BT, Rzym 9, 30-32)

    „Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych — osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami — do zbawienia.” (BT, Rzym. 10, 9-10)

    Najbardziej wyrazistym tego przykładem jest dopuszczenie do raju łotra przez Jezusa. Nie musiał on w trudach Zakonu i etycznego zachowania utrudniać sobie życia. Wystarczy, że na kilka chwil przed śmiercią nawrócili się, a zostali uznani za sprawiedliwych. Jest to moralnie co najmniej dwuznaczne. To przedarło się do Ewangelii pod wpływem Pawła. Warto zauważyć, że tej scenki nie znają dwaj najstarsi ewangeliści — Marek i Mateusz, którzy pisali, że obaj łotrowie urągali Jezusowi i z niego drwili. Warto, aby wszyscy adherenci głupiej nauki o predestynacji zdali sobie sprawę z tego, że Jezus o niej nic nie wiedział, że to przedostało się później do chrześcijaństwa pod wpływem kogoś kto nigdy nie był uczniem Jezusa ani go nie widział (jeśli pominiemy halucynację pustynną). Predestynacja jest sprzeczna z duchem nauczania Jezusa, „biblijny Jezus nie zna jej. Gdy on naucza, to – jak pisze Wilhelm Nestle — słuchacze prawie zawsze znajdują się w orbicie myślenia naturalnego, wolnego od udziwnień, po prostu ludzkiego: „(…) serce przytakuje, a rozum nie wyraża sprzeciwu”” [ 4 ]

    Każdy tyran ma mandat boski

    Hitler i Stalin mieli bez wątpienia boskie pełnomocnictwo do sprawowania władzy, kto występował przeciwko nim – występował przeciwko Bogu.

    „Każdy niech będzie podobny władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy — przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.” BT, Rzym.13,1-2

    „Z tego samego zaś powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.” BT, Rzym.13,6-7

    Rozwijając tę myśl w późniejszych listach Paweł z całą mocą usankcjonował niewolnictwo.

    To z Pawłem wiążą się pierwsze podziały wśród chrześcijan.

    http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1035

    Polubienie

   2. Twój nick powinien brzmieć:

    „Fun Szawła”

    Oczywiście zioniesz nienawiścią, która jest twoim jedynym argumentem, a dowodu w słowach Ojca i Syna na obronę Pawła nie masz, jak wszyscy Chrześcijanie.

    No widzisz…

    Ty wolisz wierzyć Pawłowi…

    ..a ja wolę wierzyć Ojcu i Jego Synowi Chrystusowi 🙂

    Krzycz sobie krzycz…to jedyne, co wam zostaje na obronę samozwańca Pawła 😉

    Polubienie

 4. >>Ja wolę wierzyć na słowo Pawłowi, Łukaszowi, Piotrowi, Markowi, niż jakimś internetowym blogerom.<<

  Nieprawdopodobne: prawdziwy uczeń Chrystusa (Piotr) wymieniony dopiero na pozycji… trzeciej! A gdzie Mateusz? Jakub? Czym sobie zasłużyli, aby zostać poza rankingiem? Ludzkim rankingiem.

  Paweł przoduje, Mateusza brak. Bez komentarza. 😦

  Polubienie

  1. Typowe dla Chrześcijan…

   A ja wolę wierzyć na słowo Bogu Ojcu i Jego Synowi Chrystusowi.

   Prosta kaukulacja:

   Ja słucham głosu Boga i idę za naszym Pasterzem Jezusem,

   Chrześcijanie wybierają nauki ludzkie i idą za głosem…nieboszczyków.

   Przykre, ale prawdziwe.

   Polubienie

 5. Nie wiem jak można bronić takich zbrodniarzy jak Hitler czy Stalin, jeszcze mówiąc że to z woli Boga zostali wybrani, jakiego ”Boga”? Mającego cechy ludobójcy? Gdyby tak było Chrystus nie nazwał by kapłanów (faryzeuszy) głupimi przewodnikami ślepych.

  Inni tyrani też mówiąc ”Bóg tak chciał”. Czyli jeśli Stalin zdążył by wymordować pół Europy, wraz ze wszystkimi znajomymi, według Pawła ”Bóg tak chciał” To jest herezja….
  Za pomocą listów Pawła, każdy łotr u władzy mógł łamać prawo do woli. Sam dekalog był w przeszłości (i nadal by był jeśli byśmy chociaż to przestrzegali) fundamentem dobrobytu i szczęścia. Prawo niweluje działanie grzechu. Największy paradoksem ludzi którzy unieważniają prawo sami chcą aby prawo nietykalności dotyczyło własnie ich. Czyli ja mogę się dręczyć ale ty już mnie nie, to jest właśnie logika ludzi bezprawia.

  Nawet prorocy nie mieli prawa nikomu rozkazywać jeśli nie udowodnili od kogo owa moc pochodzi inaczej mówiąc jeśli ktoś mówi że jest prorokiem a nie daje nam żadnych wiarygodnych dowodów to… nie słuchamy go

  Bóg pozwolił na umieszczenie pozornie sprzecznych oraz jawnie błędnych wersetów, aby nas właśnie sprawdzać. Sam fakt sprzeczności między słowami Pawła a Chrystusa jest wystarczający.

  (4) Osobiście podejrzewam że większość obrońców Pawła jakby znała z Biblii jedynie listy Pawła. Nawet jeśli Paweł byłby prawdziwym prorokiem albo 12 apostołem zamiast Macieja (według jedynie pism Łukasza niestety) to czy jego słowa są ważniejsze od Boga? W listach prawdziwych apostołów nie mamy żadnych nowych doktryn.

  Marcjon usuwał za to cały Stary Testament a nawet resztę Chrześcijańskich Pism Greckich. Uznawał jedynie listy Pawła i Łukasza. Głosił że jedynie Paweł poznał prawdę… Sam wyznawał gnostycyzm czyli starożytną formę masonerii. Nie jest w 100% pewne czy są to listy Piotra, zaś Ebionici to także sekta jak wiele innych i pomimo własnych nauk (wegetarianizm) stawiali na prawo.

  Predestynacja także jest błędem, gdyż Stwórca staje się według tej nauki kapryśnym i na tej podstawie można usprawiedliwić wszystko… Co prawda otrzymaliśmy różne talenty (przypowieść o talentach można rozumieć że chodzi o umiejętności jak i pieniądze). Posiadamy też odmienne geny i warunki w jakich żyjemy co nie znaczy o tym że nie mamy wolności wyboru. Ta nauka odbiera nam wolność, a Bóg daje nam wybór czy chcemy należeć do niego służyć najlepszemu pasterzowi (wybrańcowi) Boga czyli Chrystusowi czy słuchać ludzi już martwych…

  Odrzucenie fałszywych ksiąg nie umniejsza ale zwiększa zaufanie do Boga. Bez Pawła reszta ksiąg staje się niezwykle logiczna.

  (8) Czy jest jakaś informacja od Boga że mamy czcić Biblię czyli przedmiot zamiast najlepszego pisarza wszechczasów czyli Stwórce?. Bez cytatów Pawła, poproszę o słowa Chrystusa lub Proroków.
  (9) Samo przepisywanie ksiąg nie jest 100% odzwierciedleniem, czy widział ktoś oryginalne kodeksy Biblijne w języku podobnym do fenickiego ? Mamy jednak najwierniejsze kodeksy w języku Greckim cytowane w Nowym Testamencie, zachęcam porównać 🙂

  (10) Paweł twierdzi że liczy się wiara zaś Jakub apostoł twierdzi że liczą się nasze dobre uczynki bez których nasza wiara jest nieważna, a Jezus twierdzi że rozpoznajemy ludzi po ich postępowaniu (Mt 7). Komu mamy więc wierzyć, mamy sobie wybrać? Skoro jest jeden Bóg, nie powinny istnieć sprzeczne doktryny, albowiem najwyraźniej ktoś kłamie albo Jakub i Jezus i Jan albo Paweł.

  Sama historia Łotra nie pochodzi od apostołów a Łukasza ”lekarza” ponadto dlaczego miałby iść do raju, gdzie? z kim? może tak jak Henoch i Eliasz?

  Wszystkie te cytaty pochodzą od Pawła, dlaczego nikt nie szuka potwierdzeń od Boga? Bo takich akceptacji od Boga nie ma…
  Paweł akceptuje każdą władzę, ale Chrystus nie akceptuje żadnej ziemskiej władzy (a nawet pochwala ludzi którzy rozpoznali fałszywych pasterzy) .. Czyli według toku rozumowania Pawła Jezus jest ….. [nie napiszę tego]

  Co do zbawienia to nie Paweł ale Bóg decyduje kto zostanie uwolniony m.in od śmierci. Werset 14

  Ta księga mówi coś innego od Pawła, i wielu wyznań
  Objawienie 7
  (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.
  (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
  (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,
  (12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie.
  (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?
  (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.
  (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.
  (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,
  (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

  Nawet gdyby pokazano 1000 dowodów przeciwko herezjom Pawła to obrońcy faryzeusza głosili by swoje.
  Ja wole słuchać Boga niż Pawła i ludzi już nieżyjących…

  Nie powinno się wierzyć ludziom, ale Bogu. I nie trzeba latać do kościoła, dawać datków albo publicznie pokazywać swoje poglądy jak to jest się wielce wierzącym. Szatan też wierzy w Boga, Herod także wierzący, już nie wspominając o innych niegodziwcach. Każdy anioł (nawet zbuntowany) wierzy w Boga, ale ich uczynki są złe.
  Wystarczy być dobrym człowiekiem, pozdrawiam z Bogiem 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 6. Księga Mądrości zaprzecza zbawieniu przez wiarę sama wiarę…

  „Grzech wiedzie do śmierci

  12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie,
  nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!
  13 Bo śmierci Bóg nie uczynił
  i nie cieszy się ze zguby żyjących.
  14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było,
  i byty tego świata niosą zdrowie:
  nie ma w nich śmiercionośnego jadu
  ani władania Otchłani na tej ziemi.
  15 Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
  16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem,
  usychają, uważając ją za przyjaciółkę,
  i zawierają z nią przymierze,
  zasługują bowiem na to, aby być jej działem.”

  Polubione przez 1 osoba

  1. Cała Ewangelia Mateusza i Jana, oraz listy osobistych apostołów Jezusa – Jana, Jakuba i Judy, kładzie nacisk na uczynki, na których podstawie będą sądzeni ludzie.

   Uczynki wynikają oczywiście z Prawa. Całe życie i misja Chrystusa to wypełnianie zapisów Prawa Bożego.

   Czymże jest naślodowanie Jezusa, który czynił wszędzie dobro, jak nie dobrymi uczynkami?

   Wyznawcy Pawełka chcą iść na łatwizne i myślą, że mogą sobie żyć jak im się podoba. Ważne, że wierzą i już mają zbawienie w kieszeni. Jest to skończona obłuda i jest to przykre, ale oni wiedzą lepiej.

   Polubienie

  1. Ale dowodów jest cała masa..teoria heliocentryczna jest tylko teorią i zarazem fikcją i kłamstwen nałożonym na oczy mas.

   Proste doświadczenia pokazują, że heliocentryzm jest nierealny, a w XXI wieku każdy może sam wykorzystać do badań narzędzia, jakimi kilkaset lat temu, zwykły człowiek sprawdzić niczego nie mógł.

   Dziś technologia stworzona przez tych samych naukowców, którzy wierzą w heliocentryzm, pozwala tą teorię obalić bez problemu.

   Ci, którzy chcą wierzyć w tą fikcję, po prostu nadal będą w nią wierzyć..żaden argument ich nie przekona poza siłowym, którego ja nie użyję.

   Polubienie

  2. Witam.Jest jeden film,bardzo krótki na you tub który obala w stu procentach rzekomą odległość słońca od ziemi(93 mln km). Wysyłam go różnym ludziom w komentarzach i na e-mail. Jak dotąd nikt nie podał kontr argumentu.

   polecam😏

   Polubienie

 7. Ostatnio byłem mocno zajęty nie mniej jednak zebrałem dużo luźnych notatek dotyczących Chazarów i ich głównych wrogów – Rosjan. A także o związkach Słowian z Awesta, Wedami, Izraelitami, Scytami, Kimerami, Wandalami.
  Temat Izraelitów wolę upchać tutaj:
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/23/dwanascie-plemion-izraela/

  Większość to losowo upchane notatki. Nie zmienia to faktu że Saul nie ma już żadnej wiarygodności

  Ale Paweł… Temat Apostolstwa Pawła jest jednym z największych mistyfikacji w dziejach świata. Ten heretyk wpływa na życie milionów ludzi, nie tylko Chrześcijan ale i także Muzułmanów i Talmudystów. Nawet Hinduizm zawiera jego nauki. Najbardziej oburza mnie w tych listach nienawiść Saula do cielesności oraz kara śmierci dla oszukanych ponieważ z tych nauk mamy potępianie prześladowanych samobójców oraz zniekształcone pojęcie o seksualności – dziele Bożym. Kondony także dzieło Boże skoro zapobiegają chorobom wenerycznym. Ale Kościoły potępiają Kondony i nie edukują seksualnie a później potępiają matki za aborcję – cóż za obłuda…
  Nawet Ateiści wzorują się Pawle aby oczernić Boga i Mesjasza.

  http://www.jeszu.pl/2017/06/szymon-mag-i-jego-zatrute-ziarno.html

  Podobno Szymon Mag (Paweł) był magiem Nerona. Na to wychodzi że Neron i elity Rzymu stanęły po stronie Pawła a nie Piotra. Jednakże postanowiono zrobić z mordercy apostoła aby umniejszyć dokonania apostołów. A ci rzekomi wrogowie judaizantów głównie podkreślali kwestię porzucenia Izraela przez Boga – albo byli idiotami albo agentami. Paweł, Klemens i reszta dobrze znali Biblię i prawdopodobieństwo na ich nieświadome pomyłki jest niewielkie. Jak dla postać Szymona Maga jest wymyśloną biografią przez Łukasza z Antiochii aby odwrócić uwagę na okultyzm Pawła. Nauki tego Gnostyka niedobre, ale Pawła są ok. Najwidoczniej rozdzielono jednego oszusta na dwie postacie. Jedna była prawdziwa z wymyślonym imieniem, a druga z miarę prawdziwym imieniem z wymyśloną biografią. Paweł był tym czarownikiem ale za pomocą swego podnóżka zrzucił ciężar na nieistniejącego Szymona Maga ponieważ on nim był.

  * Ewangelia Łukasza zawiera chyba najwięcej błędów w całej Biblii już w pierwszym rozdziale.

  ”Mądrość” Pawła: promującego męczeństwo… czy masochizm i całkowite oddanie przełożonym ?

  Rzymian 5:(5) A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
  (6) Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.

  Rzymian 6:(5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
  (6) Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
  (7) Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
  (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
  (9) Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
  (10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.

  List Do Rzymian 16: (11) Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana.

  Chodzą słuchy że ”w rodzinie Heroda byli chrześcijanie”, Albo Saul współpracował także z domem Heroda i Rzymską elitą – agent sił ciemności albo coś jest nie tak.

  Ciekawy link z rzekomą apostazją Piotra
  https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/08/15/sw-piotr-i-neogallikanie/
  Dzięki temu jestem coraz bardziej pewien że to Paweł był kłamca a nie Piotr.
  Oczywiście atakuje się Piotra za to że się raz wyparł Isusa, i że miał swojego arcywroga – Pawła, który zywił się szczerą nienawiścią do niego.

  * Teksty rabiniczne nazywają Pawla ”Abba Szaul” – ojciec Saul/Paul. Ale Jan to Jochanan a Piotr to Szimon Kefas – Symeon Skała/Pieczara.

  List Do Galatów 2: Biblia Poznańska
  (19) Ja bowiem właśnie dzięki Prawu umarłem dla Prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany. (20) Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję teraz na ziemi, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował się za mnie. (21) Nie lekceważę łaski Boga. Jeśli bowiem usprawiedliwienie zyskuje się dzięki Prawu, to Chrystus umarł na próżno.

  Przekłady protestanckie nieco wybielają Saula, lecz tutaj jegomość nazywany również Hermesem twierdzi że gdyby Isus umarł za Prawo, to było by to na próżno – taki samo uważają świadomi wrogowie Boga.
  Nie dość że zamordował Piotra to jeszcze odebrał mu tytuł apostoła narodów, kanalia.
  Saul jako nauczyciel Pentateuchu Mojżeszowego nie odrzucił rzekomo Boga przez zwyczaj obrzeżania ale z powodu ”znajomości rzeczy”.

  Saul to arcywróg Boga i Piotra nazywanego szatanem.

  Cytat pewnego wielbiciela Saula:
  Aureliusz Z Hippony – ” Idziemy Do Boga nie drogą, lecz miłością”

  W czasach post apostolskich (od IV wieku) powstawało wiele ksiąg, napisanych przez założycieli kościoła. Były to głównie dzieła związane z Pawłem, Marią i pojedynczymi osobami typu Piotr, Jan, Ezdrasz itd
  Problem jest taki że te dzieła czytali jakby wyjęte z Biblii, nauczając baranów własnych gniotów. Z czasem te dzieła i nazwiska wycofano z kościołów, ale doktryny pozostały. Na tych właśnie gnostyckich i Rzymskich papirusach powstały Kościoły jako organizacje. Obecnie księgi drugokanoniczne (jak ks. Barucha, Machabejskie) wrzucono do jednego wora na śmietnik wraz z tymi dziadostwami jak Ewangelia Judasza, Marii Magdaleny ect.

  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/12/30/satanista-pawel-z-tarsu-cz-7-apokalipsa-pawla-apokryf-kompromitacja-jako-dowod-historyczny/

  A Saul..
  Tak bardzo nie nawiedził Piotra że ukradł mu tytuł apostoła narodów (pogan) nazywając go jednocześnie apostatą, odszczepieńca ?

  Mateusza 6 (31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
  (32) Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz który jest w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
  (33) Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
  (34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

  1 Koryntian 14: (1) Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.
  (2) Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza.
  (3) A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.
  (4) Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.

  * Isus mówi o szukaniu Królestwa (Państwa) Bożego, a Saul o dążeniu do miłości jednakże nie podaje definicji miłości np. Bożej, małżeńskiej.
  Jeszcze te Pawłowa, sekciarska architektura i organizacja zboru (dlatego Protestanci tak wielbią Saula). A jak wiadomo apostołowie nie zakładali żadnych zborów ani kościołów, bo nie było Katolicyzmów ani Protestantów. Biblia mówi za to o eklezjach (kto zna historię grecką ten powinien coś wiedzieć) czyli zgromadzeniach.

  A Saul był rzeczywiście zdesperowany aby zatrzeć wszelkie ślady po Apostołach
  Filipian 1:
  (15) Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli;

  (16) Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii,

  (17) Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.

  (18) Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę;

  (19) Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Isusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu,

  (20) Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć.

  Filipian 3: werset 11,17,20
  (11) Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.

  (12) Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Isusa.

  (13) Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,

  (14) Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Isusie.

  (15) Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; (16) Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.

  (17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.

  (18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
  (19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.
  (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,
  (21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

  Efezjan 3: werset 19
  (14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
  (15) Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
  (16) By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
  (17) Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
  (18) Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,
  (19) I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

  Galacjan 4: werset 7,10,11
  (2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.
  (3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić.
  (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.
  (5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,
  (6) Bo w Chrystusie Isusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
  (7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?
  (9) Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.
  (10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.

  (11) A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.

  Jeśli Piotr rzeczywiście w tym czasie przebywał w Rzymie w Galacji, i w mieście Łukasza oraz Ignacego… to został on nazwany wielkim apostołem, szatanem i ”wrzuconym do Piekła”. A właśnie tak tak, Piotr jest diabłem i oszustem bowiem zakłócał w głoszeniu Ewangelii Hermetycznej Szaula Ha Tarsi. Niestety za pomocą dwóch listów (jeden cały fałszywymi z trzema ciekawymi wersetami a drugi z dwoma fałszywymi wersetami) zrobiono z Piotra debila, idiotę który chwali swojego głównego wroga i prześladowce. To dopiero paradoks, imbecyl i szatan skarcony przez ”apostoła” ale co szkodzi się na nim podpierać bo podobno chwalił Pawła.
  Listy Pawła mają dwie doktryny jedna dla gojów a druga dla wtajemniczonych. Jeżeli w gnostycyzmie dobro jest złem a zło jest światłem… Jeżeli Chrystus Saula to Anty-Chrystus a szatan dla Saul to apostołowie w tym książę apostołów. Antychrystusami są przeciwnicy (szatanowie).

  Gal 1:
  (19) A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.

  Brat Pański to Jakub sprawiedliwy, ten którego Paweł zabił.

  Gal 3:
  (20) Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.

  Gal 6:
  (12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.

  (14) Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Isusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.

  Jakub 2:
  (19) Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? – Dobrze czynisz; ale demony też wierzą i drżą. (20) A czy chcesz przekonać się, słaby człowiecze, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (21) Czyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? (22) Widzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą. (23) Tak wypełniło się Pismo, które mówi: „Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość”, i nazwany został przyjacielem Boga. (24) Widzicie więc, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia dzięki uczynkom, a nie przez samą tylko wiarę. (25) Podobnie tak i nierządnica Rahab czyż nie dzięki uczynkom dostąpiła usprawiedliwienia, przyjmując zwiadowców a inną drogą ich wyprawiając? (26) Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa jest wiara bez uczynków.

  Przeczytałem jeszcze raz list Do Galacjan. Czarownik Zabił Jakuba i jeszcze go zwyzywał od wielkich apostołów, zwabił Piotra w pułapkę i nazwał go także obłudnikiem, grzesznikiem i szatanem (niejednokrotnie). Jana i ruszył wprost ale unieważnił za to Objawienie a to wystarczyło.
  Zamierzam jeszcze sprawdzić dokładniej komentarze Lutra i dzieło Woltera – obaj nie byli głupcami i wiedzieli co pisali.

  Szczepan (Stefan) był zwierzchnikiem grupy Hellenistów która używała języka greckiego. Chciał powrócić do korzeni Prawa Bożego za wyjątkiem świątyni i kultu ofiarnego. Jak wiemy zginął ukamienowany a Saul w tym pomagał.

  Obok Szczepana był Prochor (Prokosz). Próbowano z niego zrobić ucznia Łukasz chociaż był podobno uczniem Piotra i towarzyszem Jana.

  Luter musiał znać także tekst Wulgaty i Septuaginty ale wybrał Tanach.
  Nie uznawał on Listu Jakuba, Listy Judy, Do Hebrajczyków i Objawienia.
  Luther to nawet masakrował list Do Rzymian aby dowieść że człowiek jest usprawiedliwiony TYLKO przez wiarę. Z jego komentarzy wynika że jedynie Saul głosił prawdę i nawet Piotr był przeciwko niemu.
  Moim zdaniem chronologicznie wyglądało to tak:
  Apostołowie zmądrzeli i z Jerozolimy rozchodzą się na tereny Cesarstwa i dalej. Tomasz idzie do Indii, Andrzej do nas, Piotr do Celtow i Rzymian. Nagle pojawia się Saul ze swoją grupą. Rozpoczynają swoją indoktrynacje w Azji Mniejszej, Syrii i Macedonii. Jednakże przychodzi tam Piotr ze swoją grupą i odkręca bzdury czarownika Saula i Łukasza. Saul napisał więc list m.in do Galacjan gdzie broni swej reputacji ale Jakub odpowiada na listem. Wkrótce Saul jako wielce nawrócony z krwią Szczepana i Jakuba na rękach zamierza dopiąć swego i walczyć z szatanem (Piotrem). Łukasz w tym czasie ukrywa rzeczywistego Pawła pod imieniem Szymon Mag abyśmy myśleli że Mag istniał, jako odrębna istota.

  Nauki Saula są bardzo podobne do Chasydzkich i Hinduistycznych. Dużo listów starożytnych mówi o fałszywym nauczycielu, posłańcy szatana (szatan czyli upadli aniołowie, przeciwnicy Boga). Saul był posłańcem Apollyona czyli moim zdaniem fałszywym prorokiem z Objawienia która ma wszystkich oszukiwać i dymać. Hermes/Merkury/Thoth był posłańcem bogów, Paweł został nazwany Hermesem. Hermes był odpowiedzialny za okultyzm i Kabałę. Saul sprzedawał okultyzm w pięknym pudełku. Hermes gadał po grecku, Saul także.

  2Kor 12(16) Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc chytry, podstępem was wziąłem.

  Musiałbym całe listy wkleić ponieważ ilość kłamstw dobija. Nauki Saula, ”miłość Chrystusowa przebacza wszystko” oraz ”naśladujcie mnie bowiem was stworzyłem w mojej Ewangelii” ”Kefas to obłudnik i kłamca ale ja JA obnażyłem go”

  2 Tesaloniczan i doktryna piekła.
  Rozdział 1:
  (7) A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Isus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,

  (8) W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Isusa.

  (9) Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,

  Rozdział 2:
  (7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.

  (10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.

  (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,

  (12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

  (13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.

  Tak oto Saul skazuje na piekło wszystkich którzy zostali oszukani bądź nie dali się nabrać na Hermetyzm Hermesa-Thotha Z Tarsu. Na podstawie tych listów wielu ludzi cierpiało i nadal cierpi. Zamiast pomagać samobójcom to potępia się ich (że niby dla nich zbawienia nie ma. Kłamstwo! niepoparte Biblią). Saul dał podstawę kapłaństwu swoją postawą (choć podobno miał żonę) a także skupił uwagę duchownych na masturbację jako główne złamanie prawa.

  Może już to podawałem więc powtarzam

  III Mojżeszowa 15: (16) Jeżeli mężczyźnie wypłynie we śnie nasienie, to obmyje on wodą całe swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. (17) Każdą szatę, każdą skórę, na które wypłynie nasienie, należy wyprać w wodzie i będą nieczyste do wieczora. (18) A jeżeli mężczyzna obcował z kobietą, a miał upływ nasienia, to oboje obmyją się wodą i będą nieczyści do wieczora.

  * Mówią że Biblia nie mówi o onanizacji, a to ?
  III Mojżeszowa: 15: (16) Jeżeli mężczyźnie wypłynie we śnie nasienie, to obmyje on wodą całe swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora.
  (17) Każdą szatę, każdą skórę, na które wypłynie nasienie, należy wyprać w wodzie i będą nieczyste do wieczora.
  (18) A jeżeli mężczyzna obcował z kobietą, a miał upływ nasienia, to oboje obmyją się wodą i będą nieczyści do wieczora.

  Nie trzeba nic tłumaczyć, całe prawo uwzględniało wszystkie dzisiejsze problemy płciowe i seksualne. Nie ma jednak kary śmierci za onanizm ale co szkodzi duchownych skupiać się właśnie na tej czynności. Sama onanizacja nie jest aż tak szkodliwa jeśli nie wiąże się z poczuciem winy. Oczywiście nie pochwalam
  Jeśli każdy Izraelita znał prawo że geje i obojniactwo jest zakazane karą śmierci, wtedy to było możliwe. Ale teraz jest całkiem inna sytuacja, nie wolno mordować ani krzywdzić innych koniec kropka!. A z obojniakami, gorzej tylko że tacy zamiast wybrać na 100% płeć mają praktycznie zarówno cechy męskie jak i żeńskie – i to jest problem, brak rozróżnienia płci.

  A mówią że Bóg jest okrutny, że Pan opuścił ich kraj.

  Może źle zinterpretowałem ale dla mnie jest to rozwiązanie całej sprawy. Biblia mówi że Onan nie był onanistą a buntownikiem który nie wykonał polecenia Boga a trzeba pamiętać że młodzież kiedyś dojrzewała później. Nie było takiego dostępu do porno itd. Ale Sauł ich wszystkich przebił swoją obłudą i nienawiścią do cielesności, do ciała. A przecież ciało ludzkie to dzieło Boże a nie diabelskie. Stosunek seksualny, prezerwatywy i potomstwo – akt Boży. Ale jak widać wielu nie rozumie Boga bo woli zrozumieć gnostyka którego Łukasz ukrył w Biblii pod nazwą Szymona Maga aby nikt nie gadał źle o Saulu. Czytałem trochę komentarzy Lutra, on naprawdę widział świat poprzez listy Saula.

  * Na ten czas planuję przeczytać komentarze Lutra do listu Do Galacjan,

  W 70r. podczas wyprawy Tytusa na Jerozolimę przebywali tam kronikarze Pliniusz Starszy (on pisał o Izraelitach Kaukaskich) oraz Antoniusz Julian (on chyba także). Tacyt wiedzę o chrześcijanach czerpał od nich. Potwierdził że nazwa chrześcijanie wzieli nazwę od Chrystusa. Ale sami Chrześcijanie od apostołów określali siebie jako Nazarejczycy.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nazarejczycy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Judeochrze%C5%9Bcijanie

  To Szaul Ha Tarsi stoi za wymarciem tej grupy i powstaniem Chrześcijaństwa.

  Galacjan 4: Saul nawet wątpi w swoje posłannictwo
  (4) Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
  (5) Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.
  (6) A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!

  (11) Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami.
  (12) Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście;
  (13) Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię.
  (16) Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?

  (19) Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was;

  (21) Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi?

  * Wolter był podobno także Jezuitą i widać to wyraźnie w jego pismach a mianowicie za dużo wiedział o religii Chaldejskiej, Perskiej i antycznej aby być jakimś masonem, a oni są tylko pionkami. Sam Wolter twierdził że Pentateuch jest fałszerstwem z czasów Helleńskich bo w języku greckim (nie wiedział nic o LXX ?).
  Widzę w jego pismach że miał on duża wiedzę i nie był jakimś tam masonem z uniwersytetu Jezuickiego. Dzięki niemu zrozumiałem jeszcze bardziej że wielu ludzi nie ważne co usłyszy zawsze staną za Pawłem, a Isus i wszyscy inni to ponoć żydzi. taka propaganda
  Jakub Młodszy syn Alfeusza, brat Isusa nazywany Oblią po zmartwychwstaniu pracował w świątyni a Saul był także żonaty, obłudnik. W oparciu o pisma Łukasza był w okręgu najokrutniejszych wrogów Isusa, uczestniczył w kamieniowaniu Szczepana a kiedy Edomici skazali na śmierć jednego z nazarejczyków ten stawił wniosek o wyrok.
  Abdiasz i Juliusz Afrykańczyk podobno oskarżali że to Saul posłał na śmierć Jakuba, brata Zbawiciela.
  Coś czuję że Saul mógł mieć związek ze śmiercią całej dwunastki…
  Ale nagle nawrócił się i stworzył nową religię z naukami Hinduizmu, Gnostycyzmu, Mitraizmu i kultu Heliosa.
  Podobno nawet Klemens Aleksandryjski twierdził że był żonaty.
  Edit: doczytałem z Woltera, jeśli przekazał nam prawdę to znaczy że rzeczywiście zabił brata Jezusa. To już mamy co najmniej trzy ofiary.

  * Jakub nazywa prawo Przykazaniami Królewskimi
  Jak 2:
  (8) Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
  (9) Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców.

  Istnieje także apokryf ”Kerygmata Petrou” czyli Nauka Piotra która określa Pawła jako oszusta.

  http://www.earlychristianwritings.com/text/kerygmatapetrou.html

  * To ten fragment z Kerygmata Petrou: Polemic against Paul (H II 16-17)

  ” 16.1. „As in the beginning God, who is one, like a right hand and a left, made the heavens first and then the earth, so also He constituted all the combinations in order; but upon men He no more does this, but varies all the combinations. 2. For whereas from Him the greater things come first, and the inferior second, we find the opposite in men-the first worse, and the second superior. 3. Therefore from Adam, who was made after the image of God, there sprang first the unrighteous Cain, and then the righteous Abel. 4. Again, from him who amongst you is called Deucalion, two forms of spirits were sent forth, the impure namely, and the pure, first the black raven, and then the white dove. 5. From Abraham also, the patriarchs of our nation, two firsts sprang-Ishmael first, then Isaac, who was blessed of God. 6. And from Isaac himself, in like manner, there were again two-Esau the profane, and Jacob the pious. 7. So, first in birth, as the first born in the world, was the high priest Aaron, then the lawgiver Moses.

  17.1 In like manner, the combination with respect to Elias, which behoved to have come, has been willingly put off to another time, . . . 2. he who was among those born of woman came first; then he who was among the sons of men came second. 3. It were possible, following this order, to perceive to what series Simon belongs, who came before me to the Gentiles, and to which I belong who have come after him, and have come in upon him as light upon darkness, as knowledge upon ignorance, as healing upon disease.””

  Polubienie

 8. Ciekawe dlaczego wszyscy tak pozwalają na obrażanie Boga…
  Prawie nikt nie chce nawet obalać tych bredni nie dla siebie ale chociażby dla zwykłych ludzi którzy nie potrafią odróżnić prawdy od kłamstwa a te brednie że Jezus… pochodzi niby od diabła są oparte na kłamstwach

  Polubienie

 9. Widzę że nie tylko mnie jawne kłamstwa podnoszą ciśnienie
  Już nie chodzi o kapelusz Sanjayi Merlina itd ale o klasyczne kłamstwa na temat Boga, chociaż dowodów brak.

  Posłuchałem najnowszych filmów JSM z trudem o Jezusie jako szatanie a Lucyferze jako Bogu, bo jeśli Bóg to szatan, tak więc kim jest ten zły… chyba ”Bogiem” którego kochali Gnostycy, Ofici i…
  Wszystko niby ok, po za stosunkiem do Biblii czy raczej łączeniem nauk kościelnych z naukami Boga…
  Dowody którymi posługuje się przeciwko NT  są wręcz absurdalne i może je obalić 6 letnie dziecko. Nie wiedziałem że Isus był buntownikiem, ja sądziłem że kazał nam nastawiać drugi policzek… 
  Dalej powtarzane są jak manta schematy mylenia Judejczyków z Żydami
  Isus nie usuwał żadnych przykazań a jedynie je zaostrzył i nikogo nie skrzywdził. 
  Krytykowana jest postawa Isusa wobec ”prostytutki” którą rzekomo przyłapano na gorącym uczynku
  Do tego potrzebny jest jeszcze chłop i świadkowie.
  Jana 8:
  (7) A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: [Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem].
  (9) A gdy oni to usłyszeli i [sumienie ich ruszyło], wychodzili jedne po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Isus sam i owa kobieta pośrodku.
  (10) A Isus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?
  (11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Isus: I [Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz].

  Polubienie

 10. Jak widać Mesjasz nie potępiał zwykłych ludzi i dawał człowiekowi szanse na poprawę swego postępowania. Ten fragment współgra również z Ewangelią Mateusza
  Mateusza 7:
  (1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
  (2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
  (3) A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
  (4) Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
  (5) Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
  Ludzie którzy nie widzą swoich grzechów (np. Paweł) z łatwością skazują innych na śmierć, wrzucają do ”piekła”, nazywając innych satanistami, heretykami, niewierzącymi bo nie wierzą w taką czy w owaką doktrynę. Taki obraz Syna Bożego jako wroga religii i sekciarstwa i Króla Królów się nie pokaże z wiadomych względów.
  Isus jest znienawidzony ponieważ atakował religie oraz fałszywych pasterzy.
  Najbardziej rozbawiło mnie kiedy ”Merlin” nam stwierdza że Biblia mówi że Isus miał 33 lata, tylko czemu nikt nie może tego znaleźć 🙂 Nie wiem może wydają w Polsce takie teksty w pod new age o nazwie ”Biblia”’…
  Sam Jezus udowodnił że religie to trucizny, Biblia mówi wiele rzeczy o duszy, o celu człowieka jak powinien żyć ale najpierw trzeba ją otworzyć….
  Najczęściej cytują ci ludzie wersy wyrwane z kontekstu:
  Łk 14:(26) Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
  (27) Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.
  Ten fragment nie mówi że Jezus każe nam odcinać się od rodziny, wystrugać sobie drewniany krzyż i na klęczkach na pielgrzymkę . Zarówno Bóg jak i Chrystus są postaciami wzbudzającymi kontrowersje tj. nie każdy jest przyjacielem Boga i nie każdy rozumie Boga, są ludzie którzy dali się nabrać itd. Isus nalega abyśmy ”dźwigali swój krzyż” czyli walczyli ze swoimi demonami, pokonywali własne słabości np. nałogi, błędy z przeszłości. O tym jest ten fragment zarówno o ucznia Mateusza jak i historyka Łukasza który nie podał nam linków.. Nie zmienia to faktu że Łukasz z Antiochi musiał napisać trochę prawdy podobnie jak dezinformatorzy imitująć prawdę podając trutkę między prawdą.

  Polubienie

 11. Ok, nie będę dawał więcej ”na raty” to nie ma sensu, jeśli tak bardzo nie cierpita Boga, trudno….
  Ja tam wolę stać po stronie Boga niż tak jak …. nie chcę atakować personalnie ale coś wyraźnie nie tak..

  Polubienie

 12. Można usunąć dzisiejsze posty, bo przerobie je w luźny artykuł a na ”poprawę” humoru. Mocno się wkurzyłem tymi bajkami, ponieważ jest to bardzo przekonująca mowa ale pozbawiona dowodów i… prawdy o Bogu. Coś czuję że dużo skradzione od Brainbreakera i Szydłowskiego. Sanjajca to już nawet te Wedy Słowiańskie atakuje bo mają związek z Chrystusem. Czyli to nie wrogowie Boga są źli, nie Hitler, Stalin itd ale Jezus… bo z woli Boga zostanie królem Królestwa Bożego!
  [https://www.youtube.com/watch?v=98ky3uBp444]

  Polubienie

  1. Sam zauważam ostatnio nasilony atak na Boga i Jego Syna z użyciem zupełnie bezpodstawnych zarzutów. Wymysły o tym, że Jezus jest synem diabła, czy na odwrót, są jak dla mnie nie do skomentowania i aż szkoda mi słów.

   Zareagowałem podobnie jak Ty, gdy zobaczyłem ostatnio wypociny tego SanGeja i miarka się przebrała. Sam myślałem o tym, by zrobić jakiś krótki artykuł, albo nawet podcast, ale notorycznie brakuje mi czasu, a jestem jeszcze w trakcie tworzenia audiobooka 2 Ezdrasza.

   Jest jeszcze dobry i obszerny artykuł Henryka, świetnie odpierający te częste i popularne kłamstwa…

   http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm

   Myślałem, żeby na jego podstawie coś nagrać, ale to zapewne przeciągnie się w czasie, tak więc postaraj się zrozumieć.

   Atak na Boga będzie nadal przybierał na sile i takie występy, jak z tym zakłamanym czarodziejem, będą pojawiały się regularnie. To, że brakuje nam czasu na ciągłe ich demaskowanie, to przecież nie nasza wina. Schemat mają oni wszyscy podobny, dlatego też mówimy i ostrzegamy o tego typu działaniach ogólnie. Nie jesteśmy odpowiedziałni za osobistą czujność innych ludzi, a robimy tyle, ile jesteśmy w stanie.

   Jak sam widzisz, siły zła korzystają również z naszych materiałów, przerabiając informacje w nich zawarte na swoją potrzebę. Takie kwiatki i brednie, jak u BrainBreakera, teraz złemu są szczególnie przydatne, to fakt. Od nas także brane jest garściami, ale jak mówisz, rzadko kiedy lub w ogóle mało kto pokazuje rzetelne dowody na swe twierdzenia, albo podstępnie nimi manipuluje.

   Czas się kończy i zło dobrze o tym wie. Być może czuje ono bliskość końca lepiej od nas, temu jego działania stają się tak perfidne. Z tego złego jedno dobre dla nas, że to znak strachu przed przyjściem Pana i tyle 🙂

   Tak więc Nathanielu, bardzo jestem za tym aby połączyć siły w celu stworzenia jakiegoś materiału uświadamiającego o tych kłamliwych manipulacjach, ale też proszę o wyrozumiałość.

   Propononowałem też Tobie kilka razy dołączenie do forum, co mogłoby przynieść okazję do wspólnej pracy, łatwiejszej wymiany i analizy informacji.

   Byłoby też dobrze, gdybyś zdjął blokady ze swej witryny, uniemożliwiające czytanie twoich materiałów. Już kilka osób pisało do mnie z pytaniem, dlaczego są one w ogóle niedostępne?

   Jeśli masz jakieś pomysły, jestem otwarty 🙂

   Pozdrawiam i z Bogiem!

   Polubienie

 13. Część 2

  Co do Pawłościań, Detektyw Prawdy jest esencją Chrześcijaństwa Duchowego czyli nauk Saula. Kółko różańcowe tyle że zamiast Mariościaństwa jest Pawłościaństwo. Kult Biblii jako księgi zamiast kultu Słowa Bożego, wywyższanie ”apostoła” który powiedział, nie ważne co Bóg powiedział prorokom, bo apostoł ważniejszy.
  Jeśli ktoś chce zobaczyć Pawłościaństwo w praktyce polecam Detektywa Prawdy, dzięki któremu blogu (którego odrzuciłem na rzecz b. Henryka) przekonałem się do Septuaginty itd.
  Typowe Pawłościaństwo: osądzanie innych, powielanie Saula i zmiatanie niewygodnych rzeczy pod dywan do czego porównuje Koran kształt ziemi. Czym innym jest Pawłowe oskarżanie innych a ukazanie komuś błędu

  Mateusza 18: Biblia Poznańska dla lepszego rozumowania
  (15) Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. (16) Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. (17) Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! (18) Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (19)Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (20) Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

  Kościół w znaczeniu Chrystusa i Apostołów oznacza ogólnie wspólnotę, nas wszystkich ale Saul i jego uczniowie wprowadzili pomniejsze grupy (u protestantów zbory, sale itp).
  Ignacy z Antiochi pisząc do wspólnoty w Smyrnie użył jako pierwszy określenia katolicki Kościół. Dopiero w czasach Tyrana Konstantyna słowo greckie Eklezja zaczęło oznaczać świątynię, wcześniej Chrześcijanie nie mieli budynków modlitw. Moim zdaniem Apostołowie mówili co mówili na placu, tak aby ich usłyszały tłumy.
  Religianci są mistrzami odwracania kota ogonem zamiast nauczać o Królestwie Bożym na ziemi, o zjednoczeniu 12 narodów Izraela, o ważności Teonomi (Prawa Bożego), o pseudo-prorokach i zbawieniu ze względu na czyny i pochodzenie a nie wiarę w dogmaty i wiedzę. Nie cytują 7 rozdziału Objawienia ponieważ tam wyraźnie jest napisane o wielkim tłumie ludzi ze wszystkich narodów który dokonuje czegoś w rodzaju Chrztu, wybiela swoje szaty czyli Ofiara Mesjasza wymazuje wiele grzechów ale tych którzy tego chcą. Wrogowie Boga który nie chcą i będą chcieli zreformować się czyli zaprzestać krzywdzenia innych zostaną załkowicie usunięci, wykopani z ziemi, out, dead.

  Czytałem wcześniej troche zarówno Henryka jak i Piotra, z czasem dostrzegłem rażące równice.
  Detektyw wręcz z czystym sumieniem wysyła ponad 90% populacji na śmierć wieczną. Cytuje czasem wersety Biblijne nie podając z której księgi/rozdziału je wziął a nie każdy zna tak dobrze biblię i chce zobaczyć te fragment..
  Wywyższa on Protestantów nad Katolikamy (stąd promowanie zborów, kółka różańcowe, darowizny itd).
  Twierdzi że jest Nowo narodzonym chrześcijaninem lecz miłość do Pawła zwycięża, a Chrystus mówił cały czas o przykazaniach i królestwie Boga na ziemi.
  Skąd wie kto zostanie zbawiony a kto nie, czyżby Pawłościanie sami stanowią prawo ?
  Ponowne narodzenie to nie tylko wyjscie z Kościoła, P.N.Ch. powinien przede wszystkim nawrócić się… do Zakonu Mojżeszowego, chociażby w skrócie w Ewangeliach czyli miłuj Boga i bliźniego. Temat sabatu, doktryn i obrzezki schodzi na drugi plan, teraz nie jest w 100% potrzebny co nie znaczy że Bóg nie przywróci tych zwyczajów.
  Nie znalazłem żadnych dowodód że Paweł był apostołem Chrystusa, to że Paweł tak napisał nie jest żadnym argumentem. Wszystkie listy (Jakuba, Judy, Jana, 2 Piotra za wyjątkiem dodanego fragmentu dobitnie zwalczają nauki Saula).

  7 Rozdział Objawienia pokazuje wprost że ponad 90% ludzkości ma zbawienie w kieszeni za wyjątkiem zbuntowanych aniołów i ”judaszy”.

  Chrzest zaś jest symbolem Nowego życia z Bogiem dlatego chrzest niemowląt jest pozbawiony logiki, chyba że chodzi o dłuższą indokrynację i zerwanie więzów z Bogiem, jakiś cel tego jest.
  Pawłościanie często podpierają się Duchem Bożym i skazywaniem innych na potępienie. Paweł też twierdził że ci którzy uwierzą w tego swojego antychrysta umrą bo zostali oszukani.
  Pogląd nowonarodzonych na Zakon jest kolejnym aktem wenętrznego rozdarcia. Prorocy i Patriarchowie od Adama byli objęci Zakonem, oni przepisy znali, jak więc nazywa się Prawo zakonem grzechu i śmierci ?
  Oni nawet nie rozumieją dlaczego Jezus ofiarował się, myslą że każdego zmył i od tej pory idziemy do nieba…
  Nic dziwnego że 7 rozdział Objawienia to temat tabu. Pisma Jana apostoła ukazują że ta ofiara usunie wiele grzechów na sądzie ostatecznym a nie teraz. Jeśli umieramy to znaczy że grzech pierworodny będzie zmazany dopiero..
  Obj 20:(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
  (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

  Jest to idiom oznaczający śmierć ostateczną.
  Pawłościanie nie lubią kiedy ktoś uderza w ich główny filar – Pawła i Łukasz. Bez tych następców Judasza nie powstałoby tyle chrześcijańskich seks z syjonizmem na czele!

  Polubione przez 1 osoba

 14. Część III, o Sanjayi jeszcze wspomnę!
  *** sekt zamiast seks, ci panowie [Paweł Łukasz Barnaba Marek] nie wspominali o swoich dziewczynach…

  Jakub, brat Chrystusa i autor listu umarł między 62-69 rokiem czyli przed Piotrem. Był on ”biskupem” Jerozolimy czyli przewodniczył grupą która znała Zakon i stosowała przykazania. To Jakub ośmieszył Pawła w swoim liście nazywając go człowiekiem pustym…
  Nic dziwnego że Saul przyczynił się do jego śmierci, arcywróg apostołów!

  Galacjan 1:16
  Biblia Warszawska:
  Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,
  Biblia Tysiąclecia:
  aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
  Biblia Gdańska:
  Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi;

  Saul czyni się wyższym od Chrystusa a Piotra wyzywa od Judaizantów.
  Galacjan 2:14

  * U Pawłościan występują typowe frazesy ”ty nie masz poznanie, brak ci daru Ducha, jesteś za cienki w uszach, ci to są ohydni, tamci zginą w Armageddonie”
  Owszem niewiele osób jest na ścieżce do życia wiecznego z powodu kontroli umysłów.
  Nie trzeba znać Biblię aby zostać ”zbawionym” wystarczy być dobrym człowiekiem ale chwasty zagmatwały prosty i wielki plan odnowy Nieba i Ziemi, oraz narodu wybranego. Negując 10 plemion Izraela usuwa się Słowo Boga, podobnie jest z Zakonem.
  Nie twierdzę że wiem wszystko i wierzę we wszystko, wiele ”dowodów” to jedynie hipotezy.
  Pawłościaństwo, protestanci i żydzi odrzucają Septuagintę (Kanon Aleksandryjski) czyli bardzo ważne księgi, które ja uznaję.
  Znalazłem wiele apokryfów, wiele z nich uważam za ”fajnie napisane” pisma ludzkie, nic więcej. Sama Biblia odsyła nas do nieznanych nam ksiąg, Chrystus z apostołami odsyłali nas do 1 Ks Henocha oraz do ksiąg Machabejskich. Oficjalny powód wykopania dzieł Machabeuszy to ”sojusz Judy z Rzymem a faryzeusze byli przez nich pokonani”.
  Czytałem trochę dzieł niekonieczne mówiących o Bogu Izraela (Koran, pisma gnostyckie itd). Człowiek który mniej więcej wie o Królestwie Bożym potrafi nawet tam odszukać igłę w stogu siana. Osobiście odradzam czytanie tych Gnostyckich dzieł. Apokryfy ? Przede wszystkim te które znajdują się w jakimkolwiek kanonie kościołów ortodoksyjnych.
  To nie jest tak że traktuje te dzieła wyżej od Słowa Bożego, nie! Zazwyczaj sprawdzam czy dzieła te powielają Ewangelię Mateusza, Jana i słowa proroków. Dzieła mędrców które są cytowane w NT (Ks Kaznodziei, Przysłów, Mądrości, Syracha) traktuje jako dzieła 2 kategorii. Dzieło 1 kategorii to słowa Isusa lub Boga.

  U Detektywa widziałem sugestie jakoby Paweł był 12 apostołem w miejsce Judasza, a Łukasz napisał że Maciej był w miejsce Judasza = brak konsekwencji. Możliwe że Judasz jest nadal apostołem bądź został zastąpiony np. Józefem z Amarytei albo Nikodemem… kiedyś się dowiemy, wiemy że 12 było i będzie. Apokalipsa Jana mówi o 12 apostołach lecz o Pawle tam nie wspomina imiennie, wiadomo jedynie że w Efezie działali pseudo-apostołowie którzy nauczali tego co Paweł….
  Na potwierdzenie swoich tez cytuje Pawła który sam decydował co jest natchnione a co nie jest, podobnie czynił Luter który ubliżał Bogu od łajdaków.

  * Każda religia musi podać ten 1% prawdy. Islam jest religią równie ”wartościową” co Katolicyzm czy Judaizm – wszystkie mają wspólne źródło ale każdym dano co innego dla tłumów.
  Mahomet był analfabetą więc Koran jest dziełem podyktowanym, być może przerabianym przez średniowiecznych teologów którzy znaleźli ”Lutra” dla Arabów.
  Kiedyś czytałem krótko o proroctwach Mahometa, ktoś mu te objawienia ukazał ale wątpie aby to był Bóg.
  Chodzi o ”Al-Dajjal”, kolesia z jednym okiem. Całe proroctwo przypomina mnie fragment Pawła z listów do Tesaloniczan gdzie ma pojawić się Antychryst w świątyni podając się za Boga by zostac zgładzony przez Chrystusa.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal

  O Tym nie ma w koranie a znajduje się w Hadisach, które można porównać do pism założycieli kościoła.
  Sam nie wiem na ile te objawienia Mahometa są prawdziwe, moim zdaniem to powielone proroctwa Pawła. Co ciekawe tam również Isus odgrywa ważną rolę, a Islam umniejszył rolę Mesjasza podobnie Judaizm.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mahdi
  http://zakon-sufi.blogspot.com/2015/06/alawici-i-ezoteryczny-sufizm-szyicki.html

  * Powiedzieć że Islam jest religią szatana może człowiek który nie zdaje sobie z sprawy z tego czym są religie. Gnostcyzym – religia oparta na Chrześcijaństwie i misteriach. Judaizm talmudyczny – także religia jeszcze więcej herezji niż w Hadisach. Wszystkie religie zostały założone aby zniekształcić Słowo Boże.
  Jeśli religia nie definiuje satanizmu, lucyferianizmu, okultyzmu – odchyleń od normy, znaczy że jest pogańska. W Tych trzech religiach synów Abrahama jest trochę więcej prawdy niż w pozostałych aby odciągać ludzi od bezpośredniego służenia Bogu.
  Papa Franio mówił że tego typu kontakt z Bogiem jest zły, jest to półprawdą, źle jeżeli Pawłościanie i pseudo-prorocy mówią że Bóg do nich przemawia a oni mają specjalne posłannictwo. Nikt oprócz 2 świadków (prawdopodobnie hEnoch i hEliasz) nie ma prawa ogłaszać siebie prorokiem jeśli nie pokaże/udowodni [źródła] swojej mocy. Religie jednak nauczają że do kontaktu z Bogiem potrzebni nam są pośrednicy, rytuały, procesje bo jesteśmy winni śmierci Chrystusa, ”moja wina, mea culpa”. Wykreowanie poczucia strachu, bezradności i niewiedzy – tym zajmują się religie jednocześnie karmiąc ludzkie ego np. pieniędzmi i władzą dla pasterzy.

  Według Islamu Isus i Mahdi mają razem pokonać Antychrysta, a Biblia mówi że Isus wraz z 144tysiącami zrobi porządek, ale Islam nie mówi nic o zjednoczeniu 12 plemion Izraela podobnie Saweł.
  Krótko mówiąc te proroctwa należy brać z przymrożeniem oka, nie szkodzi znać ale lepiej kierować się Objawieniem Jana, nie ma szans abyśmy poznali 100% prawdy o proroctwach zanim się nie wypełnią. Herod i ówcześni mieszkańcy Judei myśleli że proroctwa dotyczyły czasów w których żyli, że Jezus wtedy miał zjednoczyć 12 plemion Izraela a jak się okazało cel Chrystusa był inny.
  Prawda zazwyczaj leży po środku ale ludzie wolą słyszeć uspokające kłamstwa lub sekciarskie straszenie Bogiem, piekłem, globalnym kataklizmem, UFo….

  Polubione przez 1 osoba

 15. Miałem dać część 4 ale kolejne wypociny Merlina utwierdziły mnie z jakich źródeł został spłodzony ”brainbrainkianizm” jak to niektórzy nazywają czyli Jezus syn szatana. Strasznie poroniony ten pomysł godny aborcji jednak narodził się i rośnie oparty na bredniach i bredniach.
  Czerpać wiedzę od jakiś przypadkowych ludzi, którzy bez żadnych wiarygodnych dowodów rzucają byle czym w stronę Isusa. Dowody przeciwko NT są wręcz śmieczne, niewarte tarzania się w gnojówce z nimi.
  Sanjajca za dużo Szydłowskiego się naoglądał przez co mamy efekt jaki mamy…
  Największym dowodem przeciwko istnieniu Isusa jest zdanie ”nie bo nie”..
  Nie zamierzam już więcej ”pastwić” się nad tymi bredniami, marnuję tylko czas ale szkoda ludzi którzy w to wierzą, oglądną film Zeitgeist lub inne dezinformacje rzekomych poszukiwaczy Wiedzy, z myślą że wiedza jest utożsamiana z Prawdą.
  Jeżeli ktoś czerpie wiedzę z Talmudu który szkaluje Isusa jako Jeszu oraz Marię, praktycznie całą Biblię pozornie sie na niej opierając, pozornie gdyż Talmud i Kabała to własne interpretacje.

  Jana 8 (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.
  Prawda czyli Stara Wiedza wywodząca się z Biblii, Starego Testamentu, Zakonu Mojżesza, Słowa Bożego.

  Nauka o miłowaniu/przebaczaniu bliźnich także jest wykorzystywane przez lucyferianistów, ale Isus mówił aby unikać bandziorów.

  Tak więc wielbiciel Lucyfera w białych barwach i Talmudu plus kolejny idol którego nawet znawcy wyśmiewają nie za Lechię ale za brak podstawowej wiedzy Biblijnej. Heniek już kiedyś rozpracował racjonalnego ateistę zresztą nie jeden, każdy kto sięgnie po NT i przeczyta te wersety, najlepiej cały rozdział zrozumie że są to kosmiczne fantazje….
  Oglądając ”starego” mądrego Sandzaja i ”obecnego” lucyferianistę widać kolosalne różnice, zresztą co mnie to….

  * Reikarnacja jest kolejnym kłamstwem diabła, zresztą brak logiki jeżeli nas czeką jeden sąd ostateczny.

  [[https://www.youtube.com/watch?v=s9VsD4RkDwk]]
  [[https://www.youtube.com/watch?v=s2QLyDD8fhE]]

  Po komentarzach widać że nie wszyscy ludzie nie są aż tacy głupi by iść w kierunku czystego kultu solarnego Swaroga, Mitry, Heliosa itd.
  Nie można nienawidzić Boga i Chrystusa jednocześnie negując ich istnienie…
  Oświeceni światłem szatana myślą że sami sobie poradzą, a przeciez człowiek przy Bogu lub aniele jest nikim. Człowiek przeciętny żyje poniżej 100 a Bóg wie wszystko, nie mamy więc szans na walki słowne z Bogiem.

  Część 1

  Zablokowałem głównie artykuły prywatne lub nieskończone z hasłem o treści ”Hasło”. Jestem leniwy i miałem czasu na to aby nadać im ostateczny wygląd. Prywatnie kopiuje dla siebie różne artykuły… warto je zachowywać jeśli zwyczajnie znikną.
  Hasło do zablokowanych filmów: Pawłościaństwo

  Najwięcej skupiłem się na Słowianach i na Pawle który jest obecny w niemal każdej religii, jego nauki są przemycone w Islamie, Hinduizmie, Buddyzmie, Judaizmie – wszędzie. Nie wnikam kto od kogo i co skradł, Saul nie stworzył okultyzmu a jedynie przedstawił nam Jasną Stronę tego, białą magię pod pozorem nauk ”Chrystusa”!

  Zarówno Paweł jak i Sanlucyferiana odwrócili prawdę do góry nogami. Paweł też mówił wiele prawdy, walczył (tak pisał) z oszustami, nauczał o miłości braterskiej, że małżeństwo to kobieta i facet itd. Herezje podawał między wierszami,
  Ludzie mogą czytać jego listy ze sto razy i nie zauważą tam kolosalnych sprzeczności i nienawiści do wszystkiego co związane z Bogiem. Paweł chwalił Chrystusa, ale krytykował Apostołów że nauczali Prawa Bożego (Teonomia). Boga także krytykował za zło, obiecując innych porwanie do nieba, a rzeczywisty Mesjasz obiecywał życie na ziemi oraz pochwycenie do ”tronu” Bożego dla 144 tysięcy wybranych a więc planuje Bóg stworzyć państwo teokratyczne autorytarne ze sprawną administracją i konstytucja a Paweł zaoferował oligarchię, księżokracje, to co mamy obecne…

  * Sangaja ujawnił wiele spisków, konspiracji, mówił o satanistach, lucyferianach itd. A tu nagle usprawiedliwia każdego szatana gdyż zło jest czymś naturalnym według jakiś praw | Wszelką krytykę Boga można porównać do dziecka które sprzeciwia się rodzicom którzy chcą dla swego poTomka jak najlepiej.
  JSM nie pokazał nam żadnych dowodów na to co mówi, rzuca jedynie hasłem że Jezusa nie ma (jest wytworem wyobraźni jakiś iluminatów czyli kto ?) a Bóg jest w nas (panteizm).

  Gdyby Jezus był fikcją podróbką Mitru, załóżmy.. to dlaczego przez tyle wieków zwalczano Chrześcijan za to że żyją.
  Tego pytania pan sobie nie zadał, jedynie powiela wierutne brednie w które nawet sami naukowcy nie wierzą bo wiedzą że są fałszywe mające na celu zwyczajne trollowanie Chrześcijan.
  Gdyby Jezus był mitem, czy był by możliwy tak ogromny rozrost Chrześcijan i późniejsze fałszowanie Septuaginty i Słowa Bożego ?

  Chrystus był postacią niewygodną, nie zawahał się ochrzaniać ostro ”nauczycieli” prawa, którzy wielokrotnie wystawiali Jego na próbę aby pokazać ludziom że Jezus łamie Prawo, podobnie naucza Talmud i Sanjaja.

  Chrystus mówił aby oddać Bogu co Boskie czyli przestrzegać przykazań a cesarzowi co cesarskie czyli przysłowiowy guzik.
  Apostołowie byli prostymi zwyczajnymi ludźmi, nie głosili tego co usłyszymy w religiach. Wszelkie błędy pojawiły się po śmierci apostoła Jana kiedy to listy Pawła zadomowiły się na dobre (nie było komu obnażać tych herezji) a później niejaki Marcjon wyskoczył z tezą że tylko Paweł ma rację. Następnie ”w odpowiedzi” w imię walki z Marcjonem włączono listy Pawła do NT. Jak było w rzeczywistości, tego nie wiem możemy jedynie przypuszczać prawdy nam Konstantyn ze swoją świtą nie powie…

  Ten sposób Ewangelizacji jest niezwykle prosty, obnażyć wroga, w tym przypadku Katolicyzm jako Chrześcijaństwo, pokazać trochę prawdy i założyć sieć na nowe ofiary.
  Tak jak Katolicy idą do ŚJ tak Sanjajowcy pójdą z Chrześcijaństwa do hybrydy Neopogaństwa z naukami New Age. Jeden …. czy modlimy się do Marii czy Swaroga, te posągi i obrazy nigdy nie odpowiedzą. Słowianowiercy nie pokazują kłamstwa religii lecz nie prowadzą do Boga, przepraszam prowadzą do bogów stworzonych przez człowieka.

  * Odnośnie tych co odrzucają NT,
  Hipotezy P. Szydłowskiego dotyczące Biblii są sprzeczne i pozbawione wszelkiej logiki. Ateista wierzący w Biblię…. Również plącze się w zeznaniach i jak zwykle Bóg ”Jahwe”…

  A Krystian znów oparł swoje poglądy na książce byłego pasterza który za kasę sprzedał motłochowi ”związki” Jezusa z Horusem. Nie dziwie się że tej książki nie można znaleźć w internecie…

  Sanjajca ich swoim brainbreakerianizmem przebija, gdyż jasno krytykuje religie i zwala winę na Chrystusa, Boga, i Biblię.
  Podobnie może nam nawijać Człowiek Bezprawia przez chrześcijan nazywany także Antychrystem.
  Twierdzi że jego Bóg go wspiera, także mogę życzyć powodzenia!
  Królestwo Boże jako NWO ? NWO to kolejna ściema gdyż ”ciemne siły” nie mają zamiaru człowiekowi dać życie wieczne, To co nazywany NWO Jest przeciwieństwem planów Boga…
  okrutne prawa Darwina zamiast Prawa Bożego… Ja wolę wybrać Boga niż oświecać się nauczaniem ludzkim.
  Jeżeli Jezus jest fikcją to dlaczego oni tak jego nie cierpią ?
  Zarówno Szydłowski jak i Sanjaya nazywają Jezusa diabłem a Boga Lucyferem… oj, utrudniają i mącą ludziom w głowach, proste rzeczy tak gmatwają…

  Tych kłamstw jest mnóstwo a są one tak żałosne że nawet nikt nie ma chęci ich obnażać.

  Z drugiej strony to dobrze wróży, bowiem według wielu grup zajmujących się Eschatologią (Czasy Końca) ten czas się przybliża. Im więcej ataków na Chrystusa tym szybciej przyjdzie!

  * Ten Swarożyc którego nam się pochwala jest bóstwem solarnym i oznacza jego imię Słońce – Svar.

  * Ofiara Chrystusa nie jest przywilejem dla każdego, ale dla tych którzy chcą żyć w Państwie Bożym a Sanlucek najwyraźniej brzydzi się Chrystusem.
  To jest tak jak chrześcijanie głoszą, że Jezus cię kocha. Bóg kocha dobro ale nienawidzi zła i pragnie dla nas jak najlepiej.
  Ewangelię Mateuszą najczęściej odrzuca się za miłowanie nieprzyjaciół i przebaczanie a ludzie zakłamani nie lubią zostawiać innych w spokoju.
  Następnym razem cosik powiem o drugiej stronie medalu która wręcz ubóstwia Chrystusa i wynosi do rangi Boga.

  * Żadne z tych Sanjajców którzy informują o kulcie liczby 33 nie mówią skąd się to wzięło. Góra Hermon znajduje się na 33 stopni na północ od równika.
  http://detektywprawdy.pl/2014/03/24/znaczenie-gory-hermon/

  Ma to związek z 1 Ks Henocha, Danem, Hermesem (okultyzm) i Pawłem który ten lucyferianizm w przyjemnej formie sprzedał.

  A Sandżony, niby czyta forum itd a dalej myli Biblię z dogmatami religijnymi, powtarzane brednie że Jahwe to imię Boga a Jezus to żyd.. zupełnie jak w sekcie.
  Jedyne z czym się zgadzam to z koncepcją ”obozu pracy” dla złoczyńców. A dlaczego ma tyle ludziów siedzieć w więzieniu bezproduktywnie ?! Nie można wysłać np. do kopania rowów, czyszczenia ulic itd ?!

  Cóż, wrogowie Królestwa Bożego nie będą mieli łatwo…

  Przy okazji kolejne kłamstwo

  Łukasza 2:(21) A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Isus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło.
  (22) A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,
  (23) Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,
  (24) I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

  (25) A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
  (26) Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana.
  (27) Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Isus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego,
  (28) On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: (29) Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, (30) Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, (31) Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:

  (32) Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.

  Obaj o tym mówili, że niby Izraelici pod imieniem żyd musieli zabijać swoje dzieci dla ”Jahwe”
  Jakim trzeba być młotem żeby wysnuć taki wniosek ?
  Pomijam już fakt że Łukasz był uczniem Pawła kolejnego oszusta lecz ten werset został wzięty z Pięcioksięgu

  2 Mojżeszowa 13:(1) I odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc:
  (2) Poświęć mi wszystko pierworodne; wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi jak u bydła, do mnie należy.
  (3) I rzekł Mojżesz do ludu: Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną ręką wyprowadził was Pan stamtąd. Nie wolno tedy jeść chleba kwaszonego.

  Gdyby Prawo te kazało zabijać dzieci to czemu Isus przeżył ? Czy może chodziło o baranki a ludzie byli przedstawieni Bogu,
  Biblia mówi że Lewici byli poświęceni dla Pana czyli mieli pełnić służbę świątynną.
  Temat ten wymaga rozwoju.

  Polubienie

 16. Część 4

  – Immunuel nie jest imieniem Hebrajskim a Staro Hebrajskim. Końcówka -el znaczy Bóg jest dowodem że nie jest to imię żydowskie. Imiona Damiel, Ramiel, Uriel, Rafael, Michael do porównania.
  Wikipediom i innym oficjalnym żródłom że jest to słowo ”Hebrajskie” bym nie ufał ponieważ imiona Biblijne a żydowskie różnią się diametralnie. Nie sądzę aby było to fałszerstwo w Ew. Mateusza, może chodzi o podwójnie wypełnione proroctwo, Immanu-el oznacza ”Bóg z nami” a Chrystus wielokrotnie podpierał swój autorytet Bogiem i przekazywał słowa Boga.
  Immanuel (grecki itacyzm e > i) nie koniecznie oznacza że Mateusz i Izajasz tytułują Mesjasza Bogiem ale napisali proroctwo o imieniu które nie było używane, ale m.in. Protestanci uważają Mesjasza za Boga. Świadkowie Russela nie nazywają Isusa Bogiem przez co są wyśmiewani, że oszuści itd.
  Immanuel nie jest słowem Aramejskim gdyż zawiera końcówkę -el a imiona Aramejskie są inne…

  – Ewangelizację ŚJ porónałbym, opis, doktrynę, świadomość Muzułmanów o płaskiej ziemi. Wszyscy za to wysmiewają Koran, nazywająć te nauki Średniowieczem ale to ukazuje w co wierzył ogól średniowiecznego ludu. Zarówno wierzący w Biblię jak i Koran uznawali HelioScentyzm za to co dzisiaj ogól uznaje Geocentryzm i ziemię jako płaski okrąg…
  O ŚJ wiem jedynie ze źródem osób trzecich, jest to jednak kolejna religia przypominająca Słowianowierstwo. Ujawiasz niewygodne fakty Kościoła Rzymskiego i zapuszczasz korzenie w kolejnej religii bazującej na bredniach tych drugich.
  ŚJ kojarzą się większości ludziom z akwizytorami, pukającym od chaty do chaty straszących Armageddonem, Apokalipsą, końcem świata, Pawłem, przy okazji zacytują Słowo Boże i przedstawią prawidłową Dobrą Nowinę o Królestwie. Prawdziwych infomacji w porównaniu z sekciarskimi formułkami jest niewiele, przez m.in. niespełnione proroctwa są uznawani za oszołomów, zagłuszając Prawdę na wzór Pawła i Łukasza, przez co ludzie z krzykiem uciekają od Boga, Biblii i Prawdy kierując się w stronę Ateizmu i kolejnych i kolejnych form religii. Polityka jest także formą religii, Komunizm także.
  Twory typu Świadkowie [koronni] Russela nieświadomie niszczą fundamenty Biblijnych proroctw, nikt nie głosi zbawienia ze względu na uczynki albo Planu wyzwolenia 12 Narodów Izraela.
  Mówisz prawdę o Królestwie Bożym ale nikt nie bierze tego na poważnie ale kiedy powtarzasz Pawła, Barnabę i Łukasza – wszystkie religia Chrześcijańskie powielają ich nauki plus czasem Marka ale kto by o nim pamiętał, lepiej Jana pisma czytać okularami Pawła.

  – Wcześniej nie rozumiałem do końca jak ważna jest 2 Księga Królewska
  Ona ukazuje wprost cechy narodu wybranego
  2 Krl 17:
  (34) I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.
  (39) Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół.
  (40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju.
  (41) I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego.

  Cały rozdział obowiązkowy do przeczytania! Według tego Żydzi nie są Izraelitami ponieważ ”oficjalnie” przestrzegają Torę a Izraelici nie.

  Mateusza 24:16 podobno jest nawiązaniem do
  2 Machabejska 2:
  (26) Okazał wielką gorliwość w obronie Prawa i postąpił podobnie jak Finees z Zambrim, synem Saloma.
  (27) I rozgłaszał Mattatiasz po mieście potężnym głosem: Każdy, kto kocha Prawo i zachowuje Przymierze, niech idzie za mną!
  (28) Zaraz też uszedł w góry on sam i jego synowie, pozostawiając w mieście cały swój dobytek.
  (29) Uszło wtedy na pustynię wielu takich, którzy pragnęli sprawiedliwości i Prawa, i przybywali tam
  (30) Wraz z synami, żonami i bydłem, ponieważ dotknęło ich nieszczęście.

  Zbrodnie Heroda są zapowiedziane w
  Mądrości 11:7
  (1) Sprzyjała ich poczynaniom przez ręce świętego proroka.
  (2) Szli przez bezludną pustynię i rozbijali namioty w miejscach niedostępnych.
  (3) Mężnie stawiali czoło przeciwnikom i odpierali wrogów.
  (4) Wzywali Cię, gdy cierpieli pragnienie, a dałeś im wodę z urwistej skały: twardy kamień zaspokoił ich pragnienie.
  (5) Co dla ich wrogów stanowiło karę, dla nich w potrzebie było dobrodziejstwem.
  (6) Zamiast źródła nie wysychającej Rzeki, zmąconej nieczystą krwią

  (7) co było karą za rozkaz dzieciobójstwa – dałeś im niespodziewanie obfitość wody.

  Biblia Poznańska jest bliżej Septuaginty lecz zniekształca kilka wersetów aby nas zniechęcić do szukania prawdy. Biblia Tysiąclecia jasno pokazywała prawidłowe znaczenie imienia Jozuego, Zbawienie.

  Mateusza 6:19-20, mocno przypomina Syracha 29:11
  (8) Mimo to bądź wielkoduszny zwłaszcza wobec ubogiego i nie pozwalaj mu długo czekać na jałmużnę.
  (9) Wspomóż nędzarza zgodnie z przykazaniem i nie dawaj mu odejść z próżnymi rękami.
  (10) Poświęć pieniądze dla brata i dla przyjaciela i nie pozwól, aby bez pożytku zżarła je rdza pod kamieniem.
  (11) Umieść swój skarb jak mówi nakaz Najwyższego, a przyniesie ci korzyść cenniejszą niż srebro.
  (12) Komory swoje napełnij jałmużną, a wyrwie cię ona z każdego nieszczęścia:

  Zwalczano te księgi za nauczanie o zbawieniu z uczynków…

  Mateusza 7:12
  (12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy

  Tobiasza 4:15 [bardzo znany werset]
  (15) Nie czyń nikomu tego, co tobie samemu niemiłe. Nie pij wina aż do upicia się i niech pijaństwo nie będzie ci towarzyszem na twej drodze.

  – Słowo Biblia jest greckim słowem oznaczającym księgę. Po naszemu Księga Jeremiasza, po Łacinie Liber, a po grecku Biblia..

  – Imię Maria, odczuwam że jest pochodzenia Słowianiańskiego, po bułgarsku Mir=Pokój, Jam=jestem. Jestem Pokojem ?

  – Co do Pawła, Lutra i Henryka, Detektywa, praktycznie do wszystkich. Ci ojcowie Protestantyzmu to zwykłe pionki w grze na czele z pyszałkiem Lutrem uważającym się zą lepszego od Augustyna i Ambrożego z Mediolanu. Wyznawcy Pawła bronią go rękami i nogami czym się da nawet jeśli kolosalne różnice są widoczne jak na dłoni pomiędzy słowem Apostołów a Apostoła Pawła. Jest sporo rozwiązań, albo wywalasz Pawła albo Apostołów, albo cały NT, albo nauczasz że NT to efekt tezy (Apostoł), antytezy (Paweł) i syntezy (NT). Coś w tym jest jeżeli uznamy listy Pawła w Biblii jako test, kto jakiego Gospodarza słucha, a Paweł godności Boga nie ma… najwyżej boga o imieniu Hermes według pisma Łukasza rozdział 14.

  Na obronę Listów Pawła cytuje się Pawła albo Łukasza kolejnego chwasta.
  Saul, Saweł, Szymon Z Gitty, Apoloniusz, Paweł – te wszystkie persony to ta sama osoba z rozdwojeniem jaźni a prawdziwa jest pomiędzy wierszami po trochu. Nie wierzę że Paweł był opętanym żydem, idumejczykiem; demony nie są tak potężne; Paweł to jak dla MNIE jedna wielka mistyfikacja i zakamuflowana grupa czarowników na czele z bóstwem objawionym którego nazywamy dzisiaj Paweł, za nim łaził Łukasz, Barnaba, Tymoteusz, Sylas, Jan Marek – diabłów mogło być więcej niż jeden nic nie jest pewne.

  ”Saul” przedstawił siebie jako nawrócony Beniamina, faryzeusz negujący Ewangelię swojego kolegi Łukasza wybiórczo cytujący nauki pasujące do jego systemu indoktrynacji. Kto objawił Saulowi wszystkie nauki, co robił przez te lata zamiast konsultować się natychmiast z apostołami w celu uzgodnienia wspólnego planu nauczania o królestwie Bożym na ziemii ? Nic z tych rzeczy, Saul wybielał się i mataczył a późniejsza widownia, małpki przyklaskiwali – Tertulian, Klemens, Hieronim, Orygenes, Marcjon = chwasty.

  Jedyne co potrafili to straszyć różnymi spiskami ale swoje brudy zmiatali pod dywan, mydląc oczy prostymi frazesami ”Jezus cie kocha, wynagrodzi ci” ”Jakże niezbadane są drogi jego” ”Bóg tak chciał”. Usypianie czujności i zamęczanie umysłu różnymi naukami wyssanymi z palca (wziętymi z pogańska lub z własnych bajek).

  Znalazłem długi film w języku rosyjsku o Pawle jako oszuście [https://www.youtube.com/watch?v=mOvPe4rYmK0]
  Nie znam rosyjskiego gdyż urodziłem się po ’89 🙂 ale gdyby ktoś znał…

  Obecnie staram się zbadać Dzieje Apostolskie, zauważyłem że przed sceną nawrócenia Saula (9) w 8 rozdziale pojawia się Saul a następnie Szymon Mędrzec rzekomy. Warto sprawdzić 8 rozdział ponownie. Dziwna jest natomiast logika Pawłosciań, o Szymonie powiedzą ”on zwalczał Prawo Mojżeszowe, toż to grzesznik, heretyk, hedonista, onanista” ale o Pawłe czyniącym to samo ”wielki apostoł narodów, słusznie naczał o nowym przymierzu i ewangelii chrystusowej o miłości”.

  – Mocno podejrzanie kiedy w słownikach widzimy dwa języki o nazwie ”Hebrajski, Hebrew”.
  Przykładowo, kolejny raz Góra
  Aramaic:
  Syriac: m (?ura’)
  Hebrew: m (?ura’)

  Hebrew: (he) m (har)

  Har, jest slowem Biblijnym potwierdzonym w objawieniu a ”Tura” jest słowem Aramejskim czyli dzisiejszy Hebrajski jest dialektem języka Aramejczyków i Chaldejczyków.
  Słowianie na góra mówią Har, Hora, Hara | wyjątek Polacy. Podobnie ze słowem Jezus, prawosławni mają Isusa, a katolicy Jesusa a Polacy mają literę ”z” zamiast ”s”.

  – Karpaty. Nam się mówi że Karpaty to od Dackiego plemienia Karpów, że to od jakiegoś języka indoeuropejskiego itd. A co jeżeli Karpaty to w rzeczywistości Harpaty ? Biblia ma więcej wspólnego ze językiem Słowian, Greków, Hindusów, Persów niż sądzimy… a nas naprowadza się na interpretacje Chaldejczyków, Asyryjczyków, Idumejczyków, Arabów, Kananejczyków, Filistynów, Hetytów….

  – Takie przymioty stwórcy jak Jewe, Adonaj, Eloh, Alaha, Tetragram one są w Biblii oraz w NT przetłumaczone prawidłowo jako Bóg (Theos) oraz Pan (Kyrios). Związek słowa Pan oznaczającego Lorda, możnowładcę, gospodarza z mitologicznym satyrem o imieniu Pan są raczej przypadkowe bądz celowe dopasowanie. Osobiście używam porównania Boga Z Biblii a Boga z Koranu aby prawidłowo pokazać że Tetragram = Bóg. Nie można negować przymiotów jak El, Al-Lah, Elohim.

  W imionach staro-hebrajskich występuje El np. Daniel, Uriel, Michael, Samuel, Fanuel, Izrael. Język Grecki i Arabski stosują itacyzm czyli e > i. Ismael, Ismail u arabów itd. A Koran… to nie prawda że cała wiedza Islamu wypływy z Koranu, bo dochodzą do tego Hadisy, Sunny, własne przekręty do przekrętu Biblii. Ludziom takim jak banderowcy czy Islamiści każdy pretekst jest dobry a w Polsce mamy tych nachodźców z ukrainy… przepraszam z objawienia już legiony….

  Allah to Bóg, łatwo to udownić bo arabowie z El, Elah zrobili Al, Allah. Problem jest taki, zarówno Koran jak i Biblia nauczają o szatanie/Iblisie. Ja celowałbym w cechu Boga w Koranie i w Biblii a nie w prowokacyjnych półprawdach że Allah to szatan… Jahwe, Jehowa to także szatam w takim przypadku. Tak więc powtarzam cztery litery Boże na język polski znaczy słowo Bóg, a ludzie nierozumiejący Boga zrobili z tego słowa imię własne dla swoich bóstw. Dla mnie trzyma się to kupy

  – Ludzie który coś mniej więcej wiedzą o kłamstwach a jednocześnie odrzucają Biblię zazwyczaj trafiają do nurtu New Age, stare kłamstwa. New Age wręcz karmi się spiskami, do tego dochodzi tematy o zabarwieniu neo-Gnostyckim czyli: Archonci, reptilianie, NWO, świat stworzony przez szatana, itd.
  Jeżeli New Age (i nie tylko bo Pawłościanie również to robią) nie proponuje nam rozwiązań problemów za pomocą Boga, zamiast nas straszyć piekłem, apokalipsą i Bogiem…
  Lepiej nie wiedzieć niż znać to co New Age bez Boga, to człowieka zabija wewnętrznie dlatego w tym religiach występują liczne rytuały, medytacje zajmujące ludziom czas i umysł. Przedstawia się chrystusa kosmicznego, dąży do jedności z kosmosem i inne bzdety.

  – Mam informację, otóż w Biblii Mesjańskiej znalazłem na fałsz masoretów warty poprawy, chodzi o ten werset:

  Rodzaju 31:
  (11) I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie! A ja odpowiedziałem: Otom ja.
  (12) On zaś rzekł: Podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, cętkowane i łaciate; widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban.
  (13) Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi.

  Czy anioł jaki kolwiek może podawać się za Boga z Betel ?

  Tekst masorecki KJV
  31:13 I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.

  Ale Septuaginta mówi nam coś nie co innego:
  31:13 I am God that appeared to thee in the place of God where thou anointedst a pillar to me, and vowedst to me there a vow; now then arise and depart out of this land, depart into the land of thy nativity, and I will be with thee.

  Możliwe że chodzi o to, iż Anioł przemawiał do Jakuba w imieniu Boga.

  – Co do Izraelitów i Słowian, słowianowiercy obżydzili mi ten temat. Większość znalezisk które mają 4 tys lub więcej lat mogą mieć w rzeczywistości wiele mniej. Dzieje Słowian rozpoczynają się od VIII wieku p.n.e. co zbiega się z dziejami wielu ludów. Izraelici byli znani pod różnymi nazwami i jako pierwsi podbili tereny dzisiejszej Polski Rosji Ukrainy, Jafetyci czyli ludy Celtyckie, Turecko-Mongolskie (nie mylić z Turkami) przybyły później do nas. Stwierdzenie że Słowianie zasiedlili pierwsi Europę jest mocno zakłamane gdyż to Jafet był pierwszy a później Dan.

  Temat Judejczyków, Niedoli Chaldejskiej i późniejsze studiowanie Kabały w Babilonie przed Edomutów to temat równie ciekawy na osobny wątek. Herodota i innych kronikarzy nie brałbym na poważnie, oni pisali mocno tendencyjnie przedstawiając nas jako banda debili przy wielkich i wykształconych Hellenach i Rzymianach. Rzymianie określali ludy ze względu na zamieszkanie więc brano nas albo za Sarmatów, albo Scytów albo Germanów nawet obce ludy. Genetycznych testów nie było więc cięzko określić kto był kim. Ale to Słowianie założyli ”Scytię/Lechię/Sarmacię itd” a później przyjęli narody Gamera a konkretnie jego synów Aschanaza, Togarmę, Jowana itd.

  W starożytności mówiono więcej prawdy niż dzisiaj kiedy naucza się o jakiś epokach kamienia, żelaza, neandertalach itp. Jakub pisał wyraźnie że 12 fylais (plemion) żyje w diasporze, a Jeremiasz że na północy czyli nie każdy ze Słowiaństwa jest Izraelitą i nie każdy Izraelita jest Słowianinem. Tylko Bóg wie kto jest kim, i do czego zmierza … do nieśmiertelności czy do śmierci wiecznej. Najłatwiej udowodnić pochodzenie Słowian od Izraelitów dzięki słowie ”góra”, pisałem o tym wiele razy że Har to jest słowo Biblijne, Harmageddon czyli miejsce zebrania ludu Bożego powiązane z Ks Joela (Dolina Jozafata, Kidron) oraz miejsce bitwy Isusa z Egregorami lub kimkolwiek, jeszcze nikt nie przedstawił komu Mesjasz ma dokładnie tam spuścić lanie. Siły Apollyona czy Fosfora ? Zresztą… nieważne z kim, z Bogiem nie wygra
  Har, Choreb, Horeb, Harnasie, Harwaci, Chorwaci, Haria, Hariowie, Hari, ArSareth = tego jest sporo + wzmianka o Górach Medyjskich w Septuagincie, Tanach ten wątek usuwa.

  Wątpie aby Izraelici ruszyli najpierw do Indii, oni pomogli podbić Asyrię i ruszyli na północ przez Eufrat i…. no właśnie mamy tylko dwie drogi, mogli się rozdzielić. Jedni poszli tam gdzie król Dariusz a inni wąsko, blisko końca. Na jednej mapie było pokazane jak grupa Izraelitów szła przez Kaukaz ale blisko morza czyli na niższej warstwie górskiej co jest możliwe [chyba]. Jest mnóstwo dowodów że Izraelici posiadali południowy i północny Kaukaz, co do środkowego to kwestia sporna.
  Wiadomo że Słowian opisywano jako brutalnych dzikusów którzy wybijali całe miasta podobnie jak Izraelici (Wandalowie, Scytowie, Słowianie południowi). Trzeba pamiętać że Słowianie zapominali Zakon (u kabalistów Tora, brzydkie słowo bo skradzione od słowa HisTORiA]

  – U Detektywa i częściowo {wcześniej] u Henryka widać wywyższanie Protestantyzmu nad Katolizmem Rzymskim. W rzeczywistości obie te religie są siebie warte i jadą na jednym wózku. Plusem protestantów jest zakładanie rodziny przez pastorów czyli molestowanie tylko własnych. Żartuję 🙂 ,

  Człowiek który nie ma legalnie rodziny jest rozdarty i musi w jakiś sposób zaspokoić swój męski popęd, przekazać komuś uczucia, miłość, wszystko to co piękne. Celem celibatu nie tylko są pieniądze ale i demoralizacja za pomocą braku małżeństw itd.

  Sam Detektyw wkurzył mnie jedynie dwa raz ostatnio (kiedyś stwierdził że teksty muzyczne trzeba czytać dosłownie tak jak budowę cepa, a sam z własnego doświadczenia wiem że teksty, poezje itd pisze się alegorycznie bo tak jest piękniej chyba że ktoś pisze za ciebie i jesteś kobitą pokroju tych celebrytek. Ci wszyscy Pawłościanie już tak mają, widzą wszędzie agentów, spiski, iluminati, truciznę, szatański świat ale Jezus ich uwolnił od grzechu, dał im znak i specjalne supermoce bo powiedział taki jeden czy drogi Jezus moim panem iii koniec) , z powodu Pawłościaństwa zacząłem więcej czytać zbawienie.com ponieważ w przeciwieństwie do Nowonardzonych i ruchu Nju Ejdż nie pisał ciągle o jakiś Illuminati i tym podobnym a pisał o planach wyzwoleniu Izraelitów. Reszta o planach Boga nie wspomina o jedynie straszy nas Illuminati, Apokalipsą, H-Armageddonem, piekłem, zbawieniem dla nielicznych, cytuje Pawła itd.

  To nie świat nie jest szatański, to świat stworzony przez Boga jest skażony diabelstwem. ST jest w mocno skażony kłamstwem, mam tu na myśli Tanach ale nawet masoreci nie ukryli najważniejszych proroctw.

  Pawłościanie łatwo oceniąją i osądzają innych ale o sobie złego słowa nie powiedzą, zamiast mówić o tym co Bóg od nas chce, nie co Paweł ale co Bóg! Nie żadne Illuminati bo Iluminować znaczy oświecać, czyli oświeceni, wtajemniczeni a konkretnie to kto, nazwiska proszę 🙂
  Pamiętam że tylko Heniu zauważył że Iluminati to fikcyjna grupa o której można pisać niemal wszystko, typowe odwrócenie uwagi od rzeczywistych wydarzeń i osób, jest to kod określający deep state…

  Temat seksu, onanizmu i erotyzmu został zniekształcony nie przez ateistów ale przez chrześcijan. To Pawłościanie mówią że seks jest czymś brudnym, złym, grzechem wstydliwym a kobiet trzeba się bać i nie patrzeć na nie, przez co mamy pokolenie zniewieściałych, ministrantów, zboków itd. Jeśli zabronimy ludziom normalnego zakładania rodziny założą rodzinę patologiczną albo wcale jej nie założoną przez nauki ascetyczne Pawła. Ascetyzm, Sufizm itd to takie zakamuflowane diabelstwo rozpropagowane przez Franciszka a Asyżu, głupi bo rozdał pieniądze ubogim. Czy tak może postąpić człowiek służący Bogu, dać pieniądze ludziom zamiast ”wędkę” aby ich uzależniać i demoralizować bo łatwa kasa wyniszcza. Tak więc seks najlepiej kobieta-chłop i musi być godny….

  Partie… Nawet gdyby jakiś polityk chciałby coś zrobić dla ludzi nie może gdyż jest zależny od partii, podobnie jest w religiach kiedy duchowny rozpoczyna swoje reformy. W każdej hierarchicznej pracy zwykły ludź nie podskoczy szefowi….

  – Promawaniem Protestantyzmu ma na mysli m.in. kłamstwo o zborach, porwanie (od razu wprowadza w temat UFO, porwanie przez kosmitów czytaj ataki demonów) i nazywanie Chrystusa/Mesjasza obraźliwie pomazańcem. Biblia mówi o eklezji czyli po grecku wspólnocie mesjańskiej a nie świątyni czy jakiejś Sali Królestwa. Co dziwne ten frazes pojawia się w żydowskim NT, co mnie pozytywnie zaskoczyło gdyż termin oddaje prawidłowe znaczenie działalności 12 wysłanników Isusa Sotiria Kyriou czyli Zbawienie jest od Pana.
  Oglądałem trochę wykłady prof. W. Veitha i czytałem na temat Eschatologii AD7. Veith powiela nauki swojej guru tj. nauczanie o Antychryście czyli Rzym, że wszystko Babilon, Prostytutka i Therion to Rzym (Watykan ujeżdża sam siebie). Mają własną interpretację 7 zgromadzeń z objawienia dostosowując do okresów Chrześcijaństwa i według nich od roku 1844 jest okres Laodycejski. A Porwanie (jak u UFo, według Pawła) i okres 1000 lecia biorą od Pawła który naucza o porwaniu Zboru (zbory założyli protestanci) i życia w niebie a diabły na ziemi zostaną według nich.

  Biblia naucza że 144 tysięcy (nie ja) zostanie opieczętowanych i ”pochwyconych do tronu Bożego” (tak to określam na wzór proroctw Ezechiela bodajże, on pisał o tronie) jako część administracyjna. Większość zostanie osądzona na ziemi, celem człowieka jest życie na ziemi a nie w niebie, ten przywilej otrzymują wyjątki jak Henoch czy Eliasz oraz Isus. Niektórzy mogą na chwilę ujrzeć niebo bądź wizję od Boga np. Jezekiel, Ezdrasz. Warto zauważyć, pieczęć jest dobra a znamię jest złe.

  Religie nie tłumaczą tych prostych rzeczy a jedynie mieszają i używają archaicznych zwrotów aby nadać swej retoryce powagi i strach. Czy jakaś religia tłumaczy greckie słowo Apokalipsa jako Objawienie, odsłonięcie prawdy ? czy nauczają o globalnym, kosmicznym kataklizmie!… Dlatego odrzuca mnie od stron typowo religijnych, tam o Bogu jest niewiele, ale o Jezusie wedle śniętego Pawła setki linijek tekstu.

  – Członkowie religijnych sekt/kast do których przemawiał Isus nie byli w większości Izraelitami. Judejczycy, Beniaminici i Lewici jako kapłani byli tam mniejszością. Jakim cudem za czasów Chrystusa eksluzywne kapłaństwo złożone wyłącznie z Lewitów, z pochodzenia zostało zamienione na wszelakiej maści sekty ?
  Gdyby nie Księgi Machabejskie, pisma J. Flawiusza, Księga Abdiasza i Ezechiela nie ma szans abyśmy dowiedzieli się o zamachu stanu i detronizację dynastii Hasmodejskiej. Flawiusz pisał dużo ”swoich” rzecz mimo to cenię gościa za dowody biblijnego Exodusu i kronikę Izraela.

  – Judejczycy za czasów Mesjasza byli zdominowani w nieświadomości. Przestrzegali Zakon lecz wykładowcami, kapłanami i sędziami były kasty nie-Izraelickie. Możliwe że ”żydzi” którzy atakowali Pawła byli właśnie Judejczykami, Saul nazwał Piotra judaizantem wprost. Nie wiemy jednak gdzie udali się Judejczycy po roku 70.r. Może udali się na wyspy albo na Bałkany chociaż… Nie wiem straciłem wątek.

  – Kiedy szukałem tekstu Flawiusz o Chrystusie w tym samym rozdziale, natrafilem na dość dziwny fragment (o ile dobrze go zrozumiałem) strasznie ubliża pewnemu Judejczykowi w Rzymie, znawcy Zakonu, czyżby Flawiusz pisał o Pawle ?
  Jeszcze to sprawdzę….

  ”Był pewien Judejczyk, człowiek bardzo podłego charakteru, który z obawy przed karą, gdyż oskarżony był o przekroczenie praw, zbiegł ze swej ojczyzny. W owym czasie zamieszkał w Rzymie i podawał się za znawcę Prawa Mojżeszowego. Dobrał sobie trzech zupełnie podobnych mu mężów i wspólnie namówili pobierającą u nich naukę Fulwię, która należała do najznakomitszych kobiet i przyjęła wiarę żydowską, aby wysłała w darze do świątyni jerozolimskiej złoto i purpurę. Otrzymawszy te dary roztrwonili je, gdyż w tym właśnie celu o nie byli prosili. Tybe- riusz, któremu doniósł o tym na żądanie swojej żony jego przyjaciel i mąż Fulwii, Saturninus, rozkazał wszystkich Żydów z Rzymu wygnać. Przeto konsulowie cztery tysiące ludzi pobrali do wojska i wysłali na wyspę Sardynię, a większość tych, którzy szanując swoje prawa, nie chcieli pełnić służby wojskowej, ukarali. Takim sposobem przez niegodziwość czterech ludzi zostali wygnani z miasta.”

  Mogę się mylić…

  – Bardzo możliwe że nie tylko Paweł był najwidoczniej aniołem, Barnaba i Łukasz kwalifikują się na nich. Zwyczajni ludzie z faryzeuszem na czele opętani przez demony nie mieli by żadnych szans na walkę z Apostołami.

  – Mateusz przedstawiając rodowód Isusa nawiązywał do Księgi Rodzaju, tymczasem Łukasz podał nam sprzeczny spis rodu aby wrogowie Boga mieli kolejny ”dowód” przeciw Biblii. Najwięcej pomyłek w całej Biblii występuje w pismach Łukasza który ”poprawiał” to co Marek poronił – oni zdusili i zagłuszyli Prawdę o Królestwie Boga na ziemi, podobnie dzisiejsze religie jak ŚJ.

  – Ten promotor Pz, Eric Dubay.. Niby pokazuje że ziemia jest płaskim dyskiem ale jednocześnie wmawia nam że Isus to mit. Dlatego nie oglądam tych filmów o PZ, wiem co jużwiedzieć powinienem, a wiele osób promujących PZ działa na zasadzie ”jak nie możesz pokonać wroga….]”

  – Biblia nazywa język Mojżesza językiem Hebrajskim a współczesny Hebrajski to dialekt Aramejskiego.

  Apokalipsa 16:16
  (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

  Po Hebrajsku Har-Mageddon od miejsca góry Mageddon

  Wrogowie Boga zmienili nazwę tego miejsca na Megiddo aby zwalczać oryginalny język Mojżesza i NT oraz Septuagintę.
  Religie nauczają o Harmageddonie jako o wielkim kataklizmie, nieuki nawet nie mogą zrozumieć że język grecki nie używał naszej litery ”H’ np. Henoch-Enoch itp.
  Mageddon znajduje się na na północy Palestyny i było to miejsce wielu bitew.

  Cały ten temat pierwszy zaatakował Łukasz z Antiochii zniekształcając proroctwa Joela który dotyczy 12 plemion Izraela oraz zgromadzenia do doliny Jozafata (w oszukańczym Tanachu z VII wieku lub później Jehoszafat, ohydne imiona w Tanachu występują)
  Cały 3 rozdział Joela obala brednie Łukasza który kłamał świadomie.

  Joela 3:(7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.
  (17) Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.

  – Allah to słowo pochodzenia Biblijnego oraz Aramejskiego. Arabskie Al to Biblijne El np. DaniEl, JezekiEL.
  Aramejskie jest słowo El, alaha (syryjskie) lub Alahi. Podaje się błedne wyjaśnienie słowa Elohim jako Bogowie. Podobno znaczy to panteon, Bóg Bogów itp.

  – Słynna Atlantyda to nic innego jak przefiltrowana historia potopu i wybielanie Gigantów. Cała Ameryka północna jest wypełniona tymi szczątkami a cała ziemia wypełniona piramidami.

  Postanowiłem popracować nad serią Pism Obronnych, obrona Boga, Isusa, Ksiąg Prorockich, podstawowych dogmatów Biblijnych itp.

  Polubienie

 17. Aktualnie poszerzam artykuł przeciwko Bibliofobom, a raczej ludziom szalejącym na dźwięk słowa Jesus, Isus, Isa.
  Znalazłem za to kolejną arcyważną rzecz ukazującą fałsz syjonistów

  – Ważne. Tanach okazuje się być jeszcze większym przekrętem. Jak większość wie stolicą Kaananu jest Tel Aviv, podobno na podstawie Księgi Ezechiela 3:15

  Zastanawiałem się czy rzeczywiście ta księga jest fałszywa czy może jest jedną z najważniejszych ksiąg na ziemi.
  Jezekiela 3:15
  (15) I przybyłem do Tel-Abib do wygnańców mieszkających nad rzeką Kebar, i przebywałem tam osłupiały siedem dni wśród nich.

  To jest w BM (Biblia Warszawska) mówi o Tell-Abib (Tel Aviv, Jaffa) ale LXX dosłownie niszczy całą tą syjonistyczną baśń!

  KJV:
  Then I came to them of the captivity at Telabib, that dwelt by the river of Chebar, and I sat where they sat, and remained there astonished among them seven days.

  LXX:
  Then I passed through the air and came into the captivity, and went round [to] them that dwelt by the river of Chobar who were there; and I sat there seven days, conversant in the midst of them.

  Sprawdzałem również Septuagintę nieżyjącego już od 2014 roku Popowskiego, tam również nie ma nazwy Tel Avivu…

  Biedni ci żydzi, wierzą w fałszywe teksty i podpierają nimi swoją historię zamiast uznać Septuagintę a tam nie ma nic o mieście Danitów – Tel Aviv….
  Budowę państwa Izrahel popierają jeszcze tym wersetem:
  Jeremiasza 31:(4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

  Ale to nie Bóg odbudował tylko człowiek a Biblia mówi o jawnej ingerencji Stwórcy!

  Co z tego że protestanci, Jehowi, Adwentyści itd. czytają częściej Biblię jeżeli ich ”wiadro mądrości” jest puste… Czytają i dalej nic z tego nie rozumieją. To musi by palec Boży że nagle Słowianie zaczynają badać pisma i osądzać ich kanoniczność na innej podstawie niż listy Pawła.

  Polubienie

  1. Postaraj się zrobić ten artykuł w przejrzystej formie z uporządkowanymi wątkami, tak by nadmiar informacji za bardzo nie odstraszał. Twoje znaleziska są bardzo cenne i warto je dobrze wyeksponować.

   Nie wiedziałem o tym, że nawet do obecnej stolicy fałszywego państwa Izrael syjoniści posłużyli się historią biblijną mówiącą o Tel-Abib. Podziele się tym na forum.

   Słusznie naucza Isus…

   Mateusza 13
   (14) I spełnia się w nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.

   (15) Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli a uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

   Mimo wszystko mam nadzieje, że wielu ludzi zdoła się jeszcze wyrwać z pod wpływu religii fałszywych..mam nadzieję, gdyż mój ojciec tkwi w tym po uszy.

   Polubione przez 1 osoba

 18. O zażydzaniu Ks Ezechiela już dawno dodałem u siebie, tylko mam problem z ładem, po prostu jestem chaotyczny i nie potrafię pisać wyłącznie o jednej rzeczy dlatego stworzyłem jeden artykuł w którym zamieszczam co jakiś czas średnio przydatne ciekawostki czy luźne hipotezy.

  Zatytowałem całą serię ”Apologie” co znaczy Pisma Obronne, bo w kazdej bronię jakiejś nauki. W jednej bronię Prawa, w innej księgi, w innej Sabat i 1000-letnie królestwo, a w innej Chrystusa. Z pięć częsci jest obecnie i chciałbym poszerzyć pierwszą i trzecią.
  Zrozumiałem chyba sprawę sabatu, Ewangelia Mateusza 12 nam mówi tam Isus o sabacie.
  Staram się aby wszystkie artykuły były ze sobą spójne i ze sobą połączone.
  Aktualnie staram się w międzyczasie przepisać ”gnostyckie” Dzieje Tomasza i Męczeństwo Piłata. Początkowo zaciekawiło mnie pismo z Piłatem nawróconym ale kiedy doszedłem do wniebowzięcią matki Chrystusa… zachwyt opadł. Koptyjskie, katolickie mieszanie prawdy z sekciarstwem.
  Jeżeli będę mieć niedługo wolny czas, postaram się dokończyć krótkie artykuły o Ewangelii, Hasbarze i Koperniku ale nic nie obiecuję.
  Ps. Trudno jest pisać dłuższe posty i nie zawsze się załączaj, sądzę że jest wina WordPressa….

  Polubienie

 19. – Dziwne że zwyczajni ludzie lepiej znają się na Eucharystii niż eksperci biblijni. Eucharystia tj. modlitwa dziękczynna ”dzięki ci panie za ten posiłek” a Chrzest to krzewienie biblijnych wartości (zakonu), wstęp do nowego życia ale te ”sakramenty” nie są konieczne do uzyskanie nieśmiertelności czy jak kto wili życia wiecznego. Chrystus ustanowił zwyczaj chrztu, modlitwy dziękczynnej itd ale to religie zrobiły z tych rzeczy rytuały, wiele osób na wyższym poziomie poznania Biblii nie rozróżnia sakramentu religijnego Eucharystii od Eucharystii z NT modlitwy dziękczynnej.

  Protestanci zamiast wrócić do biblii, wrócili do pawła nauczając dogmatu bóstwa Chrystusa (odrzucając trójcę musieli wybrać obiekt uwielbienia więc wybrali zaproszenie Jezusa do serca, diabelską naukę o porwaniu. Uznanie bóstwa Mesjasza powoduje wiele nieporozumień ale to dogmat o zborach jest pomnikiem braku znajomości NT i języka greckiego. Zbór, zbur to od zburzenia, nauczając Saulowych nauk [ogólnie religie] o duchowości negują Boga i jego przykazania. Duchowość, pokarm duchowy to zachęta do opętania, człowiek powinien przestrzegać Przykazań Królewskich i poszerzać wiedzę a nie jakąś duchowość w tym praktykowanie rytuałów, tarzać się w sekciarskim bagnie.

  Charles Russell co prawda odrzucił szatańskie kłamstwo czyli piekło itd ale:
  – Nie odrzucił Pawła czyli nie mógł połączyć wszystkich puzli, do tego dochodzą pogłoski (raczej półprawdziwe) że był masonem… i co z tego ? To że mason znaczy że wróg Boga bo kościoły tak mówią czy może wszystkie religie są wrogie dla innych religii, ludzi i Boga ?
  Russel strzelił sobie w stopę fałszywymi proroctwami oraz bredzeniem na temat Armageddonu tj. miejsce/góra(HAR) zebrania tłumów pod Har Mageddon, tylko człowiek oszukany lub zwalczający Septuagintę wielbiący Tanach używa nazw typu Megiddo, pomazaniec jehu – ogólnie te wszystkie nazwy z Tanachu są wariantami Syryjsko-Egipskimi, a tego języka używali politeiści, bandziory 15 m. wzrostu, ludzie nieznający natury Boga, oni uzywali słowa ”Bóg” jako imię, dlatego mamy Jewe, Jahwe, God, AlLah…
  Ps. powrzechnie po angielsku słowo Bóg wymawia się ”Gad” a powinno wymawiać się God, czyli Bóg nie jest gadem, ale zamierza potomków Gada (Gadytów) sprowadzić do Kanaanu!
  Wrogowie Boga mocno promują obraźliwe słowo ”pomazaniec” albo skłaniają się ku imiennym wariantom Syryjsko-Egipskich, Jahszuah, Jeszu…

  Septuaginta używa z około 3 razy albo i więcej greckiego terminu tytułu ”Christos” ze względu na itacyzm nie piszemy już ”Chrestos”. Dawid, Saul, Cyrus byli tytułowanii Chrystusami czyli naznaczonymi, wybranymi przez rzewistego władcę tego, naszego świata – Boga.
  Imię Isus jest także w pewnym sensie błednie, bo powinno być Iisous, niepotrzebne było zapisywanie podwójnego ”i’ oraz drugiej samogłoski, a co jeśli mówiono ”Isos” i co ? Mesjasz nie był żydem ani nie miał imienia łacińskiego tylko Staro-Hebrajskie oznaczające Zbawienie.

  https://basileia785.wordpress.com/2016/11/15/apologia-nr-4-isus-mesjasz/
  Mało kto jednak nie przedstawia prawidłowe znaczenie tytułu Isusa oraz imię, nam narzuca się galijskiego Esusa, Isus/Esus.

  Protestanci pokazują swój brak znajomości Biblii za pomocą bóstwa Mesjasza, promowania Tanachu i zajmujące się burzeniem prawdy… zbory. Apostołowie nie zakładali żadnych świątyń i zborów tylko ”eklezje”. Pod tym kątem wspólnot powinno się rozpatrywać kościół, zresztą protestanci nawet nie rozumieją co znaczy zwrot ”katolicki” czyli powrzechny, dla wszystkich, ale KRK jest niczym innym jak drugą stroną dla Protestantyzmu – miłość do Pawła, przekręcanie znaczenia dla banalnie prostych rzeczy jak Chrzest, Eucharystia, Sabat, Obrzezka, Eklezja (kościół), wielbienie w duchu i w prawdzie czyli za pomocą wiary połaczonej z czynami, wiara nic nie daje bez działania…
  Chrystus głosił abyśmy się opamiętali i zaprzestali grzeszyć wracając do podstawy Zakonu (Dekalog), przede wszyskim powinno się słuchać Boga a nie kreta i zabójcy apostoła Jakuba.

  Ew. Jana mówi o symbolicznej krwi i ciele chrystusa, to jest także przeinaczone przez religie.
  Religie jeszcze nauczają o Duchu Świetym jako odmiennej osobie, a co jesli Russel miał rację i jest to ”moc” Boża ?

  Bardzo popularnym haczykiem stosowanym przez pastuchów jest metoda ”jeśli oni kłamią to ja mówię prawdę”, Protestanci obalają Rzym, New Age’owcy obalają inne religie forsując inna religie.
  Syjonizm żydów i krzyżowców jako ten zły a Chasydyzm jako to dobro, ale wątpie aby Bóg dopuścił do tego co nam głoszą religie – potworne plagi, apokalipsa, armageddon, kataklizmu, zabicie wszystkich przez Boga i porwanie do nieba [aż smutno o tym pisać że tak bardzo przypisuje się Bogu okrucieństwo].

  Klasyczna metoda, aby uwiarygodnić nowego celebrytę dajemy mu zgnoić złużyte już graty, zaufanie rośnie, dokarmiamy barana aż wychodzi z niego świnia…

  Polubienie

  1. „Najgorsze jest to że większość odmian Chrześcijaństwa woli cytować właśnie Pawła oraz jego ucznia Łukasza, zamiast słów Boga i jego Syna. Nawet jeśli jakaś grupa sięgnie po ST albo Ewangelię Jana, zazwyczaj interpretuje według własnej potrzeby, chociaż słowa Boga są proste i zrozumiałe, wystarczy jedynie pomyśleć, przeczytać i być dobrym człowiekiem.

   Aby nie owijać w bawełnę napiszę wprost, nie uznaję pierwszego listu Piotra za dzieło napisane przez apostoła i uważam, że zostało napisane przez jednego z uczniów Pawła, najprawdopodobniej Marka lub Sylasa w Rzymie, aby ukryć przed nami starcie tytanów – Apostołowie kontra Paweł, walka o prawdę!

   Piotr z zawodu był rybakiem, więc nawet jeżeli umiał pisać i czytać nie mógł używać wyszukanych słów godnych erudyty, w przeciwieństwie do faryzeuszy. Uważam że list ten został dopuszczony do kanonu abyśmy wyciągnęli z niego masę informacji. Nawet od agenta można wycisnąć prawdę!

   Przeciwnicy Paulinizmu oraz Anomii (bezprawia) do tej pory raczej postrzegali jedynie 2 List za fałszerstwo tymczasem tylko jedno zdanie nie pasuje tam do reszty tekstu, choć to do końca nie oznacza że List został na 100% napisany przez Kefasa.”

   https://basileia785.wordpress.com/2016/10/17/pawloscianstwo-nr-2-autentycznosc-listow-piotra/

   Polubienie

 20. To jest też dobry materiał do wstawienia
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/koniec-edomu-2015-02
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/wezowy-lud-wraca-ukraine-texe-marrs-2017-03
  https://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=4929#p15575

  Niestety większość takich materiałów przepada po latach dlatego warto się zabezpieczać
  Sam czasami wstawiam cudze materiały z tłumaczeniem google czy takiego które przepadają
  https://basileia785.wordpress.com/kopiowanki-nr-24-trzecia-sila/
  https://basileia785.wordpress.com/kopiowanki-nr-12-korzenie-antychrysta-zaginione-plemie-dana/

  Nie muszę się ze wszystkim zgadzać ważne by zawierały to minimum z którego można coś wyciągnąć
  Jednakże coraz częsciej podaje nam się więcej prawdy tylko że w formie papki

  Jestem za przekazywaniem takich materiałów jako pomocne, czy nawet można nie wiem linkować na obce fora grzecznie podawać wersety itp.

  Przypomniało mi się istnieje pewien błąd w BM:
  Izajasza 42
  (1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

  A oto wersja Brentona, tłumaczenie automatyczne google:
  42: 1 Jakub jest moim sługą, pomogę mu: Izrael jest moim wybranym, moja dusza go przyjęła; Dałem na niego Mojego Ducha; on wyda sąd poganom.

  Czy chodzi o to że Mesjasz został nazwany tutaj Jakubem ?
  Jeden z tych wersetów które trudniej jest mi wyjaśnić….
  Ale nawet to nie zmienia z głównego tematu

  Korzystam głównie z tego w celu porównywania
  http://ecmarsh.com/lxx-kjv/

  ”Apokryfy” z tej strony są jednak przepisane fatalnie

  Co do tego co się działo i dzieje w Irlandii,
  Annett, Icke czy Zagami już o tym dawno mówili aczkolwiek Zagami mówił o Jezuitach którzy…. też ciekawe odnośnie Bestii ale to co później gada to dezinformacja
  Icke dużo mówi prawdy aby później narzucać bzdury, nie zdziwiłbym się gdyby tego typu paczka nagle zmieniła stronnictwo z New Age i typ podobne na stronnictwo Bestii
  Franek chyba stara się zamortyzować upadek przy okazji pokaże się jako wielki przeciwnik zboczeńców

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s