„Trójkąt Wielkiej Nierządnicy” – czyli „Wielki Babilon”

Witajcie!

Ten artykuł ma na celu wskazanie Wam prawdy na temat symboli z Biblii, a dokładnie z Apokalipsy (Objawienia) i ich odniesienia do rzeczywistości, oraz rzeczywistych władców dzisiejszego świata, których często dziś określa się Illuminatami. W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej, niż wciskają nam przekazy medialne. Nie jest to miły i przyjemny temat, aczkolwiek wart analizy i spojrzenia prawdzie w oczy!

Na początek krótki film o przedstawicielach najbardziej tajemniczej organizacji na świecie, owianym złą sławą – zakonie Jezuitów:

W Objawieniu Jana mamy dwa rozdziały – 17 i 18.

Rozdział 17 jest o Wielkiej Nierządnicy, czyli jest właściwie rozpoznany – jest to niewierna Bogu rozpustnica – religia. Kobieta nierządna reprezentuje niewierny kościół i zawsze w proroctwach odnosi się do religii przeciwnej Bogu.

Problem w prawidłowym zrozumieniu tych proroctw polega na tym, że jedni – ja do nich należałem – widzieli tylko Watykan jako Babilon i Nierządnicę, inni widzą USA jako Babilon i Nierządnicę i są tacy, którzy widzą Jerozolimę jako Babilon i Nierządnicę.

Trzeba te trzy elementy połączyć aby wyjaśnić tajemnicę Nierządnicy, oraz Babilonu Wielkiego.

Spójrzmy na poniższy werset:

Apokalipsa 17:5

A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Werset wyraźnie podkreśla tajemnicze znaczenie imienia – Wielki Babilon. Mamy więc podwójną zagadkę. Pierwszą jest tożsamość Wielkiej Nierządnicy. To proroctwo ogólnie zostało przez wielu prawidłowo rozpoznane.

Ale dużą zagadką jest tajemniczy Babilon Wielki. Dlaczego Babilon i dlaczego tajemniczy?

Ponieważ proroctwo to nie jest łatwo zrozumiałe i trzeba poświecić wiele czasu i wysiłku, aby rozpoznać kim jest tajemniczy, czyli… okultystyczny Babilon, nazywany także Wielkim. Najciekawsze jest to, że Nierządnica nosi na czole imię – Wielki Babilon.

Oznacza to, że Babilon jest jej narzędziem, które wykonuje rozkazy Nierządnicy.

Kobieta jest Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni – tajemniczy Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon, czy..Babel posługiwał się jednym językiem i występował przeciwko Bogu. Była to gromada Nefilimów posiadająca rozwiniętą technologię uzyskaną od rodziców – upadłych aniołów.

Dzisiaj USA, Anglia i wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej posługują się tym samym językiem – angielskim i nie ulega wątpliwości, że oba państwa w chwili  obecnej są otwarcie przeciwne Bogu i Jego Prawu, oraz uprawiają czary, magię i satanizm na światową skalę. Satanizm jest źródłem sukcesów Nierządnicy i Babilonu.

Istnieje także największa siła militarna świata. USA posiada na całej ziemi ponad 160 baz, za pomocą których Watykan utrzymuje w ryzach cały świat.

Lista baz USA – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_military_bases

Przy wjeździe morskim do Nowego Jorku mamy…babilońską ISIS, czyli syryjską Astarte, nazywaną Statuą Wolności.

Wolności od czego? Od Przykazań Bożych i od zależności od Boga!!

Rzeźba ta, to dzieło Masonów i od nich nie możemy się spodziewać prawdy, miłości do Boga i miłości do bliźniego. USA powstało na okultyzmie masońskim i plan Waszyngtonu jest tego wymownym dowodem.

Propaganda Nierządnicy podaje, że tzw. ojcowie USA, to byli nobliwi i uczciwi ludzie. Niestety była to masoneria, skąpana w morzu krwi amerykańskich Indian, oraz czarnych niewolników.

Celem USA, oraz nobliwej Konstytucji było utworzenie mocarstwa, które z użyciem Przykazań Bożych i pod przykrywką Chrześcijaństwa obejmie z ramienia papiestwa władzę nad całym światem.

Wszystkim zarządzał Watykan i dowodów na to jest olbrzymia ilość!

USA jest, czy raczej było najbogatszym państwem jakie kiedykolwiek istniało.

W USA, a także w Anglii mieszka wielu Słowian.

W obu państwach Chrześcijaństwo jest obecnie zaciekle prześladowane i istnieje groźba jeszcze większego ucisku dla Chrześcijan, zakazu publikowania 10 Przykazań, a nawet wzmianek, że one w ogóle istnieją. W tym celu sprowadza się Muzułmanów, aby z czasem wywołać konflikt pomiędzy Chrześcijaństwem a Islamem!

Objawienie mówi o wielu wodach, na których rozsiadła się Wszetecznica. W jej przypadku chodzi o ludy, narody i…języki. Ponieważ Watykan ma dostęp jedynie do jednej wody – Morza Śródziemnego, trudno jest tę część proroctwa uznać za kontrolę wielu wód, mórz i oceanów.

Ale USA i Anglia mają dostęp do wielu wód świata i posiadają największe floty.

Apokalipsa 18:17

W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,(…)

USA posiada największe floty handlowe na świecie i robi interesy na całej ziemi. Porty i flota handlowa USA są najpotężniejsze na świecie. USA to olbrzymi potentat morski. Watykan w tym kontekście raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ nikt nie robi interesów z Watykanem.

Starożytny Babilon miał bardzo ograniczone dojście do jednego małego morza, nie oceanu.

Iraq

Jeremiasza 51:13

Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta.

Bardzo wyraźna prorocza wskazówka, że nie chodzi o starożytny Babilon, czyli Irak.

Ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Watykan jest największym udziałowcem w największych korporacjach USA, czyli bezwiednie robiono biznes z Watykanem negocjując z amerykańskimi korporacjami.

Watykan także utworzył CIA, FBI, IRS oraz Bank Federalny. Za pomocą tych instytucji, które nie są częścią rządu USA, Watykan skutecznie kontroluje Babilon.

Dlaczego termin – miasto – jest rozumiany jako państwo?

W starożytności miasto oznaczało państwo, ponieważ jego mury obronne stanowiły o jego bezpieczeństwie. Reszta zawsze mogła być zabrana w niewolę. Jedynie miasta, jeżeli pozostawały niezdobyte, decydowały o tym, czy państwo istniało, czy zostało podbite. Co ciekawe, proroctwa o Babilonie mówią o wielu miastach w jego granicach, a także o rolnikach i uprawie roli. Wiemy, że w miastach roli nikt nie uprawiał i nie wypasano w nich trzód.

Jest więc jasne, że proroctwa o Babilonie nie tylko odnoszą się do starożytnego Babilonu, czyli dzisiejszego Iraku, który podbił Judeę i wziął Judejczyków w niewolę.

Proroctwa te odnoszą się także do olbrzymiej siły nad dzisiejszym światem, złożonej z wielu miast i pól uprawnych, a także z olbrzymim terytorium mającym dostęp do mórz. Mamy wiele wskazówek w proroctwach, które bezbłędnie wskazują na to samo państwo.

Co jest szczególnym znakiem?

Mieszkają tam Słowianie – Naród Wybrany przez Boga.

Nie trzeba wielu dowodów, doskonale wiemy, że i w USA (Chicago) i w Anglii mieszka obecnie wielu Polaków, oraz wielu innych Słowian.

Jeremiasza 51:6,7; 44

6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! Jer

7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.

44) I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą precyzję proroctwa. Naród Wybrany ma uchodzić z Babilonu i Apokalipsa to potwierdza, wyjdźcie z niego mój ludu. Narody pijanie z ‚kubka’ Babilonu. Przypomina się uczta w Babilonie i napis na ścianie! Także jest nawiązanie do masowej imigracji do Babilonu. (Jeremiasza 50:8, 25) Także Nierządnica ma w ręku złoty kielich nierządu.

Warto przeczytać całe dwa rozdziały Jeremiasza 50 i 51.

Jakie jest połączenie – Babilonu z Wielką Nierządnicą?

Połączenie jest i to olbrzymie! Ale o tym nieco dalej!

Izajasza 48:20

Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.

Jakub to Izrael – wszystkie 12 pokoleń Izraela. Ale w starożytnym Babilonie niewolnikami byli Judejczycy. To jest najwyraźniej ucieczka Izraelitów z jakiegoś kraju, a nie z kościołów Wielkiej Nierządnicy, jak dotychczas ja i wielu innych myślało. Apokalipsa 18:4 to także potwierdza.

Jest także jeden niezwykle ważny aspekt tego samego proroctwa, który wyklucza jego starożytne wypełnienie się.

Izraelici nigdy nie uciekali z Babilonu, ale za pomocą dekretu Cyrusa Persa zostali wypuszczeni po niewoli babilońskiej do swojej ziemi, do Jerozolimy.

Ezdrasza 1:2-4

2) Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie.

3) Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie.

4) Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie.

Nie było  żadnego proroctwa dotyczącego wyjścia Judejczyków Z Babilonu.

Taki był wyrok Boga – niewola babilońska przez 70 lat, a wyjście nastąpiło jako rezultat dekretu wydanego przez Cyrusa II Wielkiego, Persa, który rok wcześniej zdobył Babilon.

W tej sytuacji ostrzeżenie Izraelitów, czyli 12 pokoleń Jakuba o potrzebie wyjścia z Babilonu,  wypełni się wyłącznie w czasach dzisiejszych!

Nie było więc żadnego wyjścia  z Babilonu, ponieważ Babilon był już pod okupacją Persów, a Judejczycy nie Izraelici, zostali z niego uwolnieni przez samego Boga, który posłużył się Cyrusem. Cyrus perski był zupełną odwrotnością zbrodniarza międzynarodowego i człowieka zwalczającego Boga w USA – Baracka Obamy.

Sprawdźmy więcej dowodów na to, że chodzi o wielkie mocarstwo:

Apokalipsa 18:7

Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

W tym wersecie mamy połączenie Babilonu (USA) z Wielką Wszetecznicą.

Apokalipsa 18:22

I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

USA to największy producent wartościowych towarów na ziemi. Jest to symbol światowego bogactwa, przedsiębiorczości, wysokiej jakości produktów, wielu wartościowych patentów i wielu innych bogactw ludzkiego umysłu. Powyższy werset eliminuje bezpośrednie porównanie Babilonu z Wielką Nierządnicą. Nie ma produkcji w Watykanie.

Apokalipsa 18:3

Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Apokalipsa 18:23

I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

USA uznaje siebie policjantem całej ziemi.

Jeremiasza 50:23

Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

Watykan posiada finanse, które w tej chwili są niemal na wykończeniu.

Jerozolima to synagoga szatana i jest także bardzo aktywną częścią Watykanu sprawującego władzę nad większością świata.

Dolar jest na krawędzi upadku i i jego koniec spowoduje natychmiastowy upadek całej trójki – Watykanu, USA/Anglii i Izraela.

Nastąpić to może w jednym dniu i może to nastąpić podczas ataku lotniczego na Watykan i całe bogactwo Watykanu, Izraela i USA/Anglii upadnie w jednym dniu.

Wszyscy będą biadać, nastąpi lęk bezradnych narodów i…ucieczka z Babilonu części Narodu Wybranego.

Apokalipsa proroczo zapowiada niszczenie ziemi, co przez 2000 lat nigdy nie było możliwe.

USA powstały na trupach co najmniej 100 mln amerykańskich Indian. Potem mieliśmy niewolnictwo, Wojnę Secesyjną, a potem Watykan zorganizował Rewolucję Październikową w Rosji.

Podczas Rotshildowskiej rewolucji w Rosji na Alasce stacjonowały, na wszelki wypadek, liczne oddziały USA! Pierwsza Wojna Światowa wybuchła także z inicjatywy Watykanu, a o drugiej nie ma nawet sensu pisać, ponieważ Konkordat Hitlera z Watykanem jest znany. Znamy także watykańską operację ratowania nazistów – Spinacz.

Po II WŚ w wyniku wielu akcji USA na całym świecie wymordowano co najmniej 50 milionów ludzi.

USA w około 80% czasu swego istnienia było i jest w stanie wojny z jakimś państwem.

Sprawdź historię wojen USA – Zbrodnie wojenne. [EN] Wiele najnowszych zbrodni nie jest nawet podanych na tej liście, jak 250 tyś Libijczyków podczas wojny z Libią, czy podobna liczba ofiar w wyniku najemników USA zwanych ISIS w Syrii.  Hiroszima i Nagasaki, zniszczenie Drezna i 1.5 mln jeńców niemieckich to kolejne zbrodnie, nie wymienione w tym artykule.

Organizatorem wszystkich tych wojen jest mózg dążący do realizacji NWOWatykan – Wielka Nierządnica.

Z mediów USA, TV, prasy, Hollywood i MTV Watykan rozpowszechnia największe brudne ideologie światowe, pornografię, pedofilię, homoseksualizm, pochwały masowych mordów, ucisk na Chrześcijan, oraz rasizm przeciwko białej populacji świata, mordy rytualne, tortury, magię i czary jakimi na taką skalę nie wsławiło się żadne państwo na świecie.

Pornografia – 60% światowej pornografii pochodzi z USA – papież milczy aprobując taki stan rzeczy. Z Hollywood płynie masowa propaganda pogardy dla wszystkich Bożych Przykazań, skażenie najwrażliwszych umysłów dzieci, oraz najdziksze teorie typu gender, zaśmiecające umysły najbardziej niewinnych istot – dzieci.

Ów brud to satanizm, czary, próby legalizacji pedofilii, multi kulti, idiotyczna doktryna gender, edukacja seksualna dla dzieci, masowe pranie mózgów młodzieży, celowa degradacja poziomu nauczania, chemtrails, zatruwanie niemal wszystkiego, co można zatruć i wiele innych.

Masowe aborcje (około 57 mln), oraz ohydna anty Boża propaganda zbiera obfite żniwo.

Trójkąt Wielkiej Nierządnicy, odpowiedzialny za zdecydowaną większość zbrodni na ziemi, włącznie z masą kłamstw ‚naukowych’, jak ewolucja, wielki wybuch, ziemia kula i pozorna niemożliwość stosowania wolnej energii.

Trójkąt ten to największy syndykat zbrodni, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi.

Za tą całą ideologią stoi oczywiście Wielka Nierządnica, która upija cały świat swym nierządem bałwochwalstwa, z pornografią oraz forsowaniem na siłę homoseksualizmu, połączonego z prześladowaniem Chrześcijan.

Niedawno USA zalegalizowały małżeństwa homoseksualne, co jest absolutnym aktem wrogości przeciwko rodzajowi ludzkiemu, oraz przeciwko samemu Bogu.
USA/Watykan/Anglia/Izrael to siły Watykanu, którego wpływy gwałtownie zanikają.
Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że władza Watykanu oraz moc militarna USA/NATO ma upaść i będzie nadprzyrodzone nawoływanie do Ludu Bożego, aby wyszedł z Babilonu Wielkiego, aby nie dosięgły go plagi nań spadające.

Apokalipsa 18:4,5

4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Jest oczywiste, że USA są największym grzesznikiem i źródłem nieprawości, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. W momencie tuż przed rozpoczęciem plag głos z nieba będzie ostrzegał i ponaglał, aby Lud Boży wyszedł z Babilonu. Oznaczać to może opuszczenie kościołów katolicyzmu, pełnych bałwochwalstwa, oraz opuszczenie USA, oraz być może Australii, Anglii i innych koloni pod rozkazami Watykanu/USA.

O tym, że to Watykan sprawuje rządy nad Anglią i USA ukazuje nam 12-to częściowy film – pierwsza część poniżej:

Imperium Rzymskie rządzi nadal 1/12

Trzeba zdać sobie sprawę z dwóch istotnych szczegółów.

1. Nie jest to niezależny plan narodów dążących do zrzucenia jarzma Nierządnicy. Jest to plan Boga wykonywany częściowo rękami ludzkimi z Jego rozkazów, czy Jego natchnienia.

W takim przypadku przewidywanie posunięć politycznych i daty wyroku jest praktycznie niemożliwe.

2. Bóg ustami Syna ostrzega nas wyraźnie, że będziemy zaskoczeni wyłaniającej się nowej rzeczywistości. Jest to zrozumiałe, skoro sam Bóg tym będzie lub już kieruje w chwili obecnej.

Mateusza 24:42

42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.

44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Wyrok na Nierządnicy i Babilonie – upadek jego już się rozpoczął. Papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie za zbrodnie przeciwko ludzkosci. Wyrok 25 lat więzienia otrzymał także były papież, Benedykt XVI i natychmiast po tym wyroku papież poddał się do dymisji. Nierządnica została w ten sposób publicznie obnażona.

USA wycofały z Morza Śródziemnego największy lotniskowiec, nie stać ich na walkę z Rosjanami. Rosja robi co chce w Syrii, a Amerykanie nie są w stanie temu zapobiec.

Ciekawe informacje Watykanu, oraz M1 czyli Mr. Sino. [EN]

Źródeł nie podano, ale poinformowano, że że watykańscy negocjatorzy w tajnych negocjacjach zwrócili się do Mr. Sino o kupno 1000 ton złota. M1 zapytał, czym chcieliby zapłacić. Ofiarowano dolary USA. Mr. Sino ich wyśmiał. Odbyły się 4 spotkania przedstawicieli Watykanu i odpowiedź była zawsze taka sama. „Nie my zwracamy się do Watykanu, ale Watykan zwraca się do nas. Nas nie interesuje sprzedaż złota ale chcemy zakończyć biedę całego świata. Jeżeli Watykan podpisze naszą umowę, zostanie potraktowany na wszyscy inni. Jeżeli nie, zbankrutuje jak większość państw.”

Jest notatka pod tym postem, mówiąca o wielu ukrytych negocjacjach i wielu działaniach dążących do zmiany waluty świata, oraz o praktycznym bankructwie USA/Anglii/Watykanu.

Wszystko to ma głęboki sens i możemy spodziewać się i to raczej szybko…wszystkiego.

Dodam jeszcze małą uwagę. Znany jest jeden werset z Mateusza, który jest błędnie wyjaśniany.

Mateusza 24:22,24

22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Przedstawia się werset 22 jako dowód na olbrzymią masakrę w czasach końca. Chrystus tego nie powiedział, ale dał do zrozumienia, że jeżeli tych dni się nie skróci, nikt nie ocaleje. Czyli werset nie mówi o nielicznych ocalonych, ale o dzikim zapale mordów satanistów, którzy bez powstrzymania z radością wymordowaliby wszystkich ludzi.

Werset 24 – wielu cytuje to argumentując, że nawet wybrani będą zwiedzeni. Nic dalszego od prawdy. Te dwa cytaty świadczą o tym, że szatan będzie się dwoił i troił, aby zwieść wybranych, O ILE TO MOŻLIWE.  Jednak werset 22 wyjaśnia, że Bóg do tego nie dopuści.

Nie ma więc w tych wersetach mowy o tym, że wybrani będą zwiedzeni, ale że będą takie próby.

Podsumowanie

Mamy więc kompletną interpretację wielu proroctw, które wyjaśniają nam w jaki sposób Wielka Nierządnica kontroluje Babilon Wielki, którym są najwyraźniej głównie USA. Proroctwa te można znaleźć w: Izajasza 47 oraz rozdział 48, Także oba rozdziały Jeremiasza 50 oraz 51 ujawniają wiele istotnych wersetów, wskazujących na USA, jako mocarstwo nazywane w Biblii tajemniczym (okultystycznym) Babilonem Wielkim. Babilon został podbity rok wcześniej przed dekretem Cyrusa o wypuszczeniu Judy do Jerozolimy.

W starszym artykule, który nie stracił wcale na aktualności mamy znacznie więcej informacji, ukazujących nam wiele aspektów Wielkiej Nierządnicy. Link – Babilon.

Na moc Watykanu składa się: USA, Anglia, Masoneria oraz Żydzi syjonistyczni, całkowicie kontrolowani przez Watykan. Łączy ich… satanizm i wielbienie bóstw Egiptu, oraz wielu innych starożytnych bóstw jak Apollo, Zeus, Astarte (Królowa Niebios), czy wiele innych.

Wewnątrz Watykanu istnieje zakon Jezuitów, najbardziej zbrodnicza organizacja, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi, Była ona usuwana z wielu krajów ponad 80 razy.

Ostatnia wizyta papieża Franciszka w USA ukazała rzeczywiste oblicze króla Sodomy i Gomory, czyli papieża Franciszka i ujawniła, kto stoi faktycznie za diabolicznym planem NWO!

Pomimo wielu proroctw najprawdopodobniej będziemy zaskoczeni wydarzeniami, za którymi stoi sam Bóg, a posiadamy wiele informacji mocno sugerujących, że Bóg w chwili obecnej rozpoczął swoje działania w celu oswobodzenia swego Ludu oraz wykonaniu wyroku na Wszetecznicy i na tajemniczym Babilonem Wielkim.

Czuwajmy i miejmy oczy szeroko otwarte!

Źródło:
http://www.zbawienie.com/tajemniczy-babilon.htm


12 myśli w temacie “„Trójkąt Wielkiej Nierządnicy” – czyli „Wielki Babilon”

 1. Bardzo ciekawa interpretacja Babilonu Wielkiego i Nierządnicy.Do niedawna jeszcze myślałem podobnie jak świadkowie jehowy,że jest to światowe imperium religii fałszywej(z nimi włącznie),na którego czele stoi Watykan.Nidy nie przyszłoby mi do głowy rozdzielać ten szatański twór na odrębne byty współpracujące niejako ze sobą.Warte przynajmniej zastanowienia.

  Polubienie

  1. I ja myślałem podobnie, ale ostatnie wieści ze świata, oraz masa informacji na temat powiązań Watykanu z globalnym establishmentem i ogólnie systemem finansowym ukazują jego szeroki wpływ na cały świat, jak i że temat jest znacznie szerszy niż wcześniej się zdawało.
   Wiadomo, że Wielka Nierządnica sama w sobie reprezentuje odstępczą, wrogą prawdziwemu Bogu religię, tak więc papiestwo i Watykan są jej głównymi przedstawicielami.
   Babilon Wielki..tak jak i starożytne państwo, reprezentuje całą sieć wpływów Wielkiej Nierządnicy i obszar, który kontroluje – obejmuje zasięgiem niczym państwo.
   Tym torem myślenia łączy się to z faktem, że Wielka Nierządnica ujeżdża Zwierze, czyli kontroluje cały system polityczny, na który składa się synagoga szatana. W ten sposób można też powiązać symbolikę masońską i illuminackie znaki jak oko w trójkącie..temu nazwa artykułu jest sugestywna.
   Ma to wszystko bardzo duży sens i pozwala połączyć ze sobą całość układanki..wiemy już jak funkcjonuje jedna strona, której kres jest bliski.
   Nadchodzi jednak czas ujawnienia się drugiej strony – bestii, oraz 10 króli, którzy zniszczą Nierządnicę i tu pojawia się więcej pytań.

   Czas pokaże..czuwajmy!

   Pozdrawiam Cię!

   Polubienie

 2. Nie, nie, nie. Ten artykuł jest nieprawdziwy. Nie ma rozdzieleń na Nierządnicę i Babilon Wielki. Skoro USA to Babilon, to co jest Bestią?

  „Apokalipsa 17:5
  A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.”
  Skoro USA są Babilonem, to co jest „córkami” Babilonu? Idealnie pasuje do kościołów protestanckich, których Watykan jest „matką”…

  Jak mamy wyjść z Babilonu i jego córek? Opuścić terytorium USA? Anglii? O ile wiadomo, to Unia Europejska jedzie na tym samym wózku, więc Polskę też trzeba opuścić? Ponoć CAŁY ŚWIAT jest pod rządami złego…

  „Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.”
  Chodzi o handel duchowy, Jezus też przegonił kupców ze świątyni… gdzieś było o tym pisane…

  Polubienie

  1. Bestia, tak jak wszystkie bestie z proroctw symbolizuje system władzy, system polityczny stworzony przez szatana..w tym wypadku bestia, którą masz na myśli, dopiero się ujawni gdzieś w czasie, gdy 10 króli obejmie władzę na krótką chwilę.
   Wielka Nierządnica, czyli Watykan stworzył potężny system polityczny, czyli bestię, którą Nierządnica ujeżdża – kontroluje, USA, Korona Brytyjska i Izrael. UE jest kontrolowana tak samo przez Watykan i tym samym wciągnął mase innych państw pod swą niewole.
   Tak jak mówisz..córy babilońskie to religie fałszywe.
   Cały świat jest pod rządami złego..racja! Dlatego Objawienie mówi wyraźnie, że aniołowie będą nas ostrzegać i nas poinformują o tych wydarzeniach.
   Poza tym, Chrystus ostrzegał, że gdy w Miejscu Świętym zostanie ustanowionab”ohyda spustoszenia” wtedy poznamy, że to czas na ucieczkę.
   Jak to będzie dokładnie? Nie jestem prorokiem, ale wiem że Bóg zadba o to, byśmy dowiedzieli się we właściwym czasie.
   Szaleńcza rozpusta to całość postępowania Nierządnicy i Babilonu, która pod każdym względem jest wroga Bogu Ojcu, oraz Jezusowi Chrystusowi.

   Polubienie

  1. Wiele wakazuje na to, że właśnie tak jest, chociaż skłaniam się do tezy, że w skład Babilonu Wielkiego także UE tak, że trzema głównymi jego ośrodkami jest Watykan, Londyn oraz Waszyngton oraz wszyscy pod ich bezpośrednią kontrolą.

   Polubienie

 3. W wielu krajach, jak w Szwecji, Niemczech a zwłaszcza we Francji, Anglii oraz… w USA ludzi białych się już niechętnie zatrudnia z powodu rzekomego przywileju rasistowskiej rasy białej.

  Uniwersytety w USA aż zachłystują się nienawiścią do rasy białej, która jest określana jako rasa supremacyjna zniewalająca wszelkie inne rasy, w szczególności w USA i w Europie Zachodniej.

  Z drugiej strony, syjoniści przyznają, że są skrajnymi rasistami, ksenofobami i fanatykami religii szatańskiego Talmudu i zdążają oni do podboju całego świata, który jest już niemal cały w ich brudnych rękach.

  I to jest właśnie rzeczywista supremacja ludzi dążących do władzy nad światem…

  http://www.proroctwa.com/olbrzymi-znak-na-horyzoncie.htm

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s